Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

A Microsoft Internet Information Services (IIS) 5.0-s és 6.0-s verziójának állapotkódjai

Miért kapok ilyen hibaüzeneteket egy webhelyen?

Internetböngészés közben hibaüzenetek jelenhetnek meg, ha probléma van a meglátogatott webhellyel. A probléma ideiglenes is lehet, ezért érdemes lehet később újból meglátogatni a webhelyet. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor megpróbálhat kapcsolatba lépni a webhely rendszergazdáival, és megkérheti őket a probléma kijavítására.

A cikk célja, hogy a webhelyek rendszergazdái könnyebben megértsék ezeknek a hibaüzeneteknek a jelentését, és információkat szerezhessenek be a webhelyek problémáinak kijavításáról.

Otthoni felhasználók számára: Jelen cikket elsősorban támogatási ügyintézőknek és informatikai szakembereknek készítettük. További információkat találhat a webhelyekkel kapcsolatos hibaüzenetekről a Windows alábbi webhelyén:

Összefoglaló
Amikor a weben böngésző felhasználók a Microsoft Internet Information Services (IIS) szolgáltatás 5.0-s és 6.0-s verzióját HTTP vagy File Transfer Protocol (FTP) protokollon keresztül futtató kiszolgálón lévő tartalmat próbálnak elérni, az IIS numerikus kóddal jelzi, hogy a kísérlet sikeres volt-e. Ezt az állapotkódot az IIS naplója rögzíti, és a webböngészőben vagy az FTP-ügyfélprogramban is megjelenhet. Az állapotkód a kérelem sikertelenségének pontos okát is jelezheti.

Az IIS rendszergazdái testre szabhatják a kérelem sikertelensége esetén a webböngészőben a felhasználók számára megjelenő hibaüzenetet. Az egyéni HTTP-hibaüzenetek IIS-szolgáltatásokban történő létrehozásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:
814869 Egyéni hibaüzenetek az IIS 6.0 szolgáltatásokban
302570 A webhely egyéni hibaüzenetének beállítása az IIS-szolgáltatásokban
További információ

Naplófájlok helye

Alapértelmezés szerint az IIS a következő helyen tárolja a naplófájlokat:
%WINDIR%\System32\Logfiles
Ez a könyvtár különálló könyvtárakat tartalmaz mindegyik WWW- és FTP-helyhez. Alapértelmezés szerint a naplók naponta jönnek létre a könyvtárakban, és dátum szerint vannak elnevezve (például exÉÉHHNN.log). A naplózás beállításáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:
313437 A naplózás engedélyezése az Internet Information Services (IIS) szolgáltatáshoz

HTTP

1xx – Tájékoztató jellegű

Ezek az állapotkódok átmeneti válaszok. Az ügyfélnek fel kell készülnie, hogy egy vagy több 1xx választ kap a szokásos válasz előtt.
 • 100 – Folytatás.
 • 101 – Protokollváltás.
2xx – Siker

Az állapotkódok ezen osztálya azt jelzi, hogy a kiszolgáló sikeresen elfogadta az ügyfél kérelmét.
 • 200 – OK. Az ügyfél kérelme sikeres volt.
 • 201 – Létrejött.
 • 202 – Elfogadva.
 • 203 – Nem mérvadó információ.
 • 204 – Nincs tartalom.
 • 205 – Tartalom alaphelyzetbe állítása.
 • 206 – Részleges tartalom.
 • 207 – Többszörös állapot (WebDav).
3xx – Átirányítás

Az ügyfél böngészőjének további műveleteket kell végeznie a kérelem teljesítéséhez. Lehet például, hogy a böngészőnek más oldalt kell kérnie a kiszolgálón, vagy proxykiszolgálóval kell megismételnie a kérelmet.
 • 301 – Véglegesen áthelyezve
 • 302 – Áthelyezett objektum.
 • 304 – Nem módosult.
 • 307 – Ideiglenes átirányítás.
4xx – Ügyfélhiba

Hiba történik, és úgy tűnik, hogy az ügyfél a hibás. Lehet például, hogy az ügyfél nem létező oldalt kér, vagy az ügyfél nem tud érvényes hitelesítési információkat megadni.
 • 400 – Hibás kérelem.
 • 401 – A hozzáférés megtagadva. Az IIS számos különböző 401-es hibát definiál, amelyekkel pontosabban meghatározható a hiba oka. Ezek az adott hibakódok megjelennek a böngészőben, de nem jelennek meg az IIS naplóban:
  • 401.1 – Sikertelen bejelentkezés.
  • 401.2 – Sikertelen bejelentkezés a kiszolgáló konfigurációja miatt.
  • 401.3 – Az erőforráson lévő hozzáférés-vezérlési lista miatt nem hitelesített.
  • 401.4 – Szűrő miatt sikertelen hitelesítés.
  • 401.5 – A hitelesítés az ISAPI/CGI-alkalmazás miatt sikertelen.
  • 401.7 – A webkiszolgálón lévő URL-hitelesítési házirend által megtagadott hozzáférés. Ez a hibakód az IIS 6.0 szolgáltatásokra vonatkozik.
 • 403 – Tiltott. Az IIS több különböző 403-as hibát határoz meg, amelyek a hiba pontosabb okait jelzik:
  • 403.1 – A végrehajtási hozzáférés tiltott.
  • 403.2 – Az olvasási hozzáférés tiltott.
  • 403.3 – Az írási hozzáférés tiltott.
  • 403.4 – SSL titkosításra van szükség.
  • 403.5 – SSL 128 titkosításra van szükség.
  • 403.6 – Az IP-címet a rendszer visszautasította.
  • 403.7 – Ügyféltanúsítványra van szükség.
  • 403.8 – A rendszer megtagadta a hely elérését.
  • 403.9 – Túl sok felhasználó.
  • 403.10 – Érvénytelen konfiguráció.
  • 403.11 – A jelszó módosult.
  • 403.12 – A leképező megtagadta a hozzáférést.
  • 403.13 – Az ügyféltanúsítvány vissza lett vonva.
  • 403.14 – A könyvtárlistázás megtagadva.
  • 403.15 – Meghaladta az ügyfél-hozzáférési licencek engedélyezett számát.
  • 403.16 – Az ügyféltanúsítvány nem megbízható vagy érvénytelen.
  • 403.17 – Az ügyféltanúsítvány lejárt vagy nem érvényes.
  • 403.18 – Nem hajtható végre a kért URL az aktuális alkalmazáskészletben. Ez a hibakód az IIS 6.0 szolgáltatásokra vonatkozik.
  • 403.19 – Nem hajthatók végre CGI-k az ügyfél számára ebben az alkalmazáskészletben. Ez a hibakód az IIS 6.0 szolgáltatásokra vonatkozik.
  • 403.20 – Sikertelen Passport-bejelentkezés. Ez a hibakód az IIS 6.0 szolgáltatásokra vonatkozik.
 • 404 – Nem található.
  • 404.0 – (Nincs) – Nem található a fájl vagy könyvtár.
  • 404.1 – Nem érhető el webhely a kért porton.
  • 404.2 – A webszolgáltatás-bővítmények zárolási házirendje miatt nem teljesíthető a kérelem.
  • 404.3 – A MIME-társítási házirend miatt nem teljesíthető a kérelem.
 • 405 – Az oldal eléréséhez használt HTTP-parancs nem engedélyezett (a módszer nem engedélyezett).
 • 406 – Az ügyfél böngészője nem fogadja el a kért oldal MIME típusát.
 • 407 – Proxyhitelesítésre van szükség.
 • 412 – Sikertelen előfeltétel.
 • 413 – A kérelemegyed túl nagy.
 • 414 – A kérelem-URI túl hosszú.
 • 415 – Nem támogatott médiatípus.
 • 416 – A kért tartomány nem teljesíthető.
 • 417 – Sikertelen végrehajtás.
 • 423 – „Zárolva” hiba.
5xx – Kiszolgálóhiba

A kiszolgáló nem tudja végrehajtani a kérelmet, mert hibát észlelt.
 • 500 – Belső kiszolgálóhiba.
  • 500.12 – Az alkalmazás éppen újraindul a webkiszolgálón.
  • 500.13 – A webkiszolgáló túlterhelt.
  • 500.15 – A Global.asa közvetlen kérelmei nem engedélyezettek.
  • 500.16 – Helytelen UNC hitelesítő adatok. Ez a hibakód az IIS 6.0 szolgáltatásokra vonatkozik.
  • 500.18 – Az URL-hitelesítési tároló nem nyitható meg. Ez a hibakód az IIS 6.0 szolgáltatásokra vonatkozik.
  • 500.19 – Ezen fájl adatai helytelenül vannak konfigurálva a metabázisban.
  • 500.100 – Belső ASP-hiba.
 • 501 – A fejlécértékek egy nem implementált konfigurációt adnak meg.
 • 502 – A webkiszolgáló érvénytelen választ kapott, mialatt átjáróként vagy proxyként működött.
  • 502.1 – CGI-alkalmazás időtúllépése.
  • 502.2 – Hiba a CGI-alkalmazásban.
 • 503 – A szolgáltatás nem érhető el. Ez a hibakód az IIS 6.0 szolgáltatásokra vonatkozik.
 • 504 – Átjáró időtúllépése.
 • 505 – A HTTP-verzió nem támogatott.

IIS HTTP állapotkódok és okaik

 • 200 – Siker. Ez az állapotkód azt jelzi, hogy az IIS sikeresen feldolgozta a kérelmet.
 • 206 – Részleges tartalom. Ez azt jelzi, hogy részlegesen letöltött egy fájlt. Engedélyezheti a megszakadt letöltések folytatását, vagy több egyidejű adatfolyamra oszthatja a letöltéseket.
 • 207 – Többszörös állapot (WebDav). Ez egy olyan XML-üzenet előtt szerepel, amely több különálló válaszkódot tartalmazhat attól függően, hogy hány alkérelmet hoztak létre.
 • 301 – Véglegesen áthelyezve. Ezt és az összes jövőbeli kérelmet az adott URI-hez kell továbbítani.
 • 302 – Megtalálva. Ez az űrlapalapú hitelesítéseknél gyakran „Áthelyezett objektum” üzenetként szerepel. A kért erőforrás ideiglenesen másik URI-n található. Mivel az átirányítás néha módosulhat, az ügyfélnek folytatnia kell a jövőbeli kérelmekhez a kérelem-URI használatát. Ez a válasz csak akkor helyezhető gyorsítótárba, ha azt Cache-control vagy Expires fejlécmező jelzi.
 • 304 – Nem módosult. Az ügyfél olyan dokumentumot kér, amely már szerepel a gyorsítótárban, és a dokumentum nem módosult azóta, hogy a gyorsítótárba került. Az ügyfél a dokumentum gyorsítótárban szereplő másolatát használja ahelyett, hogy letöltené azt a kiszolgálóról.
 • 401.1 és 401.2 – Sikertelen bejelentkezés. A bejelentkezési kísérlet sikertelen volt, mert egy felhasználónév vagy jelszó érvénytelen, vagy mert probléma van a rendszer konfigurációjával.
 • 401.3 – Az erőforráson lévő hozzáférés-vezérlési lista miatt nem hitelesített. Ez az NTFS-engedélyek problémáját jelzi. Ez a hiba akkor is előfordulhat, ha az elérni kívánt fájl engedélyei megfelelőek. Ezt a hibát láthatja például, ha az IUSR-fiók nem fér hozzá a C:\Winnt\System32\Inetsrv könyvtárhoz. A probléma elhárításáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben tájékozódhat:
  271071 A szükséges NTFS-engedélyek és felhasználói jogosultságok beállítása IIS 5.0 webkiszolgálóhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
  812614 Alapértelmezett engedélyek és felhasználói jogosultságok az IIS 6.0 szolgáltatásokhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 • 403 – Tiltott. Ezt az általános 403 állapotkódot kaphatja, ha a webhelyhez nincs beállítva alapértelmezett dokumentum, és a hely nincs beállítva a könyvtártallózás engedélyezéséhez. A probléma elhárításáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:
  320051 Az alapértelmezett dokumentum konfigurálása az Internet Information Services szolgáltatásokban
 • 403.1 – A végrehajtási hozzáférés tiltott. Ezen hibaüzenetnek a következő két általános oka lehet:
  • Nem rendelkezik elegendő végrehajtási engedéllyel. Ezt a hibaüzenetet kaphatja például, ha olyan könyvtárban próbál meg elérni egy ASP-lapot, ahol az engedélyek Nincs értékűek, vagy olyan könyvtárban próbál CGI-parancsfájlt végrehajtani, amely Csak parancsfájlok engedélyekkel rendelkezik. A végrehajtási engedélyek módosításához kattintson a jobb gombbal a Microsoft Management Console (MMC) konzolban a könyvtárra, kattintson a Tulajdonságok parancsra, kattintson a Könyvtár fülre, és győződjön meg arról, hogy a Végrehajtási engedélyek beállítás megfelel az elérni kívánt tartalomnak.
  • A végrehajtani kívánt fájltípus parancsfájltársítása nincs úgy beállítva, hogy felismerje a használt parancsot (például GET vagy POST). Ennek ellenőrzéséhez kattintson a jobb gombbal a Microsoft Management Console konzolban a könyvtárra, kattintson a Tulajdonságok parancsra, kattintson a Könyvtár fülre, kattintson a Konfiguráció parancsra, és győződjön meg arról, hogy a megfelelő fájltípus parancsfájltársítása úgy van beállítva, hogy engedélyezze a használt parancsot.
 • 403.2 – Az olvasási hozzáférés tiltott. Győződjön meg róla, hogy úgy állította be az IIS szolgáltatásokat, hogy engedélyezze a könyvtár olvasási hozzáférését. Ezenkívül, ha alapértelmezett dokumentumot használ, győződjön meg róla, hogy a dokumentum létezik. A probléma elhárításáról bővebben a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:
  247677 Hibaüzenet: 403.2 Tiltott: Az olvasási hozzáférés tiltott
 • 403.3 – Az írási hozzáférés tiltott. Győződjön meg arról, hogy az IIS-engedélyek és az NTFS-engedélyek úgy lettek beállítva, hogy írási hozzáférést biztosítsanak a könyvtárhoz.A probléma elhárításáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:
  248072 Hibaüzenet: 403.3 Tiltott: Az írási hozzáférés tiltott
 • 403.4 – SSL titkosításra van szükség. Tiltsa le a Biztonságos csatorna szükséges beállítást, vagy a HTTP helyett HTTPS protokollt használjon az oldal eléréséhez.
 • 403.5 – SSL 128 titkosításra van szükség. Tiltsa le a 128 bites titkosítás szükséges beállítást, vagy használjon 128 bites titkosítást támogató böngészőt az oldal megtekintéséhez.
 • 403.6 – Az IP-címet a rendszer visszautasította. Úgy állította be a kiszolgálót, hogy megtagadja a hozzáférést az aktuális IP-címtől. A probléma elhárításáról bővebben a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:
  248043 Hibaüzenet: 403.6 – Tiltott: Az IP-címet a rendszer visszautasította
 • 403.7 – Ügyféltanúsítványra van szükség. Úgy állította be a kiszolgálót, hogy az tanúsítványt igényeljen az ügyfél-hitelesítéshez, de nincs telepítve érvényes ügyféltanúsítvány.
  186812 Probléma: Hibaüzenet: 403.7 Tiltott: Ügyféltanúsítványra van szükség
 • 403.8 – A rendszer megtagadta a hely elérését. Tartománynév alapján történő korlátozást állított be a kiszolgáló eléréséhez használt tartományhoz.A probléma elhárításáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:
  248032 Hibaüzenet: Tiltott: A rendszer megtagadta a hely elérését 403.8
 • 403.9 – Túl sok felhasználó. A kiszolgálóhoz csatlakozott felhasználók száma meghaladja a megadott kapcsolati korlátozást. A korlátozás módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
  248074 Hibaüzenet: A hozzáférés tiltott: Túl sok felhasználó csatlakozik 403.9
  MEGJEGYZÉS: A Microsoft Windows 2000 Professional és a Windows XP Professional automatikusan 10 kapcsolatot engedélyező korlátozást léptet érvénybe az IIS-szolgáltatásokra. Nem módosíthatja ezt a korlátot.
 • 403.12 – A leképező megtagadta a hozzáférést. Az elérni kívánt oldalhoz ügyféltanúsítványra van szükség. Ám az ügyféltanúsítványhoz társított felhasználói azonosítótól a rendszer megtagadta a fájl elérését. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében találhat:
  248075 Hiba: HTTP 403.12 – A hozzáférés tiltott: A leképező megtagadta a hozzáférést
 • 404 – Nem található. Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha az elérni kívánt fájlt áthelyezte vagy törölte. Akkor is előfordulhat, ha tiltott fájlnévkiterjesztéssel rendelkező fájlt próbál elérni az URLScan eszköz telepítése után. Az „URLScan által visszautasítva” üzenetet látja a w3svc naplófájlokban az URLScan eszköz telepítése után. Ebben az esetben a kérelem naplófájlbejegyzésében látja az „URLScan által visszautasítva” üzenetet. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében találhat:

  248033 A „HTTP 404 – A fájl nem található” hibaüzenet rendszergazdák által történő elhárítása az IIS-szolgáltatásokat futtató kiszolgálókon
  • 404.1 – Nem érhető el webhely a kért porton. Ez a hibaüzenet azt jelzi, hogy az elérni kívánt webhely olyan IP-címmel rendelkezik, amely nem fogad kérelmeket arról a portról, amelyről a kérelem származik.További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében találhat:
   248034 IIS hiba: 404.1 A webhely nem található
  • 404.2 – A zárolási házirend miatt nem teljesíthető a kérelem. Az IIS 6.0 szolgáltatásban ez azt jelzi, hogy a kérelem le van tiltva a webszolgáltatás-bővítmények listájában.További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben találhat:
   328419 Webszolgáltatás-bővítmények fájljainak hozzáadása és eltávolítása az IIS 6 szolgáltatásban
   328505 Webkiszolgáló-bővítmények és bővítményfájlok listázása az IIS 6.0 szolgáltatásban
   328360 Az ISAPI-bővítmények és CGI-alkalmazások engedélyezése és letiltása az IIS 6.0 szolgáltatásokban
  • 404.3 – A MIME-társítási házirend miatt nem teljesíthető a kérelem. A probléma az alábbi feltételek teljesülése esetén fordul elő:
   1. Nincs konfigurálva a kezelőtársítás a kért fájlnévkiterjesztéshez.
   2. Nincs konfigurálva a megfelelő MIME típus a webhelyhez vagy az alkalmazáshoz.
 • 405 – Nem engedélyezett módszer. Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha egy ügyfél HTTP-kérelmet küld az IIS-szolgáltatásokat futtató kiszolgálóra, és a kérelem a kiszolgáló által nem ismert HTTP-parancsot tartalmaz. A hiba megoldásához győződjön meg arról, hogy az ügyfél kérelme a HTTP rfc dokumentumnak megfelelő HTTP-parancsokat használ. A HTTP rfc dokumentumról információt a „Hivatkozások” szakaszban talál.
 • 500 – Belső kiszolgálóhiba. Számos kiszolgálóoldali hiba esetén láthatja ezt a hibaüzenetet. Az eseménynaplók további információt tartalmazhatnak arról, miért fordul elő ez a hiba. Ezenkívül letilthatja a rövid HTTP-hibaüzeneteket, hogy a hiba részletes leírását kapja meg. A rövid HTTP-hibaüzenetek letiltásáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:
  294807 ÚTMUTATÓ: Az Internet Explorer 5 „Egyéni HTTP-hibaüzenetek megjelenítése” szolgáltatásának letiltása a kiszolgáló oldalán
 • 500.12 – Az alkalmazás újraindul. Ez azt jelzi, hogy egy ASP-lapot kísérelt meg betölteni, mialatt az IIS újraindította az alkalmazást. Ez az üzenet eltűnik az oldal frissítésekor. Ha frissíti az oldalt, és az üzenet ismét megjelenik, lehet, hogy a hibát a Global.asa fájlt ellenőrző víruskereső szoftver okozza. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében találhat:
  248013 Hibaüzenet: HTTP hiba 500-12 Az alkalmazás újraindul
 • 500-100.ASP – ASP-hiba. Akkor jelenik meg ez a hibaüzenet, amikor egy hibás kóddal rendelkező ASP-lapot kísérel meg betölteni. A hibával kapcsolatos részletesebb információkért tiltsa le a rövid HTTP-hibaüzeneteket. Alapértelmezés szerint ez a hiba csak az alapértelmezett webhelyen van engedélyezve.A hiba nem alapértelmezett webhelyeken történő megjelenítéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
  261200 HTTP 500-as hibaüzenet jelenik meg ASP hibaüzenet helyett az 500-100.asp fájlból
 • 502 – Hibás átjáró. Akkor kapja ezt a hibaüzenetet, amikor nem érvényes HTTP-fejléckészletet visszaadó CGI-parancsfájlt próbál futtatni. A hiba megoldásához hibakeresést kell végeznie a CGI-alkalmazásban annak meghatározásához, hogy miért küldött érvénytelen HTTP-adatokat az IIS-szolgáltatásoknak.
 • 503 – A szolgáltatás nem érhető el. Az IIS 6 alkalmazástól kezdve a rendszermag módú Http.sys összetevő HTTP 503 állapotot eredményez. A HTTP 503 hibák azonosításáról és elhárításáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:
  820729 Hiba a HTTP API felületen végzett naplózáskor
 • 500.19. Akkor kapja ezt a hibát, amikor az XML metabázis érvénytelen konfigurációs információt tartalmaz az elérni kívánt tartalomtípushoz. A probléma megoldásához távolítsa el vagy javítsa ki az érvénytelen konfigurációt. Ez a probléma általában a ScriptMap metabáziskulcs hibáját jelzi.

FTP

1xx – Pozitív előzetes válasz

Ezek az állapotkódok azt jelzik, hogy a művelet sikeresen elindult, de az ügyfél másik választ vár, mielőtt új paranccsal folytatná.
 • 110 Újraindítási jelölő válasz.
 • 120 A szolgáltatás nnn perc múlva üzemkész lesz.
 • 125 Az adatkapcsolat már nyitva van; átvitel indítása.
 • 150 A fájlállapot rendben van; adatkapcsolat megnyitásának megkezdése.
2xx – Pozitív befejezés válasz

Sikeresen elvégzett egy műveletet. Az ügyfél készen áll egy új parancs elvégzésére.
 • 200 A parancs rendben van.
 • 202 Nem implementált parancs, ezen a helyen felesleges.
 • 211 Rendszerállapot vagy rendszersúgó válasz.
 • 212 Könyvtárállapot.
 • 213 Fájlállapot.
 • 214 Súgóüzenet.
 • 215 NÉV rendszertípus, ahol a NÉV az Assigned Numbers dokumentum listájában lévő hivatalos rendszernév.
 • 220 A szolgáltatás készen áll az új felhasználóra.
 • 221 A szolgáltatás bezárja a vezérlőkapcsolatot. Ha szükséges, kijelentkezve.
 • 225 Az adatkapcsolat nyitva van; nincs folyamatban átvitel.
 • 226 Az adatkapcsolat bezárása. A kért fájlművelet sikeres (például fájlátvitel vagy fájl megszakítása).
 • 227 Passzív módra váltás (h1,h2,h3,h4,p1,p2).
 • 230 A felhasználó bejelentkezett, folytatás.
 • 250 A kért fájlművelet rendben van, befejezve.
 • 257 Az „ÚTVONALNÉV” létrejött.
3xx – Pozitív köztes válasz

A parancs sikeres volt, de a kiszolgálónak további információra van szüksége az ügyféltől a kérelem feldolgozásához.
 • 331 A felhasználónév rendben van, jelszóra van szükség.
 • 332 Fiókra van szükség a bejelentkezéshez.
 • 350 A kért fájlművelet függőben van, további információt igényel.
4xx – Ideiglenes negatív befejezés válasz

A parancs végrehajtása sikertelen volt, de a hiba ideiglenes jellegű. Ha az ügyfél újra futtatni próbálja a parancsot, lehet, hogy sikeres lesz.
 • 421 Nem elérhető szolgáltatás, a vezérlőkapcsolat bezárása. Ez bármelyik parancsra adható válasz, ha a szolgáltatás tudja, hogy le kell állnia.
 • 425 Nem nyitható meg adatkapcsolat.
 • 426 A kapcsolat lezárva; az átvitel megszakítva.
 • 450 A kért fájlművelet nem lett végrehajtva. A fájl nem érhető el (például zárolt fájl).
 • 451 A kért műveletet a rendszer megszakította: Helyi hiba a feldolgozásban.
 • 452 A kért művelet nem lett végrehajtva. Nincs elegendő tárhely a rendszeren.
5xx – Végleges negatív befejezés válasz

A parancs végrehajtása sikertelen volt, és a hiba végleges jellegű. Ha az ügyfél újra futtatni próbálja a parancsot, ugyanezt a hibát kapja.
 • 500 Szintaxishiba, ismeretlen parancs. Ez olyan hibákat tartalmazhat, mint a túl hosszú parancssor.
 • 501 Szintaxishiba a paraméterekben vagy argumentumokban.
 • 502 Nem implementált parancs.
 • 503 Hibás parancssorozat.
 • 504 Az adott paraméterhez nem implementált parancs.
 • 530 Nincs bejelentkezve.
 • 532 Fiókra van szükség a fájlok tárolásához.
 • 550 A kért művelet nem lett végrehajtva. A fájl nem érhető el (például nem található a fájl, nem lehet hozzáférni).
 • 551 A kért műveletet a rendszer megszakította: Ismeretlen laptípus.
 • 552 A kért fájlműveletet a rendszer megszakította. Túllépte a kijelölt tárolóterületet (az aktuális könyvtárhoz vagy adatkészlethez).
 • 553 A kért művelet nem lett végrehajtva. Nem engedélyezett fájlnév.

Általános FTP állapotkódok és okaik

 • 150 – Az FTP két portot használ: a 21-es portot a parancsok küldéséhez és a 20-as portot az adatok küldéséhez. A 150-es állapotkód azt jelzi, hogy a kiszolgáló új kapcsolatot fog nyitni a 20-as porton néhány adat elküldéséhez.
 • 226 – A parancs adatkapcsolatot nyit a 20-as porton egy művelet (például fájlátvitel) elvégzéséhez. Ez a művelet sikeresen befejeződik, és a rendszer bezárja az adatkapcsolatot.
 • 230 – Ez az állapotkód azután jelenik meg, hogy az ügyfél elküldte a helyes jelszavat. Azt jelzi, hogy a felhasználó sikeresen bejelentkezett.
 • 331 – Ez az állapotkód azt követően jelenik meg, hogy az ügyfélprogram elküldött egy felhasználónevet. Az állapotkód attól függetlenül megjelenik, hogy a rendszeren érvényes-e a megadott felhasználónév.
 • 426 – A parancs adatkapcsolatot nyit egy művelet elvégzéséhez, de a műveletet megszakították, és a rendszer bezárta az adatkapcsolatot.
 • 530 – Ez az állapotkód azt jelzi, hogy a felhasználó nem tud bejelentkezni, mert a felhasználónév és a jelszó kombinációja érvénytelen. Ha felhasználói fiókkal jelentkezik be, előfordulhat, hogy elírta a felhasználónevet vagy a jelszót, vagy csak név nélküli hozzáférést engedélyezett. Ha a név nélküli fiókkal jelentkezik be, előfordulhat, hogy úgy állította be az IIS-szolgáltatásokat, hogy megtagadják a név nélküli hozzáférést.
 • 550 – A rendszer nem hajtja végre a parancsot, mert a megadott fájl nem érhető el. Ez az állapotkód például akkor fordul elő, amikor nem létező fájlt próbál GET paranccsal elérni, vagy amikor olyan könyvtárba próbál PUT paranccsal elhelyezni egy fájlt, amelyhez nem rendelkezik írási hozzáféréssel.
Megjegyzés: Nyomatékosan ajánlott a webhely-rendszergazdák számára a Windows Server 2008 rendszeren futó Internet Information Services (IIS) szolgáltatást a 7.0-s verzióra frissíteni. Az IIS 7.0 jelentősen növeli a webes infrastruktúra biztonságát. Az IIS biztonsággal kapcsolatos témaköreiről további információt a következő Microsoft webhelyen talál:Az IIS 7.0 szolgáltatásokról további információt a következő Microsoft webhelyen talál:
Hivatkozások
A HTTP állapotkódok definícióiról további információért látogasson el a következő World Wide Web Consortium (W3C) webhelyre:

Az FTP állapotkódok definíciójáról további információért tekintse meg a következő W3C webhely 4.2 („FTP Replies” (FTP-válaszok)) című szakaszát:

Az egyéni HTTP-hibaüzenetek IIS6 szolgáltatásokban történő létrehozásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
814869 Egyéni hibaüzenetek az IIS 6.0 szolgáltatásokban
Az egyéni HTTP-hibaüzenetek IIS5 szolgáltatásokban történő létrehozásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:

302570 A webhely egyéni hibaüzenetének beállítása az IIS szolgáltatásokban
Az Internet Explorer „Egyéni HTTP-hibaüzenetek” szolgáltatásának kikapcsolásáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:

294807 Az Internet Explorer 5.x és 6.x „Egyéni HTTP-hibaüzenetek megjelenítése” szolgáltatásának kikapcsolása a kiszolgáló oldalán
Az IIS 7.0 szolgáltatásokban használt HTTP-állapotkódokról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:
943891 A HTTP-állapotkódok az IIS 7.0 szolgáltatásokban
Ha a fenti cikkek nem nyújtanak segítséget a probléma megoldásához, illetve a jelen cikkben említettektől eltérő tüneteket tapasztal, tájékozódjon a Microsoft Tudásbázisban. A Microsoft Tudásbázisban történő kereséshez látogasson el a Microsoft következő webhelyére: Ezután írja be a kapott hibaüzenet szövegét, vagy adja meg a probléma leírását a Keresés a Támogatási tudásbázisban mezőben.
iis 5 iis5 iis 6 iis 6.0 iis6
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.
Svojstva

ID članka: 318380 - posljednja izmjena: 02/05/2016 14:03:00 - verzija: 8.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

 • kbresolve kbproductlink kbinfo KB318380
Povratne informacije