Az Office 2003 telepítési naplófájljának használata az Office 2003 telepítési problémáinak elhárításához

Az Office 2003 támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette az Office 2003 terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

A cikk Microsoft Office XP programcsomagra vonatkozó változata a Tudásbázis következő számú cikke: 296603 (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.).

TARTALOMJEGYZÉK

Összefoglaló
A cikk részletesen bemutatja, hogy miként háríthatók el az Office telepítési problémái a Microsoft Office 2003 telepítési naplófájljaival.

Esetenként problémák léphetnek fel az Office telepítése során anélkül, hogy hibaüzenet jelenne meg. Hibaüzenet megjelenése esetén is előfordulhat, hogy egy telepítési naplófájlt kell használni a probléma meghatározásához.

A cikk számos módszert ismertet az Office telepítési fájljaiban lévő adatok értelmezéséhez. A témakörök az egyes módszerek használhatósági sorrendjében vannak felsorolva. A cikk nem tér ki az összes lehetséges helyzetre, de számos példával szemlélteti, hogy miként oldhatók meg a telepítési problémák a telepítési naplófájlok értelmezése révén.

A Microsoft Tudásbázis számos, telepítési hibákkal foglalkozó cikke szintén tartalmaz olyan naplófájlrészleteket, melyek segítségével megállapítható, hogy a cikk a tapasztalttal megegyező problémával foglalkozik-e.
a lap tetejére

Naplófájl létrehozása

Az Office 2003 telepítője automatikusan létrehozza a naplófájlokat a \Temp mappában. A naplófájlok az alábbihoz hasonló névvel rendelkeznek:

Az alábbihoz tartozó naplófájlNaplófájl neve
Setup.exeMicrosoft Office 2003 Setup(####).txt
Windows Installer (System Files Update)Microsoft Office 2003 Setup(####)_Task(0001).txt
Windows Installer (Office-telepítés)Microsoft Office 2003 Setup(####)_Task(0002).txt


A naplófájlnevekben szereplő #### karakterek 0001-gyel kezdődő számok. A számok a telepítőprogram minden egyes futtatásakor eggyel nőnek. A legnagyobb számú naplófájl ennélfogva a telepítőprogram legutóbbi futtatásának naplófájlja.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az Office telepítéséhez csak a Microsoft Windows Installer egy naplófájlja áll rendelkezésére. Ebben az esetben a Windows Installer programnak az Office-telepítésre vonatkozó naplófájljához a Task(0002) helyett a Task(0001) szöveget fűzi a program.
a lap tetejére

A naplófájlok értelmezése

A tapasztalt problémától függően előfordulhat, hogy szükség van a telepítési naplófájl vagy a Windows Installer programnak az Office telepítésére vonatkozó naplófájljának megtekintésére.
a lap tetejére

Telepítési naplófájlok

A Setup.exe fájl naplófájlja igen kis méretű, mert a Setup.exe által végrehajtott feladatok száma az alábbi feladatokra korlátozódik:
 • A Setup.ini fájl olvasása
 • A parancssor értelmezése a Windows Installer szolgáltatásnak átadandó tulajdonságokhoz és kapcsolókhoz. Gyakori hiba a következő szerepeltetése a parancssorban:
  Transform=elérési út\átalakító fájl neve.mst
  E parancs parancssorban való használatának hatására nem jelenik meg hibaüzenet a telepítés során, az átalakítás azonban nem lesz alkalmazva a telepített példányra. A helyes parancssor a következő:
  Transforms=elérési út\átalakító fájl neve.mst
  A Setup.exe naplófájlja tartalmazza a telepítéshez megadott parancssort, ezért ellenőrizni kell, hogy a naplófájl nem tartalmaz-e az előző példában láthatóhoz hasonló tipográfiai hibákat (az „s” betű hiányzik az első parancssor „Transform” szavának végéről).
 • Annak ellenőrzése, hogy a megfelelő operációs rendszer és szervizcsomag van-e használatban
 • Az Msi.dll fájl verziószámának ellenőrzése
 • Az Instmsi(w).exe fájl indítása a Windows Installer telepítéséhez
 • Az Office 2003 esetleges telepített bétaverzióinak keresése
 • A Tahoma és a TahomaBD betűtípus verziójának ellenőrzése
A telepítőprogram alapértelmezés szerint létrehoz egy helyi telepítési forrást az Office 2003 programcsomagban, ez azonban csak abban az esetben történik meg, ha az Office telepítését a megfelelő CD lemezről vagy egy tömörített CD-lemezképről végzi. Ha a helyi számítógépen elegendő merevlemez-terület áll rendelkezésre, a telepítőprogram alapértelmezés szerint a teljes telepítési forrást gyorsítótárazza. A Windows Installer ezt a helyi telepítési forrást használja az Office telepítéséhez, a helyi forrás pedig javítás, újratelepítés vagy az Office későbbi frissítése céljából továbbra is rendelkezésre áll. Lehetőség van tetszés szerinti szolgáltatások telepítésére, illetve a telepítőprogram karbantartási módban történő futtatására új szolgáltatások hozzáadása céljából. Mivel a telepítőprogram alapértelmezés szerint létrehozza a helyi telepítési forrást, ezért nincs szükség további beállítások megadására. A telepítő a számítógép következő rejtett mappájában hozza létre a telepítési forrást:

meghajtó\Msocache\Downloadcode

A telepítőprogram alapértelmezés szerint a teljes forrást gyorsítótárazza az Office 2003 programcsomagban. Ha a számítógépen nincs elegendő lemezterület, a telepítőprogram csak a kijelölt szolgáltatásokhoz hajtja végre a telepítési fájl gyorsítótárazását. A telepítőprogram a telepítés befejeződése után megőrzi a helyi telepítési forrást.

A telepítőprogram naplója a következő adatokat tartalmazhatja:
 • Az \MSOCACHE mappába másolandó fájlok felsorolása:
  Files to Download (Letöltendő fájlok): File: FILES\WINDOWS\INF\AER_1033.ADM (DW20.ADM_1033) File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DW20.EXE (DW20.EXE_0001) File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DWDCW20.DLL (DWDCW20.DLL) File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\1033\DWINTL20.DLL (DWINTL20.DLL_0001_1033) File: FILES\PFILES\COMMON\MSSHARED\DW\DWTRIG20.EXE (DWTRIG20.EXE) File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLEAN.DLL (OCLEAN.DLL_1033) File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLNCORE.OPC (OCLNCORE.OPC_1033) File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OCLNCUST.OPC (OCLNCUST.OPC_1033) File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\OCLNINTL.OPC (OCLNINTL.OPC_1033) File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\OFFCLN.EXE (OFFCLN.EXE_1033) File: FILES\SETUP\OSE.EXE (OSE.EXE) File: PRO11.MSI (PRO11.MSI) File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\PSS10O.CHM (PSS10O.CHM_1033) File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\PSS10R.CHM (PSS10R.CHM_1033) File: FILES\PFILES\MSOFFICE\OFFICE11\1033\SETUP.CHM (SETUP.CHM_1033) File: SKU011.XML (SKU011.XML_0002_1033) File: A2561405.CAB (A2561405.CAB) File: A3561405.CAB (A3561405.CAB) File: A4561405.CAB (A4561405.CAB) File: AV561403.CAB (AV561403.CAB) File: CC561401.CAB (CC561401.CAB)
 • A helyi telepítési forrás beállításainak megerősítése:
  Using Local Cache Drive of already installed product: C:\. (Már telepített termék helyi gyorsítótár-meghajtójának használata: C:\) Found enough space on drive "C:\" to cache all feature cabinets. (A „C:\” meghajtón elegendő hely található a szolgáltatások kabinetfájljainak gyorsítótárazásához.) (CDCACHE=AUTO) - There is enough space to cache some or all of the image. Drive for this download is C:\ (Elegendő hely áll rendelkezésre a lemezkép egy részének vagy egészének gyorsítótárazásához. A letöltés meghajtója a C:\ meghajtó.)
 • A végrehajtott feladat megerősítése:
  Package was: E:\5614.0_o11pro_CBXS_ENG\PRO11.MSI. (A csomag a következő volt: E:\5614.0_o11pro_CBXS_ENG\PRO11.MSI.) Setting Package to: C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI. (Csomag beállítása a következő helyre: C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI) Done with CD Caching, cached MSI to: C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI (A CD gyorsítótárazása befejeződött, az MSI a következő helyre lett gyorsítótárazva: C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9\PRO11.MSI)
A helyi telepítési forrásról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
830168 Gyakori kérdések az Office 2003 helyi telepítési forrásáról

Ha azt gyanítja, hogy a probléma a parancssor tulajdonságaival és a használt kapcsolókkal kapcsolatos, ezeket a telepítőprogram naplófájljában is megtekintheti. Ha például a telepítő futtatásához az
f:\Setup.exe companyname="Saját vállalat" /qb
parancssort használja, a következő szöveg fog szerepelni a telepítőprogram naplójában:
Launch Setup (Telepítés indítása) 9/22/03 1:49:46 PM (2003.09.22. 13:49:46) companyname="Saját vállalat" /qb Detected Windows Info: (Windows észlelt adatai)  PlatformId = 2  MajorVersion = 4  MinorVersion = 0 Setup path: \\server\share\2003_Admin\SETUP.EXE (Telepítési útvonal: \\server\share\2003_Admin\SETUP.EXE) Adding property...companyname="Saját vállalat" (Tulajdonság hozzáadása...companyname="Saját vállalat")Recognized command line switch: /qb (Felismert parancssori kapcsoló: /qb)
-és-
Office-specific properties added: companyname="Saját vállalat" (Az Office csomagra vonatkozó hozzáadott tulajdonságok: companyname="Saját vállalat") General properties added: LAUNCHEDFROMSETUP=1 SETUPEXEPATH=\\server\share\2003_Admin\ (Általános hozzáadott tulajdonságok: LAUNCHEDFROMSETUP=1 SETUPEXEPATH=\\server\share\2003_Admin\) Writing Task: (Feladat írása:) D:\WINNT\System32\msiexec.exe /I \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI METRICSSOURCE="\\server\share\2003_Admin companyname=""Saját vállalat"" /qb" companyname="Saját vállalat" LAUNCHEDFROMSETUP=1 SETUPEXEPATH=\\server\share\2003_Admin\ /qb
Megjegyzés: A Setup.exe ténylegesen nem használja ezeket a parancssori kapcsolókat és tulajdonságokat, csupán átadja azokat az Msiexec.exe fájlnak (a Windows Installer programnak).

Ha a Setup.exe naplófájlja a következőhöz hasonló szöveggel végeződik (visszatérési kód: 1603), akkor probléma történt a telepítés Windows Installer programmal kapcsolatos részében:
9/22/03 3:34:27 PM Chained install return code: 1603 (Láncolt telepítés visszatérési kódja: 1603) Shutting down chained setup processing. (A láncolt telepítési eljárás leállítása folyamatban.) Set Verbose logging for subsequent setup. (Részletes naplózás beállítása a következő telepítéshez)	***** Setup exits 9/22/03 3:34:27 PM (return = 1603) (Telepítés létezik. 03.09.22. 15:34:27)(Visszatérési kód = 1603)
Ebben az esetben ellenőriznie kell a Windows Installer programnak az Office telepítésével kapcsolatos naplófájljait.

a lap tetejére

A Windows Installer naplófájljai

A Windows Installer naplófájljainak mérete jelentős mértékben meghaladja a telepítőprogram naplófájljáét, és első alkalommal úgy tűnhet, hogy a naplófájlok nem olvashatók. A következő irányelvek segítségével szűkítheti a lehetséges problémák körét:
 • Ha a telepítés során hibaüzenet jelenik meg, keresse meg a hiba számát a naplófájlban. Ha például a telepítés során megjelenik az 1327 jelű hibaüzenet, keressen az 1327 számra a naplóban. A következőhöz hasonló szöveget találhatja:
  MSI (c) (41:90): Megjegyzés: 1: 1327 2: C:\
  Hiba: 1327. Érvénytelen meghajtó: C:\
  MSI (c) (41:90): Termék: System Files Update -- Hiba: 1327. Érvénytelen meghajtó: C:\

  A művelet befejeződött: 15:34:26: CostFinalize. Visszatérési érték: 3.
  E naplóbejegyzések kulcsszövege az „Érvénytelen meghajtó”. Ez esetben a problémát az okozza, hogy a Windows telepítési helyének meghajtóbetűjelét egy, a Lemezfelügyelő eszközhöz hasonló segédprogrammal módosította. A meghajtóbetűjel ugyan módosult, egyes beállításkulcsok azonban továbbra is az eredeti meghajtóbetűjelre hivatkoznak.
 • Ha a Microsoft Tudásbázisban nem talál olyan cikket, amely a szóban forgó hibaüzenettel foglalkozik, a probléma orvosolásához kövesse az alábbi lépéseket:
  1. Keresse meg a hiba számát a naplófájlban.
  2. Olvassa el a hibaszámot tartalmazó sor fölötti sorokat. Általában egy hibát leíró sor látható, amely a probléma okát egy telepítési hibában jelöli meg.

   Tegyük fel például, hogy rákeresett a 2737-es hibára egy naplófájlban. A 2737-es hibát tartalmazó sorban vagy afölött a következő szöveg olvasható:
   MSI (c) (B7:A7): Megjegyzés: 1: 2737 2: CheckCAServer 3: c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP 4: CheckCAServer Információ: 2898. Belső hiba lépett fel. (Tahoma8  Tahoma  1 ) Hiba: 2737. Belső hiba lépett fel. (CheckCAServer  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  CheckCAServer      ) MSI (c) (B7:A7): Termék: Microsoft Office Professional 2003 -- Hiba: 2737. Belső hiba lépett fel. (CheckCAServer  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  CheckCAServer      )A művelet befejeződött: 9:58:55: CheckCAServer. Visszatérési érték: 3.
   A szöveg alapján a telepítőprogramnak nem sikerült meghívnia a CheckCAServer értéket.
 • Az összes naplófájl tartalmaz egy vagy több figyelmen kívül hagyható hibát. A következő hibák bármely naplófájlban előfordulhatnak, és általában nem telepítési problémát jeleznek:
  Információ: 2898. Belső hiba lépett fel. Segítségért forduljon a vállalat informatikai részlegéhez.
  Információ: 2743. Belső hiba lépett fel. Segítségért forduljon a vállalat informatikai részlegéhez.
  Információ: 2726. Belső hiba lépett fel. Segítségért forduljon a vállalat informatikai részlegéhez.
 • A keresést a „Megjegyzés” szóra is érdemes elvégezni. Az egyik esetben, melyben a telepítés a 2755. számú hibával sikertelen volt, az eset tényleges megoldása a hibát tartalmazó sor fölött több sorral elhelyezkedő megjegyzésben található:
  MSI (s) (EC:BC): Megjegyzés: 1: 2336 2: 5 3: C:\WINNT\Installer\ MSI (s) (EC:BC): MainEngineThread is returning 1632 (A MainEngineThread visszatérési értéke: 1632) MSI (c) (F8:F4): Megjegyzés: 1: 2755 2: 1632 3: \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI Error 2755. Belső hiba lépett fel. (1632  \\server\share\2003_Admin\PRO11.MSI ) Segítségért forduljon a vállalat informatikai részlegéhez.
  Ebben a példában a következő két sor a \Winnt\Installer mappa engedélyeivel kapcsolatos hibát jelez:
  MSI (s) (EC:BC): Megjegyzés: 1: 2336 2: 5 3: C:\WINNT\Installer\ MSI (s) (EC:BC): MainEngineThread is returning 1632 (A MainEngineThread visszatérési értéke: 1632)
  A mappa engedélyeinek javítását követően a 2755. számú hiba nem fordul elő.

  Megjegyzés: A probléma engedélyekkel való kapcsolatát az „1632” számot tartalmazó sor mutatja.

  Megjegyzés: A „Megjegyzés” szót tartalmazó naplóbejegyzésekben a „Megjegyzés” szó után álló négy számjegyből álló szám közvetlenül hozzárendelhető a Windows Installer azon hibáihoz, melyek felsorolása megtalálható a Tudásbázis e cikkben korábban említett cikkeiben.
 • Egy másik kifejezés, melyre érdemes rákeresni a naplófájlokban, a következő: „Visszatérési érték: 3”. Ha nem találja a hiba számát vagy nem emlékszik rá, a „Visszatérési érték: 3” bejegyzés azonban szerepel a naplófájlban, érdemes erre a területre összpontosítani a hibaelhárítás során. Ha a telepítés során megtörténik egy művelet végrehajtása, az adott műveletet a program bejegyzi a naplófájlokba. A művelet befejezését követően a program egy visszatérési értéket jegyez be a naplófájlba. Ha a visszatérési érték 1, a művelet sikeres volt; sikertelen művelet esetén a visszatérési érték 3.
  Művelet kezdete: 9:56:45: SetW2kMill_WFP. A művelet befejeződött: 9:56:45: SetW2kMill_WFP. Visszatérési érték: 1. MSI (c) (B7:A7): Művelet: CheckCAServer Művelet kezdete: 9:56:45: CheckCAServer. MSI (c) (B7:A7): MSIHANDLE (3) létrehozása, típus: 790542, szál: 183129 MSI (c) (B7:A7): MSIHANDLE (3) lezárása, típus: 790542 szál: 183129 MSI (c) (B7:A7): Megjegyzés: 1: 2737 2: CheckCAServer 3: c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP 4: CheckCAServer Info 2898. Belső hiba lépett fel. (Tahoma8  Tahoma  1 ) Hiba: 2737. Belső hiba lépett fel. (CheckCAServer c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP  CheckCAServer      ) MSI (c) (B7:A7): Termék: Microsoft Office Standard 2003 -- Hiba: 2737. Belső hiba lépett fel. (CheckCAServer  c:\windows\TEMP\MSI82D6.TMP CheckCAServer      )		A művelet befejeződött: 9:58:55: CheckCAServer. Visszatérési érték: 3.
  Ebben az esetben a SetW2kMill_WFP művelet sikeres, mert a visszatérési érték 1. A következő, CheckCAServer művelet azonban sikertelen, mert visszatérési értéke 3.
 • A naplófájlok megtekintésekor előfordulhat, hogy nem található a „Megjegyzés” vagy a „Visszatérési érték: 3” szöveg, illetve egy adott hibaszám. Ehelyett lehetséges, hogy a következőhöz hasonló szöveg látható:
  MSI (c) (A5:65): Fájlátalakító keresése c:\test.mst MSI (c) (A5:65): Megjegyzés: 1: 2203 2: c:\test.mst 3: -2147287038 MSI (c) (A5:65): Nem található a gyorsítótárazott c:\test.mst átalakító fájl. Fájl keresése forrásként MSI (c) (A5:65): Fájlátalakító keresése: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst MSI (c) (A5:65): Megjegyzés: 1: 2203 2: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst 3: -2147287038 MSI (c) (A5:65): Megjegyzés: 1: 2729 1: 2203 2: \\server\share\2003_ADMIN\test.mst 3: -2147287038 Hiba történt az átalakítók alkalmazásakor. Ellenőrizze, hogy helyesek-e az átalakítókhoz megadott elérési utak. \\server\share\2003_ADMIN\test.mst MSI (c) (A5:65): A MainEngineThread visszatérési értéke: 1624
  Ebben az esetben a telepítőprogram problémája egy átalakító alkalmazásával kapcsolatos, mert az átalakító nem található meg a megadott elérési úton (C:\test.mst). A telepítőprogram ezért az átalakító keresésével az Office forráshelyének gyökerén is próbálkozik. Ha az átalakító egyik helyen sem található, a telepítés megszakad.
a lap tetejére

Részletes naplófájlok

„A Windows Installer naplófájljai” című részben felsorolt összes módszer a részletes naplófájlokra is alkalmazható. A részletes naplózás azonban megnöveli a telepítéshez szükséges időtartamot. Csak olyan telepítési problémák esetén alkalmazzon részletes naplózást, melyek diagnosztizálása alapértelmezett naplófájllal nem végezhető el.
 • Részletes naplófájl létrehozása

  Az Office 2003 kezdeti telepítéskor a részletes naplófájl nem használatos telepítési hiba esetén, a második telepítési próbálkozással azonban létrejön egy részletes naplófájl. Az ilyen részletes naplófájlokhoz használt naplózási beállítások ugyanakkor nem merítik ki a Windows Installer szolgáltatáshoz elérhető beállítások teljes skáláját. Ha az összes naplózási beállítást tartalmazó, még részletesebb naplófájlt kíván létrehozni a Windows Installer programhoz, használhatja a *v paramétert a /L kapcsolóhoz.

  Megjegyzés: Ha az Office felügyeleti telepítésekor szeretne részletes naplófájlt létrehozni, akkor a következőhöz hasonló parancssort használjon:
  elérési út\setup.exe /a elérési út\Pro11.msi /L*v C:\Verboselog.txt
  Diagnosztizálás a telepítőprogram lefagyása esetén

  Előfordulhat, hogy az Office telepítője nem válaszol (lefagy), és hibaüzenet sem jelenik meg. Ilyenkor a legcélszerűbb újraindítani a számítógépet, majd a teljes részletes naplózás bekapcsolása mellett (egy további beállítással) ismét futtatni az Office telepítőprogramját. Indítsa el az Office telepítőprogramját. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára.
  2. A Megnyitás mezőbe írja be a következő parancssort, majd kattintson az OK gombra:
   elérési út\Setup.exe /L*v! C:\Verboselog.txt
   Az elérési út az Office forráshelyének teljes elérési útja.
  A részletes naplófájlba való írásuk előtt a program általában 19 sornyi naplózási adatot gyorsítótáraz. Ha a /L (naplózás) kapcsolót a ! kapcsoló nélkül használja, akkor a telepítőprogram leállása esetén a gyorsítótárazott adatok egy része vagy egésze elveszhet. A ! kapcsoló használata esetén legfeljebb egy sor veszhet el, mert a ! kapcsoló hatására a telepítőprogram soronként írja a naplózási adatokat a naplófájlba (nem történik meg az adatok gyorsítótárazása).

  A részletes naplófájl létrehozását követően görgessen a napló végére, és tekintse meg az utolsó vagy az utolsó két sort. E sorokból megállapítható, hogy a telepítőprogram mely művelet végrehajtásakor állt le. Előfordulhat például, hogy a következőhöz hasonló szöveget találja:
  ComponentRegister(ComponentId={71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A}, KeyPath=C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\11\1033\OWCDCH11.CHM,State=3,,Disk=1,SharedDllRefCount=0) 1: {90170409-6000-11D3-8CFE-0050048383C9} 2: {71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A} 3: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\11\1033\OWCDCH11.CHM
  Ez a szöveg egy olyan hibát jelez, amely azon összetevő (71CE92CC2CB71D119A12000A9CE1A22A) (a Windows beállításjegyzékébe való) regisztrálásával kapcsolatos, amely kulcsának elérési útja OWCDCH11.CHM.

  E hiba megoldása érdekében javítania kell a Windows beállításjegyzékét, mielőtt ismét futtatja az Office telepítőprogramját.

  Egy másik esetben a következőhöz hasonló szöveg jelenhet meg a naplófájlban:
  MSI (c) (EB:1F): Művelet: OPCRemove A művelet kezdete: 11:42:57: OPCRemove. MSI (c) (EB:1F): MSIHANDLE (504) létrehozása, típus: 790542, szál: 194273
  Ez az Office Eltávolító varázsló valamely műveletével kapcsolatos hibát jelez. Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha az Office telepítőprogramja problémába ütközik a Microsoft Office korábbi verziójának eltávolításakor. Próbálja meg eltávolítani az Office korábbi verzióját, majd futtassa újra az Office 2003 telepítőprogramját.

  Megjegyzés: Az Office telepítőprogramja az alábbi előtagokat használja az egyéni műveletekhez. Ha a naplófájl egy egyéni művelettel kapcsolatos hibát jelez, ezen előtagok segítségével megállapítható, hogy hol érdemes elkezdeni a hibaelhárítást.
  • OLCA – Egyéni Outlook-művelet
  • OPC – Office Eltávolító varázsló
  • CAG, CaMMC – ClipArt-objektumokkal kapcsolatos
  • IE – Internet Explorer
a lap tetejére
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 826511 - Utolsó ellenőrzés: 12/06/2006 17:01:00 - Verziószám: 2.4

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003

 • kbhowto kbhowtomaster kbinfo kbtshoot kbsetup kbwindowsinstaller KB826511
Visszajelzés