Kötegfájl létrehozása és használata több GDI+ jellegű biztonsági frissítés nem interaktív telepítéséhez

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Az Office 2003 támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette az Office 2003 terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

Összefoglaló
Ez a cikk azt ismerteti, hogy miként telepíthető nem interaktív módon több GDI+ biztonsági frissítés Microsoft Office programokhoz minimális számú újraindítás mellett.
BEVEZETÉS
A rendszergazdák számára hasznos lehetőség a GDI+ biztonsági frissítések egyetlen kötegfeldolgozás végrehajtásával való telepítése. Mivel a Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1), a Microsoft Windows XP, a Microsoft Office XP, a Microsoft Visio 2002, a Microsoft Office 2003 és más Microsoft-termékek bizonyos GDI+ biztonsági frissítéseit különböző telepítési tulajdonságokkal tervezték és csomagolták, egy kötegfájl készítésével és futtatásával egyidejűleg számos frissítést alkalmazhat, és így hatékonyan telepíthet több frissítést.

Jelen cikkben két minta-kötegfájl található, amelyeket egyszerűen módosíthat a megfelelő elérési utak megadásával, és így felhasználói közreműködés és újraindítás nélkül telepíthet több biztonsági frissítést. A cikkben mellékelt minta-kötegfájlok csak példaként szolgálnak. Nem céljuk, hogy bemutassák a GDI+ frissítések összes olyan lehetséges kombinációját, amelyet egy rendszergazda egyetlen kötegfeldolgozásban telepíteni kívánhat. Minden vállalati környezet egyedileg kialakított kötegfájlokat igényel a különböző asztali számítógépekre telepített Microsoft-termékek frissítéséhez. A jelen cikkben szereplő szoftverkonfigurációkban olyan újabb és régebbi termékek szerepelnek, amelyek előfordulhatnak egy mai vállalati környezetben.

Megjegyzés: Az 1. számú kötegfájl az Internet Explorer 6.0 SP1 frissítésére szolgál Microsoft Windows 2000 operációs rendszert futtató számítógépeken.

Fontos: A cikkben található információk olyan informatikai szakembereknek szólnak, akik jártasak a kötegfájlok létrehozásában és használatában. Habár a cikk érvényes információkat tartalmaz, és a több GDI+ jellegű biztonsági frissítés telepítésének egyik módját ismerteti, ez nem az ajánlott módszer. Javasoljuk, hogy a számítógépeken a szükséges MS04-028. számú biztonsági frissítések ellenőrzéséhez és a hiányzó frissítések egy helyi hálózati (LAN) megosztásról való telepítéséhez az MS04-028. számú vállalati frissítés-ellenőrzési eszközt használja.

Az MS04-028. számú vállalati frissítés-ellenőrzési eszközről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben talál a cikkek számára kattintva:
886988 Az MS04-028. számú vállalati frissítés-ellenőrzési eszköz beszerzése és használata a Systems Management Server rendszert nem használó környezetekben
885920 Az MS04-028-as vállalati frissítés-ellenőrzési eszköz beszerzése és használata Systems Management Server rendszert futtató környezetben
További információ
Az 1. számú vagy a 2. számú kötegfájl létrehozásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Töltse le a számítógépre telepített Microsoft-termékekhez szükséges frissítéseket.
 2. Bontsa ki az OHotfix betöltő segédprogramot használó frissítések .msp fájljait.
 3. Hozzon létre egy GDIPlus nevű mappát a C:\ partíción.
 4. Másolja az összes szükséges fájlt – az .msp frissítőfájlokat is beleértve – a 3. lépésben létrehozott GDIPlus mappába.

  Megjegyzés: Az 1. számú kötegfájlhoz szükséges fájlok listáját „Az 1. számú, GDIPlusWin2k.bat nevű kötegfájlra vonatkozó adatok”, a 2. számúhoz szükségeseket pedig „A 2. számú, GDIPlusWinXP.bat nevű kötegfájlra vonatkozó adatok” szakaszban találja.
 5. Másolja a következő három, az OHotfix betöltő segédprogram által használt fájlt a GDIPlus mappába:
  • OHotfix.exe
  • OHotfix.ini
  • OHotfixr.dll
 6. Kézzel módosítsa az OHotfix.ini fájlt a részletes adatok naplózásának engedélyezéséhez és a csendes telepítéshez. Az OHotfix.ini fájl beállításait a cikk későbbi részében, a kötegfájl szövegében találja.

  Megjegyzés: Az OHotfix naplófájljai a következő helyen találhatók:
  c:\Documents and Settings\%Username%\Local Settings\Temp\OHotfix
 7. A jelen lépéseket követő részben található megfelelő parancsfájl-tartalom másolásával és beillesztésével hozza létre az 1. vagy a 2. számú kötegfájlt.
 8. Győződjön meg arról, hogy az összes telepített Microsoft-termék esetén teljesülnek a minimális követelmények.
 9. Futtassa a kötegfájlt a parancssorból vagy a System Management Server (SMS) rendszerkezelő szoftverből.
 10. A Microsoft Tudásbázisnak a „Hivatkozások” című részben felsorolt cikkei segítségével ellenőrizze, hogy a Gdiplus.dll és az Mso.dll összes frissítésének alkalmazása megtörtént-e.
Megjegyzések:
 • A GDI+ jelű frissítés Microsoft Visio 2002 Service Release 1 csomagot futtató számítógépre történő telepítéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
  831932 A Visio 2002 alkalmazás 2004. október 12-én kiadott biztonsági frissítésének leírása
 • A GDI+ jelű frissítésnek a Microsoft Project 2002 alkalmazás eredeti kiadású verzióját futtató számítógépre történő telepítéséről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
  831931 A Microsoft Project 2002 alkalmazás 2004. október 12-én kiadott biztonsági frissítésének leírása
Mind a 831932., mind pedig a 831931. számú cikk ismerteti, hogy miként lehet az OHotfix.ini fájl szerkesztésével a termékek adott verzióira telepíteni a GDI+ jelű frissítést.

Az 1. számú, GDIPlusWin2k.bat nevű kötegfájlra vonatkozó adatok

A következő minta-kötegfájl (GDIPlusWin2k.bat) a Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2000 Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) és Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) rendszert futtató számítógépekhez készült.

Megjegyzés: A példa feltételezi, hogy telepítve vannak az alábbi Microsoft-termékek.

A Microsoft Office XP, a Microsoft Project és a Microsoft Visio következő szervizcsomagjainak telepítése minimális követelmény a GDIPlus biztonsági frissítés sikeres alkalmazásához. Ne feledje, hogy a Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1), a Microsoft Office Project 2003 Service Pack 1 (SP1) és a Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1 (SP1) csomagok tartalmazzák a GDIPlus frissítéseit.
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)
 • Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Office Project 2003
A GDIPlusWin2k.bat fájlra vonatkozó minimális követelmények a következők:
 • Windows 2000 SP2, Windows 2000 SP3 vagy Windows 2000 SP4
 • A Microsoft Windows Installer 2.0-s vagy újabb verziója
 • Office XP SP3
 • Visio 2002 SP2
 • Project 2003
Az alábbiak a 4. lépéshez szükséges fájlok, amelyek felsorolását az előző lépések tartalmazzák. Másolja a következő fájlokat a GDIPlus mappába:
 • Ie6.0sp1-kb833989-x86-hun.exe
 • Ohotfix.exe
 • Ohotfix.ini
 • Ohotfixr.dll
 • Sharedff.msp
 • Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp
 • Project2003-kb831931-fullfile.msp

Az 1. kötegfájl szöveges tartalma

A GDIPlusWin2k.bat fájl

Másolja a következő parancsokat a GDIPlusWin2k.bat fájlba:
Start /wait c:\GDIPlus\IE6.0sp1-KB833989-x86-HUN.exe /q:a /r:n Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe ExitREM /q:a (csendes felügyeleti üzemmód, a folyamatjelző és a párbeszédpanelek NEM jelennek meg) REM /r:n (ne indítsa újra a helyi számítógépet) REM A rendelkezésre álló kapcsolók teljes listáját a Tudásbázis 833989. számú cikkében találja REM Az alábbi megjegyzések csak tájékoztatási célból lettek megadva. Az OHotfix.ini fájlt kézzel kell szerkeszteni. REM Ez a kötegfájl olyan, Windows 2000 SP2, SP3 vagy SP4 rendszert futtató számítógépekhez készült, melyeken telepítve van az Internet Explorer 6.0 SP1. REM Erről a biztonsági frissítésről a 833989. számú Tudásbázis-cikk tartalmaz további információt.REM A többszörös telepítésű (.msp kiterjesztésű) frissítőfájlok futtatása ábécésorrendben történik az OHotfix.exe program segítségével. REM A frissítések részletes naplózással történő, értesítés nélküli telepítéséhez kézzel módosítania kell az OHotfix.ini fájl beállításait. REM A naplófájlokat a program mindig létrehozza az Ohotfix.exe és a Windows Installer által végrehajtott műveletek rögzítése érdekében.REM Az OHotfix.ini csendes telepítésre vonatkozó beállításai ; A folyamat végén megjeleníthető egy párbeszédpanel, amely jelzi a telepítés ; sikeres megtörténtét. A párbeszédpanel csak akkor jelenik meg, ha a ShowSuccessDialog ; paraméter értéke 1, az OHotfixUILevel értéke pedig n. ; 1=A sikeres telepítést jelző párbeszédpanel megjelenítése. ; 0 = Ne jelenjen meg a sikeres telepítésről értesítő párbeszédpanel. ; Rem ShowSuccessDialog=0; v = Az ohotfix.exe program összes műveletének, illetve üzenetének naplózása. ; n = Csak az ohotfix.exe szokásos műveleteinek, illetve üzeneteinek naplózása. ; REM OHotfixLogLevel=v; v = A Windows Installer összes információjának megjelenítése, beleértve a részletes adatokat is (/L*v+). ; n = A Windows terminál összes tulajdonságának és a Windows Installer összes állapotüzenetének, ;   a nem végzetes hibákra vonatkozó figyelmeztetéseknek, a műveletek indításának és a hibaüzeneteknek a megjelenítése (/Lpiwae+). ; REM MsiLogLevel=v; A felhasználói felület szintje az ohotfix.exe és a Windows Installer számára egyaránt megadható. ; n = Az ohotfix.exe üzeneteinek megjelenítése. ; q = Az ohotfix.exe üzeneteinek elrejtése. ; REM OHotfixUILevel=q; n = A Windows Installer alapszintű felhasználói felületének megjelenítése. ; q = Ne jelenjen meg a Windows Installer felhasználói felülete. ; REM MsiUILevel=q

A 2. számú, GDIPlusWinXP.bat nevű kötegfájlra vonatkozó adatok

A következő minta-kötegfájl (GDIPlusWinXP.bat) a Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) operációs rendszert futtató számítógépekhez készült.

Megjegyzés: A példa feltételezi, hogy telepítve vannak az alábbi Microsoft-termékek.

Az Office XP, a Project és a Visio következő szervizcsomagjainak telepítése minimális követelmény a GDIPlus biztonsági frissítés sikeres alkalmazásához. Vegye figyelembe, hogy a Microsoft Office 2003 SP1, a Microsoft Office Project 2003 SP1 és a Microsoft Office Visio 2003 SP1 csomagok tartalmazzák a GDIPlus frissítéseit.
 • Microsoft Office 2003 Professional
 • Microsoft Project Standard 2002 Service Pack 1 (SP1)
 • Microsoft Visio Professional 2002 Service Pack 2 (SP2)
Az alábbiak a 4. lépéshez szükséges fájlok, amelyek felsorolását az előző lépések tartalmazzák. Másolja a következő fájlokat a GDIPlus mappába:
 • Windowsxp-kb833987-x86-hun.exe
 • Ohotfix.exe
 • Ohotfix.ini
 • Ohotfixr.dll
 • Gdiplus-fullfile-glb.msp
 • Project2002-kb831931-fullfile.msp
 • Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp
 • Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp

Az 2. kötegfájl szöveges tartalma

A GDIPlusWinXP.bat fájl

Másolja a következő parancsokat a GDIPlusWinXP.bat fájlba:
Start /wait c:\GDIPlus\WindowXP-KB833987-x86-HUN.exe /quiet /norestart Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe ExitREM Az alábbi megjegyzések csak tájékoztatási célból lettek megadva. REM Ez a kötegfájl Windows XP & SP1 operációs rendszert futtató számítógépekhez készült REM Erről a Windows XP rendszerekhez készült biztonsági frissítésről a Tudásbázis 833987. számú cikkében olvashat bővebben.REM A többszörös telepítésű (.msp kiterjesztésű) frissítőfájlok futtatása ábécésorrendben történik az OHotfix.exe program segítségével. REM Az OHotfix.ini csendes telepítésre vonatkozó beállításai ; A folyamat végén megjeleníthető egy párbeszédpanel, amely jelzi a telepítés ; sikeres megtörténtét. A párbeszédpanel csak akkor jelenik meg, ha a ShowSuccessDialog ; paraméter értéke 1, az OHotfixUILevel értéke pedig n. ; 1=A sikeres telepítést jelző párbeszédpanel megjelenítése. ; 0 = Ne jelenjen meg a sikeres telepítésről értesítő párbeszédpanel. ; REM ShowSuccessDialog=0REM Az OHotfix.ini részletes naplózással történő, értesítés nélküli telepítéshez van konfigurálva. REM A naplófájlokat a program mindig létrehozza az Ohotfix.exe és a Windows Installer által végrehajtott műveletek rögzítése érdekében. ; v = Az ohotfix.exe program összes műveletének, illetve üzenetének naplózása. ; n = Csak az ohotfix.exe szokásos műveleteinek, illetve üzeneteinek naplózása. ; REM OHotfixLogLevel=v; v = A Windows Installer összes információjának megjelenítése, beleértve a részletes adatokat is (/L*v+). ; n = A Windows terminál összes tulajdonságának és a Windows Installer összes állapotüzenetének, ;   a nem végzetes hibákra vonatkozó figyelmeztetéseknek, a műveletek indításának és a hibaüzeneteknek a megjelenítése (/Lpiwae+). ; REM MsiLogLevel=v; A felhasználói felület szintje az ohotfix.exe és a Windows Installer számára egyaránt megadható. ; n = Az ohotfix.exe üzeneteinek megjelenítése. ; q = Az ohotfix.exe üzeneteinek elrejtése. ; REM OHotfixUILevel=q; n = A Windows Installer alapszintű felhasználói felületének megjelenítése. ; q = Ne jelenjen meg a Windows Installer felhasználói felülete. ; REM MsiUILevel=q
Hivatkozások
A minimális követelményekkel, a frissített fájlok verzióival és a parancssori kapcsolókkal kapcsolatos, az egyes Microsoft-termékekre vonatkozó további tudnivalók a Microsoft Tudásbázis következő cikkeiben találhatók. A frissített fájlok között megtalálható a Gdiplus.dll (5.x verzió), a Gdiplus.dll (6.x verzió), az Mso.dll, a Sxs.dll és az Wsxs.dll fájl.

A Microsoft Windows 2000 Professional, a Microsoft Windows NT 4.0 Professional és az Internet Explorer 6.0 SP1 használata esetén:
833989 A JPEG-fájlok feldolgozásakor (GDI+) bekövetkező puffertúlcsordulás programkód végrehajtására adhat lehetőséget az SP1 szervizcsomagot tartalmazó Internet Explorer 6 böngészőben

A Microsoft Project 2002 program használata esetén:
831931A Microsoft Project 2002 alkalmazás 2004. október 12-én kiadott biztonsági frissítésének leírása

A Microsoft Office Project 2003 program használata esetén:
838344A Project 2003 biztonsági frissítésének ismertetése: 2004. szeptember 14.

Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000 Server vagy Microsoft Windows XP Professional operációs rendszer esetén:
833987 MS04-028: A JPEG-fájlok feldolgozásakor (GDI+) bekövetkező puffertúlcsordulás programkód végrehajtására adhat lehetőséget

A Microsoft Office XP programcsomag használata esetén:
832332 Az Office XP biztonsági frissítésének áttekintése: 2004. október 12.

A Microsoft Office 2003 programcsomag használata esetén:
838905 Az Office 2003 programcsomag 2004. szeptember 14-én kiadott biztonsági frissítésének leírása

A Microsoft Visio 2002 program használata esetén:
831932A Visio 2002 alkalmazás 2004. október 12-én kiadott biztonsági frissítésének leírása

A Microsoft Office Visio 2003 program használata esetén:
838345A Visio 2003 alkalmazás 2004. szeptember 14-én kiadott biztonsági frissítésének leírása
Biztonsági gyorsjavítás összegző javítások
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 885885 - Utolsó ellenőrzés: 12/06/2004 17:48:00 - Verziószám: 2.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Office 2003, All Editions, Microsoft Office XP, All Editions, Microsoft Office Project Professional, 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Standard 2002, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition

 • kbhowto kbcodesnippet kbcode KB885885
Visszajelzés