Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Az Update.exe által igényelt felhasználói engedélyek

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

2015. július 14-én véget ért a Windows Server 2003 támogatása

2015. július 14-én a Microsoft megszüntette a Windows Server 2003 támogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

BEVEZETÉS
Néhány Microsoft-szoftverfrissítés telepítőprogramként használja az Update.exe fájlt. Az Update.exe 5.4.1.0-s és újabb verziói esetében a szoftverfrissítést telepítő felhasználónak meghatározott felhasználói engedélyekkel rendelkező rendszergazdának kell lennie. Ez a cikk ismerteti a telepítéshez szükséges felhasználói engedélyeket.
Ha a szükséges engedélyekkel nem rendelkező felhasználó kísérli meg az Update.exe fájlt használó szoftverfrissítés telepítését, a következő hibaüzenet jelenhet meg:
Nincs joga a <operációs_rendszer_neve> frissítéséhez. Forduljon a rendszergazdához.
Ha a szoftverfrissítés telepítése felügyelet nélküli üzemmódban, a /quiet vagy a /passive parancssori kapcsolók megadásával történik, ez a hibaüzenet a telepítési naplóban jelenik meg. Alapértelmezés szerint a telepítési napló a következő helyen található: %systemroot%/KB######.log, ahol a ###### a telepített javításhoz tartozó Microsoft Tudásbázis-cikk száma.
További információ
Annak meghatározásához, hogy a 2004 júliusa után kiadott csomagok esetében egy adott szoftverfrissítés telepítőprogramként használja-e az Update.exe fájlt, vizsgálja meg a szoftverfrissítő csomag Tulajdonságok párbeszédpanelének Verzió lapján szereplő Installer Engine (Telepítőmotor) elem értékét. A 2004 júliusa előtt kiadott csomagok esetében ki kell bontania a csomag tartalmát ahhoz, hogy meghatározhassa a használt telepítőt és annak verzióját. A műveletről további információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
832475 A Windows-szoftverfrissítések csomagtelepítőjének új szolgáltatásai

Az alábbi táblázat az Update.exe fájl használatához szükséges felhasználói engedélyeket tartalmazza.
Csoportházirend-objektum neve Szükséges-e az Update.exe használatáhozLeírás
Biztonsági másolat készítése fájlokról és könyvtárakrólSzükségesA biztonsági másolat készítésével kapcsolatos műveletek végrehajtásához szükséges.
Fájlok és könyvtárak visszaállításaSzükségesA visszaállítási műveletek végrehajtásához szükséges. Ennek a felhasználói engedélynek a segítségével bármely valós felhasználó vagy csoport biztonsági azonosítóját (SID) beállíthatja az objektumok tulajdonosaként.
Naplózás felügyeleteSzükségesSzámos biztonsági művelet végrehajtásához, így például a naplózási üzenetek megtekintéséhez és kezeléséhez szükséges. Ennek a felhasználói engedélynek a megléte biztonságfelelősként azonosítja az adott felhasználót.
Fájlok és egyéb objektumok saját tulajdonba vételeSzükségesOlyan objektumok saját tulajdonba vételéhez szükséges, amelyekhez nem rendelkezik teljes körű hozzáféréssel. Ennek az engedélynek a segítségével a felhasználó az objektumok tulajdonosaként kizárólag olyan értéket adhat meg, amelyet az eredeti tulajdonos is megadhat.
A rendszer leállításaSzükségesA számítógép leállításához szükséges. Bizonyos szoftverfrissítések telepítése után újra kell indítani a számítógépet. Az ehhez szükséges felhasználói engedély hiányában a szoftverfrissítés telepítése befejeződik, a felhasználónak pedig segítséget kell kérnie a megfelelő felhasználói engedéllyel rendelkező rendszergazdától a számítógép újraindításához (ha arra valóban szükség van).
Programok hibakereséseSzükségesFolyamatok hibakereséséhez szükséges. Az 5.4.1.0-s verziónál korábbi verziójú Update.exe fájl esetében előfordulhat, hogy a szoftverfrissítések sikeres telepítéséhez a rendszergazdának rendelkeznie kell ezzel az engedéllyel.
A működés közbeni javítási technológia – amely a memóriában történő javításként is ismert – várhatóan a Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) rendszerben jelenik meg elsőként, és bizonyos frissítések esetében használható lesz. A működés közbeni javítás használatához Programok hibakeresése felhasználói engedély szükséges. A javítások és frissítések kezeléséről a Microsoft következő webhelyén talál további információt: http://www.microsoft.com/technet/security/guidance/patchmanagement/patchmanagement.mspx
További információt az Update.exe és a Programok hibakeresése engedély azon korábbi verzióiról, amelyekhez a rendszergazdáknak meghatározott engedélyekkel kell rendelkezniük, a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
830846 A Windows termékfrissítések nem válaszolnak vagy túlzottan nagy processzorterhelést okoznak (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A hiányzó felhasználói engedély meghatározásához vizsgálja meg a telepítési naplófájlt. A telepítési naplófájl az alábbihoz hasonló hibaüzenetet tartalmaz:

2.744: d:\aab949b8ae7e35434dde6b\update\update.exe (verzió: X.X.X.X)
2.744: Engedélyezése sikertelen SE_SECURITY_PRIVILEGE
2.754: A telepítő hibát észlelt: Nincs joga a operációs_rendszer_neve frissítéséhez. Forduljon a rendszergazdához.
2.764: Nincs joga a operációs_rendszer_neve frissítéséhez.
Megjegyzés: Az operációs_rendszer_neve az operációs rendszer nevét jelöli. Az SE_SECURITY_PRIVILEGE a hiányzó felhasználói engedélyt jelöli. Az X.X.X.X a verziószámot jelöli.

A felhasználói engedélyek megtekintéséhez vagy módosításához kövesse az alábbi lépéseket:
  1. Indítsa el a csoportházirend-szerkesztőt a helyi vagy a tartományhoz tartozó számítógépen. További információt ezzel kapcsolatban a Microsoft következő webhelyén talál:
  2. Nyissa meg a Számítógép konfigurációja csomópont Windows beállításai elemét.
  3. Bontsa ki a Biztonsági beállítások, majd a Helyi házirend csomópontot, és kattintson a Felhasználói jogok kiosztása elemre.
  4. A korábban felsorolt házirendek hozzárendeléséhez kattintson a jobb gombbal a házirendre, válassza a Tulajdonságok parancsot, majd adja hozzá a felhasználót.
Hivatkozások
Az Update.exe fájlt, valamint a Windows és a Windows-összetevők csomagtelepítőjét ismertető tanulmányt a Microsoft következő webhelyén olvashatja el:
Se_Backup_Privilege Se_Restore_Privilege Se_Shutdown_Privilege Se_Take_Ownership_Privilege Se_Debug_Privilege
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 888791 - Utolsó ellenőrzés: 05/25/2007 11:29:00 - Verziószám: 4.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kbhowto kbinfo KB888791
Visszajelzés