Speciális tiszta rendszerindításos hibaelhárítás a Windows XP rendszerben

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

A cikket archiválták. A továbbiakban a tartalma már nem frissül, csak jelenlegi állapotában lesz elérhető.
Fontos! Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt feltétlenül készítsen biztonsági másolatot arról, és csak akkor fogjon hozzá, ha probléma esetén tisztában van a rendszerleíró adatbázis visszaállításának módjával. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és szerkesztéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése

Tartalomjegyzék

BEVEZETŐ
Windows XP alapú számítógépeken tapasztalható hibák közül sokat nem kompatibilis vagy sérült program okoz. Annak megállapításához, hogy erről van-e szó, végezhet tiszta rendszerindítást vagy újraindíthatja a Windows rendszert a szóban forgó program elindítása nélkül.

Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan végezhet speciális tiszta rendszerindításos hibaelhárítást annak megállapítására, hogy a fellépő probléma az operációs rendszer központi magjával vagy a Windows környezetbe betöltött valamelyik programmal kapcsolatos-e.

A számítógép tiszta rendszerindításával kapcsolatban további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
310353 Rendszerindítás csak a szükséges szolgáltatásokkal Windows XP rendszerben


További információ
A tiszta rendszerindítással történő hibaelhárítás teljesítményprobléma azonosítására szolgál. A tiszta rendszerindítással történő hibaelhárításhoz végre kell hajtani néhány műveletet, majd újra kell indítani a számítógépet minden egyes művelet után (annak tesztelésére, hogy a művelet megoldotta-e a problémát).

A tiszta rendszerindítással történő hibaelhárítás módszere az alábbi lépéseket foglalja magában:
 1. Újraindítás csökkentett módban vagy hálózati támogatással bővített csökkentett módban
 2. Aláírás nélküli illesztőprogramok eltávolítása
 3. Bejegyzések eltávolítása a rendszerleíró adatbázisból
 4. Felhasználói profilok tesztelése
 5. Külső gyártótól származó szolgáltatások kikapcsolása
 6. Programok eltávolítása

Újraindítás csökkentett módban vagy hálózati támogatással bővített csökkentett módban

A lehetséges környezeti problémák elhárítása érdekében először indítsa újra a számítógépet csökkentett módban vagy hálózati támogatással bővített csökkentett módban. Ha a problémát olyan program okozza, amely nem használ hálózati kapcsolatot, akkor a csökkentett mód a megfelelő. Ha a problémát hálózati program okozza, és a hálózathoz való kapcsolódáshoz hálózati adaptert használ, akkor a hálózati támogatással bővített csökkentett mód lehetővé teheti a hálózati program tesztelését, a böngészővel kapcsolatos hibák megtalálását is beleértve.

Megjegyzés: A hálózati támogatással bővített csökkentett mód nem használható modemes vagy PC-kártyás hálózati kapcsolatot esetén, mivel a modemillesztők és a PC-kártyaillesztők nem töltődnek be sem csökkentett módban, sem hálózati támogatással bővített csökkentett módban.

Ha csökkentett módban vagy hálózati támogatással bővített csökkentett módban indítja el a számítógépet, és végre tud hajtani olyan műveletet, amely korábban problémát okozott, a problémát valószínűleg a környezet okozza.

Megjegyzés: A Windows XP rendszerben tiszta rendszerindítást a Rendszerkonfigurációs segédprogrammal (Msconfig.exe) végezhet.

A Rendszerkonfigurációs segédprogrammal kapcsolatos további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
310560 Hibaelhárítás a Windows XP Rendszerkonfigurációs segédprogramja segítségével
A „Bejegyzések eltávolítása a rendszerleíró adatbázisból” című szakasz tájékoztatást nyújt arról, miként határozható meg, hogy melyik programösszetevő okozhatja a problémát.

Megjegyzés: Egyes műveletek nem tesztelhetők csökkentett módban és hálózati támogatással bővített csökkentett módban, mert ilyenkor nem minden szolgáltatás és eszköz töltődik be. Például a hangot is tartalmazó multimédiával kapcsolatos problémákat, valamint a felfüggesztési és hibernálási problémákat nem tudja csökkentett módban tesztelni.

Akkor is lehet a környezet a probléma oka, ha a hiba azt követően is fellép, hogy a számítógépet csökkentett módban vagy hálózati támogatással bővített csökkentett módban indította el. Számos külső gyártótól származó funkció- vagy szűrő-illesztőprogram csökkentett módban is betöltődik. Emiatt szükség lehet egy további lépésre a külső gyártóktól származó illesztőprogramok csökkentett módban való teszteléséhez és eltávolításához.

A számítógép csökkentett módban történő indításának lépései:
 1. Nyomtassa ki az alábbi utasításokat, mielőtt a 2. lépéssel folytatja,mivel azt követően, hogy a 2. lépésben leállította a számítógépet, azok nem lesznek elérhetők a képernyőn.
 2. Indítsa újra a számítógépet.
 3. Nyomja le az F8 billentyűt. Több operációs rendszer indítására konfigurált számítógép esetén az indítómenü megjelenésekor nyomja le az F8 billentyűt.
 4. A nyílbillentyűkkel jelölje ki a megfelelő csökkentett módú beállítást, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

  Megjegyzés: A numerikus billentyűzet nyílbillentyűinek használatához ki kell kapcsolni a NUM LOCK funkciót.
 5. Kettő vagy több operációs rendszert betöltő számítógép esetén válassza ki a nyílbillentyűkkel azt a telepített rendszert, amelyhez hozzá kíván férni, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
Csökkentett módban csak az alapvető fájlok és illesztőprogramok töltődnek be (például egér, képernyő, billentyűzet, háttértároló, alapvető videoszolgáltatás, alapértelmezett rendszerszolgáltatások, hálózati kapcsolat nélkül) A következő lehetőségek közül választhat:
 • A Csökkentett mód hálózattal lehetőség betölti mindezen fájlokat és illesztőprogramokat, valamint a hálózat használatához szükséges szolgáltatásokat és illesztőprogramokat.
 • A Csökkentett mód parancssorral lehetőség ugyanaz, mint a Csökkentett mód, azzal a különbséggel, hogy grafikus felhasználói felület (GUI) helyett parancssort indít el.
 • A Legutolsó helyes konfiguráció lehetőség azokkal a rendszerleíró adatokkal indítja el a rendszert, amelyeket a számítógép az utolsó leállításakor mentett.
A csökkentett mód lehetőséget biztosít a problémák diagnosztizálására. Ha egy jelenség nem ismétlődik meg csökkentett módban való indításkor, akkor kizárható, hogy a hibát az alapértelmezett beállítások és az alapvető eszközillesztők okozzák. Ha egy újonnan hozzáadott vagy módosított eszközillesztő okoz problémát, csökkentett módban eltávolíthatja az eszközt vagy visszaállíthatja a módosítás előtti állapotot.

Vannak olyan esetek is, amikor a csökkentett mód nem segít. A csökkentett mód nem segít például akkor, ha a számítógép indításához szükséges Windows rendszerfájlok sérültek. Ilyenkor a Helyreállítási konzol lehet a segítségére.

Aláírás nélküli illesztőprogramok eltávolítása

A Windows XP rendszerrel szállított minden illesztőprogram digitális aláírással van ellátva, amely igazolja, hogy a programot a Windows Hardware Quality Labs (WHQL) tesztelte. Egyes, más gyártók által a Windows XP rendszerre írt programok további illesztőket telepítenek, amelyeket nem tesztelt a WHQL. Ezek a programok nem rendelkeznek digitális aláírással.

Megjegyzés: Egyes külső gyártók rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyekkel érvényes digitális aláírást hozhatnak létre akkor is, ha a terméket nem tesztelte a WHQL. Az alábbi eljárással nem határozható meg, hogy vannak-e telepítve ilyen illesztőprogramok.

A Windows XP tartalmazza a fájlaláírást ellenőrző segédprogramot (Sigverif.exe). Ezzel az eszközzel megkereshet minden olyan fájlt a számítógépen, amely nincs digitálisan aláírva. A Windows XP tiszta rendszerindítással történő hibakereséséhez csupán a %Windir%\System32\Drivers mappában lévő fájlok ellenőrzése szükséges.

A Sigverif.exe eszköz használatához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, a Megnyitás mezőbe írja be a sigverif parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Kattintson a Speciális gombra, kattintson a Más, digitális aláírás nélküli fájlok keresése elemre, majd a Tallózás gombra. Keresse meg a Windows\System32\Drivers mappát, majd kattintson mindkét párbeszédpanelen az OK gombra.
 3. Kattintson a Start gombra.
A Sigverif.exe futásának befejezése után megjelenik a számítógépen lévő összes aláíratlan illesztőprogram listája.

Megjegyzés: Számos videoillesztő nincs digitálisan aláírva. Az alábbi lépések problémákat okozhatnak a videofelbontásban. Ezek a problémák megakadályozhatják a számítógép elindítását.

A Sigverif.exe eszköz által megtalált összes aláírt és aláírás nélküli illesztőprogram listája a %Windir% mappában (általában a Winnt vagy a Windows mappa) található Sigverif.txt fájlban található. Minden aláírás nélküli illesztőprogram mellett az „Aláíratlan” megjegyzés látható.

Az aláíratlan illesztőprogramok meghatározásakor hozzon létre egy mappát, amelybe áthelyezheti az aláíratlanokat. Könnyen megjegyezhető jellemző mappanév lehet például a SysDriversBak név.

Helyezze át az aláíratlan illesztőprogramokat, indítsa újra a számítógépet (úgy, hogy az aláíratlan illesztőprogramok nincsenek a Windows\System32\Drivers mappában), majd tesztelje a programot vagy szolgáltatást annak megállapítása érdekében, hogy megjelennek-e ugyanazok a hibák vagy hibaüzenetek

Megjegyzés: Mivel a legtöbb illesztőprogramfájlhoz tartozik még nem módosított bejegyzés a rendszerleíró adatbázisban, előfordulhat az alábbi hibaüzenet:
A rendszer indításakor egy vagy több szolgáltatás vagy illesztőprogram hibát jelzett.
Ha a probléma nem ismétlődik meg, akkor azt egy külső gyártótól származó aláíratlan szűrő- vagy funkció-illesztőprogram okozta. A funkció-illesztőprogram olyan illesztőprogram, amely egy adott, a számítógép egyik buszát használó eszközt tölt be. A szűrő-illesztőprogram a funkció-illesztőprogram fölött vagy alatt egy szinttel töltődik be, hogy kibővítse vagy módosítsa a funkció-illesztőprogram működését.

Az alábbi módokon állapíthatja meg, hogy melyik aláíratlan illesztőprogram okozza a hibát:
 • Az ugyanazon programhoz vagy eszközhöz tartozó illesztőprogramokat egyazon tesztelés során, egyszerre helyezze vissza a Windows\System32\Drivers mappába.
 • Az illesztőprogramok listájának felső felét egyazon tesztelés során, egyszerre helyezze vissza a Windows\System32\Drivers mappába.
Az első megoldással általában jobban megállapítható egy probléma oka, de előfordulhat, hogy nem tudja megállapítani, mely illesztőprogramok tartoznak össze. Miután megállapította, hogy mely illesztőprogram okozza a hibát, eltávolíthatja az illesztőprogramot vagy a programot, letilthatja az illesztőprogramot vagy kikapcsolhatja a szolgáltatást.

Egy szolgáltatás kikapcsolásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 2. Írja be a %systemroot%\system32\services.msc /s parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 3. Kattintson duplán a szolgáltatásra, kattintson az Indítás típusa listában a Letiltva elemre, majd kattintson az OK gombra.
 4. Indítsa újra a számítógépet.
Keressen illesztőprogramokat vagy más programfrissítéseket, illetve cserélje a szoftvert vagy az illesztőprogramot olyanra, amely a Windows XP rendszerhez készült.

Az illesztőprogram letiltásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 2. Írja be a %systemroot%\system32\compmgmt.msc /s parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 3. Kattintson az Eszközkezelő elemre.
 4. Kattintson duplán az eszközre, az Eszköz használata legördülő listában kattintson a Nincs használatban (letiltva) elemre, majd kattintson az OK gombra.
 5. Keressen az eszközhöz frissített illesztőprogramot a gyártó webhelyén.
A program gyártójával történő kapcsolatfelvételhez szükséges további információkért kattintson az alábbi lista megfelelő cikkszámára a Microsoft Tudásbázis cikkének megtekintéséhez:
65416 Független hardver- és szoftvergyártók elérhetőségi információinak listája; A–K (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

60781 Független hardver- és szoftvergyártók elérhetőségi információinak listája; L–P (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

60782 Független hardver- és szoftvergyártók elérhetőségi információinak listája; Q–Z (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A Microsoft a külső felek elérhetőségi adatait a technikai támogatás eléréséhez szánt segítségnyújtásként teszi közzé.Az elérhetőségi információk értesítés nélkül változhatnak. A Microsoft nem garantálja e haramadik felek elérhetőségi adatainak pontosságát.

Megjegyzés: A Windows XP felhasználói felületén nincs felsorolva minden eszköz és szolgáltatás.

Ha egy eszköz vagy szolgáltatás nem érhető el a Windows XP felhasználói felületén, az a Helyreállítási konzol használatával kapcsolható ki.

További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
314058 A Windows XP helyreállítási konzoljának ismertetése

Bejegyzések eltávolítása a rendszerleíró adatbázisból

Figyelem! A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő helytelen használata komoly problémákhoz vezethet, amelyek az operációs rendszer újratelepítését tehetik szükségessé.A Microsoft nem garantálja a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő nem megfelelő használatából fakadó problémák megoldhatóságát.A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt saját kockázatára használhatja.

Ha a programok csökkentett módban való futtatásakor nem jelentkeznek problémák, a hibát valószínűleg olyan programok okozzák, amelyek a Windows XP rendszerű számítógép indításakor töltődnek be.

Azok a programok, amelyek a Windows XP indítási folyamatának részei, általában az alábbi helyek valamelyikén találhatók:
 • a Programok menü Indítópult mappájában,
 • a rendszerleíró adatbázisban az összes felhasználóhoz tartozó Run (Futtatás) sorban.
 • a rendszerleíró adatbázisban az egyes felhasználókhoz tartozó Run (Futtatás) sorban,
 • vagy a rendszerleíró adatbázisban az összes felhasználóhoz tartozó Load (Betöltés) bejegyzésben.
Megjegyzés: Mivel a Windows XP összes számítógép- és programbeállítása a rendszerleíró adatbázisban található, mindenképpen készítsen biztonsági másolatot a rendszerleíró adatbázisról és az egyes bejegyzésekről, hogy vissza tudja azokat állítani, ha a módosítás után nem indulna el a számítógép. A Windows XP rendszerleíró adatbázisának biztonsági mentéséhez használja a Windows Biztonsági másolat segédprogramját: készítsen biztonsági másolatot a teljes rendszerről, a rendszerállapottal együtt.

Megjegyzés: A Windows XP Home Edition rendszer alapértelmezés szerinti telepítésében nincs benne a Biztonsági másolat segédprogram. Így a Start menüben sem találja meg a Biztonsági másolat ikont, és az a Programok telepítése és törlése eszköz listáján sem szerepel.

Ha többet szeretne tudni a Windows XP Home Edition rendszer Biztonsági másolat eszközének telepítéséről, a lenti cikk számára kattintva olvassa el a Microsoft Tudásbázis vonatkozó cikkét:
302894 Útmutató: A Biztonsági másolat segédprogram telepítése CD-ROM-ról Windows XP Home Edition rendszerben
A rendszerállapot-adatok biztonsági mentéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Minden program (vagy Programok) pontjára, kattintson a Kellékek, majd a Rendszereszközök menüpontra, végül kattintson a Biztonsági másolat parancsra.
 2. A hivatkozásra kattintva váltson át Speciális üzemmódba.
 3. Kattintson a Biztonsági másolat lapra, majd jelölje be a Rendszer állapota jelölőnégyzetet.
 4. Kattintson az Indítás gombra.
Ezzel a módszerrel biztonsági másolatot készíthet a rendszerállapot-adatokról és minden egyéb olyan adatról, amelyet kijelölt az aktuális biztonsági mentési művelethez.

A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentésével kapcsolatban további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
240363 A Windows 2000 rendszerállapotának biztonsági mentése és visszaállítása a Biztonsági másolat segédprogrammal (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az Indítópult mappa ikonjai két helyről töltődnek be. A bejegyzések eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson jobb gombbal a Start gombra, majd kattintson az Intéző parancsra.
 2. Keresse meg és jelölje ki a következő mappát, majd kattintson a Szerkesztés menü Kivágás parancsára:
  Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programok\Indítópult
  .
 3. Hozzon létre egy SysDriversBak nevű mappát az asztalon, azon belül hozzon létre egy UserStartup nevű mappát; nyissa meg a UserStartup mappát, majd kattintson a Szerkesztés menü Beillesztés parancsára.
 4. Ismételje meg az első és a második lépést, majd keresse meg az All Users\Start Menu\Programok\Indítópult mappát.
 5. Kattintson a Szerkesztés menü Kivágás parancsára, keresse meg a SysDriversBak mappát az asztalon, kattintson rá, hozzon létre benne egy AllUsersStartup mappát, majd kattintson a Beillesztés parancsra.
Az összes felhasználóhoz tartozó Run sor értékeinek eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, és írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a következő rendszerleíró kulcsot, majd kattintson rá:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  .
 3. Kattintson a Fájl menü Exportálás parancsára.
 4. Keresse meg a SysDriversBak mappát, amelyet létrehozott, írja be a HKLMRun nevet a Fájlnév mezőbe, majd kattintson a Mentés gombra.
 5. A jobb oldali ablaktáblában az Alapértelmezett értékek kivételével kattintson jobb gombbal minden egyes értékre, majd kattintson a Törlés parancsra, a megerősítéshez pedig az Igen gombra.
 6. Tekintse meg a kapcsolódó RunOnce és RunOnceEx kulcsokat annak megállapításához, hogy vannak-e nem teljesen telepített programok, majd ismételje meg a 3-5. lépéseket más, olyan mentési nevekkel, amelyek a RunOnce és RunOnceEx kulcsokat tükrözik.
A bejelentkezéshez használt felhasználói fiókhoz tartozó Run sor rendszerleíró értékeinek eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg, majd kattintson a következő rendszerleíró kulcsra:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 3. Kattintson a Fájl menü Exportálás parancsára.
 4. Keresse meg a SysDriversBak mappát, amelyet létrehozott, írja be a HKCURun nevet a Fájlnév mezőbe, majd kattintson a Mentés gombra.
 5. A jobb oldali ablaktáblában kattintson jobb gombbal minden egyes értékre, majd kattintson a Törlés parancsra.
 6. Tekintse meg a kapcsolódó RunOnce kulcsot annak megállapításához, hogy vannak-e nem teljesen telepített programok, majd ismételje meg a 3-5. lépéseket más, olyan mentési nevekkel, amelyek a RunOnce kulcsot tükrözik.
A Load kulcs alatti értékadat eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg, majd kattintson a következő rendszerleíró kulcsra:
  HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
 3. Kattintson a jobb oldali ablaktáblában a Fájl menü Exportálás parancsára. Ha a load bejegyzéshez tartozik valamilyen érték adat, keresse meg a SysDriversBak mappát, kattintson rá, és írja be a HKCUload nevet a Fájlnév mezőbe, majd kattintson a Mentés gombra.
 4. A jobb oldali ablaktáblában kattintson duplán a load értékre, távolítsa el az Érték mezőben lévő értéket, majd kattintson az OK gombra.
 5. Indítsa újra és tesztelje a számítógépet.
Ha a hiba nem ismétlődik meg, egyesítse az értékeket a rendszerleíró adatbázisba az alábbi sorrendben:
 1. Az All Users csoporthoz és a bejelentkezéshez használt felhasználói fiókhoz tartozó Indítópult ikonjait.
 2. HKCURun
 3. HKLMRun
 4. HKCUload
Megjegyzés: Az értékek rendszerleíró adatbázisba történő egyesítéséhez a Windows Intézőben vagy a Sajátgép ablakban kattintson duplán a .reg fáljra az automatikus importáláshoz. Ilyenkor a rendszer kéri az adatok rendszerleíró adatbázisba történő egyesítésének megerősítését. Kattintson az Igen gombra az egyesítés indításához. Miután a fájl sikeresen egyesült a rendszerleíró adatbázisba, megjelenik egy erről tájékoztató üzenet. Ha a fájl szintaxisa hibás vagy az egyesítés sikertelen, hibaüzenet jelenik meg, amely leírja, hogy a fájl nem rendszerleíró fájl, ezért nem importálható a rendszerleíró adatbázisba.

Az ikonok Indítópult menübe történő felvételéhez kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Minden program (vagy Programok) pontjára, kattintson a Kellékek, majd a Windows Intéző menüpontra.
 2. Keresse meg a korábban létrehozott SysDriversBak mappát és kattintson rá, nyissa meg az AllUsersStartup mappát, kattintson Az összes kijelölése parancsra, majd a Szerkesztés menü Másolás parancsára.
 3. Keresse meg a következő mappát és kattintson rá, majd kattintson a Beillesztés parancsra:
  Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programok\Indítópult
 4. Keresse meg a SysDriversBak\UserStartup mappát, majd kattintson a Szerkesztés menü Másolás parancsára.
 5. Keresse meg a következő mappát és kattintson rá, majd kattintson a Beillesztés parancsra:
  Documents and Settings\felhasználónév\Start Menu\Programok\Indítópult
  , ahol a felhasználónév az a név, amellyel bejelentkezett.
 6. Indítsa újra és tesztelje a számítógépet.

Felhasználói profilok tesztelése

Előfordulhat, hogy egy felhasználó információi sérültek, de ugyanazon a számítógépen a többi felhasználónál nem jelentkezik hiba. Annak megállapításához, hogy ez az eset áll-e fenn, jelentkezzen be más felhasználóként vagy hozzon létre egy új felhasználói fiókot, és tesztelje azt.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy egy program csak akkor működik helyesen, ha az alapértelmezett rendszergazdai fiókkal jelentkezik be. Így működhetnek például régebbi programok.

Ha az alapértelmezett rendszergazdai profil sérült, a hiba javításához telepítse újra a Windows XP rendszert.

Egy felhasználóhoz tartozó minden konfigurációs információt (ezek a
HKEY_CURRENT_USER
rendszerleíró kulcsban találhatók) az Ntuser.dat fájl tárol, a Documents and Settings\felhasználónév mappában.

Külső gyártótól származó szolgáltatások kikapcsolása

Előfordulhat, hogy a problémák megelőzése vagy javítása érdekében ki kell kapcsolni a külső gyártóktól származó szolgáltatásokat. A csökkentett mód és a hálózati támogatással bővített csökkentett mód nem tölti be a külső gyártóktól származó szolgáltatásokat. Ha csökkentett módban nem jelentkezik a hiba, a problémát egy külső gyártótól származó betöltődő szolgáltatás okozhatja.

Az alábbi táblázat az operációs rendszer magját képező betöltődő szolgáltatások egy részét tartalmazza. Ez a lista azonban a telepített szolgáltatások és a Windows XP verziója függvényében változhat.

SzolgáltatásLeírásIndítás módja
AlerterRiasztásAutomatikus
AppMgmtAlkalmazásvezérlésKézi
ClipSrvVágókönyvKézi
EventSystemCOM+ eseményrendszerKézi
BrowserTallózóAutomatikus
DHCPDHCP-ügyfélAutomatikus
DfsElosztott fájlrendszerAutomatikus
TrkWksElosztott hivatkozáskövető ügyfélAutomatikus
TrkSrvElosztott hivatkozáskövető kiszolgálóKézi
MSDTCElosztott tranzakciók koordinátoraAutomatikus
DNSCacheDNS-ügyfélAutomatikus
EventLogEseménynaplóAutomatikus
FaxFaxszolgáltatásLetiltva
NtFrsFájlreplikációKézi
IISADMINIIS felügyeleti szolgáltatásAutomatikus
cisvcIndexelő szolgáltatásKézi
SharedAccessInternetkapcsolat megosztása (tűzfal)Kézi
PolicyAgentIPSEC-házirendügynök (IPSEC szolgáltatás)Automatikus
LicenseServiceLicencnaplózó szolgáltatásAutomatikus
dmserverLogikai lemezkezelőAutomatikus
dmadminLogikai lemezkezelő felügyeleti szolgáltatásaKézi
MessengerÜzenetkezelőAutomatikus
mspadminMicrosoft proxykiszolgáló felügyeleteAutomatikus
wspsrvMicrosoft Winsock proxyszolgáltatásAutomatikus
NetlogonHálózati bejelentkezésAutomatikus
mnmsrvcA NetMeeting távoli asztalmegosztási szolgáltatásaKézi
NetmanHálózati kapcsolatokKézi
NetDDEHálózati DDEKézi
NetDDEdsdmHálózati DDE DSDMKézi
NtLmSspNT LM biztonsági támogatás szolgáltatójaAutomatikus
OnlBroadOnline bemutató közvetítéseKézi
SysmonLogTeljesítménynaplók és riasztásokKézi
PlugPLayPlug and PlayAutomatikus
SpoolerNyomtatásisor-kezelőAutomatikus
ProtectedStorageVédett tárolóAutomatikus
mailalrtProxyriasztás értesítőszolgáltatásaAutomatikus
RSVPQoS RSVPKézi
RasAutoTávelérés - automatikus kapcsolódás kezelőjeKézi
RasManTávelérési csatlakozáskezelőAutomatikus
RpcSsTávoli eljáráshívás (RPC)Automatikus
RPCLOCATORTávoli eljáráshívás (RPC) lokátorKézi
RemoteRegistryTávoli rendszerleíró adatbázis szolgáltatásAutomatikus
NtmsSvcCserélhető tárolóAutomatikus
seclogonRunAs szolgáltatásAutomatikus
SamSsSamSs Biztonsági fiókkezelőAutomatikus
lanmanserverKiszolgálóAutomatikus
ScardSvrIntelligens kártyaKézi
ScardDrvIntelligens kártya segítőjeKézi
SNMPSNMP szolgáltatásAutomatikus
SNMPTRAPSNMP trapszolgáltatásKézi
SENSRendszeresemény jelzéseAutomatikus
ScheduleFeladatütemezőAutomatikus
LmHostsTCP/IP NetBIOS támogató szolgáltatásAutomatikus
TapiSrvTelefonos szolgáltatásokKézi
W3svcWebes közzététel szolgáltatásAutomatikus
LanmanWorkstationMunkaállomásAutomatikus


További, telepíthető szolgáltatások az alábbiak:
 • Asc
 • AsynMac
 • Beep
 • Diskperf
 • Fastfat
 • Fsrec
 • Ftdisk
 • Gpc
 • Ismserv
 • Mountmgr
 • MSFTPSVC
 • MSIServer
 • MSKSSRV
 • MSPCQ
 • NDIS
 • NdisTapi
 • NdisWan
 • NDProxy
 • NetBIOS
 • NetBT
 • NetDetect
 • PartMgr
 • ParVdm
 • RCA
 • Schedule
 • SchedulingAgent
 • TermService
 • TlntSrv
 • TrkSrv
 • UPS
 • UtilMan
 • W32Time
 • WinMgmt
 • WMI
A cikkben említett, harmadik féltől származó termékek a Microsofttól független gyártók termékei. A Microsoft sem közvetve, sem más módon nem vállal szavatosságot ezen termékek teljesítményére és megbízhatóságára vonatkozóan.

Programok eltávolítása

Ha a fenti módszerek egyikével sem tudja megszüntetni a problémát, a Vezérlőpult Programok telepítése és törlése eszközével egyenként távolítsa el a programokat. Indítsa újra a számítógépet és végezzen tesztelést minden eltávolítás után.

Ha ezek a lépések sem oldják meg a problémát, forduljon a Microsoft terméktámogatási szolgálatához vagy telepítse újra az operációs rendszert és a programokat.Hivatkozások
A Windows XP indítási problémáinak hibakeresésével kapcsolatos további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál a cikkek számára kattintva:
310353 Rendszerindítás csak a szükséges szolgáltatásokkal Windows XP rendszerben
308041 A Windows XP indítási problémáinak elhárításával kapcsolatos tudnivalók
310560 Hibaelhárítás a Windows XP Rendszerkonfigurációs segédprogramja segítségével
229716 A Windows 2000 helyreállítási konzoljának ismertetése
242518 Hosszú szünet áll be a Windows indulási folyamatában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
244905 A Windows indítását akadályozó szolgáltatások vagy eszközök letiltása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
249000 Rendszerindításkor nem jelenik meg a Windows speciális rendszerindítási lehetőségeinek menüje (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
252448 MS-DOS hálózati indítólemez készítése Windows 2000 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
266169 Hogyan Javíthatja a Készenléti állapot, Hibernálás és a Kikapcsolás problémáit a Windows 2000-s gépén
298427 A letiltott, rendszerindításkor induló programok visszaállítása Windows 98 vagy Windows Millennium Edition rendszerről történt frissítés után (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
300886 A Windows XP rendszerre való frissítéskor használt „Az automatikusan induló programok helyreállítása” lehetőség ismertetése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
303561 A Windows XP Indítópultjában lévő Parancsikonok Nem Működnek, Amikor a Számítógépet Először Indítja El
306084 A Windows XP rendszer egy korábbi állapotának visszaállítása
310126 Eszközkonfliktusok hibakeresése az Eszközkezelő segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
244601 Az Eszközkezelőben megjelenő ismeretlen eszközök hibáinak elhárítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 316434 - Utolsó ellenőrzés: 12/07/2015 08:42:35 - Verziószám: 3.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbacwsurvey kbenv kberrmsg kbhowtomaster kbsetup kbtshoot KB316434
Visszajelzés