A szolgáltatás elérhetetlenségét jelző 503-as kódú hiba elhárítása az Exchange Server 2003 Outlook Web Access alkalmazásában

Összefoglaló
Miután beírta a Microsoft Outlook Web Access (OWA) címét egy Microsoft Exchange Server 2003 programot futtató számítógépen, az OWA bejelentkezési ablakának megjelenése előtt a böngészőben a következő hibaüzenet jelenhet meg:
503 Service Unavailable (A szolgáltatás nem érhető el.)


Ez a probléma akkor fordul elő, ha a Davex.dll fájl nem tud kommunikálni egy postaláda-tárolóval vagy egy nyilvános mappa tárolójával. a lap tetejére

Az összes szolgáltatás futásának ellenőrzése

A szolgáltatás elérhetetlenségét jelző 503-as kódú hiba akkor is előfordulhat, amikor nem futnak az Exchange 2003 szolgáltatások, elsősorban a System Attendant (Rendszerfelügyelő) és az Information Store (Adattároló) szolgáltatás. A szolgáltatások megtekintéséhez és futásuk ellenőrzéséhez a következőket kell tennie:
 1. Mutasson a Start menü Programok, majd Felügyeleti eszközök pontjára, és kattintson a Szolgáltatások parancsra.
 2. A Szolgáltatások összetevőben keresse meg a Microsoft Exchange Information Store és a Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatásokat a Név oszlopban, majd ellenőrizze, hogy az Állapot oszlopban Elindítva érték szerepel-e mellettük.
 3. Ha a szolgáltatás nincs elindítva, kattintson a jobb gombbal a nevére, majd kattintson az Indítás parancsra.
a lap tetejére

A szolgáltatások helyi rendszerfiók alatt való futásának ellenőrzése

A szolgáltatás elérhetetlenségét jelző 503-as kódú hiba akkor is előfordulhat, amikor az Exchange 2003 szolgáltatások nem a helyi rendszerfiók alatt futnak. Ha meg szeretne győződni arról, hogy a szolgáltatások a helyi rendszerfiók alatt futnak, a következőket kell tennie:
 1. Nyissa meg a Szolgáltatások összetevőt.
 2. A Név oszlopban keresse meg a Microsoft Exchange Information Store és a Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatásokat, majd ellenőrizze, hogy a Bejelentkezés oszlopban a Helyi rendszer érték szerepel-e mellettük.
 3. Ha az egyik szolgáltatás nem a helyi rendszerfiók alatt van bejelentkezve, hajtsa végre a következőt:
  1. Kattintson a jobb gombbal a szolgáltatás nevére, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.
  2. Kattintson a Bejelentkezés fülre, majd válassza a Bejelentkezés mint csoport Helyi rendszerfiók elemét.
  3. Kattintson az OK gombra.
a lap tetejére

A postaládák és a nyilvános mappák tárolóinak csatlakoztatása

A szolgáltatás elérhetetlenségét jelző 503-as kódú hiba akkor is előfordulhat, ha a postaládák és a nyilvános mappák tárolói nincsenek csatlakoztatva. Ezért csatlakoztatnia kell a postaládák és a nyilvános mappák tárolóit. A postaládák és a nyilvános mappák tárolóinak csatlakoztatásához a következőket kell tennie:
 1. Mutasson a Start menü Programok, majd Microsoft Exchange pontjára, és kattintson a System Manager (Rendszerkezelő) parancsra.
 2. Ha a Display administrative groups (Felügyeleti csoportok megjelenítése) beállítás be van kapcsolva, bontsa ki az Administrative Groups (Felügyeleti csoportok), majd az első felügyeleti csoport elemet (ahol az első felügyeleti csoport a saját felügyeleti csoportjának a neve).
  Megjegyzés: A felügyeleti csoportok megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal a Saját_szervezet elemre, válassza a Tulajdonságok parancsot, jelölje be a Display administrative groups (Felügyeleti csoportok megjelenítése) jelölőnégyzetet, majd kattintson kétszer az OK gombra, és indítsa újra az Exchange System Manager programot.
 3. Bontsa ki a Servers (Kiszolgálók), a Saját_Exchange_kiszolgáló_neve, majd az első tárolócsoport elemet.
 4. Kattintson a jobb gombbal a Mailbox Store (Postaláda-tároló) elemre, majd válassza a Mount Store (Tároló csatlakoztatása) összetevőt, és kattintson az OK gombra.
 5. Kattintson a jobb gombbal a Public Folder Store (Nyilvános mappa tárolója) elemre, majd válassza a Mount Store (Tároló csatlakoztatása) összetevőt, és kattintson az OK gombra.
a lap tetejére

A 259 karaktert meghaladó hosszúságú beállításkulcsok ellenőrzése a HKEY_CLASSES_ROOT beállításstruktúrában

A szolgáltatás elérhetetlenségét jelző 503-as kódú hiba akkor is előfordulhat, amikor 259 karaktert meghaladó hosszúságú beállításkulcs található a
HKEY_CLASSES_ROOT
beállításstruktúrában. Indítás közben az Exchange OLE DB szolgáltató (ExOLEDB) azonosítja a regisztrált fájltípusokat a
HKEY_CLASSES_ROOT
beállításstruktúrában. Ha az egyik alkulcs alapértelmezett értéke meghaladja a 259 karaktert, vagy létezik olyan egyedi hozzáférés-szabályozási lista, amely nem érvényes az egyik alkulcsnál, akkor előfordulhat, hogy az ExOLEDB váratlanul kilép.

Ha létezik olyan alkulcs, amelynek alapértelmezett értéke meghaladja a 259 karaktert, vagy létezik érvénytelen egyedi hozzáférés-szabályozási lista, akkor a következő eseményazonosító üzeneteket rögzíti a rendszer az alkalmazások eseménynaplójában az Exchange 2003 szolgáltatásainak újraindításakor:
Eseménytípus: Információ
Esemény forrása: MSExchangeSA
Esemény kategóriája: Általános
Eseményazonosító: 9014
Leírás:
Microsoft Exchange System Attendant has been started for Exchange server kiszolgálónév successfully. (A Microsoft Exchange System Attendant szolgáltatás a kiszolgálónév Exchange-kiszolgálóhoz sikeresen elindult.)
Eseménytípus: Információ
Esemény forrása: MSExchangeSA
Esemény kategóriája: Figyelés
Eseményazonosító: 9095
Leírás:
The MAD Monitoring thread is initializing. (MAD figyelési szál elindítva.)
Eseménytípus: Információ
Esemény forrása: MSExchangeSA
Esemény kategóriája: Figyelés
Eseményazonosító: 9096
Leírás:
The MAD Monitoring thread is initializing. (MAD figyelési szál elindult.)
Eseménytípus: Információ
Esemény forrása: EXOLEDB
Eseményazonosító: 101
Leírás:
Microsoft Exchange OLEDB has successfully shutdown. (A Microsoft Exchange OLEDB sikeresen leállt.)
Eseménytípus: Hiba
Esemény forrása: MSExchangeIS
Eseményazonosító: 9542
Leírás:
Initialization of external interface OLEDB failed; Error ecServerOOM. (A külső OLEDB-kapcsolat indítása sikertelen; ecServerOOM hiba.)
Emellett a következő eseményazonosító üzenet többször előfordulhat az alkalmazások eseménynaplójában: The Free/Busy service may also generate some errors. (A Szabad/Foglalt szolgáltatás is okozhat hibákat.)
Eseménytípus: Hiba
Esemény forrása: EXCDO
Esemény kategóriája: Általános
Eseményazonosító: 8206
Leírás:
Calendaring agent failed with error code 0x800XXXXX while saving appointment. (A naptárügynök a találkozó mentése közben hibába ütközött. Hibakód: 0x800XXXXX.)
A következő eseményazonosítójú üzenet többször előfordulhat a rendszernaplóban:
Eseménytípus: Hiba
Esemény forrása: DCOM
Esemény kategóriája: Nincs
Eseményazonosító: 10002
Leírás:
Access denied attempting to launch a DCOM Server. (Hozzáférés megtagadva a DCOM-kiszolgáló indításakor.) Kiszolgáló: {9DA0E106-86CE-11D1-8699-00C04FB98036} Felhasználó: SYSTEM/NT AUTHORITY, SID=S-1-5-18
A hiba elhárításához futtassa a HKCRScan eszközt (HKCRScan.exe). A HKCRScan eszköz megkeresi a 259 karakternél hosszabb alkulcsokat a HKEY_CLASSES_ROOT beállításstruktúrában. Továbbá a HKCRScan segít annak meghatározásában, hogy létezik-e 0x5 hibakódot visszaadó egyedi hozzáférés-szabályozási lista. Beállításkulcs felsorolásakor a hibakód jelentése „Hozzáférés megtagadva”. A HKCRScan a Microsoft által kifejlesztett belső eszköz. Az eszköz beszerzése érdekében lépjen kapcsolatba a Microsoft terméktámogatási szolgálatával. A terméktámogatási szolgálattal történő kapcsolatfelvételről további információt a Microsoft következő webhelyén talál:
a lap tetejére

Annak ellenőrzése, hogy akadályozza-e csoportházirend-objektum az MSExchangeIS szolgáltatás indítását

A szolgáltatás elérhetetlenségét jelző 503-as kódú hiba akkor is előfordulhat, ha létezik egy, az MSExchangeIS szolgáltatás indítását akadályozó csoportházirend-objektum.

Előfordulhatnak a cikkben bemutatott 101 EXOLEDB és 9542 MSExchangeIS eseményekhez hasonló eseményazonosító üzenetek is.

Megjegyzés: Az eseményazonosító üzenetek leírásai eltérhetnek a cikkben felsoroltakétól.

A következő eseményazonosító üzenetek is előfordulhatnak:
Eseménytípus: Hiba
Esemény forrása: EXCDO
Eseményazonosító: 8208
Leírás:
Calendaring agent failed with error code 0x8000ffff while expanding recurring appointments. (A naptárügynök az ismétlődő találkozók kibontása közben hibába ütközött. Hibakód: 0x8000ffff.)

Eseménytípus: Hiba
Esemény forrása: DCOM
Eseményazonosító: 10009
Leírás:
DCOM was unable to communicate with the computer RCC-EXH-02-W using any of the configured protocols. (A DCOM a beállított protokollok egyikén keresztül sem tudott kommunikálni az RCC-EXH-02-W számítógéppel.)
Fontos: Az alábbi szakasz, módszer vagy feladat a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, Ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről módosítása előtt célszerű biztonsági másolatot készíteni, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentése és visszaállítása Windows rendszerben
A probléma megkerülése:
 1. Biztonsági másolat készítése céljából keresse meg és exportálja a következő beállításkulcsot:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
 2. Keresse meg a következő beállításkulcsot:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
 3. Megjegyzés: Ezt a lépést csak a 2. lépés végrehajtását követően végezheti el.

  A DCOM-konfigurációs segédprogramban (Dcomcnfg.exe) az ExOLEDB DCOM szolgáltatás futtatójának válassza az Identitás lapon található Az indító felhasználó lehetőséget:
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a dcomcnfg parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  2. Bontsa ki a Komponensszolgáltatások, majd a Számítógépek elemet.

   Megjegyzés: A Számítógépek csomópont kibontása több percig is eltarthat.
  3. Bontsa ki a Sajátgép, majd a DCOM-konfiguráció elemet.
   A következő üzenet jelenik meg:
   A {9DA0E103-86CE-11D1-8699-00C04FB98036} CLSID (elem: C:\Program Files\Exchsrvr\bin\STORE.EXE, cím: Exoledb Session Factory) értéke AppID, de nincs bejegyezve a \\HKEY_CLASSES_ROOT\AppId kulcs alatt. Be kívánja jegyezni?
  4. Kattintson az Igen gombra.
  5. A DCOM-konfiguráció elem alatt kattintson a jobb gombbal az Exoledb Session Factory elemre, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.

   Fontos! Az Exoledb Session Factory nem látható, ha nem távolítja el a 2. lépésben megadott beállításkulcsot. A Tulajdonságok parancsra kattintva az Exoledb Session Factory tulajdonságait tartalmazó párbeszédpanel megjelenítése több percig is eltarthat.
  6. Kattintson az Identitás fülre, jelölje be Az indító felhasználó választógombot, és kattintson az OK gombra.
  Ha ez az eljárás megoldja az OWA „503 Service Unavailable” hibáját, a probléma egy csoportházirend-objektummal kapcsolatos. Módosítsa vagy távolítsa el a problémát okozó csoportházirend-objektumot. Ha ez az eljárás nem oldja meg az OWA „503 Service Unavailable” hibaüzenetét, importálja az előzőleg exportált és törölt beállításkulcsot. Ha a probléma nem egy csoportházirend-objektummal kapcsolatos, a beállításkulcs végleges eltávolítása egyéb hibákat is okozhat a kiszolgálón.
a lap tetejére

Az MDAC-összetevők újraregisztrálása

Ha a 101 EXOLEDB és a 9542 MSExchangeIS eseményazonosító üzenetek mellett a következő üzeneteket is látja, akkor elképzelhető, hogy egyes MDAC-összetevők regisztrációja hibás, és azokat újra kell regisztrálnia:
Eseménytípus: Információ
Esemény forrása: EXOLEDB
Eseményazonosító: 101
Leírás:
Microsoft Exchange OLEDB has successfully shutdown. (A Microsoft Exchange OLEDB sikeresen leállt.)
Eseménytípus: Hiba
Esemény forrása: MSExchangeIS
Eseményazonosító: 9542
Leírás:
Initialization of external interface OLEDB failed; Error Unknown error. (A külső OLEDB-kapcsolat indítása sikertelen; ismeretlen hiba.)

A következő lista tartalmazza azokat a DLL-fájlokat, amelyek az MDAC-összetevők újraregisztrálásához és a probléma megoldásához szükségesek. A fájlok újraregisztrálása előtt állítsa le az Information Store (Adattároló) szolgáltatást, majd a következő DLL-fájlok sikeres újraregisztrálása után ismét indítsa el.

Megjegyzés: Az Oledb32.dll fájlnak 2.8.1022.0 vagy frissebb verziójúnak kell lennie.
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32r.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Msdaipp.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\ado\Msado15.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Msdaurl.dll
DLL-fájl regisztrálása:
 • Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, majd írja be a regsvr32 parancsot a regisztrálni kívánt DLL-fájl elérési útjával és nevével. Az Oledb32.dll fájl regisztrálásához például a következő parancsot írja a parancssorba:
  regsvr32 "c:\program files\common files\system\ole db\oledb32.dll"
Megjegyzés: A fájlok regisztrálása közben ehhez hasonló hibaüzenetet kaphat:
A könyvtár ("elérési út és fájlnév") betöltése sikertelen - A megadott eljárás nem található.
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
837285 Az Exchange Server 2003 rendszert futtató kiszolgálók a szolgáltatás elérhetetlenségéről tájékoztató 503-as kódú hibaüzenettel válaszolhatnak a böngészők Outlook Web Access alkalmazáshoz irányuló kéréseire (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
a lap tetejére

A HKEY_CLASSES_ROOT rendszerleíró kulcs engedélyeinek ellenőrzése

Az alapértelmezett engedélyek az alábbiak:
SzerepkörEngedély
RendszergazdákTeljes hozzáférés, Olvasás
Hitelesített felhasználókOlvasás
LÉTREHOZÓ TULAJDONOSSpeciális engedélyek
KiszolgálófelelősökOlvasás, Speciális engedélyek
SYSTEMTeljes hozzáférés, Olvasás
DACL
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 823159 - Utolsó ellenőrzés: 02/26/2014 18:16:00 - Verziószám: 1.0

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster KB823159
Visszajelzés