Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

XML-tartalom beolvasása fájlból a Visual C# használatával

A cikk Microsoft Visual Basic .NET nyelvre vonatkozó változata a Tudásbázis következő számú cikke: 301225. (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)

A cikk a Microsoft .NET-keretrendszer osztálykönyvtárának alábbi névterére hivatkozik:
 • System.Xml
Összefoglaló
A cikkből megismerheti, hogy az XmlTextReader osztály segítségével hogyan olvashat be Extensible Markup Language (XML) programozási nyelvű tartalmat fájlból. Az XmlTextReader az XML-tartalom közvetlen elemzését és tokenekre bontását biztosítja, megvalósítja az XML 1.0 specifikációt, valamint a World Wide Web Consortium (W3C) XML-specifikációinak névtereit. A cikk gyors, tokenekre bontott adatfolyam-hozzáférést biztosít az XML-tartalomhoz objektummodell (például XML Document Object Model – DOM) használata helyett.

Követelmények

Az alábbi lista a javasolt hardver- és szoftverkövetelményeket, valamint hálózati infrastruktúrát, illetve a szükséges szervizcsomagokat sorolja fel:
 • Microsoft Visual Studio 2005 vagy Microsoft Visual Studio .NET
A cikk feltételezi, hogy jártas az alábbi területeken:
 • XML-terminológia
 • XML-fájl létrehozása és olvasása

XML-tartalom olvasása fájlból

Ez a példa egy Books.xml nevű fájlt használ. Létrehozhat egyéni Books.xml fájlt, vagy használhatja a példafájlt, amely megtalálható a .NET Software Development Kit (SDK) QuickStarts csomagban, a következő mappában:
\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\FrameworkSDK\Samples\QuickStart\Howto\Samples\Xml\Transformxml\Cs
A Books.xml fájlt másolja a \Bin\Debug mappába, amely a projekt létrehozási mappája alatt található. A Books.xml le is tölthető. A letöltés helyét a „Hivatkozások” című részben találja.
 1. Indítsa el a Visual Studio 2005 vagy a Visual Studio .NET alkalmazást.
 2. Hozzon létre új Visual C# konzolalkalmazást. Ha nem kíván az alábbi lépésekkel létrehozni ilyen alkalmazást, ugorjon a „Teljes kódlista” című részhez, és folytassa ott az eljárást.
 3. Ellenőrizze, hogy a projekt tartalmaz-e hivatkozást a System.Xml.dll összetevőre.
 4. Adja meg a using utasítást a System.Xml névterében annak érdekében, hogy később, a kódban ne kelljen minősítenie az XmlTextReader deklarációit. A using utasítást az összes többi deklaráció előtt kell használnia.
  using System.Xml;					
 5. Hozza létre az XmlTextReader objektum egy példányát, és töltse ki az XML-fájllal. Az XmlTextReader osztály általában akkor használható, ha az XML-tartalomhoz nyers adatként, a DOM nélkül szeretne hozzáférni. Ezért az XmlTextReader osztály az XML-tartalom olvasásának gyorsabb módja. Az XmlTextReader osztályhoz különböző konstruktorok tartoznak, amelyekkel megadható az XML-adatok helye. Az alábbi kód létrehozza az XmlTextReader osztály egy példányát, és betölti a Books.xml fájlt. Adja hozzá az alábbi kódot a Class1 osztály fő eljárásához.
  XmlTextReader reader = new XmlTextReader ("books.xml");					
 6. Olvassa el az XML-tartalmat. (Ne feledje, hogy ez a lépés egy külső „while” ciklust ismertet, a következő kettő pedig azt szemlélteti, hogy a ciklus hogyan használható az XML-tartalom olvasásához.) Miután létrehozta az XmlTextReader objektumot, a Read metódussal olvashatja az XML-adatokat. A Read metódus folyamatosan végighalad az XML-fájlon, amíg eléri annak végét, és ekkor a Read metódus a „False” értéket adja vissza.
  while (reader.Read()) {  // Végezze el az adatok módosítását.	Console.WriteLine(reader.Name);}Console.ReadLine();					
 7. Vizsgálja meg a csomópontokat. Az XML-adatok feldolgozásához minden rekord csomóponttípussal rendelkezik, amely a NodeType tulajdonságból állapítható meg. A Name és a Value tulajdonság visszaadja a csomópont nevét (az összetevő és az attribútum nevét) és az aktuális csomópont (vagy rekord) értékét (a csomópont szövegét). A NodeType számbavétele határozza meg a csomópont típusát. Az alábbi példakód megjeleníti az összetevők nevét és a dokumentum típusát. A példa figyelmen kívül hagyja az összetevők attribútumait.
  while (reader.Read()) {  switch (reader.NodeType)   {    case XmlNodeType.Element: // A csomópont egy összetevő.      Console.Write("<" + reader.Name);  Console.WriteLine(">");      break; case XmlNodeType.Text: //Az egyes összetevők szövegének megjelenítése.      Console.WriteLine (reader.Value);      break; case XmlNodeType. EndElement: //Az összetevő végének megjelenítése.      Console.Write("</" + reader.Name);  Console.WriteLine(">");      break;  }}					
 8. Vizsgálja meg az attribútumokat. Az összetevők csomóponttípusai tartalmazhatják a hozzájuk tartozó attribútum-csomópontok listáját. A MovetoNextAttribute folyamatosan végighalad az összetevők egyes attribútumain. A HasAttributes tulajdonsággal tesztelheti, hogy a csomóponthoz tartozik-e attribútum. Az AttributeCount tulajdonság visszaadja az aktuális csomópont attribútumainak számát.
  while (reader.Read()) {    switch (reader.NodeType)    {      case XmlNodeType.Element: // A csomópont egy összetevő.        Console.Write("<" + reader.Name);        while (reader.MoveToNextAttribute()) // Az attribútumok olvasása.          Console.Write(" " + reader.Name + "='" + reader.Value + "'");   Console.WriteLine(">");        break;   case XmlNodeType.Text: //Az egyes összetevők szövegének megjelenítése.        Console.WriteLine (reader.Value);        break;   case XmlNodeType. EndElement: //Az összetevő végének megjelenítése.        Console.Write("</" + reader.Name);   Console.WriteLine(">");        break;    }  }					
 9. Mentse, majd zárja be a projektet.

Teljes kódlista

using System;using System.Xml;namespace ReadXMLfromFile{  /// <summary>  /// A Class1 összesítő leírása.  /// </summary>  class Class1  {    static void Main(string[] args)    {      XmlTextReader reader = new XmlTextReader ("books.xml");      while (reader.Read())       {        switch (reader.NodeType)         {          case XmlNodeType.Element: // A csomópont egy összetevő.            Console.Write("<" + reader.Name);            Console.WriteLine(">");            break;          case XmlNodeType.Text: //Az egyes összetevők szövegének megjelenítése.            Console.WriteLine (reader.Value);            break;          case XmlNodeType.EndElement: //Az összetevő végének megjelenítése.            Console.Write("</" + reader.Name);            Console.WriteLine(">");            break;        }      }      Console.ReadLine();    }  }}				

Példa a kimenetre

<bookstore><book><title>Benjamin Franklin önéletrajza</title><author><first-name>Benjamin</first-name><last-name>Franklin</last-name></author><price>8.99</price></book><book><title>A szélhámos</title><author><first-name>Herman</first-name><last-name>Melville</last-name></author><price>11.99</price></book><book><title>Gorgiasz</title><author><name>Platón</name></author><price>9.99</price></book></bookstore>				

Hibaelhárítás

A kód ellenőrzésekor a következő, kivételhibát jelző üzenet jelenhet meg: Unhandled Exception: System.Xml.XmlException: Unexpected XML declaration. The XML declaration must be the first node in the document, and no white space characters are allowed to appear before it. (Nem kezelt kivétel: System.Xml.XmlException: Váratlan XML-deklaráció. Az XML-deklarációnak az első csomópontnak kell lennie a dokumentumban, amely előtt nem állhat üres karakter.)

Additional information: System error. The exception error occurs on the following line of code: (További információ: Rendszerhiba. A kivételhiba a következő kódsoron jelenik meg:) While
(reader.Read())
A hibát egy érvénytelen feldolgozási utasítás okozza. Előfordulhat, hogy a feldolgozási utasítás például felesleges szóközöket tartalmaz. Példa egy érvénytelen feldolgozási utasításra:
<?xml version='1.0' ?>
Az XML-címke a ‘<’ zárójel előtt egy szóközt tartalmaz. A hiba megoldása érdekében távolítsa el ezt az üres karaktert.

HIVATKOZÁSOK

A következő fájl letölthető a Microsoft letöltőközpontjából:
A .NET-keretrendszer XML-osztályairól és a C# programozási nyelvről további információkat a Microsoft Developer Network (MSDN) alábbi webhelyén talál: Az XmlReader osztályról az alábbi MSDN-webhelyen tájékozódhat: Az XML-adatoknak az XmlReader objektum használatával történő olvasásáról az alábbi MSDN-webhelyen tájékozódhat:
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.
Svojstva

ID članka: 307548 - posljednja izmjena: 05/31/2013 13:17:00 - verzija: 1.0

Microsoft Visual C# 2008 Express Edition, Microsoft Visual C# 2005, Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition

 • kbdownload kbhowtomaster KB307548
Povratne informacije
t>