Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

A Windows nem indul el a Windows egy korábbi verziójának kettős rendszerindítású konfigurációban történő telepítése után

A Windows XP támogatása megszűnt

A Microsoft 2014. április 8-án megszüntette a Windows XP terméktámogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

2015. július 14-én véget ért a Windows Server 2003 támogatása

2015. július 14-én a Microsoft megszüntette a Windows Server 2003 támogatását. Ez a változás kihatással van a szoftverfrissítésekre és a biztonsági beállításokra. Megtudhatja, hogy ez milyen következményekkel jár és hogyan tarthatja fenn rendszere védelmét.

A jelenség
Miután a Windows operációs rendszer egy korábbi verzióját kettős rendszerindítású konfigurációban telepíti egy Microsoft Windows Vista vagy Windows 7 rendszerű számítógépen, az alábbi problémák egyikét tapasztalhatja:
 • Ha a Windows egy korábbi verzióját egy Windows Vista vagy Windows 7 rendszerű számítógépen telepíti, a Windows Vista nem indul el többé. Ebben az esetben csak a Windows korábbi verziója indítható.
 • Ha a Microsoft Windows XP egy újabb példányát telepíti egy olyan számítógépre, amelyen a Windows XP és a Windows Vista már telepítve van kettős rendszerindítású konfigurációban, a következő hibaüzenet jelenhet meg:
  Lemezolvasási hiba történt.
Oka
E problémák előfordulásának oka, hogy a Windows operációs rendszer korábbi verziói nem kompatibilisek az Windows Vista új rendszerindítási módjával. A Windows Vista új tárolót használ a rendszerindítási konfigurációs adatbázishoz (BCD). Ez a tároló egy rendszerindítási menüt és a számítógépre telepített operációs rendszerek adatait tartalmazza. Ezért a Windows korábbi verzióiból származó Boot.ini fájl nem használható a Windows Vista indításához.

A Windows operációs rendszer BIOS-alapú, például Windows XP rendszerű számítógépen futó korábbi verziói esetén a rendszerindítási folyamat a BIOS rendszerrel indul. A BIOS meghatározza a rendszerindítási eszközt, majd betölti az első fizikai szektort. A fizikai szektor neve fő rendszertöltő rekord (MBR). A fő rendszertöltő rekord tartalmazza a partíciós táblát és a szükséges rendszertöltési végrehajtási kódot. Ez a kód a partíciós táblában megkeresi az aktív partíciót, majd átadja a vezérlést az aktív partíción található rendszerindítási szektornak. Ezt követően az aktív partíción lévő rendszerindítási szektor betölti az Ntldr programot. Az Ntldr program értelmezi a Boot.ini fájlt. A fájl a telepített operációs rendszerek számbavételéhez használatos.

Amikor a Windows Vista vagy a Windows 7 elindul egy BIOS-alapú számítógépen, a BIOS betölti a fő rendszertöltő rekordot, majd a rendszerindítási szektort. A rendszertöltési kód azonban az új Windows Rendszertöltés-vezérlő (Bootmgr) programot tölti be. A Windows Rendszertöltés-vezérlő értelmezi a rendszerindítási konfigurációs adatokat tartalmazó fájlt, számba veszi a telepített operációs rendszereket, majd megjeleníti a rendszerindítási menüt. Ha a számítógépen a Windows operációs rendszer egy korábbi verziója a Windows Vista vagy a Windows 7 rendszerrel együtt van telepítve kettős rendszerindítású konfigurációban, akkor a Windows Rendszertöltés-vezérlő program a Windows korábbi verziójának vezérlését átadja az Ntldr programnak. A Windows Rendszertöltés-vezérlő program akkor tesz így, ha a rendszerindítási menüben a Windows Vista lehetőséget választja.

Ha a Windows operációs rendszer egy korábbi verzióját egy Windows Vista vagy Windows 7 rendszerű számítógépen telepíti, a telepítőprogram mindent felülír a fő rendszertöltő rekordban, a rendszerindítási szektorban és a rendszerindító fájlokban. Emiatt megszűnik a Windows operációs rendszer korábbi verziója és a Windows Vista közötti kompatibilitás.
A megoldás
A probléma megoldásához hajtsa végre az alábbi lépéseket.

Megjegyzés: A parancsokat parancssor segítségével futtathatja a következő eljárás szerint. Ha e parancsokat a Windows Vista rendszerben futtatja, akkor a futtatást magasabb szintű felhasználói jogosultságokkal rendelkező parancssorban végezze. Ehhez kattintson a Start menü Kellékek pontjára, kattintson a jobb gombbal a parancssor megnyitására szolgáló parancsikonra, majd válassza a Futtatás rendszergazdaként parancsot.
 1. A Bootsect.exe programmal állítsa helyre a Windows Vista fő rendszertöltő rekordját és a vezérlést a Windows Rendszertöltés-vezérlő programnak átadó rendszertöltési kódot. Ehhez írja be a parancssorba a következő parancsot: Meghajtó:\boot\Bootsect.exe /NT60 All

  Ebben a parancsban a Meghajtó azt a meghajtót jelzi, amelyen a Windows Vista telepítési adathordozója található.

  Megjegyzés: Az ehhez a lépéshez szükséges rendszerindítási mappa a DVD-meghajtón található.
 2. A Bcdedit.exe segédprogrammal manuálisan hozhat létre bejegyzést a binárisan kódolt decimális Boot.ini fájlban a Windows operációs rendszer korábbi verziói esetén. Ehhez írja be a parancssorba a következő parancsokat.

  Megjegyzés: Az alábbi parancsokban a Meghajtó az a meghajtó, amelyen a Windows Vista telepítve van.
  • Meghajtó:\Windows\system32\Bcdedit /create {ntldr} /d "A Windows korábbi verziójának leírása"

   Megjegyzés: A parancsban szereplő A Windows korábbi verziójának leírása bármely tetszőleges szöveg lehet. A Windows korábbi verziójának leírása lehet például a következő: "Windows XP" vagy "Windows Server 2003".
  • Meghajtó:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} device partition=x:

   Megjegyzés: Ebben a parancsban az x: az aktív partíció meghajtóbetűjele.
  • Meghajtó:\Windows\system32\Bcdedit /set {ntldr} path \ntldr
  • Meghajtó:\Windows\system32\Bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast
 3. Indítsa újra a számítógépet.
További információ
A Windows operációs rendszer Microsoft Windows NT rendszeren alapuló verzióinak indításához a következő fájlokra van szükség:
 • Ntldr
 • Boot.ini
 • Bootfont.bin

  Megjegyzés: E fájlok a Windows kelet-ázsiai nyelvű változatainak telepítése esetén szükségesek.
 • NTDetect.com
Windows XP rendszerben ezek a fájlok az aktívként megjelölt rendszerpartíción találhatók. E fájlok a Windows XP rendszerben alapértelmezés szerint rejtett rendszerfájlok. A felhasználók e fájlokat a Helyreállítási konzol segítségével lecserélhetik, vagy az operációs rendszer indításához a Windows NT rendszerindító lemezét használhatják. A Windows Vista nem használja ezt a három fájlt. A Windows Vista indítása a Bootmgr rejtett rendszerfájl és további szükséges, a \Boot könyvtárban található fájlok segítségével történik

A Windows Vista rendszert is tartalmazó többszörös rendszerindítású konfiguráció létrehozása

Működőképes többszörös rendszerindítású konfiguráció létrehozásához először telepítse a Windows operációs rendszer legrégebbi verzióját. Ezt követően sorrendben telepítse az újabb verziókat. A Windows minden egyes új verziója megőrzi a Windows korábbi verzióinak indításához szükséges visszamenőleges kompatibilitást.

A Windows Vista rendszert is tartalmazó többszörös rendszerindítású konfiguráció létrehozásához a Windows minden egyes telepített korábbi verziójához legalább egy partícióra van szükség. Járjon el az alábbi általános utasítások szerint:
 • Hozzon létre legalább két partíciót. Használjon egy partíciót a Windows Vista telepített példányához.

  Megjegyzés: Ha a Windows Vista partíciója már formázva van, győződjön meg arról, hogy a formázás az NTFS fájlrendszerrel történt. Ajánlott ugyanakkor a következő módszerek közül választani:
  • Hozza létre a második, nem formázott partíciót.
  • Ne hozza létre a második partíciót, és hagyja a területet szabadon. Ehelyett a második partíciót a Windows Vista telepítése során hozza létre.
 • Ha a számítógépen nincs operációs rendszer telepítve, telepítse először a Windows legrégebbi verzióját.

  Megjegyzés: A Windows XP rendszert a Windows Server 2003 rendszer előtt telepítse.
 • Futtassa a Windows Vista telepítőprogramját. Telepítse a Windows Vista rendszert a szabad területen vagy a meglévő partíción. Futtathatja a telepítőprogramot a Windows korábbi verziójában, vagy elindíthatja a számítógépet, miközben a CD- vagy DVD-meghajtóban a Windows Vista lemez van.
A Windows Vista telepítésének végeztével megfelelően konfigurált, többszörös rendszerindítású, a Windows Vista rendszert és a Windows korábbi verzióit tartalmazó környezettel fog rendelkezni. A Bootmgr megjelenő rendszerindítási menüje a következőhöz hasonló:
Microsoft Windows – Korábbi Windows operációs rendszer

A Windows Vista eltávolítása kettős rendszerindítású konfigurációból

Ha a Windows Vista rendszert el szeretné távolítani egy, a Windows egy korábbi verzióját tartalmazó, kettős rendszerindítású környezetből, hajtsa végre az alábbi lépéseket.

Megjegyzés: Az alábbi lépéseket a Windows korábbi verziójában és a Windows Vista rendszerben egyaránt végrehajthatja. Ha a lépéseket a Windows Vista rendszerben hajtja végre, akkor a parancsok futtatását magasabb szintű felhasználói jogosultságokkal rendelkező parancssorban végezze. Ehhez kattintson a Start menü Kellékek pontjára, kattintson a jobb gombbal a parancssor megnyitására szolgáló parancsikonra, majd válassza a Futtatás rendszergazdaként parancsot.
 1. A Bootsect.exe fájllal állítsa helyre az Ntldr programot. Az ellenőrzéshez a következő parancsot írja be: Meghajtó:\Boot\Bootsect.exe /NT52 All

  Megjegyzés: A parancsban szereplő Meghajtó az a meghajtó, amelyen a Windows Vista adathordozója található.

  A számítógép újraindulását követően a rendszer nem tölti be a Windows Rendszertöltés-vezérlő programot. Ehelyett a Netldr.exe és a Boot.ini fájl töltődik be.
 2. Törölje vagy távolítsa el azt a partíciót, amelyen a Windows Vista telepítve van.

  Fontos! Csak akkor törölhető az a partíció, amelyen a Windows Vista telepítve van, ha az adott partíció nem aktív partíció a rendszeren. Ilyen például a következő eset:
  • A Windows Vista a C meghajtóra van telepítve. A C meghajtó az első és egyben az aktív partíció.
  • A Windows XP a D meghajtóra van telepítve. A D meghajtó a második és egyben a nem aktív partíció.
  Ebben az esetben futtathatja a bootsect parancsot, nem törölheti azonban azt a partíciót, amelyen a Windows Vista telepítve van. A partíció törlése esetén a számítógép nem indítható állapotba kerül, mert a Windows XP rendszerindító fájljai törlődtek.
Hivatkozások
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikkei:
314079 Rendszerindító lemez készítésének módja rendszerfájlokból a Windows XP esetleges indítási problémáinak esetére (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
911080 Lemezolvasási hibáról tájékoztató üzenet jelenik meg, amikor a Winnt32.exe segédprogrammal telepíti újra a Windows XP rendszert egy olyan számítógépen, amelyen a Windows XP és a Windows Vista is telepítve van (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A rendszerindítási konfigurációs adatokról további tájékoztatást a Microsoft alábbi webhelyén talál:Ha többet szeretne megtudni a Windows Vista rendszer Extensible Firmware Interface (EFI) szabványáról, látogasson el a Microsoft Developer Network (MSDN) alábbi webhelyére:
dual boot multiple boot OS
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 919529 - Utolsó ellenőrzés: 09/25/2011 08:40:00 - Verziószám: 10.0

Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N

 • kbsetup kbtshoot kbexpertiseinter kbprb KB919529
Visszajelzés