Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

A 887219-es számú biztonsági frissítés (MS05-004) telepítése után hibaüzenetek jelenhetnek meg böngészés közben vagy az ASP.NET-alkalmazások hibáinak keresésekor

Összefoglaló
Amikor az MS05-004 jelű biztonsági frissítés telepítését követően tallóz az ASP.NET-alkalmazások között, vagy azok hibaelhárításával próbálkozik, problémát tapasztalhat. Ebben a cikkben a megjelenő hibaüzenetek leírását találja. A cikk megoldást is tartalmaz a problémákhoz.
A jelenség
Miután telepítette az MS05-004 jelű biztonsági frissítést, majd tallóz a Microsoft ASP.NET azon alkalmazásai között, amelyek URL-címe fordított perjellel (\) kezdődik, vagy megpróbálkozik azok hibaelhárításával, az alábbihoz hasonló hibaüzenetek egyike jelenhet meg:
Az erőforrás nem található.
Leírás: HTTP 404. A keresett erőforrás (vagy függőségeinek valamelyike) nem létezik. Elképzelhető, hogy az erőforrást eltávolították, megváltozott a neve, vagy átmenetileg nem érhető el. Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a következő URL-címet.

Hiba a projekt futtatásakor: A webkiszolgálón nem lehet elindítani a hibakeresést. Az ASP.NET vagy az ATL-kiszolgáló hibakeresésének elindítása nem sikerült. Győződjön meg arról, hogy az ASP.NET vagy az ATL-kiszolgáló jelenleg telepítve van a kiszolgálón.
Oka
A probléma akkor jelentkezik, ha a Microsoft Internet Information Services (IIS) metabázisában megadott URL-cím fordított perjellel kezdődik.
A megoldás
A probléma megoldásához törölje a fordított perjelet az IIS metabázisában az érintett webalkalmazáshoz megadott URL-cím elejéről. Ehhez válasszon az alábbi módszerek közül.

1. módszer: Az IIS-kezelő használata

 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a %systemroot%\system32\inetsrv könyvtárat.
 3. Az IIS-kezelő megnyitásához a parancssorba írja be az inetmgr parancsot.
 4. Kattintson a jobb gombbal arra a webhelyre, amelynek URL-címét módosítani szeretné, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.
 5. Ha az érintett alkalmazás a webhely alatt található virtuális könyvtár, kattintson a Könyvtár fülre, és a Helyi elérési út mezőben megadott elérési út elejéről törölje a fordított perjelet.

  Ha az érintett alkalmazás a webhely gyökérkönyvtára, kattintson a Kezdőkönyvtár fülre, és a Helyi elérési út mezőben megadott elérési út elejéről törölje a fordított perjelet.
 6. Kattintson az Alkalmaz, majd az OK gombra.

2. módszer: .vbs parancsfájl használata

 1. Ha .vbs parancsfájlt szeretne létrehozni, használja az alábbi mintakódot:
  Option ExplicitDim objWebService, objWebSiteDim objSite, objArgs, strServerDim WshNetworkSet objArgs = WScript.ArgumentsIf objArgs.Length = 1 Then	strServer = objArgs(0)ElseIf objArgs.Length = 0 Then	Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")	strServer = WshNetwork.ComputerNameElse	WScript.Echo "Usage: CScript ModifyVDir.vbs [servername]"	WScript.QuitEnd IfWScript.Echo "Connecting to " & strServerSet objWebService = GetObject("IIS://" & strServer & "/W3SVC")For Each objWebSite in objWebService	Set objSite = GetObject(objWebSite.AdsPath)	If objSite.Class = "IIsWebServer" Then		WScript.Echo objSite.AdsPath		EnumVDir objSite, 1	End IfNextWScript.Echo "Kész!"Sub EnumVDir(objVDir, i)	Dim objSubVDir, objDir	Dim strNewPath		For Each objSubVDir in objVDir		If objSubVDir.Class = "IIsWebVirtualDir" Then			Set objDir = GetObject(objSubVDir.AdsPath)						If ((Right(objDir.Path, 1) = "\") and (Right(objDir.Path, 2) <> ":\")) Then				WScript.Echo Space(i*3) & objDir.AdsPath				WScript.Echo Space(i*3) & "Path = " & objDir.Path				strNewPath = Left(objDir.Path, Len(objDir.Path) - 1)				WScript.Echo Space(i*3) & "New Path = " & strNewPath									objDir.Put "Path", strNewPath				objDir.SetInfo			End If						EnumVDir objDir, i + 1		End If	NextEnd Sub
 2. Futtassa a .vbs parancsfájlt a parancssorból. Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
  1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  2. A parancssorba írja be a következő parancsot: cscript [fájl_neve.vbs].

   Megjegyzés: Afájl_neve a .vbs parancsfájl nevének helyőrzője.
  3. A parancssor bezárásához írja be az exit parancsot.
További információ
A biztonsági frissítés telepítése után az ASP.NET szigorúbban ellenőrzi a fizikai elérési utak és a kért virtuális elérési utak érvényességét.
Hivatkozások
Az MS05-004 jelű biztonsági frissítésről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
887219 MS05-004: Az ASP.NET elérésiút-érvényesítési eljárása illetéktelen hozzáférést tehet lehetővé
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 894670 - Utolsó ellenőrzés: 04/10/2009 13:44:00 - Verziószám: 2.7

Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft .NET-keretrendszer 1.1, Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

 • kberrmsg kbtshoot kbhttp404 kbprb kbdev kbasp KB894670
Visszajelzés
/html>