Nem sikerül megnyitni a Windows-alapú programok súgóját: „nincs ilyen szolgáltatás” vagy „A súgó nem támogatott”

A jelenség
A probléma előfordulása során a következő hibaüzenetek egyike jelenik meg:

A teljes hibaüzenet megtekintéséhez bontsa ki a hivatkozást
A program súgóját Windows Help formátumban hozták létre, amely a Windows régebbi verzióiban volt használatos, és a Windows Vista rendszerben nem támogatott.
A program súgóját Windows Help formátumban hozták létre, amely a Windows jelen verziójában nem szereplő szolgáltatásra támaszkodik. Letölthet azonban egy programot, amely lehetővé teszi a Windows Help formátumban létrehozott súgótartalom megtekintését.
A program súgója Windows súgó formátumban készült. A formátum egy olyan szolgáltatáson alapul, amelyet a Windows adott verziója nem tartalmaz. További információért látogasson el a Microsoft Súgó és támogatás webhelyére.

A megoldás
A probléma megoldásához töltse le és telepítse az Ön Windows-verziójának megfelelő Windows súgóprogramot (WinHlp32.exe).A program letöltésére vonatkozó fontos megjegyzések
 • Nyissa meg a hivatkozásokat az Internet Explorer programmal.
 • Ha a letöltési oldal megnyitásakor az „Érvényesítés szükséges” üzenet jelenik meg, akkor kattintson a Tovább gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 • A fájl letöltésére vonatkozó párbeszédpanel megjelenésekor válasza ki azt a fájlt, amelynek a nevében az „x64” (64 bites Windows-verzió esetén), illetve az „x86” (32 bites Windows-verzió esetén) kifejezés szerepel. A döntéshez a következő automatikus észlelési információk is segítséget nyújtanak.
  Jelenleg 32 bites operációs rendszert használ.
 • A Windows Server 2012 és a Windows Server rendszer ennél újabb verziói nem támogatják a Windows súgóprogramot.
Ha a WinHlp32.exe telepítése vagy a súgó használata során problémát észlel, akkor olvassa el a „További információk” című szakaszban leírtakat.


További információk tapasztalt felhasználóknak
A probléma akkor fordul elő, amikor a Windows Súgó a Windows súgóprogram (WinHlp32.exe) régebbi verziója segítségével próbálja megjeleníteni a tartalmat.
A WinHlp32.exe telepítésekor esetlegesen előforduló ismert problémák

A Windows Update 80070422-es hibájaA probléma megoldása kézzel
Ha a WinHlp32.exe letöltése közben a Windows Update 80070422-es hibája jelentkezik, érdemes lehet módosítani a Windows Update szolgáltatás beállításait, majd újraindítani a szolgáltatást. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Kattintson a Start gombra, és írja be a Szolgáltatások szót a Keresés megkezdése vagy a Keresés programokban és fájlokban mezőbe.
 2. Kattintson duplán a Programok lista Szolgáltatások elemére. Ha a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy erősítse meg a műveletet.
 3. Kattintson a jobb gombbal a Windows Update szolgáltatásra, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.
 4. Az Általános lapon győződjön meg arról, hogy az Indítás típusa legördülő listában az Automatikus elem van kijelölve.
 5. A Szolgáltatás állapota csoportban ellenőrizze, hogy el van-e indítva a szolgáltatás. Ha a szolgáltatás nincs elindítva, kattintson az Indítás gombra. Ha a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy erősítse meg a műveletet.
 6. Kattintson az OK gombra.
A WinHlp32.exe telepítése után esetlegesen előforduló ismert problémák
Az alábbi listában láthatók azok az ismert funkciók, amelyek a WinHlp32.exe korábbi kiadásaitól eltérően működnek. Az alábbi ismert problémák a WinHlp32.exe programnak csak a jelen cikkben szereplő verziójára vonatkoznak.
 • Letiltott makrók

  A Windows súgóban az alábbi makrók vannak alapértelmezés szerint letiltva:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • ShortCut
  • Generate
  • Test
  • ExecProgram
  A .hlp fájlokban található többi makró azonban a korábbi kiadásoknak megfelelően működik. Emiatt előfordulhat, hogy ha a Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, vagy Windows Server 2008 R2 súgójának telepítését követően nyit meg egy olyan .hlp fájlt, amely ezen makrók valamelyikétől függ, a fájlhoz kapcsolódó néhány funkció nem működik megfelelően. Előfordulhat, hogy a következő hibaüzenet jelenik meg:
  Probléma történt a makró futása során. (1037)
  Szükség esetén ezek a makrók a „Rendszer-beállítási bejegyzésekkel és csoportházirendekkel kapcsolatos információk hálózati rendszergazdák számára” szakaszban olvasható, a csoportházirendek vagy a beállításjegyzék bejegyzéseinek módosítására vonatkozó kerülő megoldással engedélyezhetők.
 • Az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlok nem érhetők el

  A WinHlp32.exe fájl alapértelmezés szerint nem használható az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlok eléréséhez. Ha megkísérli egy távoli fájl megnyitását, az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
  Ezt a súgófájlt nem lehet megjeleníteni. Próbálja meg a súgófájlt ismét megnyitni, és ha továbbra is ezt az üzenetet kapja, akkor másolja a súgófájlt egy másik meghajtóra, majd próbálkozzon újra.
  Ha szüksége van az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlokra, akkor a „Rendszer-beállítási bejegyzésekkel és csoportházirendekkel kapcsolatos információk hálózati rendszergazdák számára” szakaszban olvasható, a csoportházirendek vagy a beállításjegyzék bejegyzéseinek módosítására vonatkozó kerülő megoldással feloldhatja azok tiltását.
 • A nem interaktív felhasználói hozzáférés le van tiltva

  A nem interaktív felhasználók, például a rendszerfolyamatok számára a .hlp fájlok elérése le van tiltva. Ennek a hibának az észlelésekor nem jelenik meg hibaüzenet.
 • A húzás funkció le van tiltva

  A húzási művelet támogatása le van tiltva az alkalmazásban. Ennek a hibának az észlelésekor nem jelenik meg hibaüzenet.
 • A súgó használatát ismertető fájlok függőségei

  A súgó használatát ismertető súgófájlok a Windows Vista és a Windows Server 2008 súgójában már nem szerepelnek. Az alábbiakban találhatók az eltávolított fájlok:
  • Windows.hlp
  • Winhlp32.hlp
  • Winhlp32.cnt
  • Winhelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  Megjegyzések:
  • Ezek a fájlok a Windows 7 és a Windows Server 2008 R2 rendszerben nem szerepelnek.
  • Amikor megkísérli az e fájloktól függő .hlp fájlok megnyitását, azok hibát adhatnak vissza.
A WinHlp32.exe fájllal kapcsolatos kompatibilitási problémák megoldása
A 32 bites súgófájlok megtekintéséhez használhatja a WinHlp32.exe programot. Ez a kiadás olyan csoportházirend-beállításokat és beállításkulcsokat tartalmaz, melyekkel megoldhatók az alkalmazáskompatibilitási problémák. A csoportházirendek-beállításokkal és a beállításkulcsokkal például kiküszöbölhetők a .hlp fájlokban szereplő makrókkal és az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlok elérésével kapcsolatos hibák. Az ismeretlen forrásból származó súgófájlok megtekintésekor azonban a számítógép nagyobb veszélynek lesz kitéve, ha engedélyezi ezeket a házirendeket vagy beállításokat. Ezért kellő gondossággal kell eljárni annak eldöntésekor, hogy alkalmazza-e a szakaszban ismertetett alkalmazáskompatibilitási megoldásokat.

Az alábbi kérdések segítenek annak eldöntésében, hogy telepítse-e a WinHlp32.exe programot, és hogy miként módosítsa a házirendeket és a beállításjegyzéket.
 • Szüksége van azokra az alkalmazásokra és funkciókra, amelyeket a WinHlp32.exe program eltávolítása érint?
  • Hány alkalmazáshoz szükséges a WinHlp32.exe? Hány alkalmazást érintenek a működésbeli módosítások? Mennyire fontosak ezek az alkalmazások?
  • Mennyire súlyos a hiba, amelyet a módosítások okoznak?
 • Mik a biztonsági követelmények és a biztonsági lehetőségek?
  • Mi a fontosabb? Az, hogy használhatja a WinHlp32.exe szolgáltatásait, vagy az, hogy számítógépe a lehető legbiztonságosabb legyen?
  • Elegendő biztonságot nyújtanak a külső biztonsági eszközök (például a helyi vagy vállalati tűzfal) ahhoz, hogy telepítse a WinHlp32.exe programot, és elvégezze a cikkben ismertetett házirend- vagy beállításjegyzék-módosításokat?
 • Amennyiben Ön egy szervezet tagja, szolgáltat a szervezet .hlp formátumú tartalmat?
  • Tudja úgy módosítani a programot vagy a tartalmat, hogy ne kelljen a WinHlp32.exe szolgáltatásait használni? Konvertálhatja például a .hlp formátumú súgótartalmat más, például .chm, .html vagy .xml fájlformátumba?
  • Tárol a szervezete .hlp fájlokat egy intranetes helyen? Telepíthetők a fájlok a helyi rendszerre az intranet helyett?
Makrók engedélyezése egyetlen számítógépen a WinHlp32.exe program telepítése után
A jelen cikkben ismertetett, letölthető WinHelp32.exe fájl telepítését követően a rendszer letilt bizonyos makrókat. Erről a problémáról az „Ismert problémák” című részben talál további információt.

A jelen bekezdésből megtudhatja, hogy egy beállításkulcs módosításával miként engedélyezhetők ismét ezek a makrók. Felügyelt környezetben lévő számítógép esetén e lépések végrehajtása előtt mindenképpen egyeztessen a szervezet informatikai részlegével. Előfordulhat, hogy az informatikai részlegek nem teszik lehetővé vagy csoportházirendek segítségével kívánják végrehajtani a makrók ismételt engedélyezését. Javasoljuk, hogy az informatikai részleg szakemberei a folytatás előtt olvassák el a teljes cikket.

Figyelmeztetés: A cikk a Windows súgójának jelen kiadásában található módosítások által okozott problémák megoldására vonatkozó információkat tartalmaz. A Microsoft ugyanakkor nem tesz javaslatot arra vonatkozóan, hogy mely beállításkulcsok (korábbi nevén rendszerleíró kulcsok) és értékek megfelelők az egyes környezeteknek. Felügyelt környezet esetén a szervezetek informatikai részlegének kell erről döntenie, figyelembe véve a megoldások előnyeit és a használatukkal járó esetleges kockázatokat. A legbiztonságosabb módszer a beállításjegyzék használatát igénylő kerülő megoldások mellőzése.

Megjegyzés: A feladat lépéseinek végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkezni a számítógépre. Rendszergazdai fiók használatával olyan módosításokat végezhet a számítógépen, melyeket más, szokásos fiókokkal bejelentkezve nem lenne képes.

A rendszergazdai fiókkal történő bejelentkezéshez ismernie kell a számítógép valamely rendszergazdai fiókjának a jelszavát. Ha ezeket a lépéseket a saját számítógépén hajtja végre, minden bizonnyal már eleve rendszergazdai fiókkal van bejelentkezve. Ha munkahelyi számítógépen kívánja a műveletet végrehajtani, előfordulhat, hogy a rendszergazda segítségét kell kérnie.

Makrók kézi engedélyezése egyetlen számítógépen

Fontos: Pontosan kövesse a szakasz lépéseit. A beállításjegyzék helytelen módosítása komoly problémákat okozhat. A módosítás előtt készítsen biztonsági másolatot a beállításjegyzékről arra az esetre, ha problémák merülnének fel.

A WinHelp32.exe telepítése után az alábbi lépésekkel engedélyezheti a makrókat egyetlen számítógépen:
 1. Jelentkezzen be a rendszerbe egy rendszergazdai fiókkal.
 2. Nyomja le egyszerre a Windows-billentyűt és az R billentyűt, írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  Felhasználói fiókok felügyeletének engedélye Amikor a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy kattintson a Folytatás gombra.
 3. A Windows 32 bites kiadásai esetén keresse meg, majd jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  A Windows 64 bites kiadásai esetén keresse meg, majd jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Mutasson a Szerkesztés menü Új elemére, majd kattintson a Kulcs parancsra.
 5. Írja be a WinHelp nevet, majd nyomja le az Enter billentyűt.
 6. Kattintson a WinHelp kulcsra.
 7. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Duplaszó (32 bites) parancsra.
 8. Írja be az AllowProgrammaticMacros karakterláncot, majd nyomja le az Enter billentyűt.
 9. Kattintson a Szerkesztés menü Módosítás parancsára.
 10. Írja be az Érték mezőbe az 1 értéket, jelölje be a Hexadecimális választógombot az Alap csoportban, majd kattintson az OK gombra.
 11. Lépjen ki a beállításszerkesztőből.
Az intraneten vagy egyetlen számítógépen található .hlp fájlok letiltásának feloldása a WinHlp32.exe telepítése után
A jelen cikkben ismertetett WinHelp32.exe fájl telepítését követően a rendszer letiltja az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlokat. Erről a problémáról az „Ismert problémák” című részben talál további információt.

A jelen cikkből megtudhatja, hogy egy beállításkulcs módosításával miként oldható fel a .hlp fájlok letiltása. Felügyelt környezetben lévő számítógép esetén e lépések végrehajtása előtt mindenképpen egyeztessen a szervezet informatikai részlegével. Előfordulhat, hogy az informatikai részlegek nem teszik lehetővé vagy csoportházirendek segítségével kívánják végrehajtani a makrók ismételt engedélyezését.

Fontos: A cikkben szereplő információk segítségével számítógépén alacsonyabb szintű biztonsági beállításokat adhat meg, illetve kikapcsolhatja a biztonsági szolgáltatásokat. Ezeket a módosításokat egy adott probléma kiküszöbölése érdekében ajánlott végrehajtani, előtte azonban célszerű mérlegelni a probléma ilyen módon történő megoldásával járó kockázatokat az adott környezetben. A cikkben tárgyalt kerülő megoldás alkalmazása esetén gondoskodjon a számítógép védelméről.

Figyelmeztetés: A cikk a Windows súgójának jelen kiadásában található módosítások által okozott problémák megoldására vonatkozó információkat tartalmaz. A Microsoft ugyanakkor nem tesz javaslatot arra vonatkozóan, hogy mely beállításkulcsok (korábbi nevén rendszerleíró kulcsok) és értékek megfelelők az egyes környezeteknek. Felügyelt környezet esetén a szervezetek informatikai részlegének kell erről döntenie, figyelembe véve a megoldások előnyeit és a használatukkal járó esetleges kockázatokat. A legbiztonságosabb módszer a beállításjegyzék használatát igénylő kerülő megoldások mellőzése.

Megjegyzés: A feladat lépéseinek végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkezni a számítógépre. Rendszergazdai fiók használatával olyan módosításokat végezhet a számítógépen, melyeket más, szokásos fiókokkal bejelentkezve nem lenne képes.

A rendszergazdai fiókkal történő bejelentkezéshez ismernie kell a számítógép valamely rendszergazdai fiókjának a jelszavát. Ha ezeket a lépéseket a saját számítógépén hajtja végre, minden bizonnyal már eleve rendszergazdai fiókkal van bejelentkezve. Ha munkahelyi számítógépen kívánja a műveletet végrehajtani, előfordulhat, hogy a rendszergazda segítségét kell kérnie.


Intraneten tárolt .hlp fájlok kézi engedélyezése egyetlen számítógépen

Fontos: Pontosan kövesse a szakasz lépéseit. A beállításjegyzék helytelen módosítása komoly problémákat okozhat. A módosítás előtt készítsen biztonsági másolatot a beállításjegyzékről arra az esetre, ha problémák merülnének fel.

A WinHelp32.exe telepítése után az alábbi lépésekkel oldhatja fel a .hlp fájlok letiltását:
 1. Jelentkezzen be a rendszerbe egy rendszergazdai fiókkal.
 2. Nyomja le egyszerre a Windows-billentyűt és az R billentyűt, írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  Felhasználói fiókok felügyeletének engedélye Amikor a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy kattintson a Folytatás gombra.
 3. A Windows 32 bites kiadásai esetén keresse meg, majd jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  A Windows 64 bites kiadásai esetén keresse meg, majd jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Mutasson a Szerkesztés menü Új elemére, majd kattintson a Kulcs parancsra.
 5. Írja be a WinHelp nevet, majd nyomja le az Enter billentyűt.
 6. Kattintson a WinHelp kulcsra.
 7. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Duplaszó (32 bites) parancsra.
 8. Írja be az AllowIntranetAccess karakterláncot, majd nyomja le az Enter billentyűt.
 9. Kattintson a Szerkesztés menü Módosítás parancsára.
 10. Írja be az Érték mezőbe az 1 értéket, jelölje be a Hexadecimális választógombot az Alap csoportban, majd kattintson az OK gombra.
 11. Lépjen ki a beállításszerkesztőből.
Rendszer-beállítási bejegyzésekkel és csoportházirendekkel kapcsolatos információk hálózati rendszergazdák számára
Figyelmeztetés: Ez a kerülő megoldás a számítógépet vagy a hálózatot védtelenebbé teheti a rosszindulatú felhasználók és a kártevő szoftverek – például a vírusok – támadásaival szemben. Az eljárás végrehajtása ugyan nem javasolt, de az információt rendelkezésére bocsátjuk, hogy belátása szerint dönthessen. Az alábbi megoldást csak saját felelősségére alkalmazhatja.

Figyelmeztetés: A cikk a Windows súgójának jelen kiadásában található módosítások által okozott problémák megoldására vonatkozó információkat tartalmaz. A Microsoft ugyanakkor nem tesz javaslatot arra vonatkozóan, hogy mely beállításkulcsok (korábbi nevén rendszerleíró kulcsok) és értékek megfelelők az egyes szervezeteknek. A szervezetek informatikai osztályainak kell erről dönteniük, figyelembe véve a megoldások előnyeit és a használatukkal járó esetleges kockázatokat. A legbiztonságosabb módszer a beállításjegyzék használatát igénylő kerülő megoldások mellőzése.

A letölthető WinHlp32.exe fájl a Windows súgójának jelen kiadásában lévő ismert problémák megoldásához használható csoportházirend-beállításokat és rendszer-beállítási bejegyzéseket tartalmaz. A hálózati rendszergazdák és az egyéni felhasználók az alábbi csoportházirend-beállítások vagy rendszer-beállítási bejegyzések segítségével ismét engedélyezhetik a makrókat, és engedélyezhetik az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlokat. Az egyes szolgáltatások kerülő megoldásaként egy helyi számítógépre vonatkozó és egy aktuális felhasználói csoportházirend-beállítás is rendelkezésre áll. Az egyes szolgáltatások a beállításjegyzék egy felhasználói beállításával is kezelhetők.

Az egyes szolgáltatások elsőbbségi sorrendje a következő:
 • Helyi számítógép csoportházirendje
 • Aktuális felhasználó csoportházirendje
 • Beállításjegyzék felhasználói beállítása
Ha egy szolgáltatáshoz nincs beállítva egy házirend, és nincs megadva a szolgáltatás beállításjegyzékbeli felhasználói beállítása, akkor a szolgáltatások az „Ismert problémák” című szakaszban leírt módon fognak működni.

Fontos: Az alábbi bekezdés, módszer, illetve feladat a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A módosítás előtt készítsen biztonsági másolatot a beállításjegyzékről, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék (korábban rendszerleíró adatbázis) biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkéből tájékozódhat:
322756 A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása Windows rendszerben
 • Makrók letiltása

  A hálózati rendszergazdák a programozási makróknak a WinHlp32.exe programban történő engedélyezésére szolgáló csoportházirend-beállítás segítségével kapcsolhatják be és ki a makrókat a .hlp fájlokban. A rendszergazdák a Csoportházirend kezelése konzol (GPMC) segítségével kezelhetik ezt a csoportházirend-beállítást. A csoportházirendekről a jelen cikk „Hivatkozások” című szakaszában olvashat bővebben.

  Ha sem a helyi számítógépre vonatkozó csoportházirend, sem az aktuális felhasználói csoportházirend nincs megadva a szolgáltatáshoz, a makrók .hlp fájlokban való be- és kikapcsolása érdekében a felhasználók módosíthatják a beállításjegyzéknek a szolgáltatásra vonatkozó felhasználói beállítását. Ezen beállítás módosításához a felhasználóknak először hozzá kell adni az alábbi új alkulcsot a beállításjegyzékhez:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Majd a felhasználóknak hozzá kell adni egy AllowProgrammaticMacros nevű Duplaszó értéket az alkulcshoz. Ha az AllowProgrammaticMacros duplaszót 1 értékűre állítja, azzal bekapcsolja a makrókat. Ha az érték 0, a makrók ki vannak kapcsolva. Ha nem létezik a beállításazonosító, a makrók ki vannak kapcsolva.
 • Az intraneten tárolt .hlp fájlok letiltásának feloldása

  A hálózati rendszergazdák az intranetes helyeken tárolt .hlp fájloknak a WinHlp32.exe segédprogrammal történő elérésének engedélyezésére szolgáló csoportházirend-beállítás segítségével oldhatják fel az intraneten tárolt .hlp fájlok letiltását. A rendszergazdák a Csoportházirend kezelése konzol segítségével kezelhetik ezt a csoportházirend-beállítást. A csoportházirendekről a jelen cikk „Hivatkozások” című részében olvashat bővebben.

  Ha a szolgáltatáshoz nincs megadva csoportházirend-beállítás, a felhasználók az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlok letiltásához vagy letiltásának feloldásához módosíthatják a beállításjegyzéknek a szolgáltatásra vonatkozó beállítását. Ezen beállítás módosításához a felhasználóknak először hozzá kell adni az alábbi új alkulcsot a beállításjegyzékhez:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Majd a felhasználóknak hozzá kell adniuk egy AllowIntranetAccess nevű Duplaszó értéket az alkulcshoz. Ha az AllowIntranetAccess duplaszót 1 értékűre állítja, az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlok elérhetők lesznek. Ha az érték 0, az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlokhoz való hozzáférés le lesz tiltva. Ha nem létezik ez a beállításazonosító, az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlokhoz való hozzáférés le lesz tiltva.
További információk a .hlp fájlokat kibocsátó súgótartalom-szolgáltatóknak
A Windows Vista programmal kezdődően a régebbi súgóösszetevőt (WinHlp32.exe) lecserélte egy olyan új összetevő, amely további szolgáltatásokat biztosít a Windows újabb verziói esetén.

A jövőbeli Windows-kiadások jelenlegi formájában nem fogják támogatni a WinHlp32.exe technológiát. Ezért nyomatékosan javasoljuk a szoftverfejlesztőknek, hogy ne használják a Windows e súgóprogramját. A .hlp kiterjesztésű súgófájlokat használó programok fejlesztői inkább alakítsák át súgófájljaikat más megfelelő, például .chm, .html vagy .xml formátumra. a WinHelp API felületének hívásait pedig az új tartalomforrásnak megfelelően módosítani. A súgótartalmak más formátumba történő átalakításához számos, külső gyártók által készített eszköz szerezhető be.

Megjegyzés: A Windows Vista, a Windows 7, a Windows Server 2008 és a Windows Server 2008 R2 rendszer 16 bites .hlp fájlok esetén továbbra is támogatja a WinHelp.exe programot. A WinHelp.exe program a Windows súgóprogramjának a 16 bites .hlp fájlokhoz készült változata.

Tulajdonságok

Cikkazonosító: 917607 - Utolsó ellenőrzés: 09/28/2016 10:29:00 - Verziószám: 11.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

 • kbquadrantinstall kbresolve kbtshoot kbhelp kbexpertisebeginner kbinfo kbcip kbsmbportal kbconsumer KB917607
Visszajelzés