Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Az Internetkapcsolat megosztása szolgáltatással kapcsolatos hibák elhárítása Windows XP rendszerben

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Összefoglaló
Jelen cikk tudnivalókat szolgáltat az Internetkapcsolat megosztása Microsoft Windows XP rendszerbeli telepítésével és használatával előforduló hibák elhárításáról.
További információ
A kapcsolatmegosztás révén lehetőség nyílik az internetkapcsolat több számítógép közötti megosztására. A kapcsolat megosztása előtt tájékozódjon a kapcsolatmegosztás engedélyezettségéről az internetszolgáltatójánál vagy az internetszolgáltató használati feltételekről szóló dokumentációjában.

Állomáskonfigurálás

A kapcsolatmegosztás telepítéséhez használhatja a Hálózat beállítása varázslót, illetve manuálisan is konfigurálhatja a megosztott kapcsolatot.

A Hálózat beállítása varázsló futtatásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start gombra, mutasson a Minden program, a Kellékek, majd a Kommunikáció pontra, végül kattintson a Hálózat beállítása varázsló parancsra.
 2. Kattintson addig a Tovább gombra, amíg meg nem jelenik a Válassza ki a kapcsolódás módját párbeszédpanel.
 3. Ekkor kattintson az Ez a számítógép közvetlenül kapcsolódik az internetre elemre, majd fejezze be a varázslót a sikeres kapcsolatmegosztás érdekében.
A kapcsolatmegosztás manuális konfigurálásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
306126 Útmutató: Az Internetkapcsolat megosztása szolgáltatás konfigurálása Windows XP rendszerben
A kapcsolatmegosztás konfigurálásakor a hálózat beállítása varázsló használata az alábbi előnyökkel jár:
 • Automatikus internetkapcsolat-észlelés
 • Az Internetkapcsolat tűzfala konfigurálása
 • Híd kialakítása az otthoni hálózathoz csatlakozó hálózati adapterek között
 • A varázsló által végzett konfigurálás adatainak rögzítése a %SystemRoot%\Nsw.log naplófájlban
Ha a kapcsolatmegosztás sikertelen, ellenőrizze a következőket:
 • Az Internetkapcsolat megosztása gazdaszámítógép internetkapcsolatának működőképességét a kapcsolatmegosztást megelőzően.
 • A megosztandó kapcsolat kompatibilitását a kapcsolatmegosztási technológiával. Az egyirányú kapcsolatok, például a letöltéshez műholdas, a feltöltéshez telefonos kapcsolatot használó műholdas kapcsolatok, nem kompatibilisek a Windows XP kapcsolatmegosztás szolgáltatásával.
 • A megfelelő kapcsolatot jelölte-e ki a kapcsolatmegosztáshoz. A megosztott kapcsolatnak az internethez csatlakozó kapcsolatnak kell lennie.
 • Otthoni hálózati adapter esetében nincs-e engedélyezve az Internetkapcsolat tűzfala egy kapcsolat megosztásának manuális konfigurálásakor. Ha engedélyezve van, vagy ki kell azt kapcsolni, hogy konfigurálhassa a külső kapcsolat kapcsolatmegosztását, vagy használja a Hálózat beállítása varázslót az Internetkapcsolat megosztása szolgáltatás engedélyezéséhez. A varázsló kikapcsolja az Internetkapcsolat tűzfala szolgáltatást otthoni hálózati kapcsolatok esetén.
 • A megosztott kapcsolat IP-címét, hogy valóban kap-e IP-címet az internetszolgáltatótól.
 • A belső kapcsolat IP-címét, amelynek a következőnek kell lennie: 192.168.0.1. Ha nem ez a cím, kapcsolja ki a megosztott kapcsolat kapcsolatmegosztását, ellenőrizze, hogy a belső kapcsolat az IP-címek automatikus megszerzésére van beállítva, majd engedélyezze az Internetkapcsolat megosztása szolgáltatást a megosztott adapter esetében.
 • A rendszernaplót és az Nsw.log naplófájlt az Internetkapcsolat megosztásával kapcsolatos hibák miatt. Az Nsw.log tartalmának megtekintéséhez válassza a Start menü Futtatás parancsát, írja be az nsw.log parancsot, majd kattintson az OK gombra.
Ha a telepítési probléma megszűnt, és a kapcsolatmegosztás engedélyezve van, a megosztott internetkapcsolatot használó számítógépek hálózati kapcsolatának tesztelése előtt ellenőrizze az internetkapcsolat működőképességét a kapcsolatot megosztó gazdaszámítógépen.

Megjegyzés: Az Internetkapcsolat megosztása szolgáltatást csak azon a számítógépen telepítse, amelyikkel az internethez csatlakozik. Ezt a számítógépet hívják „gazdaszámítógépnek”, a többi helyi hálózatú számítógépet, amelyek a gazdaszámítógépet használják az internethez való csatlakozásra, „ügyfélszámítógépnek” hívjuk. Ha a hálózat több számítógépén is beállítja a kapcsolatmegosztást, azonos IP-címek jelenlétéről tájékoztató hibaüzenetek jelenhetnek meg.

Ügyfélkonfigurálás és -kapcsolat

Miután meggyőződött arról, hogy a gazdaszámítógép rendelkezik működő kapcsolattal és képes megfelelően böngészni a Microsoft Internet Explorer programban, ellenőrizze az ügyfélszámítógépek konfigurációját és kapcsolatát. Ennek menete az alábbi:
 1. Nyissa meg az Internet Explorer böngészőt, és tesztelje, hogy meg lehet-e nyitni weblapot. Ha az Internet Explorer nem nyílik meg, folytassa a következő lépésekkel: Ajánlatos minden lépés után tesztelni az Internet Explorert arra az esetre, ha valamelyik lépés után megoldódna a probléma.
 2. Az ügyfél IP-címének ellenőrzéséhez kattintson duplán az otthoni hálózathoz csatlakozott adapterre a Hálózati kapcsolatok mappában. Ekkor megnyílik a kapcsolat állapotlapja. A Támogatás lapon győződjön meg arról, hogy az IP-cím ebbe a címtartományba esik: 192.168.0.x (az x egy 2 és 254 közé eső szám). Ha nem esik a megadott tartományba, szűntesse meg a gazdaszámítógép és az ügyfélszámítógép közötti fizikai kapcsolattal kapcsolatos hibát, valamint arról is győződjön meg, hogy az ügyfélszámítógép címkiosztása a DHCP protokollnak megfelelően történik. A DHCP-beállításokat az alábbi módon ellenőrizheti:
  1. Nyissa meg az adapter tulajdonságait az ügyfélszámítógépen.
  2. Válassza a TCP/IP protokoll elemet a listából, majd kattintson a Tulajdonságok gombra.
  3. A TCP/IP protokoll tulajdonságai párbeszédpanelen, az Általános lapon ellenőrizze, hogy az IP-cím automatikus kérése és a DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése jelölőnégyzetek be vannak-e jelölve.
  4. Ha ezek után sincs érvényes IP-cím, próbálkozzon a TCP/IP protokoll tulajdonságainak manuális beállításával. Állítsa az IP-címet egy nem használt IP-címre (192.168.0.x, ahol az x egy 2 és 254 közé eső szám, amely remélhetőleg még nincs használatban az otthoni hálózaton). Állítsa az alhálózati maszkot erre az értékre: 255.255.255.0, az alapértelmezett átjárót erre az értékre: 192.168.0.1, valamint az elsődleges és másodlagos DNS-kiszolgáló beállításait erre az értékre: 192.168.0.1.
 3. A gazdaszámítógéppel való kapcsolat teszteléséhez használja a ping parancsot a következő kapcsolatmegosztási cím esetében: 192.168.0.1. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  2. A következő paranccsal pingelheti a gazdaszámítógépet:
   ping 192.168.0.1
   Számos válasz érkezik a parancsra, amelyek azt jelzik, hogy van működő kapcsolat a gazdaszámítógéppel. Például:
     192.168.0.1 válasza: bájt=32 idő<1ms TTL=128
  Ha ezzel a módszer nem jár sikerrel, akkor valószínűleg probléma van a kapcsolattal vagy az ügyfélszámítógép TCP/IP protokolljával. Ennek kiderítéséhez pingelje az ügyfélszámítógép IP-címét. Ha most sikeres a kísérlet, de a gazdaszámítógép pingelése sikertelen, akkor nagy az esélye annak, hogy a két számítógép közötti hiba a fizikai kapcsolatban keresendő.
 4. Az Internet Explorer böngészőben IP-címmel nyisson meg egy weblapot. Webhely IP-címét beszerezheti az Internetkapcsolat megosztása gazdaszámítógépéről küldött ping parancs révén. Ellenőrizze, hogy a gazdaszámítógép helyes választ kap-e a webkiszolgálótól, mert néhány kiszolgáló nem válaszol pingkérelmekre.

  Ha IP-cím használatával nem tud lapokat megnyitni az Internet Explorer böngészőben, de a korábbi lépések sikeresek voltak, kíséreljen megnyitni egy helyi .html fájlt. Ha ez a módszer működik, valószínűleg a kapcsolattal vagy a Winsock szolgáltatással kapcsolatos hiba áll fenn az ügyfélszámítógépen. Végezze el úgy a jelenség hibaelhárítását, mintha az Internetkapcsolat megosztása szolgáltatás nem szerepelne a konfigurációban.A rendszernapló tartalmának megtekintéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkéből tájékozódhat:
  308427 Eseménynaplók megtekintése és kezelése a Windows XP rendszer Eseménynapló segédprogramjával (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 5. Ha sikerül webhelyet IP-címmel megnyitni, próbáljon meg oldalakat teljesen minősített tartománynévvel megnyitni, például http://www.microsoft.com. A most előforduló hibák névfeloldási problémára utalnak. Ellenőrizze, hogy az ügyfélszámítógép ezt a címet használja DNS-kiszolgálóként: 192.168.0.1. Ehhez kattintson a hálózati adapter állapotát megjelenítő párbeszédpanel Támogatás lapjának Részletek gombjára. Ha nem 192.168.0.1 áll a DNS-kiszolgáló értékmezőjében, kövesse az alábbi lépéseket:
  1. Nyissa meg az adapter tulajdonságait az ügyfélszámítógépen.
  2. Válassza a TCP/IP protokoll elemet a listából, majd kattintson a Tulajdonságok gombra.
  3. Ellenőrizze a TCP/IP protokoll tulajdonságai párbeszédpanel Általános lapján, hogy a DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése jelölőnégyzet be van-e jelölve.
  Ezután győződjön meg arról, hogy az ügyfélszámítógép DNS-kiszolgálójának címe 192.168.0.1, majd tesztelje újra a kapcsolatot.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 308006 - Utolsó ellenőrzés: 03/13/2006 17:14:00 - Verziószám: 3.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbinfo kbtshoot kbfirewall kbenv kbnetwork KB308006
Visszajelzés