Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Az IP-útvonalakhoz használt Automatikus metrika szolgáltatás

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Összefoglaló
A cikk a Windows XP rendszerben az IP-útvonalakhoz használat Automatikus metrika szolgáltatást ismerteti.
További információ
A metrika egy adott hálózati csatoló IP-útvonalához rendelt érték, amely a szóban forgó útvonalhoz szükséges erőforrások összességét azonosítja. A metrika értéke például a kapcsolat sebessége, az ugrások száma vagy a késleltetés alapján határozható meg. Az Automatikus metrika a Windows XP rendszerben egy olyan új szolgáltatás, amely automatikusan konfigurálja a kapcsolat sebességén alapuló helyi útvonalak metrikáját. Az Automatikus metrika szolgáltatás alapértelmezés szerint engedélyezett, és manuálisan is konfigurálható egy adott metrika hozzárendelésére.

Az Automatikus metrika szolgáltatás akkor lehet hasznos, ha az útválasztási táblában ugyanazon célhoz több útvonal szerepel. Egy 10 Mb sebességű és egy 100 Mb sebességű hálózati csatolóval rendelkező számítógép esetén például, ha a számítógépen egy alapértelmezett átjáró van konfigurálva mindkét hálózati csatolón, az Automatikus metrika szolgáltatás magasabb értékű metrikát rendel az alacsonyabb sebességű hálózati csatolóhoz. A szolgáltatás például kényszeríteni tudja az internetre irányuló összes forgalmat a rendelkezésre álló leggyorsabb hálózati csatoló használatára.

Megjegyzés: A Microsoft általában nem javasolja az alapértelmezett átjárók különálló hálózatokon keresztüli hozzáadását. A biztonsági kiszolgálók, például a hálózati címfordítást (NAT) alkalmazó és a proxykiszolgálók általában két vagy több különálló hálózat, a nyilvános internet és egy vagy több intranet csatlakoztatására vannak konfigurálva. Ebben a helyzetben nem célszerű hozzárendelni az alapértelmezett átjárókat a magánhálózati kapcsolatokon, mivel annak következtében nem megfelelő útválasztás történhet.

Az alábbi táblázat a metrikáknak a különböző sebességű hálózati csatolókhoz kötött útvonalakhoz való hozzárendeléséhez használt feltételeket foglalja össze.

Kapcsolat sebességeMetrika
Nagyobb mint 200 Mb10
Nagyobb mint 20 Mb, illetve nem nagyobb mint 200 Mb20
Nagyobb mint 4 Mb, illetve nem nagyobb mint 20 Mb30
Nagyobb mint 500 Kb, illetve nem nagyobb mint 4 Mb40
Nem nagyobb mint 500 Kb50

Az alábbi táblázat a Windows XP Service Pack 2 rendszerű számítógépek kapcsolatsebességeit és metrikáit sorolja fel.

Kapcsolat sebességeMetrika
Nagyobb mint 200 Mb10
Nagyobb mint 80 Mb, illetve nem nagyobb mint 200 Mb20
Nagyobb mint 20 Mb, illetve nem nagyobb mint 80 Mb25
Nagyobb mint 4 Mb, illetve nem nagyobb mint 20 Mb30
Nagyobb mint 500 Kb, illetve nem nagyobb mint 4 Mb40
Nem nagyobb mint 500 Kb50

Az Automatikus metrika szolgáltatás a hálózat minden egyes hálózati csatolójához külön van konfigurálva. A szolgáltatás akkor lehet hasznos, ha egynél több, azonos sebességű hálózati csatolóval rendelkezik, például ha minden egyes hálózati csatolóhoz hozzá van rendelve egy alapértelmezett átjáró. Ebben a helyzetben érdemes lehet manuálisan konfigurálni a metrikát az egyik hálózati csatolón, majd az Automatikus metrika szolgáltatást engedélyezve konfigurálni a másik hálózati csatoló metrikáját. Ezzel a beállítással lehetővé válik az IP-forgalom útválasztásában elsőként használt hálózati csatoló vezérlése.

Az adott alapértelmezett átjárókhoz rendelt metrika továbbá minden egyes átjáró esetében külön konfigurálható. Ezzel a beállítással a helyi útvonalakhoz használt metrika vezérlésének egy tovább szintje valósítható meg. Megteheti például, hogy engedélyezi az Automatikus metrika szolgáltatást a hálózati csatolóhoz rendelt útvonalak konfigurálására, az alapértelmezett átjárókhoz rendelt metrikát ugyanakkor manuálisan konfigurálja.

Megjegyzés: Ha egy metrika a hálózati csatoló szintjén van definiálva, ugyanakkor egy hozzáadott átjárót az Automatikus metrika szolgáltatás használatára konfigurál, az átjáró örökölheti a hálózati csatolóhoz rendelt metrikát. Ha például ötös értékű metrikát rendel hozzá a hálózati csatoló szintjén, majd hozzáad egy átjárót, melyhez engedélyezi az Automatikus metrika szolgáltatást, az átjáróhoz a rendszer szintén ötös értékű metrikát rendel.

Az Automatikus metrika szolgáltatás nem azonos a halott átjárókat érzékelő szolgáltatással, amely a TCP-újraküldéseken alapuló alapértelmezett átjárók közötti váltásra kényszerítheti a hálózatot. Az Útválasztás és távelérés szolgáltatás továbbá nem aktiválja a halott átjárókat érzékelő szolgáltatást. Ezt az aktiválást a TCP/IP protokollimplementáció hajtja végre a TCP-munkamenetet kezdeményező számítógépen.

A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
205027 Halott átjárók észlelése az Útválasztás és távelérés szolgáltatással és igény szerinti tárcsázású kapcsolatokkal (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az Automatikus metrika szolgáltatás konfigurálásához tegye a következőket:
  1. Kattintson duplán a Vezérlőpult Hálózati kapcsolatok ikonjára.
  2. Kattintson a jobb gombbal egy hálózati kapcsolatra, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.
  3. Kattintson a TCP/IP protokoll elemre, majd a Tulajdonságok gombra.
  4. Az Általános lapon kattintson a Speciális gombra.
  5. Metrika megadásához törölje az IP-beállítások lapon az Automatikus metrika jelölőnégyzet jelölését, majd írja be a metrika kívánt értékét a Csatoló metrikája mezőbe.
IPConnectionMetric, ConnectionMetric, Connection Metric, InterfaceMetric
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 299540 - Utolsó ellenőrzés: 01/24/2008 13:59:00 - Verziószám: 2.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbinfo kbnetwork KB299540
Visszajelzés