A Windows XP rendszeren futó Office-alkalmazások helyi nyomtatóra történő nyomtatással kapcsolatos problémáinak megoldása

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Az Office 2003 támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette az Office 2003 terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Összefoglaló
A cikk a Microsoft Office programcsomag Microsoft Windows XP rendszerben jelentkező nyomtatási problémáinak megoldásával foglalkozik az alábbi témakörökben:
 • A nyomtatóeszközzel kapcsolatos problémák elhárítása
 • Nyomtató-illesztőprogramok hibaelhárítása
 • A Windows XP nyomtatási problémáinak megoldása
 • Az alkalmazások nyomtatási problémáinak megoldása
 • Hibaelhárítás szelektív indítási módban
BEVEZETÉS
A jelen cikk olyan nyomtatási problémák elhárításával foglalkozik, melyek akkor fordulhatnak elő, ha a felhasználó a Microsoft Office valamelyik alkalmazásából egy helyi nyomtatóra próbál nyomtatni Microsoft Windows XP operációs rendszerben.

További információ
Bár nem foglalkozik részletesen a hálózati nyomtatási problémákkal, az azonosításuknak sok fontos és alapvető hibaelhárítási lépését tárgyalja, melyek segíthetnek megállapítani, hogy a hálózati nyomtatási probléma oka hálózati jellegű-e.

A hálózati nyomtatási hibák elhárításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
314073 Hálózati nyomtatási problémák megoldása a Windows XP rendszerben

A nyomtatóeszköz ellenőrzése

Sok nyomtatási probléma hardverhibákra vezethető vissza. Az összetettebb hibaelhárítási eljárások előtt ellenőrizze, hogy nem hardverprobléma okozza-e a nyomtatási problémát:
 • Ellenőrizze, hogy a nyomtató működő áramforráshoz csatlakozik-e.
 • Győződjön meg arról is, hogy a nyomtató megfelelően csatlakozik-e a nyomtatóportra. A nyomtatókábel csatlakozóinak megfelelően kell illeszkednie mind a nyomtató, mind a számítógép megfelelő csatlakozójába.
 • Ellenőrizze, hogy a nyomtatóban van-e papír (vagy más, annak megfelelő anyag), és az nincs-e begyűrődve.
 • Gondoskodjon arról, hogy a nyomtatóban olyan tintapatron vagy festékkazetta legyen, amelyben a nyomtatáshoz elegendő tinta vagy festék van.
 • Ha a nyomtató rendelkezik valamilyen online-offline (csatlakoztatott és kapcsolat nélküli) üzemmódra utaló beállítással vagy online-offline nyomógombbal, akkor győződjön meg arról is, hogy a nyomtató online állapotban van-e.
 • Állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót. Ehhez kapcsolja ki, majd 5-10 másodperc múlva kapcsolja be újra. A nyomtatási problémák jelentős részét a nyomtató pufferének megtelése okozza.
 • Győződjön meg arról, hogy mindenben követte-e a nyomtató gyártója által biztosított telepítési útmutatót.
 • Ha a nyomtató dokumentációja tartalmaz hibaelhárítási lépéseket, hajtsa végre azokat.
 • Hajtson végre önellenőrzést, ha a nyomtató rendelkezik ezzel a funkcióval. Az öndiagnosztikai eszközök gyakran képesek az alapvető hardveres problémák megoldására vagy azonosítására. Az önellenőrzés végrehajtásának módja a nyomtató típusától függ, így erről a nyomtató dokumentációjából tájékozódhat.

  Megjegyzés: A sikertelen önellenőrzés a nyomtató meghibásodására utalhat, és a készülék javítására lehet szükség. További útmutatásért lépjen kapcsolatba a nyomtató gyártójával.
 • Ha van rá lehetősége, ellenőrizze, hogy egy másik számítógéphez csatlakoztatva helyesen működik-e a nyomtató. Ha a nyomtató másik számítógéppel sem működik megfelelően, az meghibásodást jelezhet, és a készülék javításra szorulhat.

A nyomtató beállításainak vizsgálata

A nyomtató tulajdonságainak helytelen beállítása a következő problémákat okozhatja:
 • Rossz minőségű nyomtatás
 • Részleges nyomtatás (nem nyomtatódik ki teljesen a nyomtatni kívánt dokumentum)
A helytelen beállítások következtében az is előfordulhat, hogy a nyomtató egyáltalán nem nyomtat. Ellenőrizze, hogy a nyomtató beállításai megegyeznek-e a gyártója által javasolt beállításokkal.

A nyomtató beállításainak megtekintéséhez tegye az alábbiakat:
 1. Kattintson a Start menü Nyomtatók és faxok parancsára.
 2. Kattintson a jobb gombbal az érintett nyomtatóra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 3. Ellenőrizze, hogy a nyomtató minden egyes tulajdonsága a gyártó ajánlásának megfelelően van-e beállítva.

  Ehhez tanulmányozza a nyomtató dokumentációját, vagy lépjen kapcsolatba a készülék gyártójával.

Tesztoldal nyomtatása

Tesztoldal nyomtatásához nyomtatási engedéllyel kell rendelkeznie. Tesztoldal a nyomtatók telepítésekor is nyomtatható.

Tesztoldal nyomtatásához tegye a következőket:
 1. Kattintson a Start menü Nyomtatók és faxok parancsára.
 2. Kattintson a jobb gombbal az érintett nyomtatóra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 3. Kattintson az Általános lapon található Tesztoldal nyomtatása gombra.
 4. Ha a tesztoldal nyomtatása sikeres volt, kattintson az OK gombra.
Nem megfelelően kinyomtatott tesztoldal esetén folytassa a hibaelhárítást. Ha nem nyomtatható tesztoldal, illetve nem sikerül nyomtatni a Microsoft Windows alkalmazásaiból (vagy azok némelyikéből), az alábbi problémák valamelyike áll fenn:
 • A nyomtató illesztőprogramjával kapcsolatos probléma
 • A Windows rendszerrel kapcsolatos probléma
 • Hardverhiba
 • Kapcsolathiba

A nyomtató illesztőprogramjának tesztelése

Ellenőrizze, hogy a WordPad vagy a Jegyzettömb alkalmazásból tud-e nyomtatni.

A WordPad vagy a Jegyzettömb alkalmazásból történő nyomtatásához hajtsa végre az alábbiakat:
 1. Indítsa újra a számítógépet.
 2. Kattintson a Start menü Minden program elemére. Kattintson a Kellékek, majd a Jegyzettömb vagy a WordPad parancsra.
 3. Írjon be néhány szót, majd próbálkozzon meg a szöveg nyomtatásával.
Ha a WordPad vagy a Notepad alkalmazásból lehet nyomtatni, a probléma forrása vagy abban az alkalmazásban van, melyből nem sikerül nyomtatni, vagy a Windows nem futtatja az adott alkalmazás által igényelt nyomtatási parancsok valamelyikét. A nyomtató illesztőprogramjának kisebb problémái is hatással lehetnek a nyomtatásra.

Annak megállapításához, hogy a jelenlegi illesztőprogram okozza-e a problémát, telepítsen egy másik eszközillesztőt. Ehhez alkalmazza az alábbi módszerek egyikét:
 • PostScript szabványt támogató nyomtató esetén töltse be az Apple LaserWriter NT illesztőprogramot. Ez egy egyszerű PostScript-illesztőprogram. Az Apple LaserWriter NT illesztőprogram használatával kideríthető, hogy a probléma a nyomtató PPD fájljával (PostScript Printer Description – a PostScript-nyomtató tulajdonságait tartalmazó fájl) kapcsolatos-e.
 • Ha a nyomtató nem PostScript-nyomtató, töltse be a „Generic/Text Only” nyomtatóillesztőt. Ez egy egyszerű nyomtató-illesztőprogram. Ennek használata fényt deríthet arra, hogy az alapszintű nyomtatási funkciók megfelelően működnek-e.
 • Rajzgép használata esetén töltse be a Hewlett-Packard HP-GL/2 rajzgép-illesztőprogramot. Erről a rajzgépillesztőről a Hewlett-Packard (HP) webhelyén talál további információt: A Microsoft a külső gyártók elérhetőségi adatait csak a műszaki támogatás eléréséhez szánt segítségnyújtásként teszi közzé. Az elérhetőségi adatok értesítés nélkül változhatnak, pontosságukat a Microsoft nem garantálja.
Nyomtató-illesztőprogram telepítéséhez tegye az alábbiakat:
 1. Kattintson a Start menü Nyomtatók és faxok parancsára.
 2. Kattintson a jobb gombbal az érintett nyomtatóra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 3. A nyomtatóillesztő új vagy frissített verziójának a Nyomtató-illesztőprogram hozzáadása varázsló segítségével történő telepítéséhez kattintson a Speciális lapon található Új gombra.
 4. Kattintson a Tovább gombra, és alkalmazza az alábbi módszerek egyikét:
  • Jelölje ki a nyomtató gyártóját és a nyomtató típusát, ha az új vagy a frissített illesztőprogram megtalálható a listában.
  • Ha a nyomtatóillesztő nem található a listán, illetve ha CD-n vagy lemezen kapott új vagy frissített illesztőprogramot a gyártótól, akkor kattintson a Saját lemez gombra. Adja meg az illesztőprogram elérési útját, és kattintson az OK gombra.
 5. Kattintson a Tovább gombra, majd a képernyőn megjelenő utasításokat követve végezze el a nyomtatóillesztő telepítését.
Ha a nyomtató az alapszintű illesztőprogramokkal sem nyomtat, kövesse „A nyomtató illesztőprogramjának újratelepítése” című szakaszban foglaltakat. Ha az alapszintű illesztőprogramokkal tud nyomtatni, akkor tanulmányozza „Az alkalmazás ellenőrzése” című szakaszt.

A nyomtató illesztőprogramjának újratelepítése

 1. Távolítsa el, majd telepítse újra a nyomtató illesztőprogramját. Sérült nyomtatóillesztő cseréjéhez tegye a következőket:
  1. Zárjon be minden futó Windows-alkalmazást.
  2. Kattintson a Start menü Nyomtatók és faxok parancsára.
  3. Kattintson a jobb gombbal az alapértelmezett nyomtatóra, és kattintson a Törlés parancsra. Ha a rendszer a számítógépen maradt további fájlok törlését kéri, kattintson az Igen gombra.
  4. Kattintson duplán a Nyomtató hozzáadása parancsra. A nyomtatóillesztő újratelepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

   Megjegyzés: Ha a számítógép hálózathoz csatlakozik, akkor elképzelhető, hogy a megfelelő nyomtatóillesztőt egy hálózati nyomtatómegosztásról kell telepíteni. További információért forduljon a rendszergazdához.

   Nyomtató-illesztőprogramok hálózati nyomtatómegosztásról végzett telepítéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
   135406 Útmutató a nyomtatóillesztők manuális eltávolításához és újratelepítéséhez

   Ha a számítógépre szervizcsomag is van telepítve, a nyomtatók újratelepítése után azt is újra kell telepíteni.
 2. Ellenőrizze a merevlemezen rendelkezésre álló szabad területet.
Előfordulhat, hogy a nyomtatási feladatok végrehajtása nem sikerül, ha nincs elegendő lemezterület a feladatok nyomtatási sorba történő helyezéséhez.

Nyomtatás parancssorból

A parancssorból kezdeményezett nyomtatással ellenőrizhető a számítógép és a nyomtató közötti kapcsolat. Az eljárás a PostScript- és a nem PostScript-nyomtatók esetén különböző. Mindkét eljáráshoz ismerni kell annak a portnak a nevét, melyhez a nyomtató csatlakozik.

A nyomtató által használt port azonosításához tegye a következőket:
 1. Kattintson a Start menü Nyomtatók és faxok parancsára.
 2. Kattintson az érintett nyomtató ikonjára, majd a Fájl menü Tulajdonságok parancsára.
 3. Kattintson a Portok fülre. A Nyomtatás a következő port(ok)ra mezőben tekintse meg, hogy a nyomtató melyik porthoz csatlakozik, és jegyezze is fel.
Parancssorból történő nyomtatáshoz PostScript-nyomtató esetén tegye az alábbiakat:
 1. Kattintson a Start menü Minden program elemére. Kattintson a Kellékek, majd a Parancssor parancsra.
 2. Ha a nyomtató az LPT1 porthoz csatlakozik, akkor a következő parancsot írja be a parancssorba: copy con lpt1. Ha a nyomtató nem az LPT1 portra csatlakozik, a parancsban az lpt1 helyére a megfelelő port nevét írja.
 3. Nyomja le az ENTER billentyűt.
 4. Írja be a showpage parancsot, és nyomja le az ENTER billentyűt.
 5. Nyomja le a CTRL+Z billentyűkombinációt, majd az ENTER billentyűt.
Ha a nyomtató lapot dob, a számítógép és a nyomtató közötti kapcsolat megfelelő. Ha a parancssori nyomtatás sikertelen, kövesse „A Windows indítása szelektív indítási módban” című szakaszban foglaltakat.

Parancssorból történő nyomtatáshoz nem PostScript-nyomtató esetén hajtsa végre a következőket:
 1. Kattintson a Start menü Minden program elemére. Kattintson a Kellékek, majd a Parancssor parancsra.
 2. A parancssorba írja be az echo hello parancsot, nyomja le a CTRL+L billentyűkombinációt, majd írja be a dir > lpt1 parancsot. Ha a nyomtató nem az LPT1 portra csatlakozik, a parancsban az lpt1 helyére a megfelelő port nevét írja. A fenti sor beírása után a parancssorban az echo hello ^L > lpt1 parancs látható.
 3. Nyomja le az ENTER billentyűt.
Ha a nyomtató kinyomtat egy lapot, rajta egy listával, akkor a számítógép és a nyomtató közötti kapcsolat megfelelő. Ha a parancssori nyomtatás sikertelen, kövesse „A Windows indítása szelektív indítási módban” című szakaszban foglaltakat.

Betűtípusok tesztelése

A nyomtatási problémák okozója egy sérült betűtípus is lehet. Ez a szakasz a betűtípusokkal kapcsolatos problémák elhárítását ismerteti.

Betűtípusminta nyomtatása

A betűtípusok szerepe a szövegek megjelenítése a képernyőn és nyomtatásban. A betűtípusok stílusokkal (dőlt, félkövér és félkövér dőlt) rendelkeznek. Ha feltételezi, hogy egy betűtípus okozza a nyomtatási problémát, akkor próbálkozzon meg egy betűtípusminta nyomtatásával.

Betűtípusminta nyomtatásához tegye az alábbiakat:
 1. Kattintson a Start menü Vezérlőpult elemére, majd kattintson duplán a Betűtípusok elemre.
 2. Kattintson duplán arra a betűtípusra, melyből mintát szeretne nyomtatni.
 3. A betűtípusmintát megjelenítő lapon kattintson a Nyomtatás gombra.
Ha a nyomtatási probléma egyetlen betűtípushoz köthető, a problémát a betűtípushoz tartozó betűtípusfájl sérülése okozhatja.

A betűtípusok ellenőrzéséről és újratelepítéséről a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:
314960 Útmutató: Betűkészlet telepítése és eltávolítása Windows rendszerben

TrueType betűtípusok nyomtatása képként

Amennyiben a probléma betűtípusokhoz köthetőnek tűnik, akkor – ha a nyomtató támogatja – engedélyezze a TrueType betűtípusok grafikus nyomtatását, majd ellenőrizze, hogy ezzel a probléma megoldódik-e.

A TrueType betűtípusok grafikus nyomtatásához hajtsa végre az alábbiakban ismertetett lépéseket.

Megjegyzés: A nyomtatási beállítások módosításához nyomtatási engedéllyel kell rendelkeznie.
 1. Kattintson a Start menü Nyomtatók és faxok parancsára.
 2. Kattintson a jobb gombbal arra a nyomtatóra, amelyet használni kíván, majd kattintson a Nyomtatási beállítások parancsra.
 3. Kattintson a Speciális fülre.
 4. A Dokumentum beállításai szakaszban jelölje be a Grafikus szövegnyomtatás jelölőnégyzetet.

  Megjegyzés: A Speciális párbeszédpanelen csak akkor jelenik meg a Grafikus szövegnyomtatás jelölőnégyzet, ha az érintett nyomtató támogatja ezt a szolgáltatást.
 5. Válassza az Engedélyezve beállítást.
Megjegyzés: A grafikus szövegnyomtatást támogató nyomtatók alapértelmezés szerint letöltik a TrueType betűtípusokat. Ez rendszerint gyorsabb nyomtatást eredményez, mivel a dokumentumban használt betűtípusok ekkor a nyomtató memóriájában tárolódnak. Ha a nyomtató nem nyomtatja ki a dokumentumot akkor sem, ha a grafikus szövegnyomtatás engedélyezve van, kapcsolja ki vagy tiltsa le ezt a szolgáltatást, és próbálkozzon meg ismét a nyomtatással.

A nyomtató felbontásának csökkentése

A túl nagy nyomtatófelbontás is okozhat nyomtatási problémákat, amelyek a nyomtató felbontásának csökkentésével kiszűrhetők és megoldhatók.

A nyomtató felbontásának csökkentéséhez tegye az alábbiakat:
 1. Kattintson a Start menü Nyomtatók és faxok parancsára.
 2. Kattintson a jobb gombbal a használni kívánt nyomtatóra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 3. Az Általános lapon kattintson a Nyomtatási beállítások gombra.
 4. Jelöljön ki egy kisebb felbontást (vagy dpi értéket) a felbontás megadására szolgáló mezőben, majd kattintson az OK gombra.
 5. Egy próbanyomtatással ellenőrizze, hogy megszűnt-e a probléma, és amennyiben nem, úgy állítsa vissza az eredeti felbontást.

Az alkalmazás ellenőrzése

Ezt az eljárást akkor célszerű végrehajtani, ha a WordPad vagy a Jegyzettömb alkalmazásból sikerült nyomtatni, és úgy tűnik, hogy a nyomtatási probléma egy adott alkalmazáshoz köthető.

Az adott alkalmazásban fellépő probléma megoldásához tegye az alábbiakat:
 • Nyomtasson ki egy másik, egyszerűbb fájlt. Hozzon létre egy új dokumentumot, amelyben kevesebb információ van. Ez segít megállapítani, hogy a hibát a program vagy a dokumentum okozza-e.
 • Egy kisebb nyomtatási feladat végrehajtásával ellenőrizze, hogy a rendszermeghajtón elegendő szabad lemezterület áll-e rendelkezésre.
 • Próbálkozzon meg a nyomtatással egy másik operációs rendszerben is. Ha ott sikerül a nyomtatás, akkor a problémát a kimeneti fájl okozza.
Ha az új dokumentum nyomtatása sikeres, a probléma feltehetőleg csak az eredeti dokumentumot érinti. Az alábbi szakaszokban ismertetett javaslatokkal megállapíthatja, hogy a probléma a dokumentum valamely részével áll-e kapcsolatban. Ha az új dokumentumot sem sikerül kinyomtatni, akkor tanulmányozza „A Windows indítása szelektív indítási módban” című szakaszban foglaltakat.

A szabad memória és lemezterület ellenőrzése

Elképzelhető, hogy a dokumentum nyomtatásához több memóriára van szükség. Mentse a nem nyomtatható dokumentumot, majd a dokumentum egy részét illessze be egy új fájlba. Ha az a probléma, hogy a képek nem nyomtatódnak ki, a problémás dokumentumból csak egyetlen képet illesszen be az új fájlba. Zárjon be minden fájlt a nyomtatandó fájl kivételével, és próbálkozzon meg a nyomtatással.

Ha a nyomtatás sikeres, akkor az eredeti dokumentum nyomtatásához feltehetőleg a számítógépen rendelkezésre állónál több memóriára van szükség az operációs rendszer számára.

Memóriaterületet az alábbi módszerekkel szabadíthat fel:
 • Zárjon be minden egyéb futó programot.
 • A nyomtatandó dokumentum kivételével zárjon be minden dokumentumot.
 • Zárjon be minden futó programot, és indítsa újra a számítógépet.
 • Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e elegendő szabad merevlemez-területtel. Célszerű legalább 120 megabájt (MB) szabad területet hagyni.
A számítógép egy bizonyos mennyiségű lemezterületet használ az információk nyomtatóhoz küldése során. Nyomtatási problémához vezethet az is, ha a Windows rendszert tartalmazó merevlemezen nincs legalább 120 MB szabad lemezterület.

A merevlemezen lévő szabad lemezterület méretének megállapításához tegye az alábbiakat:
 1. Kattintson a Start menü Sajátgép elemére.
 2. Kattintson a jobb gombbal a Windows rendszert tartalmazó merevlemez ikonjára, és kattintson a Tulajdonságok parancsra. A merevlemez szabad lemezterületének méretét az Általános lapon tekintheti meg. 1 gigabájt (GB) 1024 MB-nak felel meg.
Az alábbi eljárásokkal szabadíthat fel lemezterületet:
 • A Lomtár kiürítése.
 • Lemezterületet felszabadítása a Lemezkarbantartóval, az alábbi módon:
  1. Kattintson a Start gombra. Mutasson a Minden program, a Kellékek, majd a Rendszereszközök pontra, végül kattintson a Lemezkarbantartó parancsra.
  2. A Meghajtók legördülő listában jelölje ki a Windows rendszert tartalmazó merevlemezt, és kattintson az OK gombra.
  3. A Törlendő fájlok listában jelöljön be lehetőleg minél több jelölőnégyzetet.
  4. Az Egyéb beállítások lap további lehetőségeket kínál lemezterület felszabadítására.
 • A már nem használt dokumentumok és adatfájlok törlése vagy archiválási céllal másik merevlemezre történő áthelyezése.
 • A felesleges alkalmazások eltávolítása a Programok telepítése és törlése eszközzel, az alábbi módon:
  1. Kattintson a Start menü Vezérlőpult elemére, majd a Programok telepítése és törlése hivatkozásra.
  2. Kattintson az eltávolítani kívánt programra, majd a Módosítás/eltávolítás gombra.
  3. Kattintson az Igen gombra a program eltávolításához.

A nyomtatási feladat felfüggesztett állapotának megállapítása

A nyomtatási feladat felfüggesztett állapotának megállapításához tegye a következőket:
 1. Kattintson a Start menü Nyomtatók és faxok parancsára.
 2. Kattintson a jobb gombbal az érintett nyomtatóra.
 3. Kattintson a helyi menüben megjelenő Nyomtatás folytatása vagy A nyomtató használata online módban parancsra.
 4. Próbálkozzon meg ismét a nyomtatással.

A nyomtatóport vizsgálata

Az alábbi lépéseket követve győződjön meg arról, hogy a megfelelő portra vagy hálózati nyomtatási elérési útra próbál-e nyomtatni:
 1. Kattintson a Start menü Nyomtatók és faxok parancsára.
 2. Kattintson a jobb gombbal a használni kívánt nyomtatóra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 3. Kattintson a Portok fülre. A Nyomtatás a következő port(ok)ra listában jelölje ki a megfelelő portot.
Leggyakrabban az LPT1 port használatos nyomtatóportként, egyes nyomtatók esetén azonban más portra lehet szükség. A nyomtatóval használandó portról a nyomtató dokumentációjában tájékozódhat.

Hálózati nyomtatók elérési útjának ellenőrzése

 1. Kattintson a Start menü Nyomtatók és faxok parancsára.
 2. Kattintson a jobb gombbal a használni kívánt nyomtatóra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 3. Ellenőrizze, hogy az Általános lap felső részén a megfelelő nyomtató neve jelenik-e meg.
Ha másik nyomtatónév látható a lapon, vagy nem biztos abban, hogy melyik nyomtatóra kellene nyomtatnia, akkor további információkért lépjen kapcsolatba a rendszergazdával.

A nyomtatási sor beállításainak módosítása

Ha a szabad lemezterület mérete elegendő, ám a nyomtatási problémák nem szűnnek meg, próbálkozzon meg a nyomtatási sor beállításainak módosításával. A nyomtatási művelet során a nyomtatandó információk rendszerint egy lemezen lévő fájlba íródnak, mielőtt a nyomtató megkapná őket. Ezt a folyamatot a dokumentumok nyomtatási sorba helyezésének nevezik. A nyomtatási sor létrehozása és feldolgozása alatt folytathatja munkáját, miközben a dokumentum nyomtatódik. Ez a megoldás többnyire gyorsabb, mintha a dokumentumok közvetlenül a nyomtatóhoz kerülnének. Kevés szabad lemezterület esetén azonban a nyomtatási sor használatának kikapcsolása növelheti a nyomtatási sebességet.

Megjegyzés: Ha a nyomtatási sor megkerülésével nyomtat, meg kell várnia a fájl nyomtatásának befejezését, mielőtt más műveletet is végrehajthatna abban az alkalmazásban, melyből nyomtat.

A nyomtatási sor beállításainak ellenőrzéséhez és módosításához tegye a következőket:
 1. Kattintson a Start menü Nyomtatók és faxok parancsára.
 2. Kattintson duplán a használni kívánt nyomtatóra. Ekkor megjelenik a nyomtató nyomtatási várólistája.
 3. Ha a várólistában van dokumentum, akkor kattintson a Nyomtató menü Nyomtatandó dokumentumok listájának törlése parancsára, majd az OK gombra.
 4. Kattintson a jobb gombbal a használni kívánt nyomtatóra, majd kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 5. Kattintson a Speciális fülre.
  • Ha a Dokumentumok várólistára állítása; a nyomtatás gyorsabb befejezése választógomb be van jelölve, akkor a nyomtatási sor létrehozása engedélyezve van.
  • Ha a Nyomtatás közvetlenül a nyomtatóra választógomb van bejelölve, nem jön létre nyomtatási sor, és a nyomtatás közvetlenül a nyomtatóra történik.
 6. Ellenőrizze, hogy a beállítások módosításával gyorsítható-e a nyomtatási folyamat. A beállítások módosításához jelölje be az 5. lépésben említett választógombok valamelyikét.
  • Hálózati nyomtatók esetén előfordulhat, hogy nem módosíthatók a nyomtatási várólista beállításai.
  • Egyes nyomtatók a képek nyomtatását sokkal lassabban végzik, mint a szövegekét.

Erőforrás-ütközések keresése

A nyomtatóeszközt úgy kell konfigurálni, hogy ne ütközzön más telepített hardverekkel.

Erőforrás-ütközések kereséséhez tegye az alábbiakat:
 1. Kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára. Kattintson a Teljesítmény és karbantartás kategóriára, végül a Rendszer ikonra.
 2. A Rendszertulajdonságok párbeszédpanelen kattintson a Hardver fülre, majd az Eszközkezelő gombra.
 3. Kattintson duplán a Portok elemre.
 4. Kattintson a jobb gombbal a nyomtató által használt portra, és kattintson a Tulajdonságok parancsra.
 5. Kattintson az Erőforrások fülre. Ellenőrizze, hogy az Ütköző eszközök listája mezőben látható-e erőforrás-ütközésre utaló üzenet.

A Windows indítása szelektív indítási módban

A használt program nyomtatási funkcióját zavaró eszközillesztők és memóriarezidens programok kiszűrésének módja a Windows indítása szelektív indítási módban, és a nyomtatási funkció ellenőrzése egy dokumentum fájlba történő nyomtatásával az érintett alkalmazásból.

Megjegyzés: Az alábbi eljárás végrehajtásához rendszergazdaként vagy a Rendszergazdák csoport tagjaként kell bejelentkezni a számítógépre. Ha a számítógép hálózathoz csatlakozik, a hálózati házirend beállításai megakadályozhatják az itt leírt műveletek végrehajtását.

Figyelmeztetés: Az eljárás során elérhetetlenné válhat a rendszer-visszaállítási szolgáltatás, és törlődhetnek a korábban létrehozott visszaállítási pontok.

A számítógép korábbi állapotának a Rendszer-visszaállítás eszközzel történő visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:
306084 A Windows XP rendszer egy korábbi állapotának visszaállítása

A Windows szelektív indítási módban történő indításához hajtsa végre az alábbiakat:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, a Megnyitás mezőbe írja be az msconfig parancsot , majd kattintson az OK gombra.
 2. Az Általános lapon jelölje be a Szelektív indítás választógombot, és törölje az alatta található jelölőnégyzetek jelölését.

  Megjegyzés: Mivel Az eredeti BOOT.INI fájl használata egy választógomb, annak jele nem törölhető.
 3. Kattintson az OK gombra, majd a számítógép újraindításához az Újraindítás gombra.
Ha a szelektív módban indított Windows rendszerben nem jelentkezik a nyomtatási probléma, akkor tiszta rendszerindítással történő hibakeresés segíthet a hiba okozójának azonosításában.

A Windows XP csak alapvető szolgáltatásokkal való indításáról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében tájékozódhat:
310353 Rendszerindítás csak a szükséges szolgáltatásokkal Windows XP rendszerben
A cikkben említett, külső gyártóktól származó termékek a Microsofttól független cégek termékei, melyek teljesítményére és megbízhatóságára a Microsoft sem törvényi, sem másféle garanciát nem vállal.
off2000 off2002 off2003 winxp windowsxp WD2007 OFF2007
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 870622 - Utolsó ellenőrzés: 03/20/2007 16:37:00 - Verziószám: 5.10

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Visio 2000 Enterprise Edition, Microsoft Visio 2000 Professional Edition, Microsoft Visio 2000 Standard Edition, Microsoft Visio 2000 Technical Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Office Project Professional, 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Standard 2002

 • kbtshoot kbprint KB870622
Visszajelzés