Az Exchange Server 2003 Adatok biztonsági mentése és Kötet árnyékmásolata szolgáltatásai

Összefoglaló
A Microsoft Windows Server 2003 Kötet árnyékmásolata szolgáltatása segítségével a Microsoft Windows Server 2003 rendszerről biztonsági másolatot készítő és a rendszert helyreállító alkalmazásokat lehet létrehozni. A Windows Kötet árnyékmásolata szolgáltatása (VSS) által biztosított infrastruktúra lehetővé teszi, hogy a külső tároláskezelő programok, üzletviteli alkalmazások és hardverszállítók együttműködhessenek az árnyékmásolatok létrehozása és kezelése terén. Az ezen az infrastruktúrán alapuló megoldások képesek az árnyékmásolatok (vagy tükrözött másolatok) használatával biztonsági másolatot készíteni, és visszaállítani egy vagy több Exchange Server 2003 adatbázist.

A Kötet árnyékmásolata szolgáltatás koordinálja a kommunikációt a kérelmezők (biztonságimásolat-készítő alkalmazások), az írók (olyan Windows rendszerbeli szolgáltatások, illetve alkalmazások, mint például az Exchange Server 2003 és az SQL Server 2000), valamint a szolgáltatók (az árnyékmásolatokat létrehozó rendszer-, szoftver- vagy hardverösszetevők) között. Az Exchange Server 2003 a Kötet árnyékmásolata szolgáltatással történő biztonsági mentéséhez a biztonságimásolat-készítő programnak tartalmaznia kell egy, az Exchange Server 2003 programot felismerő, a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás használatát kérelmező rutint. Mivel a Windows Server rendszerhez mellékelt biztonságimásolat-készítő program nem rendelkezik ilyen kérelmezővel, a szervezeteknek külső gyártótól származó biztonságimásolat-készítő alkalmazásokat kell használniuk.

Annak érdekében, hogy a VSS alapú biztonságimásolat-készítő alkalmazások megfeleljenek az Exchange Server 2003 programnak, három alapvető követelménynek kell eleget tenniük, hogy biztosítsák a biztonsági árnyékmásolatok épségét és helyreállíthatóságát. Ha ezek a követelmények nem teljesülnek, akkor a Microsoft terméktámogatási szolgálata (PSS) úgy tekinti, hogy a biztonságimásolat-megoldás kívül esik az Exchange VSS keretrendszerén, és nem képes elhárítani a biztonságimásolat-készítés és visszaállítás hibáit. A vevőknek a biztonságimásolat-készítő forgalmazójával ellenőriztetniük kell, hogy a biztonságimásolat-készítő alkalmazás megfelel-e az Exchange program a jelen Tudásbázis-cikkben felsorolt követelményeinek. Az Exchange VSS-követelményeinek részletei a cikk további információkat tartalmazó részében olvashatók.

Ahogy más, külső gyártótól származó megoldások esetében is, a biztonságimásolat-készítés és visszaállítás problémái esetén elsősorban a biztonságimásolat-készítő alkalmazás forgalmazójához kell fordulni támogatásért. A terméktámogatási szolgálat a meglévő adatbázis- és tranzakciós naplófájlokban található bejegyzések alapján segíthet a hiba megállapításában és elemzésében. A Microsoft azonban nem foglalkozik külső gyártók termékeinek hibajavításával vagy hibakeresésével. A terméktámogatási szolgálat segítsége csak az arra vonatkozó tanácsadásra szorítkozik, hogyan lehet a legjobban folytatni a meglévő adatbázis- és tranzakciós naplófájlok helyreállítását.

A terméktámogatási szolgáltatás által a VSS alapú megoldások számára nyújtott támogatásról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
841696 A Microsoft támogatási irányelvei külső gyártótól származó tárolási szoftvermegoldások számára - áttekintés (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
További információ

Az alábbi lista az Exchange Server 2003 adatbázis Kötet árnyékmásolata szolgáltatással való biztonsági mentésének folyamatát írja le.

 1. A biztonságimásolat-készítő program (vagy ügynök) egy ütemezett feladatot futtat.
 2. A biztonságimásolat-készítő program Kötet árnyékmásolata szolgáltatást kérelmező rutinja egy parancsot küld a Kötet árnyékmásolata szolgáltatásnak, amely azt árnyékmásolat készítésére utasítja a kijelölt Exchange Server 2003 tárolócsoportokról.
 3. A Kötet árnyékmásolata szolgáltatás közli az Exchange Server 2003 rendszerrel, hogy készüljön fel a biztonságimásolat-pillanatfelvétel elkészítésére.
 4. A Kötet árnyékmásolata szolgáltatás a megfelelő tárolószolgáltatást árnyékmásolat készítésére utasítja az Exchange Server 2003 tárolócsoportot vagy -csoportokat tartalmazó tárolókötetről vagy -kötetekről.
 5. A Kötet árnyékmásolata szolgáltatás felszabadítja az Exchange Server 2003 programot, amely visszatér a normál működéshez.
 6. A Kötet árnyékmásolata szolgáltatás ellenőrzi a biztonságimásolat-készítő készlet sértetlenségét, mielőtt értesítené az Exchange programot a biztonságimásolat-készítés sikerességéről.
Ha például egy árnyékmásolat-készítési kérelem érkezik egy olyan Exchange Server 2003 biztonságimásolat-készítő programtól, amely támogatja a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás használatát (kérelmező), a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás az Exchange Server 2003 íróval közli, hogy készüljön fel a pillanatfelvételre, ekkor az Exchange Server 2003 letilt minden felügyeleti műveletet a tárolócsoporton, ellenőrzi a kötet függőségeit, és felfüggeszt minden írási műveletet az adatbázison és a tranzakciónapló-fájlokon, miközben csak az írásvédett hozzáférést engedélyezi. A Kötet árnyékmásolata szolgáltatás ezután a megfelelő tárolási szolgáltatóval kapcsolatba lépve kezdeményezi az Exchange 2003 Server adatait tartalmazó lemezkötetek árnyékmásolatának elkészítését. Az árnyékmásolat általában néhány másodperc alatt elkészül, ami a végfelhasználó számára gyakorlatilag észrevétlen marad. Az árnyékmásolat elkészítését követően a Kötet árnyékmásolata szolgáltatás értesíti az Exchange Server 2003 írót, hogy az Exchange visszatérhet a szokásos működéshez. A biztonságimásolat-készítő program ellenőrzi az árnyékmásolat épségét, mielőtt értesítené az Exchange programot a biztonságimásolat-készítés sikeres lefolyásáról. A sikeres biztonságimásolat-készítés végén az Exchange befejezi a naplók írását és rögzíti az adatbázis(ok) utolsó mentésének időpontját.

Az Exchange Server 2003 adatbázis Kötet árnyékmásolata szolgáltatással való biztonsági mentéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
842066 TechNet terméktámogatás – élő adás: Kötet árnyékmásolata Exchange Server 2003 program számára (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A következő lista az Exchange Server 2003 program azon követelményeit sorolja fel, melyeket minden árnyékmásolatot készítő biztonságimásolat-készítő alkalmazásnak teljesítenie kell, hogy biztosítsa az Exchange adatbázisok sértetlenségét és helyreállíthatóságát:

Az alábbi listában azok az alkalmazási eseménynaplók láthatók, melyekből megállapítható, hogy teljesültek-e az Exchange követelményei. A biztonságimásolat-készítő alkalmazások és az Exchange kiszolgáló egyéb olyan eseményeket is naplózhatnak, melyek a biztonságimásolat-készítés és a visszaállítás folyamatával kapcsolatosak. Annak ellenőrzése révén, hogy a következő események naplózásra kerülnek-e a biztonságimásolat-készítés és a visszaállítás során, megállapítható az Exchange VSS követelményeinek való megfelelés. Az Exchange kiszolgálón futó, külső gyártótól származó szoftvermegoldásokhoz jelenleg nem létezik kompatibilitástanúsító partnerprogram. A megfelelőség biztosítja a biztonsági árnyékmásolatok épségét és helyreállíthatóságát, de nem jelent garanciavállalást a külső gyártótól származó megoldások teljesítményére vagy megbízhatóságára vonatkozóan.
 1. Az Exchange adatbázisról, a tranzakciónapló- és az ellenőrzőpont-fájlokról kizárólag az Exchange íróprogrammal szabad biztonsági másolatot készíteni.

  A következő alkalmazáseseményekről naplófájl készül, ha az Exchange íróprogram inicializálásra kerül a biztonsági árnyékmásolatok készítése közben.

  Eseménytípus: Információ
  Eseményforrás: ESE
  Esemény kategóriája: ShadowCopy
  Eseményazonosító: 2005
  Dátum: 2004.06.17.
  Idő: 11:40:41
  Felhasználó: -
  Számítógép: EXCHANGE_KISZOLGÁLÓ
  Leírás: Information Store (2180) Shadow copy instance 3 starting. This will be a „Biztonsági másolat típusa"* shadow copy. (Helyi adattár (2180) az árnyékmásolat 3. példányának másolása indul. Ez egy „Biztonsági másolat típusa"* árnyékmásolat lesz.)

  * A „Biztonsági másolat típusa" a létrehozott biztonsági másolat típusa (teljes, másolati, növekményes vagy különbségi).

  Eseménytípus: Információ
  Esemény forrása: MSExchangeIS
  Esemény kategóriája: Exchange VSS Writer (Exchange Kötet árnyékmásolata íróprogram)
  Eseményazonosító: 9608
  Dátum: 2004.06.17.
  Idő: 11:40:42
  Felhasználó: -
  Számítógép: EXCHANGE_KISZOLGÁLÓ
  Leírás: Exchange VSS Snapshot prepared for Snapshot successfully (Az Exchange VSS Snapshot készen áll a pillanatfelvételre).

  Eseménytípus: Információ
  Esemény forrása: MSExchangeIS
  Esemény kategóriája: Exchange VSS Writer (Exchange Kötet árnyékmásolata íróprogram)
  Eseményazonosító: 9610
  Dátum: 2004.06.17.
  Idő: 11:40:43
  Felhasználó: -
  Számítógép: EXCHANGE_KISZOLGÁLÓ
  Leírás: Exchange VSS Snapshot has frozen the storage groups successfully (Az Exchange VSS Snapshot sikeresen lefagyasztotta a tárolócsoportokat).

  Eseménytípus: Információ
  Esemény forrása: MSExchangeIS
  Esemény kategóriája: Exchange VSS Writer (Exchange Kötet árnyékmásolata íróprogram)
  Eseményazonosító: 9612
  Dátum: 2004.06.17.
  Idő: 11:40:44
  Felhasználó: -
  Számítógép: EXCHANGE_KISZOLGÁLÓ
  Leírás: Exchange VSS Snapshot has thawed the storage groups successfully (Az Exchange VSS Snapshot sikeresen felengedte a tárolócsoportokat).

 2. A biztonságimásolat-készítő alkalmazásnak ellenőriznie kell a biztonsági árnyékmásolat-készlet sértetlenségét.

  A Microsoft azt javasolja (de nem írja elő), hogy ennek az előtt kell megtörténnie, mielőtt a biztonságimásolat-alkalmazás értesíti az Exchange programot a biztonsági másolat elkészültéről. Ennek az ajánlásnak az az oka, hogy az Exchange a sikeres bizonságimásolat-készítés után még két fontos feladatot végez el:
  • Frissíti azoknak az adatbázisoknak a fejlécét, melyekről biztonsági másolat készült, hogy kijelezhesse az utolsó sikeres biztonsági másolat elkészítésének idejét.
  • Törli azokat a tranzakciónaplókat a kiszolgálóról, amelyekre már nincs szükség az utolsó sikeres biztonsági másolatból való visszaállításhoz (előregörgetés).
  Ha egy biztonságimásolat-alkalmazás későbbre halasztja a fájlok sértetlenségének a vizsgálatát, amikor már ezek a feladatok befejeződtek, akkor különösen figyelni kell az utolsó ellenőrzött biztonsági másolat és az ahhoz a biztonsági másolathoz szükséges összes naplófájl másolatának a megőrzésére. Még ha az Exchange értesítést is kapott a biztonsági másolat sikeres elkészültéről, akkor sem szabad addig bízni a biztonsági másolatban, amíg a biztonságimásolat-készítő alkalmazás nem fejezte be a fájlok sértetlenségének ellenőrzését.

  A fájlok sértetlenségének ellenőrzéséről és annak megállapításáról, hogy melyik adatbázis- és tranzakciós naplófájlokat kell megőrizni a fájlok sértetlenségének lezárt ellenőrzéséig, további részleteket a jelen cikk „Útmutató a kötetek biztonsági árnyékmásolatai sértetlenségének ellenőrzéséhez" című szakaszában talál.
 3. Az eredeti helyre történő visszaállítást** kizárólag az Exchange íróprogrammal szabad végezni

  Az Exchange íróprogram a következő eseményeket fogja naplózni az alkalmazás-eseménynaplókban az árnyékmásolat-visszaállítási folyamat közben.

  Eseménytípus: Információ
  Esemény forrása: MSExchangeIS
  Esemény kategóriája: Exchange VSS Writer (Exchange Kötet árnyékmásolata íróprogram)
  Eseményazonosító: 9620
  Dátum: 2004.06.17.
  Idő: 13:49:59
  Felhasználó: -
  Számítógép: EXCHANGE_KISZOLGÁLÓ
  Leírás: Exchange VSS Snapshot has processed pre-restore event successfully (Az Exchange VSS Snapshot a visszaállítást megelőző eseményt sikeresen feldolgozta)

  Eseménytípus: Információ
  Esemény forrása: MSExchangeIS
  Esemény kategóriája: Exchange VSS Writer (Exchange Kötet árnyékmásolata íróprogram)
  Eseményazonosító: 9618
  Dátum: 2004.06.17.
  Idő: 13:59:46
  Felhasználó: -
  Számítógép: EXCHANGE_KISZOLGÁLÓ
  Leírás: Exchange VSS Snapshot has processed post-restore event successfully (Az Exchange VSS Snapshot a visszaállítást követő eseményt sikeresen feldolgozta)

** Az „eredeti hely" egy olyan Exchange számítógép, melynek ugyanaz a kiszolgálóneve és a fájl-elérési útja, mint annak az Exchange számítógépnek, ahol a kötet biztonsági árnyékmásolata készült.

A más helyekre történő visszaállítást csak az Exchange Server 2003 SP1 szervizcsomaghoz tartozó Exchange íróprogrammal lehet elvégezni. A VSS alapú biztonságimásolat-készítő alkalmazások manuális vagy más program-módszerek segítségével tudják visszaállítani az Exchange adatbázisok árnyékmásolatait más helyekre.

Útmutató a kötetek biztonsági árnyékmásolatai sértetlenségének ellenőrzéséhez

Amikor az Exchange biztonsági üzenettárának alkalmazásprogramozási felületével készül biztonsági másolat egy adatbázisról, a program a biztonsági mentés során az adatbázis minden oldalát egymás után leolvassa, és ellenőrzi minden oldal ellenőrzőösszegének sértetlenségét. A program a tranzakciós naplófájlok ellenőrzőösszegének a sértetlenségét is ellenőrzi, mielőtt elvégzi biztonsági mentésüket.

A kötet biztonsági árnyékmásolatának mentése közben az Exchange programnak nincs lehetősége teljes egészében leolvasni minden adatbázis-fájlt, és ellenőrizni a fájlok ellenőrzőösszegének sértetlenségét. Ezért az adatbázis- és a tranzakciós naplófájlok sértetlenségét a biztonságimásolat-készítő alkalmazással kell ellenőrizni. Ez az Eseutil program futtatásával végezhető el a cikk végén leírtak szerint.

Ha nem ellenőrzi az ellenőrzőösszegek sértetlenségét a kötetről készült biztonsági árnyékmásolatok elkészítésénél, akkor előfordulhat, hogy a program nem észlel egy sérült lapot az adatbázisban, és így ez a lap az összes létező biztonsági másolatban megjelenhet. Ez a hiba csak az adatbázis javításával állítható helyre. Az adatbázis javítása hosszú leállást igényel, és bizonyos adatok elvesztését is eredményezi (legalábbis azoknak az adatoknak az elvesztését, melyek a sérült lapokon voltak).

Mindemellett, ha az utolsó biztonsági árnyékmásolat készítésénél ellenőrizte, hogy az csupa jó lapot tartalmaz-e, akkor a sérült lapoktól megtisztíthatja az adatbázist az ellenőrzött biztonsági másolat visszaállításával, valamint a biztonsági másolat elkészítése óta létrehozott tranzakciónaplók segítségével történő előregörgetésével. Ehhez a művelethez általában sokkal rövidebb leállási idő szükséges, mint az adatbázis javításához, és ezzel a helyreállítási módszerrel adatveszteség nélkül ki lehet javítani az adatbázis hibáit.

Ennélfogva a biztonsági árnyékmásolatot nem szabad addig jónak tekintenie, amíg nem ellenőrizte a benne lévő összes fájl ellenőrzőösszegét.

A biztonsági másolat sértetlenségének ellenőrzésekor a következő két szabály betartására kell ügyelnie:
 • Adatbázis-fájlok esetén: Mindig készenlétben kell tartani az adatbázis-fájlokról egy ellenőrzött sértetlen másolatot. Az ellenőrzött sértetlen biztonsági másolat egy olyan másolat a biztonságimásolat-készleten belül, melyen elvégezték az ellenőrzőösszegek ellenőrzését az adatbázis-fájlokon.
Egy olyan adatbázis, amelyről nemrég készült biztonsági másolat, és még nem végezték el rajta az ellenőrzőösszegek ellenőrzését, nem tekinthető érvényes biztonsági másolatnak. Addig nem szabad törölni az előző ellenőrzött biztonsági másolatot, amíg nem ellenőrizte a jelenlegi biztonsági másolat sértetlenségét.
 • Tranzakciónapló-fájlok esetén: A legfrissebb ellenőrzött sértetlen adatbázis biztonsági másolatának helyreállításához szükséges összes tranzakciónapló-fájlról is biztonsági másolatot kell készíteni, és ellenőrizni kell ellenőrzőösszeg-szintjük sértetlenségét.
Ezek a tranzakciónaplók tartalmazzák legalább az utolsó ellenőrzött biztonsági másolat minden egyes adatbázisának fejlécében meglévő Log Required (Szükséges naplók) mezőben felsorolt naplófájlokat. Ha ezek a naplófájlok nem állnak rendelkezésre, akkor az adatbázis nem lesz csatlakoztatható a visszaállítás után.

Fontos: Ez a követelmény az utolsó ellenőrzött sértetlen biztonsági másolatra, és nem a legutolsó biztonsági másolatra érvényes. Addig, amíg nem került sor a legutolsó biztonsági másolat ellenőrzőösszegének az ellenőrzésére, nem tekinthető érvényes biztonsági másolatnak.

Megőrizheti azokat a kiegészítő naplókat is, amelyek az adatbázis biztonsági másolatának visszaállítása után az adatbázis teljes előregörgetéséhez szükségesek. Ezek azok a tranzakciónaplók egymást követő sorrendben, kezdve a legalacsonyabb Log Required fájltól egészen a legutoljára létrehozott tranzakciónaplóig, melyek el lettek távolítva az Exchange kiszolgálóról. Erről részletes példák és magyarázatok olvashatók lejjebb.

A Log Required fájlok tartományában felsoroltakon kívül más tranzakciónaplók is megőrizhetők, de ez nem feltétlenül szükséges azoknak az adatbázisoknak a sikeres visszaállításához és csatlakoztatásához, melyekről biztonsági másolat készült. Ha azonban nem őrzi meg mindezeket a naplókat, akkor a biztonsági másolatból történő visszaállításnál elveszíti az adatbázis összes olyan változtatását, melyek a biztonsági másolat elkészítése után születtek. A Microsoft nyomatékosan azt ajánlja, hogy ne csak azokat a tranzakciónaplókat őrizze meg, melyekre az adatbázis biztonsági mentésének visszaállításához és csatlakoztatásához van szükség, hanem minden azt követő, az adatbázis adatveszteség nélkül történő előregörgetéséhez szükséges tranzakciónaplót is.

A szükséges tranzakciónapló-fájlok megállapítása

Ha egy Exchange adatbázisról akkor készül biztonsági másolat, amikor éppen online kapcsolatban van, akkor ezzel együtt legalább egy tranzakciónapló-fájlról is készülni fog biztonsági másolat, tekintet nélkül arra, hogy a biztonsági üzenettár alkalmazásprogramozási felületét vagy a biztonsági árnyékmásolat-készítő alkalmazásprogramozási felületét használja.

Online biztonsági másolat visszaállítása után a tranzakciónaplókból származó információt alkalmazni kell az adatbázisra („visszajátszani"), mielőtt az adatbázis újra csatlakoztatható lesz. Minden adatbázis fejlécének a Log Reqired mezője rögzíti az adatbázisba visszajátszandó tranzakciónapló-fájlok (generálási) sorszámát.

Ha a Log Required mező 0-0 értékeket mutat, az azt jelenti, hogy az adatbázis minden további tranzakciónapló-adat visszajátszása nélkül csatlakoztatható. A Log Required mező értéke egyedül akkor lehet 0-0, ha előzőleg az adatbázis tisztán leállított állapotba került. Az adatbázis működése közben a Log Required mező mindig rögzíti azokat a tranzakciónaplókat, amelyeket addig még nem alkalmaztak az adatbázisra. Ezek tartománya folyamatosan frissül.

Ha egy adatbázisról online kapcsolat közben készült biztonsági másolat, akkor annak Log Required tartománya mindig egy nullától eltérő számot visel, és az adatbázissal együtt ezekről a naplókról is másolatot kell készíteni. Ha a visszaállítás után ezek a naplófájlok nem állnak rendelkezésre, akkor az adatbázis nem lesz csatlakoztatható. (Kijavíthatja az adatbázist, ha a szükséges naplók nem találhatók, de nincs rá garancia, hogy a javítás sikerrel is fog járni, és a javítás szinte mindig bizonyos fokú adatveszteséggel jár, még akkor is, ha csak a hiányzó naplók adatairól van szó.)

Ha az Exchange biztonsági üzenettárának az alkalmazásprogramozási felületét vagy az Exchange íróprogramban lévő VSS biztonságimásolat-készítő alkalmazásprogramozási felületet használja, akkor az adatbázis csatlakoztatásához szükséges naplófájlokról az adatbázissal együtt automatikusan biztonsági másolat készül. Ha csak a Log Required fájlokat játssza vissza, akkor az adatbázisnak a biztonsági másolat elkészültekori állapota áll helyre. Ha az adatbázist előre szeretné görgetni ezen az időponton túlra, akkor azokat a naplófájlokat is le kell játszania, amelyek a biztonsági mentés után jöttek létre.

Annak érdekében, hogy az adatbázist bármelyik biztonsági másolatból kiindulva teljesen előregörgethesse, meg kell őriznie az összes naplófájl teljes sorozatát, kezdve az adatbázis tárolócsoportján belül a Log Required tartomány legalsó naplójától egészen a legutoljára létrehozott naplófájlig. Ha ebből a sorozatból bármelyik napló hiányzik, vagy megsérült, akkor az adatbázist csak a hiányzó vagy sérült fájlt megelőző utolsó hibátlan napló időpontjáig fogja tudni előregörgetni.

Ezért ha biztonsági másolatból adatveszteség nélkül szeretne helyreállítást végezni, akkor fontos, hogy az adatbázis utolsó ellenőrzött biztonsági másolatától kezdve csupa jó másolatot őrizzen meg minden tranzakciónapló-fájlról.

A tranzakciónaplók törlése

Ha nem távolítják el az Exchange kiszolgálóról a tranzakciónaplókat, akkor azok addig fognak gyűlni, míg elfoglalják az rendelkezésre álló egész lemezterületet. Ezért a biztonsági üzenettár alkalmazásprogramozási felületei és a VSS biztonságimásolat-készítő alkalmazásprogramozási felületek is támogatják a tranzakciónapló-fájlok törlését a normál vagy a növekményes biztonsági másolat elkészülése után. A legfrissebb biztonsági másolat visszaállításához szükséges naplófájloknál régebbi naplófájlok automatikusan törlődnek a kiszolgálóról, miután a biztonságimásolat-készítő alkalmazások jelzik az Exchange programnak, hogy sikeresen elkészült a biztonsági másolat.

A biztonsági üzenettár alkalmazásprogramozási felületének esetében az adatbázis ellenőrzőösszegének ellenőrzése a biztonságimásolat-készítés közben történik. Mire elkészül egy biztonsági másolat, addigra megtörtént az egész adatbázis és a szükséges naplófájlok fizikai sértetlenségének ellenőrzése. A VSS alkalmazásprogramozási felület esetében az ellenőrzőösszeg ellenőrzése nem része a biztonságimásolat-készítés tulajdonképpeni folyamatának. A forgalmazónak a biztonságimásolat-készítéstől függetlenül ellenőriznie kell az adatbázis fizikai sértetlenségét. Ez az Eseutil eszközzel végezhető el azelőtt vagy azután, hogy az Exchange jelzést kapott a biztonsági másolat befejezéséről.

Ha a biztonsági másolat elkészülése előtt kerül sor az ellenőrzőösszeg ellenőrzésére, akkor a biztonságimásolat-készletben fellépő bármilyen hiba esetén az Exchange program felé jelezni lehet, hogy a biztonságimásolat-készítés sikertelen volt. Ennek hatására az Exchange nem fogja törölni a naplófájlokat a kiszolgálóról.

Ha az ellenőrzőösszeg ellenőrzését a biztonsági mentés befejezése utánra halasztják, akkor az Exchange letörli a régebbi naplófájlokat a kiszolgálóról. Előfordulhat, hogy ezek közül a naplófájlok közül néhányra szükség lett volna az adatbázisnak az előző jó biztonsági másolatból történő előregörgetéséhez. Ha előzőleg nem készített másolatokat ezekről a naplófájlokról, akkor nem fogja tudni teljesen elvégezni az előregörgetést.

A Microsoft ezért azt javasolja (de nem írja elő), hogy a VSS biztonsági másolaton azelőtt ellenőrizzék az ellenőrzőösszeget, mielőtt a biztonságimásolat-készítő alkalmazás jelezné a biztonsági mentés befejeződését az Exchange programnak. Ha az ellenőrzőösszeg ellenőrzését akkorra halasztják, amikor már elkészült a biztonsági másolat, akkor a biztonságimásolat-készítő alkalmazásnak biztosítania kell, hogy minden, a kiszolgálóról törölt tranzakciónapló-fájlról készüljön másolat, kivéve, ha nem olyan fontos a teljes előregörgetés.

A legtöbb esetben minden olyan tranzakciónapló, amelyre szükség van egy VSS biztonsági másolat előregörgetéséhez, rendelkezésre fog állni az előző biztonsági másolattal elmentett naplófájlok készletében a jelenlegi biztonsági másolással elmentett naplófájlkészlettel együtt. Mindamellett a vevőknek a szállító kiválasztásakor ezt a szempontot is mérlegelniük kell.

Ellenőrizetlen biztonsági másolatok visszaállítása

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor vészhelyreállításra van szükség, mielőtt az ellenőrzőösszeg ellenőrzése befejeződött volna a legutolsó biztonsági másolaton. Ilyen esetekben a Microsoft azt ajánlja, hogy állítsa vissza az előző ellenőrzött biztonsági másolatot, és inkább görgesse előre a biztonsági másolatot, ahelyett, hogy egy le nem ellenőrzött biztonsági másolatra hagyatkozna.

Előfordulhat azonban, hogy olyan, a garantált szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodásokat kötött, melyek előírják, hogy gyorsabban állítsa vissza az adatokat, mint ahogy az az előző biztonsági másolatból elvégezhető volna. Ezekben az esetekben lehet, hogy jobb megoldás a nem ellenőrzött biztonsági másolat visszaállítása, feltéve, ha még őriz egy régebbi ellenőrzött biztonsági másolatot és az abból történő teljes előregörgetéshez szükséges összes naplófájlt. Ha eleget tesz ezeknek a követelményeknek, akkor még mindig elvégezheti az előregörgetést egy ismert jó biztonsági másolatból kiindulva, abban az esetben, ha a legutolsó biztonsági másolatról kiderül, hogy hibás.

Útmutató a pillanatfelvétel konzisztenciájának ellenőrzéséhez

A VSS kérelmezőnek az Eseutil.exe segédprogram futtatásával ellenőriznie kell a pillanatkép konzisztenciáját az adatbázison és a naplófájlokon a következő táblázatban szereplő megfelelő beállítások használatával. A VSS kérelmezőnek ellenőriznie kell, hogy egyetlen visszaadott kilépési kód (ERRORLEVEL) sem negatív értékű. Az ERRORLEVEL környezeti változó megjelenítéséhez írja be az echo %errorlevel% parancsot a parancssorba, miután az Eseutil.exe segédprogram lefutott. A negatív értékű ERRORLEVEL arra utal, hogy a fájlok sérültek. Mielőtt a VSS kérelmező hívja a BackupComplete üzenetet, meg kell győződnie róla, hogy a biztonságimásolat-összetevőnek a biztonságimásolat-összetevő dokumentumban kijelzett állapota a konzisztencia-ellenőrzés eredményét tükrözi, vagyis biztonságimásolat-összetevő állapotának FALSE értéket kell mutatnia, ha bármilyen sérülést talált a program, és TRUE értéket kell mutatnia, ha a program nem talált sérülést. A pillanatfelvétel konzisztencia-ellenőrzése az Exchange csoport által támogatott megoldás kötelező előírása.

A következő táblázatban az egyes biztonságimásolat-típusok és sértetlenség-ellenőrzések kombinációja szerepel.
Fájltípus \ Biztonsági másolat típusaTeljes biztonsági másolatMásolási biztonsági másolatNövekményes biztonsági másolatKülönbözeti biztonsági másolat
.edb„eseutil /k /i”„eseutil /k /i”--
.log„eseutil /k" *„eseutil /k" *„eseutil /k" **„eseutil /k" **
.stm----
.chk----

A biztonsági kötet-árnyékmásolatok pillanatfelvétel-jellegének köszönhetően a JET adatbázismotornak nincs lehetősége rá, hogy minden lapon elvégezze a szükséges konzisztencia-ellenőrzéseket. Ezért a VSS kérelmező felelőssége, hogy biztosítsa a pillanatfelvétel konzisztenciáját.

* Minden olyan fájlra, amelynek a naplófájl-létrehozási száma megegyezik, vagy nagyobb, mint az ellenőrzőpont-naplófájl száma, szükség van a pillanatfelvétel-adatbázis helyreállításához. Ha még megvan, akkor az aktuális naplófájlra (Enn.log) is szükség van az adatbázis helyreállításához. Ha a szükséges naplófájlok közül bármelyik nem működik a konzisztencia ellenőrzése során, akkor a kérelmezőnek biztosítania kell, hogy a biztonságimásolat-összetevő értéke FALSE-ra legyen állítva, mielőtt hívja a BackupComplete üzenetet. Az ellenőrzőpont-naplófájl megállapításához futtassa az eseutil.exe programot a pillanatfelvétel ellenőrzőpont-fájlján, és elemezze az „Ellenőrzőpont:" kimenetét. A „c:\eseutil.exe /mk E01.chk" például a következőket mutatja:
Ellenőrzőpont: (0x20,9D,187)
ahol a 0x20 az ellenőrzőpont naplófájljának a napló-létrehozási száma.

Ebben a példában semmilyen naplófájlnak, beleértve az E0100020.log fájlnak és a fölötte lévő fájloknak sem szabad sérülteknek lenniük annak érdekében, hogy akkor is helyreállítható legyen a pillanatfelvétel-adatbázis, ha az adatbázis már sikeresen túlesett a fizikai konzisztencia-ellenőrzésen.

** A növekményes vagy különbözeti biztonságimásolat-készlet minden naplófájljára szükség van az adatbázis helyreállításához. Az egész naplófájl-sorozat konzisztenciája ellenőrizhető az eseutil segédprogram a naplófájl előtagján való futtatásával. Az „eseutil /k E01” például minden E01xxxxx.log formátumú fájlon futtatja a konzisztencia-ellenőrzést egy adott elérési úton.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 822896 - Utolsó ellenőrzés: 12/03/2007 07:51:00 - Verziószám: 7.5

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbtshoot KB822896
Visszajelzés