MS03-018: 2003. május, összesített javítás az Internet Information Services (IIS) programhoz


A jelenség
A Microsoft összesített javítást adott ki az Internet Information Server (IIS) 4.0, Internet Information Services (IIS) 5.0 és IIS 5.1 programhoz. A javítás tartalmazza mindazon javítások szolgáltatásait, amelyeket a Microsoft a Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) szervizcsomag óta az IIS 4.0 programhoz, illetve a Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) szervizcsomag óta az IIS 5.0 programhoz kiadott, valamint az IIS 5.1 programhoz kiadott összes biztonsági javítást. Ezenfelül a javítás az alábbi újonnan felfedezett, IIS 4.0, 5.0 és 5.1 programot érintő biztonsági réseket is kijavítja:
 • Egy helyek közötti parancsfájlhasználattal kapcsolatos biztonsági rés, amely az IIS 4.0, 5.0 és 5.1 programot érinti. A biztonsági rés egy a kért URL átirányítását jelző hibaüzeneten alapul. Ha a támadónak sikerül elérnie, hogy a felhasználók a webhelyén található hivatkozásra kattintsanak, egy parancsfájlt tartalmazó kérelmet továbbíthat egy külső, IIS programot futtató webhelynek. A kérelem hatására a külső webhely válasza (amely még mindig tartalmazza a parancsfájlt) eljuthat a felhasználóhoz. A parancsfájl ekkor a külső webhely biztonsági beállításaival futhat a támadó webhelyére vonatkozó biztonsági beállítások helyett.
 • Egy abból származó puffertúlcsordulás, hogy az IIS 5.0 program a weblapok egy bizonyos típusára, az úgynevezett kiszolgálóoldali beágyazásokra vonatkozó kéréseket helytelenül érvényesíti. A támadónak képesnek kell lenni feltölteni egy kiszolgálóoldali beágyazást a támadásnak kitett IIS-kiszolgálóra. Ezt követően a támadó lekérheti ezt az oldalt, amivel puffertúlcsordulást okozhat. A puffertúlcsordulás lehetővé teszi a felhasználónak, hogy tetszőleges kódot futtasson a kiszolgálón felhasználói szintű engedélyekkel.
 • Egy szolgáltatásmegtagadási támadást lehetővé tevő biztonsági rés, amely az IIS 4.0 és 5.0 program hibás memórialefoglalásából adódik egy webes ügyfélnek visszaküldendő fejléc létrehozásakor. A támadónak képesnek kell lennie feltölteni egy ASP-lapot egy támadásnak kitett IIS-kiszolgálóra. Amikor a támadó meghívja ezt az ASP-lapot, a lap egy nagyon nagy fejlécet próbál visszaküldeni a hívó webügyfélnek. Mivel az IIS nem korlátozza az ilyen esetben felhasználható memóriaterületet, memóriahiány miatt lefagyhat.
 • Egy szolgáltatásmegtagadási támadást lehetővé tevő biztonsági rés, amely abból adódik, hogy az IIS 5.0 és 5.1 program helytelenül kezel egy hibafeltételt, ha egy túl hosszú WebDAV-kérés érkezik. A támadó a hiba kihasználásával az IIS lefagyását idézheti elő. Alapértelmezés szerint azonban az IIS 5.0 és 5.1 azonnal újraindul ezt a hibát követően.
A hibát enyhítő tényezők az átirányítással kezdeményezett, helyek közötti parancsfájlhasználat esetén:
 • Az IIS 6.0 programot nem érinti a probléma.
 • A biztonsági rés csak akkor használható ki, ha a támadónak sikerül egy másik felhasználót rávenni egy webhely felkeresésére, majd azon egy hivatkozásra való kattintásra, illetve ha sikerül a felhasználót egy HTML-levél megnyitására bírni.
 • A céllapnak egy olyan ASP-lapnak kell lennie, amely a Response.Redirect metódus segítségével irányítja át az ügyfelet egy új URL-címre, amely az aktuális kérés bejövő URL-címén alapul.
A hibát enyhítő tényezők a kiszolgálóoldali beágyazás által okozott puffertúlcsordulás esetén:
 • Az IIS 4.0, IIS 5.1 és IIS 6.0 programot nem érinti a probléma.
 • Alapértelmezés szerint az IIS zárolási eszköze letiltja az Ssinc.dll értelmezőhöz való hozzárendelést (http://www.microsoft.com/technet/security/tools/locktool.mspx). Ez a beállítás megakadályozza az ilyen típusú támadásokat.
 • Alapértelmezés szerint az IIS 5.0 egy felhasználói fiók, nem pedig a rendszerfiók alatt fut. Ebből következően a biztonsági rést sikeresen kihasználó támadó csak felhasználói szintű jogosultságot kap rendszergazdai jogosultság helyett.
 • A támadónak képesnek kell lenni fájlok feltöltésére az IIS-kiszolgálóra.
A hibát enyhítő tényezők a fejléc által előidézett szolgáltatásmegtagadás esetén:
 • Az IIS 5.1 programot nem érinti a probléma.
 • A támadónak képesnek kell lenni fájlok feltöltésére az IIS-kiszolgálóra.
 • Az IIS 5.0 automatikusan újraindul a hibát követően.
A hibát enyhítő tényezők a WebDAV alapú szolgáltatásmegtagadás esetén:
 • Az IIS 6.0 programot nem érinti a probléma.
 • Az IIS 5.0 és 5.1 program automatikusan újraindul a hibát követően.
 • Alapértelmezés szerint az IIS zárolási eszköze letiltja az WebDAV használatát (http://www.microsoft.com/technet/security/tools/locktool.mspx). Ez a beállítás megakadályozza az ilyen típusú támadásokat.
A megoldás
Figyelem! Ha rendelkezik olyan, az IIS alatt futó alkalmazással, amely kibővíti az IIS metabázissémáját, az összegző biztonsági javítás telepítése eltávolíthatja ezeket a bővítéseket, ami az alkalmazás nem megfelelő működését eredményezheti.Ha meg szeretné tudni, hogy külső fél által fejlesztett alkalmazás bővíti-e a metabázissémát, lépjen kapcsolatba az alkalmazás gyártójával.

A ProClarity egyes termékeire hatással van ez az összegző javítás; ilyenek az alábbi termékek:
 • ProClarity Enterprise Server 4.0 és későbbi verziói
 • ProClarity Analytics Server 5.0, 5.1 és 5.2
Ha a problémát az összegző biztonsági javítás telepítése ELŐTT szeretné megoldani, használja az alábbi lehetőségek egyikét:
 • Hozzon létre biztonsági másolatot a metabázisról, telepítse az összegző biztonsági javítást, majd ezt követően állítsa vissza a metabázist. (A Microsoft ezt nem javasolja az esetleges kompatibilitási problémák miatt.)

  További információt a metabázis biztonsági mentéséről a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
  302573 Útmutató: Az IIS biztonsági mentése és visszaállítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 • Telepítse a Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) szervizcsomagot. A Windows 2000 SP4 szervizcsomag tartalmazza az összegző biztonsági frissítést.
 • Lépjen kapcsolatba a Microsoft terméktámogatási szolgálatával a problémát orvosló gyorsjavítás beszerzése érdekében.
Ha már telepítette az összegző biztonsági javítást, és problémái adódtak egy az IIS metabázissémáját kibővítő alkalmazással, újra el kell végeznie a metabázisséma kibővítését. Ehhez esetleg a termék újratelepítése szükséges.

Információ a biztonsági javításról

Ha további tájékoztatást szeretne a biztonsági rés kijavítási módjáról, kattintson az alábbi szakasznevek valamelyikére a megfelelő szakasz megtekintéséhez:

Internet Information Services 5.1

Letöltési információ

A következő fájlok letölthetők a Microsoft letöltőközpontból:

Windows XP Professional (minden nyelv)Windows XP 64-bit Edition (minden nyelv) A kiadás dátuma: 2003. május 28.

A Microsoft terméktámogatási fájlok letöltéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
119591 Microsoft terméktámogatási fájlok beszerzése az online szolgáltatások segítségével
A Microsoft ellenőrizte a fájl vírusmentességét. A Microsoft a fájl ellenőrzésére a kiadás napján rendelkezésre álló legfrissebb vírusellenőrző szoftvert használta. A fájl egy biztonságos kiszolgálón van tárolva, mely megakadályozza a fájl jogosulatlan módosítását.

Előfeltételek

A javítás telepítéséhez már telepítve kell lennie a 329115-ös számú javításnak. Ha a 329115-ös javítás nincs jelen, az ügyféloldali tanúsítványok vissza lesznek utasítva. Ezt a szolgáltatást a 329115-ös javítás telepítésével állíthatja vissza. A 329115-ös javításról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
329115 MS02-050: A tanúsítványérvényesítés hibája azonosító adatok cseréjét teheti lehetővé
A javítás telepítéséhez a Windows XP kereskedelmi verziója vagy a Windows XP Service Pack 1 (SP1) szükséges. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
322389 A legfrissebb Windows XP szervizcsomag beszerzése
Információ a telepítéshez

A javítás a következő kapcsolókat támogatja:
 • /?: A telepítési kapcsolók listájának megjelenítése.
 • /u: Felügyelet nélküli mód használata
 • /f: A számítógép leállítása érdekében más programok bezárásának kényszerítése.
 • /n: A frissítés eltávolításához a fájlokról készítendő biztonsági másolatok készítésének kihagyása.
 • /o: Az OEM-fájlok automatikus felülírása.
 • /z: A számítógép újraindításának kihagyása a telepítés befejeztével.
 • /q: Csendes mód használata (nincs felhasználói beavatkozás).
 • /l: A telepített gyorsjavítások listájának megjelenítése.
 • /x: A fájlok kicsomagolása a telepítő futtatása nélkül.
A következő rendszerleíró kulcs meglétének ellenőrzésével megállapíthatja, hogy a javítást már telepítették-e:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q811114
Információ a központi telepítéshez

A javítás felhasználói beavatkozás nélküli telepítéséhez a következő parancsot használja:
q811114_wxp_sp2_x86_hun /u /q
A javítás újraindítás nélküli telepítéséhez a következő parancssort használja:
q811114_wxp_sp2_x86_hun /z
Megjegyzés: Ezeket a kapcsolókat egy parancson belül együtt is megadhatja.

A javítás Software Update Services szoftverfrissítési szolgáltatás segítségével való telepítésével kapcsolatban az alábbi Microsoft webhelyen talál hasznos tudnivalókat:Újraindítási követelmény

A javítás telepítését követően nem kell újraindítani a számítógépet. Ha mégis megjelenik egy párbeszédpanel, amely a számítógép újraindítását kéri a javítás telepítését követően, figyelmen kívül hagyhatja azt.

Eltávolítási információ

A frissítés eltávolításához használja a Vezérlőpult Programok telepítése és törlése segédprogramját.

A rendszergazdák a javítás eltávolításához a Spunist.exe segédprogramot is használhatják. A Spuninst.exe a %Windir%\$NTUninstallQ811114$\Spuninst mappában található és a következő telepítési kapcsolókat támogatja:
 • /?: A telepítési kapcsolók listájának megjelenítése.
 • /u: Felügyelet nélküli mód használata
 • /f: A számítógép leállítása érdekében más programok bezárásának kényszerítése.
 • /z: A számítógép újraindításának kihagyása a telepítés befejeztével.
 • /q: Csendes mód használata (nincs felhasználói beavatkozás).
Információ a javítások lecseréléséről

Ez a javítás a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben bemutatott javításokat helyettesíti:
327696 MS02-062: 2002. október, összesített javítás az Internet Information Services programhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
321599 MS02-028: A HTR alapú, nagytömegű átvitelt lehetővé tevő kódolás használatakor fellépő halomtúlcsordulás a webkiszolgálók módosítását teheti lehetővé (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
319733 MS02-018: 2002. április, összesített javítás az Internet Information Services programhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Fájlinformáció

A javítás angol verziójában található fájlok a következő táblázatban ismertetett (vagy azoknál újabb) fájlattribútumokkal rendelkeznek. A fájlok dátumai és időpontjai egyezményes idő (UTC) szerint vannak megadva. A fájlinformációk megtekintése során ezek helyi időre konvertálódnak. A helyi idő és az egyezményes világidő közötti különbségről a Vezérlőpultról elérhető Dátum és idő párbeszédpanel Időzóna lapján tájékozódhat.
  Dátum    Idő  Verzió     Méret   Fájlnév    Platform  --------------------------------------------------------------------  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1181  340 992 Asp51.dll   i386  2002.08.08. 12:31           2 411 Default.asp  i386  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1173  117 248 Ftpsv251.dll i386  2003.03.21. 22:14 6.0.2600.1189  240 640 Httpext.dll  i386  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1172   55 296 Httpod51.dll i386  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1152  129 536 Iische51.dll i386  2003.03.21. 22:14 6.0.2600.1167  242 176 Infocomm.dll i386  2003.03.21. 22:14 6.0.2600.1182   65 024 Isatq.dll   i386  2003.03.21. 22:14 6.0.2600.1167   10 752 Lonsint.dll  i386  2002.08.08. 12:31          19 224 Query.asp   i386  2002.08.08. 12:31           6 527 Search.asp  i386  2002.12.17. 23:03 5.1.2600.1152   11 264 Spiisupd.exe i386  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1152   40 448 Ssinc51.dll  i386  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1166  340 992 W3svc.dll   i386  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1181 1 057 792 Asp51.dll   IA64  2002.08.08. 12:32           2 411 Default.asp  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1173  289 792 Ftpsv251.dll IA64  2003.03.21. 22:14 6.0.2600.1189  934 400 Httpext.dll  IA64  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1172  144 384 Httpod51.dll IA64  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1152  155 136 Iische51.dll IA64  2003.03.21. 22:14 6.0.2600.1167  669 696 Infocomm.dll IA64  2003.03.21. 22:14 6.0.2600.1182  186 368 Isatq.dll   IA64  2003.03.21. 22:14 6.0.2600.1167   29 696 Lonsint.dll  IA64  2002.08.08. 12:32          19 224 Query.asp  2002.08.08. 12:32           6 527 Search.asp  2002.12.18. 00:05 5.1.2600.1152   24 064 Spiisupd.exe IA64  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1152   96 768 Ssinc51.dll  IA64  2003.03.21. 22:14 5.1.2600.1166  921 088 W3svc.dll   IA64
A csomag a javítás telepítésének támogatása céljából az alábbi fájlokat is tartalmazza:
  Dátum    Idő  Verzió  Méret  Fájlnév    Platform  -------------------------------------------------------------  2002.02.27. 19:58       4 092 Eula.txt   i386  2003.03.24. 17:38       11 508 Q811114.cat  i386  2003.03.21. 19:56 5.3.16.5  18 944 Spcustom.dll i386  2003.03.21. 19:54 5.3.16.5  6 656 Spmsg.dll   i386  2003.03.21. 19:56 5.3.16.5  89 088 Spuninst.exe i386  2003.03.21. 19:54 5.3.16.5 411 136 Update.exe  i386  2003.03.21. 22:14       5 219 Update.inf  i386  2003.03.21. 22:14        936 Update.ver  i386  2002.09.11. 14:04       4 092 Eula.txt   IA64  2003.03.24. 17:38       11 508 Q811114.cat  IA64  2003.03.21. 19:55 5.3.16.5  52 736 Spcustom.dll IA64  2003.03.21. 19:55 5.3.16.5  6 144 Spmsg.dll   IA64  2003.03.21. 19:55 5.3.16.5 214 528 Spuninst.exe IA64  2003.03.21. 19:55 5.3.16.5 859 648 Update.exe  IA64  2003.03.21. 22:14       5 255 Update.inf  IA64  2003.03.21. 22:14        939 Update.ver  IA64
A következő rendszerleíró kulcsok megtekintésével is ellenőrizheti a javításhoz tartozó telepített fájlokat: A
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB823980\Filelist

Internet Information Services 5.0

Letöltési információ

A következő fájl letölthető a Microsoft letöltőközpontból:

Minden nyelv A kiadás dátuma: 2003. május 28.

A Microsoft terméktámogatási fájlok letöltéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
119591 Microsoft terméktámogatási fájlok beszerzése az online szolgáltatások segítségével
A Microsoft ellenőrizte a fájl vírusmentességét. A Microsoft a fájl ellenőrzésére a kiadás napján rendelkezésre álló legfrissebb vírusellenőrző szoftvert használta. A fájl egy biztonságos kiszolgálón van tárolva, mely megakadályozza a fájl jogosulatlan módosítását.

Előfeltételek

A javítás telepítéséhez már telepítve kell lennie a 329115-ös számú javításnak. Ha a 329115-ös javítás nincs jelen, az ügyféloldali tanúsítványok vissza lesznek utasítva. Ezt a szolgáltatást a 329115-ös javítás telepítésével állíthatja vissza. A 329115-ös javításról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
329115 MS02-050: A tanúsítványérvényesítés hibája azonosító adatok cseréjét teheti lehetővé
A javítás telepítéséhez Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) vagy Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) rendszer szükséges. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
260910 A legfrissebb Windows 2000 szervizcsomag beszerzése
Információ a telepítéshez

A javítás a következő kapcsolókat támogatja:
 • /?: A telepítési kapcsolók listájának megjelenítése.
 • /u: Felügyelet nélküli mód használata
 • /f: A számítógép leállítása érdekében más programok bezárásának kényszerítése.
 • /n: A frissítés eltávolításához a fájlokról készítendő biztonsági másolatok készítésének kihagyása.
 • /o: Az OEM-fájlok automatikus felülírása.
 • /z: A számítógép újraindításának kihagyása a telepítés befejeztével.
 • /q: Csendes mód használata (nincs felhasználói beavatkozás).
 • /l: A telepített gyorsjavítások listájának megjelenítése.
 • /x: A fájlok kicsomagolása a telepítő futtatása nélkül.
A következő rendszerleíró kulcs meglétének ellenőrzésével megállapíthatja, hogy a javítást már telepítették-e:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811114
Információ a központi telepítéshez

A javítás felhasználói beavatkozás nélküli telepítéséhez a következő parancsot használja:
q811114_w2k_sp4_x86_hun /u /q
A javítás újraindítás nélküli telepítéséhez a következő parancssort használja:
q811114_w2k_sp4_x86_hun /z
Megjegyzés: Ezeket a kapcsolókat egyetlen parancsban is használhatja.

A biztonsági javításnak a szoftverfrissítési szolgáltatásokon keresztül történő telepítéséhez a következő Microsoft webhelyen talál útmutatást: Újraindítási követelmény

A gyorsjavítás telepítése után nem kell újraindítani a számítógépet. A telepítő leállítja a megfelelő szolgáltatásokat, alkalmazza a javítást, majd újraindítja a szolgáltatásokat. Ha azonban a telepítő bármely okból kifolyólag nem tudja leállítani a szolgáltatásokat, a számítógépet újra kell indítani a telepítés befejeztével. Ha ilyen helyzet áll elő, a rendszer üzenetben kéri a számítógép újraindítását.

Eltávolítási információ

A frissítés eltávolításához használja a Vezérlőpult Programok telepítése és törlése segédprogramját.

A rendszergazdák a javítás eltávolításához a Spunist.exe segédprogramot is használhatják. Az Spuninst.exe fájl a %Windir%\$NTUninstallQ811114$\Spuninst mappában található. A segédprogram a következő telepítési kapcsolók használatát támogatja:
 • /?: A telepítési kapcsolók listájának megjelenítése.
 • /u: Felügyelet nélküli mód használata
 • /f: A számítógép leállítása érdekében más programok bezárásának kényszerítése.
 • /z: A számítógép újraindításának kihagyása a telepítés befejeztével.
 • /q: Csendes mód használata (nincs felhasználói beavatkozás).
Információ a javítások lecseréléséről

Ez a javítás a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben bemutatott javításokat helyettesíti:
327696 MS02-062: 2002. október, összesített javítás az Internet Information Services programhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
321599 MS02-028: A HTR alapú, nagytömegű átvitelt lehetővé tevő kódolás használatakor fellépő halomtúlcsordulás a webkiszolgálók módosítását teheti lehetővé (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
319733 MS02-018: 2002. április, összesített javítás az Internet Information Services programhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Fájlinformáció

A javítás angol verziójában található fájlok a következő táblázatban ismertetett (vagy azoknál újabb) fájlattribútumokkal rendelkeznek. A fájlok dátumai és időpontjai egyezményes idő (UTC) szerint vannak megadva. A fájlinformációk megtekintése során ezek helyi időre konvertálódnak. A helyi idő és az egyezményes világidő közötti különbségről a Vezérlőpultról elérhető Dátum és idő párbeszédpanel Időzóna lapján tájékozódhat.
  Dátum    Idő  Verzió     Méret  Fájlnév  --------------------------------------------------------  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6628 246 544 Adsiis.dll  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6672 337 168 Asp.dll  2002.03.22. 16:15          2 413 Default.asp  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6628 118 032 Ftpsvc2.dll  2003.03.21. 22:16 5.0.2195.6692 246 544 Httpext.dll  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6667  57,104 Httpodbc.dll  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6664 122 128 Idq.dll  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6628 121 104 Iischema.dll  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6628  56 592 Iisext.dll  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6666  78 608 Iislog.dll  2002.03.20. 09:59           30 Iisperf.txt  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6620 122 640 Iisrtl.dll  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6666 248 592 Infocomm.dll  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6666  62 736 Isatq.dll  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6620  46 352 Ism.dll  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6666  12 048 Lonsint.dll  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6620  26 896 Mdsync.dll  2002.09.24. 13:39 5.0.2195.6607  6 928 Perfvd.exe  2002.03.22. 16:15         19 178 Query.asp  2002.03.22. 16:15          5 571 Search.asp  2002.10.17. 17:00 5.0.2195.6611  13 072 Spiisupd.exe  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6628  41 232 Ssinc.dll  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6672 349 968 W3svc.dll  2003.02.26. 13:07 5.0.2195.6620  72 464 Wam.dll
A csomag a javítás telepítésének támogatása céljából az alábbi fájlokat is tartalmazza:
  Dátum    Idő  Verzió  Méret  Fájlnév  ---------------------------------------------------  2001.11.15. 19:27       5 149 Empty.cat  2002.04.01. 21:46       4 092 Eula.txt  2003.03.21. 23:18       14 231 Q811114.cat  2003.03.14. 15:51 5.3.16.5  18 944 Spcustom.dll  2003.03.14. 15:48 5.3.16.5  6 656 Spmsg.dll  2003.03.14. 15:51 5.3.16.5  89 088 Spuninst.exe  2003.03.14. 15:48 5.3.16.5 411 136 Update.exe  2003.03.21. 20:49       37 977 Update.inf  2003.03.21. 23:10       1 586 Update.ver
A következő rendszerleíró kulcsok megtekintésével is ellenőrizheti a javításhoz tartozó telepített fájlokat:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\Q811114\Filelist

Internet Information Server 4.0

Letöltési információ

A következő fájl letölthető a Microsoft letöltőközpontból:

Minden nyelv A kiadás dátuma: 2003. május 28.

A Microsoft terméktámogatási fájlok letöltéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
119591 Microsoft terméktámogatási fájlok beszerzése az online szolgáltatások segítségével
A Microsoft ellenőrizte a fájl vírusmentességét. A Microsoft a fájl ellenőrzésére a kiadás napján rendelkezésre álló legfrissebb vírusellenőrző szoftvert használta. A fájl egy biztonságos kiszolgálón van tárolva, mely megakadályozza a fájl jogosulatlan módosítását.

Előfeltételek

A Microsoft Internet Information Server (IIS) program nem a Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition rendszerhez készült, és nem támogatott. A Microsoft az IIS 4.0 programot Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition rendszeren futtató ügyfeleinek azt javasolja, hogy a rendszer biztonsága érdekében távolítsák el az IIS 4.0. programot

A javítás telepítéséhez már telepítve kell lennie a 329115-ös javításnak. Ha a 329115-ös javítás nincs jelen, az ügyféloldali tanúsítványok vissza lesznek utasítva. Ezt a szolgáltatást a 329115-ös javítás telepítésével állíthatja vissza. A 329115-ös javításról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
329115 MS02-050: A tanúsítványérvényesítés hibája azonosító adatok cseréjét teheti lehetővé
A biztonsági javítás telepítéséhez Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) szükséges. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
152734 Hogyan szerezzük be a legfrissebb Windows NT 4.0 Service Pack csomagot
Információ a telepítéshez

A javítás a következő kapcsolókat támogatja:
 • /y: Eltávolítás (csak a /m vagy a /q kapcsolóval használható).
 • /f: A programok bezárásának kikényszerítése leállításkor.
 • /n: Eltávolítási mappa létrehozásának kihagyása.
 • /z: A számítógép újraindításának kihagyása a frissítés befejeztével.
 • /q: Csendes vagy felügyelet nélküli mód használata felhasználói felület nélkül (felülbírálja a /m kapcsolót).
 • /m: Felügyelet nélküli mód használata felhasználói felület megjelenítése mellett.
 • /l: A telepített gyorsjavítások listájának megjelenítése.
 • /x: A fájlok kicsomagolása a telepítő futtatása nélkül.
A következő rendszerleíró kulcs meglétének ellenőrzésével megállapíthatja, hogy a javítást már telepítették-e:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\Q811114
Információ a központi telepítéshez

A javítás felhasználói beavatkozás nélküli telepítéséhez a következő parancsot használja:
hun_q811114i.exe /q
A javítás újraindítás nélküli telepítéséhez a következő parancssort használja:
hun_q811114i.exe /z
Megjegyzés: Ezeket a kapcsolókat egyetlen parancsban is használhatja.

A biztonsági javításnak a szoftverfrissítési szolgáltatásokon keresztül történő telepítéséhez a következő Microsoft webhelyen talál útmutatást: Újraindítási követelmény

A javítás újraindítás nélküli telepítéséhez hajtsa végre a következő műveleteket:
 1. Állítson le minden IIS-szolgáltatást.
 2. Telepítse a gyorsjavítást tartalmazó csomagot a /z kapcsoló használatával.
 3. Indítsa újra az IIS-szolgáltatásokat.
Eltávolítási információ

A rendszergazdák a javítás eltávolításához a Hotfix.exe segédprogramot is használhatják. A Hotfix.exe program a %Windir%\$NTUninstallQ811114$ mappában található és a következő telepítési kapcsolókat támogatja:
 • /y: Eltávolítás (csak a /m vagy a /q kapcsolóval használható).
 • /f: A programok bezárásának kikényszerítése leállításkor.
 • /n: Eltávolítási mappa létrehozásának kihagyása.
 • /z: A számítógép újraindításának kihagyása a frissítés befejeztével.
 • /q: Csendes vagy felügyelet nélküli mód használata felhasználói felület nélkül (felülbírálja a /m kapcsolót).
 • /m: Felügyelet nélküli mód használata felhasználói felület megjelenítése mellett.
 • /l: A telepített gyorsjavítások listájának megjelenítése.
 • /x: A fájlok kibontása a telepítő futtatása nélkül.
Információ a javítások lecseréléséről

Ez a javítás a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben bemutatott javításokat helyettesíti:
327696 MS02-062: 2002. október, összesített javítás az Internet Information Services programhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
321599 MS02-028: A HTR alapú, nagytömegű átvitelt lehetővé tevő kódolás használatakor fellépő halomtúlcsordulás a webkiszolgálók módosítását teheti lehetővé (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
319733 MS02-018: 2002. április, összesített javítás az Internet Information Services programhoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Fájlinformáció

A javítás angol verziójában található fájlok a következő táblázatban ismertetett (vagy azoknál újabb) fájlattribútumokkal rendelkeznek. A fájlok dátumai és időpontjai egyezményes idő (UTC) szerint vannak megadva. A fájlinformációk megtekintése során ezek helyi időre konvertálódnak. A helyi idő és az egyezményes világidő közötti különbségről a Vezérlőpultról elérhető Dátum és idő párbeszédpanel Időzóna lapján tájékozódhat.
  Dátum    Idő  Verzió   Méret  Fájlnév  -----------------------------------------------------  2003.03.07. 19:58 4.2.785.1  214 544 Adsiis.dll  2003.03.07. 19:58 4.2.785.1  332 224 Asp.dll  2001.04.02. 20:55 4.0.2.4701 593 976 Fp4autl.dll  2003.03.07. 19:58 4.2.785.1  81 888 Ftpsvc2.dll  2003.03.07. 19:57 4.2.785.1  55 936 Httpodbc.dll  2001.07.13. 20:14 5.0.1782.4 193 296 Idq.dll  2003.03.07. 19:58 4.2.785.1  99 424 Iischema.dll  2003.03.07. 19:56 4.2.785.1  63 984 Iislog.dll  2003.03.07. 19:57 4.2.785.1  187 344 Infocomm.dll  2003.03.07. 19:56 4.2.785.1  47 936 Isatq.dll  2003.03.07. 19:56 4.2.785.1  29 520 Iscomlog.dll  2003.03.07. 20:00 4.2.785.1  54 560 Ism.dll  2003.03.07. 19:59 4.2.785.1  31 872 Mdsync.dll  2003.03.07. 20:01 4.2.785.1   9 680 Schmupd.exe  2003.03.07. 19:58 4.2.785.1  38 256 Ssinc.dll  2003.03.07. 19:58 4.2.785.1  25 360 Sspifilt.dll  2003.03.07. 19:57 4.2.785.1  231 616 W3svc.dll  2003.03.07. 19:57 4.2.785.1  88 032 Wam.dll
A csomag a javítás telepítésének támogatása céljából az alábbi fájlokat is tartalmazza:
  Dátum    Idő  Verzió     Méret  Fájlnév  -----------------------------------------------------  2002.09.19. 17:29 4.0.1381.7163 95 504 Hotfix.exe  2003.05.12. 21:27         11 327 Hotfix.inf
Állapot
A Microsoft megerősítette, hogy ez a probléma bizonyos fokú biztonsági kockázatot okozhat a cikk elején felsorolt Microsoft-termékeknél.
További információ
A biztonsági résről a Microsoft következő webhelyén talál további információt: A Site Server programot használó ügyfelek számára fontos tudnivaló, hogy egy korábban dokumentált, időszakos hitelesítési hibákkal kapcsolatos probléma érinti ezt a javítást és néhány más javítást. További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
317815 Bizonyos Windows 2000 gyorsjavítások alkalmazása után problémák lépnek fel a helykiszolgálóra való bejelentkezéskor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Ezek a javítások nem javítják ki a nem IIS-termékeket (például a Microsoft FrontPage Server Extensions vagy a Microsoft Index Server programot) érintő biztonsági réseket, noha ezek a termékek szorosan együttműködnek az IIS programmal és általában IIS-kiszolgálókra vannak telepítve. Van azonban egy kivétel: az Index Server egy biztonsági résére tartalmaz javítást a csomag tekintettel az IIS-kiszolgálókat érintő probléma súlyosságára. (Ezt a biztonsági rést a Microsoft Security Bulletin MS01-033 jelzésű cikk mutatja be.) E cikk írásának időpontjában a biztonsági résekkel a következő Microsoft Security Bulletin cikkek foglalkoznak: Az IIS 4.0 programban talált alábbi biztonsági résekhez kiadott javításokat nem tartalmazza a csomag, mivel ezekhez adminisztratív műveletekre van szükség szoftvermódosítás helyett. A rendszergazdák ne alkalmazzák ezt a javítást, hanem végezzék el az alábbi közleményekben leírt adminisztratív műveleteket:
security_patch rollup css DoS
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 811114 - Utolsó ellenőrzés: 12/30/2006 08:08:00 - Verziószám: 5.2

Microsoft Internet Information Services version 5.1, Microsoft Internet Information Services 5.0, Microsoft Internet Information Server 4.0

 • kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix KB811114
Visszajelzés