Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

A Windows rendszer TCP/IP-problémáinak elhárítása a TRACERT paranccsal

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

A cikk Microsoft Windows 2000 rendszerre vonatkozó változata a Tudásbázis következő számú cikke: 162326 (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.).
Összefoglaló
A cikkből megismerheti a TRACERT parancssori segédprogramot, amelynek segítségével nyomon követheti az IP-csomagokat azok célpontjáig.

A cikkben érintett témakörök:
 • A TRACERT segédprogram használata
 • A TRACERT használata hibaelhárításhoz
 • A TRACERT paramétereinek használata
További információ

A TRACERT segédprogram használata

A TRACERT diagnosztikai segédprogram meghatározza a csomagok útvonalát azok célpontjáig. Ehhez ICMP echo csomagot küld a célpontba. Ezekben a csomagokban a TRACERT változó IP-élettartamértékeket használ. Mivel az útvonalon található minden útválasztó a csomag továbbítása előtt legalább 1-gyel csökkenti a csomag élettartamértékét, ez az érték ugrásszámlálóként is használható. Amikor egy csomag élettartamértéke eléri a nullát (0), az útválasztó időtúllépési ICMP-üzenetet küld vissza a forrásszámítógépnek.

A TRACERT az első echo csomagot 1 élettartamértékkel küldi el, és minden további átvitel alkalmával 1-gyel növeli, amíg a célszámítógép válaszol, vagy amíg az élettartam eléri a maximális értéket. A köztes útválasztók által visszaküldött időtúllépési ICMP-üzenetek jelzik az útvonalat. Ne feledje azonban, hogy egyes útválasztók a lejárt élettartamú csomagokat értesítés nélkül törlik, és ezek a csomagok a TRACERT számára nem láthatók.

A TRACERT megjeleníti az időtúllépési ICMP-üzenetet visszaadó köztes útválasztók rendezett listáját. Ha a tracert parancshoz megadja a -d paramétert, a TRACERT nem végez DNS-címkeresést minden IP-cím esetében, így az útválasztók közelebbi kapcsolatát jeleníti meg.

A tracert parancs és kimenetének alábbi példájában a csomag két útválasztón (157.54.48.1 és 11.1.0.67) halad keresztül, majd megérkezik a 11.1.0.1 című állomáshoz. Ebben a példában az alapértelmezett átjáró a 157.54.48.1, a 11.1.0.0 hálózatban található útválasztó IP-címe pedig 11.1.0.67.

A parancs:
C:\>tracert 11.1.0.1
A parancs kimenete:
  Útvonal követése a következőhöz: 11.1.0.1, legfeljebb 30 ugrással.  ---------------------------------------------------  1   2 ms    3 ms    2 ms   157.54.48.1  2   75 ms   83 ms   88 ms   11.1.0.67  3   73 ms   79 ms   93 ms   11.1.0.1  Az útvonalkövetés elkészült.				

A TRACERT használata hibaelhárításhoz

A TRACERT segédprogrammal megállapíthatja, hogy a csomag hol akadt el a hálózatban. Az alábbi példában az átjáró megállapította, hogy nincs érvényes útvonal a 22.110.0.1 című állomáshoz. Az útválasztó konfigurációja valószínűleg hibás, vagy a 22.110.0.0 című hálózat nem létezik, ezért hibás IP-címet ad vissza.

A parancs:
C:\>tracert 22.110.0.1
A parancs kimenete:
  Útvonal követése a következőhöz: 22.110.0.1, legfeljebb 30 ugrással.  -----------------------------------------------------  1 157.54.48.1 jelentés: A célhálózat nem érhető el.  Az útvonalkövetés elkészült.				
A TRACERT főként nagy hálózatok esetében hasznos, ahol egy adott ponthoz több útvonal vezet, illetve amelyben sok köztes összetevő (útválasztó és híd) található.

A TRACERT paramétereinek használata

A TRACERT segédprogramhoz számos parancssori paramétert használhat, bár ezek általában nem szükségesek a szokásos hibaelhárításhoz.

Az alábbi példaparancs szintaxisában az összes lehetséges paraméter szerepel:
tracert -d -h ugrások_maximális_száma -j állomáslista -w időtúllépés célállomás
A paraméterek funkciója:
  -d    A rendszer a címeket nem oldja fel állomásnévvé.  -h ugrások_maximális_száma   A cél keresése során végrehajtható ugrások maximális számát adja meg.  -j állomáslista   Laza forrásútvonalat ad meg az állomáslistához.  -w időtúllépés   A rendszer a megadott számú ezredmásodpercig várakozik az egyes   válaszokra.  célállomás   A célállomás neve vagy IP-címe.				
tcp/ip
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 314868 - Utolsó ellenőrzés: 04/28/2008 19:18:00 - Verziószám: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbinfo kbnetwork KB314868
Visszajelzés