Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Felhasználói és a beállítás-jegyzékbeli beállítások alaphelyzetbe állítása a Word programban

Ez a cikk a következő, korábban elérhető cikkeket egyesíti: 289294; 211793

Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani a beállításjegyzéket. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows beállításjegyzékének ismertetése
Összefoglaló
Ez a cikk a Microsoft Office Word alkalmazás felhasználói és beállítás-jegyzékbeli beállításainak alaphelyzetbe állítására használható módszereket ismerteti.

A Word alkalmazásban kétféle alapvető beállítástípus adható meg. Ezek a beállítások a következők:
 • A program működését befolyásoló beállítások. (Ezek az adatok rendszerint a Microsoft Windows beállításjegyzékében találhatók.)
 • A dokumentum(ok) formázását vagy megjelenését befolyásoló beállítások. (Az ilyen típusú beállításokkal kapcsolatos információkat sablonok vagy dokumentumok tárolják.)
A program vagy egy dokumentum szokatlan viselkedésével járó problémák elhárításakor először állapítsa meg, hogy a hiba a formázással, valamely beállítási lehetőséggel vagy a beállítás-jegyzékbeli beállításokkal függ-e össze. Ha a jelenség több dokumentumban is előfordul, javasoljuk, hogy próbálja meg a Microsoft Word alapértelmezett beállításait visszaállítani.

Hogyan állítsuk vissza a felhasználói beállításokat és a beállításjegyzékbeli beállításokat a Word-ben?

Ha szeretné, hogy a felhasználói beállításokat és a beállításjegyzékbeli beállításokat visszaállítsuk Önnek a Microsoft Word-ben, keresse fel az „Itt egy egyszerű javítás” című szakaszt. Ha saját kezűleg szeretné visszaállítani a Microsoft Word felhasználói beállításait és beállításjegyzékbeli beállításait, folytassa a „Kézi javítás” című résszel.

Itt egy egyszerű javítás

A probléma automatikus javításához kattintson a Letöltés gombra. Ezután a Fájl letöltése párbeszédpanelen kattintson a Futtatás vagy a Megnyitás gombra, és kövesse az automatikus javítási varázsló lépéseit.
 • Előfordulhat, hogy a varázsló csak angol nyelven érhető el. Az automatikus javítás ugyanakkor a Windows többi nyelvi verziójával is működik.
 • Ha ezt a cikket nem azon a számítógépen tekinti meg, amelyen a problémát tapasztalja, az automatikus javítást mentse egy USB-meghajtóra vagy CD-re, és azon a számítógépen futtassa, amelyen a hiba jelentkezik.
Windows 8 rendszer esetén
Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 és Windows Server 2003 rendszer esetén

Kézi javítás

Figyelmeztetés: A beállításszerkesztővel vagy más eszközzel helytelenül módosított beállításjegyzék komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a beállításjegyzéket csak saját felelősségére módosíthatja.

Egy beállításkulcs visszaállításához először törölnie kell azt. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket.

Fontos Mindig exportálja a beállításkulcsot, mielőtt törölné azt! Ez a lépés azért fontos, mert előfordulhat, hogy vissza kell állítania a kulcs által biztosított szolgáltatást.
 1. Lépjen ki az összes Microsoft Office programból.
 2. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 3. Nyissa meg a megfelelő mappákat, hogy megtalálja a törölni kívánt beállításkulcsot. (Bővebben lásd a „A Word programra vonatkozó fontosabb beállítások helye a Windows beállításjegyzékben” című szakaszban.)
 4. Kattintással jelölje ki a törölni kívánt kulcsot.
 5. A következő műveletek közül hajtsa végre az operációs rendszerének megfelelőt:
  • Microsoft Windows 2000 rendszerben kattintson a Rendszerleíró adatbázis menüben a Rendszerleíró adatbázis exportálása parancsra, írja be a kulcs biztonsági másolatát tartalmazó fájl nevét, majd kattintson a Mentés gombra.
  • Windows XP és újabb verziók, illetve Microsoft Windows Server 2003 és újabb verziók esetén kattintson a Fájl menü Exportálás menüpontjára, írja be a kulcs biztonsági másolatát tartalmazó fájl nevét, majd kattintson a Mentés gombra.
 6. Ellenőrizze, hogy az előbb exportált fájl van-e kijelölve, majd válassza a Szerkesztés menü Törlés parancsát.
 7. A következő üzenetek egyikének megjelenésekor kattintson az Igen gombra:
  • Biztosan törölni szeretné a kulcsot?
  • Biztosan törölni szeretné a kulcsot és az összes alkulcsot?
 8. Lépjen ki a beállításszerkesztőből.
Amikor a beállításkulcs törlését követően újra elindítja a programot, elindul a Word telepítőprogramja, hogy újból létrehozza a kulcsot. Ha a program futtatása előtt újra létre szeretné hozni a beállításkulcsot, „A Word (Office) javítása” című szakasz lépéseit követve javítsa ki a program telepített példányát.
További információ

A Word programra vonatkozó fontosabb beállítások helye a Windows beállításjegyzékben

A Support.dot sablon részét képező hibaelhárító segédprogram segítségével alaphelyzetbe állíthat egyes Word beállításokat, mint pl. a Data és Options kulcsokat a Windows beállításjegyzékben.

Word kulcs

Word 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word
Word 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
A fenti HKEY_CURRENT_USER kulcs módosítása tükröződik az alábbi kulcsokban Word 2003, Word 2002, illetve Word 2000 esetén:

Word 2003
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Word
Word 2002
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
Word 2000
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
A „HKEY_CURRENT_USER” hely és a „HKEY_USER” hely között az a különbség, hogy az első csak a rendszer aktuális felhasználójára vonatkozik, a második pedig az összes felhasználó alapértelmezett helye. Azonban a Word beállításai azonosak mindkét helyen. Ezért, minden módosítás, amit az egyik helyen végeznek, automatikusan tükröződik a másik helyen is.

Megjegyzés: Az alábbiakban a HKEY_CURRENT_USER struktúrára vonatkozó hivatkozások a HKEY_USERS struktúrára is érvényesek, kivéve a Microsoft Office 2007 programjait, illetve a külön feltüntetett eseteket.

A Data kulcs és az Options kulcs a két leggyakrabban módosított terület.

Data kulcs

Word 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Data
Word 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Data
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Data
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Data
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Data
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Data
Ez a kulcs bináris adatokat tartalmaz a „legutóbb használt” listákhoz, beleértve a legutóbb használt fájllistát és a legutóbb használt címjegyzék-listát. E kulcs alatt találhatók a változások követésével és a szerkesztéssel kapcsolatos beállítások is.

Options kulcs

Word 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Word\Options
Word 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Options
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Options
Ez a kulcs tárolja a Microsoft Wordből – akár a menüopciók módosításával, akár a Registry Options segédprogram futtatásával – beállítható opciókat. További tudnivalók „A Registry Options (Beállításjegyzék beállításai) segédprogram használata” című szakaszban olvashatók.

A beállítások két csoportba vannak osztva: alapértelmezett és egyénileg megadható beállítások. Az alapértelmezett beállításokat a telepítő konfigurálja. és a Word programban rendelkezésre álló beállítási lehetőségek segítségével módosíthatók. (A Word beállításainak módosításához kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.)

Ezek a beállítások közül egyesek megjelennek, mások nem jelennek meg a beállításjegyzékben.

Wizards kulcs

Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Wizards
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Wizards
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word\Wizards
A varázslókra vonatkozó minden alapértelmezett érték ez alatt a kulcs alatt tárolódik. Ezek az beállítások a varázslók első futtatásakor jönnek létre.

Common kulcs

Word 2013

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Common
Word 2010
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Common
Word 2007
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Common
Word 2003
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Common
Word 2002
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Common
Word 2000
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Common
Ezt a kulcsot más Microsoft programok, pl. Office programok használják. mégpedig egymás között megosztva. Az egyik program beállításaiban tett módosítások megjelennek a másik program beállításaiban is.

Shared Tools kulcs

Word 2013, 2010, 2007, 2003, 2002 és 2000:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools

Ez a kulcs a Windows segédprogramjainak elérési útját tárolja. (Ilyen segédprogram például az Egyenletszerkesztő, a WordArt és az MS Graph.) A grafikus szűrők és konverterek, valamint szövegkonverterek elérési útjai ezen a helyen vannak bejegyezve.

Word (Office) javítása

A Word detektálja és javítja a telepítéssel kapcsolatos problémákat. Ez a funkció a Windows Installer szolgáltatás segítségével javítja a hiányzó fájlok miatt fellépő hibákat, illetve a beállítás-jegyzékbeli beállításokat.

A Word fájljainak és beállításazonosítóinak javítására az alábbi módszerek alkalmazhatók:
 • 1. módszer: A „Hibakeresés és javítás” szolgáltatás használata
 • 2. módszer: A Word javítása a Karbantartási mód telepítőben
 • 3. módszer: A Word (Office) újratelepítése

1. módszer: A „Hibakeresés és javítás” vagy a „Microsoft Office diagnosztika” szolgáltatás használata

Megjegyzés Ez a módszer a javítás legkevésbé agresszív módja. Ha a probléma nem oldódik meg, próbálkozzon a másik két módszer valamelyikével.

A Word 2003-as vagy korábbi verzióiban kattintson a Súgó menü Hibakeresés és javítás parancsára. A „Hibakeresés és javítás” szolgáltatás kijavítja a Word alkalmazást. A rendszer minden fájlt, beállításjegyzékbeli bejegyzést és az összes Office program minden opcionális parancsikonját ellenőrzi és kijavítja. Az ellenőrzés a többi Office-programra is kiterjed, függetlenül attól, hogy a Word programból indította el. Ez a szolgáltatás csak ellenőrzőösszeg-vizsgálatot végez.

A Hibakeresés és javítás szolgáltatás a Word programhoz tartozó parancsikonokat is vissza tudja állítani a Start menüben. Ehhez kattintson a Súgó menü Hibakeresés és javítás parancsára, majd jelölje be a Javítás során az egyéni parancsikonok helyreállítása jelölőnégyzetet.

Ha a Hibakeresés és javítás nem oldja meg a problémát, szükség lehet a Word program újratelepítésére. A Karbantartási mód párbeszédpanel Újratelepítés szolgáltatása ugyanazt a műveletet hajtja végre, mint a Hibakeresés és javítás szolgáltatás, kivéve hogy az Újratelepítés azonos verziójú fájlok esetén másolja a fájlokat. A Hibakeresés és javítás nem írja felül a fájlt, ha a telepítési fájl verziója és ellenőrzőösszege megfelelő.

Megjegyzés: A Hibakeresés és javítás szolgáltatás nem javítja a sérült dokumentumokat, sem a beállításjegyzék sérült kulcsait és a Normál sablon sérült adatait.

Ha egy, a Word által induláskor használt fájl hiányzik, a Windows Installer automatikusan telepíti azt a program indítása előtt.

A Word 2007 alkalmazásban futtassa a Microsoft Office diagnosztika szolgáltatást. Ehhez kattintson a Microsoft Office, majd A Word beállításai gombra, válassza a Források kategóriát, és kattintson a Vizsgálat gombra.

Word 2010 esetén, a Word vagy a telepített Office programcsomag a Vezérlőpanelből javítható.

2. módszer: A Word javítása a Karbantartási mód telepítőben

Megjegyzés Ez a módszer közepesen agresszív javítási mód. Ha a probléma nem oldódna meg, még mindig próbálkozhat a Word újratelepítésével.

A Karbantartási mód telepítő folyamata hasonló a Word korábbi verzióiban található folyamathoz. A Karbantartási mód telepítő folyamatával szolgáltatásokat javíthat, adhat hozzá vagy távolíthat el, illetve eltávolíthatja a programot. A karbantartási mód javítási funkciója hibákat keres a program telepített példányában, majd kijavítja azokat.

Karbantartási módú javításhoz hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Lépjen ki minden Office-programból.
 2. A következő műveletek közül hajtsa végre az operációs rendszerének megfelelőt:
  • Windows 7 és Windows Vista rendszeren kattintson a Start gombra, majd írja be a telepítés törlés kifejezést.
  • Windows XP vagy Windows Server 2003 rendszerben kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult parancsra.
  • Windows 2000 rendszerben kattintson a Start gombra, mutasson a Beállítások menüpontra, és kattintson a Vezérlőpult parancsra.
 3. Nyissa meg a Programok telepítése és törlése segédprogramot.
 4. Kattintson a Programok módosítása vagy eltávolítása opcióra, kattintson a Microsoft Office (Microsoft Office Word) elemre, illetve a Jelenleg telepített programok listában szereplő Office- vagy Word-verzióra, majd kattintson aMódosítás gombra.
 5. Válassza a Javítás vagy A Word javítása (Az Office javítása) lehetőséget, majd kattintson a Folytatás vagy a Tovább gombra.
 6. A Word 2003-as és korábbi verziói esetén jelölje be A Word telepítési hibáinak keresése és kijavítása vagy Az Office telepítési hibáinak keresése és kijavítása választógombot. Ezt követően jelölje be A Start menü parancsikonjainak visszaállítása jelölőnégyzetet, majd kattintson a Telepítésgombra.

3. módszer: A Word (Office) újratelepítése

Megjegyzés Ez a módszer a javítás legagresszívebb módja. Ez a mód a globális sablonban tárolt beállítások (Normal.dot vagy Normal.dotm) kivételével alaphelyzetbe állítja a Word beállításait. A Word 2003-as vagy korábbi verziói esetén hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Lépjen ki minden Office-programból.
 2. A következő műveletek közül hajtsa végre az operációs rendszerének megfelelőt:
  • Windows 7 és Windows Vista rendszeren kattintson a Start gombra, majd írja be a telepítés törlés kifejezést.
  • Windows XP vagy Windows Server 2003 rendszerben kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult parancsra.
  • Windows 2000 rendszerben kattintson a Start gombra, mutasson a Beállítások menüpontra, és kattintson a Vezérlőpult parancsra.
 3. Nyissa meg a Programok telepítése és törlése segédprogramot.
 4. Kattintson a Programok módosítása vagy eltávolítása gombra, válassza a Microsoft Office 2003 (Microsoft Office Word 2003) elemet, illetve a Jelenleg telepített programok listában szereplő Office- vagy Word-verziót, majd kattintson a Módosítás gombra.
 5. Válassza A Word javítása (Az Office javítása) lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.
 6. Válassza A Word újratelepítése (Az Office újratelepítése) lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.
A Word 2007 és a Word 2010 programról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál további információt:
924611 Az egyes 2007 Office szolgáltatások telepítése és a telepített 2007 Office programok javítása

Sablonok és bővítmények

Globális sablon (Normal.dotm vagy Normal.dot)


Nevezze át a globális sablont (Normal.dotm vagy Normal.dot), hogy a benne tárolt formázási módosítások, szövegtárelemek és makrók ne befolyásolják a Word és a megnyitott dokumentumok működését. A sablon átnevezésével gyorsan megállapítható, hogy a problémát a globális sablon okozza-e.

Amikor átnevezi a Normal.dotm sablont a Word 2007 vagy újabb verziójában vagy a Normal.dot sablont a Word 2003 vagy korábbi verzióiban, akkor több beállítást visszaállít az alapértékekre. Ilyenek például az egyéni stílusok, az egyéni eszköztárak, a makrók és a szövegtárelemek. A Normal.dotm, illetve a Normal.dot sablon törlése (az átnevezéssel szemben) határozottan nem javasolt. Ha arra a megállapításra jut, hogy a problémát a sablon okozza, az egyéni stílusokat és eszköztárakat, makrókat, valamint szövegtárelemeket átmásolhatja az átnevezett Normal.dot sablonból.

Bizonyos típusú konfigurációk esetén több Normal.dotm vagy Normal.dot sablon is létrejöhet. Ilyen helyzet például az, ha a Word több verziója fut ugyanazon a számítógépen, illetve ha több munkaállomás van telepítve ugyanazon a számítógépen. Ilyen esetben győződjön meg arról, hogy a sablon megfelelő példányát nevezi át.

A globális sablonfájl átnevezéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Lépjen ki minden Office-programból.
 2. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, a megjelenő párbeszédpanel beviteli mezőjébe írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 3. Írja be a következő parancsot az Ön által használt Word verziónak megfelelően, majd nyomja meg az Enter billentyűt:
  • Word 2002 vagy Word 2003 esetén:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot OldNormal.dot
  • Word 2007 vagy Word 2010 esetén:
   ren %userprofile%\Application Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm OldNormal.dotm
 4. Írja be az exit parancsot, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
A Word újraindításakor új globális sablon (Normal.dot) jön létre, amely a Word alapértelmezett beállításait tartalmazza.

A Word és az Office indítási mappáiban található bővítmények (WLL-ek) és sablonok

A Word indításkor automatikusan betölti az indítási mappákban található sablonokat és bővítményeket. A Word hibás működését ütköző vagy hibás bővítmények is okozhatják.

Annak megállapításához, hogy az indítási mappákban található elemek valamelyike okozza-e a problémát, ideiglenesen ürítse ki a mappát. A Word az Office indítási mappájában, illetve a Word indítási mappájában található elemeket tölti be.

Az indítási mappákban lévő elemek eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Zárja be a Word összes futó példányát, valamint a Microsoft Outlook programot is, ha a Word van beállítva e-mail szerkesztőként.
 2. Az alábbiak közül alkalmazza a Word telepített verziójának megfelelő módszert.
  • Word 2002:
   Kattintson a Start gombra, kattintson a Futtatás parancsra, a megjelenő párbeszédpanel beviteli mezőjébe írja be a %programfiles%\Microsoft\Office\Office10\Startup\ karaktersort, majd kattintson az OK gombra.
  • Word 2003:
   Kattintson a Start gombra, kattintson a Futtatás gombra, majd írja be a következőt: %programfiles%\Microsoft\Office\Office11\Startup\, és kattintson az OK gombra.
  • Word 2007:
   Kattintson a Start gombra, kattintson a Futtatás gombra, majd írja be a következőt: %programfiles%\Microsoft\Office\Office12\Startup\, és kattintson az OK gombra.
  • Word 2010:
   Kattintson a Start gombra, kattintson a Futtatás gombra, majd írja be a következőt: %programfiles%\Microsoft\Office\Office14\Startup\, és kattintson az OK gombra.
  • Word 2013:
   Kattingson a Start gombra, kattintson a Run gombra, majd írja be a következőt: %programfiles%\Microsoft\Office\Office15\Startup\, és kattintson az OK gombra.
 3. Kattintson a jobb gombbal a mappában található egyik fájlra, majd kattintson az Átnevezés elemre.
 4. A fájlnév végére írja be az .old kiterjesztést, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
  Fontos Jegyezze meg a fájl eredeti nevét. Előfordulhat, hogy a fájl nevét vissza kell állítani az eredeti fájlnévre.
 5. Indítsa el a Word programot.
 6. Ha a továbbiakban már nem tudja megismételni a hibát, megtalálta a problémát okozó bővítményt. Ha feltétlenül szüksége van a bővítmény szolgáltatásaira, szerezze be a bővítmény frissítését a gyártótól.

  Ha a probléma nem oldódik meg, nevezze át a bővítményt eredeti nevét használva, majd ismételje meg a 3–5. lépést a Startup mappa minden fájljára.
 7. Ha továbbra is megismétlődik a probléma, kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be az %userprofile%\Application Data\Microsoft\Word\Indítópult parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 8. Ismételje meg a 3–5. lépést az ebben az indítómappában lévő minden fájlnál.

COM bővítmények

A COM bővítményeket, amelyek bárhova telepíthetők, a Word alkalmazással együttműködő programok telepítik.

Ha meg kívánja tekinteni a Word 2010 COM bővítményeinek listáját, kattintson a Microsoft Office gombra, kattintson a Beállítások lehetőségre, majd kattintson a Bővítmények elemre.

A Word 2007 programban a COM bővítmények listájának megtekintéséhez kattintson a Microsoft Office, majd A Word beállításai gombra, végül a Bővítmények kategóriára.

A Word 2003 programban vagy a Word egy korábbi verziójában a COM bővítmények listájának megtekintéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Az Eszközök menüben kattintson a Testreszabás parancsra.
 2. Kattintson a Parancsok fülre.
 3. A Kategória listában jelölje ki az Eszközök elemet.
 4. Húzza a COM bővítmények parancsot egy eszköztárra.
 5. Kattintson a Bezárás gombra.
 6. Az új COM bővítmények gombra kattintva jelenítse meg a Word által betöltött COM bővítményeket.
Ha a COM bővítmények párbeszédpanel bővítményeket jelenít meg, átmenetileg kapcsolja ki az összes bővítményt. Ehhez törölje a jelet minden egyes felsorolt bővítmény jelölőnégyzetéből, majd kattintson az OK gombra. Ezután újraindításkor a Word nem tölti be a COM bővítményeket.

A Registry Options (Beállításjegyzék beállításai) segédprogram használata

A Registry Options segédprogrammal megvizsgálhatja és módosíthatja a Word beállításait a Windows beállításjegyzékében. A segédprogramot a Support.dot sablon tartalmazza.

Megjegyzés: A Support.dot sablon a Word 2007-ben és annál újabb verziókban nem található meg.

A Registry Options segédprogramról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben tájékozódhat:
820917 Útmutató: A Word 2003 beállításainak módosítása a Windows beállításjegyzékén keresztül
289506 A Support.dot támogatási sablon telepítése és használata a Word 2002 alkalmazásban

A Word programra vonatkozó beállítások és tárolási helyük összefoglalása

Megjegyzés: Az alábbi táblázatban a „Sablon” vagy a Normal.dot sablonra vagy egy egyéni sablonra vonatkozik.
Beállítás neveTárolási hely
Automatikus javítás – formázott szövegNormal.dotm vagy Normal.dot
Automatikus javítás – közös bejegyzések.ACL fájok user.acl
Automatikus mentés elérési útjaBeállításjegyzék
SzövegtárSablon
CégnévWinword.exe
Egyéni billentyűparancs-hozzárendelésekSablon
Betűtípus-helyettesítésBeállításjegyzék
MakrókSablon/dokumentum
KépszerkesztésBeállításjegyzék
Nyomtatási adatűrlapokDokumentum
Rácshoz illesztésBeállításjegyzék
StílusokSablon/dokumentum
EszköztárakSablon/dokumentum
Felhasználói adatokBeállításjegyzék
Eszköztárak megjelenítéseSablon
Nézet/eszköztárSablon
DokumentumrészekSablon
Az automatikus javítási listákat az Office-programok közösen használják. Az automatikus javítás bejegyzéseinek és beállításainak módosításai így azonnal érvényessé válnak a többi programban is. A Word ezenfelül formázott szöveget és képeket tartalmazó automatikus javítási elemeket is képes tárolni.

Az automatikus javítással kapcsolatos információkat különböző helyeken tárolja a rendszer. Az alábbi táblázat ezeket a helyeket tartalmazza.
Automatikus javítási adatokTárolási hely
Az összes program által közösen használt automatikus javítási bejegyzésekA %UserProfile%\Application Data\Microsoft\Office mappában lévő .ACL fájl
A csak a Word által használt automatikus javítási bejegyzések (formázott szöveg és képek)Normal.dot
Automatikus javítási beállítások (két kezdő nagybetű javítása, angolul a hét napjai, beírt szöveg változtatása)Beállításjegyzék
A csak a Word által használt automatikus javítási beállítások (véletlenül bekapcsolt CAPS LOCK billentyű hatásának kijavítása, mondat első betűje)Beállításjegyzék
word2003 word 2002 WD2002 Wd2000 Word 2000 WD2007 WD2010 WD2013fixit fix it fixme
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 822005 - Utolsó ellenőrzés: 02/01/2016 11:47:00 - Verziószám: 3.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2013

 • kbhowtomaster kbfixme kbmsifixme KB822005
Visszajelzés