Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

A Microsoft MS04-039 jelű biztonsági közleményében ismertetett, az ISA Server 2000 és a Proxy Server 2.0 rendszerű kiszolgálókon imitálásos támadást lehetővé tevő biztonsági rés kerülő megoldása


Fontos: A cikk a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosításával is foglalkozik. A beállításjegyzékről módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről, visszaállításáról és szerkesztéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows beállításjegyzékének ismertetése
Összefoglaló
A Microsoft MS04-039 jelű biztonsági közleményében ismertetett biztonsági rés a Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000 és a Microsoft Proxy Server 2.0 rendszert érinti. A leírt esetben az ISA Server 2000 Service Pack 1 (SP1), az ISA Server 2000 Service Pack 2 (SP2) vagy a Proxy Server 2.0 Service Pack 1 (SP1) DNS-gyorsítótára ellen imitálásos támadás hajtható végre.

A Microsoft MS04-039 jelű biztonsági közleménye ismerteti a biztonsági rést, valamint tartalmazza a probléma megoldásához használható biztonsági frissítésekre mutató letöltési hivatkozásokat. A cikk utasításait követve a biztonsági frissítés telepítéséig megvédheti rendszereit a szóban forgó támadással szemben.

BEVEZETÉS
Ez a cikk azt ismerteti, hogy miként védekezhet kerülő megoldással a DNS-gyorsítótárnak a Microsoft MS04-039 jelű biztonsági közleményében ismertetett biztonsági rése ellen:
További információ
A Microsoft MS04-039 jelű biztonsági közleménye egy olyan biztonsági rést mutat be, amelyet kihasználva a támadók megbízható internetes tartalmat imitálhatnak. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a felhasználó azt hiszi, megbízható internetes helyet keres fel, miközben valójában ártó céllal létrehozott webhelyre látogat. A biztonsági rés kihasználása érdekében a támadónak először rá kell vennie a felhasználót arra, hogy az ártó szándékú tartalomra mutató hivatkozásra kattintson, illetve megtekintse a tartalmat.

A probléma megoldásához telepítse a Microsoft MS04-039 jelű biztonsági közleményében ismertetett biztonsági frissítést.

A probléma kerülő megoldásához alkalmazza a következő módszerek egyikét.

Egy tömbben telepített Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Enterprise Edition esetén

Figyelem! Az Active Directory-objektumoknak az ADSI Edit (az újabb rendszerekben ADSI – szerkesztés) beépülő modullal, az LDP segédprogrammal vagy a 3-as verziójú LDAP egyéb ügyfélprogramjával helytelenül módosított attribútumai komoly problémákat okozhatnak, amelyek akár a Microsoft Windows 2000 Server, a Microsoft Windows Server 2003, a Microsoft Exchange 2000 Server vagy a Microsoft Exchange Server 2003 rendszer, illetve mind a Windows rendszer, mind pedig az Exchange alkalmazás újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az Active Directory-objektumok attribútumainak helytelen módosításából származó problémák megoldhatóságát, ezért ezeket az attribútumokat csak saját felelősségére módosíthatja.

Vállalati tömbben ISA Server 2000 Service Pack 1 (SP1) vagy ISA Server 2000 Service Pack 2 (SP2) esetén a probléma megoldásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Indítsa el az LDP eszközt. Ehhez kattintson a Start menü Futtatás parancsára, és a megjelenő párbeszédpanel beviteli mezőjébe írja be az ldp.exe parancsot, majd kattintson az OK gombra.

  Megjegyzés: Az Ldp.exe fájl a Microsoft Windows támogatási eszközeinek részét képezi. Windows 2000 rendszeren a Windows támogatási eszközök telepítéséhez kattintson duplán a Windows 2000 CD Support\Tools mappájában a Setup.exe fájlra. Windows Server 2003 rendszerben a Windows támogatási eszközök telepítéséhez a Windows Server 2003 CD Support\Tools mappájában kattintson duplán a Supptools.msi fájlra.
 2. Kapcsolódjon az Active Directory címtárszolgáltatáshoz. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Kattintson a Connection (Csatlakozás) menü Connect (Csatlakozás) parancsára, hagyja üresen a Server (Kiszolgáló) mezőt, és kattintson az OK gombra.
  2. Kattintson a Connection menü Bind (Kötés) parancsára.
  3. A User (Felhasználó) mezőbe írja be egy olyan felhasználói fióknak a nevét, amely az Active Directoryban írási hozzáféréssel rendelkezik az ISA Server objektumaihoz. Ez általában egy tartományi rendszergazda fiókja.
  4. A Password (Jelszó) mezőbe írja be az ISA Server Active Directoryban lévő objektumaihoz írási hozzáféréssel rendelkező felhasználói fióknak megfelelő jelszót.
  5. A Domain (Tartomány) mezőben adja meg azt a tartományt, amelyben az ISA Server alkalmazást futtató számítógép található, majd kattintson az OK gombra.
  6. Győződjön meg arról, hogy a jobb oldali ablaktáblában megjelenik a következő üzenet:
   Authenticated as dn:'Felhasználónév'. (Hitelesítve a következőként: „Felhasználónév”.)


   Megjegyzés: Ha az üzenet nem jelenik meg, Ön nincs hitelesítve. Addig nem tudja folytatni a műveletet, amíg nincs hitelesítve az Active Directoryban.
 3. Nyissa meg az Active Directory faszerkezetét. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Kattintson a View (Nézet) menü Tree (Fa) parancsára, majd az OK gombra.
  2. A bal oldali ablaktáblában bontsa ki a DC=pelda,DC=hu elemet, ahol a pelda.hu a tartomány nevét jelenti.
  3. A kibontáshoz kattintson duplán a CN=System,DC=pelda,DC=hu objektumra.
  4. A kibontáshoz kattintson duplán a CN=Fpc,CN=System,DC=pelda,DC=hu objektumra.
  5. A kibontáshoz kattintson duplán a CN=Arrays,CN=Fpc,CN=System,DC=pelda,DC=hu objektumra.
 4. Nyissa meg az egyes tömbök házirendobjektumait. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. A kibontáshoz az egyes tömbobjektumok csoportban kattintson duplán a CN=TömbGUIDazonosítója,CN=Arrays,CN=Fpc,CN=System,DC=pelda,DC=hu objektumra.

   Cserélje ki az TömbGUIDazonosítója objektumot egy, az Arrays objektum alatt megjelenő GUID azonosítóra. A GUID az alábbihoz hasonló módon jelenik meg:
   {4014C4B7-BE69-4DCB-89B4-296651D8E59D}
  2. A kibontáshoz kattintson duplán a CN=ArrayPolicy,CN=TömbGUIDazonosítója,CN=Arrays,CN=Fpc,CN=System,DC=pelda,DC=hu objektumra.
 5. Módosítsa a tűzfalszolgáltatás DNS-gyorsítótárának méretét. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. A CN=ArrayPolicy,CN=TömbGUIDazonosítója,CN=Arrays,CN=Fpc,CN=System,DC=pelda,DC=hu objektum csoportban kattintson a jobb gombbal a CN=Proxy-WSP,CN=ArrayPolicy,CN=TömbGUIDazonosítója,CN=Arrays,CN=Fpc,CN=System,DC=pelda,DC=hu elemre, majd kattintson a Modify (Módosítás) parancsra.
  2. Hagyja változatlanul a Dn mező alapértelmezett értékét, írja be az msFPCDnsCacheSize karakterláncot az Attribute (Attribútum) mezőbe, majd a 0 (nulla) értéket a Values (Értékek) mezőbe.
  3. Az Operation (Művelet) szakaszban kattintson a Replace (Csere), az Enter (Bevitel), majd a Run (Futtatás) elemre.
  Ha a művelet sikeres, a jobb oldali ablaktáblában a következőhöz hasonló információk jelennek meg:
  ***Call Modify...     ldap_modify_s(ld, 'CN=Proxy-WSP,CN=ArrayPolicy,CN={4014C4B7-BE69-4DCB-89B4-296651D8E59D},CN=Arrays,CN=Fpc,CN=System,DC=pelda,DC=hu',[1] attrs);    Modified 
 6. Módosítsa a webes proxyszolgáltatás DNS-gyorsítótárának méretét. Ehhez kövesse az 5. lépésben ismertetett utasításokat azzal a különbséggel, hogy most cserélje ki a CN=Proxy-WSP összes előfordulását CN=WebProxy objektumra.
 7. Kövesse a 4-6. lépéseket a tűzfal- és a webes proxyszolgáltatás DNS-gyorsítótára méretének a CN=Arrays objektum csoportban megjelenő minden egyes CN=TömbGUIDazonosítója objektumhoz történő módosításához.
 8. Lépjen ki az LDP segédprogramból.
 9. Indítsa újra a vállalatánál futó ISA Server szolgáltatásokat. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Indítsa el az ISA Management eszközt. Ehhez mutasson a Start menü Minden program pontjára, majd mutasson a Microsoft ISA Server pontra, és válassza az ISA Management parancsot.
  2. Bontsa ki a Servers and Arrays (Kiszolgálók és tömbök) csomópontot, bontsa ki a tömbjét, majd a Monitoring (Figyelés) elemet, és kattintson a Services (Szolgáltatások) lehetőségre.
  3. Kattintson a jobb gombbal egy ISA-kiszolgáló webes proxyszolgáltatására, majd kattintson a Stop (Leállítás) gombra.
  4. A szolgáltatás sikeres leállását követően kattintson a jobb gombbal ugyanarra a szolgáltatásra, majd kattintson a Start (Indítás) gombra.
  5. Kattintson a jobb gombbal egy ISA-kiszolgáló tűzfalszolgáltatására, majd kattintson a Stop gombra.
  6. A szolgáltatás sikeres leállását követően kattintson a jobb gombbal ugyanarra a szolgáltatásra, majd kattintson a Start gombra.
  7. A szolgáltatások újraindításához a tömbjében lévő összes ISA-kiszolgáló esetén hajtsa végre a c–f lépéseket.
  8. A szolgáltatások újraindításához a többi tömbben lévő összes ISA-kiszolgáló esetén hajtsa végre a b–g lépéseket.
 10. Lépjen ki az ISA Management Microsoft Management Console (MMC) beépülő modulból.

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition vagy ISA Server 2000 Enterprise Edition esetén önálló módban

Figyelem! A beállításszerkesztő (korábbi nevén Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) helytelen használata komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja a beállításszerkesztő nem megfelelő használata miatt fellépő problémák megoldhatóságát, ezért a beállításszerkesztőt csak saját felelősségére használhatja.

A probléma megoldásához ISA Server 2000 Standard Edition (SP1) vagy ISA Server 2000 Standard Edition SP2 programot futtató számítógép esetén hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Indítsa el a beállításszerkesztőt. Ehhez kattintson a Start menü Futtatás parancsára, a megjelenő párbeszédpanel beviteli mezőjébe írja be a regedit parancsot, és kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg, és kattintson az alábbi beállításkulcsra:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fpc\Arrays\<TömbGUIDazonosítója>\ArrayPolicy
  Cserélje ki az TömbGUIDazonosítója objektumot az Arrays beállításkulcs alatt megjelenő GUID azonosítóra. A GUID a következőhöz hasonló módon jelenik meg:
  {88F55145-3365-4D10-8DE5-FD433537CFC6}
 3. Módosítsa a webes proxyszolgáltatás DNS-gyorsítótárának méretét nulla értékre. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Az ArrayPolicy csoportban kattintson a WebProxy elemre.
  2. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal az msFPCDnsCacheSize elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
  3. Írja be az Érték mezőbe a 0 (nulla) értéket, majd kattintson az OK gombra.
 4. Módosítsa a tűzfalszolgáltatás DNS-gyorsítótárának méretét nulla értékre. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Az ArrayPolicy csoportban kattintson a Proxy-WSP elemre.
  2. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal az msFPCDnsCacheSize elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
  3. Írja be az Érték mezőbe a 0 (nulla) értéket, majd kattintson az OK gombra.
 5. Lépjen ki a beállításszerkesztőből.
 6. Indítsa el az ISA Management eszközt. Ehhez mutasson a Start menü Minden program pontjára, majd mutasson a Microsoft ISA Server pontra, és válassza az ISA Management parancsot.
 7. Bontsa ki a Servers and Arrays (Kiszolgálók és tömbök) csomópontot, bontsa ki a tömbjét, majd a Monitoring (Figyelés) elemet, és kattintson a Services (Szolgáltatások) lehetőségre.
 8. Kattintson a View menü Advanced (Speciális) parancsára.
 9. Kattintson a jobb gombbal a webes proxyszolgáltatásra, majd kattintson a Stop gombra.
 10. A szolgáltatás sikeres leállását követően kattintson a jobb gombbal ugyanarra a szolgáltatásra, majd kattintson a Start gombra.
 11. Kattintson a jobb gombbal a tűzfalszolgáltatásra, majd kattintson a Stop gombra.
 12. A szolgáltatás sikeres leállását követően kattintson a jobb gombbal ugyanarra a szolgáltatásra, majd kattintson a Start gombra.

Microsoft Proxy Server 2.0 esetén

Figyelem! A beállításszerkesztő (korábbi nevén Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő) helytelen használata komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja a beállításszerkesztő nem megfelelő használata miatt fellépő problémák megoldhatóságát, ezért a beállításszerkesztőt csak saját felelősségére használhatja.

Microsoft Proxy Server 2.0 Service Pack 1 (SP1) programot futtató számítógépek esetén a probléma megoldásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Indítsa el a beállításszerkesztőt. Ehhez kattintson a Start menü Futtatás parancsára, a megjelenő párbeszédpanel beviteli mezőjébe írja be a regedit parancsot, és kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg, és jelölje ki a beállításjegyzék következő alkulcsát:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3Proxy\Parameters
 3. Módosítsa a webes proxyszolgáltatás DNS-gyorsítótárának méretét nulla értékre. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. A jobb oldali ablaktáblában kattintson a jobb gombbal a DnsCacheSize elemre, majd válassza a Módosítás parancsot.
  2. Írja be az Érték mezőbe a 0 (nulla) értéket, majd kattintson az OK gombra.
 4. Lépjen ki a beállításszerkesztőből.
 5. Indítsa el a Proxy Management eszközt. Ehhez mutasson a Start menü Minden program pontjára, majd mutasson a Microsoft Proxy Server pontra, és válassza a Microsoft Management Console parancsot.
 6. Bontsa ki a Proxy Server 2.0 SP1 programot futtató számítógéphez tartozó csomópontot.
 7. Kattintson a Winsock proxy elemre, majd az Action (Művelet) menü Stop parancsára.
 8. A szolgáltatás sikeres leállítását követően kattintson az Action menü Start gombjára.
 9. Kattintson a Web Proxy (Webes proxy) elemre, majd az Action menü Start gombjára.
 10. A szolgáltatás sikeres leállítását követően kattintson az Action menü Start gombjára.
Megjegyzés: A cikkben ismertetett lépések automatizálásához elérhető egy parancsfájl. amelyet az ISA Server 2000 és a Proxy Server 2.0 programokhoz terveztek. A Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 alkalmazást nem érinti ez a biztonsági rés, és a parancsfájl sem futtatható ISA Server 2004 rendszer esetén. A parancsfájl beszerzéséhez látogasson el a következő webhelyre:Az ISA Server 2000 webes proxy gyorsítótárának kiürítéséhez használja a Clrcache.cmd eszközt. Az eszközt a következő webhelyen szerezheti be: A Microsoft a külső gyártók elérhetőségi adatait a műszaki támogatás eléréséhez szánt segítségnyújtásként teszi közzé. Az elérhetőségi adatok értesítés nélkül változhatnak, pontosságukat a Microsoft nem garantálja.

További információt a webes proxy gyorsítótárának kiürítéséről Proxy Server 2.0 program esetén a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
811086 A gyorsítótár kiürítése Microsoft Proxy Server 2.0 program esetén (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)


A Proxy Server 2.0 alkalmazás terméktámogatási életciklusára vonatkozó további információkért látogasson el a Microsoft következő webhelyére:
Firewall, security, vulnerability, hole, poison, cache
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 889189 - Utolsó ellenőrzés: 12/03/2007 06:59:00 - Verziószám: 4.1

 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Service Pack 1
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Proxy Server 2.0 Standard Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Service Pack 2
 • kbinfo kbbug kbqfe kbfirewall kbprb KB889189
Visszajelzés