Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

A Windows XP telepítésekor „Stop 0x000000A5” hibaüzenet jelenik meg

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

A jelenség
A Windows XP telepítésekor az alábbihoz hasonló Stop-hibaüzenet jelenhet meg:
STOP: 0x000000A5 (1. paraméter, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter)
A rendszerben található ACPI BIOS nem teljesen felel meg az ACPI előírásainak. A kerülő megoldásokért olvassa el a Readme.txt fájlt, vagy forduljon a BIOS szállítójához egy frissített verzióért.

A rendszerben található BIOS nem teljesen felel meg az ACPI előírásainak. Frissített verzióért forduljon a BIOS szállítójához. Ha nem sikerül frissített BIOS-t beszereznie, vagy a szállító által biztosított legfrissebb BIOS nem felel meg az ACPI előírásainak, szöveges telepítési módban kikapcsolhatja az ACPI-módot. Ehhez nyomja le az F7 billentyűt, amikor a rendszer a tárolóillesztők telepítését kéri. A rendszer nem jelez vissza az F7 gomb megnyomásakor, csak letiltja az ACPI-t, és Ön folytathatja a telepítést.
Az 1. paraméter, a 2. paraméter, a 3. paraméter és a 4. paraméter a számítógéptől függően eltérő lehet.
Oka
Ez a jelenség akkor fordulhat elő, ha a Windows azt észlelte, hogy a számítógép BIOS rendszere nem teljesen kompatibilis az ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) szabvánnyal.
A megoldás
A probléma megoldásához szerezzen be a számítógép gyártójától egy teljes mértékben ACPI-kompatibilis BIOS rendszert.

A probléma kerülő megoldásaként telepítse manuálisan a szabványos hardverabsztrakciós réteget (HAL):
 1. A számítógépet újraindítva indítsa újra a telepítőprogramot.
 2. A telepítőprogram elinduláskor nyomja le az F7 (ne az F6) billentyűt, amikor megjelenik az „F6 - Más gyártótól származó SCSI- vagy RAID-illesztőprogram telepítése” képernyő.
A Windows automatikusan letiltja az ACPI HAL telepítését, és telepíti a szabványos hardverabsztrakciós réteget.

További információ
A következő információk segítségével elvégezheti a Stop 0x000000A5 jelű hibák hibakeresését.
 • A Stop-üzenet mindig az ACPI BIOS hibái miatt jelenik meg. Az operációs rendszer szintjén a hiba nem oldható meg.
 • A Stop-üzenet máskor is megjelenhet, például akkor, ha a Windows XP telepítése után változtat a hardvereszközökön, például hozzáad egy új eszközt. Előfordulhat, hogy egy Microsoft Windows 98 rendszerrel megfelelően működő számítógép nem működik Windows XP rendszerrel. A Windows 98 nem feltétlenül használja a Windows XP által használt ACPI-funkciók mindegyikét. A Windows 98 lehetővé tehet olyan kerülő megoldásokat, melyek a Windows XP rendszer esetében nem lehetségesek a rendszerstabilitás szigorúbb követelményei miatt.
A következőkben a Stop 0x000000A5 jelű hiba lehetséges okainak felsorolását találja. A Stop-hiba okának megállapításához jegyezze fel az 1. paraméter értékét, és hasonlítsa össze az alábbi bekezdésekben felsorolt számokkal, hogy általános ismereteket szerezzen a problémáról.

A többi paraméterrel (argumentummal) a jelen cikk nem foglalkozik. Ezek az argumentumok csak úgy tekinthetők meg, ha a rendszert egy kernel-hibakeresőhöz csatlakoztatja. A jelen cikk azoknak a problémáknak a leírását tartalmazza, amelyek előidézhették a Stop-hibát. A cikkben foglaltakhoz nincs szükség speciális hibakeresésre. További információ: Acpidbg.h.

(0x00000001, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Ez az argumentum az ACPI-gyökérforrásokhoz kapcsolódó hibaként van definiálva. Ez pontosabban azt jelenti, hogy az ACPI nem találta az SCI-vektort az ACPI által a rendszerindításkor fogadott erőforrásokban. Az SCI egy olyan speciális megszakítástípus, amely hatékonyabb módot kínál az általában a rendszerkezelési megszakítás (SMI) által kezelt problémák kezelésére. Ha az SCI megszakítások nem inicializálhatók, akkor az ACPI nem működik. Ez akkor fordulhat elő, ha nem szerepel bejegyzés ehhez a megszakításkérelemhez a listán, vagy ha egyáltalán nem található megszakításkérelmi erőforráslista.

(0x00000002, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Ez a hiba a PCI típusú ACPI-gyökérforrásokhoz kapcsolódó hibaként van definiálva. Annak megállapításához, hogy a PCI-eszközök milyen aktuális erőforrásokat használnak, az ACPI felületnek le kell tudnia kérdezni a CRS-leírót az ACPI névterében. Ez a hiba akkor fordul elő, ha a BIOS nem rendelkezik mutatóval a listához, ha a lista üres vagy ha a lista hibákat vagy ütközéseket tartalmaz.

(0x00000003, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A hibakód azt jelzi, hogy az ACPI nem tudott végrehajtani egy feltétlenül szükséges eljárást. Ez a hiba akkor fordul elő, ha az ACPI nem tud vezérlési módot létrehozni az ACPI névterére való hivatkozáshoz. A hiba többi argumentuma a futtatott ACPI-objektumra és a vezérlési mód nevére hivatkozik. A probléma egy egyszerűsített magyarázata szerint (amely nem feltétlenül tükrözi teljes mértékben a valóságot) a rendszer nem tudja beolvasni a Plug and Play- és az energiagazdálkodási funkciókat definiáló ACPI-táblákat.

(0x00000004, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A hiba azért fordul elő, mert a rendszer a várt egész szám helyett más típusú adatokat kapott csomagelemként a _PRW módszer ACPI-névtérben való definiálásakor. A _PRW csak az olyan rendszerekhez van definiálva, melyek képesek a rendszer alvó üzemmódból való felébresztésére. A _PRW többek között azt a legalacsonyabb energiaállapotot definiálja, amelybe lépve a rendszer még fel tud ébredni.

(0x00000005, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A hivatkozott _PRW legalább két elemet kell, hogy tartalmazzon. Lekérdezésekor a _PRW jelezte, hogy hiányos.

(0x00000006, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Meg van nevezve egy energiaforrás, a forrás névterében azonban nem érhetők el információk.

(0x00000007, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Az ACPI névterében egy módszerre való hivatkozáskor a rendszer BUFFER típusú adatokat várt, de más típusú adatokat kapott.

(0x00000008, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A rendszer INTEGER típusú adatokat várt, de más típusú adatokat kapott.

(0x00000009, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A rendszer PACKAGE típusú adatokat várt, de más típusú adatokat kapott.

(0x0000000A, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A rendszer STRING típusú adatokat várt, de más típusú adatokat kapott.

(0x0000000B, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Egy _EJD típusú karakterlánc nem létező objektumra hivatkozott. Az _EJD objektum olyan objektumokat definiál, amelyek egy adott leválasztóeszköztől függnek. Egy dokkolóegységbe helyezett, bővítési célt szolgáló adapter esetén például, ha megkísérli leválasztani a hordozható számítógépet, az ACPI erre a névtérre hivatkozva állapítja meg, hogy a dokkolóegységben lévő függő adapter támogatja-e a leválasztást. Ez a hiba azért fordul elő, mert nem található objektum az _EJD karakterláncban hivatkozott név definiálásához.

(0x0000000C, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A névtér elméletben támogatja a dokkolást, de nem rendelkezik elegendő információval annak megvalósításához. Ennek oka az lehet, hogy a névtér nincs megfelelően definiálva, vagy hogy ismétlődő szolgáltatások vannak megadva.

(0x0000000D, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Számos olyan objektum létezik, amelyet definiálni kell az ACPI névterében, és ezek közül egy vagy több nem található. Ez a hiba általában akkor fordul elő, ha a _HID vagy az _ADR objektum hiányzik. Az _ADR egy eszköz címének definiálására szolgál annak szülőbuszán. Az _ADR egy olyan statikus cím, amely azon eszközök bővítőhelyszámait definiálja, amelyek tetszőleges számú busztípusokon (például EISA-alapún, hajlékonylemezen, IDE-vezérlőn, IDE-csatornán, illetve PCI, PCMCIA és CardBus típusú buszon) találhatók. A _HID olyan objektumokat tartalmaz, melyek biztosítják az operációs rendszer számára a Plug and Play rendszer hardverazonosítóját egy adott eszközhöz. Ezen objektumok megléte gyakorlatilag nem elengedhetetlen, de az ACPI-illesztőprogramok által számbavett eszközök leírásához feltétlenül szükség van rájuk.

(0x0000000E, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Ez a hiba azért fordul elő, mert a rendszer nem talált egy szükséges módszert vagy objektumot egy „nem eszközként meghatározható” erőforrás névterében. Ha a BIOS nem támogatja egy erőforrás bekapcsolt vagy kikapcsolt, illetve készenléti állapotát, a rendszer ezzel a hibával leáll.

(0x0000000F, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Ez olyankor fordul elő, amikor egy Plug and Play típusú erőforrás-leíró nem éri el a definiált méretét, ami azt jelzi, hogy a leíró inkompatibilis vagy sérült. Az erőforrás-leírók a számítógép által használt, használható vagy használni kívánt rendszererőforrásokat írják le. Minden egyes leíró bejegyzés előre meghatározott méretű, amely méretnek meg kell egyezni a visszaadott adatokkal.

(0x000000010, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Amikor egy rendszer egyik energiaállapotból egy másikba lép, összehasonlítja a rendszerszinten támogatott állapotokat a rendszerben lévő egyes eszközök által támogatottakkal. Ez a hiba akkor fordul elő, ha az erőforrás egy nem létező rendszerszintű erőforráshoz van hozzárendelve. A hiba részleteinek, köztük a problémát okozó energiaállapot megtekintéséhez használjon egy kernel-hibakeresőt.

(0x000000011, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A rendszer nem tud ACPI üzemmódra váltani. Ennek számos oka lehet, például a következők:
 • A rendszer nem tudja inicializálni az AML-értelmezőt.
 • A rendszer nem találja a rendszer leírását tartalmazó gyökértáblát.
 • A rendszer nem tud hozzárendelni egy kritikus illesztőprogramot.
 • A rendszer nem tudja betölteni a rendszer leírását tartalmazó gyökértáblát.
 • A rendszer nem tudja betölteni az eszközleíró blokkokat.
 • A rendszer nem tud csatlakoztatni egy megszakítási vektort.
 • Az SCI_EN (a rendszervezérlés-megszakítás engedélyezésére vonatkozó kérelem) nem állítható be (lásd: 0x00000001).
 • Az ACPI-tábla ellenőrzőösszege helytelen.
Az ACPI olyan táblák hierarchikus elrendezése, melyek mindegyike a következőn alapul, így definiálva a rendszer, illetve az abban található eszközök képességeit. Az ACPI a rendszer leírását tartalmazó gyökértábla keresésével kezdi a műveletet, amely a következő táblára mutat, az pedig szintén a következő táblára és így tovább. A 0x000000011 típusú hiba általában azért fordul elő, mert ezek a táblák sérültek vagy hiányoznak.

(0x000000012, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Az ACPI egy olyan erőforrás-objektumra vár, amely nem található. A hibát egy kernel-hibakeresőn keresztül megtekintve azonosíthatja a pontos objektumot.

(0x00002001, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Az ACPI megkísérelte értékelni egy adott programozható megszakításvezérlő vezérlési módszerét, de az nem sikerült.

(0x00010001, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Az ACPI megszakításátirányítást kísérelt meg végrehajtani, de az nem sikerült. E hiba oka általában egy sérült megszakításátirányítási tábla.

(0x00010002, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Az ACPI nem talált olyan hivatkozás-csomópontot, amelyre a megszakításátirányítási tábla mutat.

(0x00010003, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A rendszerben jelen van egy eszköz, de az IRQ-útválasztó tábla nem tartalmaz bejegyzést az eszközhöz.

(0x00010005, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

A hiba a PCI útválasztási tábláinak írására vonatkozó szabályokhoz köthető. A kétértelműség elkerülése érdekében a táblában az eszközszámot meg kell adni, a funkciószámot azonban nem. Emiatt a funkciómezőt az összes funkcióra kell beállítani. A hiba akkor fordul elő, ha egy funkciószám nem az összes funkcióra van beállítva.

(0x00010006, 2. paraméter, 3. paraméter, 4. paraméter):

Az ACPI le kell, hogy tudja tiltani a hivatkozás-csomópontokat azok újraprogramozásához. Ez a hiba akkor fordul elő, ha az ACPI nem tud letiltani egy hivatkozás-csomópontot.
blue screen bsod 0xa5
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 314830 - Utolsó ellenőrzés: 03/27/2008 16:42:00 - Verziószám: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kberrmsg kbhardware kbsetup kbprb KB314830
Visszajelzés