Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

A MIRC Trojan vírushoz kapcsolódó támadások észlelése és a javítás

A cikket archiválták. A továbbiakban a tartalma már nem frissül, csak jelenlegi állapotában lesz elérhető.
Összefoglaló
FRISSÍTÉS: 2002. szeptember 6-tól a cikkben leírt jellegzetességeket mutató rosszindulatú tevékenységről szóló jelentések száma jelentősen csökkent. A Microsoft terméktámogatási szolgálatának biztonsági csoportja úgy módosította jelen Microsoft Tudásbázis cikket, hogy tükrözze a fenti információt és pontosabb javaslatokat adjon a felismerés és a javítás feltételeire.

A Microsoft vizsgálatot folytatott olyan rosszindulatú tevékenység növekedésével kapcsolatban, amely során kódok Microsoft Windows 2000 alapú kiszolgálókon történő betöltésére történik kísérlet. Az effajta tevékenység jellemzően a Backdoor.IRC.Flood néven azonosított programhoz kötődik.

Az áldozatul esett számítógépek elemzésével a Microsoft megállapította, hogy ezen támadások nem törekszenek a termékkel kapcsolatos új biztonsági sebezhetőségek kihasználására és nem tűnnek vírus- vagy féregtermészetűnek. A támadások ehelyett olyan helyzeteket kísérelnek meg kihasználni, ahol a „Megelőzés” szakaszban részletezett szokásos elővigyázatossági intézkedések nem történtek meg. Úgy tűnik, a tevékenység a Windows 2000 alapú kiszolgálók teljesítményének lerontására tett egyéni kísérletek összefogott sorozatával hozható kapcsolatba. Ennek eredményeképpen a sikeres támadások jellegzetes mintát mutatnak. A cikk a mintának megfelelő sikeres kísérlet bizonyítékául szolgáló fájlokat és programokat sorolja fel, így elvégezheti:
 • Az áldozatul esett számítógépek felismerését
 • Az áldozatul esett számítógépek javítását és visszaállítását.
További információ

A támadás hatása

A kiszolgáló teljesítményének lerontása

Tünetek

Az áldozatul esett számítógépek a következő tüneteket valamelyikét mutatják, akár többet is:
 • A vírusvédelmi szoftver trójai programok észlelését jelzi, például a Backdoor.IRC.Flood vírust és változatait. A jelenlegi vírusvédelmi termékek (melyek friss adatbázisokat használnak) felismerik ezen trójai programokat.
 • Ha az áldozatul esett számítógép tartományvezérlő, a biztonsági házirend megváltozott. A módosított biztonsági házirend néhány lehetséges hatása:
  • A korábban letiltott vendégfiókok ismét engedélyezettek.
  • Új, illetéktelen fiókok jöttek létre, akár rendszergazdai jogosultságokkal.
  • A kiszolgálókon vagy az Active Directory címtárban megváltoztak a biztonsági jogosultságok.
  • A felhasználók nem képesek a munkaállomásokról a tartományba belépni.
  • A felhasználók nem tudják megnyitni az Active Directory beépülő modulokat a Microsoft Management Console (MMC) programban.
  • Ha egy rendszergazda az Active Directory - helyek és szolgáltatások beépülő modul megnyitását kísérli meg, a következő hibaüzenet jelenik meg:
   Az elnevezési adatok a következő okból nem elérhetők: A kiszolgáló nem működőképes. A tartomány beállításainak és elérhetőségének ellenőrzéséhez kérje a rendszergazda segítségét.
  • A hibanaplók több sikertelen bejelentkezési kísérletet tartalmaznak jogosult felhasználóktól, akik kizárásra kerültek.
  • Ha a DCDIAG programot kísérli meg futtatni a tartományvezérlőn, a következő hibaüzenetek egyike vagy akár több is megjelenhet:
   Kezdeti telepítés végrehajtása: [sic1] LDAP kötés a következő hiba miatt sikertelen: 31. Egy rendszerhez csatlakoztatott eszköz nem működik.
   Kezdeti telepítés végrehajtása: [Kiszolgálónév] LDAP kötés a következő hiba miatt sikertelen: 1323. A jelszót nem lehet frissíteni. A jelenlegi jelszóként megadott érték nem megfelelő. ***Hiba: A számítógép nem tudott csatlakozni a DC-hez, mert a hitelesítő adatok helytelenek. Ellenőrizze hitelesítő adatait vagy adja meg azokat a következő formában: /u:<tartomány>\<felhasználó> & /p:[<jelszó>|*|""]
   Megjegyzés: A hibaüzenetben szereplő Kiszolgálónév a tartományvezérlő neve.
Emellett, amikor a fertőzött számítógép rendszerállapotának biztonsági mentését kísérli meg, a következő hibaüzenetek jelenhetnek meg a mentéshez használt számítógép Alkalmazás naplójában:
Eseményazonosító: 8012
Forrás: NTBackup
Leírás:
A(z) 'Active Directory' a hívásból ('BackupPrepare()') a következő értéket adta vissza: 'Egy rendszerhez csatlakoztatott eszköz nem működik'. További adatok: '\\Számítógépnév'.
Megjegyzés: A hibaüzenetben szereplő Számítógépnév a számítógép NetBIOS (network basic input/output system) neve.
Eseményazonosító: 1000
Forrás: Userenv
Leírás:
A Windows nem tudja megállapítani a felhasználó vagy a számítógép nevét. Visszaadott érték: (1326).

Műszaki részletek

Ha a számítógép áldozatul esett a támadásnak, a vírusvédelmi szoftverek a Backdoor.IRC.Flood vírust és annak változatait észlelhetik. További információért forduljon a vírusvédelem szállítójához.

A Microsoft által elemzett esetekben az áldozatul esett kiszolgálókon a következő fájlok és programok voltak megtalálhatók. Ezen fájlok megléte a rendszer sikeres megtámadását jelenti. Ha az említett fájlok és programok megtalálhatók a számítógépen, és nem saját maga telepítette, illetve nem a beleegyezésével telepítették, futtasson le egy teljes vírusellenőrzést egy friss vírusellenőrző programmal.

Megjegyzés: A fájlok elérési útjai azért nincsenek feltüntetve, mert változhatnak.
 • Gg.bat: más kiszolgálókhoz próbál meg administrator, admin vagy root nevekkel kapcsolódni, a kiszolgálókon a Flashfxp és a Ws_ftp programot keresi, számos fájlt (például: Ocxdll.exe) másol a kiszolgálóra, majd a Psexec program használatával parancsokat futtat a távoli kiszolgálón.
 • Seced.bat: a biztonsági házirendet módosítja.
 • Nt32.ini
 • Ocxdll.exe
 • Gates.txt
 • Task32.exe
Más esetekben a támadók egyébként megbízható programokat telepítettek a teljesítményrontás elősegítésére. Ha ezen programokat megtalálja rendszerén, és nem saját maga telepítette őket, az a sikeres támadás jele lehet, és további vizsgálat ajánlott.
 • Psexec
 • Ws_ftp
 • Flashfxp
A támadásokhoz kötődő fájlok utolsó csoportja két valódi rendszerfájl, amely a szokásos telepítés része, trójai változatuk azonban a támadás részeként kerül telepítésre. A legtöbb vírusvédelmi szállító termékei, az aktuális vírusadatbázissal, felismerik ezen fájlok trójai változatát, ha jelen vannak.
 • MDM.exe
 • Taskmngr.exe

Támadási pontok

Az eddig elvégzett elemzés szerint a támadók valószínűleg könnyen kitalálható vagy üres rendszergazda jelszavak használatával jutottak be a rendszerekbe. A Microsoft nem rendelkezik bizonyítékkal arra nézve, hogy bármely, ez idáig még ismeretlen biztonsági sebezhetőséget használtak volna ki a támadások.

Megelőzés

A Microsoft azt tanácsolja, hogy ügyfelei az ilyen és ehhez hasonló támadások ellen úgy védekezzenek, hogy mindenképpen követik az alábbi szokásos, jól bevált biztonsági módszereket:
 • Könnyen kitalálható vagy üres rendszergazda jelszavak kiküszöbölése.
 • A vendégfiók letiltása.
 • Aktuális vírusvédelmi szoftver futtatása friss vírusadatbázissal.
 • Tűzfalak használata a belső kiszolgálók, többek között a tartományvezérlők védelmére.
 • A legfrissebb biztonsági javítások figyelemmel kísérése.
A bevált módszerekkel kapcsolatos útmutatásról és a Microsoft Windows 2000 alapú kiszolgálók előírásokat betartó konfigurálásáról a Security Operations Guide for Windows 2000 Server című dokumentumból tájékozódhat. Az útmutató a Microsoft következő webhelyén érhető el: A Windows 2000 Server friss és biztonságos állapotban tartásáról a Microsoft következő webhelyén tájékozódhat: Emellett a Microsoft Security Baseline Analyzer is használható. A Microsoft Security Baseline Analyzer eszközről a következő Microsoft webhelyen tájékozódhat:

Felismerés

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a támadás által érintett rendszerek a Microsoft Windows 2000 Server alapú rendszerek. A Microsoft a Windows 2000 Server alapú környezetek ellenőrzését ajánlja ügyfeleinek annak eldöntésére, hogy a „Műszaki részletek” szakaszban felsorolt fájlok jelen vannak-e. Mivel egyes fájlok jogosultan is telepítésre kerülhettek, ajánlatos az ügyfelek számára azok vizsgálata felhasználásuk és céljuk meghatározása érdekében.

Helyreállítás

A helyreállítással kapcsolatos segítségnyújtásért forduljon bármilyen úton a Microsoft terméktámogatási szolgálatához. A Microsoft terméktámogatási szolgálatával a Microsoft következő webhelyén tud kapcsolatba lépni:
Kerülő megoldás
Figyelmeztetés: A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő helytelen használata komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő nem megfelelő használata miatt fellépő problémák megoldhatóságát. A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt csak saját felelősségére használhatja.

A probléma kerülő megoldásaként egyes fájlok átnevezése és a regisztrációs adatbázis módosítása szükséges. Ennek lépései az alábbiak.

Megjegyzés: A következő lépések csak ideiglenes megoldást nyújtanak. Ezek a lépések csak az eredeti fertőzés hatásait szüntetik meg. A módszer nem távolít el más vírusokat, melyek az első fertőzés után kerültek a számítógépre. Ajánlott az operációs rendszer egy ismert, jó állapotról készült (a fertőzés előtti) ellenőrzött biztonsági mentés használatával történő visszaállítása. Megoldást nyújt ezenkívül a merevlemez leformázása, az operációs rendszer újratelepítése és a hiányzó adatok ismert, jó állapotról készült, ellenőrzött biztonsági mentés használatával történő visszaállítása is.
 1. A Windows 2000 alapú számítógépen kattintson a jobb gombbal a tálcán, majd kattintson a Feladatkezelő parancsra.
 2. A Feladatkezelőben jelölje ki a Taskmngr.exe folyamatot, majd kattintson a Leállítás gombra.

  Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a Taskmngr.exe fájlt és nem a Taskmgr.exe fájlt jelöli ki.
 3. Zárja be a Feladatkezelőt.
 4. A Microsoft Windows Intéző segítségével keresse meg a \WINNT\System32 mappát. Nevezze át a következő fájlokat a \WINNT\System32 mappában a .bak kiterjesztés hozzáadásával a fájlnév végére.

  Megjegyzés: Egyes felsorolt fájlok nem feltétlenül a \WINNT\System32 mappában találhatók.
  • Nt32.ini
  • Nt16.ini
  • Dll32nt.hlp
  • Xvpll.hlp
  • Dll32.hlp
  • Httpsearch.ini
  • Mdm.scr
  • Gates.txt
  • Taskmngr.exe
  • Secedit.sdb
  • Seced.bat
  • Ocx.dll
  • Dll16.ini
  • Gg.bat
  • Ocxdll.exe
  Megjegyzés: Ezen fájlok átnevezésének lépései:
  1. A \WINNT\System32 mappában kattintson a jobb gombbal a listában felsorolt fájlok bármelyikére, majd kattintson az Átnevezés parancsra, írja be a .bak kiterjesztést a fájlnév végére, majd nyomja le az Enter billentyűt.

   Az Nt32.ini fájlt például Nt32.ini.bak névvel lássa el.
  2. Minden felsorolt fájlra ismételje meg ezt a lépést.
 5. Kattintson a Start menüre, majd kattintson a Futtatás parancsra, írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 6. A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőben keresse meg az alábbi rendszerleíró alkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 7. Kattintson a következő rendszerleíró alkulcsban található Taskmngr.exe elemre hivatkozó Rundll32 értékre, majd kattintson a Törlés nyomógombra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 8. Ha Windows 2000 tartományvezérlője fertőződött meg a MIRC Trojan vírussal, a Windows Intéző használatával keresse meg a a Windows 2000 tartományvezérlő következő mappájában található GmpTpl.inf fájlt:
  \WINNT\SYSVOL\sysvol\Tartománynév\Policies\{GUID}\MACHINE\Microsoft\Windows NT\SecEdit
  Megjegyzés: A mappanévben a Tartománynév a Windows 2000 tartomány neve.
 9. Hasonlítsa össze a GmpTpl.inf fájlt egy biztosan jó másolatával. A GmpTpl.inf fájl biztosan jó másolata egy biztosan jó állapot ellenőrzött biztonsági mentéséből vagy egy másik Windows 2000 tartományvezérlő segítségével állítható helyre.

  Megjegyzés: A MIRC Trojan vírus megváltoztathatja vagy létrehozhatja a GmpTpl.inf fájlban található SeNetworkLogonRight értéket.

A lépések elvégzése után ajánlott a legfrissebb vírusadatbázissal rendelkező vírusvédelmi szoftver használata a MIRC Trojan vírus megkeresésére és eltávolítására. Ezután az arra alkalmas legközelebbi időpontban formázza meg és telepítse újra a kiszolgálót. A műveletet azért ajánlott, mert a kiszolgáló áldozatul esett a támadásnak.
dc malware
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 328691 - Utolsó ellenőrzés: 12/07/2015 12:30:12 - Verziószám: 4.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv kbsechack KB328691
Visszajelzés