Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

SQL Server adatbázis megtelt tranzakciónaplójának helyreállítása

BEVEZETÉS
Ez a cikk a tranzakciónapló túlságosan nagy mérete esetén követendő lépéseket írja le. A megtelt tranzakciónaplók használhatatlanná tehetik a Microsoft SQL Server adatbázist. Ez a cikk azt írja le, hogyan csonkolhatja és zsugoríthatja a tranzakciónaplókat, illetve hogyan előzheti meg a váratlan növekedésüket.

További információ

Tranzakciónapló méretének csökkentése

Ha a tranzakciónaplók megtelnek, csökkentenie kell a méretüket. Ehhez csonkolnia kell a tranzakciónaplóban található inaktív tranzakciókat, és zsugorítania kell a tranzakciónapló-fájlt.

Megjegyzés: A tranzakciónaplók rendkívül fontosak az adatbázis tranzakciós integritásának megőrzése érdekében. Ezért a tranzakciónapló-fájlokat még akkor se törölje, miután biztonsági másolatot készített az adatbázisról és a tranzakciónaplókról.


A tranzakciónaplók méretének csökkentésével kapcsolatos további információkért keresse fel a Microsoft következő webhelyét:

Inaktív tranzakciók csonkolása a tranzakciónaplókban

A tranzakciónaplók megtelésekor azonnal készítsen biztonsági másolatot a tranzakciónapló-fájlról. A tranzakciónapló-fájlok biztonsági másolatának készítése közben az SQL Server automatikusan csonkolja a tranzakciónapló inaktív részét. A tranzakciónapló-fájl inaktív része a befejezett tranzakciókat tartalmazza, ezért az SQL Server már nem használja a tranzakciónapló-fájlt a helyreállítási folyamat során. Ahelyett, hogy hagyná növekedni és több területet foglalni, az SQL Server újra felhasználja a tranzakciónaplónak ezt a csonkolt, inaktív területét.

A tranzakciónaplók biztonsági mentésekor és a tranzakciónaplók biztonsági mentésének visszaállításakor megfontolandó esetleges problémákkal kapcsolatos további információkért tekintse meg az SQL Server Books Online alábbi témaköreit:
 • Tranzakciónapló-fájl biztonsági másolatai
 • Tranzakciónapló-fájl biztonsági mentése és visszaállítása
Az inaktív tranzakciók a Csonkolás módszer segítségével törölhetők is a tranzakciónapló-fájlból. A tranzakciónaplók csonkolásával kapcsolatban az SQL Server Books Online „Tranzakciónapló csonkolása” című témakörében talál további információt.

Fontos: A tranzakciónapló-fájlok manuális csonkolása után teljes biztonsági másolatot kell készítenie a tranzakciónapló biztonsági mentése előtt.

További információt a tranzakciónapló-fájlok csonkolásakor jelentkező esetleges problémákról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
62866 Az SQL tranzakciónapló csonkolását megakadályozó tényezők (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)

Tranzakciónapló-fájl zsugorítása

A biztonsági mentési művelet vagy a Csonkolás módszer nem csökkenti a naplófájl méretét. A tranzakciónapló-fájl méretének csökkentéséhez zsugorítania kell a tranzakciónapló-fájlt. A tranzakciónapló-fájl kívánt méretre történő zsugorításához és a nem használt lapok eltávolításához használja a DBCC SHRINKFILE műveletet. A DBCC SHRINKFILE Transact-SQL utasítás csak a naplófájl inaktív részét képes zsugorítani.

Megjegyzés: A DBCC SHRINKFILE Transact-SQL utasítás önmagában nem képes a napló csonkolására és a naplófájlon belüli használt terület zsugorítására.

A tranzakciónapló-fájlok zsugorításával kapcsolatos további információkért tekintse meg az SQL Server Books Online alábbi témaköreit:
 • A tranzakciónapló-fájl zsugorítása
 • DBCC SHRINKFILE
További információt az SQL Server 2000 tranzakciónapló-fájljainak zsugorításával kapcsolatban a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál:
272318 Az SQL Server 2000 rendszer tranzakciónaplójának zsugorítása a DBCC SHRINKFILE utasítással (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
A tranzakciónapló-fájlok zsugorításakor jelentkező esetleges problémákról a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál további információt:
814574 Probléma: Hibaüzenet: „Nem lehet zsugorítani a naplófájlt...” hiba történik a tranzakciónapló-fájl zsugorításakor (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)
324432 Probléma: A DBCC SHRINKFILE és SHRINKDATABASE parancsok nem működnek a kevés adattal feltöltött text, ntext vagy image oszlopok miatt (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)

Tranzakciónapló-fájlok váratlan növekedésének megelőzése

A tranzakciónapló-fájlok váratlan növekedésének megelőzése érdekében fontolja meg az alábbi módszerek egyikének alkalmazását:
 • Állítsa a tranzakciónapló-fájlok méretét egy nagy értékre, hogy elkerülje a naplófájlok automatikus bővítését.
 • Az optimális memóriaméret alapos kiértékelése után százalék helyett memória-mértékegységekben adja meg a tranzakciónapló-fájl automatikus bővítését.

  Az automatikus növelés beállítással kapcsolatban megfontolandó problémákról a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál további információt:
  315512 Az automatikus növelés és automatikus zsugorítás konfigurációjának megfontolásai
 • A helyreállítási modell módosítása. Rendszerösszeomlás vagy adatsérülés esetén az adatok egységessége és a tranzakciós integritás fenntartása érdekében helyre kell állítania az adatbázist. Az adatbázisban tárolt adatok fontosságától függően az alábbi helyreállítási modellekkel határozhatja meg az adatok mentési módját és az adatvesztések kockázatát:
  • Egyszerű helyreállítási modell
  • Teljes helyreállítási modell
  • Tömegesen naplózott helyreállítási modell
  Az egyszerű helyreállítási modell használatával a legutóbbi biztonsági mentéssel állíthatja helyre az adatbázist. A teljes helyreállítási modell vagy a tömegesen naplózott helyreállítási modell használatával a meghibásodás időpontjában aktuális állapotra állíthatja helyre az adatbázist a tranzakciónapló-fájl biztonsági másolataival.

  Az SQL Server 2000 és az SQL Server 2005 termékekben az SQL-kiszolgálók adatbázisainak alapértelmezett helyreállítási modellje a Teljes helyreállítási modell. A teljes helyreállítási modell használata esetén a rendszer a tranzakciónapló rendszeres biztonsági mentésével gátolja meg, hogy a tranzakciónapló-fájlok aránytalanul nagyra nőjenek az adatbázishoz képest. Ha azonban nem történik meg a tranzakciónapló rendszeres biztonsági mentése, akkor a tranzakciónapló-fájl megtöltheti a lemezt, és előfordulhat, hogy semmilyen adatmódosítási műveletet nem tud végrehajtani az SQL Server adatbázisban.

  Ha egy vészhelyreállítási művelet során nem kívánja használni a tranzakciónapló-fájlokat, a teljes helyett használhatja az egyszerű helyreállítási modellt.
 • Rendszeresen készítsen biztonsági másolatokat, hogy törölje a tranzakciónaplóból az inaktív tranzakciókat.
 • Kis méretű tranzakciókat tervezzen.
 • Győződjön meg arról, hogy nincsenek meghatározatlan ideig futó, nem véglegesített tranzakciók.
 • A Statisztika frissítése lehetőséget mindennapi futtatásra ütemezze.
 • Az indexek töredezettségmentesítéséhez, amellyel javíthatja a terhelési teljesítményt üzemi környezetben, a DBCC DBREINDEX Transact-SQL utasítás helyett használja a DBCC INDEXDEFRAG Transact-SQL utasítást. A DBCC DBREINDEX utasítás futtatásakor a tranzakciónapló mérete jelentősen nőhet, ha az SQL Server adatbázis Teljes helyreállítási módra van beállítva. Továbbá a DBCC INDEXDEGRAG utasítás a DBCC DBREINDEX utasítással szemben nem tartja fenn sokáig a zárolást.

  Az indexek SQL Server 2000 alatti töredezettségmentesítésével kapcsolatos további információkért tekintse meg a Microsoft következő webhelyét: Ha az adatbázis-karbantartási terv feladataként kell futtatnia a DBCC DBRINDEX utasítást, akkor a feladatot több feladatra kell bontania. Emellett gyakran kell biztonsági másolatot készítenie a tranzakciónaplókról a feladatok végrehajtása közben.

További információk a tranzakciónapló-fájlokról

Az SQL Server 2000 és SQL Server 2005 szoftverekben az egyes adatbázisok legalább egy adatfájlt és egy tranzakciónapló-fájlt tartalmaznak. Az SQL Server fizikailag az adatfájlban tárolja az adatokat. A tranzakciónapló-fájl tárolja az SQL Server adatbázison végrehajtott valamennyi módosítás részleteit és az egyes módosításokat végrehajtó tranzakciók részleteit is. Mivel a tranzakciós integritás az SQL Server alapvető és lényegi jellemzőjének számít, a tranzakciók részleteinek naplózását nem lehet kikapcsolni SQL Server szoftverben.

A tranzakciónapló-fájl logikailag kisebb szegmensekre tagolódik, amelyeket virtuális naplófájloknak hívnak. Az SQL Server 2000 alatt beállíthatja a tranzakciónapló-fájl igény szerinti bővítését. A tranzakciónapló-fájl bővítését szabályozhatja a felhasználó is, vagy beállítható, hogy a teljes rendelkezésre álló lemezterületet használja. A tranzakciónapló-fájl méretének minden, az SQL Server által végzett módosítása, például a tranzakciónapló-fájlok csonkolása vagy bővítése, virtuálisnaplófájl-alapú egységekben történik.

Ha beállította a tranzakciónapló-fájlok automatikus növelését, és egy SQL Server adatbázishoz tartozó tranzakciónapló-fájl megtelik, akkor a tranzakciós naplófájl virtuálisnaplófájl-egységekben fog növekedni. A tranzakciónapló-fájl időnként nagyon nagyra nő, és elfogyhat a szabad lemezterület. Ha a tranzakciónapló-fájl addig növekszik, amíg a naplófájl az összes szabad lemezterületet fel nem használja, és nem tud tovább nőni, nem hajthat végre további adatmódosítási műveleteket az adatbázison. Az SQL Server emellett gyanúsként jelölheti meg az adatbázist a tranzakciónapló bővítéséhez szükséges hely hiánya miatt.

Azokról a helyzetekről, amelyek a tranzakciónapló-fájl váratlan növekedését okozhatják, a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál további információt:
317375 Egy tranzakciónapló váratlanul megnő vagy megtelik az SQL Server használatakor (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)

Hivatkozások
A helyreállítási folyamat közben előforduló további lemezterületre vonatkozó igények hibaelhárításáról az SQL Server Books Online „Nincs elegendő lemezterület” című fejezetében talál további információt. A tranzakciónaplók felépítésével kapcsolatban az SQL Server Books Online alábbi témaköreiben talál további információt:
 • Tranzakciónaplók felépítése
 • Tranzakciónaplók logikai felépítése
 • Tranzakciónaplók fizikai felépítése
Az SQL Server 2000 helyreállítási modelljeivel kapcsolatos további információkért tekintse meg az SQL Server Books Online alábbi témaköreit:
 • Helyreállítási modell kiválasztása
 • Egyszerű helyreállítás
 • Teljes helyreállítás
 • Tömegesen naplózott helyreállítás
 • Helyreállítási modell váltása

TLOG T-log filesize becomes full run out of space fills
Megjegyzés: Ez egy „GYORS KÖZZÉTÉTELŰ” cikk, amelyet maga Microsoft támogatási csoportja készített. A benne fogalt információkat a jelentkező problémákra válaszul, az adott állapotukban biztosítjuk. Az anyagok a közzétételük gyorsaságából következően tartalmazhatnak sajtóhibákat, illetve külön értesítés nélkül bármikor átdolgozáson eshetnek át. További tudnivalók olvashatók a felhasználási feltételek között.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 873235 - Utolsó ellenőrzés: 02/29/2012 14:44:00 - Verziószám: 1.0

Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition

 • kbsqlsetup kbdiskmemory kbdisasterrec kbhowto kbconfig kbinfo kbcip KB873235
Visszajelzés