Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

NTFS-engedélyek módosítása az Xcacls.vbs eszközzel

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

2015. július 14-én véget ért a Windows Server 2003 támogatása

2015. július 14-én a Microsoft megszüntette a Windows Server 2003 támogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Összefoglaló
Az Xcacls.exe eszköz frissített verziója letölthető Microsoft Visual Basic parancsfájlként (Xcacls.vbs) a Microsoft webhelyéről. Ez a részletes útmutató azt ismerteti, hogy miként használható az Xcacls.vbs parancsfájl az egyes fájlok és mappák NTFS fájlrendszerbeli engedélyeinek módosításához és megtekintéséhez. Az Xcacls.vbs eszközzel a parancssorban megadható a Windows Intéző programban elérhető összes fájlrendszer-biztonsági beállítás. Az eszköz a fájlok hozzáférés-szabályozási listáit (ACL) jeleníti meg és módosítja.

Megjegyzés: Az Xcacls.vbs eszköz csak a Microsoft Windows 2000, a Microsoft Windows XP és a Microsoft Windows Server 2003 rendszerben működik, és a Microsoft nem nyújt hozzá terméktámogatást.

a lap tetejére

Az eszköz telepítéséhez és használatához az alábbi műveleteket kell végrehajtani.
 1. Töltse le az Xcacls.vbs fájl legújabb verzióját a Microsoft webhelyéről:
 2. Kattintson duplán az Xcacls_Installer.exe fájlra. A kicsomagolt fájlok tárolási helyeként adjon meg egy olyan mappát, amely a számítógép keresési útvonalán található (például C:\Windows).
 3. Az alapértelmezett Wscript parancsértelmező helyett adja meg a Cscript parancsértelmezőt. (Az Xcacls.vbs parancsfájl a Cscript parancsértelmezőben működik a leghatékonyabban.) Ehhez írja be a következő parancsot a parancssorba, majd nyomja meg az ENTER billentyűt:
  cscript.exe /h:cscript
  Megjegyzés: A Cscript parancsértelmező alapértelmezettként történő megadása csak arra van hatással, hogy a parancsfájlok hogyan írnak a képernyőre. A Wscript parancsértelmező minden egyes sort egy OK gombot tartalmazó párbeszédpanelre ír, míg a Cscript a parancssorablakban jeleníti meg a sorokat. Ha nem szeretne az alapértelmezett parancsértelmező helyett másikat megadni, akkor a parancsfájlt a következő paranccsal kell futtatnia:
  cscript.exe xcacls.vbs
  Amennyiben a Cscript parancsértelmezőt teszi alapértelmezetté, a parancsfájl az alábbi paranccsal futtatható:
  xcacls.vbs
 4. Az Xcacls.vbs eszköz parancssori szintaxisának megtekintéséhez írja be a következő parancsot a parancssorba:
  xcacls.vbs /?
a lap tetejére

Az xcacls.vbs /? parancs hatására megjelenő parancskimenet ismerteti az Xcacls.vbs eszköz parancsszintaxisát.
Usage: XCACLS filename [/E] [/G user:perm;spec] [...] [/R user [...]] [/F] [/S] [/T] [/P user:perm;spec [...]] [/D user:perm;spec] [...] [/O user] [/I ENABLE/COPY/REMOVE] [/N [/L filename] [/Q] [/DEBUG]  filename      [Required] If used alone, it displays ACLs. (Filename can be a filename, directory name or wildcard characters and can include the whole path. If path is missing, it is assumed to be under the current directory.) Notes: - Put filename in quotes if it has spaces or special characters such as &, $, #, etc. - If filename is a directory, all files and subdirectories under it will NOT be changed unless the /F or S is present.  /F         [Used with Directory or Wildcard] This will change all files under the inputted directory but will NOT traverse subdirectories unless /T is also present. If filename is a directory, and /F is not used, no files will be touched.  /S         [Used with Directory or Wildcard] This will change all subfolders under the inputted directory but will NOT traverse subdirectories unless /T is also present. If filename is a directory, and /S is not used, no subdirectories will be touched.  /T         [Used only with a Directory] Traverses each subdirectory and makes the same changes. This switch will traverse directories only if the filename is a directory or is using wildcard characters. /E         Edit ACL instead of replacing it.  /G user:GUI     Grant security permissions similar to Windows GUI standard (non-advanced) choices. /G user:Perm;Spec  Grant specified user access rights. (/G adds to existing rights for user)            User: If User has spaces in it, enclose it in quotes. If User contains #machine#, it will replace #machine# with the actual machine name if it is a non-domain controller, and replace it with the actual domain name if it is a domain controller.               New to 3.0: User can be a string representing the actual SID, but MUST be lead by SID# Example: SID#S-1-5-21-2127521184-160... (SID string shown has been shortened) (If any user has SID# then globally all matches must match the SID (not name) so if your intention is to apply changes to all accounts that match Domain\User then do not specify SID# as one of the users.)            GUI: Is for standard rights and can be: Permissions... F Full control M Modify X read and eXecute L List folder contents R Read W Write Note: If a ; is present, this will be considered a Perm;Spec parameter pair.            Perm: Is for "Files Only" and can be: Permissions... F Full control M Modify X read and eXecute R Read W Write Advanced... D Take Ownership C Change Permissions B Read Permissions A Delete 9 Write Attributes 8 Read Attributes 7 Delete Subfolders and Files 6 Traverse Folder / Execute File 5 Write Extended Attributes 4 Read Extended Attributes 3 Create Folders / Append Data 2 Create Files / Write Data 1 List Folder / Read Data Spec is for "Folder and Subfolders only" and has the same choices as Perm.  /R user       Revoke specified user's access rights. (Will remove any Allowed or Denied ACL's for user.)  /P user:GUI     Replace security permissions similar to standard choices.  /P user:perm;spec  Replace specified user's access rights. For access right specification see /G option. (/P behaves like /G if there are no rights set for user.)  /D user:GUI     Deny security permissions similar to standard choices.  /D user:perm;spec  Deny specified user access rights. For access right specification see /G option. (/D adds to existing rights for user.)  /O user       Change the Ownership to this user or group.  /I switch      Inheritance flag. If omitted, the default is to not touch Inherited ACL's. Switch can be: ENABLE - This will turn on the Inheritance flag if it is not on already. COPY  - This will turn off the Inheritance flag and copy the Inherited ACL's into Effective ACL's. REMOVE - This will turn off the Inheritance flag and will not copy the Inherited ACL's. This is the opposite of ENABLE. If switch is not present, /I will be ignored and Inherited ACL's will remain untouched.  /L filename     Filename for Logging. This can include a path name if the file is not under the current directory. File will be appended to, or created if it does not exit. Must be Text file if it exists or error will occur.            If filename is omitted, the default name of XCACLS will be used.  /Q         Turn on Quiet mode. By default, it is off. If it is turned on, there will be no display to the screen.  /DEBUG       Turn on Debug mode. By default, it is off. If it is turned on, there will be more information displayed and/or logged. Information will show Sub/Function Enter and Exit as well as other important information.  /SERVER servername Enter a remote server to run script against.  /USER username   Enter Username to impersonate for Remote Connections (requires PASS switch). Will be ignored if it is for a Local Connection.  /PASS password   Enter Password to go with USER switch (requires USER switch).Wildcard characters can be used to specify more than one file in a command, such as: *    Any string of zero or more characters ?    Any single characterYou can specify more than one user in a command. You can combine access rights.


a lap tetejére


Az Xcacls.vbs eszköz fájlok és mappák engedélyeinek megtekintéséhez is használható.A C:\test mappa esetén például a következő parancsot beírva, majd az ENTER billentyűt megnyomva tekinthetők meg a mappa engedélyei:
xcacls.vbs c:\test
Az alábbi példa általános eredményt szemléltet.
C:\>XCACLS.VBS c:\test Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.6 verzió Copyright (C) Microsoft Corporation 1996-2001. Minden jog fenntartva.Starting XCACLS.VBS (Version: 3.4) Script at 6/11/2003 10:55:21 AMStartup directory: "C:\test"Arguments Used: Filename = "c:\test"************************************************************************** Directory: C:\testPermissions: Type   Username        Permissions      InheritanceAllowed BUILTIN\Administrators Full Control     This Folder, Subfolde Allowed NT AUTHORITY\SYSTEM   Full Control     This Folder, Subfolde Allowed Domain1\User1      Full Control     This Folder Only Allowed \CREATOR OWNER     Special (Unknown)   Subfolders and Files Allowed BUILTIN\Users      Read and Execute   This Folder, Subfolde Allowed BUILTIN\Users      Create Folders / Appe This Folder and Subfo Allowed BUILTIN\Users      Create Files / Write This Folder and SubfoNo Auditing setOwner: Domain1\User1


Megjegyzés: Az xcacls.vbs c:\test parancs kimenete ebben a példában a grafikus felhasználói felületen megjelenő szöveggel azonos. A parancsablakban egyes szavak csak részlegesen jelennek meg.

A kimenet tartalmazza a parancsfájl verziószámát, az indítási könyvtárat, valamint a parancshoz megadott argumentumokat.

A könyvtárban található, a feltételeknek eleget tevő fájlok megjelenítéséhez helyettesítő karakterek is megadhatók: a következő parancsot beírva például a C:\test mappában lévő összes, .log kiterjesztésű fájlt megjeleníti a program:
xcacls.vbs c:\test\*.log
a lap tetejére


Az Xcacls.vbs eszköz alábbi parancspéldái az alkalmazás használatához nyújtanak segítséget.

xcacls.vbs c:\test\ /g domain\testuser1:f /f /t /e
Ezzel a paranccsal módosíthatók a már létező engedélyek. A parancs teljes ellenőrzést engedélyez a Domain\TestUser1 felhasználónak a C:\test mappában lévő összes fájlra nézve, bejárja a C:\test mappa almappáit, majd módosítja a talált fájlokat. A parancs nincs hatással a könyvtárakra.
xcacls.vbs c:\test\ /g domain\testuser1:f /s /l "c:\xcacls.log"
Ez a parancs felülírja a létező engedélyeket. A parancs teljes ellenőrzést engedélyez a Domain\TestUser1 felhasználónak a C:\test mappában lévő összes almappára nézve, és a C:\Xcacls.log nevű naplófájlba írja az eredményt. A parancs nincs hatással a fájlokra, és nem járja be a könyvtárakat.
xcacls.vbs c:\test\readme.txt /o "machinea\group1"
Ez a parancs a MachineA\Group1 csoportot teszi a Readme.txt fájl tulajdonosává.
xcacls.vbs c:\test\badcode.exe /r "machinea\group1" /r "domain\testuser1"
Ezzel a paranccsal visszavonhatók a MachineA\Group1 csoport és a Domain\TestUser1 felhasználó C:\Test\Badcode.exe fájlra vonatkozó engedélyei.
xcacls.vbs c:\test\subdir1 /i enable /q
Ezzel a paranccsal engedélyezhető az öröklés a C:\Test\Subdir1 mappára nézve. A parancs nem jelenít meg semmit a képernyőn.
xcacls.vbs \\servera\sharez\testpage.htm /p "domain\group2":14
Ezzel a paranccsal távoli kapcsolat hozható létre a \\ServerA\ShareZ megosztással a Windows Management Instrumentation (WMI) szolgáltatást alkalmazva. A parancs ezt követően beolvassa a megosztás helyi elérési útját, majd ezen az útvonalon módosítja a Testpage.htm weblap engedélyeit. Érintetlenül hagyja a Domain\Group2 csoport engedélyeit, de hozzáadja az 1-es (adatolvasási) és a 4-es (kiterjesztett attribútumokra vonatkozó) olvasási engedélyt. A parancs törli a fájl egyéb engedélyeit, mivel nem lett megadva az /e kapcsoló.
xcacls.vbs d:\default.htm /g "domain\group2":f /server servera /user servera\admin /pass jelszó /e
Ez a parancs távoli kapcsolatot létesít a WMI szolgáltatáson keresztül ServerA\Admin felhasználóként a ServerA kiszolgálóval, majd teljes körű engedélyeket biztosít a Domain\Group2 csoportnak a Default.htm fájlhoz. A Domain\Group2 csoport meglévő engedélyei elvesznek, a fájl egyéb engedélyei azonban változatlanul megmaradnak.
a lap tetejére
Hivatkozások
Az Xcacls.exe eszköz használatáról további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
318754 NTFS-engedélyek módosítása az Xcacls.exe eszközzel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Svojstva

ID članka: 825751 - posljednja izmjena: 01/17/2006 16:27:00 - verzija: 2.3

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbhowtomaster KB825751
Povratne informacije
t>