Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Segédanyagok a Windows XP kikapcsolásával kapcsolatos problémák kezeléséhez

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

BEVEZETÉS
A cikk olyan segédanyagokra utal, melyek segítségével megoldhatja a Windows XP kikapcsolása során felmerülő problémákat. Miután elvégezte a következő szakasz cikkeiben leírt lépéseket, a számítógép kikapcsolásával vagy újraindításával állapítsa meg, hogy megoldódott-e probléma. Ha továbbra sem tudja kikapcsolni vagy újraindítani a számítógépet, folytassa a következő szakasz cikkeivel. Minden szakasz végén próbálja meg kikapcsolni vagy újraindítani a számítógépet.További információ

Hibaüzenetet kap, amikor kikapcsolja vagy újraindítja a számítógépet

A probléma megoldására használja a következő szakaszokban található módszerek valamelyikét.

1. módszer: A Windows rendszer beállítása úgy, hogy ne töltse be a hibaüzenetben megjelölt fájlt vagy szolgáltatást

Ha a hibaüzenet egy fájlra vagy szolgáltatásra hivatkozik, akkor a fájl vagy szolgáltatás valószínűleg szerepel a Rendszerkonfigurációs segédprogram (Msconfig.exe) valamelyik lapján. Ha a fájl vagy szolgáltatás szerepel a listában, kapcsolja ki a jelen szakasz második cikkében leírt eljárást követve. Ha a fájl vagy szolgáltatás nem szerepel a listában, folytassa a cikk következő hibaelhárító lépésével.

Fájlok vagy szolgáltatások Rendszerkonfigurációs segédprogram segítségével történő letiltásáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
310353 Rendszerindítás csak a szükséges szolgáltatásokkal Windows XP rendszerben
A szolgáltatások Számítógép-kezelés segédprogram segítségével történő kikapcsolásáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
310602 A Windows indítását akadályozó szolgáltatás vagy eszköz letiltása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
További információért lépjen kapcsolatba a hibát okozó szolgáltatás gyártójával.

Megjegyzés: A hibát okozó fájllal vagy szolgáltatással kapcsolatos további tudnivalókért forduljon a Microsoft terméktámogatási szolgáltatásához. Ha a terméktámogatási szolgáltatáshoz szeretne fordulni, a Microsoft következő webhelyén talál további információt: Ha a számítógépre az eredeti hardvergyártó (OEM) előre telepítette a Windows XP rendszert, a problémával forduljon a hardvergyártóhoz.

2. módszer: Annak ellenőrzése, hogy távolított-e el programot a közelmúltban a számítógépről

Ha a közelmúltban egy programot vagy Windows-összetevőt manuális törléssel eltávolított a számítógépről, előfordulhat, hogy a számítógépen maradt, a fájlhoz kapcsolódó információ okozza a hibát. Telepítse újra a programot vagy összetevőt, majd az eltávolításhoz használja a Programok telepítése és törlése eszközt vagy kövesse a program készítőjének utasításait.

Program eltávolítása:
 1. Kattintson a Start gombra, a Vezérlőpult elemre, majd a Programok telepítése és törlése elemre.
 2. A programok listájában válassza ki az eltávolítandó programot, majd kattintson a Módosítás/eltávolítás gombra.
 3. A program eltávolításának megerősítését kérő párbeszédpanelen kattintson az Igen gombra.
Ha a program nem található meg a Programok telepítése és törlése eszköz programlistájában, az eltávolítással kapcsolatos tudnivalókért forduljon a program készítőjéhez.

Kikapcsoláskor vagy újraindításkor nem válaszol a számítógép

A probléma megoldására használja a következő szakaszokban található módszerek valamelyikét.

1. módszer: Állítsa le vagy indítsa újra a Windows rendszert csökkentett módban

A Windows XP csökkentett módban történő hibaelhárításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
315222 A Windows XP csökkentett módú indítási lehetőségeinek ismertetése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
310602 A Windows indítását akadályozó szolgáltatás vagy eszköz letiltása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Megjegyzés: Ha sikerült csökkentett módból leállítani vagy újraindítani a számítógépet, folytassa a következő szakasszal, amely az illesztőprogramokkal kapcsolatos hibaelhárítással foglalkozik.

2. módszer: Az Eszközkezelő segítségével annak meghatározása, hogy a probléma illesztőprogrammal kapcsolatos-e

Az Eszközkezelő segítségével megtekintheti és módosíthatja a programok által konfigurált eszközöket. Ha a hardvereszköz átkötéseket vagy DIP-kapcsolókat tartalmaz, akkor azokat manuálisan kell átállítani.

További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál a cikkek számára kattintva:
310126 Eszközkonfliktusok hibakeresése az Eszközkezelő segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
314464 Az Eszközkezelőben megjelenő ismeretlen eszközök hibáinak elhárítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

3. módszer: A Windows XP helyreállításának megkísérlése a Rendszer-visszaállítás eszköz segítségével

A Rendszer-visszaállítás eszköz használatával visszaállíthatja számítógépe legutóbbi működőképes állapotát. A Rendszer-visszaállítás segédprogram „pillanatfelvételt” készít a kritikus rendszerfájlokról és egyes programfájlokról, és ezeket az információkat visszaállítási pontokként használja. A visszaállítási pontok használatával a Windows XP rendszert vissza tudja állítani egy korábbi állapotába.

A Rendszer-visszaállítás eszköz használatáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
306084 HOGYAN Lehet: a Windows XP Előző Állapotát Visszaállítani
A Rendszer-visszaállítás eszközzel kapcsolatos további tudnivalókért kattintson a Start menü Súgó és támogatás parancsára. Írja be a Keresés mezőbe a rendszer-visszaállítás kifejezést, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.

4. módszer: A Windows XP helyreállítása a Legutolsó helyes konfiguráció szolgáltatás segítségével

Ha Windows nem indul el, indítsa újra a Legutolsó helyes konfiguráció szolgáltatás segítségével:
 1. Kapcsolja be a számítógépet, és amikor a Windows elkezd betöltődni, nyomja le az F8 billentyűt, aminek hatására megjelenik A Windows speciális rendszerindítási lehetőségeinek menüje.
 2. A nyílbillentyűk segítségével válassza ki a Legutolsó helyes konfiguráció (a legutóbbi működőképes beállítások) elemet, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
 3. Ha rendszerindító menü jelenik meg, a nyílbillentyűk segítségével válassza ki a Microsoft Windows XP elemet, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

  A Windows XP a rendszerleíró adatbázis legutolsó kikapcsoláskor mentett információi alapján indítja el a számítógépet.

5. módszer: A Windows XP telepítésének helyreállítása helybeni frissítéssel

A sérült Windows telepítése helyreállítható a Windows XP CD-ROM-on található telepítő futtatásával.

A Windows XP helybeni frissítéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
315341 A Windows XP rendszer helybeni frissítése (újratelepítése)

6. módszer: A CMOS- és BIOS-beállítások helyességének ellenőrzése

Figyelem: Az eljárás során szükség lehet arra, hogy megváltoztassa a számítógép komplemens fémoxid félvezetőjének (CMOS) beállításait, és módosítsa a bemeneti/kimeneti alaprendszer (BIOS) beállításait. A BIOS helytelen módosítása komoly problémát okozhat. A Microsoft nem garantálja, hogy a BIOS helytelen módosításából fakadó problémák megoldhatók. A CMOS beállításait csak saját kockázatára módosíthatja.

A CMOS és a BIOS helytelen vagy sérült beállításai indítási és leállítási problémákat okozhatnak. A Microsoft nem tud segítséget nyújtani a CMOS és a BIOS beállításához, mert ez számítógépenként eltérő.

A számítógép helyes CMOS- és BIOS-beállításairól, valamint a beállítások módosításáról és ellenőrzésének módjáról a számítógéphez kapott dokumentációban talál információt, vagy a számítógép gyártójától kérhet segítséget.

Megjegyzés: A számítógépben található elem sérülése vagy lemerülése károsíthatja a CMOS és a BIOS beállításait.

7. módszer: Annak ellenőrzése, hogy nem sérült-e a merevlemez vagy a fájlrendszer

Lehetséges, hogy a probléma megoldható, ha a számítógépet a Windows XP CD-ROM-ról indítja el, majd betölti a Microsoft helyreállítási konzolt, és futtatja a Chkdsk parancssori segédprogramot.

Fontos: A Microsoft a helyreállítási konzol használatát csak tapasztalt felhasználók, illetve rendszergazdák számára javasolja. A helyreállítási konzol használatához rendszergazdai jelszóra van szükség.

A sérült merevlemez Chkdsk segítségével történő ellenőrzéséhez és javításához a Microsoft Tudásbázis következő cikkének „A helyreállítási konzol használata” és „ A helyreállítási konzol parancssorának használata” című szakaszaiban talál további információt a cikk számára kattintva:
307654 Útmutató: A helyreállítási konzol telepítése és használata Windows XP rendszerben
Megjegyzés: Ha a Chkdsk arról értesíti, hogy a merevlemez nem érhető el, akkor valószínűleg hibás a hardver. Ellenőrizze a merevlemezhez kapcsolódó kábeleket és az átkötések beállításait. További segítségért forduljon szakképzett szerelőhöz vagy a számítógépe gyártójához.

Ha a chkdsk arról értesíti, hogy nem tudta a merevlemezen található összes hibát kijavítani, lehet, hogy a fő rendszertöltő rekord (MBR) sérült vagy nem érhető el. Használja a helyreállítási konzol megfelelő parancsait (például fixmbr és fixboot), forduljon egy adathelyreállító szolgáltatáshoz, vagy particionálja és formázza újra a merevlemezt.

Megjegyzés: Az újraparticionálás és újraformázás során a merevlemezen lévő minden adat megsemmisül.

Fontos: További segítségért lépjen kapcsolatba a számítógép gyártójával vagy a Microsoft terméktámogatási szolgáltatásának szakembereivel.

A Microsoft azt javasolja, hogy a számítógép javítását bízza szakképzett szerelőre. A számítógép nem szakember által végzett javítása a garancia megszűnését okozhatja.

A számítógép váratlanul újraindul vagy kikapcsoláskor újraindul

A Windows XP váratlan újraindulásáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
320299 A Windows XP váratlanul újraindul vagy kikapcsoláskor újraindul (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A Microsoft Tudásbázis javasolt cikkei

317673 A számítógép lefagy, ha be van kapcsolva az USB-egér szelektív felfüggesztés szolgáltatása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
315664 A számítógép nem állítható le megfelelően, ha a szelektív felfüggesztés engedélyezve van (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
314101 A számítógép leállításkor lefagy, vagy hibaüzenetben arról tájékoztat, hogy nem talált elegendő szabad erőforrást. (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
313290 A Windows XP rendszerre való frissítést követően nem áll le a számítógép (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
311787 A számítógép leállításkor nem válaszol, ha a felhasználók hitelesítésére csak a 802.1x protokollt használja (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
311806 A számítógép leállításakor a Windows XP újraindul (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
310117 A számítógép kikapcsol a Windows leállításakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
307274 A Windows nem válaszol a Windows XP leállításának kezdeményezése után (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
305788 A rendszerleállás idejének megnövelése a Windows XP rendszerben futó folyamatok megfelelő leállítása érdekében (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
306084 HOGYAN Lehet: a Windows XP Előző Állapotát Visszaállítani
310126 Eszközkonfliktusok hibakeresése az Eszközkezelő segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
314464 Az Eszközkezelőben megjelenő ismeretlen eszközök hibáinak elhárítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Probléma megoldásának megkeresése a Microsoft terméktámogatási szolgáltatásának webhelyén

Ha sem a cikk lépéseit követve, sem a Microsoft Tudásbázis javasolt cikkei alapján nem tudta megoldani a problémát, további segítségért látogasson el a Microsoft terméktámogatási szolgáltatásának webhelyére. A Microsoft terméktámogatási szolgáltatásának webhelyén a következő szolgáltatások érhetők el:
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 308029 - Utolsó ellenőrzés: 06/06/2013 11:08:00 - Verziószám: 6.5

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • kbtshoot kbenv kbinfo KB308029
Visszajelzés