Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Speciális hálózati kapcsolatokkal összefüggő hibák elhárítása

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

2015. július 14-én véget ért a Windows Server 2003 támogatása

2015. július 14-én a Microsoft megszüntette a Windows Server 2003 támogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Összefoglaló
Ez a cikk a hálózati kapcsolatokkal összefüggő problémák elhárításának mikéntjét ismerteti. A Windows Vista rendszerben történő hálózati hibaelhárításról bővebb információt a Microsoft következő webhelyén talál:
További információ
A hálózati kapcsolatok hibáinak számos oka lehet, de általában a nem megfelelő hálózati kártyák, a helytelen kapcsolóbeállítások, a hibás hardver vagy az illesztőprogram-problémák okozzák a gondot. A hálózati kapcsolatok hibáinak néhány tünete csak időszakosan tapasztalható, így nem utal egyértelműen az említett okokra.


A hálózati problémák leggyakrabban az alábbi okokra vezethetők vissza:
 • A hálózati kártyák és a kapcsolóportok kétirányú adatátvitelre vonatkozó szintje eltérő vagy nem egyeznek az adatátviteli sebesség beállításai.
 • A 10/100 Mb/s átviteli sebességű kártyák és kapcsolók helytelenül hajtják végre a váltást. Az automatikus érzékelés bizonyos beállításai helytelen módon észlelik egyes hálózati kártyák adatátviteli sebességét.
 • A hálózati kártya nem kompatibilis az alaplappal, esetleg egyéb hardver- vagy szoftverösszetevőkkel és illesztőprogramokkal.
A megjelenő szokásos hibaüzenetek közé az alábbiak sorolhatók.
55. hiba: „A megadott hálózati erőforrás már nem érhető el.” (ERROR_DEV_NOT_EXIST).
Hiba: 64: „A megadott hálózati erőforrás már nem érhető el.” (ERROR_DEV_NOT_EXIST).
Hiba 121: „A szemaforhoz rendelt határidő lejárt.” (ERROR_SEM_TIMEOUT).
Hiba: 1231: „A távoli hálózatot a szállítási protokoll nem tudja elérni.” (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE).
Az ügyfélszámítógép rendszereseményeket rögzítő naplófájljaiban az alábbi bejegyzések bármelyike szerepelhet.
Típus: Figyelmeztetés
Forrás: MrxSmb
Eseményazonosító: 50
Leírás:
{Adatvesztés késleltetett írás közben} A rendszer adatokat próbált átvinni egy pufferből a következő helyre: \Device\LanmanRedirector. Az írási művelet meghiúsult, és valószínűleg csak az adatok egy részét sikerült a fájlba írni.
Típus: Figyelmeztetés
Forrás: MrxSmb
Eseményazonosító: 3013
Leírás:
Az átirányító következőre irányuló kérelme túllépte az előírt határidőt kiszolgálónév
Típus: Figyelmeztetés
Forrás: MrxSmb
Eseményazonosító: 3036
Leírás:
Az átirányító aláírási eltérést érzékelt. A kapcsolat meg lett szakítva.
Az eseménynaplókban többször is előfordulhat a következő TCPIP 4201 típusú bejegyzés:
Típus: Információ
Forrás: TCPIP
Eseményazonosító: 4201
Leírás:
A rendszer megállapította, hogy a hálózati kártya (Compaq NC6134 Gigabit NIC) a hálózathoz volt kapcsolva, így normál működést kezdeményezett a hálózati kártyán.
Az egymagában álló, TCPIP 4201 típusú esemény rendszerint a számítógép újraindítása vagy a hálózati kártya letiltása, illetve engedélyezése után történik.

Hibaelhárítás

A hálózati kapcsolatokkal összefüggő problémák elhárításának műveletei az alábbiak:
 1. Tesztelje a legfontosabb hálózati kapcsolatokat a Ping vagy a PathPing parancssori eszközzel. A Ping segédprogrammal a hálózati hardverek problémáit és a nem kompatibilis konfigurációkat azonosíthatja, a PathPing eszközzel pedig a több ugráson keresztül történő adattovábbítás során fellépő csomagvesztést derítheti fel.

  A Ping program statisztikáját a ping -t paranccsal jelenítheti meg, a CTRL+BREAK billentyűkombinációval pedig tovább is léphet az adatok megtekintése után. A művelet a CTRL+C billentyűkombinációval állítható le. Ha a statisztikai eredmények csomagvesztést mutatnak, a hálózati problémák oka a 3. OSI-rétegben keresendő (IP-szintű kapcsolatok).

  Ha a ping paranccsal elérni kívánt távoli számítógép nagy késleltetésű (például műholdas) kapcsolaton át érhető el, a parancs válaszideje is nagyobb lehet. Hosszabb várakozási idő megadásához használja a -w (wait) kapcsolót.

 2. Ellenőrizze az eseménynaplókban a hálózati kártyákkal és a hálózati kapcsolatokkal összefüggő bejegyzéseket.

  A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
  308427 Események megtekintése és kezelése a Windows XP rendszer Eseménynapló segédprogramjával
 3. Győződjön meg arról, hogy a hálózati kártya szerepel a Microsoft webhelyén megtekinthető hardverkompatibilitási listán (HCL).
 4. Ellenőrizze az ugyanazon hubhoz vagy kapcsolóhoz csatlakoztatott, megegyező átjárót használó számítógépeket: ha ezekkel kapcsolatban nem lép fel hálózati probléma, akkor azt feltehetőleg valamelyik számítógép hibás hálózati kártyája okozza.

  Ebben az esetben frissítse a hálózati kártya illesztőprogramját a legújabb verziójúra.
 5. Az alaplapok gyártójával kapcsolatba lépve frissítse az alaplapi BIOS segédprogramot. mert bizonyos hálózati kártyák, alaplapok és BIOS-verziók nem kompatibilisek egymással. A legújabb verziót a gyártó webhelyéről vagy a hardver forgalmazójától szerezheti be.
 6. Ellenőrizze a hálózati kártya és a csatolóhardver (hub vagy kapcsoló) általános beállításainak helyességét. és győződjön meg arról, hogy az összes kiegészítő hálózati erőforrás (hálózati kártya, elosztó és kapcsoló) ugyanarra az átviteli sebességre és kétirányú adatátvitelre vonatkozó szintre van beállítva. Amennyiben a médiatípus automatikus érzékelésre, automatikus felismerésre vagy automatikus kijelölésre van beállítva, ellenőrizze, hogy valamennyi összetevő helyesen hajtja végre az automatikus érzékelést.

  A kétirányú adatátvitelre vonatkozó Auto (Automatikus) beállítás egyes kapcsolókon csupán váltakozó kétirányú átvitelt eredményez, így saját kezűleg kell beállítani a teljes kétirányú átvitelt.  Állítsa alaphelyzetbe a kapcsolót, indítsa újra az ügyfélszámítógépet, majd tesztelje a hálózati kapcsolatokat.  Csatlakoztassa az ügyfelet és a kiszolgálót passzív elosztóra. Ha újraindul az adatátvitel, a problémát valószínűleg helytelenül beállított hálózati kapcsoló okozza.  Az eszközök beállításával kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a hardver forgalmazójához.
 7. Állítsa saját kezűleg váltakozó kétirányú, alacsonyabb átviteli sebességre a számítógép hálózati problémákkal küzdő hálózati kártyáját.

  Az alacsonyabb csatlakozási sebességen létesített kapcsolat működőképességének teszteléséhez csatlakoztassa a számítógépet egy váltakozó kétirányú, 10 Mb/s sebességű kapcsolóhoz vagy használjon egy ugyanekkora átviteli sebességű hubot.

  A teljesítmény növelése érdekében növelje az átviteli sebesség értékét saját kezűleg 100 Mb/s értékre, majd indítsa újra valamennyi számítógépet. Ellenőrizze, hogy vesznek-e el adatcsomagok a kapcsolat során, növelje a beállítást a teljes kétirányú átvitelt jelentő értékre, majd indítsa újra ismét a számítógépeket. Ha adatvesztés lép fel, csökkentse a teljes kétirányú átvitelt biztosító beállítás értékét az előzőekben használt értékekre.
 8. Cserélje ki a hibás számítógép és a hub vagy a kapcsoló közötti összeköttetést biztosító kábelt.
 9. Cserélje ki a hálózati kártyát egy olyanra, amelyet teszteltek és megbízhatóan működőnek találtak. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Távolítsa el a hálózati kártya diagnosztikai programját.
  2. Távolítsa el a rendszerből a hálózati kártyát a hálózat tulajdonságait összesítő párbeszédpanel segítségével.
  3. Telepítse a hálózati kártyát.
 10. Futtassa a Network Monitor segédprogramot a hálózati kapcsolat két végpontján egyszerre. A két rendszer címein végrehajtott nyomkövetés szűrése után a két nyomkövetés adatainak összevetésével állapítsa meg, hogy ugyanolyan hálózati forgalom zajlik-e.

  A TCP-alapú ismételt adatátvitel észleléséhez használja a Network Monitor Experts modul TCP Retransmit összetevőjét. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
  1. Indítsa el a Network Monitor segédprogramot.
  2. Kattintson a Tools (Eszközök) menü Experts (Szakértők) parancsára, majd kattintson a bal oldali ablaktábla TCP Retransmit (TCP-újraküldés szakértő) listaelemére.
  3. Kattintson az Add to Runlist (Felvétel a futtatási listára) gombra.
  4. Kattintson a Run Experts (Szakértők futtatása) gombra.
  Ha az egyik nyomkövetés nem tartalmaz kereteket, ellenőrizze az adatátviteli kábeleket, a hubokat, a kapcsolókat és az útválasztókat, és győződjön meg arról, hogy nem jelentkezik hardver- vagy beállítási hiba.

  Tekintse meg a Network Monitor alkalmazás Capture Statistics (Statisztika rögzítése) összesítő keretének tartalmát: ez a keret a nyomkövetés utolsó kerete, és amennyiben a következő statisztikaiadat-számlálókban nem nulla értéket tartalmaz, a hálózati probléma feltehetőleg hardver- vagy beállítási hiba következménye:
  STATS: MAC CRC Errors = 0
  STATS: MAC Frames Dropped due to HardWare Errors = 0
Az adatátvitel akkor zajlik a megfelelő módon, ha a hálózati kapcsolók és a kiszolgálók hálózati kártyái egyeztetik a kétirányú átvitel beállításait. Mindkét helyen teljes kétirányú vagy váltakozó kétirányú átvitelt kell beállítani, vegyes beállítás nem lehetséges.

A helyi hálózat (LAN) számítógépei általában egy teljes kétirányú átvitelt biztosító hálózati eszközt használnak közösen, így ezzel a konfigurációval két számítógép egyidejűleg is továbbíthat adatokat.A hálózati kapcsolat problémái a következő feltételek bármelyikének teljesülése esetén előfordulhatnak:
 • A számítógépet áthelyezték egy olyan új, Ethernet alapú kapcsolóportra, amelyik automatikusan érzékeli a hálózat adatátviteli sebességét. A számítógép hálózati kártyája ugyanakkor teljes kétirányú adatátvitel és állandó hálózati átviteli sebesség (10 Mb/s, 100 Mb/s vagy 1 Gb/s) használatára van beállítva.
 • Mind az Ethernet alapú kapcsolóport, mind pedig a számítógép hálózati kártyája 100 Mb/s vagy 1 Gb/s sebességű, teljes kétirányú adatátvitelre van beállítva. ám az Ethernet-alapú kapcsoló vagy a hálózati kártya nem biztos, hogy kapcsolatot tud létesíteni az említett sebességen, esetleg nem alkalmas teljes kétirányú átvitelre.
Ethernet-alapú helyi hálózat esetén a hálózat teljesítményét a teljes kétirányú átvitelre alkalmas hardver használatával növelheti. Ezzel a megoldással kétirányú kapcsolat hozható létre a hálózathoz csatlakoztatott eszközök között. Az ilyen kapcsolatokat támogató hardver nélkül a rendszer először az egyik, majd a másik irányba továbbítja a küldött adatokat, ezért (váltakozó kétirányú átvitelről lévén szó) az adatcsomagok gyakran ütköznek a hálózaton, így ütközés esetén újra kell küldeni az adatcsomagokat. Ennek következtében növekszik a hálózati adatforgalom nagysága, ez pedig a teljesítmény csökkenéséhez vezethet.Teljes kétirányú adatátvitel alkalmazásával az adatok küldése és a fogadása külön-külön útvonalon zajlik, tehát egyidejű átvitel valósítható meg, és nem lép fel adatcsomag-ütközés. A nagyobb átvitt adatmennyiség és az ütközések hiánya miatt ez a megoldás érzékenyebb a rossz kábelcsatlakozásokra és az ajánlott határértékeket túllépő csillapításra. Mindezek újbóli adatküldést, ezáltal a teljesítmény csökkenését okozhatják.
Hivatkozások
243294 A Network Monitor segédprogram érvénytelenként jeleníti meg a TCP-fejlécek ellenőrző összegeit
315978 Útválasztóval kapcsolatos hálózati problémák Windows XP rendszerben
NIC network_interface network adapter card fail unable connect loose connectivity sporadic connection drops HW failure speed full-duplex half-duplex autosense Mbit packet drop pinging Cisco routing router gateway hardware error slow performance
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.
Svojstva

ID članka: 325487 - posljednja izmjena: 01/08/2014 18:03:00 - verzija: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbresolve kbinfo kbnetwork kbtshoot KB325487
Povratne informacije
soft.com/ms.js">