Az Adprep.exe továbbfejlesztett változata a Windows Server 2003 Service Pack 1 szervizcsomagban és a 324392-es számú gyorsjavításban

2015. július 14-én véget ért a Windows Server 2003 támogatása

2015. július 14-én a Microsoft megszüntette a Windows Server 2003 támogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Összefoglaló
A Microsoft Windows Server 2003 rendszer Active Directory szolgáltatást előkészítő eszköze (Adprep.exe) Microsoft Windows 2000-alapú erdőket és azok tartományait készíti elő Windows Server 2003-alapú tartományvezérlők telepítéséhez. Ez a cikk a Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) szervizcsomagban megtalálható Adprep.exe segédprogram továbbfejlesztett változatát ismerteti. A cikkben egy gyorsjavítás is megtalálható, mely tartalmazza az Adprep.exe frissített verzióját. A gyorsjavítással anélkül is frissítheti az Adprep.exe programot, hogy telepítené a Windows Server 2003 SP1 szervizcsomagot.

Megjegyzés: A séma kiterjesztéséhez lehetőség szerint mindig az Adprep.exe legújabb verzióját használja.
További információ
Windows 2000-alapú erdő új vagy frissített Windows Server 2003-alapú tartományvezérlők fogadására való előkészítéséhez futtassa a sémakezelő főkiszolgálón az adprep /forestprep parancsot, majd futtassa az adprep /domainprep parancsot minden tartomány infrastruktúrakezelő főkiszolgálóján.

Az Adprep.exe frissített verziója az alábbi parancsokat és továbbfejlesztett funkciókat támogatja. E fejlesztett funkciók jóvoltából a rendszergazdák sikeres rendszerfrissítést hajthatnak végre a Windows Server 2003 rendszerre.
 • adprep /forestprep

  Az adprep /forestprep parancs ugyanazokat a műveleteket hajtja végre, mint a Windows Server 2003 eredeti változatában. A parancs szintaxisa nem változott. A továbbfejlesztett verzió hatékonyabb hibaüzenet-kezelést tesz lehetővé azon konfigurációk esetében, amelyek megakadályozzák az adprep /forestprep parancs sikeres futtatását.
 • adprep /domainprep

  Szervizcsomagokkal nem frissített Windows Server 2003 rendszerben az adprep /domainprep parancs több korlátozó biztonsági leírót ad hozzá a SYSVOL megosztott erőforrás összes csoportházirend-objektumához (GPO). Amikor a SYSVOL fa összes csoportházirend-objektumának engedélyeit módosítja, a kezdeményező tartományvezérlőn levő NT Fájlreplikációs szolgáltatásnak (NTFRS) minden GPO-t el kell küldenie a tartomány összes többi tartományvezérlőjének. A sok tartományvezérlőt vagy GPO-t tartalmazó hálózati infrastruktúrák némelyike már akkor túlterheltté válhat, ha lassú hálózati csatlakozókhoz kapcsolódik. Az adprep /domainprep parancs használatakor a SYSVOL megosztott erőforrás csoportházirend-objektumainak teljes szinkronizálásával járó növekményes erőforrás-igény e hálózatok túlterhelését eredményezheti. A probléma megoldása érdekében az Adprep.exe frissített verziója különválasztja a SYSVOL megosztott erőforrás engedélyeinek módosítását az adprep /domainprep parancs egyéb műveleteitől.

  Az Adprep.exe program Windows Server 2003 SP1 rendszerben megtalálható verziójában az adprep /domainprep parancs ugyanazokat a műveleteket hajtja végre, amelyeket az Adprep.exe korábbi verzióiban. A frissített parancs azonban csak az új /gpprep kapcsoló használata esetén módosítja a GPO-k engedélyeit. Az Adprep.exe frissített verziójának telepítését követően az adprep /domainprep parancs futtatásakor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
  Az új tartományok közötti tervezési funkció csoportházirenden, az eredő házirendet tervező mód megköveteli a meglévő csoportházirend-objektumok számára a fájlrendszer és az Active Directory engedélyek frissítését. Bármikor engedélyezheti ezt a funkciót az "adprep.exe /domainprep /gpprep" parancs futtatásával az infrastruktúra-műveletek főkiszolgálójának szerepét betöltő tartományvezérlőn.

  Ez a művelet a SYSVOL házirend mappában szereplő összes csoportházirend- objektum replikálását eredményezi a tartományvezérlők és ezen tartomány között. A Microsoft azt ajánlja, hogy olvassa el a KB Q324392 cikket, kiváltképpen nagy számú csoportházirend-objektum esetén.
 • adprep /domainprep /gpprep

  Az adprep domainprep /gpprep parancs által végrehajtott műveletek a tartomány állapotától függnek. Ha még nem futtatta az adprep /domainprep parancsot, ez a parancs hatása szempontjából megegyezik a Windows Server 2003 eredeti kiadásában elérhető adprep /domainprep paranccsal. E körülmények mellett a parancs a Microsoft tudásbázis 309628-as számú cikkében felsorolt összes tartományműveletet végrehajtja. E műveletek magukban foglalják a SYSVOL csoportházirend-objektumok engedélyeinek beállítását. Ha a frissített adprep /domainprep parancs már lefutott, az adprep /domainprep /gpprep parancs a SYSVOL megosztott erőforráson található csoportházirend-objektumoknak csupán az örökölhető hozzáférési szabályait (ACE) adja hozzá. A további örökölhető hozzáférési szabályok olvasási hozzáférési engedélyeket biztosítanak a csoportházirend-objektumokhoz a vállalati tartományvezérlők számára. Ezekre az engedélyekre a helyalapú házirend Eredő házirend szolgáltatásának (RSoP) támogatásához van szükség.
A Windows Server 2003 eredeti kiadású verziójában található Adprep.exe programról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
309628 Az Adprep.exe eszköz által végrehajtott műveletek Windows Server 2003-alapú tartományvezérlő Windows 2000-alapú tartományhoz vagy erdőhöz való hozzáadásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A fenti továbbfejlesztett funkciók miatt javasoljuk az Adprep.exe frissített verziójának használatát.

Gyorsjavítási információk

A Microsoft közzétett egy támogatott gyorsjavítást, de az csak a jelen cikkben ismertetett probléma megoldására alkalmas. Csak olyan rendszereken telepítse, amelyeken az adott probléma jelentkezik. A gyorsjavítás további tesztelésen mehet keresztül, ezért a Microsoft azt javasolja, hogy amennyiben a probléma nem érinti súlyosan, várja meg a következő szoftverfrissítést, amely tartalmazni fogja ezt a gyorsjavítást.

Amennyiben a gyorsjavítás letölthető, a Tudásbázis jelen cikke tetején megtalálható egy, a letölthető gyorsjavításról tájékoztató bekezdés. Ha a bekezdés nem jelenik meg, a gyorsjavítás beszerzéséhez forduljon a Microsoft ügyfél- és támogatási szolgálatához.

Megjegyzés: További problémák esetén, vagy ha hibaelhárításra van szükség, előfordulhat, hogy létre kell hoznia egy külön szolgáltatásigénylést. A szokásos támogatási díjak terhelik a tanácsadó szolgálatnak feltett további kérdéseket, amennyiben azok nem kapcsolatosak a szóban forgó gyorsjavítással. A Microsoft ügyfél- és támogatási szolgálata telefonszámainak teljes listájáért vagy a külön szolgáltatásigénylések létrehozásával kapcsolatos információkért keresse fel a Microsoft alábbi webhelyét: Megjegyzés: A letölthető gyorsjavítással foglalkozó részben a gyorsjavítás összes nyelvváltozatát megtalálja. Ha a keresett nyelv nem található a felsoroltak között, a gyorsjavítás azon a nyelven nem érhető el.

Előfeltételek

A telepítésnek nincsenek előfeltételei.

Újraindítás szükségessége

A gyorsjavítás telepítését követően nem kell újraindítani a számítógépet.

Gyorsjavítások helyettesítése

Ez a gyorsjavítás nem helyettesít más gyorsjavítást.

Fájlinformációk

A gyorsjavítás angol nyelvű változata a következő táblázatban található fájlattribútumokkal (vagy újabbakkal) rendelkezik. A fájlok dátuma és időpontja egyezményes világidő (UTC) szerint van megadva. A fájlinformációk megtekintése során a dátumok és időpontok helyi időre konvertálódnak. A helyi idő és az egyezményes világidő közötti különbségről a Vezérlőpultról elérhető Dátum és idő párbeszédpanel Időzóna lapján tájékozódhat.
Windows Server 2003 (32 bites kiadások)
  Dátum    Idő  Verzió      Méret  Fájlnév  -------------------------------------------------------  2004.07.23. 09:04 5.2.3790.196  397 824 Adprep.exe
Windows Server 2003 (64 bites kiadások)
  Dátum    Idő  Verzió     Méret  Fájlnév   Platform  ------------------------------------------------------------------  2004.07.23. 09:05 5.2.3790.196 1 071 616 Adprep.exe  IA-64
Ha integrálni szeretné a gyorsjavításban elérhető frissített fájlt a Windows Server 2003 telepítő CD-jének fájljai közé, kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Másolja a Windows Server 2003 CD \I386 mappájának tartalmát a számítógépre.
 2. Töltse le a számítógépre a következő gyorsjavító fájlt: 194432_HUN_i386_zip.exe.
 3. Keresse meg a gyorsjavító fájlt a Windows intézőben, majd kattintson rá duplán.
 4. Amikor a program ezt kéri, adja meg a kibontott fájlok mappáját.
 5. Keresse meg a WindowsServer2003-KB324392-x86-hun.exe fájlt, majd kattintson rá duplán.

  Megjegyzés: A fájl abban a mappában található, amelyet a 4. lépésben adott meg.
 6. Amikor a program a kibontott fájlok mappájának megadását kéri, írja be az 1. lépésben a Windows Server 2003 CD-ről átmásolt \I386 mappa elérési útvonalát.
Az \I386 mappából futtassa az adprep parancssori parancsot a megfelelő paraméterekkel.

Egyéb továbbfejlesztett funkciók az Adprep.exe programban

Az eddigiekben említetteken kívül az Adprep.exe frissített verziójában az alábbi funkciók lettek továbbfejlesztve:
 • Az adprep /forestprep parancs teljes erdőre és teljes tartományra vonatkozó sémaváltoztatásokat vezet be.

  Az adprep /forestprep parancs sémaváltoztatásának engedélyezéséhez a sémaműveletek főkiszolgálójának szerepét ellátó tartományvezérlőnek működnie kell a hálózatban. Ennek a tartományvezérlőnek továbbá az utolsó újraindítása óta végre kellett hajtania a CN=séma partíciók bejövő replikációját.

  Ha az adprep /forestprep parancsnak nem sikerül bevezetnie a sémaváltoztatásokat, az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
  Az adprep nem tudta kibővíteni a sémát.
  [Állapot/következmény]
  A sémakezelő főkiszolgáló nem fejezte be a replikációs ciklust az utolsó újraindítás óta. A séma kibővítéséhez a sémakezelő főkiszolgálónak legalább egy replikációs ciklust be kell fejeznie.
  [Felhasználói beavatkozás]
  Győződjön meg arról, hogy a sémakezelő főkiszolgáló kapcsolódik a hálózathoz, és kapcsolatba tud lépni más tartományvezérlőkkel. Használja a helyek és szolgáltatások modult a séma műveleti főkiszolgálója és legalább egy replikációs partner közötti replikációhoz. A sikeres replikáció után futtassa újra az adprep parancsot.
  Az eredeti kiadású Windows Server 2003 verzióban az adprep /forestprep parancs nem jeleníti meg ezt a hibaüzenetet.
 • Az adprep /forestprep parancs a Schupgr.exe eszközt használja a sémakiegészítések megvalósításához.

  Ha a Windows 2000-alapú tartományvezérlők a Windows Server 2003-alapú sémakiterjesztésekkel nem kompatibilis sémakiterjesztéseket tartalmaznak, az Schupgr.exe eszköz és az adprep /forestprep parancs nem tudják megvalósítani az összes sémakiegészítést. Ebben az esetben az adprep /forestprep parancs felismeri a valószínűsíthető sémakiterjesztés-konfliktusokat, és még a séma frissítése előtt tájékoztatja ezekről a felhasználót.
 • Megváltozott az Initsync-hibajelzés.

  Ahhoz, hogy az adprep /forestprep parancs sémafrissítést tudjon végezni az erdőn, a séma-főkiszolgáló művelet-főkiszolgálójának meg kell felelnie az InitSync-követelményeknek, ami azt jelenti, hogy az erdő legalább egy másik tartománykiszolgálójáról végre kell hajtania a sémapartíció beérkező replikációját. Ha a séma-főkiszolgáló nem tudja sikeresen végrehajtani ezt a beérkező replikációt, a Séma-főkiszolgáló szerepkör nem lesz elérhető. Ez a probléma az adprep /forestprep parancs működésképtelenségét eredményezi. Szervizcsomagokkal nem frissített Windows Server 2003 rendszerben az ebben a helyzetben generált hibaüzenet nem megfelelően azonosítja ezt az InitSync-problémát.

  Az Adprep.exe program Windows Server 2003 SP1 szervizcsomagban foglalt verziója helyesen azonosítja az InitSync-problémát, és az alábbi hibaüzenetet generálja:
  Az ADPREP nem tudta kibővíteni a sémát.
  [Állapot/következmény]

  A sémakezelő főkiszolgáló nem fejezte be a replikációs ciklust az utolsó újraindítás óta. A séma kibővítéséhez a sémakezelő főkiszolgálónak legalább egy replikációs ciklust be kell fejeznie.

  [Felhasználói beavatkozás]

  Győződjön meg arról, hogy a sémakezelő főkiszolgáló kapcsolódik a hálózathoz, és kapcsolatba tud lépni más tartományvezérlőkkel. Használja a helyek és szolgáltatások modult a séma műveleti főkiszolgálója és legalább egy replikációs partner közötti replikációhoz. A sikeres replikáció után futtassa újra az adprep parancsot.
 • Az Adprep sémaellenőrzést hajt végre.

  Az adprep /forestprep parancs használatával problémákba ütközhet, ha az Adprep.exe program szervizcsomagokkal nem frissített Windows Server 2003 rendszerbeli verzióját futtatja, és nem érvényes sémakiterjesztésekkel rendelkezik. Lehet, hogy ezeket a sémakiterjesztéseket külső gyártók programjai telepítették. E sémakiterjesztések helytelenül szerzik be az RFC definiálású objektumazonosítókat, illetve a Microsoft saját használatra fenntartott sémadefinícióit. Ezután a sémakiterjesztések ezeket a definíciókat használják az eltérő megkülönböztetett nevet (DN) tartalmazó elérési útvonallal vagy eltérő LDAP-névvel rendelkező objektumokon.

  Az Adprep.exe programnak a szervizcsomagokkal nem frissített Windows Server 2003 rendszerben megtalálható verziójában az Adprep naplófájl nem jelzi egyértelműen az érintett Active Directory-attribútumot. Ezért manuálisan kell megkeresni a helytelen attribútumot mindazok között az újonnan hozzáadott attribútumok között, amelyek az LDF formátumú fájlok valamelyikétől származhatnak. Ez a fájl általában az Sch18.ldf fájl.

  Az Adprep.exe program Windows Server 2003 SP1 szervizcsomagbeli verziójában az Adprep program az adprep /forestprep parancs végrehajtása előtt ellenőrzi a séma érvényességét. Ha az Adprep program inkompatibilis sémakiterjesztést észlel, a parancs végrehajtása leáll. A parancs ekkor egy az alábbihoz hasonló hibaüzenetet generál. Ez a hibaüzenet rögzíti a naplóban a problémás objektum azonosítóját és megkülönböztetett nevét.
  A(z) CN=UniqueID,CN=Schema,CN=Configuration,DC=ADPREP,DC=com objektumhoz OID "2.5.4.45" definiált, ez ütközik a Windows 2003 számára szükséges sémabővítésekkel.

  [Állapot/következmény]

  Az ADPREP nem fogja kibővíteni a meglévő sémát.

  [Felhasználói beavatkozás]

  Lépjen kapcsolatba az ellentmondást "2.5.4.45" OID értékkel feloldó alkalmazás szállítójával, majd futtassa újra az ADPREP parancsot.
  Ha ez a helyzet merül fel, akkor az érvénytelen sémakiterjesztésekért felelős program gyártóinak segítségét kell kérnie a problémás sémaobjektum kijavításához. Majd pedig a gyártónak kell úgy frissítenie a programot, hogy az használható legyen a kijavított sémaobjektummal.

  A fenti hibaüzenetben látható példákat követve a gyártónak a UniqueID viszonyított megkülönböztető nevet a MyUniqueID névre vagy bármilyen más névre kell módosítania.

  Egy másik lehetőségként újabb viszonyított megkülönböztető nevet is hozzáadhat egy érvényes objektumazonosító használatával. Például hozzáadhatja a myinetOrg nevet az inetOrg objektum helyes azonosítójával együtt. Ebben a példában a helyes megoldás a myinetOrg átnevezése az inetOrg névre, majd új kiterjesztés hozzáadása a programhoz egy programfrissítés kíséretében.
 • Új funkció az InetOrgPerson nevű Exchange-objektum észlelésére.

  A probléma az alábbi esetben jelentkezik:
  • Kiterjeszti a sémát az Adprep programnak a szervizcsomagokkal nem frissített Windows Server 2003 rendszerben megtalálható verziójával.
  • A sémát kiterjesztette a Microsoft Exchange 2000 Server.
  • Az InetOrgPerson nevű javítás nincs telepítve.
  E körülmények mellett a hibaüzenet nem jelenik meg. A séma ki van terjesztve, de az alábbi három Exchange-attribútum LDAP-neve sérült:
  • MS-Exchange-HouseIdentifier
  • MS-Exchange-Secretary
  • MS-Exchange-LabeledURI
  A probléma jelentkezésének egy példája a következő.

  Exchange 2000 séma az InetOrgPerson javítás telepítése nélkül
  Objektum típusaÉrték
  AttribútumMS-Exchange-HouseIdentifier
  LDAPDisplayNameHouseIdentifier
  Windows Server 2003 sémakiterjesztés
  Objektum típusaÉrték
  AttribútumHouseIdentifier
  LDAPDisplayNameHouseIdentifier
  Mivel a Windows Server 2003 sémának szüksége van a HouseIdentifier LDAPDisplayName névre, a Windows Server 2003 séma frissítése az Exchange 2000 által hozzáadott meglévő HouseIdentifier LDAPDisplayName név sérülését okozza. Miután az adprep /forestprep parancs befejezi futását, az MS-Exchange-HouseIdentifier LDAPDisplayName neve az alábbi formában jelenik meg.
  Objektum típusaÉrték
  AttribútumHouseIdentifier
  LDAPDisplayNameDUP-houseIdentifier-354b0ca8-9b6c-4722-aae7-e66906cc9eef
  Az Adprep program Windows Server 2003 SP1 szervizcsomagbeli frissített verziója helyesen ismeri fel az Exchange 2000 sémakiterjesztéseit. Ha az Exchange 2000 séma nem lett frissítve az InetOrgPerson javítással, az Adprep egy a 325379-es cikkre irányító üzenetet rögzít a naplóban. Az üzenet ezenkívül arra is utasítja a felhasználót, hogy a sémaütközést még az Adprep futtatása előtt oldja fel. E körülmények fennállása esetén az Adprep az alábbi hibaüzenetet generálja:
  Az ADPREP nem tudta kibővíteni a sémát.

  [Állapot/következmény]

  Sémaütközés az Exchange 2000 alkalmazással. A séma nincs frissítve.

  [Felhasználói beavatkozás]

  A sémaütközést az ADPREP futtatása előtt meg kell szüntetni. Szüntesse meg a sémaütközést és engedélyezze a replikációt az összes replikációs partner között, majd futtassa az adprep parancsot. Az ütközés megszüntetéséről további információt a Microsoft Tudásbázis Q325379 számú cikkében talál.
A jelen cikkben használt terminológiáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
824684 A Microsoft szoftverfrissítéseinek leírásához használt szabványos terminológia bemutatása
share shares Group Policies deployment execute executing
プロパティ

文書番号:324392 - 最終更新日: 12/01/2008 21:40:00 - リビジョン: 2.10

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1

 • kbinfo kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix kbautohotfix KB324392
フィードバック