Beállításkulcsok és -értékek hozzáadása, módosítása és törlése .reg kiterjesztésű fájllal

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

2015. július 14-én véget ért a Windows Server 2003 támogatása

2015. július 14-én a Microsoft megszüntette a Windows Server 2003 támogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Megjegyzések
 • Ez a cikk tapasztalt felhasználók, rendszergazdák és informatikai szakemberek számára készült.
 • A .reg kiterjesztésű beállításjegyzék-fájlok importálását csak a Regedit.exe segédprogram támogatja, a Regedt32.exe nem. Windows NT 4.0 és Windows 2000 rendszerű számítógépeken a Regedit.exe segédprogrammal végrehajthatók ugyan a beállításjegyzék bizonyos módosításai, ám néhány változtatáshoz a Regedt32.exe eszközt kell használni (ilyen rendszerű számítógépeken nem adható hozzá és nem módosítható például a REG_EXPAND_SZ vagy a REG_MULTI_SZ érték a Regedit.exe eszközzel). A Windows NT 4.0 és a Windows 2000 operációs rendszer elsődleges Beállításszerkesztő (korábbi nevén Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) alkalmazása a Regedt32.exe segédprogram. Használata esetén .reg kiterjesztésű beállításjegyzék-fájlokkal nem módosítható a beállításjegyzék. A Regedit.exe és a Regedt32.exe segédprogram közötti különbségekről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
  141377 A Regedit.exe és a Regedt32.exe közötti eltérések

TARTALOMJEGYZÉK

Összefoglaló
Fontos: Az alábbi szakasz, módszer vagy feladat a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, Ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről módosítása előtt célszerű biztonsági másolatot készíteni, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentése és visszaállítása Windows rendszerben
Az itt olvasható részletes útmutatás arról nyújt tájékoztatást, hogy miként hajtható végre a beállításkulcsok (korábbi nevén rendszerleíró kulcs) és -értékek hozzáadása, módosítása vagy törlése a beállításjegyzék-fájlok segítségével. A Regedit.exe eszköz ezen fájlok használatával importálja és exportálja a beállításjegyzék alkulcsait és értékeit, és segítségükkel távolról is terjeszteni lehet a beállításjegyzék módosításait a Windows rendszerű számítógépekre. E fájlok futtatásakor tartalmukat a helyi beállításjegyzékbe írja a program, ezért terjesztésük csak kellő körültekintéssel történhet.

a lap tetejére

A .reg kiterjesztésű beállításjegyzék-fájlok szintaxisa

A .reg fájlok szintaxisa a következő:

beállításszerkesztő_verziószáma
üres_sor
[beállításjegyzékbeli_útvonal_1]
"adatelem_neve_1"="adattípus_1:érték_1"
adatelem_neve_2"="adattípus_2:érték_2"
üres_sor
[beállításjegyzékbeli_útvonal_2]
"adatelem_neve_3"="adattípus_3:érték_3"

Az egyes összetevők jelentése az alábbi:

A beállításszerkesztő_verziószáma elem értéke Windows 2000, Windows XP és Windows Server 2003 esetén „Windows Registry Editor Version 5.00”, Windows 98 és Windows NT 4.0 esetén pedig „REGEDIT4”. A REGEDIT4 fejléc Windows 2000, Windows XP és Windows Server 2003 rendszerű számítógépeken is működik.

Az üres_sor összetevő egy üres sort jelöl, a beállításjegyzékbeli új útvonal kezdetét jelezve. Minden egyes kulcs vagy alkulcs új útvonalat jelent. Ha a .reg kiterjesztésű beállításjegyzék-fájl sok kulcsot tartalmaz, üres sorok beszúrásával áttekinthetőbbé válik a fájl tartalma, és a hibaelhárítás is egyszerűbb.

A beállításjegyzékbeli_útvonal_X összetevő az első importált értéket tároló alkulcs elérési útja. Tegye az útvonalat szögletes zárójelek közé, és a hierarchia egyes szintjeit válassza el fordított perjellel (\). Példa:
[
HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System
]
A beállításjegyzék-fájlok számos elérési útvonalat tartalmazhatnak.Ha az elérési útvonal utolsó tagja által jegyzett alsó hierarchiaelem nem létezik a beállításjegyzékben, a program új alkulcsot hoz létre. A rendszerbeállítási bejegyzéseket tartalmazó fájlok tartalmát a beírás sorrendjében küldi el a program az adatbázisba, ezért ha egy adott új alkulcs alatt egy másik alkulcsot is létre kíván hozni, a sorokat a megfelelő sorrendben kell beírnia.

Az adatelem_neve_X összetevő az importálni kívánt adatelem neve. Ha a fájlban lévő valamely adatelem nem létezik a beállításjegyzékben, a .reg kiterjesztésű beállításjegyzék-fájl hozzáadja az adatelem értékével együtt. Amennyiben valamely adatelem már létezik, akkor a beállításjegyzék-fájlban szereplő érték felülírja a létező értéket. Az adatelem neve idézőjelek között áll, az egyenlőségjel (=) pedig közvetlenül az adatelem neve után következik.

Az adattípus_X összetevő a beállításérték adattípusa, és rögtön az egyenlőségjel után áll. A REG_SZ adattípus (azaz karakterlánc) kivételével az összes adattípus esetén kettőspont áll közvetlenül az adattípus után. Amennyiben REG_SZ adattípusról van szó, az adattípus értéke és a kettőspont nem használható. Ebben az esetben a Regedit.exe eszköz REG_SZ adattípust feltételez. A következő táblázat a beállításjegyzékben szereplő általános adattípusokat tünteti fel:
AdattípusAdattípus a .reg fájlban
REG_BINARYhexadecimális
REG_DWORDduplaszó
REG_EXPAND_SZhexadecimális (2)
REG_MULTI_SZhexadecimális (7)
A beállításjegyzék adattípusairól a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows beállításjegyzékének ismertetése
Az érték_X elem rögtön a kettőspont után (REG_SZ típus esetén az egyenlőségjel után) áll, és a megfelelő formátumúnak kell lennie (például karakterláncnak vagy hexadecimális értéknek). A hexadecimális formátumot a bináris adatelemekhez kell használni.

Megjegyzés: A beállításjegyzék egyazon elérési útjában több adatelemsor is megadható.

Megjegyzés: a beállításjegyzék-fájl alján szerepelnie kell egy üres sornak.

a lap tetejére

Beállításkulcsok hozzáadása, beállításértékek hozzáadása és módosítása

Ezen műveletek végrehajtásához végezze el a kívánt változtatásokat a beállításjegyzékben, majd exportálja a megfelelő alkulcsot vagy alkulcsokat. A program az exportált beállításkulcsokat automatikusan .reg kiterjesztésű fájlokként menti. A változtatások végrehajtásához és a módosítások exportálásához az alábbi műveleteket kell végrehajtani.
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára. A Megnyitás mezőbe írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a beállításjegyzék módosítani kívánt elemét vagy elemeit tároló alkulcsot, majd kattintson rá.
 3. Kattintson a Fájl menü Exportálás parancsára.

  Ez a művelet a változtatások végrehajtása előtt biztonsági másolatot készít az alkulcsról. Ha a módosítások következtében probléma lépne fel, bármikor importálható a biztonsági másolat a beállításjegyzékbe.
 4. Írja be az eredeti beállításjegyzék-elemeket tároló fájl kívánt nevét a Fájlnév mezőbe, majd kattintson a Mentés gombra.

  Megjegyzés: Használjon leíró és könnyen megjegyezhető fájlnevet, például az alkulcs nevére utaló elnevezést.
 5. A jobb oldali ablaktáblában végezze el a beállításjegyzék-elemek szükséges hozzáadását vagy módosítását.
 6. Az alkulcs ismételt exportálásához hajtsa végre a 3. és a 4. lépést, de egy másik fájlnevet adjon meg a beállításjegyzék-fájlnak. Ezzel a fájllal másik számítógépen is végrehajthatja a beállításjegyzék azonos módosításait.
 7. Tesztelje a változtatások hatását a helyi számítógépen. Amennyiben a módosítások problémához vezetnek, a beállításjegyzék eredeti adatait tároló biztonságimásolat-fájlra duplán kattintva visszaállíthatja az adatbázis eredeti állapotát. Ha a módosítások a várt és megfelelő módon működnek, akkor a 6. lépésben létrehozott beállításjegyzék-fájlt más számítógépeken is alkalmazhatja A beállításjegyzék módosításainak terjesztése című részben leírt módon.
a lap tetejére

Beállításkulcsok és -értékek törlése

Ha valamely beállításkulcsot .reg kiterjesztésű fájllal szeretne törölni, írjon egy kötőjelet (-) a fájl beállításjegyzékbeli_útvonal eleme elé. A Test alkulcs
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
beállításkulcsból történő törléséhez például a következő kulcs elé kell kötőjelet írni a beállításjegyzék-fájlban:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
Az alábbi példa .reg kiterjesztésű beállításjegyzék-fájlja képes a feladat végrehajtására.
[
-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
]
Ha egy beállításértéket szeretne .reg kiterjesztésű fájllal törölni, akkor a kötőjelet a fájl adatelem_neve elemét követő egyenlőségjel után kell írni. A TestValue érték
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
beállításkulcsból történő törléséhez például a beállításjegyzék-fájl "TestValue"= eleme után kell írni a kötőjelet. Az alábbi példa .reg kiterjesztésű fájlja képes a feladat végrehajtására.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test

"TestValue"=-
A .reg kiterjesztésű fájl létrehozásához exportálja a törölni kívánt beállításkulcsot a Regedit.exe segédprogrammal, majd a Jegyzettömb alkalmazással írja a kötőjelet a fájlba.

a lap tetejére

Rendszerleíró alkulcsok és értékek átnevezése

Beállításkulcs vagy érték átnevezéséhez törölje a kulcsot vagy az értéket, majd hozzon létre új névvel ellátott kulcsot vagy értéket.

A beállításjegyzék módosításainak terjesztése

A .reg kiterjesztésű beállításjegyzék-fájlokat elküldheti a felhasználóknak e-mailben, futtatás végett elhelyezheti őket a felhasználókkal ismertetett hálózati megosztáson, de a felhasználók bejelentkezési parancsfájlját is bővítheti egy olyan paranccsal, amely automatikusan importálja a szükséges beállításjegyzék-fájlt a bejelentkezéskor. A .reg kiterjesztésű beállításjegyzék-fájlok futtatásakor a következő üzenetek jelennek meg a felhasználók képernyőjén:
Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő
Biztosan hozzá kívánja adni az itt (.reg kiterjesztésű fájl elérési útja) található információt a rendszerleíró adatbázishoz?
Ha a felhasználó az Igen gombra kattint, akkor a következő üzenet jelenik meg:
Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő
Az információ (.reg kiterjesztésű fájl elérési útja) sikeresen bekerült a rendszerleíró adatbázisba.
A Regedit.exe segédprogram /s parancssori kapcsolójával letiltható az üzenetek megjelenítése. Ha a beállításjegyzék-fájlt például csendes üzemmódban kívánja futtatni (az /s kapcsoló megadásával) egy bejelentkezési kötegparancsfájlból, a következő parancsot kell beírni:
regedit.exe /s .reg kiterjesztésű fájl elérési útja
A hálózaton belül csoportházirend és rendszerházirend alkalmazásával is terjesztheti a beállításjegyzék módosításait. További információt a Microsoft alábbi webhelyén talál:Megjegyzés: Ha a változtatások sikeresnek bizonyulnak, elküldheti a .reg kiterjesztésű fájlt az érintett hálózati felhasználóknak.

a lap tetejére
q297435
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 310516 - Utolsó ellenőrzés: 03/08/2014 15:55:00 - Verziószám: 5.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Service Pack 1 szervizcsomag a Windows Vista rendszerhez, Service Pack 2 szervizcsomag a Windows Vista rendszerhez, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Professional for Embedded Systems, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Ultimate for Embedded Systems

 • kbenv kbhowtomaster KB310516
Visszajelzés