Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

A TCP/IP és az NBT protokoll konfigurációs paraméterei Windows XP rendszerben

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Fontos! A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani a jegyzéket. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése

BEVEZETÉS
Ez a cikk bemutatja mindazokat a beállításjegyzék-paramétereket, amelyek a Tcpip.sys protokoll-illesztőprogram konfigurálására használhatók. A Tcpip.sys a szabványos TCP/IP-alapú hálózati protokollokat tartalmazza.

A TCP/IP protokollkészlet Windows XP rendszerben szereplő implementációja az összes konfigurációs adatot a beállításjegyzékből olvassa be. Ezeket az adatokat a Vezérlőpult Hálózat eszköze írja be a beállításjegyzékbe a telepítési folyamat részeként. Az adatok egy részét a DHCP-ügyfélszolgáltatás adja meg, amennyiben engedélyezve van.

A protokollkészlet implementációja a legtöbb környezetben megfelelően és hatékonyan működik csupán a DHCP és a Vezérlőpult Hálózat eszköze által gyűjtött adatok használatával. A protokollok összes többi konfigurálható beállításának optimális alapértelmezett értéke az illesztőprogramokba van kódolva.

Az ügyfelek által telepített példányok esetén azonban fennállhatnak olyan szokatlan körülmények, amelyek bizonyos alapértelmezett értékek módosítását teszik szükségessé. Ezen esetek kezelésére létrehozhatók további beállításjegyzék-paraméterek, amelyek segítségével módosítható a protokoll-illesztőprogramok egyes részeinek alapértelmezett működése.

Vigyázat! A TCP/IP protokoll Windows XP rendszerben szereplő implementációja nagymértékben önbeállító. A beállításjegyzék-paraméterek körültekintő tanulmányozás nélkül való módosítása csökkentheti a számítógép teljesítményét.
További információ
Figyelmeztetés: A beállításjegyzék beállításszerkesztő (korábbi nevén Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) vagy egyéb eszköz segítségével történő nem megfelelő szerkesztése komoly problémákhoz vezethet, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításjegyzéket csak saját felelősségére módosíthatja.

A paraméterek módosításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára. A Megnyitás mezőbe írja be a regedit parancsot.
  2. Keresse meg a következő beállításkulcsot:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
  3. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, kattintson a megfelelő adattípusra, írja be az azonosító nevét, majd válassza az új azonosító helyi menüjében a Módosítás parancsot.
  4. Írja be a kívánt értéket, majd kattintson az OK gombra.
  5. Lépjen ki a beállításszerkesztőből.
  6. A módosítás érvénybe léptetéséhez indítsa újra a számítógépet.
Az összes TCP/IP-paraméter beállításértékként (korábbi nevén rendszerleíró érték) tárolódik a következő kulcs két különböző alkulcsának egyikében:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
Tcpip\Parameters
Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Megjegyzés: Az adapter_azonosítója azon hálózati adapter azonosítója, amelyhez a TCP/IP szolgáltatás kötve van. A hálózati adapter azonosítójához tartozó hálózati kapcsolat a
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<ID for Adapter>\Connection
kulcs alapján állapítható meg. Ezen kulcsok Name értéke tartalmazza az egyes hálózati kapcsolatok Hálózati kapcsolatok mappában használt rövid nevét. A kulcsok értékei az egyes adapterekre vonatkoznak. Előfordulhatnak a kulcsok között a DHCP által vagy statikusan konfigurált értékkel rendelkező paraméterek, de az is lehetséges, hogy ilyenek nincsenek. Ez attól függ, hogy a számítógépet vagy az adaptert a DHCP konfigurálta-e, illetve hogy meg vannak-e adva statikus felülírási értékek. Minden változtatás életbe léptetéséhez újra kell indítani a számítógépet.

A Beállításszerkesztővel konfigurálható szabványos paraméterek

Az alábbi paramétereket alapértelmezett értékekkel telepíti a Vezérlőpult Hálózat eszköze a TCP/IP-összetevőkkel együtt. A paramétereket a Beállításszerkesztővel módosíthatja.

DatabasePath
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_EXPAND_SZ – karakterlánc
Érvényes értékek: Érvényes Windows NT fájlelérési út
Alapértelmezett érték: %Rendszermeghajtó%\System32\Drivers\Etc
Leírás: A paraméter a szabványos internetes adatbázisfájlok (HOSTS, LMHOSTS, NETWORKS, PROTOCOLS) elérési útját adja meg. A paramétert a Windows Sockets illesztőfelület használja.
ForwardBroadcasts
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – logikai
Érvényes értékek: 0 és 1 (hamis vagy igaz)
Alapértelmezett érték: 0 (hamis)
Leírás: A szórástovábbítás nem támogatott. A paramétert figyelmen kívül hagyja a rendszer.
UseZeroBroadcast
Kulcs: Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_DWORD – logikai
Érvényes értékek: 0 és 1 (hamis vagy igaz)
Alapértelmezett érték: 0 (hamis)
Leírás: Ha a paraméter az 1 (Igaz) értékre van állítva, az IP protokoll nullszórást (0.0.0.0) használ egyszórás (255.255.255.255) helyett. A legtöbb számítógép egyszórást használ, ugyanakkor egyes, BSD-implementációkból származó számítógépek nullákat használnak a címzéshez. A különböző szórási módszert használó számítógépek nem működnek együtt jól ugyanazon a hálózaton.

A Beállításszerkesztővel konfigurálható választható paraméterek

Ezeket a paramétereket általában nem tartalmazza a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis). Létrehozásukkal megváltoztatható a TCP/IP protokoll illesztőprogramjának alapértelmezett működése.

ArpAlwaysSourceRoute
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – logikai
Érvényes értékek: 0 és 1 (hamis vagy igaz)
Alapértelmezett érték: 0 (hamis)
Leírás: Ha a paramétert az 1 értékre állítja, a TCP/IP szolgáltatás a forrásútválasztás engedélyezésével továbbítja az ARP-kérelmeket Token Ring hálózatokon. Alapértelmezés szerint a verem először forrásútválasztás nélkül továbbítja az ARP-kérelmeket, majd ha nem érkezik válasz, a forrásútválasztást engedélyezve próbálkozik újra.
ArpUseEtherSNAP
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – logikai
Érvényes értékek: 0 és 1 (hamis vagy igaz)
Alapértelmezett érték: 0 (hamis)
Leírás: A paraméter 1 értéke esetén a TCP/IP szolgáltatás 802.3 SNAP kódolás használatával továbbítja az Ethernet-csomagokat. Alapértelmezés szerint a verem DIX Ethernet formátumban továbbítja a csomagokat. A csomagok fogadása mindkét formátumban lehetséges a beállítástól függetlenül.
DefaultTTL
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – másodpercek száma
ugrásonként
Érvényes értékek: 1-255
Alapértelmezett érték: 128 – a Windows XP rendszerben
Leírás: A paraméter a kimenő IP-csomagok fejlécében szereplő élettartam (TTL) alapértelmezett értékét tartalmazza. Az élettartam határozza meg, hogy legfeljebb mennyi ideig maradhatnak az IP-csomagok a hálózaton a céljuk elérése nélkül. Ez az érték gyakorlatilag azon útválasztók számának korlátozására használható, amelyeken az IP-csomag áthaladhat a hálózatról való eltávolítását megelőzően.
EnableDeadGWDetect
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – logikai
Érvényes értékek: 0 és 1 (hamis vagy igaz)
Alapértelmezett érték: 1 (igaz)
Leírás: A paraméter 1 értéke esetén a TCP szolgáltatás érzékeli a halott átjárókat. Ha ez a szolgáltatás engedélyezve van, a TCP a tartalék átjáróra való átállásra kéri az IP szolgáltatást, ha egy szegmens többszöri továbbítására sem kap választ. A tartalék átjárók a Vezérlőpult Hálózat eszközének TCP/IP-konfigurációs párbeszédpanelén, a Speciális területen definiálhatók.
EnablePMTUBHDetect
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – logikai
Érvényes értékek: 0 és 1 (hamis vagy igaz)
Alapértelmezett érték: 0 (hamis)
Leírás: Ha ez a paraméter az 1 (Igaz) értékre van állítva, a TCP szolgáltatás megpróbálja érzékelni a „feketelyuk-útválasztókat” az útvonal MTU-jának felfedezésekor. A feketelyuk-útválasztók nem küldik vissza az ICMP cél elérhetetlenségére utaló üzeneteket olyankor, amikor a tördelést tiltó bittel rendelkező IP-datagramokat kell tördelni. A TCP az ilyen beérkező üzenetek alapján végzi az útvonal MTU-jának felfedezését. Ha engedélyezve van ez a szolgáltatás, a TCP megpróbálja a tördelést tiltó bit nélkül elküldeni a szegmenseket, ha egy szegmens többszöri újraküldése sem eredményez nyugtázást. Ha ennek eredményeképpen nyugtát kap a szegmensről, lecsökkenti az MSS (maximális szegmensméret) értékét, és a kapcsolaton ezután továbbított csomagokra beállítja a tördelést tiltó bitet. A feketelyuk-érzékelés engedélyezése megnöveli az egyes szegmensek ismételt átviteli próbálkozásainak számát.
EnablePMTUDiscovery
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – logikai
Érvényes értékek: 0 és 1 (hamis vagy igaz)
Alapértelmezett érték: 1 (igaz)
Leírás: A paraméter 1 (Igaz) értéke esetén a TCP megkísérli felfedezni a távoli állomáshoz vezető útvonalon használható MTU (másképpen a legnagyobb csomagméret) értékét. Az útvonal MTU értékének felfedezése, majd a TCP-szegmensek méretének erre az értékre történő beállítása révén a TCP ki tudja küszöbölni, hogy a különböző MTU értékkel rendelkező hálózatokat összekötő útválasztóknak tördelniük kelljen a szegmenseket. A tördelés csökkenti a TCP átviteli sebességét és hálózati torlódást okoz. Ha a paraméter értéke 0, a nem a helyi alhálózatban lévő gépekkel létesített összes kapcsolaton 576 bájtos MTU értéket használ a rendszer.
ForwardBufferMemory
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – bájtok száma
Érvényes értékek: hálózati MTUegy ésszerűen megválasztott,
0xFFFFFFFF-nél kisebb érték

Alapértelmezett érték: 74240 (ez ötven 1480 bájtos csomag küldésére elegendő,
256 többszörösére kerekítve)
Leírás: A paraméter az IP szolgáltatás által az útválasztó csomagsorában lévő csomagadatok tárolására lefoglalt memória méretét határozza meg. Amikor ez a puffer megtelik, az útválasztó elkezdi véletlenszerűen megsemmisíteni a várólistában lévő csomagokat. A csomagvárólista adatpufferei 256 bájt hosszúak, így a paraméter értékének 256 bájt egész számú többszörösének kell lennie. A nagyobb csomagok számára több puffer van összeláncolva. A csomagok IP-fejléce külön tárolódik. Ha az IP-útválasztó nincs engedélyezve, a paramétert figyelmen kívül hagyja a rendszer, és a pufferek nem lesznek lefoglalva.
IGMPLevel
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – szám
Érvényes értékek: 0, 1, 2
Alapértelmezett érték: 2
Leírás: Ez a paraméter határozza meg azt a szintet, ameddig a rendszer az IP-csoportcímzést támogatja, és ameddig részt vesz az Internet Group Management protokollban. A 0. szinten a rendszer nem biztosít csoportos címzést. Az 1. szinten a rendszer csak IP-csoportcímzésű csomagokat küld. A 2. szinten a rendszer IP-csoportcímzésű csomagokat küld, és teljesen részt vesz az IGMP-ben a csoportos címzésű csomagok fogadása céljából.
KeepAliveInterval
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – idő ezredmásodpercben
Érvényes értékek: 1 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: 1000 (egy másodperc)
Leírás: Ez a paraméter adja meg a válasz fogadásáig a Keep Alive csomagok újraküldése közti szünetek időtartamát. Válasz fogadása után a következő Keep Alive csomag átviteléig a késleltetést ismét a KeepAliveTime paraméter értéke szabályozza. A kapcsolat akkor fog megszakadni, ha a TcpMaxDataRetransmissions paraméter által jelzett számú újrapróbálkozásra nem érkezik válasz.
KeepAliveTime
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – idő ezredmásodpercben
Érvényes értékek: 1 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: 7 200 000 (két óra)
Leírás: Ez a paraméter határozza meg, hogy a TCP szolgáltatás milyen gyakran próbálja meg ellenőrizni Keep Alive csomagok küldésével, hogy egy üresjáratban lévő kapcsolat megfelelően működik-e. Ha a távoli számítógép még elérhető és működik, nyugtát küld a Keep Alive csomagra válaszul. Alapértelmezés szerint a rendszer nem küld Keep Alive csomagokat. Ezt a szolgáltatást a programok tudják engedélyezni az egyes kapcsolatokon.
MTU
Kulcs: Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_DWORD – szám
Érvényes értékek: 68 - a szóban forgó hálózat MTU-értéke
Alapértelmezett érték: 0xFFFFFFFF
Leírás: Ez a paraméter felülbírálja a hálózati illesztő alapértelmezett MTU (maximális átviteli egység) értékét. Az MTU az a maximális csomagméret, amely az átvitel során a hálózaton továbbítható. A méret tartalmazza az átviteli fejlécet is. Az IP-datagram több csomagra is átterjedhet. A használt hálózat alapértelmezett értékét meghaladó érték megadására az átvitel a hálózat alapértelmezett MTU értékét használja. 68-nál kisebb érték esetén az átvitel a 68 MTU értéket használja.
NumForwardPackets
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – szám
Érvényes értékek: 1 - egy ésszerűen megválasztott,
0xFFFFFFFF-nél kisebb érték
Alapértelmezett érték: 50
Leírás: A paraméter az útválasztó csomagok várólistája számára lefoglalt IP-csomagfejlécek számát határozza meg. Amikor az összes fejléc használatban van, az útválasztó elkezdi a várólistában lévő csomagok véletlenszerű eldobását. Ezen értéknek legalább a ForwardBufferMemory paraméter értéke, illetve az útválasztó által összekötött hálózatok maximális IP-adatmérete hányadosának kell lennie. Nem lehet nagyobb, mint a ForwardBufferMemory paraméter értékének 256-od része, mivel legalább 256 bájtnyi továbbítási puffermemória van használatban minden egyes csomaghoz. Az adott ForwardBufferMemory érték mellett továbbítandó csomagok optimális száma a hálózati forgalom típusától függ, és valahol ezen két érték között lesz. Ha az útválasztó nincs engedélyezve, a paramétert figyelmen kívül hagyja a rendszer, és nem lesznek lefoglalva fejlécek.
TcpMaxConnectRetransmissions
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – szám
Érvényes értékek: 0 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: 2
Leírás: Ez a paraméter határozza meg azt a számot, amennyiszer a TCP szolgáltatás a kapcsolat megszakítása előtt megpróbálja újraküldeni a kapcsolatkérelmi (SYN) üzenetet. Az újraküldési korlát minden egyes próbálkozásnál duplázódik. A kezdeti időtúllépési érték 3 másodperc.
TcpMaxDataRetransmissions
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – szám
Érvényes értékek: 0 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: 5
Leírás: Ez a paraméter határozza meg azt a számot, amennyiszer a TCP szolgáltatás a kapcsolat megszakítása előtt megpróbálja újraküldeni az egyes önálló adatszegmenseket (nem csatlakozási szegmensek). Az újraküldési időkorlát minden egyes további próbálkozásnál duplázódik az adott kapcsolaton, a válaszok ismételt érkezésekor pedig visszaáll az alapértékre. Az időtúllépés alapértékét dinamikusan határozza meg a rendszer a kapcsolaton mért körbejárási idő alapján.
TcpNumConnections
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – szám
Érvényes értékek: 0 - 0xFFFFFE
Alapértelmezett érték: 0xFFFFFE
Leírás: Ez a paraméter a TCP szolgáltatás által egy időben megnyitott kapcsolatok maximális számát határozza meg.
TcpTimedWaitDelay
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – idő másodpercben
Érvényes értékek: 30 - 300 (decimális)
Alapértelmezett érték: 0x78 (decimális 120)
Leírás: Ez a paraméter határozza meg, hogy a kapcsolatok bezárásukkor mennyi ideig maradnak TIME_WAIT állapotban. Amíg egy kapcsolat TIME_WAIT állapotban van, a szoftvercsatornapár nem használható újra. Ezt az állapotot „2MSL” állapotnak is nevezik. Az RFC793 dokumentum szerint az értéknek a hálózaton érvényes maximális szegmensélettartam kétszeresének kell lennie. További információt az RFC793 dokumentum tartalmaz.

Megjegyzés: A Microsoft Windows 2000 rendszerben az alapértelmezett érték 240 másodperc. A teljesítmény növelése érdekében a Windows XP és a Microsoft Windows Server 2003 rendszerben az IPv4 verem számára az alapértelmezett érték 120 másodpercre változott. Az IPv6 verem alapértelmezett értéke pedig 240 másodperc.
TcpUseRFC1122UrgentPointer
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – logikai
Érvényes értékek: 0 és 1 (hamis vagy igaz)
Alapértelmezett érték: 0 (hamis)
Leírás: Ez a paraméter határozza meg, hogy a TCP szolgáltatás az RFC 1122 specifikációt használja a sürgős adatokhoz, vagy pedig a BSD származtatott számítógépeinek módszerét. A két mechanizmus eltérően értelmezi a TCP-fejléc sürgős mutatóját, illetve a sürgős adatok hosszát. A két módszer nem tud egymással együttműködni. A Windows XP alapértelmezés szerint a BSD módot használja.
TcpWindowSize
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – bájtok száma
Érvényes értékek: 0 - 0xFFFF
Alapértelmezett érték: A kisebbik a következő értékek közül: 0xFFFF
VAGY
(a hálózat maximális TCP-adatméretének négyszerese
VAGY
8192 felkerekítve a hálózat TCP-adatméretének egész számú többszörösére)
Alapértelmezett érték: 8760 – Ethernet esetén
Leírás: Ez a paraméter határozza meg a számítógép által felajánlott maximális TCP fogadási ablakméretet. A fogadási ablak azt határozza meg, hogy a küldő fél hány bájtot vihet át anélkül, hogy nyugtát kapna. Általánosságban elmondható, hogy a nagyobb fogadási ablak javítja a teljesítményt a nagy késésű és nagy sávszélességű hálózatokon. Hatékonysági megfontolásokból a fogadási ablakot a TCP maximális szegmensméretének (MSS) páros számú többszörösére célszerű állítani.

A hálózati kapcsolatok tulajdonságaival konfigurálható paraméterek

A következő paramétereket automatikusan hozzák létre és módosítják a kapcsolat tulajdonságai a felhasználó által megadott adatok alapján. Így tehát e paramétereket nem kell közvetlenül a beállításjegyzékben konfigurálni.

DefaultGateway
Kulcs: Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_MULTI_SZ – pontokkal tagolt decimális IP-címek listája
Érvényes értékek: Érvényes IP-címek tetszőleges csoportja
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: Ez a paraméter tartalmazza azon átjárók listáját, amelyek olyan csomagok esetén végeznek útválasztást, amelyek nem a számítógéphez közvetlenül kapcsolódó alhálózatra irányulnak, illetve nem rendelkeznek specifikusabb továbbítási útvonallal. A paraméter felülírja a DhcpDefaultGateway paraméter értékét.
Domain
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_SZ – karakterlánc
Érvényes értékek: Bármely érvényes DNS-tartománynév
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: Ez a paraméter határozza meg a számítógép DNS-tartománynevét. A paramétert a Windows Sockets illesztőfelület használja.
EnableDhcp
Kulcs: Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_DWORD – logikai
Érvényes értékek: 0 és 1 (hamis vagy igaz)
Alapértelmezett érték: 0 (hamis)
Leírás: A paraméter 1 (Igaz) értéke esetén a DHCP-ügyfélszolgáltatás megpróbálja a DHCP használatával konfigurálni az adapter első IP-kapcsolatát.
Hostname
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_SZ – karakterlánc
Érvényes értékek: Bármely érvényes DNS-állomásnév
Alapértelmezett érték: A számítógép számítógépneve
Leírás: Ez a paraméter határozza meg azt a DNS-állomásnevet, amelyet a számítógép visszaad a hostname parancs hatására.
IPAddress
Kulcs: Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_MULTI_SZ – pontokkal tagolt decimális IP-címek listája
Érvényes értékek: Érvényes IP-címek tetszőleges csoportja
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: Ez a paraméter az adapterhez kötendő IP-kapcsolatok IP-címének listáját tartalmazza. Ha a listán elsőként a 0.0.0.0 cím szerepel, az adapter elsődleges kapcsolatát a DHCP konfigurálja. Az ugyanazon adapteren több IP-kapcsolattal is rendelkező számítógépeket „logikailag többhelyűnek” nevezik. A paraméterben megadott minden egyes IP-címhez érvényes alhálózati maszknak kell megadva lenni a SubnetMask paraméterben.
IPEnableRouter
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – logikai
Érvényes értékek: 0 és 1 (hamis vagy igaz)
Alapértelmezett érték: 0 (hamis)
Leírás: A paraméter 1 (Igaz) értéke hatására a számítógép útválasztást fog biztosítani az IP-csomagokhoz azon hálózatok között, amelyekhez kapcsolódva van.
NameServer
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_SZ – pontokkal tagolt decimális IP-címek szóközökkel elválasztott listája
Érvényes értékek: Érvényes IP-címek tetszőleges csoportja
Alapértelmezett érték: Nincs (üres)
Leírás: Ez a paraméter határozza meg a Windows Sockets szolgáltatás által a névfeloldás céljából lekérdezendő DNS-névkiszolgálókat.
SearchList
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_SZ – DNS-tartománynevek utótagjainak elválasztott listája
Érvényes értékek: Érvényes DNS-tartománynevek utótagjainak tetszőleges csoportja Érvényes értékek: Érvényes DNS-tartománynevek utótagjainak tetszőleges csoportja
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: Ez a paraméter tartalmazza azon tartománynév-utótagok listáját, amelyek a DNS által feloldandó nevekhez fűzendők, ha az egyszerű név feloldása sikertelen. Alapértelmezés szerint csak a Domain paraméter értékét fűzi a rendszer a nevekhez. A paramétert a Windows Sockets illesztőfelület használja.
SubnetMask
Kulcs: Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_MULTI_SZ – pontokkal tagolt decimális IP-címek listája
Érvényes értékek: Érvényes IP-címek tetszőleges csoportja
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: Ez a paraméter az adapterhez kötendő IP-kapcsolatok alhálózati maszkjának listáját tartalmazza. Ha a listán elsőként a 0.0.0.0 maszk szerepel, az adapter elsődleges kapcsolatát a DHCP konfigurálja. A paraméterben megadott minden egyes alhálózati maszkhoz érvényes IP-címnek kell megadva lenni az IPAddress paraméterben.

Nem konfigurálható paraméterek

Az alábbi paramétereket a TCP/IP-összetevők hozzák létre és használják belsőleg. A paramétereket nem szabad módosítani a Beállításszerkesztővel, e cikkben csak referenciaként szerepelnek.

DhcpDefaultGateway
Kulcs: Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_MULTI_SZ – pontokkal tagolt decimális IP-címek listája
Érvényes értékek: Érvényes IP-címek tetszőleges csoportja
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: Ez a paraméter tartalmazza azon alapértelmezett átjárók listáját, amelyek olyan csomagok esetén végeznek útválasztást, amelyek nem a számítógéphez közvetlenül kapcsolódó alhálózatra irányulnak, illetve nem rendelkeznek specifikusabb továbbítási útvonallal. A paraméter értékét a DHCP-ügyfélszolgáltatás írja, ha engedélyezve van. Az értéket felülírja a DefaultGateway paraméter érvényes értéke.
DhcpIPAddress
Kulcs: Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_SZ – pontokkal tagolt decimális IP-cím
Érvényes értékek: Bármely érvényes IP-cím
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: Ez a paraméter határozza meg a kapcsolat DHCP által konfigurált IP-címét. Ha az IPAddress paraméter első értéke nem 0.0.0.0, az érték felülírja ezt a paramétert.
DhcpNameServer
Kulcs: Tcpip\Parameters
Azonosítótípus: REG_SZ – pontokkal tagolt decimális IP-címek szóközökkel elválasztott listája
Érvényes értékek: Érvényes IP-címek tetszőleges csoportja
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: Ez a paraméter határozza meg a Windows Sockets szolgáltatás által a névfeloldás céljából lekérdezendő DNS-névkiszolgálókat. Értékét a DHCP-ügyfélszolgáltatás írja, ha engedélyezve van. A NameServer paraméter felülírja ezen paraméter értékét.
DhcpServer
Kulcs: Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_SZ – pontokkal tagolt decimális IP-cím
Érvényes értékek: Bármely érvényes IP-cím
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: Ez a paraméter tartalmazza annak a DHCP-kiszolgálónak az IP-címét, amely az IP-címbérletet megadta a DhcpIPAddress paraméterben megadott IP-címre.
DhcpSubnetMask
Kulcs: Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_SZ – pontokkal tagolt decimális IP-alhálózati maszk
Érvényes értékek: Bármely, a beállított IP-címhez érvényes alhálózati maszk
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: Ez a paraméter tartalmazza a DhcpIPAddress paraméterben megadott címhez tartozó, DHCP által konfigurált alhálózati maszkot.
IPInterfaceContext
Kulcs: Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_DWORD
Érvényes értékek: 0 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: E paraméter értékét a TCP/IP-illesztőprogram írja a DHCP-ügyfélszolgáltatás számára.
Lease
Kulcs: Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_DWORD – idő másodpercben
Érvényes értékek: 1 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: E paraméterben tárolódik az a másodpercben kifejezett időtartam, amely alapján a DHCP-ügyfélszolgáltatás megállapítja, hogy az adapter IP-címbérlete meddig érvényes.
LeaseObtainedTime
Kulcs: Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_DWORD – az 1970. január 1., éjfél óta eltelt abszolút idő másodpercben
Érvényes értékek: 1 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: E paraméterben tárolódik az az időtartam, amely alapján a DHCP-ügyfélszolgáltatás megállapítja, hogy az adott adapter IP-címbérlete mikor volt megadva.
LeaseTerminatesTime
Kulcs: Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_DWORD – az 1970. január 1., éjfél óta eltelt abszolút idő másodpercben
Érvényes értékek: 1 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: E paraméterben tárolódik az az időtartam, amely alapján a DHCP-ügyfélszolgáltatás megállapítja, hogy az adott adapter IP-címbérlete mikor jár le.
LLInterface
Kulcs: Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_SZ – NT-eszköznév
Érvényes értékek: Bármely érvényes NT-eszköznév
Alapértelmezett érték: Üres karakterlánc
Leírás: Ezen paraméter használatával az IP szolgáltatás a beépített ARP modultól különböző kapcsolati rétegbeli protokollhoz köthető. A paraméter értéke azon Windows NT-alapú eszköz neve, amelyhez az IP szolgáltatás kötendő. A paraméter például a RAS összetevővel összefüggésben használatos.
T1
Kulcs: Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_DWORD – az 1970. január 1., éjfél óta eltelt abszolút idő másodpercben
Érvényes értékek: 1 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: E paraméterben tárolódik az az időtartam, amely alapján a DHCP-ügyfélszolgáltatás megállapítja, hogy az adott adapter IP-címbérletét mikor próbálja először megújítani. A szolgáltatás a címbérletet kiadó kiszolgálóval lép kapcsolatba a bérlet megújítása végett.
T2
Kulcs: Tcpip\Parameters\Interfaces\adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_DWORD – az 1970. január 1., éjfél óta eltelt abszolút idő másodpercben
Érvényes értékek: 1 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: E paraméterben tárolódik az az időtartam, amely alapján a DHCP-ügyfélszolgáltatás megállapítja, hogy az adott adapter IP-címbérletét mikor próbálja megújítani. A szolgáltatás megújítási kérelmet szór a bérlet megújítása céljából. A T2 paraméterben tárolt idő csak akkor használatos, ha a szolgáltatás nem tudta megújítani a bérletet az eredeti kiszolgálóval.

NBT

Az NBT protokollhoz tartozó összes paraméter a következő beállításkulcs két különböző alkulcsának egyikében található:
HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Services

Netbt\Parameters
Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_adapter_azonosítója
ahol az adapter_azonosítója azon hálózati adapter azonosítója, amelyhez az NBT protokoll kötve van. Az adapterazonosítóhoz tartozó hálózati kapcsolat a HKEY_LOCAL_MACHINE\computer\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\adapter_azonosítója\Connection kulcs alapján állapítható meg. Ezen kulcsok Name értéke tartalmazza az egyes hálózati kapcsolatok Hálózati kapcsolatok mappában használt nevét. Az utóbbi kulcsok értékei az egyes adapterekre vonatkoznak. A DHCP szolgáltatással konfigurált számítógépek esetén a paraméterek módosítása akkor lép életbe, ha az ipconfig /renew parancsot futtatják a parancsértelmezőben. Egyéb esetekben újra kell indítani a számítógépet a paraméterek minden módosításának érvénybe léptetéséhez.

A Beállításszerkesztővel konfigurálható szabványos paraméterek

Az alábbi paramétereket alapértelmezett értékekkel telepíti a Vezérlőpult Hálózat eszköze a TCP/IP-összetevőkkel együtt. A paraméterek a Beállításszerkesztővel (Regedit.exe) módosíthatók.

BcastNameQueryCount
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – számláló
Érvényes értékek: 1 - 0xFFFF
Alapértelmezett érték: 3
Leírás: Ez az érték határozza meg, hogy a NetBT hányszor szórja az adott névre vonatkozó lekérdezést anélkül, hogy választ kapna.
BcastQueryTimeout
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – idő ezredmásodpercben
Érvényes értékek: 100 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: 0x2ee (decimális 750)
Leírás: Ez az érték határozza meg az egymást követő, azonos névre vonatkozó lekérdezésszórások közötti időközt.
CacheTimeout
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – idő ezredmásodpercben
Érvényes értékek: 60000 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: 0x927C0 (600000 ezredmásodperc = 10 perc)
Leírás: Ez az érték határozza meg azt az időtartamot, ameddig a nevek a távoli névtábla gyorsítótárában maradnak.
NameServerPort
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – UDP-portszám
Érvényes értékek: 0 - 0xFFFF
Alapértelmezett érték: 0x89
Leírás: Ez a paraméter határozza meg, hogy a NetBT melyik célportszámon küldje a WINS szolgáltatásnak a névszolgáltatással kapcsolatos csomagokat, például a névlekérdezéseket és a névregisztrációkat. A Microsoft WINS szolgáltatása a 0x89-es portra figyel. A más gyártóktól származó NetBIOS-névkiszolgálók más portokra is figyelhetnek.
NameSrvQueryCount
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – számláló
Érvényes értékek: 0 - 0xFFFF
Alapértelmezett érték: 3
Leírás: Ez az érték határozza meg, hogy a NetBT hányszor küldje el a WINS-kiszolgálónak az adott névre vonatkozó lekérdezést anélkül, hogy választ kapna.
NameSrvQueryTimeout
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – idő ezredmásodpercben
Érvényes értékek: 100 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: 1500 (1,5 másodperc)
Leírás: Ez az érték határozza meg az egymást követő, azonos névre vonatkozó WINS-lekérdezések közötti időközt.
SessionKeepAlive
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – idő ezredmásodpercben
Érvényes értékek: 60000 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: 3 600 000 (egy óra)
Leírás: Ez az érték határozza meg a Keep Alive csomagok átvitelének időközét az adott munkamenetben. A 0xFFFFFFF érték beállítása letiltja a Keep Alive csomagok küldését.
Size/Small/Medium/Large
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD
Érvényes értékek: 1, 2, 3 (kicsi, közepes, nagy)
Alapértelmezett érték: 1 (kicsi)
Leírás: Ez az érték határozza meg a helyi és távoli nevek tárolására használt névtáblák méretét. Általában a Kicsi érték használata a legmegfelelőbb. Ha a számítógép proxy-névkiszolgálóként működik, a rendszer automatikusan a Nagy értéket állítja be a névgyorsítótár szórótáblája méretének növelése érdekében. A szórótáblavermek mérete a következők szerint alakul: Nagy: 256 Közepes: 128 Kicsi: 16

A Beállításszerkesztővel konfigurálható választható paraméterek

Ezeket a paramétereket általában nem tartalmazza a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis). Létrehozásukkal megváltoztathatja a NetBT protokoll illesztőprogramjának alapértelmezett működését.

BroadcastAddress
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – négybájtos, eredeti bájtsorrendben kódolt IP-cím
Érvényes értékek: 0 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: Az egyes hálózatok egyszórású címe
Leírás: E paraméter használatával a NetBT egy adott cím használatára kényszeríthető az összes szórásnévvel kapcsolatos csomaghoz. Alapértelmezés szerint a NetBT az egyes hálózatoknak megfelelő egyszórású címet használja (tehát például a 11.101.0.0 címet és a 255.255.0.0 alhálózati maszkot használó hálózat esetén az alhálózat szórási címe 11.101.255.255). Ezt a paramétert például akkor kell beállítani, ha a hálózat nullszórású címet használ (a UseZeroBroadcast TCP/IP-paraméter megadása esetén). Ebben az esetben a korábbi példában szereplő alhálózati szórási cím 11.101.0.0 volna, a paraméter pedig a 0x0b650000 értékre lenne beállítva. A paraméter globális érvényű, így az összes olyan alhálózat ezt használja, amelyhez a NetBT kötve van.
EnableProxy
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – logikai
Érvényes értékek: 0 és 1 (hamis vagy igaz)
Alapértelmezett érték: 0 (hamis)
Leírás: Ha az 1 (Igaz) érték van beállítva, a számítógép proxy-névkiszolgálóként működik azon hálózatokon, amelyekhez az NBT kötve van. A proxy-névkiszolgáló választ ad azon nevek szórással való lekérdezésére, amelyeket sikeresen feloldott a WINS segítségével. Proxy-névkiszolgáló használata esetén a B-csomópontokból álló hálózatok kapcsolódhatnak más alhálózatok WINS szolgáltatásban regisztrált kiszolgálóihoz.
EnableProxyRegCheck
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – logikai
Érvényes értékek: 0 és 1 (hamis vagy igaz)
Alapértelmezett érték: 0 (hamis)
Leírás: A paraméter 1 (Igaz) értéke esetén a proxy-névkiszolgáló negatív választ küld a szórási név regisztrálására, ha a név már regisztrálva van a WINS szolgáltatásban, illetve már megtalálható a proxy helyi neveket tároló gyorsítótárában egy eltérő IP-címmel. A szolgáltatás engedélyezésének az a kockázata, hogy megakadályozza a számítógép IP-címének módosítását egészen addig, amíg a WINS leképezést tartalmaz a névhez. Így a szolgáltatás alapértelmezés szerint le van tiltva.
InitialRefreshT.O.
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – idő ezredmásodpercben
Érvényes értékek: 960000 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: 960 000 (16 másodperc)
Leírás: Ez a paraméter azt a kezdeti frissítési időközt határozza meg, amelyet az NBT névfeloldáskor használ. Az NBT ezen időköz 1/8-adánál próbál meg kapcsolatba lépni a WINS-kiszolgálókkal az első névregisztráció céljából. A sikeres regisztrációt jelző válasz beérkezéskor tartalmazza az új frissítési időközt.
LmhostsTimeout
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – idő ezredmásodpercben
Érvényes értékek: 1000 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: 6 000 (6 másodperc)
Leírás: Ez a paraméter határozza meg az LMHOSTS fájl és a DNS lekérdezésének időtúllépési értékét. Az időmérés finomsága az időtúllépési értéktől függ, ezért a tényleges időtúllépési érték akár a megadott érték kétszerese is lehet.
MaxDgramBuffering
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – bájtok száma
Érvényes értékek: 0 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: 0x20000 (128 KB)
Leírás: Ez a paraméter határozza meg a maximális memóriaterületet, amelyet a NetBT dinamikusan lefoglalhat az összes várakozó datagramküldés számára. A korlát elérését követő küldések sikertelenek lesznek, mivel nem állnak rendelkezésre a szükséges erőforrások.
NodeType
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – szám
Érvényes értékek: 1, 2, 4, 8 (B-csomópont, P-csomópont, M-csomópont, H-csomópont)
Alapértelmezett érték: 1 vagy 8 (a WINS-kiszolgáló konfigurációjától függően)
Leírás: Ez a paraméter határozza meg, hogy a NetBT milyen módszereket használjon a névregisztrációhoz és -feloldáshoz. A B-csomópontként működő számítógépek szórást használnak. A P-csomópont csak két pont közötti névlekérdezéseket küld a névkiszolgálóra (WINS). Az M-csomópont először szórást alkalmaz, majd lekérdezi a névkiszolgálót. A H-csomópont először lekérdezi a névkiszolgálót, majd szórást alkalmaz. Az LMHOSTS vagy a DNS használatával végzett névfeloldás ezeket a módszereket követi. Ha a kulcs jelen van a beállításjegyzékben, felülírja a DhcpNodeType kulcs értékét. Ha egyik kulcs sincs jelen, a számítógép a B-csomópont módszert használja, ha nincsenek WINS-kiszolgálók konfigurálva a hálózaton, illetve a H-csomópont módszert, ha van WINS-kiszolgáló konfigurálva.
RandomAdapter
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – logikai
Érvényes értékek: 0 és 1 (hamis vagy igaz)
Alapértelmezett érték: 0 (hamis)
Leírás: Ez a paraméter csak többhelyű állomásokra vonatkozik. Ha az 1 (Igaz) érték van beállítva, a NetBT véletlenszerűen fogja kiválasztani a hozzá kötött kapcsolatok IP-címei közül azt, amelyet a névlekérdezésre adott válaszban fel fog tüntetni. A válasz gyakran azon kapcsolat címét tartalmazza, amelyre a lekérdezés érkezett. Ezt a szolgáltatást terheléselosztási céllal használhatják azon kiszolgálók, amelyek ugyanazon a hálózaton több kapcsolattal is rendelkeznek.
RefreshOpCode
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – szám
Érvényes értékek: 8 és 9
Alapértelmezett érték: 8
Leírás: Ezen paraméter hatására a NetBT egy megadott műveleti kódot használ a névfrissítési csomagokban. A NetBT protokoll specifikációja némileg homályos ezen a területen. Noha a Microsoft implementációi által használt alapértelmezett érték (8) tűnik a megfelelő értéknek, egyes más implementációk, például az Ungermann-Bass implementációi, a 9 értéket használják. Ahhoz, hogy két implementáció megfelelően együttműködhessen, ugyanazt a műveleti kódot kell használniuk.
SingleResponse
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – logikai
Érvényes értékek: 0 és 1 (hamis vagy igaz)
Alapértelmezett érték: 0 (hamis)
Leírás: Ez a paraméter csak többhelyű állomásokra vonatkozik. Ha az 1 (Igaz) érték van beállítva, az NBT csak az egyik kapcsolata IP-címét fogja szerepeltetni a névlekérdezésekre adott válaszokban. Alapértelmezés szerint mindegyik kötött kapcsolat címe szerepelhet a válaszokban.
WinsDownTimeout
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – idő ezredmásodpercben
Érvényes értékek: 1000 - 0xFFFFFFFF
Alapértelmezett érték: 15 000 (15 másodperc)
Leírás: Ez a paraméter határozza meg, hogy az NBT mennyi idő után próbálkozzon újra a WINS használatával, miután nem tud kapcsolatba lépni egyetlen WINS-kiszolgálóval sem. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a hálózatról ideiglenesen leválasztott számítógépek tovább folytassák a rendszerindítási folyamatot anélkül, hogy megvárnák, míg minden egyes WINS-névregisztráció vagy lekérdezés eléri az időtúllépési értéket.

A kapcsolat tulajdonságaival konfigurálható paraméterek

A következő paraméterek a Hálózati kapcsolatok mappából megnyitható Kapcsolat tulajdonságai párbeszédpanelen állíthatók be, így nem szükséges azokat közvetlenül konfigurálni.

EnableDns
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – logikai
Érvényes értékek: 0 és 1 (hamis vagy igaz)
Alapértelmezett érték: 0 (hamis)
Leírás: Az 1 (Igaz) érték beállítása esetén az NBT a DNS névtérben kérdezi le azokat a neveket, amelyek nem oldhatók fel a WINS, szórás, illetve az LMHOSTS fájl használatával sem.
EnableLmhosts
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – logikai
Érvényes értékek: 0 és 1 (hamis vagy igaz)
Alapértelmezett érték: 1 (igaz)
Leírás: Az 1 (Igaz) érték beállítása esetén az NBT megpróbálja az LMHOSTS fájlban – ha van ilyen – megkeresni azokat a neveket, amelyek nem oldhatók fel a WINS vagy szórás használatával. Alapértelmezés szerint az LMHOSTS fájlhoz nincs megadva adatbáziskönyvtár (de a Tcpip\Parameters\DatabasePath paraméterben megadható), ezért az NBT nem hajt végre semmilyen műveletet. Ez az érték a Vezérlőpult Hálózat eszközének speciális TCP/IP-beállításai között változtatható meg.
NameServer
Kulcs: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_SZ – pontokkal tagolt decimális IP-cím (például 11.101.1.200)
Érvényes értékek: Bármely érvényes IP-cím
Alapértelmezett érték: Üres (nincs cím)
Leírás: Ez a paraméter az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címét tartalmazza. Ha ez a paraméter tartalmaz érvényes értéket, az felülírja az azonos nevű DHCP-paramétert.
NameServerBackup
Kulcs: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_SZ – pontokkal tagolt decimális IP-cím (például 11.101.1.200)
Érvényes értékek: Bármely érvényes IP-cím
Alapértelmezett érték: Üres (nincs cím)
Leírás: Ez a paraméter a tartalék WINS-kiszolgáló IP-címét tartalmazza. Ha ez a paraméter tartalmaz érvényes értéket, az felülírja az azonos nevű DHCP-paramétert.
ScopeId
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_SZ – karakterlánc
Érvényes értékek: Bármely érvényes DNS-tartománynév, amely két, ponttal elválasztott részből áll, vagy pedig egy „*” karakter
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: Ez a paraméter határozza meg a csomópont NetBIOS-névhatókörét. Az érték nem kezdődhet ponttal. Ha ez a paraméter tartalmaz érvényes értéket, az felülírja az azonos nevű DHCP-paramétert. Az üres értéket (üres karakterlánc) figyelmen kívül hagyja a rendszer. A paraméter „*” értéke nullhatókört jelez, és felülírja a megfelelő DHCP-paramétert.

Nem konfigurálható paraméterek

Az alábbi paramétereket a NetBT-összetevők hozzák létre és használják belsőleg. A paramétereket nem szabad módosítani a Beállításszerkesztővel, e cikkben csak referenciaként szerepelnek.

DhcpNameServer
Kulcs: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_SZ – pontokkal tagolt decimális IP-cím (például 11.101.1.200)
Érvényes értékek: Bármely érvényes IP-cím
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: Ez a paraméter az elsődleges WINS-kiszolgáló IP-címét tartalmazza. Értékét a DHCP-ügyfélszolgáltatás írja, ha engedélyezve van. A NameServer paraméter esetlegesen megadott érvényes értéke felülírja ezt a paramétert.
DhcpNameServerBackup
Kulcs: Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_adapter_azonosítója
Azonosítótípus: REG_SZ – pontokkal tagolt decimális IP-cím (például 11.101.1.200)
Érvényes értékek: Bármely érvényes IP-cím
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: Ez a paraméter a tartalék WINS-kiszolgáló IP-címét tartalmazza. Értékét a DHCP-ügyfélszolgáltatás írja, ha engedélyezve van. A BackupNameServer paraméter esetlegesen megadott érvényes értéke felülírja ezt a paramétert.
DhcpNodeType
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_DWORD – szám
Érvényes értékek: 1 - 8
Alapértelmezett érték: 1
Leírás: Ez a paraméter az NBT-csomópont típusát adja meg. Értékét a DHCP-ügyfélszolgáltatás írja, ha engedélyezve van. A NodeType paraméter esetlegesen megadott érvényes értéke felülírja ezt a paramétert. A paraméter további leírását a NodeType paraméternél találja.
DhcpScopeId
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_SZ – karakterlánc
Érvényes értékek: Ponttal tagolt névkarakterláncok (például „microsoft.com”)
Alapértelmezett érték: Nincs
Leírás: Ez a paraméter határozza meg a csomópont NetBIOS-névhatókörét. Értékét a DHCP-ügyfélszolgáltatás írja, ha engedélyezve van. Az érték nem kezdődhet ponttal. A paraméter további leírását a ScopeId paraméternél találja.
NbProvider
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_SZ – karakterlánc
Érvényes értékek: _tcp
Alapértelmezett érték: _tcp
Leírás: A paramétert az RPC összetevő használja belsőleg. Az alapértelmezett értéket nem szabad módosítani.
TransportBindName
Kulcs: Netbt\Parameters
Azonosítótípus: REG_SZ – karakterlánc
Érvényes értékek: –
Alapértelmezett érték: \Device\
Leírás: Ez a paraméter a termékfejlesztés során használatos belsőleg. Az alapértelmezett értéket nem szabad módosítani.
prodnt tcp ip ntfaqipr kbfaqw2knet
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 314053 - Utolsó ellenőrzés: 01/19/2007 14:20:00 - Verziószám: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbinfo kbregistry kbenv kbnetwork kbsyssettings KB314053
Visszajelzés