Programhiba: A .NET Framework 1.1 Service Pack 1 szervizcsomag telepítése után az ASP.NET-oldalakon nem működik a Submit (Küldés) gomb

A jelenség
A Microsoft .NET Framework Service Pack 1 (SP1) szervizcsomag telepítését követően a Microsoft ASP.NET oldalakon nem működik a Submit (Küldés) gomb. Hibaüzenet nem jelenik meg.
Oka
A probléma oka az, hogy a webhelyen lévő ügyféloldali parancsfájlok nincsenek szinkronizálva a .NET Framework 1.1 keretrendszerrel, és az ügyféloldali ellenőrzés PostBack eseménye leáll.
A megoldás
A probléma megoldásához telepítse az ügyféloldali parancsfájlokat a Microsoft IIS minden egyes webhelymappájának Aspnet_client almappájába. Ehhez kattintson a Start menü Futtatás parancsára, majd a Megnyitás mezőbe írja be a következő parancsot, és kattintson az OK gombra:
c:\windows\microsoft.net\framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -c
Az aspnet_regiis.exe –c parancs nem fog működni abban az esetben, ha valamelyik webhely Aspnet_client almappája írásvédett. Az írásvédettség leggyakoribb oka, hogy az almappán verziókövetést alkalmaznak. Ha a parancs nem működik, vegye ki az Aspnet_client mappát a verziókövetésből, hogy ne legyen írásvédett. Ha a parancs nem működik, az alábbihoz hasonló hibaüzenet jelenik meg:
80070005 make sure that you are an administrator to run this program. (80070005: Csak rendszergazda futtathatja ezt a programot.)
Megjegyzés: Ez a hibaüzenet akkor is megjelenhet, ha NTFS-engedélyekkel rendelkezik a mappához.
Állapot
A Microsoft megerősítette, hogy a cikkben tárgyalt jelenség az érintett termékek hibájára vezethető vissza.
További információ
Fontos: A PostBack esemény elmaradása és a Submit (Küldés) gombok működésképtelensége terheléselosztott webkiszolgáló esetén is jelentkezhet, ha a .NET Framework 1.1 SP1 nincs telepítve mindegyik kiszolgálón. Győződjön meg arról, hogy a szervizcsomag az összes kiszolgálón megfelelően telepítve van.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 889877 - Utolsó ellenőrzés: 10/20/2006 14:58:00 - Verziószám: 3.1

Microsoft .NET-keretrendszer 1.1, Microsoft ASP.NET 1.1

  • kbtshoot kbbug kbpending KB889877
Visszajelzés