Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Hálózati adapter IP-címének megváltoztatása a Windows 2000 rendszerben

A cikket archiválták. A továbbiakban a tartalma már nem frissül, csak jelenlegi állapotában lesz elérhető.
A cikk Microsoft Windows Server 2003 rendszerre vonatkozó változata a Tudásbázis következő cikke: 323444 (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

TARTALOMJEGYZÉK

Összefoglaló
Ez a cikk a hálózati adapterekhez rendelt IP-cím megváltoztatásának mikéntjét ismerteti. Az IP-címek kiosztása történhet automatikusan (feltéve, hogy a hálózaton működik DHCP-kiszolgáló) vagy kézzel megadva.

a lap tetejére

Hálózati adapterhez rendelt IP-cím megváltoztatása

 1. Jelentkezzen be a számítógépre a rendszergazdai fiókkal.
 2. Mutasson a Start menü Beállítások pontjára, és kattintson a Vezérlőpult parancsra.
 3. Kattintson duplán a Vezérlőpult Hálózati és telefonos kapcsolatok ikonjára. Megjelenik a Hálózati és telefonos kapcsolatok ablak.
 4. Kattintson a jobb gombbal a kérdéses helyi hálózati kapcsolatra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra. Megnyílik a helyi hálózati kapcsolat tulajdonságait összegző párbeszédpanel.
 5. Az Ez a kapcsolat a kijelölt összetevőket használja listában kattintson a TCP/IP protokoll elemre, majd kattintson a Tulajdonságok gombra. Megjelenik az Internet Protocol (TCP/IP) nevű protokoll tulajdonságait szemléltető párbeszédpanel.
 6. Hajtsa végre a következő két részben ismertetett műveleteket.
a lap tetejére

IP-cím automatikus kérése

E műveletsorral úgy beállíthatja be a számítógépet, hogy az automatikusan kérjen IP-címet valamely DHCP-kiszolgálótól. Ne feledje, hogy a hálózatban működnie kell legalább egy ilyen kiszolgálónak.
 1. Jelölje be az IP-cím automatikus kérése választógombot.
 2. Ha nem szeretné megadni a DNS-kiszolgáló IP-címét, a DNS-kiszolgáló címének automatikus kérése választógombot jelölje be.
 3. Kattintson az OK gombra. Kattintson a helyi hálózati kapcsolat tulajdonságait összegző párbeszédpanel OK gombjára.
 4. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 5. Írja be a Megnyitás mezőbe a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 6. Írja be a parancssorba az ipconfig /release parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt.
 7. Írja be az ipconfig /renew parancsot, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Ekkor a DHCP-kiszolgáló IP-címet rendel a hálózati adapterhez, és a következő(höz hasonló) üzenet jelenik meg a képernyőn:
  Windows 2000: IP-beállítások

  Ethernet-adapter helyi hálózati kapcsolata:

  Kapcsolatspecifikus DNS-utótag: dns.microsoft.com
  IP-cím: 192.168.0.201
  Alhálózati maszk: 255.255.255.0
  Alapértelmezett átjáró: 192.168.0.1
 8. Írja be az exit parancsot, majd az ENTER billentyű megnyomásával lépjen ki a parancssorból.
a lap tetejére

IP-cím megadása

Az alábbi műveletek végrehajtásával IP-címet rendelhet az adott hálózati adapterhez.
 1. Az adapter IP-címének megadásához jelölje be A következő IP-cím használata választógombot.
 2. Írja be az IP-címet az IP-cím mezőbe. A cím csak egyedi lehet, és csak a hálózathoz tartozó IP-címtartományba eshet. A hálózathoz használható IP-címekről a hálózati rendszergazda nyújt felvilágosítást.
 3. Írja be a hálózat alhálózati maszkját az Alhálózati maszk mezőbe.
 4. Az Alapértelmezett átjáró mezőbe annak a számítógépnek vagy eszköznek az IP-címét kell beírni, amely kapcsolatot teremt a hálózat és a többi hálózat között, valamint az internet felé.
 5. Az Elsődleges DNS-kiszolgáló mezőbe az állomásneveket IP-címekké feloldó számítógép IP-címét kell írni.
 6. A Másodlagos DNS-kiszolgáló mezőbe annak a DNS-kiszolgálónak az IP-címe írható, amely az elsődleges DNS-kiszolgáló elérhetetlensége esetén végzi a címfeloldást.
 7. Kattintson az OK gombra. Kattintson a helyi hálózati kapcsolat tulajdonságait összegző párbeszédpanel OK gombjára.
 8. Zárja be a Hálózati és telefonos kapcsolatok ablakot.
a lap tetejére

Hibaelhárítás

 • IP-címütközés esetén (azaz egy már használatban lévő IP-cím kiosztására tett kísérletkor) a következő hibaüzenet jelenik meg a képernyőn:
  A most beállított statikus IP-cím már használatban van a hálózaton. Állítson be egy másik IP-címet.
  Ha ez történik, rendeljen egy még nem használt IP-címet a hálózati adapterhez.

 • Ha helytelen alhálózati maszkot ad meg a hálózati adapterhez, akkor a számítógép tulajdonképpen egy másik hálózaton helyezkedik el, így nem is tud kapcsolatot létesíteni a hálózat más számítógépeivel.
 • Amennyiben helytelen IP-címet ad meg a DNS-kiszolgálóhoz, esetleg nincs ilyen kiszolgáló a hálózaton, akkor a számítógép nem tud kapcsolódni más számítógépekhez azok állomásnevének használatával, ezért internetkapcsolat sem létesíthető. A többi számítógéphez azok IP-címének megadásával kapcsolódhat.

  Helyi hálózatban úgy oldható meg ez a probléma, hogy az állomásneveket IP-címekké képezi le egy Hosts fájlban.
a lap tetejére
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 308199 - Utolsó ellenőrzés: 12/06/2015 05:46:27 - Verziószám: 4.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft BackOffice Small Business Server 2000 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB308199
Visszajelzés