Az Exchange Server 2003 rendszermappáinak visszaállítása

Összefoglaló
Ebből a cikkből azt tudhatja meg, hogy miként kell új rendszermappát létrehozni az Exchange Server 2003 használata esetén a Guidgen.exe és az ADSI Edit segédprogrammal.

A Guidgen.exe eszköz véletlenszerűen előállít egy GUID azonosítót, amelyet felhasználva az ADSI Edit eszközzel újraépíthet egy rendszermappát. Új rendszermappa létrehozása esetén az eredeti rendszermappa által korábban tartalmazott adatok elvesznek.

a lap tetejére

Új rendszermappa létrehozása

Új rendszermappa létrehozásához kövesse az alábbi lépéseket.

Figyelmeztetés: Amennyiben megváltoztatja a felügyeleti csoport rendszermappájának GUID azonosítóját, ne állítsa vissza az Exchange-szervezet nyilvánosmappa-tárolójának korábbi biztonsági másolatait. Amennyiben megteszi, a rendszermappák több példánya jöhet létre, a meglévő rendszermappák megsemmisülhetnek, a rendszermappa-kiszolgáló nyilvános adatbázisának replikálása véglegesen leállhat, illetve előfordulhat, hogy a hely más nyilvános tárolói nem fogadják el a rendszermappák replikáit. Az ilyen problémák javítása szükségessé teheti a nyilvánosmappa-tárolók eltávolítását és újrafelépítését az Exchange-szervezet egyes kiszolgálóin, vagy az összesen.

Nem állíthatja alaphelyzetbe a GUID azonosítót egyetlen rendszermappánál. A GUID alaphelyzetbe való beállítása esetén a Microsoft Exchange Server 5.5 kapcsolat nélküli címjegyzéke és elfoglaltsági adatai egyetlen felügyeleti csoport esetén elvesznek. Az Exchange Server 5.5 kapcsolat nélküli címjegyzékét a következőképpen hívják:
Schedule+ Free Busy Information (Schedule+ foglaltsági információ) - <Felügyeleti csoport neve>

Figyelem! Ha az ADSI Edit beépülő modullal, az LDP segédprogrammal vagy más, 3-as verziójú LDAP-ügyfélprogrammal helytelenül módosítja az Active Directory-objektumok attribútumait, súlyos rendszerproblémák léphetnek fel. Ezen problémák következtében előfordulhat, hogy újra kell telepítenie a Microsoft Windows 2000 Server, a Microsoft Windows Server 2003, a Microsoft Exchange 2000 Server vagy a Microsoft Exchange Server 2003 rendszert, illetve mind a Windows, mind pedig az Exchange rendszert. A Microsoft nem garantálja az Active Directory-objektumok attribútumainak helytelen módosításából származó problémák megoldhatóságát. Ezeket a tulajdonságokat csak saját felelősségére módosíthatja.
 1. Töltse le és telepítse a Guidgen.exe eszközt a Microsoft alábbi webhelyének meglátogatásával:
 2. Kattintson duplán a Guidgen.exe fájlra.
 3. A GUID Format (GUID azonosító formátuma) csoportban válassza a Registry Format (i.e. {xxxxxxxx-xxxx...xxxx}) (Rendszerleíró formátum) lehetőséget, és kattintson a Copy (Másolás), majd az Exit (Kilépés) elemre.
 4. Indítsa el a Jegyzettömb alkalmazást, és nyisson meg egy üres dokumentumot.
 5. Kattintson a Szerkesztés menü Beillesztés parancsára a GUID azonosító beillesztéséhez.
 6. Törölje a záró- és kötőjeleket a GUID azonosítóból.
 7. A GUID azonosítóban minden két karakter elé illessze be a 0x karaktereket (a „0” a nulla karakter), majd utána egy szóközt. Az alábbi példában egy GUID azonosító szerepel a 0x és szóköz karakterekkel való formázás előtt, illetve azután.
  Előtte:

  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F
  Utána:

  0x72 0xD9 0x69 0x1F 0xA2 0x19 0x4b 0x79 0x8F 0x24 0xC0 0xF6 0xE5 0xD2 0x11 0x5F
  Fontos: A Windows Server 2003 rendszerhez tartozó ADSI Edit segédprogram esetén ne használja a 0x formátumot. Minden két-két karakter közé tegyen szóközt az alábbi példában látható módon.
  Előtte:

  72D9691FA2194b798F24C0F6E5D2115F

  Utána:

  72 D9 69 1F A2 19 4b 79 8F 24 C0 F6 E5 D2 11 5F
 8. Indítsa el az ADSI Edit segédprogramot.
 9. Keresse meg a következő objektumot:
  CN=AdministrativeGroup,CN=Administrative Groups,CN=Szervezet,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=Tartomány,DC=com
  Ehhez bontsa ki a Konfigurációtároló [Számítógép.Tartomány.com] objektumot, bontsa ki a CN=Configuration, DC=Tartomány,DC=com objektumot, bontsa ki CN=Services objektumot, bontsa ki a CN=Microsoft Exchange objektumot, bontsa ki a CN=Szervezet objektumot, majd a CN=Administrative Groups objektumot.
 10. Kattintson jobb gombbal a CN=felügyeleti csoport objektumra, majd válassza a Properties (Tulajdonságok) parancsot.
 11. Kattintson az Attributes (Attribútumok) vagy az Attributes Editor (Attribútumszerkesztő) fülre. Amennyiben nem a Windows Server 2003 által tartalmazott ADSI Edit verziót használja, ugorjon a 12. lépésre. A Windows Server 2003 rendszerbeli ADSI Edit segédprogram használata esetén hajtsa végre az alábbi betűjeles lista lépéseit, a további számozott lépéseket viszont ne.
  1. Az Attributes oszlopban kattintson a SiteFolderGuid elemre.
  2. Kattintson az Edit parancsra, majd az Edit Value As (Érték szerkesztése) mezőben válassza a Hexadecimal lehetőséget.
  3. A Value (Érték) mezőbe illessze be a 7. lépésben szóközökkel formázott GUID azonosítót. Kattintson az OK, az Apply (Alkalmaz), majd ismét az OK gombra.
  4. Lépjen ki az ADSI Edit segédprogramból, majd indítsa újra az Exchange-hez kapcsolódó szolgáltatásokat.
 12. A Select which properties to view (Válassza ki a megtekinteni kívánt tulajdonságokat) mezőben kattintson a Optional (Nem kötelező) lehetőségre.
 13. A Select a property to view (A megjeleníteni kívánt tulajdonság) listában kattintson az SiteFolderGuid elemre.
 14. Az Edit Attribute mezőbe illessze be a 7. lépésben 0x karakterekkel és szóközökkel formázott GUID azonosítót.
 15. Kattintson az OK, majd a következő OK gombra.
 16. Zárja be az ADSI Edit segédprogramot.
 17. Indítsa újra az Exchange-hez kapcsolódó szolgáltatásokat.
Megjegyzések
 • Amennyiben a felügyeleti csoportban több kiszolgáló található, mindegyik kiszolgálón újra kell indítania az Exchange információtároló szolgáltatást.
 • Miután a a Guidgen.exe segítségével létrehozta a rendszermappát, a rendszermappa egyedüli replikái a rendszermappa-kiszolgálón lévők lesznek. A szervezetben minden más replika megsemmisül, amint a nyilvánosmappa-replikáció befejeződik.
a lap tetejére
Hivatkozások
Az ADSI Edit segédprogram megtalálható a Windows támogatási eszközei között. A Windows támogatási eszközeit a Windows 2000 Server és a Windows Server 2003 CD-ROM Support\Tools mappájából telepítheti.A Windows támogatási eszközeinek Windows 2000 rendszerben történő telepítésével kapcsolatban további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
301423 A Windows 2000 rendszer támogatási eszközeinek telepítése Windows 2000 Server rendszerű számítógépre (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Az Exchange Server 2003 segédprogramjairól és frissítéseiről további információt a Microsoft alábbi webhelyén talál:a lap tetejére
गुण

आलेख ID: 822444 - पिछली समीक्षा: 12/03/2007 06:39:00 - संशोधन: 4.5

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster KB822444
प्रतिक्रिया