Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Fájlkiszolgálókon található fájlok használata esetén a rendszer nem válaszol, lecsökken a fájlkiszolgáló teljesítménye vagy késések jelentkeznek

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

2015. július 14-én véget ért a Windows Server 2003 támogatása

2015. július 14-én a Microsoft megszüntette a Windows Server 2003 támogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

A jelenség
Hálózati fájlok használata során az alábbi jelenségekkel találkozhat:
 • Egy fájl- és nyomtatókiszolgálóként beállított Windows-alapú fájlkiszolgáló nem válaszol, és a fájl- illetve nyomtatókiszolgáló-szolgáltatások átmenetileg elérhetetlenné válnak.
 • Váratlan mértékű késést tapasztal egy megosztott erőforrásról származó fájl megnyitása, mentése, bezárása vagy nyomtatása során.
 • A hálózaton keresztül használt programok teljesítménye átmenetileg lecsökken. A csökkent teljesítményű állapot hossza jellegzetesen 40–45 másodperc, de egyes esetekben akár 5 percig is tarthat.
 • A fájlmásolási és biztonságimásolat-készítési műveletek során késés tapasztalható.
 • A Windows Intéző nem válaszol, ha megpróbál egy megosztott erőforráshoz kapcsolódni, vagy egy piros X jel látható a Windows Intézőben a csatlakoztatott hálózati meghajtón.
 • A fájlszerverre történő bejelentkezés folyamán, miután nevét és jelszavát a Bejelentkezés a Windows rendszerbe párbeszédpanelen megadta, üres képernyő jelenik meg. Nem jelenik meg az asztal.
 • Egy fájlszerverhez távoli eljáráshívás (RPC) vagy nevesített csövek segítségével kapcsolódó alkalmazás nem válaszol.
 • A kiszolgáló átmenetileg nem válaszol, és az alábbi eseményazonosítóhoz és üzenethez hasonló bejegyzések kerülnek a fájlkiszolgáló rendszernaplójába:

  Eseményazonosító: 2022 2022
  Forrás: Srv
  Type: Error
  Leírás:
  Az elmúlt <szám> másodperc alatt a kiszolgáló <szám> ízben volt képtelen szabad kapcsolatot találni.

  Eseményazonosító: 2021 2021
  Forrás: Srv
  Típus: Hiba
  Leírás:
  Az elmúlt <szám> másodperc alatt a kiszolgáló <szám> ízben volt képtelen munkaelemet létrehozni.

  Eseményazonosító: 2020 2020
  Forrás: Srv
  Type: Error
  Leírás:
  A kiszolgáló nem tudott memóriát foglalni a rendszer lapozható készletéből, mert a készlet üres.

  Eseményazonosító: 2019 2019
  Forrás: Srv
  Típus: Hiba
  Leírás:
  A kiszolgáló nem tudott memóriát foglalni a rendszer nemlapozható készletéből, mert a készlet üres.

  Eseményazonosító: 2510
  Forrás: Kiszolgáló
  Eseménytípus: Hiba
  Leírás:
  A kiszolgáló szolgáltatás nem tudta leképezni a következő hibakódot: 1722.
  1722 = RPC_S_SERVER_UNAVAILABLE = RPC Nem használható a szolgáltatás.

  Ezek mellett az ügyfélszámítógép rendszernaplójában az alábbi bejegyzés jön létre:

  Eseményazonosító: 3013 3013
  Eseménytípus: Hiba
  Event Source: MrxSmb / Rdr
  Leírás:
  Az átirányító következőre irányuló kérelme túllépte az előírt határidőt: SzámítógépNév.

 • Ha megpróbál csatlakozni egy megosztott erőforráshoz, az alábbi hibaüzenetekhez hasonló hibaüzenet jelenik meg:1. hibaüzenet
  53. rendszerhiba. A hálózati elérési út nem található.
  2. hibaüzenet
  64. rendszerhiba. A megadott hálózatnév már nem érhető el.
 • Időnként megszűnik a hálózati kapcsolat, és a fájlkiszolgálón található hálózati erőforrásokhoz nem tud újracsatlakozni. A ping paranccsal azonban elérhető a kiszolgáló, és terminálszolgáltatási munkamenetet is tud azzal létesíteni.
 • Ha több felhasználó próbál meg elérni egy Microsoft Office dokumentumot a kiszolgálón, A dokumentum szerkesztésre zárolva van párbeszédpanel nem jelenik meg a fájlt másodikként megnyitó felhasználó előtt.
 • A hálózati nyomkövetési szolgáltatás 30–40 másodperc kését jelez az SMB szolgáltatás egy ügyfélparancsa és a fájlkiszolgálótól érkező válasz között.
 • Microsoft Access 97, Microsoft Access 2000 vagy Microsoft Access 2002 programban Access 2.0 adatbázisfájlok (.mdb) megnyitásakor az alábbihoz hasonló hibaüzenet jelenhet meg:
  Lemez- vagy hálózati hiba.
 • Microsoft Word fájl megnyitásakor a következő hibaüzenet jelenhet meg:
  A Word nem tudott olvasni ebből a fájlból: fájlnév. Állítsa helyre a hálózati kapcsolatot, tegyen be másik lemezt, majd próbálja újra.
Ezek mellett az ügyfélszámítógép rendszernaplójában az alábbi bejegyzés jöhet létre:

Típus: Figyelmeztetés:
Forrás: MrxSmb
Eseményazonosító: 50 50
Leírás: {Adatvesztés késleltetett írás közben} A rendszer adatokat próbált átvinni egy pufferből a következő helyre: \Device\LanmanRedirector. Az írási művelet meghiúsult, és valószínűleg csak az adatok egy részét sikerült a fájlba írni.

Oka
A problémát a számítógépen telepített, elévült kernel módú szűrő-illesztőprogramot használó, nem a Microsoft által készített alkalmazás jelenléte okozza. A kernel módú szűrő-illesztőprogram az alábbi feltételek fennállása esetén lehet elévült:
 • A számítógépen telepítve van az alábbi alkalmazások valamelyike:
  • A Computer Associates International, Inc által forgalmazott ARCserve Backup Agent for Open Files vagy ARCserve Open File Agent alkalmazás telepítve van a számítógépen, és az alkalmazás Ofant.sys illesztőprogramja elévült.
  • A számítógépen telepítve van az Open Transaction Manager alkalmazás, és annak Otman.sys illesztőprogramja elévült.

   Megjegyzés: Az Open Transaction Manager a VERITAS Software Corporation egyes alkalmazásainak része, de a VERITAS alkalmazástól függetlenül is telepíthető. Az Open Transaction Manager programot például az Open File Option alkalmazással együtt is megkaphatja. Ez a program a VERITAS Backup Exec része.
  • A számítógépen telepítve van egy Otman4.sys vagy Otman5.sys illesztőprogramot használó VERITAS alkalmazás (például az Open File Option), és az alkalmazás Otman4.sys vagy Otman5.sys illesztőprogramja elévült.
 • Az alkalmazás illesztőprogramja nem kompatibilis azzal a szűrő-illesztőprogrammal, melyet egy – nem a Microsoft által gyártott – víruskereső szoftver telepített. Ennek eredményeként a kiszolgálón található szűrő-illesztőprogram helytelen állapotkódot adhat vissza a Kiszolgáló (Server) szolgáltatásnak. Előfordulhat például, hogy a szűrő-illesztőprogram a STATUS_SUCCESS (sikeres) állapotkódot adja vissza a STATUS_OPLOCK_BREAK_IN_PROGRESS (alkalmi zár feltörése folyamatban) állapotkód helyett.
A megoldás
A probléma megoldásához lépjen kapcsolatba a szűrőillesztő gyártójával, és kérdezze meg, hogy ki lett-e adva frissítés a szűrőillesztőhöz. A kapcsolatfelvétel módjáról és az Ofant.sys illesztőprogram legújabb frissítésének beszerzéséről további információkat talál a Computer Associates alábbi webhelyén:Ha különállóan telepítette az Open Transaction Manager alkalmazást, a probléma megoldásához szükséges frissítés rendelkezésre állásáról a Columbia Data Products, Inc. nyújthat tájékoztatást. A Columbia Data Products kapcsolatfelvételi információi a Columbia Data Products alábbi webhelyén találhatók: A VERITAS kapcsolatfelvételi információi a VERITAS alábbi webhelyén találhatók: A Microsoft a harmadik felek elérhetőségi adatait csak a műszaki támogatás eléréséhez szánt segítségnyújtásként teszi közzé. A kapcsolattartási adatok értesítés nélkül változhatnak. A Microsoft nem garantálja ezen felek elérhetőségi adatainak pontosságát.
További információ
Fontos: Az alábbi szakasz, módszer vagy feladat a beállításjegyzék módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, Ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről a módosítása előtt célszerű biztonsági másolatot készíteni, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása Windows rendszerben


A probléma átmeneti megoldásához indítsa újra a Kiszolgáló folyamatot a kiszolgálón. A Kiszolgáló folyamat az alábbi módon indítható újra:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
 2. A Megnyitás mezőbe írja be a cmd parancsot, és kattintson az OK gombra.
 3. A parancssorba írja be az alábbi sorokat, minden sor végén lenyomva az ENTER billentyűt:
  net stop server
  net start server
A probléma az alább ismertetett módszerekkel oldható meg:
 • A Teljesítménynaplók és riasztások eszközzel figyelje a Fizikai lemez teljesítményobjektum Lemezvezérlő-várólista átlagos hossza számlálóját. A várakozó bemeneti/kimeneti kérelmek száma normális körülmények között nem haladja meg a fizikai lemezben található forgó lemezek számának 1,5–2-szeresét. A legtöbb lemezeszköz egyetlen forgó lemezzel rendelkezik, bár a RAID-eszközökben általában több forgó lemez helyezkedik el. Ha egy alkalmazás sorozatban több kisebb bemeneti/kimeneti műveletet hajt végre, a Lemezvárólista jelenlegi hossza számláló görbéje a bemeneti/kimeneti jellegű műveletek várólistára helyezésénél tüskeszerű kiemelkedést mutat. Ugyanekkor a Rendszer teljesítményobjektum Programkörnyezet-váltások (művelet/mp) számlálójában is megfigyelhető a görbe növekedése.
 • Tiltsa le az alkalmi zárolást az ügyfélen vagy a kiszolgálón. Az ügyfélen az alábbi rendszerleíró kulcs értékének 1-re állításával tiltható le az alkalmi zárolás:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MRXSmb\Parameters\OplocksDisabled
  A kiszolgálón az alábbi rendszerleíró kulcs értékének 0-ra állításával tiltható le az alkalmi zárolás:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\EnableOplocks
  További információt az alkalmi zárolás letiltásáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
  296264 Alkalmi zárolás beállítása a Windows rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 • A beállításjegyzék módosításával átmenetileg iktassa ki a szűrő-illesztőprogramot.

  További információt a kernel módú szűrő-illesztőprogramok átmeneti kiiktatásáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
  816071 A kernel módú szűrő-illesztőprogram átmeneti kiiktatása Windows rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
  Az Ofant.sys illesztőprogrammal kapcsolatos információkat tartalmazó rendszerleíró kulcs:
  Ofadriver
Hivatkozások
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikkei:
814112 A hálózati megosztásokon lévő fájlok lassan nyithatóak meg, írásvédettek, illetve hibaüzenet jelenik meg
821246 Lassú a hálózatról származó Office fájlok megnyitása, bezárása, mentése vagy nyomtatása
816071 A kernel módú szűrő-illesztőprogram átmeneti kiiktatása Windows rendszerben
252332 3013-as azonosítójú esemény, ha egy leterhelt lemezekkel rendelkező kiszolgálóra másol fájlokat
A cikkben említett, harmadik féltől származó termékek a Microsofttól független gyártók termékei. A Microsoft sem közvetve, sem más módon nem vállal garanciát ezeknek a termékeknek a teljesítményére vagy a megbízhatóságára vonatkozóan.
oplocks ofant ArcServ ARCserve ARCserveIT BrightStor performance degradation slow intermittent sporadically srv.sys lanmanserver freeze hangs hanging OFANT.EXE ofant.sys QAFilter.sys ofadriver CA Inoculan McAfee NetShield 4.5 McShield Norton OTMAN.sys OTMAN5.SYS Open Transaction Manager Veritas BackupExec Gigabit Word Excel PowerPoint Outlook Exchange MS-Office
Content Maintenance 9227 SOX030220700019 SOX021202700007 SOX030206700031 SOX030210700054 SOX030128700047 SOX021105700092 SOX020614700029 SOX010510700129 SOX000427700133 SOX030409700031 SRQ030503600120
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.
Svojstva

ID članka: 822219 - posljednja izmjena: 06/27/2014 13:36:00 - verzija: 1.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbresolve kbwinservperf kbprb KB822219
Povratne informacije
t>