Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

A mappanézet-beállítások módosítása és a mappák testreszabása

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

2015. július 14-én véget ért a Windows Server 2003 támogatása

2015. július 14-én a Microsoft megszüntette a Windows Server 2003 támogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Összefoglaló
Alapértelmezés szerint a Microsoft Windows operációs rendszerekben a mappák mappaikonokként vagy a mappán elhelyezett képek formájában jelennek meg. (Amikor a mappák képekként jelennek meg, a felhasználó Miniatűrök nézetet használ.) Amikor például a Microsoft Windows Server 2003 először nyit meg egy mappát, annak tartalma klasszikus nézetben jelenik meg. Amikor a Microsoft Windows XP nyit meg először egy mappát, az operációs rendszer egy alapértelmezett sablont használ a mappatartalom megjelenítésére és a nézet beállítására a mappa helyének, a mappában található fájlok számának és a mappában lévő speciális fájlok arányának alapján.

Ha a felhasználó megváltoztatja ezeket a nézetbeállításokat vagy testre szabja a mappát, a Windows emlékezni fog az új beállításokra a mappa következő megnyitásakor. A mappa nézetbeállításait a Nézet menüben lehet módosítani. A mappa ikonját, képét és sablonját a mappa Tulajdonságok párbeszédpaneljének Testreszabás lapján módosíthatja.

Megjegyzés: Alapértelmezés szerint a Windows csupán 400 mappa nézetbeállításait és testreszabását tárolja egyidejűleg.

Egyes mappabeállítások minden mappára vonatkoznak. Alapértelmezés szerint például a Windows Server 2003 és a Windows XP is elrejti a védett operációsrendszer-fájlokat, a Rejtett attribútumú fájlokat és mappákat, illetve az ismert fájlkiterjesztéseket. Ezeket a beállításokat, illetve az összes mappára vonatkozó speciális mappabeállításokat a rendszergazdák a Vezérlőpult Mappa beállításai elemével módosíthatják.
BEVEZETÉS
A cikk a mappáknak és a mappatartalmaknak a Windows Intézőben, a Sajátgép segédprogramban és az egyedi mappaablakokban történő megjelenítésének testreszabását ismerteti. A mappák megjelenítése testre szabható úgy, hogy a Windows Intéző az adott mappákat mindig az egyedi mappaképpel vagy -ikonnal, a mappatartalmakat pedig mindig egy olyan sablon segítségével jelenítse meg, amely speciális művelethivatkozásokat és megjelenítési beállításokat tartalmaz, illetve használ.

A mappák megjelenése a Windows Intézőben is testre szabható. Ilyenkor a Windows Intéző a mappákat mindig az egyedi mappaképpel vagy -ikonnal jeleníti meg, és egy olyan sablont alkalmaz, amely speciális művelethivatkozásokat és megjelenítési beállításokat tartalmaz, illetve használ a mappatartalmak megjelenítésére.

Mappák megjelenésének testreszabása

A mappák megjelenésének testreszabásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Indítsa el a Windows Intézőt, majd keresse meg a testre szabni kívánt mappát.
 2. Kattintson a jobb gombbal a mappára, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 3. A Testreszabás lapon válassza ki a mappához használni kívánt testreszabási beállításokat.

  Megjegyzés: A Testreszabás lap nem érhető el olyan speciális mappák esetén, amelyeknél a Windows már meghatározta az alapértelmezett megjelenítést. Előfordulhat azonban, hogy a cikk Mappaképek manuális létrehozása szakaszában ismertetett lépések segítségével egyes speciális mappák Miniatűrök nézetéhez testre szabhatja a mappaképeket.
Az alábbi három testreszabási beállítás érhető el:
 • Mappasablonok

  Amikor a felhasználó kiválaszt egy sablont Az alábbi mappatípus legyen a sablon legördülő listából, speciális szolgáltatást (például a képekhez és zenékhez kapcsolódó speciális művelethivatkozásokat és megjelenítési beállításokat) állít be a mappához.

  Ha a testreszabott mappában található minden almappára érvényessé kívánja tenni a mappasablont, jelölje be az Ez a sablon vonatkozzon az összes almappára is jelölőnégyzetet.
 • Mappaképek

  A mappa Miniatűrök nézetben történő azonosításához megadhat egy képfájlt (amely .bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .tiff, .png vagy .ico kiterjesztéssel rendelkező fájl lehet). Ha nincs kiválasztva kép, a Windows Intéző a mappaikont használja. Ha nincs kiválasztva mappaikon, a Windows Intéző a mappában található Folder.gif fájl vagy a mappában található első – legfeljebb négy – képfájlok segítségével automatikusan létrehoz egy mappaképet. Ha a mappa nem tartalmaz képeket, a Windows Intéző az alapértelmezett mappaképet használja.

  A mappa azonosítására használni kívánt kép beállításához kattintson a Kép kiválasztása gombra.

  Ha azt szeretné, hogy a Windows Intéző a Folder.gif fájlt vagy a mappában található első négy képet használja a mappa azonosítására, kattintson az Alapértelmezett gombra. Ha a mappa nem tartalmaz képeket, a Windows Intéző az alapértelmezett mappaképet használja.
 • Mappaikonok

  A mappatartalomra utaló ikon kiválasztásához (Mozaik, Ikonok, Lista és Részletek nézetekhez való használatra) kattintson az Ikoncsere gombra. Ha nincs meghatározva mappakép, a Miniatűrök nézet is a mappaikont használja. Mappaikonként bármely .ico fájlnévkiterjesztésű képfájl, .exe fájlnévkiterjesztésű programfájlban található ikon vagy .dll fájlnévkiterjesztésű programkönyvtárfájlban található ikon használható. Hálózati megosztások vagy hozzárendelt hálózati meghajtók testreszabásakor a beállítás nem érhető el.

  Megjegyzés: Az alapértelmezett mappaikonok helyreállításához kattintson az Ikoncsere, majd az Alapértelmezett gombra.

Mappaképek manuális létrehozása

A Miniatűrök nézetben használatos mappaképek manuális testreszabásához helyezzen el egy Folder.gif nevű GIF-fájlt a mappába. A GIF-fájl bármely képszerkesztő programmal létrehozható. A Microsoft Paint programjának használatához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Minden program (vagy Programok) pontjára, kattintson a Kellékek, majd a Paint menüpontra.
 2. Már létező kép megnyitásához tegye a következőket:
  1. Kattintson a Fájl menü Megnyitás parancsára.
  2. Keresse meg a kívánt képet tartalmazó mappát. A Paint program .bmp, .gif, .gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .tif, .tiff, .png vagy .ico fájlnévkiterjesztésű képfájlokat tud megnyitni.
  3. Jelölje ki a használni kívánt képet, majd kattintson a Megnyitás gombra.
 3. Ha szeretné, módosítsa a képet a Paint program eszközeivel.
 4. A módosítást követően mentse a képet. Ehhez kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára.
 5. A Fájl típusa legördülő listában kattintson a GIF (*.GIF) elemre.
 6. Fájlnévként írja be a következőt:
  Folder.gif
 7. Keresse meg a testreszabni kívánt mappát, majd kattintson a Mentés gombra.
Amikor Miniatűrök nézetben tekinti meg a mappát a Windows Intézőben, a mappa a testreszabott módon jelenik meg, hacsak be nem állít egy mappaképet a mappa Tulajdonságok párbeszédpaneljének Testreszabás lapján. A Testreszabás lapon megadott mappakép felülírja a manuálisan beállított Folder.gif képet.

Globális mappabeállítások megadása

Az összes mappára vonatkozó globális mappabeállítások megadásához tegye a következőket:
 1. Válassza a Start menü Vezérlőpult parancsát, majd kattintson duplán a Mappa beállításai ikonra.
 2. Az Általános lapon kattintson a kívánt beállításokra.
 3. A Nézet lapon kattintson a kívánt beállításokra.
 4. Kattintson az OK gombra.
Megjegyzés: Az összes mappa alapértelmezett állapotba állításához kattintson az Alapértelmezett gombra az Általános vagy a Nézet lapon.

Azonos nézetbeállítások használata az összes mappához

A számítógép összes mappájához hozzárendelhetők azonos nézetbeállítások. Nem lehet azonban azonos nézetbeállításokat megadni minden mappaikonhoz, -képhez, eszköztár-beállításhoz és mappaművelethez. Ugyanazon nézetbeállításoknak az az összes mappához történő hozzárendeléséhez tegye az alábbiakat:
 1. Keresse és nyissa meg azt a mappát, amelynek nézetbeállításait az összes mappához használni szeretné.
 2. Az Eszközök menüben kattintson a Mappa beállításai parancsra.
 3. Kattintson a Nézet lap Minden mappára érvényes gombjára.
 4. Kattintson az Igen, majd az OK gombra.
Megjegyzés: Az összes mappa alapértelmezett nézetbeállításainak visszaállításához ismételje meg ezeket a lépéseket úgy, hogy a 3. lépésben Az összes visszaállítása gombra kattint.

Hibaelhárítás

Fontos: Az alábbi szakasz, módszer vagy feladat a beállításjegyzék módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről módosítása előtt célszerű biztonsági másolatot készíteni, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása Windows rendszerben
 • Alapértelmezés szerint a Windows XP és a Windows Server 2003 mindegyik mappa nézetbeállításait és testreszabott tulajdonságait megjegyzi. A rendszer egyidejűleg legfeljebb 400 mappa adatait tárolja, amelyeket az alábbi beállításkulcsokban helyez el:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam
  Ugyanakkor a Windows Vista és a Windows Server 2008 rendszer az alábbi beállításkulcsban tárolja ezeket az információkat:
  HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell
  Ha meg szeretné növelni azoknak a mappáknak a számát, amelyeknek a nézetbeállításait a Windows megjegyzi, hozzon létre egy BagMRU Size nevű duplaszót mindegyik beállításkulcsban, majd állítsa be az értékét arra a számra, ahány mappa beállításait a Windows rendszernek meg kell jegyeznie. Ha a megadott érték 5000, a Windows 5000 mappa beállításait jegyzi meg.

  Erről a problémáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
  813711 Egy mappa nézetbeállításai vagy testreszabott tulajdonságai elvesztek vagy helytelenek
 • A Windows a mappában lévő rejtett Desktop.ini fájlban is tárolhat testreszabási adatokat. Ilyenkor a Windows Írásvédett attribútumot rendel a mappához, hogy a rendszer keresse a Desktop.ini fájlt. Az Írásvédett attribútum nem gátolja meg az általános fájl- és mappaműveletek (másolás, áthelyezés, törlés és átnevezés) végrehajtását, de egyes régebbi programoknál hibákat okozhat.

  Erről a problémáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
  326549 Nem módosítható a mappák Írásvédett és Rendszer attribútuma Windows Server 2003, Windows XP és Windows Vista rendszerben
  Megjegyzés: A 326549 számú Tudásbáziscikk a Windows Server 2008 rendszerre is vonatkozik.
  Hálózati megosztás vagy hozzárendelt hálózati meghajtón található mappa testreszabásakor a rendszer nem állítja be az Írásvédett attribútumot és nem hozza létre a Desktop.ini fájlt.
 • A speciális mappákhoz (a merevlemezek mappáihoz, a CD- és DVD-lemezek mappáihoz, a Program Files mappához, a Dokumentumok mappához, a Képek mappához, a Zene mappához, a Windows mappához, a Fonts mappához, a Downloaded Program Files mappához és a többi hasonló mappához) a Windows hozzárendeli az alapértelmezett megjelenést. Emiatt előfordulhat, hogy a speciális mappákat nem tudja testre szabni.
 • A mappák nézetbeállításai és testreszabott tulajdonságai helyhez kötöttek. A mappák áthelyezésekor ezek az adatok elvesznek.
 • Központi felhasználói profil alkalmazása esetén a mappatestreszabások csak az Asztal mappára és a hálózati megosztásokra érvényesek, a helyi mappákra és az állandóan hozzárendelt hálózati meghajtókra nem.
 • A Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista és Windows Server 2008 nem tartalmazza a Windows korábbi verzióiban elérhető mappatestreszabó varázslót. A mappatestreszabó varázslóval megadható vagy létrehozható egy HTML-sablon (Folder.htt), amelyet a Windows a mappa webnézetében használ.
 • A Windows XP eredeti kiadása továbbra is támogatja a Windows korábbi verzióiból származó HTML-sablonok (Folder.htt) használatát webnézetben. A testreszabott HTML-fájlok (amelyek a Folder.htt fájlt használják) is alkalmazhatók webnézetben. A webnézetet akkor alkalmazza a rendszer, amikor a klasszikus Windows-mappák nincsenek használatban, vagy ha a mappa egy hálózati megosztáson található, illetve ha be van állítva a Rendszer attribútum (helyi mappák esetén). A Windows XP SP1, Windows Server 2003, Windows Vista és Windows Server 2008 rendszer alapértelmezés szerint nem támogatja a HTML formátumot a Windows Intéző webnézetében, hogy megakadályozhassa az esetlegesen ártalmas tartalmak futását a helyi számítógépen vagy a helyi hálózaton található mappák megnyitásakor.

  A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
  819028 A Windows Intéző nem jeleníti meg a webnézet-sablonokat, illetve a Folder.htt fájlt használó HTML-alapú testreszabott beállításokat
shell
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 812003 - Utolsó ellenőrzés: 04/30/2015 08:37:00 - Verziószám: 3.0

Windows Web Server 2008, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Business N, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition, Windows Vista Home Basic N, Windows Vista Starter, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbhowto KB812003
Visszajelzés