A .NET-keretrendszer 1.0 Service Pack 3 által kijavított hibák

A cikket archiválták. A továbbiakban a tartalma már nem frissül, csak jelenlegi állapotában lesz elérhető.
Összefoglaló
Jelen cikk információkat tartalmaz azon hibákról, amelyek javítása megtalálható a .NET-keretrendszer 1.0 Service Pack 3 (SP3) szoftvercsomagban. A szervizcsomagok összegző jellegűek (kumulatívak), azaz az egyik szervizcsomagban már javított hibát az egyre újabb szervizcsomagok is javítják. A .NET-keretrendszer Service Pack 3 (SP3) szervizcsomagjának telepítése előtt például nem szükséges telepíteni a .NET-keretrendszer Service Pack 2 (SP2) szervizcsomagját.

A .NET-keretrendszer szervizcsomagjairól a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben tájékozódhat:
318836 A .NET-keretrendszer legújabb szervizcsomagjának beszerzése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
318785 Miként állapítható meg, hogy telepítve vannak-e a .NET-keretrendszer szervizcsomagjai?
899619 A .NET-keretrendszer szervizcsomagjainak telepítése nem fejeződik be sikeresen, ha az MS05-004-es jelű biztonsági frissítés már telepítve van
További információ

.NET-keretrendszer Service Pack 3 (SP3) szervizcsomaggal bővített 1.0-s verziója

318320 Hibaüzenet jelenik meg, ha a fejlesztő az .aspx lapokat SSL alatt SmartNav segítségével küldi el (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
321562 Javítás:A több csoporthoz tartozó felhasználók esetében nem sikerül a szerep alapú hitelesítés (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
322171 Javítás:Ha a fejlesztő a teljes méretű többdokumentumos felület (MDI) gyermekablakához tartozó menüre kattint, a szomszédos menü jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
322173 Javítás: Az OnKeyUp esemény nem indítható el a WebBrowser vezérlővel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
323683 Az NTLM-hitelesítés minden hívásnál elvész (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
324479 Javítás: Az ASP.NET SQL Server munkamenet-állapotának lekérdezésekor a megszemélyesítés terhelés alatt elvész (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
324488 Az űrlap-hitelesítés és a nézetállapot erős terhelés alatt időnként nem működik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
324547 Javítás:A Microsoft Internet Explorer programban elhelyezett Windows-vezérlő memóriavesztést okoz a nem kezelt erőforrásoknál (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
325329 Javítás:A Response.Redirect metódus engedélyezi, hogy új sort jelölő karakterek ágyazódjanak be a hozzá továbbított URL-címbe (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
325663 Javítás:A Properties (Tulajdonságok) ablak frissítéséhez a Designer nem hívja meg az IPerPropertyBrowsing::GetPredefinedStrings metódust (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
325799 Javítás: Távelérés használatakor a Thread.CurrentPrincipal metódus NULL értékű (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
326251 Az összetett ActiveX-vezérlők nem aktiválódnak újra, ha a fókusz a gyermekvezérlőn van (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
326403 Javítás:Ha a fejlesztő a Visual Studio .NET 2002-es verziójában újraépíti megoldását, a következő hibaüzenet jelenik meg: „Could not delete file” (A fájl nem törölhető) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
327071 Javítás:Az XML-sémák minősített attribútumai nem szerializálódnak megfelelően (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
327132 Javítás:A PassportIdentity osztály nem igényel biztonságos PIN kódot biztonságos hitelesítés kérésekor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
327256 Javítás: Egyes engedélyobjektumok memóriavesztést okoznak a kezelt halommemóriában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
327523 A felhasználók a megfelelő NTFS-engedélyek nélkül is megnyithatnak weblapokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
327795 Javítás:Előfordulhat, hogy a távoli teljesítményszámlálók ismételt beolvasása 1450. számú hibaüzenettel meghiúsul (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
328267 Javítás:Holtpont téves észlelése miatt a rendszer az Aspnet_wp.exe programot újrahasznosítja (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
328534 Javítás:A következő hibaüzenet jelenik meg: „The XML file \\MyComputer\MyShare\Web.config could not be loaded” (Nem tölthető be a \\Számítógépnév\Megosztás_neve\Web.config XML-fájl) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
328560 Javítás:Ha a fejlesztő megkísérli deszerializálni a Byte[0] értékű adatokat a .NET-keretrendszer 1.0-s verziójára épülő egyik alkalmazásban, a következő hibaüzenet jelenik meg: „Exception has been thrown by the target of an invocation” (A meghívás célja kivételhibát okozott) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
329250 Javítás:Erősebb hitelesítő adatok jelentek meg a processModel, az identity és a sessionState elemhez (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
329519 Javítás: Szemaforokban és eseményekben memóriavesztés léphet fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
329658 Javítás: Ha a fejlesztő valamelyik COM DLL egyik metódusát a Visual C# .NET vagy a Visual Basic .NET programból hívja, a következő hibaüzenet jelenik meg: „System.OverFlowException” (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
329905 Javítás: A Windows rendszerbeli alkalmazás lefagy a .NET-keretrendszer 1.0-s verziójában Windows NT 4.0 alapú számítógépen (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
329959 Javítás:Az ASP.NET a Requests Current (Aktuális kérések) és a Requests in Application Queue (Kérések az alkalmazási várólistában) teljesítményfigyelő-számlálóval bővült (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
330065 Programhiba:Ha egy webszolgáltatás 0 méretű tömböt ad vissza, hibás eredmények születnek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
330469 Javítás: Az ASP.NET állapotfigyelési funkciója nem működik a sok folyamatot futtató kiszolgálókon (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
330965 A HttpWebRequest objektum nem használ TLS 1.0 kapcsolatot a HTTP-kérések elküldéséhez (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
331134 Javítás:A nyomtatandó példányszám módosítása után a rendszer csak egy példányt nyomtat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
810178 Javítás:Memóriavesztés lép fel, ha a beágyazott kivételblokkok kivételhibát váltanak ki (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
810280 Javítás:Adott AppDomain objektumnak a memóriából való eltávolítása után az ASP.NET munkavégző folyamat 100%-ig igénybe veszi a processzort (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
810328 Javítás:A 324735. számú gyorsjavítás miatt az ASPX-lapok olyan HTML kódot generálnak, amely nem jelenik meg megfelelően a Pocket PC 2002 számítógépen (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
810852 Javítás:A felhasználói vezérlőhöz rendelt ellenőrző esemény nem indul el az elvárt módon (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
811672 Javítás: Érvényes C kódot használó alkalmazás futtatása esetén „kezeletlen kivétel” típusú hibáról tájékoztató hibaüzenet jelenik meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
811867 Javítás:Előfordulhat, hogy a Wsdl.exe eszköz helytelen proxyt generál (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
812280 Javítás:Az EventLogEntry osztály memóriavesztést okozhat a szál helyi tárolásában, és 4199. számú bejegyzéseket generálhat az eseménynaplóban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
812399 Javítás:Ha a nézetállapotban hosszú tizedes törteket tartalmazó objektumok vannak, a következő hibaüzenet jelenik meg: „The view state is invalid for this page and might be corrupted” (A lap nézetállapota érvénytelen, és sérült lehet) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
812686 Javítás: Ha a fejlesztő egyéni HTTP-modulból hívja a Response.ClearHeaders metódust, a kimenetben plusz karakterek jelennek meg (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
812832 Az ASP.NET konfigurációs fájljának feldolgozása figyelmen kívül hagyja a Machine.config fájlban megjelenő kódalap-javaslatokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
813031 Javítás: Ha a fejlesztő a .NET-keretrendszer 1.0-s verziójában a ComboBox vezérlő fókuszváltásához lenyomja a TAB billentyűt, a LostFocus esemény a GotFocus esemény előtt következik be (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
813105 Javítás:Az IEnumConnections::Next metódusnak a .NET-keretrendszerben lévő implementációja miatt az ügyfélalkalmazás működése leáll (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
813350 Javítás: Ha a fejlesztő egy új Visual Studio .NET alkalmazást párhuzamos környezetben futtat, a következő hibaüzenet jelenik meg: „Category not found” (A kategória nem található) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
813354 Javítás: A .NET-keretrendszer 1.0-s verziójában a DateTimePicker vezérlő használata memóriavesztést okoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
813419 Javítás:Előfordulhat, hogy a közös nyelvi futtatókörnyezet helytelenül kezeli a váratlan folyamatleállásokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
814206 Javítás:A Server.Transfer metódus hívásakor a program nem alkalmazza az egyéni HTTP-szűrőket (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
814687 Javítás:Előfordulhat, hogy egy árván maradt kritikus szakasz miatt az ASP.NET munkavégző folyamata leáll (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
814863 Javítás: A FontConverter GDI-objektum memóriavesztést okoz a Visual Studio 2002 alkalmazásban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
814970 Javítás: A .NET-keretrendszer 1.0-s, SP2 szervizcsomaggal bővített verziójában az egyszerű stílusú legördülő listák KeyDown eseménye kétszer indul el a PAGE UP, a PAGE DOWN, a FEL vagy a LE billentyű hatására (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
815999 Javítás:Ha a fejlesztő egy kezelt alkalmazást nagy terhelés alatt futtat, a következő hibaüzenet jelenhet meg: „FileNotFound” (A fájl nem található) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
816829 Javítás:Amikor az I/O-szál lassú kérést dolgoz fel, a rendszer a named pipe-okon blokkolja az Inetinfo.exe és az Aspnet_wp.exe közötti folyamatokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
817618 Javítás:Ha a fejlesztő aszinkron hálózati hívásokat hajt végre, a kezelt memória idővel megnő (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
817723 Javítás:Ha a fejlesztő menüelemeket vesz fel egy Windows-űrlapon lévő menüsorba, a menüelemek memóriavesztést okoznak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
817795 Programhiba: A ToolTip összetevő memóriavesztést okozhat, ha a fejlesztő hozzáadja azt egy többdokumentumos felületű gyermekűrlaphoz a Visual Studio .NET alkalmazásban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
818058 Összegző gyorsjavításcsomag az ASP.NET szolgáltatáshoz (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
819692 Javítás:Hosszú ideig tartó metódushívások esetén a mögöttes kapcsolat megszűnésével járó kivételhiba lép fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
820746 Javítás:Néhány víruskereső program miatt a webes alkalmazások váratlanul újraindulhatnak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821340 Javítás:Az ASP.NET-ügyfél SCRIPT elemei nem tartalmaznak Type attribútumot (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821544 Javítás:Több sémát tartalmazó séma importálásakor a WSDL eszköz nem tud webszolgáltatási proxyt létrehozni (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
821991 Javítás:Az IEHost forgalomtöbbletet okoz a 80-as porton más porthoz kötött webhelyek esetében is (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
822875 Javítás:Alkalmazások fordításakor a Windows Forms DataGrid osztályának rajzolási programkódjában határértéken kívüli indexszel kapcsolatos kivételhiba áll elő (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
822923 Javítás:Előfordulhat, hogy reguláris kifejezésekre keresve a Regex és a Match osztály helytelen találatokat ad vissza (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
823202 Javítás: A COM és a COM+ között hívásokat intéző kezelt alkalmazásokban hozzáférés-megsértési hiba léphet fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
824286 Javítás:A .NET futtatókörnyezet felfüggesztésekor a kezelt alkalmazások esetében hosszú késlekedések tapasztalhatók (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
824381 Javítás:Ha a fejlesztő a Visual Studio .NET 2002 alkalmazásban egy nagyméretű webes megoldás részeként Visual Basic .NET projektet kísérel meg létrehozni, a programépítési folyamat megszakadhat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
825031 Javítás: Ha a fejlesztő a Visual Studio .NET 2002 alkalmazásban, DataGrid vezérlőben a SHIFT+FEL billentyűkombinációt használja, a következő hiba léphet fel: „IndexOutOfRangeException” (Tartományon kívüli index kivételhiba) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
825076 Az ASP.NET munkavégző folyamat működése egy sérült átfedő struktúra miatt megszakad (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
825878 Javítás:A webes ügyfél az időtúllépési tulajdonságban megadott időnél hosszabb ideig nem válaszol a webes szolgáltatás egy metódusának hívásakor (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826116 Javítás:Ha a fejlesztő a .NET-keretrendszer 1.0-s verziójában fókuszváltáshoz lenyomja a CTRL+TAB billentyűkombinációt, a DataGrid objektumban lévő fókusz helytelen választ ad (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
826915 Javítás: A Marshal.ReleaseComObject metódus nem szabadítja fel megfelelően az IDisposable felületet implementáló objektumokat (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
828219 A Machine.config fájl maxconnection attribútumának értéke hatástalan azokon a kiszolgálókon, amelyek kizárólag a HTTP 1.0-s verzióját támogatják (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
828394 Egy .NET 1.0 alapú kezelt kódú program release buildje nem válaszoló állapotba lép, a processzorterhelés pedig 100 százalékra ugrik (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
328811 Javítás: A statikus szinkronizált metódus teljesítménye gyenge a .NET-keretrendszer 1.0-s verziójában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
829393 Programhiba:Adott ServicedComponent objektum aktiválásakor 0x80070057 típusú „E_INVALIDARG” kivételhiba áll elő (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
830462 Javítás:Az adatrács fókusza váratlanul kimozdul a rácsból a Visual Studio .NET alkalmazásban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831144 Javítás:Nullával való osztásból fakadó hiba lép fel a .NET-keretrendszer 1.0-s verziójában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
831382 Javítás: Az SQL Server munkamenet-állapotát használva az OutPutCaching szolgáltatás engedélyezésekor az ASP.NET „NullReferenceException” hibaüzenetet ad vissza (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
832183 A „Viewstate is invalid for this page” (A lap Viewstate tulajdonsága érvénytelen) hibaüzenet nem nyújt elegendő információt a hiba kijavításához (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
833602 Adott webszolgáltatás SSL szoftvercsatornán keresztül történő hívásakor az alkalmazástartomány memóriából való eltávolítása nem sikerül (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834053 Javítás:Adott alkalmazás Session_OnStart eseményekor hibaüzenet jelenik meg azzal, hogy a kiszolgálóalkalmazás nem érhető el (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
834394 Javítás:Ha a fejlesztő egy, a .NET-keretrendszer 1.0-s verziójára épülő programon futtatja az AppVerifier alkalmazást a hibakeresőben érvénytelen kezelőre utaló kivételhiba lép fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
837362 Javítás: Ha a fejlesztő a folyamaton kívüli munkamenet-állapotot a .NET-keretrendszer 1.0-s verziójával használja Windows Server 2003 Web Edition operációs rendszerben, a következő hibaüzenet jelenik meg: „Out-of-process and SQL session state are not supported in this version of the OS” (Az operációs rendszer e verziója nem támogatja a folyamaton kívüli állapotot és az SQL munkamenet-állapotot) (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
838093 A .NET Remoting technológiát használó alkalmazásokban a kapcsolatok bomlása adatvesztést okoz az aszinkron leírókban és a kiszolgálói szoftvercsatornákban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
838964 Javítás: Az Enterprise Instrumentation Framework keretrendszert használó alkalmazásokban „InvalidOperationException” hiba lép fel (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839046 Javítás: Ha a fejlesztő a COM-objektumok átadását VARIANT paraméterek formájában végzi a Microsoft .NET-keretrendszer 1.0-s verziójában, memóriavesztés történhet (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A .NET-keretrendszer 1.0-s verziójának korábbi szervizcsomagjairól a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
321884 A .NET-keretrendszer Service Pack 2 által kijavított hibák (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
320011 Javítás: A többszálas folyamatmodellt alkalmazó programokban az XslTransform-objektumok System.InvalidOperationException kivételt okoznak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
329097 Javítás: Egy DataSet gyűjteménybe helyezett üres TimeSpan-objektum visszarendezése „A meghívott objektum kivételt váltott ki” hibaüzenetet okoz a .NET-keretrendszer alapú alkalmazásokban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
330311 Javítás: Az XmlValidatingReader-objektumok teljesítménycsökkenést okoznak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
321542 Javítás: A DataSet.WriteXML metódus tudományos jelöléssel adja vissza a tizedes törteket, és System.FormatException hibát eredményez a későbbi DataSet.ReadXML hívásokban (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
839588 Javítás: System.ArgumentOutOfRangeException kivétel jelenik meg, amikor a Read metódust hívja az ASP.NET rendszer egyik XmlTextReader osztályából (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 867461 - Utolsó ellenőrzés: 12/08/2015 07:37:45 - Verziószám: 5.3

Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbqfe KB867461
Visszajelzés