Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

A böngésző nem támogatott

A webhelyet csak frissített böngészővel lehet használni.

Frissítsen az Internet Explorer legújabb verziójára

Nem sikerül megnyitni a Windows-alapú programok súgóját: „nincs ilyen szolgáltatás” vagy „A súgó nem támogatott”

A probléma előfordulása során a következő hibaüzenetek egyike jelenik meg:

A teljes hibaüzenet megtekintéséhez bontsa ki a hivatkozást
A program súgóját Windows Help formátumban hozták létre, amely a Windows régebbi verzióiban volt használatos, és a Windows Vista rendszerben nem támogatott.
A program súgóját Windows Help formátumban hozták létre, amely a Windows jelen verziójában nem szereplő szolgáltatásra támaszkodik. Letölthet azonban egy programot, amely lehetővé teszi a Windows Help formátumban létrehozott súgótartalom megtekintését.
A program súgója Windows súgó formátumban készült. A formátum egy olyan szolgáltatáson alapul, amelyet a Windows adott verziója nem tartalmaz. További információért látogasson el a Microsoft Súgó és támogatás webhelyére.

A probléma megoldásához töltse le és telepítse az Ön Windows-verziójának megfelelő Windows súgóprogramot (WinHlp32.exe).A program letöltésére vonatkozó fontos megjegyzések
 • Nyissa meg a hivatkozásokat az Internet Explorer programmal.
 • Ha a letöltési oldal megnyitásakor az „Érvényesítés szükséges” üzenet jelenik meg, akkor kattintson a Tovább gombra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 • A fájl letöltésére vonatkozó párbeszédpanel megjelenésekor válasza ki azt a fájlt, amelynek a nevében az „x64” (64 bites Windows-verzió esetén), illetve az „x86” (32 bites Windows-verzió esetén) kifejezés szerepel. A döntéshez a következő automatikus észlelési információk is segítséget nyújtanak.
  Jelenleg 64 bites operációs rendszert használ.
 • A Windows Server 2012 és a Windows Server rendszer ennél újabb verziói nem támogatják a Windows súgóprogramot.
Ha a WinHlp32.exe telepítése vagy a súgó használata során problémát észlel, akkor olvassa el a „További információk” című szakaszban leírtakat.
További információk tapasztalt felhasználóknak
A probléma akkor fordul elő, amikor a Windows Súgó a Windows súgóprogram (WinHlp32.exe) régebbi verziója segítségével próbálja megjeleníteni a tartalmat.

A WinHlp32.exe telepítésekor esetlegesen előforduló ismert problémák

A Windows Update 80070422-es hibája

A probléma automatikus javításához kattintson a Letöltés gombra. Ezután a Fájl letöltése párbeszédpanelen kattintson a Futtatás vagy a Megnyitás gombra, és kövesse az automatikus javítási varázsló lépéseit.Megjegyzések:
 • Előfordulhat, hogy a varázsló csak angol nyelven érhető el. Az automatikus javítás ugyanakkor a Windows többi nyelvi verziójával is működik.
 • Ha ezt a cikket nem azon a számítógépen tekinti meg, amelyen a problémát tapasztalja, az automatikus javítást mentse egy USB-meghajtóra vagy CD-re, és azon a számítógépen futtassa, amelyen a hiba jelentkezik.


A probléma megoldása kézzel
Ha a WinHlp32.exe letöltése közben a Windows Update 80070422-es hibája jelentkezik, érdemes lehet módosítani a Windows Update szolgáltatás beállításait, majd újraindítani a szolgáltatást. Ehhez hajtsa végre a következő lépéseket:
 1. Kattintson a Start gombra, és írja be a Szolgáltatások szót a Keresés megkezdése vagy a Keresés programokban és fájlokban mezőbe.
 2. Kattintson duplán a Programok lista Szolgáltatások elemére. Ha a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy erősítse meg a műveletet.
 3. Kattintson a jobb gombbal a Windows Update szolgáltatásra, majd válassza a Tulajdonságok parancsot.
 4. Az Általános lapon győződjön meg arról, hogy az Indítás típusa legördülő listában az Automatikus elem van kijelölve.
 5. A Szolgáltatás állapota csoportban ellenőrizze, hogy el van-e indítva a szolgáltatás. Ha a szolgáltatás nincs elindítva, kattintson az Indítás gombra. Ha a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy erősítse meg a műveletet.
 6. Kattintson az OK gombra.
A WinHlp32.exe telepítése után esetlegesen előforduló ismert problémák
Az alábbi listában láthatók azok az ismert funkciók, amelyek a WinHlp32.exe korábbi kiadásaitól eltérően működnek. Az alábbi ismert problémák a WinHlp32.exe programnak csak a jelen cikkben szereplő verziójára vonatkoznak.
 • Letiltott makrók

  A Windows súgóban az alábbi makrók vannak alapértelmezés szerint letiltva:
  • ExecFile
  • RegisterRoutine
  • ShellExecute
  • ShortCut
  • Generate
  • Test
  • ExecProgram
  A .hlp fájlokban található többi makró azonban a korábbi kiadásoknak megfelelően működik. Emiatt előfordulhat, hogy ha a Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, vagy Windows Server 2008 R2 súgójának telepítését követően nyit meg egy olyan .hlp fájlt, amely ezen makrók valamelyikétől függ, a fájlhoz kapcsolódó néhány funkció nem működik megfelelően. Előfordulhat, hogy a következő hibaüzenet jelenik meg:
  Probléma történt a makró futása során. (1037)
  Szükség esetén ezek a makrók a „Rendszer-beállítási bejegyzésekkel és csoportházirendekkel kapcsolatos információk hálózati rendszergazdák számára” szakaszban olvasható, a csoportházirendek vagy a beállításjegyzék bejegyzéseinek módosítására vonatkozó kerülő megoldással engedélyezhetők.
 • Az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlok nem érhetők el

  A WinHlp32.exe fájl alapértelmezés szerint nem használható az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlok eléréséhez. Ha megkísérli egy távoli fájl megnyitását, az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
  Ezt a súgófájlt nem lehet megjeleníteni. Próbálja meg a súgófájlt ismét megnyitni, és ha továbbra is ezt az üzenetet kapja, akkor másolja a súgófájlt egy másik meghajtóra, majd próbálkozzon újra.
  Ha szüksége van az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlokra, akkor a „Rendszer-beállítási bejegyzésekkel és csoportházirendekkel kapcsolatos információk hálózati rendszergazdák számára” szakaszban olvasható, a csoportházirendek vagy a beállításjegyzék bejegyzéseinek módosítására vonatkozó kerülő megoldással feloldhatja azok tiltását.
 • A nem interaktív felhasználói hozzáférés le van tiltva

  A nem interaktív felhasználók, például a rendszerfolyamatok számára a .hlp fájlok elérése le van tiltva. Ennek a hibának az észlelésekor nem jelenik meg hibaüzenet.
 • A húzás funkció le van tiltva

  A húzási művelet támogatása le van tiltva az alkalmazásban. Ennek a hibának az észlelésekor nem jelenik meg hibaüzenet.
 • A súgó használatát ismertető fájlok függőségei

  A súgó használatát ismertető súgófájlok a Windows Vista és a Windows Server 2008 súgójában már nem szerepelnek. Az alábbiakban találhatók az eltávolított fájlok:
  • Windows.hlp
  • Winhlp32.hlp
  • Winhlp32.cnt
  • Winhelp.cnt
  • Nocntnt.cnt
  Megjegyzések:
  • Ezek a fájlok a Windows 7 és a Windows Server 2008 R2 rendszerben nem szerepelnek.
  • Amikor megkísérli az e fájloktól függő .hlp fájlok megnyitását, azok hibát adhatnak vissza.
A WinHlp32.exe fájllal kapcsolatos kompatibilitási problémák megoldása
A 32 bites súgófájlok megtekintéséhez használhatja a WinHlp32.exe programot. Ez a kiadás olyan csoportházirend-beállításokat és beállításkulcsokat tartalmaz, melyekkel megoldhatók az alkalmazáskompatibilitási problémák. A csoportházirendek-beállításokkal és a beállításkulcsokkal például kiküszöbölhetők a .hlp fájlokban szereplő makrókkal és az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlok elérésével kapcsolatos hibák. Az ismeretlen forrásból származó súgófájlok megtekintésekor azonban a számítógép nagyobb veszélynek lesz kitéve, ha engedélyezi ezeket a házirendeket vagy beállításokat. Ezért kellő gondossággal kell eljárni annak eldöntésekor, hogy alkalmazza-e a jelen részben ismertetett alkalmazáskompatibilitási megoldásokat.

Az alábbi kérdések segítenek annak eldöntésében, hogy telepítse-e a WinHlp32.exe programot, és hogy miként módosítsa a házirendeket és a beállításjegyzéket.
 • Szüksége van azokra az alkalmazásokra és funkciókra, amelyeket a WinHlp32.exe program eltávolítása érint?
  • Hány alkalmazáshoz szükséges a WinHlp32.exe? Hány alkalmazást érintenek a működésbeli módosítások? Mennyire fontosak ezek az alkalmazások?
  • Mennyire súlyos a hiba, amelyet a módosítások okoznak?
 • Mik a biztonsági követelmények és a biztonsági lehetőségek?
  • Mi a fontosabb? Az, hogy használhatja a WinHlp32.exe szolgáltatásait, vagy az, hogy számítógépe a lehető legbiztonságosabb legyen?
  • Elegendő biztonságot nyújtanak a külső biztonsági eszközök (például a helyi vagy vállalati tűzfal) ahhoz, hogy telepítse a WinHlp32.exe programot, és elvégezze a cikkben ismertetett házirend- vagy beállításjegyzék-módosításokat?
 • Amennyiben Ön egy szervezet tagja, szolgáltat a szervezet .hlp formátumú tartalmat?
  • Tudja úgy módosítani a programot vagy a tartalmat, hogy ne kelljen a WinHlp32.exe szolgáltatásait használni? Konvertálhatja például a .hlp formátumú súgótartalmat más, például .chm, .html vagy .xml fájlformátumba?
  • Tárol a szervezete .hlp fájlokat egy intranetes helyen? Telepíthetők a fájlok a helyi rendszerre az intranet helyett?
Makrók engedélyezése egyetlen számítógépen a WinHlp32.exe program telepítése után
A jelen cikkben ismertetett, letölthető WinHelp32.exe fájl telepítését követően a rendszer letilt bizonyos makrókat. Erről a problémáról az „Ismert problémák” című részben talál további információt.

A jelen bekezdésből megtudhatja, hogy egy beállításkulcs módosításával miként engedélyezhetők ismét ezek a makrók. Felügyelt környezetben lévő számítógép esetén e lépések végrehajtása előtt mindenképpen egyeztessen a szervezet informatikai részlegével. Előfordulhat, hogy az informatikai részlegek nem teszik lehetővé vagy csoportházirendek segítségével kívánják végrehajtani a makrók ismételt engedélyezését. Javasoljuk, hogy az informatikai részleg szakemberei a folytatás előtt olvassák el a teljes cikket.

Figyelmeztetés: A cikk a Windows súgójának jelen kiadásában található módosítások által okozott problémák megoldására vonatkozó információkat tartalmaz. A Microsoft ugyanakkor nem tesz javaslatot arra vonatkozóan, hogy mely beállításkulcsok (korábbi nevén rendszerleíró kulcsok) és értékek megfelelők az egyes környezeteknek. Felügyelt környezet esetén a szervezetek informatikai részlegének kell erről döntenie, figyelembe véve a megoldások előnyeit és a használatukkal járó esetleges kockázatokat. A legbiztonságosabb módszer a beállításjegyzék használatát igénylő kerülő megoldások mellőzése.

Megjegyzés: A feladat lépéseinek végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkezni a számítógépre. Rendszergazdai fiók használatával olyan módosításokat végezhet a számítógépen, melyeket más, szokásos fiókokkal bejelentkezve nem lenne képes.

A rendszergazdai fiókkal történő bejelentkezéshez ismernie kell a számítógép valamely rendszergazdai fiókjának a jelszavát. Ha ezeket a lépéseket a saját számítógépén hajtja végre, minden bizonnyal már eleve rendszergazdai fiókkal van bejelentkezve. Ha munkahelyi számítógépen kívánja a műveletet végrehajtani, előfordulhat, hogy a rendszergazda segítségét kell kérnie.

Ha szeretné a makrók futását automatikusan engedélyeztetni egyetlen számítógépen, kattintson a Letöltés gombra. Ezután a Fájl letöltése párbeszédpanelen kattintson a Futtatás vagy a Megnyitás gombra, és kövesse az automatikus javítási varázsló lépéseit.Megjegyzés
 • Ez az egyszerű javítás csak a Windows Vista, a Windows 7, a Windows Server 2008 és a Windows Server 2008 R2 rendszerre vonatkozik. Windows 8 vagy Windows 8.1 rendszer használata esetén, vagy ha kézileg szeretné végrehajtani a lépéseket, akkor olvassa el a Makrók kézi engedélyezése egyetlen számítógépen című szakaszt.
 • Előfordulhat, hogy a varázsló csak angol nyelven érhető el. Az automatikus javítás ugyanakkor a Windows többi nyelvi verziójával is működik.

Makrók kézi engedélyezése egyetlen számítógépen

Fontos: 
Pontosan kövesse a szakasz lépéseit. A beállításjegyzék helytelen módosítása komoly problémákat okozhat. A módosítás előtt készítsen biztonsági másolatot a beállításjegyzékről arra az esetre, ha problémák merülnének fel.

A WinHelp32.exe telepítése után az alábbi lépésekkel engedélyezheti a makrókat egyetlen számítógépen:
 1. Jelentkezzen be a rendszerbe egy rendszergazdai fiókkal.
 2. Nyomja le egyszerre a Windows-billentyűt és az R billentyűt, írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  Felhasználói fiókok felügyeletének engedélye Amikor a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy kattintson a Folytatás gombra.
 3. A Windows 32 bites kiadásai esetén keresse meg, majd jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  A Windows 64 bites kiadásai esetén keresse meg, majd jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Mutasson a Szerkesztés menü Új elemére, majd kattintson a Kulcs parancsra.
 5. Írja be a WinHelp karakterláncot, majd nyomja le az Enter billentyűt.
 6. Kattintson a WinHelp kulcsra.
 7. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Duplaszó (32 bites) parancsra.
 8. Írja be az AllowProgrammaticMacros karakterláncot, majd nyomja le az Enter billentyűt.
 9. Kattintson a Szerkesztés menü Módosítás parancsára.
 10. Írja be az Érték mezőbe az 1 értéket, jelölje be a Hexadecimális választógombot az Alap csoportban, majd kattintson az OK gombra.
 11. Zárja be a beállításszerkesztőt.
Az intraneten vagy egyetlen számítógépen található .hlp fájlok letiltásának feloldása a WinHlp32.exe telepítése után
A jelen cikkben ismertetett WinHelp32.exe fájl telepítését követően a rendszer letiltja az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlokat. Erről a problémáról az „Ismert problémák” című részben talál további információt.

A jelen cikkből megtudhatja, hogy egy beállításkulcs módosításával miként oldható fel a .hlp fájlok letiltása. Felügyelt környezetben lévő számítógép esetén e lépések végrehajtása előtt mindenképpen egyeztessen a szervezet informatikai részlegével. Előfordulhat, hogy az informatikai részlegek nem teszik lehetővé vagy csoportházirendek segítségével kívánják végrehajtani a makrók ismételt engedélyezését.

Fontos: A cikkben szereplő információk segítségével számítógépén alacsonyabb szintű biztonsági beállításokat adhat meg, illetve kikapcsolhatja a biztonsági szolgáltatásokat. Ezeket a módosításokat egy adott probléma megoldása érdekében ajánlott végrehajtani, előtte azonban célszerű mérlegelni a probléma ilyen módon történő megoldásával járó kockázatokat az adott környezetben. A cikkben tárgyalt kerülő megoldás választása esetén gondoskodjon a számítógép védelméről.

Figyelmeztetés: A cikk a Windows súgójának jelen kiadásában található módosítások által okozott problémák megoldására vonatkozó információkat tartalmaz. A Microsoft ugyanakkor nem tesz javaslatot arra vonatkozóan, hogy mely beállításkulcsok (korábbi nevén rendszerleíró kulcsok) és értékek megfelelők az egyes környezeteknek. Felügyelt környezet esetén a szervezetek informatikai részlegének kell erről döntenie, figyelembe véve a megoldások előnyeit és a használatukkal járó esetleges kockázatokat. A legbiztonságosabb módszer a beállításjegyzék használatát igénylő kerülő megoldások mellőzése.

Megjegyzés: A feladat lépéseinek végrehajtásához rendszergazdai fiókkal kell bejelentkezni a számítógépre. Rendszergazdai fiók használatával olyan módosításokat végezhet a számítógépen, melyeket más, szokásos fiókokkal bejelentkezve nem lenne képes.

A rendszergazdai fiókkal történő bejelentkezéshez ismernie kell a számítógép valamely rendszergazdai fiókjának a jelszavát. Ha ezeket a lépéseket a saját számítógépén hajtja végre, minden bizonnyal már eleve rendszergazdai fiókkal van bejelentkezve. Ha munkahelyi számítógépen kívánja a műveletet végrehajtani, előfordulhat, hogy a rendszergazda segítségét kell kérnie.

Ha szeretné az intraneten vagy egyetlen számítógépen található .hlp fájlok blokkolását automatikusan feloldatni a WinHlp32.exe telepítése után, kattintson a Letöltés gombra. Ezután a Fájl letöltése párbeszédpanelen kattintson a Futtatás vagy a Megnyitás gombra, és kövesse az automatikus javítási varázsló lépéseit.


Megjegyzések:
 • Ez az egyszerű javítás csak a Windows Vista, a Windows 7, a Windows Server 2008 és a Windows Server 2008 R2 rendszerre vonatkozik. Windows 8 vagy Windows 8.1 rendszer használata esetén, vagy ha kézileg szeretné végrehajtani a lépéseket, olvassa el az Intraneten tárolt .hlp fájlok kézi engedélyezése egyetlen számítógépen című szakaszt.
 • Előfordulhat, hogy a varázsló csak angol nyelven érhető el. Az automatikus javítás ugyanakkor a Windows többi nyelvi verziójával is működik.
 • Ha a jelen cikket nem azon a számítógépen tekinti meg, amelyen a problémát tapasztalja, mentse az egyszerű javítást egy USB-meghajtóra vagy CD lemezre, és azon a számítógépen futtassa, amelyen a hiba jelentkezik.

Intraneten tárolt .hlp fájlok kézi engedélyezése egyetlen számítógépen

Fontos: 
Pontosan kövesse a szakasz lépéseit. A beállításjegyzék helytelen módosítása komoly problémákat okozhat. A módosítás előtt készítsen biztonsági másolatot a beállításjegyzékről arra az esetre, ha problémák merülnének fel.

A WinHelp32.exe telepítése után az alábbi lépésekkel oldhatja fel a .hlp fájlok letiltását:
 1. Jelentkezzen be a rendszerbe egy rendszergazdai fiókkal.
 2. Nyomja le egyszerre a Windows-billentyűt és az R billentyűt, írja be a regedit parancsot, majd kattintson az OK gombra.
  Felhasználói fiókok felügyeletének engedélye Amikor a rendszer rendszergazdai jelszót vagy megerősítést kér, írja be a jelszót, vagy kattintson a Folytatás gombra.
 3. A Windows 32 bites kiadásai esetén keresse meg, majd jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft

  A Windows 64 bites kiadásai esetén keresse meg, majd jelölje ki az alábbi beállításkulcsot:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft
 4. Mutasson a Szerkesztés menü Új elemére, majd kattintson a Kulcs parancsra.
 5. Írja be a WinHelp nevet, majd nyomja le az Enter billentyűt.
 6. Kattintson a WinHelp kulcsra.
 7. Mutasson a Szerkesztés menü Új pontjára, majd kattintson a Duplaszó (32 bites) parancsra.
 8. Írja be az AllowIntranetAccess karakterláncot, majd nyomja le az Enter billentyűt.
 9. Kattintson a Szerkesztés menü Módosítás parancsára.
 10. Írja be az Érték mezőbe az 1 értéket, jelölje be a Hexadecimális választógombot az Alap csoportban, majd kattintson az OK gombra.
 11. Zárja be a beállításszerkesztőt.
Rendszer-beállítási bejegyzésekkel és csoportházirendekkel kapcsolatos információk hálózati rendszergazdák számára
Figyelmeztetés: Ez a kerülő megoldás a számítógépet vagy a hálózatot védtelenebbé teheti a rosszindulatú felhasználók és a kártevő szoftverek – például a vírusok – támadásaival szemben. Az eljárás végrehajtása ugyan nem javasolt, de az információt rendelkezésére bocsátjuk, hogy belátása szerint dönthessen. Az alábbi megoldást csak saját felelősségére alkalmazhatja.

Figyelmeztetés: A cikk a Windows súgójának jelen kiadásában található módosítások által okozott problémák megoldására vonatkozó információkat tartalmaz. A Microsoft ugyanakkor nem tesz javaslatot arra vonatkozóan, hogy mely beállításkulcsok (korábbi nevén rendszerleíró kulcsok) és értékek megfelelők az egyes szervezeteknek. A szervezetek informatikai osztályainak kell erről dönteniük, figyelembe véve a megoldások előnyeit és a használatukkal járó esetleges kockázatokat. A legbiztonságosabb módszer a beállításjegyzék használatát igénylő kerülő megoldások mellőzése.

A letölthető WinHlp32.exe fájl a Windows súgójának jelen kiadásában lévő ismert problémák megoldásához használható csoportházirend-beállításokat és rendszer-beállítási bejegyzéseket tartalmaz. A hálózati rendszergazdák és az egyéni felhasználók az alábbi csoportházirend-beállítások vagy rendszer-beállítási bejegyzések segítségével ismét engedélyezhetik a makrókat, és engedélyezhetik az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlokat. Az egyes szolgáltatások kerülő megoldásaként egy helyi számítógépre vonatkozó és egy aktuális felhasználói csoportházirend-beállítás is rendelkezésre áll. Az egyes szolgáltatások a beállításjegyzék egy felhasználói beállításával is kezelhetők.

Az egyes szolgáltatások elsőbbségi sorrendje a következő:
 • Helyi számítógép csoportházirendje
 • Aktuális felhasználó csoportházirendje
 • Beállításjegyzék felhasználói beállítása
Ha egy szolgáltatáshoz nincs beállítva egy házirend, és nincs megadva a szolgáltatás rendszer-beállítási felhasználói beállítása, akkor a szolgáltatások az „Ismert problémák” című részben leírt módon fognak működni.

Fontos: Az alábbi szakasz, módszer vagy feladat a beállításjegyzék módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről a módosítása előtt célszerű biztonsági másolatot készíteni, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása Windows rendszerben
 • Makrók letiltása

  A hálózati rendszergazdák a programozási makrók WinHlp32.exe programban történő engedélyezésére szolgáló csoportházirend-beállítás segítségével kapcsolhatják be és ki a makrókat a .hlp fájlokban. A rendszergazdák a Csoportházirend kezelése konzol (GPMC) segítségével kezelhetik ezt a csoportházirend-beállítást. A csoportházirendekről a jelen cikk „Hivatkozások” című részében olvashat bővebben.

  Ha sem a helyi számítógépre vonatkozó csoportházirend, sem az aktuális felhasználói csoportházirend nincs megadva a szolgáltatáshoz, a makrók .hlp fájlokban való be- és kikapcsolása érdekében a felhasználók módosíthatják a beállításjegyzéknek a szolgáltatásra vonatkozó felhasználói beállítását. Ezen beállítás módosításához a felhasználóknak először hozzá kell adni az alábbi új alkulcsot a beállításjegyzékhez:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Ezt követően a felhasználóknak hozzá kell adniuk az AllowProgrammaticMacros nevű duplaszóértéket az alkulcshoz. Ha az AllowProgrammaticMacros duplaszót 1 értékűre állítja, azzal bekapcsolja a makrókat. Ha az érték 0, a makrók ki vannak kapcsolva. Ha nem létezik a beállításazonosító, a makrók ki vannak kapcsolva.
 • Az intraneten tárolt .hlp fájlok letiltásának feloldása

  A hálózati rendszergazdák az intranetes helyeken tárolt .hlp fájloknak a WinHlp32.exe segédprogrammal történő elérésének engedélyezésére szolgáló csoportházirend-beállítás segítségével oldhatják fel az intraneten tárolt .hlp fájlok letiltását. A rendszergazdák a Csoportházirend kezelése konzol segítségével kezelhetik ezt a csoportházirend-beállítást. A csoportházirendekről a jelen cikk „Hivatkozások” című részében olvashat bővebben.

  Ha a szolgáltatáshoz nincs megadva csoportházirend-beállítás, a felhasználók az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlok letiltásához vagy letiltásának feloldásához módosíthatják a beállításjegyzéknek a szolgáltatásra vonatkozó beállítását. Ezen beállítás módosításához a felhasználóknak először hozzá kell adni az alábbi új alkulcsot a beállításjegyzékhez:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
  Ezt követően a felhasználóknak hozzá kell adniuk az AllowIntranetAccess nevű duplaszóértéket az alkulcshoz. Ha az AllowIntranetAccess duplaszót 1 értékűre állítja, az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlok elérhetők lesznek. Ha az érték 0, az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlokhoz való hozzáférés le lesz tiltva. Ha nem létezik ez a beállításazonosító, az intranetes helyeken tárolt .hlp fájlokhoz való hozzáférés le lesz tiltva.
További információk a .hlp fájlokat kibocsátó súgótartalom-szolgáltatóknak
A Windows Vista programmal kezdődően a régebbi súgóösszetevőt (WinHlp32.exe) lecserélte egy olyan új összetevő, amely további szolgáltatásokat biztosít a Windows újabb verziói esetén.

A jövőbeli Windows-kiadások jelenlegi formájában nem fogják támogatni a WinHlp32.exe technológiát. Ezért nyomatékosan javasoljuk a szoftverfejlesztőknek, hogy ne használják a Windows e súgóprogramját. A .hlp kiterjesztésű súgófájlokat használó programok fejlesztői inkább alakítsák át súgófájljaikat más megfelelő, például .chm, .html vagy .xml formátumra. a WinHelp API felületének hívásait pedig az új tartalomforrásnak megfelelően módosítani. A súgótartalmak más formátumba történő átalakításához számos, külső gyártók által készített eszköz szerezhető be.

Megjegyzés: A Windows Vista, a Windows 7, a Windows Server 2008 és a Windows Server 2008 R2 rendszer 16 bites .hlp fájlok esetén továbbra is támogatja a WinHelp.exe programot. A WinHelp.exe program a Windows súgóprogramjának a 16 bites .hlp fájlokhoz készült változata.

fixit fix it
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 917607 - Utolsó ellenőrzés: 02/01/2016 11:47:00 - Verziószám: 8.0

 • Windows Server 2012 R2 Datacenter
 • Windows Server 2012 R2 Essentials
 • Windows Server 2012 R2 Foundation
 • Windows Server 2012 R2 Standard
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • kbquadrantinstall kbmsifixme kbfixme kbresolve kbtshoot kbhelp kbexpertisebeginner kbinfo kbcip kbconsumer KB917607
Visszajelzés
4050&did=1&t=">pe="text/JavaScript" async=""> var varAutoFirePV = 1; var varClickTracking = 1; var varCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" text/javascript' src='" + (window.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");