Bizonyos esetekben 10016-os azonosítójú események íródnak a Windows XP Professional x64 Edition rendszernaplójába

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

A cikket archiválták. A továbbiakban a tartalma már nem frissül, csak jelenlegi állapotában lesz elérhető.
Fontos: A cikk a rendszerleíró adatbázis módosításával is foglalkozik. A rendszerleíró adatbázisról módosítása előtt készítsen biztonsági másolatot, illetve győződjön meg arról, hogy szükség esetén helyre tudja állítani az adatbázist. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentéséről, visszaállításáról és módosításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
A jelenség
A Microsoft Windows XP Professional x64 Edition rendszert futtató számítógépeken bizonyos esetekben a következőkhöz hasonló események kerülhetnek a rendszeresemény-naplóba:

Event Type: Error (Eseménytípus: Hiba)
Event Source: DCOM (Eseményforrás: DCOM)
Event Category: None (Eseménykategória: Nincs)
Event ID: 10016 (Eseményazonosító: 10016)
Date: Date (Dátum: dátum)
Time: Time (Időpont: időpont)
User: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE (Felhasználó: NT AUTHORITY\HELYI SZOLGÁLTATÁS)

Description: The application-specific permission settings do not grant Local Launch permission for the COM Server application with CLSID {AppGUID} to the user User_Name SID User_SID. This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.

(Leírás: Az alkalmazásspecifikus engedélybeállítások nem biztosítanak Helyi indítás hozzáférési engedélyt a(z) {alkalmazás_GUID_azonosítója} COM-kiszolgálóalkalmazáshoz a következő felhasználónak: felhasználónév biztonsági_azonosító felhasználó_biztonsági_azonosítója. A biztonsági engedély a Komponensszolgáltatások felügyeleti eszköz segítségével módosítható.)

Event Type: Error (Eseménytípus: Hiba)
Event Source: DCOM (Eseményforrás: DCOM)
Event Category: None (Eseménykategória: Nincs)
Event ID: 10016 (Eseményazonosító: 10016)
Date: Date (Dátum: dátum)
Time: Time (Időpont: időpont)
User: Network Service (Felhasználó: Hálózati szolgáltatás)

Description: The application-specific permission settings do not grant Local Launch permission for the COM Server application with CLSID {AppGUID} to the user User_Name SID User_SID. This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.

(Leírás: Az alkalmazásspecifikus engedélybeállítások nem biztosítanak Helyi indítás hozzáférési engedélyt a(z) {alkalmazás_GUID_azonosítója} COM-kiszolgálóalkalmazáshoz a következő felhasználónak: felhasználónév biztonsági_azonosító felhasználó_biztonsági_azonosítója. A biztonsági engedély a Komponensszolgáltatások felügyeleti eszköz segítségével módosítható.)

Oka
A hiba az alábbi esetekben jelentkezhet:
 • A hibaüzenetben látható osztályazonosítóval (CLSID) rendelkező program megkísérli elindítani a jelzett COM-összetevőt a DCOM-infrastruktúra használatával, de a felhasználónak nincs jogosultsága a COM-összetevő indítására.
 • A Hálózati szolgáltatás fiók nem rendelkezik a megfelelő jogosultságokkal.
A megoldás
Figyelmeztetés: A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztővel vagy más eszközzel helytelenül módosított rendszerleíró adatbázis komoly problémákat okozhat, amelyek akár az operációs rendszer újratelepítését is szükségessé tehetik. A Microsoft nem garantálja az ilyen jellegű problémák megoldhatóságát, ezért a rendszerleíró adatbázist csak saját felelősségére módosíthatja.

A probléma megoldásához a jelenség okának függvényében hajtsa végre a megfelelő alábbi műveletet.

A COM-összetevő indítását engedélyező jogosultságok biztosítása a felhasználónak

Biztosítson a szóban forgó felhasználónak a COM-összetevő indítását engedélyező jogosultságokat. Ennek menete az alábbi.
 1. Kattintson a Start menü Run (Futtatás) parancsára, írja be a regedit parancsot az Open (Megnyitás) mezőbe, majd kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg és jelölje ki a rendszerleíró adatbázis következő kulcsát:
  HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\CLSID value
  Megjegyzés: A rendszerleíró adatbázisban a fenti kulcs „CLSID value” alkulcsa helyett az üzenetben szereplő GUID azonosítót keresse.
 3. A jobb oldali ablaktáblában kattintson duplán az AppID azonosítóra.

  Megjelenik a Karakterlánc szerkesztése párbeszédpanel. A párbeszédpanel bezárása nélkül lépjen a következő lépésre.
 4. Kattintson a Start menü Run parancsára, írja be a dcomcnfg parancsot az Open mezőbe, majd kattintson az OK gombra.

  Ha a Windows Security Alert (Windows biztonsági riasztás) párbeszédpanel arra figyelmezteti, hogy nem ajánlott futtatni a Microsoft Management Console segédprogramot, válassza az engedélyezési lehetőséget.
 5. A Component Services (Komponensszolgáltatások) ablakban dupla kattintással bontsa ki a Component Services, a Computers (Számítógépek), a My Computer (Sajátgép), végül a DCOM Config (DCOM-konfiguráció) ágat.
 6. A jobb oldali ablaktáblában a neve alapján keresse meg a szóban forgó programot.

  Elképzelhető, hogy a program felhasználóbarát neve helyett az osztályazonosítójával (az üzenetben szereplő GUID azonosítóval) jelenik meg.
 7. Kattintson a jobb gombbal a programra, és kattintson a Properties (Tulajdonságok) parancsra.
 8. Kattintson a Security (Biztonság) fülre.
 9. A Launch and Activation Permissions (Indítási és aktiválási engedélyek) csoportban jelölje be a Customize (Testreszabás) választógombot, és kattintson az Edit (Szerkesztés) gombra.
 10. Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra, írja be az érintett felhasználói fiók nevét, majd kattintson az OK gombra.
 11. Jelölje ki a felhasználót a listában, és jelölje be a következő jogosultságok Allow (Engedélyezés) jelölőnégyzetét:
  • Local Launch (Helyi indítás)
  • Remote Launch (Távoli indítás)
  • Local Activation (Helyi aktiválás)
  • Remote Activation (Távoli aktiválás)
 12. Kattintson a megnyitott párbeszédpanelek OK gombjaira.
 13. Lépjen ki a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőből.

Megfelelő jogosultságok biztosítása a Hálózati szolgáltatás fióknak

A Hálózati szolgáltatás fióknak az alábbi műveletek végrehajtásával biztosíthatja a szükséges jogosultságokat.
 1. Kattintson a Start menü Run (Futtatás) parancsára, írja be a dcomcnfg parancsot az Open (Megnyitás) mezőbe, majd kattintson az OK gombra.
 2. A Component Services (Komponensszolgáltatások) ablak bal oldali ablaktáblájában dupla kattintással bontsa ki a Component Services és a Computers (Számítógépek) ágat.
 3. Kattintson a jobb gombbal a My Computer (Sajátgép) mappára, és kattintson a Properties (Tulajdonságok) parancsra.
 4. Kattintson a COM Security (COM-biztonság) fülre.
 5. Kattintson a Launch and Activation Permissions (Indítási és aktiválási engedélyek) csoport Edit Default (Alapértelmezés módosítása) gombjára.
 6. Kattintson az Add (Hozzáadás) gombra, írja be a Hálózati szolgáltatás fióknevet, végül kattintson az OK gombra.
 7. Jelölje ki a Hálózati szolgáltatás fiókot, és jelölje be a következő jogosultságok Allow (Engedélyezés) jelölőnégyzetét:
  • Local Launch (Helyi indítás)
  • Remote Launch (Távoli indítás)
  • Local Activation (Helyi aktiválás)
  • Remote Activation (Távoli aktiválás)
  Kattintson a megnyitott párbeszédpanelek OK gombjaira.
Állapot
A Microsoft megerősítette, hogy a cikkben tárgyalt jelenség az érintett termékek hibájára vezethető vissza.
További információ
A Windows Server 2003 x64 alapú változatairól és a Windows XP Professional x64 Edition rendszerről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
888733 A Windows Server 2003 x64 alapú változatai és a Windows XP Professional x64 Edition (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
DCOM server
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 899965 - Utolsó ellenőrzés: 12/09/2015 02:36:47 - Verziószám: 1.4

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot KB899965
Visszajelzés