Az ASP.NET ValidatePath moduljának keresésére szolgáló eszköz (VPModuleScanner.js) használata

Összefoglaló
A Microsoft kiadott egy a Microsoft ASP.NET ValidatePath moduljának keresésére szolgáló fájlt (VPModuleScanner.js). A VPModuleScanner.js fájl ellenőrzi, hogy a számítógépeken telepítve van-e az ASP.NET ValidatePath modulja. A VPModuleScanner.js jelenti, ha az alábbi feltételek bármelyike igaz:
 • Az ASP.NET ValidatePath modul telepítve van a vizsgált számítógépen.
 • Az ASP.NET ValidatePath modul nincs telepítve a vizsgált rendszerbe.
 • A ValidatePath modul telepítési állapota nem határozható meg a következő okok egyike miatt:
  • A Microsoft Internet Information Services (IIS) nincs telepítve a vizsgált számítógépen.
  • Az ASP.NET nincs telepítve a vizsgált számítógépen.
  • Hiba lépett fel a számítógép vizsgálata közben.
A VPModuleScanner.js fájlt a VPMultimachineWrapper.js fájllal együtt használva több számítógépen is elvégezheti a vizsgálatot.Az ASP.NET szabványosítási problémáinak kereséséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
887289 Az ASP.NET szabványosítással kapcsolatos problémáinak ellenőrzésére használható HTTP-modul
Az ASP.NET verziójának megállapításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
318785 Miként állapítható meg, hogy telepítve vannak-e a .NET-keretrendszer szervizcsomagjai?

Letöltési információk

A következő fájl letölthető a Microsoft letöltőközpontjából:

LetöltésA VPModuleScanner csomag letöltése

Kiadás dátuma: 2004. október 14.

A Microsoft terméktámogatási fájljainak letöltéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
119591 Microsoft terméktámogatási fájlok beszerzése az online szolgáltatások segítségével
A Microsoft ellenőrizte a fájl vírusmentességét. A Microsoft a fájl ellenőrzéséhez a kiadás napján rendelkezésre álló legújabb vírusellenőrző szoftvert használta. A fájlt biztonságos kiszolgálók tárolják, megakadályozva annak jogosulatlan módosítását.

Ismert korlátok és problémák

 • Az eszköz helyi vagy távoli futtatásához felügyeleti jogosultságot biztosító hozzáférés szükséges.
 • Az eszköz futtatásához nem adhatók meg hitelesítő adatok. A Futtatás mint parancs segítségével azonban elindíthat egy olyan parancssori munkamenetet, amely a megfelelő hitelesítő adatokkal rendelkezik. A Futtatás mint parancsról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
  294676 A „Futtatás mint” parancs engedélyezése és használata programok futtatására Windows rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
 • A VPModuleScanner.js fájl az Active Directory Service Interfaces (ADSI) proxy segítségével kapcsolódik a távoli adatbázisokhoz, ezért a parancsfájlt futtató számítógépen telepítve kell lennie az IIS Common Files alösszetevőjének. Ha az összetevő nincs telepítve, az eszköz jelzi, hogy az IIS nincs telepítve az ügyfélszámítógépre.
 • Az eszköz egy rendszerleíró kulcs alapján állapítja meg a belső parancsfájl esetleges időtúllépését. Így egyszerre csak az eszköz egyetlen példánya futtatható az egyes számítógépeken.
 • Kizárólag az IIS 6.0-s verziója esetén a számítógép akkor is jelenti a ValidatePath modul állapotát, ha az ASP.NET le van tiltva a webszolgáltatás-bővítmények listája segítségével.
 • A kereső az ASP.NET inaktivitását jelzi, ha a Microsoft .NET-keretrendszert az IIS előtt telepítették. Ebben az esetben az IIS nem rendelkezik ASP.NET-leképezéssel, és az ASP.NET szolgáltatás nem használható.

A használt technológiák

A VPModuleScanner.js fájl a következő technológiákat használja (e technológiák vállalati vagy adatközpont-környezetben le lehetnek tiltva vagy korlátozva lehetnek):
 • ADSI: A VPModuleScanner.js a DCOM segítségével csatlakozik az IIS metabázisához.
 • SMB-megosztások a távoli felügyeleti megosztásokhoz való kapcsolódáshoz és a fájlok beolvasásához. Engedélyezve kell lennie a távoli felügyeleti megosztásoknak.
 • A FileSystemObject (Scrrun.dll) COM-összetevőnek regisztrálva kell lennie a parancsfájlt futtató számítógépen. Az FSO összetevő a Machine.config fájl távoli fájlrendszeren való megnyitását hajtja végre. Egyes biztonsági irányelvek az összetevő letiltását javasolják az IIS alapú munkakiszolgálókon. Ezekről az irányelvekről a Microsoft következő webhelyei nyújtanak további eligazítást:

Az ASP.NET ValidatePath moduljának keresésére szolgáló eszköz használata

A VPModuleScanner.js fájl a megadott számítógépet átvizsgálva megpróbálja megkeresni az ASP.NET ValidatePath modulját. Több számítógép vizsgálatát igénylő vállalati környezetben együtt használhatja a VPModuleScanner.js fájlt a VPMultiMachineWrapper.js fájllal.

VPMultiMachineWrapper.js

Parancssori kapcsolók

 • /l – A vizsgálandó számítógépek listáját tartalmazó fájl megadására szolgál. A számítógépek megadhatók NetBIOS-névvel vagy IP-címmel. A fájl soronként egy bejegyzést tartalmazhat.
 • /d tartománynév korlát – A vizsgálandó Windows-tartomány megadására szolgáló kapcsoló, ahol a tartománynév a tartomány neve, és a korlát a bejegyzések számának korlátja. Az alábbi példaparancs az első 1000 számítógépet vizsgálja át a pelda.tartomany.com tartományban:
  VPMultiMachineWrapper.js /d example.domain.com 1000
  Megjegyzés: A tartományvizsgálat során a fájl csak a CN=Computers szervezeti egységen belüli számítógépfiókok között keres. Ez a beépített szervezeti egység, ahol az Active Directory a számítógépfiókokat tárolja. Ha azonban a számítógépfiókok egyéni szervezeti egységben találhatók (például az OU=Webkiszolgálók szervezeti egységben), a parancsfájl nem találja meg azokat.
 • /t – A belső parancsfájl (VPModuleScanner.js) időtúllépési értékét adja meg. A VPModuleScanner.js fájl egyes hívásai nem rendelkeznek időtúllépési értékkel. Ez a VPModulescanner.js fájl VPMultimachineWrapper.js fájlba való beágyazását tette szükségessé, valamint egy időtúllépési érték bevezetését, amely segítségével a rendszergazdák megadhatják, hogy a VPMultimachineWrapper.js meddig várjon a VPModulescanner.js visszatérésére. Az alábbi példaparancs a Számítógépek.txt fájlban felsorolt számítógépek vizsgálatát hajtja végre. A belső parancsfájl (VPModulescanner.js) 30 másodperces időtúllépéssel rendelkezik, és az időtúllépéseket naplóbejegyzésként rögzíti a számítógép:
  VPMultiMachineWrapper.JS /t 30 /l computers.txt
 • /o – A naplófájl helyét és nevét adja meg. Ha ez a kapcsoló nem használatos, az eszköz a VPModuleScanner.log nevű naplóban rögzíti az időtúllépéseket a parancsfájl mappájában. A megadott név lehet fájlnév, illetve a fájl létrehozásának helyéül szánt teljes elérési út. A fájlt vesszővel tagolt .csv fájlformátumban menti az eszköz, így az megnyitható a Microsoft Excel programmal vagy a naplóelemzővel. Ha a /o kapcsoló nincs megadva, a kimenetet (a VPModulescanner.log és a VPModulescanner_trace.txt fájlt) az aktuális mappában menti az eszköz. A következő példaparancs a pelda.com tartomány első 100 számítógépét vizsgálja át, és a napló- és a nyomkövetési kimenetet abba a könyvtárba írja, amelyre a %temp% rendszerváltozó mutat: PVMScanner.js /d pelda.com 100 /o %temp%\vpoutput.txt
 • /? – Megjeleníti a súgót.

A VPMultiMachineWrapper.js beolvassa a számítógépek listáját egy szövegfájlból vagy az Active Directory címtartománynak küldött LDAP-lekérdezés alapján. Amint a VPMultiMachineWrapper.js fájl a teljes listát beolvasta, hurkot indít, amelyben minden számítógéphez meghívja a VPModuleScanner.js fájlt.

A VPMultiMachineWrapper.js a hibakeresési üzeneteket a VPMultiMachineWrapper_Trace.txt fájlban rögzíti. E nyomkövetési fájlt a VPMultiMachineWrapper.js hibáinak felderítésére használhatja.

A VPModulesScanner.js a hibakeresési üzeneteket a VPModulesScanner_Trace.txt fájlban rögzíti. E nyomkövetési fájlt a VPModulesScanner.js hibáinak elhárítására használhatja.

A következő példa szemlélteti, hogy a VPMultiMachineWrapper.js hogyan indítja el a VPModuleScanner.js fájlt:
cscript //nologo //t:30 VPModuleScanner.js /o "c:\temp" Gép1
Az alábbi táblázat a parancsban használt kapcsolókat írja le:
//t:30A parancsfájl-értelmező által támogatott időtúllépési érték, ez esetben 30 másodperc
/o “c:\temp”A használandó kimeneti könyvtár
Gép1A vizsgálandó számítógép

 • /install – A hibát enyhítő fájlt a helyi számítógépre telepíti
  Megjegyzés: az /install kapcsoló csak helyileg használható. Az /install kapcsoló számítógépnév megadása melletti használata esetén hibaüzenet jelenik meg. A VPModule.msi fájlnak a VPModuleScanner.js fájllal egyező könyvtárban kell lennie.
  A VPModuleScanner.js a következő parancssor segítségével telepíti a VPModule.MSI fájlt:
  MSIexec /install parancsfájl_elérési_útja\VPModule.msi /qn
 • /O – A keresési napló könyvtárát adja meg. Ha nincs megadva könyvtár, a jelentést a VPMultiMachineWrapper.log fájlba írja a program.
 • <számítógépnév> – A VPModuleScanner.js eszközzel vizsgálandó távoli számítógép nevét adja meg. A kapcsoló nem használható együtt az /install kapcsolóval.
 • /? – Megjeleníti a súgót.

A naplófájlok a következő formátumot használják:
DATETIME,SERVERNAME,NETFX_VERSION_STRING,MACHINESTATUS,PATCHSTATUS
Az alábbiakban ezen formátum elemeinek leírása olvasható:
 • DATETIME a keresési bejegyzés létrehozásának dátumát és időpontját tartalmazza.
 • SERVERNAME a vizsgált rendszer NetBIOS-neve vagy IP-címe.
 • NETFX_VERSION_STRING a .NET vizsgált rendszerben telepített futásidejű verziója. A bejegyzés az Unknown (Ismeretlen) értéket tartalmazza, ha a számítógép nem található.
 • MACHINESTATUS a számítógép állapota. A számítógép állapotát a következő karakterláncok jelezhetik:
  • IIS installed – Az IIS és a .NET-keretrendszer telepítve van, és az ASP.NET engedélyezett.
  • IIS not installed on client computer – A keresést végző számítógép (az ügyfél) nem tudta elvégezni a vizsgálatot, mivel nincs telepítve rá az IIS Common Files összetevő.
  • Error (hibaszám: hibaleírás) – Hibát jelentett a rendszer, amikor az eszköz a vizsgálat során kapcsolódni próbált az IIS programhoz.
  • Config file not found – A parancsfájl meghatározta a távoli UNC elérési utat, de nem tud csatlakozni a távoli rendszer felügyeleti megosztásához. Ez például akkor fordulhat elő, ha a kiszolgálószolgáltatást kikapcsolták a távoli számítógépen, vagy ha a felügyeleti megosztások le vannak tiltva.
 • PATCHSTATUS megadja, hogy a frissítés telepítve van-e. A következő karakterláncok nem jelezhetik a frissítési állapotot:
  • Module not installed – A számítógépre nincs telepítve a ValidatePath httpModule.
  • Module installed – A számítógépre telepítve van a ValidatePath httpModule.
  • Unknown status – A frissítés állapota nem határozható meg.
A következőkben példákat találhat a lehetséges naplóbejegyzésekre:
 • 10-5-2004 12:00:05 CET,KISZOLGÁLÓ1,Unknown, Unknown,Error(0x800A0046:Permission denied),Unknown status
  A parancsfájlt futtató felhasználó nem rendelkezik felügyeleti jogosultsággal a kiszolgálón.
 • 10-5-2004 12:00:06 CET,KISZOLGÁLÓ2,v1.1.4322,IIS installed,Module installed
  A VPmodule telepítve van a KISZOLGÁLÓ2 nevű számítógépre.
 • 10-5-2004 12:00:07 CET,KISZOLGÁLÓ3,v1.1.4322,IIS installed,Module installed
  A VPmodule nincs telepítve a KISZOLGÁLÓ3 nevű számítógépre.
A VPModuleScanner.js fájlt SMS-parancsfájlként is használhatja. Az alábbi visszatérési kódok az SMS technológiával való együttműködést biztosítják:
 • 20000 – A VPmodule nincs telepítve a rendszerbe.
 • 20001 – A Machine.config fájl nem található. Az IIS nincs telepítve.
 • 0 – A VPmodule telepítve van.
 • <egyéb> – Olyan hiba lépett fel, amely a fenti kódok egyikének sem felel meg.
A következők a naplófájlban szereplő hibaüzenetek a MACHINESTATUS bejegyzésben:
 • Error(0x800A01CE:The remote server machine does not exist or is unavailable) – Az IIS nincs telepítve a vizsgált számítógépre, vagy a megadott számítógép nem válaszol.
 • Error(0x800A0046: Permission denied) – A vizsgálatot végző felhasználó nem rendelkezik felügyeleti jogosultsággal a vizsgált számítógépen.
 • Error(0x80070424: ) – Csak az IIS Common Files összetevője van telepítve a vizsgált számítógépre.
 • Unknown,Error(0x80070422: ) – Az IIS felügyeleti szolgáltatása le van tiltva.
Hivatkozások
A LOGPARSER naplóelemző szolgáltatásról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
840671 Az IIS 6.0 Resource Kit csomagjában szereplő eszközök (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikkei:
887405 A VPModule.msi fájl központi telepítése a Windows Installer segédprogram és a Csoportházirend beépülő modul segítségével Active Directory-tartományokban
887404 A ValidatePath modul központi telepítése a Systems Management Server 2003 használatával
887787 Az ASP.NET ValidatePath modul telepítése után a jelentéskészítő szolgáltatások hibaüzeneteket küldhetnek (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
Svojstva

ID članka: 887290 - posljednja izmjena: 12/03/2007 18:53:00 - verzija: 2.4

Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft .NET-keretrendszer 1.1, Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2

 • kbsecurity atdownload KB887290
Povratne informacije