Trenutačno ste izvan mreže i čeka se na ponovno povezivanje s internetom

Ha egy számítógépen a Visual Studio valamely verziójának több kiadása vagy SKU-ja van telepítve, és eltávolítja az egyik kiadáshoz vagy SKU-hoz korábban telepített frissítést, a rendszer visszaállítja a megosztott fájlt

A jelenség
Tételezzük fel az alábbiakat:
  • Frissítést telepít egy olyan számítógépen, amelyen a Microsoft Visual Studio valamely verziójának több kiadása vagy SKU-ja van telepítve.
  • A frissítés a megosztott fájlokat is érinti, és az összes SKU-ra vonatkozik.
  • Később eltávolítja az egyik kiadáshoz vagy SKU-hoz tartozó frissítést a Vezérlőpult Programok telepítése és törlése szolgáltatásával.
Ebben az esetben a rendszer csak az egyik kiadás vagy SKU frissítését távolítja el, a megosztott fájlokat azonban visszaállítja. Ennek hatására a számítógép sebezhető állapotba kerül.
Oka
A hibát a frissítést eltávolító tördelőprogrammal kapcsolatos probléma okozza.

A Visual Studio minden verziójának frissítése intelligens frissítéstelepítő tördelőprogrammal rendelkezik. Amikor olyan frissítést telepít, amely a Visual Studio valamely verziójának több kiadására vagy SKU-jára alkalmazható, a frissítés tördelőprogramja ellenőrzi, hogy a számítógépen nincs-e egyszerre több SKU telepítve. (A tördelőprogram ellenőrzi például, hogy a Visual Studio 2005 Professional Edition és a Visual Studio 2005 Team Edition program SKU-ja is telepítve van-e a számítógépen.) Ebben az esetben a frissítés tördelőprogramja a frissítést csak egyszer telepíti. A tördelőprogram azonban a Vezérlőpult Programok telepítése és törlése szolgáltatásában található Jelenleg telepített programok listához hozzáadja a metaadatokat annak jelzése céljából, hogy a frissítés minden SKU-hoz külön van telepítve. Azt, hogy ez a helyzet áll-e fenn, a Vezérlőpult Programok telepítése és törlése szolgáltatásában ellenőrizheti. Itt megtekintheti, hogy a frissítést a rendszer külön telepítette minden olyan SKU-hoz, amelyre a frissítés alkalmazható.

Amikor később a frissítést csak egy SKU-ból kísérli meg eltávolítani, a rendszer csak az adott SKU-hoz tartozó frissítési metaadatokat távolítja el, a fájlokat pedig visszaállítja a korábbi verzióra. A rendszer annak ellenére állítja vissza a fájlokat, hogy azokat a különböző SKU-k megosztják egymás között. Ez a probléma a Windows Installer azon hibájára vezethető vissza, hogy nem tartja nyilván a megosztott fájlokhoz alkalmazott frissítések számát. Ha a kérdéses frissítés biztonsági frissítés, e viselkedés hatására a számítógép sebezhető állapotba kerülhet.

A Visual Studio minden verziójának összes olyan frissítésénél előfordul a hiba, amely több SKU-ra vonatkozik.
Kerülő megoldás
Ha meg szeretne győződni arról, hogy a számítógép nem került sebezhető állapotba, ellenőrizze, hogy a Visual Studio összes SKU-jához telepítette-e a frissítést, és hogy azt nem csak egyetlen SKU-ból távolította-e el. Azt, hogy ez a helyzet áll-e fenn, a Vezérlőpult Programok telepítése és törlése szolgáltatásában ellenőrizheti.

A felhasználók ezenkívül a Microsoft Update webhelyen is beszerezhetik a Microsoft Visual Studio 2005 frissítéseit. Javasolt a Visual Studio frissítéseit a Microsoft Update webhelyről beszerezni. Ha ezt választja, a rendszer a Visual Studio 2005 frissítéseit mindig felajánlja. Erre akkor is sor kerül, ha a Visual Studio 2005 több kiadásához vagy SKU-jához telepített egy frissítést, majd egyetlen SKU esetében eltávolította azt. Ezért ez a legjobb módszer annak megakadályozására, hogy a Visual Studio 2005 biztonsági frissítésének eltávolítását követően a számítógép sebezhető állapotba kerüljön.

Megjegyzés: A Visual Studio 2005 frissítései megtalálhatók a Microsoft Update webhelyen. A Microsoft Visual Studio .NET 2003 és a Microsoft Visual Studio .NET 2002 frissítéseit azonban a Microsoft Update webhely nem tartalmazza. A Visual Studio e verziói esetében le kell töltenie a Microsoft letöltőközpontjából, majd manuálisan telepítenie kell a megfelelő frissítést.
További információ
A Microsoft Update webhely megjelenítéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra:
security update bulletin Visual Studio VS uninstall multiple edition SKU shared file rollback
Svojstva

ID članka: 939043 - posljednja izmjena: 10/31/2007 05:44:00 - verzija: 1.2

Microsoft Visual Studio 2005 Team Suite, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Architects, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Developers, Microsoft Visual Studio 2005 Team Edition for Software Testers, Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer

  • kbtshoot kbbug kbsecurity kbpubtypekc kbexpertiseinter KB939043
Povratne informacije
t>