Paraméterekkel megadott jelentések létrehozása a Crystal Reports 9 programmal Microsoft CRM 1.2 rendszerhez

A cikket archiválták. A továbbiakban a tartalma már nem frissül, csak jelenlegi állapotában lesz elérhető.
Összefoglaló
A három letölthető mintajelentés bemutatja, hogy miként hozhatók létre paraméterekkel megadott jelentések a Microsoft Business Solutions CRM 1.2 rendszerhez a Crystal Reports 9 program Professional, Developer vagy Advanced változatával. A jelentések teljesítményének növelése érdekében a paraméterek korlátozzák a jelentésben található adatok mennyiségét. A paraméterekkel megadott jelentések ily módon lehetővé teszik, hogy csak a szükséges adatokat tartalmazó jelentések jöjjenek létre.
További információ

A paraméterekkel megadott jelentések mintájának letöltése

A mintajelentések letöltéséhez keresse fel a Microsoft letöltőközpontjának alábbi webhelyét:A Microsoft terméktámogatási fájljainak letöltéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
119591 Microsoft terméktámogatási fájlok beszerzése az online szolgáltatások segítségével
A Microsoft a kiadás napján rendelkezésre álló legújabb víruskereső szoftverrel ellenőrizte a fájl vírusmentességét. A fájlt biztonságos kiszolgálók tárolják, megakadályozva annak jogosulatlan módosítását.

Telepítési információk

Kövesse a letöltési oldalon megjelenő utasításokat.

Információ az eltávolításhoz

A mintafájlok eltávolításához törölje azokat.

Újraindítás szükségessége

A mintafájlok telepítését követően nem kell újraindítani a számítógépet.

Fájlinformációk

A jelentésfájlok mintájának angol verziója a következő táblázatban található fájlattribútumokkal rendelkezik. A fájlok dátuma és időpontja az egyezményes világidő (UTC) szerint van megadva. A fájlinformációk megtekintése során a dátumok és időpontok helyi időre konvertálódnak. A helyi idő és az egyezményes világidő közötti különbségről a Vezérlőpultról elérhető Dátum és idő párbeszédpanel Időzóna lapján tájékozódhat.
Dátum     Idő  Méret  Fájlnév ------------------------------------------------------------------------------------------- 2004.01.20. 09:54 65 024 Partnertevékenységek és jegyzetek (állapot, tulajdonos, dátum megadása).rpt 2004.01.20. 09:57 64 000 Esetlista (állapot, tulajdonos, dátum megadása).rpt 2004.01.20. 10:19 103 936 Lehetőséglista partnerek szerint (állapot, tulajdonos, dátum megadása).rpt

A mintajelentések hozzáadása a Microsoft CRM rendszerhez

Egy jelentés Microsoft CRM rendszerben történő megtekintéséhez mentenie kell az adott jelentést a Microsoft CRM rendszer meglévő jelentésmappáiba.

Crystal Reports 9

Ha a Crystal Reports 9 segítségével kívánja menteni a jelentést a Microsoft CRM rendszerben, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Telepítse a három mintajelentést a Microsoft letöltőközpontjából a „További információk” című szakaszban ismertetett módon.
 2. Nyissa meg a fájlokat a Crystal Reports 9 programban:
  1. Kattintson a File (Fájl) menü Save as (Mentés másként) parancsára.
  2. Kattintson az Enterprise (Vállalat) elemre.
  3. Írja be a partneradatokat, majd kattintson az OK gombra.
  4. Bontsa ki az MSCRM1.2 elemet.
  5. Bontsa ki az Admin Reports (Rendszergazda-jelentések), a Sales Reports (Értékesítési jelentések) vagy a Service reports (Szolgáltatásjelentések) csomópontot.
  6. Kattintson arra az almappára, amelyben a jelentést el kívánja helyezni.
  7. Adja meg a fájlnevet, majd kattintson az OK gombra.

Microsoft CRM 1.2 Report Manager

A Microsoft CRM 1.2 Report Manager letöltéséről a Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
834791 Jelentések hozzáadása, törlése és átnevezése Microsoft CRM rendszerben a Microsoft CRM 1.2 Report Manager segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A jelentésnek a Microsoft CRM rendszer meglévő, jelentéseket tartalmazó mappáiban való mentéséhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Telepítse a három mintajelentést.
 2. Nyissa meg a Microsoft CRM 1.2 Report Manager jelentéskezelő eszközt.
 3. Hajtsa végre az alábbi lépéseket minden egyes fájl esetében:
  1. Keresse meg azt a mappát, amelybe a fájlt menteni kívánja.
  2. Kattintson az Add Report (Jelentés hozzáadása) elemre.
  3. Adja meg a fájl nevét és a letöltött jelentést, majd kattintson az Add Report elemre.

Paraméterek hozzáadása Microsoft CRM jelentéshez a Crystal Reports 9 segítségével

Bevezetés

Ha a Crystal Reports 9 segítségével kíván paramétereket hozzáadni egy Microsoft CRM jelentéshez, hajtsa végre az alábbi lépéseket. Az alábbi szakaszok ismertetik az egyes lépéseket.
 1. Definiálja a paramétert. Ehhez meg kell adnia a paraméter nevét, a megjelenítendő üzenet szövegét, a legördülő lista elemeit és az alapértéket.
 2. Vegye fel az összes paramétermezőt a jelentésbe. A mezők lehetnek láthatók vagy rejtettek.
 3. Adja meg a felhasználó által a paraméterbe beírt és a Microsoft CRM rendszerből származó adatokat összehasonlító rekord-kiválasztási képlet kódját.
 4. Mentse a jelentést, és tesztelje a hozzáadott paramétert.
A Crystal Reports programmal számos különböző típusú paraméter hozzáadását elvégezheti. A cikk ezek közül csupán néggyel foglalkozik. A példák a paraméterek Microsoft CRM-adatokkal való használatának különböző szempontjait ismertetik. A cikk az alábbi példákat tartalmazza:
 • Egy Tulajdonos paraméter, amely lehetővé teszi a felhasználó számára csak a hozzá tartozó vagy az összes rekord kiválasztását. A példa azt szemlélteti, hogy miként használható a Felhasználóazonosító paraméter a jelentést futtató felhasználó Microsoft CRM globálisan egyedi azonosítója meghatározásához.
 • Egy Állapot paraméter, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó választhasson a Microsoft CRM rendszerben lévő egységhez rendelkezésre álló összes állapotérték közül. A példa azt mutatja be, hogy miként olvashatók be a Microsoft CRM rendszer mezőiből a rendelkezésre álló értékek listája a paraméterek kiválasztásához való használatra.
 • Egy Létrehozás dátuma paraméter, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó előre definiált dátumtartományokból választhasson: mind, az utolsó 60 napon belül vagy az év megadott napjáig. A példa az általános dátummegadási módok Crystal Reports 9 programbeli használhatóságát szemlélteti.
 • Egy Dátumtartomány paraméter, amely lehetővé teszi a felhasználónak a dátumtartomány kezdetének és végének megadását. A példa a tartományparaméterek használatát és a további készletmezők paramétermező alapján történő létrehozásának módját ismerteti. Ebben az esetben a Dátumtartomány paraméter egy tartomány, és a jelentés oldalfejében való használatra két új változó, a KezdőDátum és a ZáróDátum jön létre.

Előkészületek

A Crystal Reports program működése a Microsoft CRM 1.2 rendszerrel
Paraméterekkel ellátott jelentések létrehozása előtt győződjön meg arról, hogy ismeri a Crystal Reports program működését a CRM 1.2 rendszerrel:
 • Csak az Enterprise/MSCRM1.2 (Vállalat/MSCRM1.2) csomópontban lévő jelentések érhetők el a Microsoft CRM felhasználói számára.
 • Az MSCRM1.2 csomópont alatt nem hozhat létre új mappákat.
 • A Crystal Reports segítségével közvetlenül nem nevezhetők át a jelentések. Jelentés törléséhez a Microsoft CRM 1.2 Report Manager használandó.

  A Report Manager eszközről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
  834791 Jelentések hozzáadása, törlése és átnevezése Microsoft CRM rendszerben a Microsoft CRM 1.2 Report Manager segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 • A Crystal Reports segítségével közvetlenül nem nevezhetők át a jelentések. A jelentés új névvel történő mentéséhez használja a Microsoft CRM 1.2 Report Manager vagy a Crystal Reports programot. Ez a jelentések átnevezésére szolgáló két módszer megváltoztatja a nevet a Microsoft CRM rendszerben, a jelentés oldalfej szakaszában megjelenő cím azonban nem változik. A cím megváltoztatásához kattintson a Crystal Reports 9 program File (Fájl) menüjének Summary Info (Adatlap) parancsára, majd a Report Title (Jelentés címe) mezőben módosítsa a címet.
 • A paraméterek létrehozásáról a Crystal Reports 9 online súgójában tájékozódhat.
Paraméterekkel megadott jelentés létrehozása
A paraméterekkel megadott jelentések létrehozásának legegyszerűbb módja egy Microsoft CRM 1.2 rendszerbeli meglévő jelentés mentése új névvel, majd a másolat módosítása:
 1. Mutasson a Start menü Programok pontjára, majd kattintson a Crystal Reports 9 parancsra.
 2. A Welcome to Crystal Reports (Üdvözli a Crystal Reports) párbeszédpanelen kattintson a Cancel (Mégse) gombra.
 3. Kattintson a File menü Open (Megnyitás) parancsára.
 4. Kattintson az Enterprise elemre, majd az OK gombra.
 5. Írja be a Crystal APS szolgáltatás hitelesítési adatait, majd kattintson az OK gombra.
 6. Bontsa ki az MSCRM1.2 csomópontot, kattintson a módosítani kívánt jelentésre, majd kattintson az Open gombra.
 7. Kattintson a File menü Save As parancsára, az MSCRM1.2 csomópont alatt keresse meg azt a helyet, ahová a fájlt menteni kívánja, adja meg a fájl nevét, majd kattintson az OK gombra.
Amennyiben első alkalommal kívánja a Crystal Reports 9 segítségével módosítani a Microsoft CRM jelentéseit, illetve a kapcsolattal összefüggő problémái adódtak, vagy nem tudja menteni a jelentéseket, a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
834789 Gyakran ismételt kérdések a Microsoft Business Solutions CRM 1.2 jelentéseivel kapcsolatban

Tulajdonos paraméter hozzáadása

A Tulajdonos paraméterek segítségével a felhasználó választhat a hozzá tartozó, illetve az összes rekord közül. Így a felhasználónak nem kell az összes felhasználó legördülő listájából választania.

A jelentést futtató személy birtokában lévő rekordok megkülönböztetése érdekében a jelentésnek fel kell ismernie a jelentést futtató személy Microsoft CRM globálisan egyedi azonosítóját. Ha a jelentés írója létrehoz egy Felhasználóazonosító paramétert, értékeként a Microsoft CRM rendszer automatikusan hozzárendeli a jelentést futtató személy Microsoft CRM globálisan egyedi azonosítóját. A többi paramétertől eltérően a program nem kéri az adatok beírását.

Hozzon létre egy „Saját” vagy „Mind” értékkel rendelkező Tulajdonos paramétert. Amikor a felhasználó a jelentés futtatásakor a Saját elemre kattint, és a Felhasználóazonosító paraméter megegyezik az entity.owner mező értékével, a rendszer a felhasználó tulajdonában lévő rekordokat választja ki. Ha a felhasználó a Mind elemre kattint, a kiválasztás az összes rekordot tartalmazni fogja.

A következő példa Partner entitáson alapuló jelentést használ.
1. lépés: A Felhasználóazonosító paraméter megadása az aktuális felhasználó Microsoft CRM globálisan egyedi azonosítójának tárolásához
A Felhasználóazonosító paraméter megadásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. A Crystal Reports 9 program Field Explorer (Mezőstruktúra-kezelő) ablaktáblájában kattintson a jobb gombbal a Parameter Fields (Paramétermezők) elemre, majd kattintson a New (Új) elemre.
 2. A Name (Név) mezőbe írja be a UserID karakterláncot, és kattintson az OK gombra.
2. lépés: A Tulajdonos paraméter definiálása
A felhasználótól a Saját vagy a Mind lehetőség kiválasztását kérő Tulajdonos paraméter megadásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. A Field Explorer ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a Parameter Fields elemre, majd kattintson a New elemre.
 2. A Name mezőbe írja be a Tulajdonos értéket.
 3. A Prompting (Adatkérés) szövegdobozba írja be, hogy a rendszer milyen szöveget jelenítsen meg az adatbevitel kéréséhez. Példa:
  Adja meg a szerepeltetni kívánt rekordokat.
 4. Kattintson a Set Default Values (Alapértékek beállítása) elemre.
 5. Írja be a legördülő listában szerepeltetni kívánt értékeket. A jelen példában a „Saját” és a „Mind” érték használatos. A > gomb segítségével helyezze át az értékeket a Default Values (Alapértékek) listába.
 6. Kattintson minden értéknél a Define Description (Leírás megadása) elemre, majd írja be a Tulajdonos paraméterhez a legördülő listában szerepeltetni kívánt szöveget.
 7. Válassza a Display (Megjelenítés) lista Description (Leírás) elemét, majd kattintson az OK gombra.
 8. A Create Parameter Field (Paramétermező létrehozása) párbeszédpanelen törölje az Allow editing of default values when there is more than one value (Alapértékek módosításának engedélyezése több érték esetén) jelölőnégyzet jelölését.
 9. Az új paraméter mentéséhez kattintson az OK gombra.
A Tulajdonos paraméter működéséhez fel kell venni azt a jelentésbe. Ehhez húzza a paramétert a Field Explorer ablaktáblából a jelentés bármely pontjára. Célszerű az új paramétereket hozzáadni a jelentés oldalfej szakaszához. Ha a paraméterek az oldalfej szakaszban jelennek meg, a felhasználó gyorsan megállapíthatja, hogy milyen adatokat tartalmaz a jelentés. Ha nem szeretné, hogy a Tulajdonos paraméter értéke megjelenjen a jelentésben, húzza azt a jelentés egy rejtett helyére.
3. lépés: A Tulajdonos paraméter használata az oldalfejben
 1. Mivel a Tulajdonos az oldalfejhez hozzáadott első paraméter, létre kell hoznia egy szövegdobozt a meglévő Report Title mezőhöz. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Kattintson a jelentésben a jobb gombbal a Report Title mezőre, majd kattintson a Delete (Törlés) gombra.
  2. Kattintson az Insert (Beszúrás) menü Text Object (Szövegobjektum) parancsára, majd helyezze az új szövegobjektumot a Report Title mező korábbi helyére.
  3. A Field Explorer ablaktáblában bontsa ki a Special Fields (Speciális mezők) csomópontot.
  4. Húzza a Report Title speciális mezőt az új szövegobjektumra.
 2. Húzza a Tulajdonos paramétert a Field Explorer ablaktábla Parameter Fields csoportjából az új szövegobjektumra.
 3. A cím és a Tulajdonos paraméter elválasztásához adjon meg elválasztó szöveget, vagy írjon be szóközöket.
 4. Annak biztosításához, hogy a betűkészlet a Microsoft CRM egyéb jelentéseinek is megfeleljen, kattintson a jobb gombbal az új szövegobjektumra, kattintson a Format Text (Szövegformázás) parancsra, és a Font (Betűtípus) lapon válassza a Verdana betűtípust. Kattintson a Bold (Félkövér), majd a Yellow (Sárga) elemre, végül kattintson az OK gombra.
4. lépés: A Tulajdonos paraméter hozzáadása a rekord kiválasztására szolgáló képlethez
A rekordkiválasztási képlet

A rekord-kiválasztási képlet a jelentésben szereplő rekordok definiálására szolgál. A képlet szerkezete a következő:
(if {?Paraméter1} = "Paraméter_1_Beállítás_1" and {table.field} = "érték_1" then true else if {?Paraméter1} = "Paraméter_1_Beállítás_2" and {table.field} = "érték_2" then true)
A rekord kiválasztására szolgáló képletekről (beleértve a különböző paramétertípusok sablonjait) a Crystal Reports 9 online súgójának „Record selection formulas” (Rekord-kiválasztási képletek) című részében tájékozódhat.

A következő eljárásban a rendszer rekord-kiválasztási képletet hoz létre, amely ellenőrzi a Tulajdonos paraméter felhasználó által kijelölt értékét. Ha a felhasználó a Saját lehetőséget választja, a jelentés csak az aktuális felhasználó tulajdonában lévő fiókokat fogja tartalmazni.

Ha a módosítás alatt álló jelentés nem Partner entitáson alapul, akkor az account.ownerid nevet cserélje le az entity.ownerid névre.

Adja hozzá a Tulajdonos paramétert a rekord-kiválasztási képlethez.

A Tulajdonos paraméter rekord-kiválasztási képlethez történő hozzáadásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Report (Jelentés) menü Selection Formulas (Kiválasztási képletek) pontjára, majd válassza a Record (Rekord) parancsot.
 2. Állítsa az ablakot teljes méretre.
 3. Ha a jobb alsó ablaktáblában semmi sem látható, írja be a következő képletet az első sorban lévő „and” nélkül. Ha a kód már megtalálható az adott helyen, az „and” operátorral együtt adja hozzá a kódlista végéhez mindhárom sort.
  and(if {?Tulajdonos} = "Saját" then {account.ownerid} = {?Felhasználóazonosító}    else true)
  A jelentés futtatásakor a program a megadott szöveget megjelenítve kéri a Tulajdonos paraméter értékét. Ha a felhasználó az OK gombra kattint, megjelennek a jelentés adatai.
 4. Kattintson a Save (Mentés), majd a Close (Bezárás) gombra.

Állapot paraméter hozzáadása

Ez a szakasz azt ismerteti, hogy miként vehet fel állapotparamétert az entity.statecode mező Microsoft CRM rendszerbeli értéke alapján. A felhasználók számára megadott beállítások e mező Microsoft CRM rendszerbeli értékén alapulnak. Ez a példa a Tevékenység entitást használja.
1. lépés: Az Állapot paraméter definiálása
Az Állapot paraméter definiálásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. A Field Explorer ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a Parameter Fields elemre, majd kattintson a New elemre.
 2. A Name mezőbe írja be az Állapot értéket.
 3. A Prompting text (Adatkérés szövege) mezőbe írja be az adatbevitel kérésekor megjelenítendő szöveget. Példa:
  Szerepeltesse a következő állapotú tevékenységeket:
 4. Kattintson a Set Default Values elemre.
 5. A Browse Table (Tábla böngészése) mezőben kattintson az állapotmezőt tartalmazó tábla nevére. A példában a Tevékenység entitás szerepel. Kattintson a tevékenység elemre.
 6. A Browse Field (Mező böngészése) mezőben kattintson a statecodename (állapotkódnév) elemre.
 7. A Connection Info (Kapcsolat adatai) lapon törölje a Connect to Local Computer (Kapcsolódás helyi számítógéphez) jelölőnégyzet jelölését.
 8. Töltse be a Microsoft CRM rendszer összes aktuális értékének listáját. Ehhez a Server (Kiszolgáló) mezőben a számítógépnevet cserélje le a Microsoft CRM kiszolgáló nevére. Ha a mezőben például a http://számítógépnév/MSCRMServices érték található, módosítsa azt a http://CRM-kiszolgáló/MSCRMServices értékre, majd kattintson a Finish (Befejezés) gombra.

  Megjegyzés: A Crystal Reports 9 beolvassa az entity.statecode mező összes olyan értékét, amely a Microsoft CRM aktuális adataiban használatos. Ezek az értékek nem feltétlenül képviselik a mező Microsoft CRM rendszerbeli összes értékét. A legördülő listák alapértékeinek teljes köre a Microsoft Business Solutions CRM Implementation Guide című útmutató „A” mellékletében található. Legördülő lista módosítása esetén tekintse meg a mezőt a Microsoft CRM rendszerben, nehogy kimaradjon az adott paraméter valamelyik értéke.
 9. Kattintson a legördülő listában szerepeltetni kívánt értékekre, majd a > gombra, amellyel minden értéket áthelyez a Default Values listába.
 10. Kattintson minden értéknél a Define Description elemre, majd írja be azt a szöveget, amelyet a Tulajdonos paraméterhez szerepeltetni szeretne a legördülő listában.
 11. Úgy rendezze az értékeket, hogy az alapértéknek szánt érték a lista első helyére kerüljön.
 12. A Display legördülő listában kattintson a Description elemre, majd az OK gombra.
 13. A Create Parameter Field párbeszédpanelen törölje az Allow editing of default values when there is more than one value jelölőnégyzet jelölését.
 14. Az új paraméter mentéséhez kattintson az OK gombra.
Az új Állapot paraméter működéséhez fel kell venni azt a jelentésbe. Ehhez húzza a paramétert a Field Explorer ablaktáblából a jelentés bármely pontjára. A következő eljárás (2. lépés) feltételezi, hogy a jelentés fejében már létrehozta a Report Title mezőt és a Tulajdonos paramétert tartalmazó szövegdobozt.
2. lépés: Az Állapot paraméter használata az oldalfejben
Az Állapot paraméter oldalfejben történő használatához hajtsa végre a következő műveleteket:
 1. Húzza az Állapot paramétert a Field Explorer ablaktábla Parameter Fields csoportjából az oldalfej csoportba.
 2. Az Állapot és a Tulajdonos paraméter elválasztásához adjon meg elválasztó szöveget, vagy írjon be szóközöket.
A következő (3.) lépésben a rendszer rekord-kiválasztási képletet hoz létre, amely ellenőrzi az Állapot paraméter felhasználó által kijelölt értékét. Ha a felhasználó a Mind elemre kattint, a kiválasztás az összes tevékenységet tartalmazni fogja. Ellenkező esetben csak azok a rekordok fognak szerepelni, amelyeknél a Microsoft CRM rendszerbeli mező értéke megegyezik a felhasználó által kijelölt paraméterrel.

Ha a módosítás alatt álló jelentés nem Tevékenység entitáson alapul, akkor cserélje le az activity.statecodename nevet az entity.statecodename névre.
3. lépés: Az Állapot paraméter hozzáadása a rekord kiválasztására szolgáló képlethez
Az Állapot paraméter rekordkiválasztási képlethez való hozzáadásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Report menü Selection Formulas pontjára, majd válassza a Record parancsot.
 2. Állítsa az ablakot teljes méretre.
 3. Ha a jobb alsó ablaktáblában semmi sem látható, írja be a következő képletet az első sorban szereplő „and” nélkül. Ha a kód már megtalálható az adott helyen, adja hozzá a kódlista végéhez mindhárom sort.
  and   (if {?Állapot} = "Mind" then true   else {activity.statecodename}={?Állapot})
 4. Kattintson a Save, majd a Close gombra.
A jelentés futtatásakor a program a megadott szöveget megjelenítve kéri az Állapot paraméter értékét. Amikor a felhasználó az OK gombra kattint, megjelennek a jelentés adatai.

Dátumparaméterek hozzáadása

Ez a rész azt ismerteti, hogy miként érhető el egy paraméterrel, hogy a felhasználó meghatározzon egy dátumtartományt. A dátumtartománynak egy vagy több, Microsoft CRM rendszerbeli mező értékein kell alapulnia. Minden entitáshoz tartozik egy entity.createdon és egy entity.modifiedon mező. Egyes entitások más mezőkkel rendelkeznek. A Tevékenység entitáshoz például ütemezett és tényleges időponton alapuló dátumok tartoznak.

Létrehozhat egy olyan paramétert, amely a felhasználótól egy előre definiált dátumtartományokat tartalmazó legördülő listából való választást (például az utolsó 60 napon belül vagy az év megadott napjáig) vagy meghatározott kezdő és záró dátumok megadását kéri.

Az alábbi két példa az Esemény (Eset) entitáson alapul.
A Létrehozás dátuma paraméter felvétele
A Létrehozás dátuma paraméter előre definiált dátumtartományok listájából való választást kér a felhasználótól. A Létrehozás dátuma paraméter hozzáadásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. A Létrehozás dátuma paraméter definiálása:
  1. A Field Explorer ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a Parameter Fields elemre, majd kattintson a New elemre.
  2. A Name mezőbe írja be a Létrehozás dátuma értéket.
  3. A Prompting szövegdobozba írja be az adatbevitel kérésekor megjelenítendő szöveget. Példa:
   Adja meg a következő időpontban létrehozott rekordokat:
  4. Kattintson a Set Default Values elemre.
  5. Írja be a legördülő listában szerepeltetni kívánt értékeket. A jelen példa „Az utolsó 60 napon belül”, az „Év megadott napjáig” és a „Mind” értéket használja. A > gomb segítségével helyezze át az értékeket a Default Values listába.
  6. Kattintson minden értéknél a Define Description elemre, majd írja be a Létrehozás dátuma paraméterhez a legördülő listában feltüntetni kívánt szöveget.
  7. Válassza a Display legördülő lista Description elemét, majd kattintson az OK gombra.
  8. A Create Parameter Field párbeszédpanelen törölje az Allow editing of default values when there is more than one value jelölőnégyzet jelölését.
  9. Az új paraméter mentéséhez kattintson az OK gombra.
 2. A Létrehozás dátuma paraméter oldalfejben való használatához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Húzza a Létrehozás dátuma paramétert a Field Explorer ablaktábla Parameter Fields szakaszából az oldalfej szakaszba.
  2. A Létrehozás dátuma és az Állapot paraméterek elválasztásához adjon meg elválasztó szöveget, vagy írjon be szóközöket.
 3. Ha a módosítás alatt álló jelentés nem az Esemény entitáson alapul, akkor cserélje le az incident.createdon nevet az entity.createdon névre.

  A 4. lépésben a rendszer rekord-kiválasztási képletet hoz létre, amely ellenőrzi a Létrehozás dátuma paraméter felhasználó által kijelölt értékét. Ha a felhasználó a Mind elemre kattint, a kiválasztás az összes rekordot tartalmazni fogja. Ellenkező esetben csak a rekord-kiválasztási képletben megadott feltételeknek megfelelő rekordok jelennek meg. A rekord-kiválasztási képlet kódja a következő három előre definiált dátummegadási módot használja a Crystal Reports programból: Aged0To30Days, Aged31To60Days és YearToDate.
 4. Adja hozzá a Létrehozás dátuma paramétert a rekord-kiválasztási képlethez. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Kattintson a Report menü Selection Formulas pontjára, majd válassza a Record parancsot.
  2. Állítsa az ablakot teljes méretre.
  3. Ha a jobb alsó ablaktáblában semmi sem látható, írja be a következő képletet az első sorban szereplő „and” nélkül. Ha a kód már megtalálható az adott helyen, adja hozzá a kódlista végéhez az összes sort.
   and(if {?Létrehozás dátuma}="Az utolsó 60 napon belül" and {incident.createdon} in Aged0To30Days or {incident.createdon} in Aged31To60Days then trueelse if {?Létrehozás dátuma}="Év megadott napjáig" and {incident.createdon} in YearToDate then true)
  4. Kattintson a Save, majd a Close gombra.
  Amikor a felhasználó a jelentést futtatja, a program a megadott szöveget megjelenítve kéri a Létrehozás dátuma paraméter értékét. Ha a felhasználó az OK gombra kattint, megjelennek a jelentés adatai.
A Dátumtartomány paraméter hozzáadása
A Dátumtartomány paraméter adott kezdő és záró dátumok megadását kéri a felhasználótól.

Megjegyzés: Tartományra vonatkozó paramétert használó jelentések nyomtatása esetén a jelentés megtekintésekor a Nyomtatás gombra való kattintás előtt a rendszer kéri a tartomány megadását.

A Dátumtartomány paraméter hozzáadásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Definiálja a Dátumtartomány paramétert. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. A Field Explorer ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a Parameter Fields elemre, majd kattintson a New elemre.
  2. A Name mezőbe írja be a Dátumtartomány értéket.
  3. A Prompting szövegdobozba írja be az adatbevitel kérésekor megjelenítendő szöveget. Példa:
   A következő dátumok közötti esetek szerepeltetése:
  4. Kattintson a Range Value(s) (Dátumérték(ek)) elemre, majd az OK gombra.
  A Dátumtartomány paraméter működéséhez fel kell venni azt a jelentésbe. A paramétert a Field Explorer ablaktáblából a jelentés bármely pontjára húzhatja.
 2. Ha a jelentés fejében szeretné megjeleníteni a tartomány kezdő és záró dátumát, hozza létre a KezdőDátum és a ZáróDátum új képletmezőt. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. A Field Explorer ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a Formula Fields (Képletmezők) elemre, majd kattintson a New parancsra.
  2. A Name mezőbe írja be a StartDate karakterláncot, és kattintson a Use Editor gombra.
  3. A Formula (Képlet) mezőbe írja be a következőt:
   Minimum ({?Dátumtartomány})
  4. Kattintson a Save, majd a Close gombra.
  5. A Field Explorer ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a Formula Fields elemre, majd kattintson a New parancsra.
  6. Írja be a Name mezőbe az EndDate szót, majd kattintson a Use Editor elemre.
  7. A Formula mezőbe írja be a következőt:
   Maximum ({?dátumtartomány})
   .
  8. Kattintson a Save, majd a Close gombra.
 3. Használja a KezdőDátum és a ZáróDátum képletmezőt a jelentés fejében. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Húzza a KezdőDátum és a ZáróDátum paramétert a Field Explorer ablaktábla Formula Fields csoportjából az oldalfej szakaszban lévő szövegobjektumra.
  2. A mezők elválasztásához és azonosításához adjon meg elválasztó szöveget, vagy írjon be szóközöket.
  A 4. lépésben a rendszer rekord-kiválasztási képletet hoz létre, amely ellenőrzi a Dátumtartomány paraméter felhasználó által kijelölt értékét. Ha a felhasználó a Mind elemre kattint, a kiválasztás az összes tevékenységet tartalmazni fogja. Ellenkező esetben csak azok a rekordok fognak szerepelni, amelyeknél a Microsoft CRM rendszerbeli mező értéke megegyezik a felhasználó által kijelölt paraméterrel.

  Ha a módosítás alatt álló jelentés nem az Esemény entitáson alapul, akkor cserélje le az incident.createdon nevet az entity.createdon névre.
 4. Adja hozzá a Dátumtartomány paramétert a rekord-kiválasztási képlethez. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Kattintson a Report menü Selection Formulas pontjára, majd a Record parancsra.
  2. Állítsa az ablakot teljes méretre.
  3. Ha a jobb alsó ablaktáblában semmi sem látható, írja be a következő képletet az első sorban szereplő „and” nélkül. Ha a kód már megtalálható az adott helyen, adja hozzá a kódlista végéhez mindhárom sort.
   and(if {incident.createdon} in {?Dátumtartomány} then trueelse false)
   A második sorban használja a dátumtartománnyal összehasonlítani kívánt dátummezőt. Az entitástól függően célszerű lehet a modifiedon mezőt használni a createdon mező helyett. Csak a jelentésben szereplő entitások egyikében szereplő dátumok használhatók.
  4. Kattintson a Save, majd a Close gombra.
  A jelentés futtatásakor a Dátumtartomány értékére vonatkozó kérdés a megadott szöveggel jelenik meg. Amikor a felhasználó kiválasztja a tartomány kezdő és záró dátumát, majd az OK gombra kattint, megjelennek a jelentés adatai.
Jelentésszűrők a paraméterekkel megadott jelentésekkel
Ha a paraméterekkel megadott jelentésekhez jelentésszűrőket használ, a paramétereket kétszer kell kijelölnie. Először futtassa a paraméterekkel megadott jelentést, és adja meg a paramétereket. Ezt követően a jelentésszűrés megnyitásához kattintson a Jelentésszűrés eszköztár jobb szélén található ikonra, adja meg a szűrőket, kattintson a Szűrő elemre, és amikor a rendszer kéri, ismét írja be a paramétereket, majd kattintson az OK gombra.
Hivatkozások
A Microsoft CRM jelentésekkel kapcsolatos gyakori kérdések listája a Microsoft következő webhelyéről tölthető le:A jelentések Microsoft CRM 1.2 Report Manager segítségével történő módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
834791 Jelentések hozzáadása, törlése és átnevezése Microsoft CRM rendszerben a Microsoft CRM 1.2 Report Manager segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A paraméterekkel megadott jelentések Microsoft CRM 1.2 rendszerben történő nyomtatásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
834913 Amikor a Microsoft CRM 1.2 rendszerben megpróbálja nyomtatni a paraméterekkel megadott jelentést, a rendszer kétszer figyelmezteti a paraméterek megadására (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
CRM, reports, performance, time-out
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 834790 - Utolsó ellenőrzés: 12/08/2015 05:58:35 - Verziószám: 6.2

Microsoft CRM 1.2

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbfile kbmbsmigrate kbmbsreports KB834790
Visszajelzés