A Windows 10 értesítési és frissítési lehetőségeinek kezelése

Összefoglaló
Azok a Windows 7 Professional vagy Windows 8.1 Professional rendszerű munkahelyi vagy intézményi számítógépek és eszközök, amelyek jogosultak a frissítésre, ingyen frissíthetők Windows 10-re a Windows Update szolgáltatáson keresztül. (Ez az ajánlat nem vonatkozik a Windows 7 vagy a Windows 8.1 rendszer Enterprise vagy Embedded kiadását használókra.) Jelen cikk bemutatja az értesítési és frissítési lehetőségeket, illetve azok kezelését.

Az aktuális kizárási kritériumoktól függetlenül a rendszergazdáknak engedélyezniük kell a jelen cikkben ismertetett házirend-beállításokat, ha szeretnék megakadályozni a Windows 7, Windows 7 for Embedded Systems, Windows 8.1 és Windows Embedded 8.1 Pro ügyfélprogramok automatikus frissítését.

Bővebb információ a Windows 10 rendszerrel kapcsolatos frissítési követelményekről a Windows kezdőlapján olvasható.
További információ

A Windows 10-re történő frissítési lehetőség kezelése

Automatikus esete

A Windows 10 rendszerre történő frissítés a következő esetekben automatikusan blokkolt (értsd: nincs szükség további teendőkre) a számítógépeken és egyéb eszközökön:

 • A számítógép vagy az eszköz frissítése és karbantartása a WSUS szolgáltatáson keresztül történik, és még nincs rá telepítve a 3035583 jelű frissítés.
 • A számítógép operációs rendszere az alábbiak egyike, így nem vonatkozik rá ez az ajánlat: 

  • Windows 8.1 Enterprise vagy Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 vagy Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry vagy Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Nem automatikus frissítés

A Windows 10-re való verziófrissítés az alábbi módok bármelyikével elvégezhető. 
Csoportházirend
A Microsoft új frissítéseket adott ki, amelyekkel megakadályozható, hogy a Windows Update szolgáltatáson keresztül Windows 10-re lehessen frissíteni. Ezek a frissítések egy új csoportházirend-beállítást telepítenek. Azok a számítógépek, amelyeken engedélyezve van ez a csoportházirend-beállítás, nem fogják észlelni és letölteni a legújabb Windows-verziót, és nem is végzik el az arra történő verziófrissítést. 

Ezen frissítések letöltéséhez és telepítéséhez olvassa el a Microsoft Tudásbázis következő cikkeit:

Csoportházirend használatával csak az alábbi feltételek teljesülése esetén konfigurálható ez a csoportházirend-beállítás:

 • A megfelelő frissítésnek telepítve kell lennie.
 • A frissített WindowsUpdate.admx fájlt kell használnia (a fájlt át kell másolnia a szerkesztési házirend helyéről).
Számítógép konfigurációja
A frissítésnek a Számítógép konfigurációja szolgáltatással történő letiltásához hajtsa végre a következő lépéseket:

 1. Kattintson a Számítógép konfigurációja gombra.
 2. Kattintson a Házirendek gombra.
 3. Kattintson a Felügyeleti sablonok gombra.
 4. Kattintson a Windows-összetevők gombra.
 5. Kattintson a Windows Update gombra.
 6. Kattintson kétszer a A Windows rendszer – Windows Update szolgáltatáson keresztüli – legújabb verzióra történő frissítésének kikapcsolása gombra.
 7. Kattintson az Engedélyezés gombra.
A házirend elérési útja: Számítógép konfigurációja / Felügyeleti sablonok / Windows-összetevők / Windows Update-házirendHázirend
Beállítás: A Windows rendszer – Windows Update szolgáltatáson keresztüli – legújabb verzióra történő frissítésének kikapcsolása
Windows beállításjegyzék
Fontos: Pontosan kövesse a szakasz lépéseit. A beállításjegyzék helytelen módosítása komoly problémákat okozhat. A módosítás előtt készítsen biztonsági másolatot a beállításjegyzékről arra az esetre, ha problémák merülnének fel.

Az alábbi beállításazonosító megadásával letiltható a Windows 10-re történő verziófrissítés Windows Update szolgáltatásbeli elvégzése:

Alkulcs: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
Duplaszó értéke: DisableOSUpgrade = 1

A Windows 10 beszerzése alkalmazás tálcaikonjának elrejtése

Automatikus esetek

A Windows 10 beszerzését felajánló alkalmazást automatikusan blokkolja a rendszer az alábbi feltételeknek megfelelő számítógépeken és eszközökön (tehát nincs további teendő):

 • A számítógép operációs rendszere az alábbiak egyike, így nem vonatkozik rá ez az ajánlat: 

  • Windows 8.1 Enterprise vagy Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 vagy Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry vagy Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7

Nem automatikus esetek

Windows beállításjegyzék
Fontos: Pontosan kövesse a szakasz lépéseit. A beállításjegyzék helytelen módosítása komoly problémákat okozhat. A módosítás előtt készítsen biztonsági másolatot a beállításjegyzékről arra az esetre, ha problémák merülnének fel.

A nem Enterprise kiadású Windows-példányokon a beállításjegyzékben állítható be, hogy ne jelenjen meg az értesítő ikon. Ehhez állítsa be a következő beállításazonosítót:

Alkulcs: HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx
Duplaszó értéke: DisableGwx = 1

A Windows 10 beszerzése alkalmazás tálcaikonjának megjelenítése

Több oka is lehet annak, hogy nem látszik a tálcán A Windows 10 beszerzése alkalmazás ikonja (keresse a kis méretű Windows ikont az értesítési területen):
 • Nincsenek telepítve a számítógépre vagy az egyéb eszközre a legújabb frissítések, mert még nem telepítették a Windows 7 Service Pack 1 (SP1) vagy a Windows 8.1 Update nevű frissítést, vagy az annál újabb frissítéseket.
 • A Windows Update ki van kapcsolva, vagy úgy van beállítva, hogy ne fogadjon automatikusan frissítéseket.
 • Letiltotta vagy eltávolította a szükséges Windows Update funkciót. További információt a Tudásbázisban talál ebben a cikkben: 3035583.
 • A telepített Windows-verziót nem aktiválták.
 • Az eszköz operációs rendszere az alábbiak egyike, így nem vonatkozik rá ez az ajánlat: 

  • Windows 8.1 Enterprise vagy Windows 8 Enterprise
  • Windows RT 8.1 vagy Windows RT
  • Windows Embedded 8.1 Pro
  • Windows Embedded 8 Standard
  • Windows Embedded 8.1 Industry vagy Windows Embedded 8 Industry
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 for Embedded Systems
  • Windows Embedded Standard 7
  • Windows Embedded POSReady 7
 • Az eszközt rendszergazda felügyeli, aki elrejtette az ikont, így az nem jelenik meg az asztalon. (A helyzetről egyeztessen az informatikai rendszergazdájával.)
Az első három problémát a Windows Update futtatásával, majd az összes elérhető frissítés telepítésével javíthatja. Ha úgy véli, hogy a fenti körülmények nem vonatkoznak Önre, de az ikon mégsem jelenik meg, akkor hajtsa végre a következő lépéseket.

Megjegyzés: Ez a javítás megállapítja, hogy az eszköze minden előfeltételt teljesít-e, majd pozitív eredmény esetén bekapcsolja a Get Windows 10 alkalmazást.
 1. Nyissa meg a Jegyzettömböt.
 2. Illessze be a következő szöveget a Jegyzettömb alkalmazásba:

  schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent" “reg delete HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /value DisableGwx”
 3. Kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára.
 4. A Fájlnév mezőben módosítsa a fájl nevét az alábbira: ReserveWin10.cmd.
 5. A Fájl típusa listában válassza az Összes fájl (*.*) lehetőséget, majd válassza ki a fájl mentési mappáját. Példa a fájl mentési mappájára: C:/Temp.
 6. Kattintson a Mentés gombra.
 7. Nyisson meg egy rendszergazdai jogú parancssori ablakot. Ehhez nyissa meg a Kezdőképernyőt vagy a Start menüt, írja be a keresőmezőbe a Parancssor kifejezést, a találatok listájában kattintson a jobb egérgombbal a Parancssor elemre, majd kattintson a Futtatás rendszergazdaként elemre.
 8. Futtassa a fájlt az 5. lépésben kiválasztott helyről. A parancssorba írja be például a következő parancsot:

  C:/Temp/ReserveWin10.cmd
A Microsoft Compatibility Appraiser futtatása 10–30 percet is igénybe vehet. Ezen idő alatt a parancsfájl folyamatosan állapotjelentéseket küld arról, hogy a parancsfájl fut. Kérjük, legyen türelemmel! Ha a parancsfájl végtelen hurokba kerül, ez jelzi, hogy a számítógépén nincsenek telepítve az előfeltételként szükséges Windows-frissítések. A Windows 7 SP1, illetve Windows 8.1 Update telepítésén túl a következő frissítések telepítésére is szükség van:
Windows 7 SP1 esetén
Windows 8.1 Update esetén
A frissítések telepítési állapotának ellenőrzéséhez írja be a következő parancsot egy rendszergazdai jogú parancssori ablakba:
dism /online /get-packages | findstr <KBID>
Megjegyzés: Jelen parancsban a <KBID> az Ön által keresett frissítéshez kapcsolódó tudásbáziscikk azonosítószámát jelzi.

Ha a frissítés telepítve van, akkor a parancs futtatásakor megjelenik a csomagidentitás. A Windows 8.1 felhasználók például a következő üzenetet látják:
C:\>dism /online /get-packages | findstr 3035583
Csomagidentitás: Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29
Parancsprogram nem angol nyelvű Windows-verziókhoz
Ha nem angol nyelvű Windows-verziót használ, futtassa az alábbi (az előző eljárás 2. lépésében jelzettel most már azonos) parancsprogramot:

schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent"

A Felügyelet nélküli képernyő megkerülése Windows 8.1 Update esetén

Olyan Windows 8.1 rendszernél, amelyre telepítették a KB3065988 jelű frissítést, a rendszer felszólítja a felhasználót, hogy az első rendszerindításkor lezajló OOBE folyamat részeként őrizzen meg egy példányt a Windows 10 rendszerből. A Windows 8.1 Pro központi telepítéséhez az OOBE folyamat automatizálására szolgáló Unattend.xml fájlt használó szervezetéknél is megjelenik a megőrzésre vonatkozó figyelmeztetés. A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyásához a következő módszerek egyikét kell követnie:

 • Csoportházirend használata
  Állítsa a következő csoportházirend-beállítást Letiltott állapotra:

  Számítógép konfigurációja > Felügyeleti sablonok > Rendszer > Bejelentkezés > Első bejelentkezési animáció mutatása
 • Az Unattend.xml fájl módosítása
  Adja a következő bejegyzést az Unattend.xml fájlhoz Windows 8.1 esetén.
  Windows 8.1 Pro x64 esetén
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
  Windows 8.1 Pro x86 esetén
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.
Properti

ID Artikel: 3080351 - Tinjauan Terakhir: 04/28/2016 13:20:00 - Revisi: 1.0

Windows 10

 • kbprb kbsurveynew KB3080351
Tanggapan