A rendszerleíró adatbázis sérüléséből adódó hibák elhárítása

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

2015. július 14-én véget ért a Windows Server 2003 támogatása

2015. július 14-én a Microsoft megszüntette a Windows Server 2003 támogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Összefoglaló
A cikk a rendszerleíró adatbázis sérülésekor felmerülő problémák megoldását ismerteti.

Ha a számítógép nem indítható újra, valószínűleg a rendszerleíró struktúrák sérültek meg. Különböző hibaüzenetek jelenhetnek meg, például az alábbiak valamelyike:
A Windows nem indítható, mert az alábbi fájl hibás vagy nem található:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.ced
A Windows nem indítható, mert az alábbi fájl hibás vagy nem található:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
A Windows nem indítható, mert az alábbi fájl hibás vagy nem található:\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Struktúrahiba lépett fel.
Stop 0xc0000218 (0xe11a30e8, 0x00000000, 0x000000000, 0x00000000) UNKNOWN_HARD_ERROR
Stop: c0000218 {Hibás rendszerleírófájl} A rendszerleíró adatbázis nem tudja betölteni a következő struktúrát (fájlt): \SystemRoot\System32\Config\sérült_struktúra, illetve annak naplóját vagy egyik változatát. Sérült, hiányzik vagy nem írható.
További információ
A rendszerleíró struktúrák sérülésének számtalan oka lehet. A sérülés leggyakrabban a számítógép leállításakor keletkezik, és mivel a leállás során a számítógép eltávolítja a memóriából a folyamatokat és illesztőprogramokat, a hiba nyomon követése nem oldható meg. A rendszerleíró adatbázis sérülésének okát néha igen nehéz megtalálni. A következő szakaszok a probléma három lehetséges okát és a probléma elhárítását ismertetik.

Áramszünet

Áramszünet vagy más váratlan leállás a rendszerleíró struktúrák sérülését okozhatja. Annak tisztázására, hogy ez volt-e a probléma oka, keresse meg a 6008-as eseményazonosítójú bejegyzéseket. A 6008-as eseményazonosítójú bejegyzések jelzik, hogy váratlan leállás történt. Lehet, hogy a leállás idején egyes folyamatok éppen módosították a rendszerleíró struktúra egyes részeit, és még a változtatások befejezése előtt megszűnt a számítógép tápellátása. Ennek következtében a rendszerleíró struktúra inkonzisztens állapotban maradt. Amikor újraindításnál az operációs rendszer megpróbálja betölteni a rendszerleíró struktúrát, az adott struktúrában értelmezhetetlen adatokat talál, és emiatt a cikk „Összefoglaló” szakaszában felsorolt hibaüzenetek valamelyikét küldi.

Fájlsérülés vagy hibás hardver

Más fájlok is megsérülhettek. Tisztázni kell, hogy csak a rendszerleíró struktúrafájlok, vagy más (rendszer- és adat-) fájlok is sérültek. Ha a sérülés nem korlátozódik a rendszerleíró struktúrákra, akkor az valószínűleg hibás hardver következménye. E hardver lehet bármilyen eszköz, amely a merevlemezre ír, például a következők:
 • RAM
 • Gyorsítótár
 • Processzor
 • Merevlemez-vezérlő
Amennyiben hibás hardverre gyanakszik, a gyártónak kell alaposan megvizsgálni az összes számítógép-alkatrész állapotát.

Leállás közbeni írás a rendszerleíró adatbázisba

Ha bizonyos rendszerleíró struktúrák ok nélkül rendszeresen megsérülnek, a probléma valószínűleg leálláskor keletkezik, és nem is vehető észre a rendszerleíró struktúrának a számítógép következő újraindításakor végzett betöltéséig. Ilyen esetben a rendszerleíró struktúra merevlemezre írása a leállás közben történik, és ez a folyamat leállíthatja a számítógépet vagy annak alkatrészét az írás befejezte előtt.

Hibaelhárítás

A probléma elhárítása az alábbi lépések szerint történik:
 1. Készítsen biztonsági másolatot a rendszerleíró adatbázisról.

  A rendszerleíró struktúrák biztonsági mentésére használható egyik eszköz a Helyreállítási konzol. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, módosításáról és visszaállításáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál a cikkek számára kattintva:
  322756 Útmutató: A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentése, szerkesztése és visszaállítása Windows XP és Windows Server 2003 rendszerben
  322755 A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentése, szerkesztése és visszaállítása Windows 2000 rendszerben
  323170 Útmutató: A Windows NT 4.0 rendszerleíró adatbázisának biztonsági mentése, szerkesztése és visszaállítása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 2. Ellenőrizze a hardvert, a lemezt, a belső vezérlőprogramokat és a BIOS-t. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket: A lépések valószínűleg csak a számítógép leállításával végezhetők el.
  1. Ellenőrizze, hogy a számítógép processzora nincs-e magasabb órajel használatára beállítva.
  2. Ellenőrizze, hogy a rendszer eseménynaplóiban nincsenek „9”, „11” vagy „15” azonosítójú események (vagy ezek bármely kombinációi). Ezek az események olyan hardverproblémákat jeleznek, amelyeket feltétlenül meg kell oldani.
  3. Futtassa a chkdsk parancssori parancsot az /r kapcsolóval a rendszerleíró struktúrákat tartalmazó lemezen. A parancs segítségével ellenőrizhető, hogy a merevlemeznek azt a területét érinti-e a probléma, amely a rendszerleíró struktúrákat tárolja.
  4. A lemezekhez használja a legújabb belső vezérlőprogramokat és a megfelelő illesztőprogram-verziókat. Ellenőrizze, hogy az illesztőprogramok alá vannak írva, és hogy a megfelelő belső vezérlőprogramok vannak-e a számítógépen telepítve.
  5. Győződjön meg arról, hogy a számítógép BIOS rendszerének legújabb verzióját használja.
 3. Előfordulhat, hogy a 2. lépés után semmilyen változást nem tapasztal a számítógép viselkedésében. A sérülés ismételt jelentkezésének elkerülése érdekében a számítógép leállítását megelőzően kísérelje meg bezárni az összes futó folyamatot. Lehetséges, hogy a probléma okát egyetlen folyamatra tudja behatárolni. Még ha tudja is, hogy melyik folyamatról van szó, valószínűleg nem tudja megakadályozni, hogy az adott összetevőt a rendszer eltávolítsa a memóriából a rendszerleíró struktúrába való írás előtt. Ha azonban a számítógép leállítása előtt le tudja állítani az adott folyamatot, valószínűleg meg tudja előzni a rendszerleíró struktúra sérülését.
 4. Ha a 3. lépést követően sem lát változást a számítógép viselkedésében, hasonlítsa össze a rendszerleíró struktúrákat. Rögzítsen egy sérült és egy ép rendszerleíró struktúrát, majd egy alkalmas összehasonlító eszközzel, mint amilyen a Windiff.exe, hasonlítsa őket össze. A témával kapcsolatos további tájékoztatás a Microsoft Tudásbázis következő cikkében található:
  171780 A WinDiff eszköz használata rendszerleíróadatbázis-fájlok összehasonlítására (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 5. Állapítsa meg, hogy a rendszerleíró struktúra melyik részének mérete növekszik. Ha ez a növekedés elég jelentős, akkor valószínűleg meg tudja állapítani, hogy a rendszerleíró struktúra melyik szakaszát érinti, és be tudja határolni azt a folyamatot, amelyik a struktúrába ír.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 822705 - Utolsó ellenőrzés: 05/17/2005 11:47:00 - Verziószám: 2.1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT 4.0

 • kbinfo kbtshoot KB822705
Visszajelzés