Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Az Internetkapcsolat megosztása szolgáltatással kapcsolatos hibák elhárítása Windows XP rendszerben

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

A cikket archiválták. A továbbiakban a tartalma már nem frissül, csak jelenlegi állapotában lesz elérhető.
Összefoglaló
Jelen cikk tudnivalókat szolgáltat az Internetkapcsolat megosztása Microsoft Windows XP rendszerbeli telepítésével és használatával előforduló hibák elhárításáról.
További információ
A kapcsolatmegosztás révén lehetőség nyílik az internetkapcsolat több számítógép közötti megosztására. A kapcsolat megosztása előtt tájékozódjon a kapcsolatmegosztás engedélyezettségéről az internetszolgáltatójánál vagy az internetszolgáltató használati feltételekről szóló dokumentációjában.

Állomáskonfigurálás

A kapcsolatmegosztás telepítéséhez használhatja a Hálózat beállítása varázslót, illetve manuálisan is konfigurálhatja a megosztott kapcsolatot.

A Hálózat beállítása varázsló futtatásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start gombra, mutasson a Minden program, a Kellékek, majd a Kommunikáció pontra, végül kattintson a Hálózat beállítása varázsló parancsra.
 2. Kattintson addig a Tovább gombra, amíg meg nem jelenik a Válassza ki a kapcsolódás módját párbeszédpanel.
 3. Ekkor kattintson az Ez a számítógép közvetlenül kapcsolódik az internetre elemre, majd fejezze be a varázslót a sikeres kapcsolatmegosztás érdekében.
A kapcsolatmegosztás manuális konfigurálásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
306126 Útmutató: Az Internetkapcsolat megosztása szolgáltatás konfigurálása Windows XP rendszerben
A kapcsolatmegosztás konfigurálásakor a hálózat beállítása varázsló használata az alábbi előnyökkel jár:
 • Automatikus internetkapcsolat-észlelés
 • Az Internetkapcsolat tűzfala konfigurálása
 • Híd kialakítása az otthoni hálózathoz csatlakozó hálózati adapterek között
 • A varázsló által végzett konfigurálás adatainak rögzítése a %SystemRoot%\Nsw.log naplófájlban
Ha a kapcsolatmegosztás sikertelen, ellenőrizze a következőket:
 • Az Internetkapcsolat megosztása gazdaszámítógép internetkapcsolatának működőképességét a kapcsolatmegosztást megelőzően.
 • A megosztandó kapcsolat kompatibilitását a kapcsolatmegosztási technológiával. Az egyirányú kapcsolatok, például a letöltéshez műholdas, a feltöltéshez telefonos kapcsolatot használó műholdas kapcsolatok, nem kompatibilisek a Windows XP kapcsolatmegosztás szolgáltatásával.
 • A megfelelő kapcsolatot jelölte-e ki a kapcsolatmegosztáshoz. A megosztott kapcsolatnak az internethez csatlakozó kapcsolatnak kell lennie.
 • Otthoni hálózati adapter esetében nincs-e engedélyezve az Internetkapcsolat tűzfala egy kapcsolat megosztásának manuális konfigurálásakor. Ha engedélyezve van, vagy ki kell azt kapcsolni, hogy konfigurálhassa a külső kapcsolat kapcsolatmegosztását, vagy használja a Hálózat beállítása varázslót az Internetkapcsolat megosztása szolgáltatás engedélyezéséhez. A varázsló kikapcsolja az Internetkapcsolat tűzfala szolgáltatást otthoni hálózati kapcsolatok esetén.
 • A megosztott kapcsolat IP-címét, hogy valóban kap-e IP-címet az internetszolgáltatótól.
 • A belső kapcsolat IP-címét, amelynek a következőnek kell lennie: 192.168.0.1. Ha nem ez a cím, kapcsolja ki a megosztott kapcsolat kapcsolatmegosztását, ellenőrizze, hogy a belső kapcsolat az IP-címek automatikus megszerzésére van beállítva, majd engedélyezze az Internetkapcsolat megosztása szolgáltatást a megosztott adapter esetében.
 • A rendszernaplót és az Nsw.log naplófájlt az Internetkapcsolat megosztásával kapcsolatos hibák miatt. Az Nsw.log tartalmának megtekintéséhez válassza a Start menü Futtatás parancsát, írja be az nsw.log parancsot, majd kattintson az OK gombra.
Ha a telepítési probléma megszűnt, és a kapcsolatmegosztás engedélyezve van, a megosztott internetkapcsolatot használó számítógépek hálózati kapcsolatának tesztelése előtt ellenőrizze az internetkapcsolat működőképességét a kapcsolatot megosztó gazdaszámítógépen.

Megjegyzés: Az Internetkapcsolat megosztása szolgáltatást csak azon a számítógépen telepítse, amelyikkel az internethez csatlakozik. Ezt a számítógépet hívják „gazdaszámítógépnek”, a többi helyi hálózatú számítógépet, amelyek a gazdaszámítógépet használják az internethez való csatlakozásra, „ügyfélszámítógépnek” hívjuk. Ha a hálózat több számítógépén is beállítja a kapcsolatmegosztást, azonos IP-címek jelenlétéről tájékoztató hibaüzenetek jelenhetnek meg.

Ügyfélkonfigurálás és -kapcsolat

Miután meggyőződött arról, hogy a gazdaszámítógép rendelkezik működő kapcsolattal és képes megfelelően böngészni a Microsoft Internet Explorer programban, ellenőrizze az ügyfélszámítógépek konfigurációját és kapcsolatát. Ennek menete az alábbi:
 1. Nyissa meg az Internet Explorer böngészőt, és tesztelje, hogy meg lehet-e nyitni weblapot. Ha az Internet Explorer nem nyílik meg, folytassa a következő lépésekkel: Ajánlatos minden lépés után tesztelni az Internet Explorert arra az esetre, ha valamelyik lépés után megoldódna a probléma.
 2. Az ügyfél IP-címének ellenőrzéséhez kattintson duplán az otthoni hálózathoz csatlakozott adapterre a Hálózati kapcsolatok mappában. Ekkor megnyílik a kapcsolat állapotlapja. A Támogatás lapon győződjön meg arról, hogy az IP-cím ebbe a címtartományba esik: 192.168.0.x (az x egy 2 és 254 közé eső szám). Ha nem esik a megadott tartományba, szűntesse meg a gazdaszámítógép és az ügyfélszámítógép közötti fizikai kapcsolattal kapcsolatos hibát, valamint arról is győződjön meg, hogy az ügyfélszámítógép címkiosztása a DHCP protokollnak megfelelően történik. A DHCP-beállításokat az alábbi módon ellenőrizheti:
  1. Nyissa meg az adapter tulajdonságait az ügyfélszámítógépen.
  2. Válassza a TCP/IP protokoll elemet a listából, majd kattintson a Tulajdonságok gombra.
  3. A TCP/IP protokoll tulajdonságai párbeszédpanelen, az Általános lapon ellenőrizze, hogy az IP-cím automatikus kérése és a DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése jelölőnégyzetek be vannak-e jelölve.
  4. Ha ezek után sincs érvényes IP-cím, próbálkozzon a TCP/IP protokoll tulajdonságainak manuális beállításával. Állítsa az IP-címet egy nem használt IP-címre (192.168.0.x, ahol az x egy 2 és 254 közé eső szám, amely remélhetőleg még nincs használatban az otthoni hálózaton). Állítsa az alhálózati maszkot erre az értékre: 255.255.255.0, az alapértelmezett átjárót erre az értékre: 192.168.0.1, valamint az elsődleges és másodlagos DNS-kiszolgáló beállításait erre az értékre: 192.168.0.1.
 3. A gazdaszámítógéppel való kapcsolat teszteléséhez használja a ping parancsot a következő kapcsolatmegosztási cím esetében: 192.168.0.1. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  2. A következő paranccsal pingelheti a gazdaszámítógépet:
   ping 192.168.0.1
   Számos válasz érkezik a parancsra, amelyek azt jelzik, hogy van működő kapcsolat a gazdaszámítógéppel. Például:
     192.168.0.1 válasza: bájt=32 idő<1ms TTL=128
  Ha ezzel a módszer nem jár sikerrel, akkor valószínűleg probléma van a kapcsolattal vagy az ügyfélszámítógép TCP/IP protokolljával. Ennek kiderítéséhez pingelje az ügyfélszámítógép IP-címét. Ha most sikeres a kísérlet, de a gazdaszámítógép pingelése sikertelen, akkor nagy az esélye annak, hogy a két számítógép közötti hiba a fizikai kapcsolatban keresendő.
 4. Az Internet Explorer böngészőben IP-címmel nyisson meg egy weblapot. Webhely IP-címét beszerezheti az Internetkapcsolat megosztása gazdaszámítógépéről küldött ping parancs révén. Ellenőrizze, hogy a gazdaszámítógép helyes választ kap-e a webkiszolgálótól, mert néhány kiszolgáló nem válaszol pingkérelmekre.

  Ha IP-cím használatával nem tud lapokat megnyitni az Internet Explorer böngészőben, de a korábbi lépések sikeresek voltak, kíséreljen megnyitni egy helyi .html fájlt. Ha ez a módszer működik, valószínűleg a kapcsolattal vagy a Winsock szolgáltatással kapcsolatos hiba áll fenn az ügyfélszámítógépen. Végezze el úgy a jelenség hibaelhárítását, mintha az Internetkapcsolat megosztása szolgáltatás nem szerepelne a konfigurációban.A rendszernapló tartalmának megtekintéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkéből tájékozódhat:
  308427 Eseménynaplók megtekintése és kezelése a Windows XP rendszer Eseménynapló segédprogramjával (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 5. Ha sikerül webhelyet IP-címmel megnyitni, próbáljon meg oldalakat teljesen minősített tartománynévvel megnyitni, például http://www.microsoft.com. A most előforduló hibák névfeloldási problémára utalnak. Ellenőrizze, hogy az ügyfélszámítógép ezt a címet használja DNS-kiszolgálóként: 192.168.0.1. Ehhez kattintson a hálózati adapter állapotát megjelenítő párbeszédpanel Támogatás lapjának Részletek gombjára. Ha nem 192.168.0.1 áll a DNS-kiszolgáló értékmezőjében, kövesse az alábbi lépéseket:
  1. Nyissa meg az adapter tulajdonságait az ügyfélszámítógépen.
  2. Válassza a TCP/IP protokoll elemet a listából, majd kattintson a Tulajdonságok gombra.
  3. Ellenőrizze a TCP/IP protokoll tulajdonságai párbeszédpanel Általános lapján, hogy a DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése jelölőnégyzet be van-e jelölve.
  Ezután győződjön meg arról, hogy az ügyfélszámítógép DNS-kiszolgálójának címe 192.168.0.1, majd tesztelje újra a kapcsolatot.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 308006 - Utolsó ellenőrzés: 12/06/2015 05:40:35 - Verziószám: 3.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot kbfirewall kbenv kbnetwork KB308006
Visszajelzés