Az Office 2008 for Mac Service Pack 1 (12.1.0) ismertetése

Összefoglaló
A Microsoft közzétette az MS08-026 jelű biztonsági közleményt, amely a Microsoft Office 2008 for Mac biztonsági frissítésére vonatkozó valamennyi fontos tudnivalót tartalmazza. A közlemény teljes szövege a Microsoft következő webhelyén tekinthető meg:

A frissítéssel kapcsolatos ismert problémák

 • Jelenségek

  A frissítés telepítésekor a következő hibaüzenet jelenhet meg:
  "Microsoft Office 2008 Update" doesn’t understand the <event sysodisA> message. (A Microsoft Office 2008-frissítés számára értelmezhetetlen az „event sysodisA” üzenet.)

  A probléma oka

  A probléma akkor jelentkezhet, ha az Office for Mac programcsomag valamelyik alkalmazása fut, amikor telepíteni próbálja a frissítést.

  Megoldás

  A probléma megoldásához az Office 2008 frissítéseinek telepítése előtt lépjen ki az összes Office for Mac-alkalmazásból, illetve a Microsoft Messenger for Mac programból.

  Erről a problémáról a Microsoft következő webhelye nyújt bővebb információt:

Részletes tudnivalók a frissítéssel kapcsolatban

Az Office 2008 SP1 programcsomag 12.1.0-s verziójú frissítése a biztonság, a stabilitás és a teljesítmény növelését szolgáló számos módosítást tartalmaz. Ezek magukban foglalják azoknak a biztonsági réseknek a megszüntetését, melyeket a támadók kártékony kódok segítségével a számítógép memóriatartalmának felülírásához használnak.

Ez a frissítés emellett az Office 2008 for Mac programcsomag 12.0.1 számú frissítésében kiadott összes fejlesztést is tartalmazza. Az Office 2008 for Mac programcsomag 12.0.1 számú frissítésében szereplő fejlesztésekről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
948057 Az Office 2008 for Mac programcsomag 12.0.1 számú frissítése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

A frissítésben található fejlesztések

Az Office 2008 SP1 programcsomag 12.1.0-s frissítése az alábbi fejlesztéseket tartalmazza.

Az összes Microsoft Office 2008 for Mac-alkalmazást érintő fejlesztések

 • Az Excel-objektumtípusok nevének megfelelő megjelenítése a Word és PowerPoint alkalmazás „Insert Object” (Objektum beszúrása) párbeszédpanelén
  A frissítés javítja azt a hibát, melynek következtében az Excel-objektumtípusok neve nem megfelelően jelenik meg az Insert Object (Objektum beszúrása) párbeszédpanelen.
 • Az alakzat, szövegmező vagy diagramelem szövegében a betűpárok egalizálása a kikapcsoláskor megfelelően történik
  A frissítés javít egy olyan hibát, amely megakadályozza, hogy néhány OpenType (például Corbel, Cambria és Calibri) betűtípust használó szöveg esetén az alakzatok, szövegmezők vagy diagramelemek kikapcsolásakor a betűpárok egalizálása megfelelően módosítsa a szöveget.
 • A beszúrt és rétegekkel rendelkező PSD-fájlok megjelenítése a vártnak megfelelően
  A frissítés egy olyan hibát javít, amely egy több réteget tartalmazó PSD-fájl Office-dokumentumba történő beszúrásakor fordul elő, ha bejelöli a Treat picture layers as separate objects (Képrétegek kezelése különálló objektumokként) jelölőnégyzetet. A hiba következtében a képrétegek helytelenül a kép szélén a bal felső sarokban helyezkednek el. A javítás után a képrétegek elhelyezése a várt módon történik, és a képrétegek megfelelnek a beszúrt PSD-fájlban lévő eredeti helyeknek.
 • A nyílhegyekkel rendelkező vonalak megjelenítése a várt módon
  A frissítés javít egy olyan hibát, melynek következtében a nyílhegyekkel rendelkező vonalak az Office 2008-alkalmazásokban a vártnál hosszabbak.
 • Az írásvédett köteten található Microsoft ClipArt gyűjtemény megfelelő megnyitása
  A frissítés javítja azt a hibát, amely megakadályozza, hogy a Microsoft ClipArt gyűjtemény megnyíljon abban az esetben, ha a Microsoft Office 2008 mappája egy írásvédett köteten található.
 • A teljesítmény növelése a francia és a német nyelvi ellenőrző eszközök használata esetén
  A frissítés javítja azt az Office 2008-alkalmazásokban előforduló hibát, amely a memóriahasználat növekedését okozhatja, ha a Tools (Eszközök) menü Language (Nyelv) parancsával kapcsolja be a francia vagy a német nyelvi ellenőrző eszközöket.
 • A teljesítmény növelése a szövegek szövegmezőbe, alakzatba vagy diagramelembe történő beírása esetén
  A frissítés javít egy olyan hibát, amely egy szöveg szövegmezőbe, alakzatba vagy diagramelembe történő beírásakor teljesítménycsökkenést okoz.
 • A megbízhatóság növelése a korábban piros „X” jelként megjelenő képek esetén
  A frissítés javít egy olyan hibát, melynek következtében néhány Windows metafájl (WMF) formátumú kép az Office 2008-alkalmazásokban történő megnyitásakor piros „X” jelként jelenik meg.
 • A megbízhatóság növelése olyan képek esetén, amelyeknél korábban a QuickTime szoftverre vonatkozó hibaüzenet jelent meg
  A frissítés javít egy olyan hibát, melynek következtében néhány kép az alábbi hibaüzeneteket jeleníti meg:
  • QuickTime™ and a decompressor are needed to see this picture. (A kép megtekintéséhez a QuickTime™ és egy kibontó szükséges.)
  • QuickTime™ and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture. (A kép megtekintéséhez a QuickTime™ és egy TIFF- (tömörítetlen) kibontó szükséges.)
  Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha az Office for Mac vagy a Windows-alapú Office programcsomag korábbi verziójával létrehozott Office-dokumentumokból származó képeket nyit meg vagy másol.
 • A megbízhatóság növelése az Office 2008-alkalmazásokból származó tartalom Office 2004-alkalmazásba történő másolásakor
  A frissítés javítja azt a hibát, amely az Office 2004-alkalmazások váratlan kilépését okozza az Office 2008-alkalmazásokból származó tartalom Office 2004-alkalmazásokba történő másolásakor.
 • A megbízhatóság növelése a diagramok NetBoot segédprogramot vagy hálózati kezdőmappát használó számítógépen történő létrehozásakor
  A frissítés a NetBoot segédprogramot vagy hálózati kezdőmappát használó számítógépek felhasználói számára javítja azt a hibát, amely megakadályozza egy új diagram létrehozását, amikor Word-dokumentumhoz vagy PowerPoint-bemutatóhoz kíván diagramot hozzáadni.
 • A megbízhatóság növelése SMB hálózati kötetekre történő mentés esetén
  A Mac OS X 10.5 (Leopard) felhasználói számára a frissítés javítja azt a hibát, melynek következtében a Word, Excel vagy PowerPoint váratlanul kilép, amikor 97-2004 fájlformátumban menti a dokumentumokat egy SMB protokollt használó hálózati kötetre. Az alábbi példa a protokollt mutatja be:
  smb://számítógépnév/kötetnév
 • A megbízhatóság növelése a Remove Office (Az Office eltávolítása) eszköz használatakor
  A frissítés növeli a megbízhatóságot, amikor a Remove Office eszköz segítségével keresi meg és távolítja el az Office korábban telepített verzióit. A frissítés a Mac OS X 10.5 (Leopard) felhasználói számára azt a hibát is javítja, melynek következtében a Remove Office eszköz a Time Machine szolgáltatás által készített biztonsági másolatban található Office-példányokat keresi.
 • A megbízhatóság növelése a külső gyártótól származó betűtípusokkal való munkavégzés során
  A frissítés javítja azt a hibát, amely megakadályozza, hogy a külső gyártóktól származó néhány betűtípus megjelenjen a Font (Betűtípus) listában. A frissítés javítja azt a hibát is, amely megakadályozza néhány betűtípus megfelelő alkalmazását a betűtípus Font listában való kijelölésekor.
 • A biztonság növelése
  A frissítés megszünteti az Office 2008 azon biztonsági réseit, amelyek révén a támadók kártékony kódok segítségével felülírhatták a számítógép memóriatartalmát. További információt a dokumentumban korábban említett biztonsági közleményben talál.
 • A stabilitás növelése a Microsoft Project Gallery használatakor
  A frissítés a Project Gallery váratlan kilépését okozó hibát javít. A hiba javítása az ügyfelek által a Microsoft hibajelentési rendszerén keresztül beküldött jelentés alapján történt.
 • A stabilitás növelése az eszköztárak használatakor
  A frissítés olyan hibákat javít, amelyek következtében az eszköztárak használatakor az Office 2008-alkalmazások nem válaszolnak vagy váratlanuk kilépnek. A hibák javítása az ügyfelek által a Microsoft hibajelentési rendszerén keresztül beküldött jelentés alapján történt.
 • A szövegmezőkben és alakzatokban szereplő szövegek megfelelő tördelése tabulátorjelek beszúrásakor
  A frissítés a tabulátorjelek (amelyek hatására a szöveg túlnyúlik a szövegmezők és alakzatok határán) beszúrásakor a szövegmezőkben és alakzatokban helytelen szövegtördelést okozó hibát javít.
 • Az Office Setup Assistant (Office telepítési segéd) importálja az Entourage-elemeket nem tartalmazó Office 2004-identitásokat
  A frissítés javítja azt a hibát, amely megakadályozza, hogy az Office Setup Assistant az Office 2004 alkalmazásban létrehozott és Entourage-elemeket, például e-maileket, naptáreseményeket, kapcsolattartókat vagy feladatokat nem tartalmazó identitásokat importáljon.

A Microsoft Word 2008 for Mac programot érintő fejlesztések

 • A pontosság növelése a japán szövegek nyelvhelyességének ellenőrzésekor
  A frissítés olyan hibát javít, melynek következtében a Word bizonyos japán szöveget tévesen nyelvtanilag helytelennek talál.
 • A „Publishing Layout” (Közzététel elrendezése) nézetben névjegykártyasablonok használhatók
  A frissítés a Publishing Layout nézetben létrehozható új névjegykártyasablonok csoportját tartalmazza. Az új sablonok az Elements Gallery (Elemek gyűjteménye) Publication Templates (Közzétételi sablonok) lapjának Business Cards (Névjegykártyák) csoportjában találhatók.
 • Módosítható a Microsoft Equation (Microsoft Egyenlet) és Microsoft Graph Chart (Microsoft Graph diagram) objektumok körbefuttatási stílusa
  A frissítés a Mac OS X 10.5 (Leopard) felhasználói számára javít egy olyan hibát, amely megakadályozza a beágyazott Microsoft Equation (Microsoft Egyenlet) és Microsoft Graph Chart (Microsoft Graph diagram) objektumok körbefuttatási stílusának módosítását. A körbefuttatás stílusának módosításakor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
  There is insufficient memory. Save the document now. (Nincs elég memória. Mentse a dokumentumot.)
 • A munkaterület testreszabása háttérbeállítás alkalmazható az új dokumentumokra
  A frissítés javít egy olyan hibát, amely megakadályozza, hogy a Publishing Layout és a Notebook Layout nézetben az új dokumentumokhoz a rendszer automatikusan alkalmazza a Customize workspace (Munkaterület testreszabása) háttérbeállítást.
 • Egyenletek, szervezeti diagramok és egyéb objektumok megfelelő megjelenítése
  A frissítés egy olyan hibát javít, melynek következtében néhány objektum, például a Microsoft Equation (Microsoft Egyenlet) és a Microsoft Organization Chart (Microsoft Szervezeti diagram) helytelenül jelenik meg, ha nyílt XML formátumban (például .docx) menti az objektumokat tartalmazó dokumentumot, majd a Word 2008 alkalmazásban újra megnyitja azt.
 • A betűtípus-formázás megfelelő alkalmazása a „Repeat” (Ismétlés) parancs használatakor
  A frissítés javít egy olyan hibát, amely megakadályozza, hogy az Edit (Szerkesztés) menü Repeat (Ismétlés) parancsának használatakor a Word megfelelően alkalmazza a tartalom betűtípus-formázási módosításait.
 • Az egérrel történő görgetés támogatásának fejlesztése
  A frissítés növeli a görgetőmozdulatot segítő egér-görgetőkerekek és érintőpadok támogatását. A görgetőkerék vagy egy görgetőmozdulat segítségével a felhasználók görgethetik a navigációs ablak vagy a Formatting Palette (Formázási paletta) Styles (Stílusok) paneljének tartalmát. Ezenkívül a teljesítmény is javult a stílusok Styles panelen történő görgetése során.
 • A Notebook Layout (Jegyzetfüzet elrendezés) nézet fejlesztése
  A frissítés számos fejlesztést tartalmaz a Notebook Layout nézet felhasználói számára:
  • Különböző megjelenítés-frissítési hibákat javít.
  • A Notebook Layout nézet dokumentumainak a Windows operációs rendszerhez készült Word 2007 alkalmazásban történő mentésekor és szerkesztésekor megőrződnek a lapok címei és a színek.
  • Ha több Notebook Layout nézetbeli dokumentumot nyit meg, és az egyikben hangjegyzeteket rögzít, a rekord állapota csak a felvételt rögzítő dokumentumhoz változik „Recording” (Felvétel) értékre.
  • Amikor információkat másol egy Notebook Layout nézetbeli dokumentumba, a program az információkat a dokumentum formázásának megfelelően formázza.
 • A teljesítmény növelése japán szöveg beírásakor
  A Word 2008 japán változata, illetve a bekapcsolt japán szolgáltatásokkal rendelkező angol változata esetén a frissítés javítja azt a hibát, amely teljesítménycsökkenést okoz, ha japán szöveget ír be, illetve a nyílbillentyűkkel lépeget a japán szövegben.
 • A teljesítmény növelése a dokumentumtérkép használata esetén
  A frissítés javítja azt a hibát, melynek következtében nehézkes az elemek kijelölése a dokumentumtérképen. Emellett a dokumentumtérkép használatakor jobb válaszképesség érhető el.
 • A WMF vagy EMF formátumú képek megfelelő megjelenítése
  A frissítés javít egy olyan hibát, melynek következtében a Windows metafájl (WMF) vagy bővített metafájl (EMF) formátumot használó képek nem megfelelően jelennek meg az azokat tartalmazó dokumentumok Word 2008 alkalmazásban való megnyitásakor.
 • A megbízhatóság növelése a nem angol billentyűzettel rendelkező felhasználók számára
  A nem angol billentyűzettel rendelkező felhasználók számára a frissítés javít egy olyan hibát, amely következtében a Word figyelmen kívül hagyja a nyelvi ellenőrzéshez a Tools (Eszközök) menü Language (Nyelv) parancsával beállított nyelvet.
 • A megbízhatóság növelése a dokumentumtérképet megjelenítő dokumentum megnyitásakor
  A frissítés egy olyan hibát javít, melynek következtében a szintekhez nem várt címsorok jelennek meg a dokumentumtérképen az azt megjelenítő dokumentum megnyitásakor.
 • A megbízhatóság növelése a dokumentumok weblapként történő mentésekor
  A frissítés javít egy olyan hibát, amely megakadályozza, hogy a Word weblapként mentsen Windows metafájl (WMF) vagy bővített metafájl (EMF) formátumú képeket tartalmazó dokumentumokat. A weblap mentésekor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
  The disk is full or too many files are open. (Megtelt a lemez, vagy túl sok a megnyitott fájl.)
 • A megbízhatóság növelése Excel-diagramot tartalmazó dokumentum mentésekor
  A frissítés javítja az alábbi hibaüzenet megjelenését okozó hibát:
  A file error has occurred. Check the network connections or make sure that the disk is inserted correctly and working correctly (Fájlhiba történt. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatokat, illetve győződjön meg arról, hogy a lemez behelyezése megfelelően történt, és helyesen működik.)
  A hiba a következő esetben fordul elő: Word-dokumentumba másol egy Excel-diagramot, kijelöli az Excel Chart (entire workbook) (Excel-diagram (teljes munkafüzet)) lehetőséget a Paste Options (Beillesztés beállításai) intelligens gombon, majd .docx fájlformátumban menti a Word-dokumentumot.
 • A megbízhatóság növelése több, egymás mellett található lapot megjelenítő dokumentumablak görgetésekor
  A frissítés javít egy olyan hibát, melynek következtében nem megfelelően jelenik meg egy dokumentum elrendezése abban az esetben, ha a dokumentum lapjai egymás mellett találhatók egy dokumentumablakban, és végiggörgeti a lapokat.
 • A megbízhatóság növelése dinamikus és statikus segédvonalak használata esetén
  A frissítés javít egy hibát, amely megakadályozza, hogy egyes objektumok megfelelően illeszkedjenek a legközelebbi dinamikus vagy statikus segédvonalhoz, ha az adott objektumot a Publishing Layout nézetben húzással áthelyezi.
 • Stílus alkalmazásakor a kijelölt tartalom megfelelően történő frissítése
  A frissítés olyan hibát javít, amely néhány esetben megakadályozza, hogy a Word frissítse a táblázatok és az egyéb tartalom megjelenését abban az esetben, ha kijelöli a tartalmat, majd kijelöl egy stílust a Formatting Palette (Formázási paletta) Styles (Stílusok) paneljén.
 • A stabilitás növelése a francia és a német nyelvi ellenőrző eszközök vagy billentyűzetek használata esetén
  A frissítés javít egy hibát, melynek következtében a Word váratlanul kilép, ha francia vagy német billentyűzetet használ, illetve a Tools (Eszközök) menü Language (Nyelv) parancsával kapcsolja be a francia vagy a német nyelvi ellenőrző eszközöket.
 • Az egyéb alkalmazásokból a Word programra való váltás egyszerűsítése
  A frissítés javít egy hibát, ezáltal egyszerűbbé teszi a Word programra való váltást, ha más alkalmazások meg vannak nyitva. A felhasználók a Word programra válthatnak, ha bármely Word-dokumentumablakban a navigációs ablakba vagy egy görgetősávra kattintanak.
 • A vázlat nézetben megjelenített szöveg a „Show First Line Only” (Csak az első sor megjelenítése) beállítás megadása esetén helyesen jelenik meg
  A frissítés javít egy olyan hibát, amely megakadályozza, hogy az Outlining (Tagolás) eszköztár Show First Line Only gombjának választása esetén a Word a dokumentumtörzs első bekezdésének első sorát követően szöveget jelenítsen meg.
 • A Kiskapitális formázású szöveg megfelelő megjelenítése
  A frissítés olyan hibát javít, melynek következtében néhány karakter, például a kötőjelek helytelenül jelennek meg a betűtípus kiskapitálisra történő módosításakor.
 • A bekezdések „After” (Utána) térközbeállításának módosítása az új dokumentumokhoz
  A frissítés az ügyfelek visszajelzései alapján az új dokumentumok bekezdéseinek After (Utána) térközbeállítását „10 pt” értékről „0 pt” értékre módosítja. Az új dokumentumok beállításainak módosításáról a Word súgójában talál bővebb tájékoztatást.
 • Az alakzatok egyik téma alapján készült dokumentumból a másik téma alapján készült dokumentumba történő másolásakor elérhető a „Paste Options” (Beillesztés beállításai) intelligens gomb
  A frissítés javítja azt a hibát, amely megakadályozza, hogy a Word megjelenítse a Paste Options intelligens gombot, amikor alakzatot másol egy téma alapján készült dokumentumból egy másik téma alapján készült dokumentumba. A Paste Options intelligens gomb lehetővé teszi a beillesztett alakzatba az alábbi lehetőségekből alkalmazott téma kijelölését:
  • Az alakzat másolásakor a forrásdokumentum által használt téma
  • Az alakzat beillesztésekor a céldokumentum által használt téma
 • Megfelelően működik a „Grammar Settings” (Nyelvtani beállítások) párbeszédpanelen található „Reset All” (Alaphelyzet) gomb
  A frissítés javít egy olyan hibát, melynek következtében a Spelling and Grammar (Nyelvhelyességi ellenőrzés) panel Grammar Settings párbeszédpanelének Reset All gombja nem állítja alaphelyzetbe az összes nyelvtani beállítást. A gomb most már a várt módon működik.
 • A „Restart Numbering” (Számozás újrakezdése) beállítás megfelelően működik a számozott listák esetén
  A frissítés javít egy hibát, amely megakadályozza, hogy a Word újrakezdje egy számozott lista számozását, ha a Format (Formátum) menü Bullets and Numbering (Felsorolás és számozás) parancsa segítségével jelöli be a Numbered (Számozott) lapon található Restart Numbering (Számozás újrakezdése) választógombot.
 • Az eszköztár ikonjainak megfelelő megjelenítése az alkalmazások közötti váltáskor
  A frissítés javít egy hibát, melynek hatására a Standard eszköztáron található ikonok helytelenül jelennek meg, illetve a Word 2008 és az egyéb alkalmazások közötti váltáskor eltűnnek.

A Microsoft Excel 2008 for Mac programot érintő fejlesztések

 • Diagramformázási beállítások visszaállítása
  A frissítés visszaállítja az Office for Mac korábbi verzióiban elérhető alábbi diagramformázási beállításokat:
  • Az adatsorok Error Bars (Hibasávok) paneljén található Custom Error Bars (Egyéni hibasávok) formázási beállítás
  • Az adatsorok és adatpontok Fill (Kitöltés) paneljén található Invert if negative (Fordítva, ha negatív) formázási beállítás
  • A diagramtengelyek Ticks (Jelölések) paneljén található Tick Marks (Osztásjelek) formázási beállítások
  • Az Axis Labels (Tengelyfeliratok) beviteli mező a Select Source Data (Forrásadatok kijelölése) párbeszédpanelen
 • A kompatibilitási problémák keresésének fejlesztése
  A frissítés fejleszti az Excel azon képességét, hogy figyelmeztessen a lehetséges kompatibilitási problémákra, ha az Excel korábbi verzióival inkompatibilis fájlformátumban menti a munkafüzetet. Ezek közé tartoznak az Excel program Windows operációs rendszerhez készült verziói.
 • A kompatibilitás javítása.A frissítés javít néhány hibát, amelyek meggátolják az Excel program Windows operációs rendszerhez készült verzióinak a megnyitását és az Excel 2008 for Mac alkalmazásban létrehozott munkafüzetek megfelelő mentését. A frissítés javítja a nyílt XML fájlformátum specifikációját követő munkafüzetekkel való kompatibilitást is.
 • A pénznemek cellaformátumának megfelelő mentése
  A frissítés egy olyan hibát javít, melynek következtében az Excel helytelenül menti a cellaformátumot azon cellák esetén, amelyek a Number (Szám) formátumot alkalmazó cellaformátumhoz a Currency (Pénznem) formátumot használják. Ez a hiba elsősorban a dollártól eltérő pénznemszimbólumokat használó felhasználókat érinti.
 • A szerkesztőléc átméretezési tulajdonságának a fejlesztése
  A frissítés módosítja a szerkesztőléc működését abban az esetben, ha a menüsáv alatti alapértelmezett helyéről áthelyezi vagy átméretezi. Ha áthelyezi a szerkesztőlécet, illetve módosítja a szélességét, a rendszer a későbbiekben abban az esetben sem fogja automatikusan átméretezni azt a képernyő teljes méretére, ha visszahelyezi a menüsáv alatti alapértelmezett helyére. Ha vissza szeretné állítani az automatikus átméretezési lehetőséget, törölje a com.microsoft.excel.plist beállításfájlt, és indítsa újra az Excel programot. Vegye figyelembe, hogy ha törli ezt a beállításfájlt, az Excel beállításai visszaállnak az alapértelmezett beállításokra.
 • A számított oszlopokban lévő képletek megfelelően változnak, ha beilleszt vagy töröl egy függő oszlopot a könyvelési nyilvántartó lapon
  A frissítés olyan hibát javít, amely következtében a számított oszlopban lévő képletek #REF! (#HIV!) laphibát jelenítenek meg egy függő oszlop törlésekor. A számított oszlopban lévő képletek ezenkívül úgy módosulnak, hogy egy függő oszlop beszúrásakor a könyvelési nyilvántartó lapra magukban foglalják az oszlopot. Az Excel értesítést jelenít meg, ha olyan függő oszlopot szúr be vagy töröl, amely egy számított oszlopban lévő képletekre van hatással.
 • A hivatkozások formázásának megőrzése Excel 97-2004 formátumú munkafüzet megnyitásakor
  A frissítés javít egy olyan hibát, melynek következtében az Excel eltávolítja a hivatkozás formázását az Excel 97-2004 fájlformátumban mentett munkafüzetek megnyitásakor hivatkozásokat tartalmazó cellákból.
 • Normál nézetben az oldaltörések új helyre húzhatók
  A frissítés tartalmaz egy fejlesztést, amely lehetővé teszi oldaltörések új helyre húzását egy lapon, ha Normál nézetben tekinti meg azt. A fejlesztés visszaállítja az Excel korábbi verzióiban az oldaltörés nézeten keresztül elérhető funkciót. Normál nézetben az oldaltörések szaggatott vonalakként jelennek meg a sorok és oszlopok között.
 • A teljesítmény növelése
  A frissítés javít néhány hibát, amelyek az alábbi tevékenységek végrehajtásakor hatással vannak a teljesítményre:
  • Adatok beírása
  • A lap görgetése
  • Összetett képletek számítása
  • Képletek szerkesztése a Formula Builder (képletszerkesztő) segítségével
  • A cellaformázás módosítása
  • Sok lapot tartalmazó munkafüzet megnyitása
 • A pontosság és megbízhatóság növelése a diagramok trendvonalai esetén
  A frissítés javít néhány hibát, amelyek következtében az Excel hibásan hozza létre a trendvonalakat. A frissítés elsősorban egy olyan hibát javít, amely megakadályozza, hogy a Display R-squared value on chart (R-négyzet értéke látszik a diagramon) beállítást használó diagram-trendvonalak az R-négyzet értékeit egytízezred pontossággal jelenítsék meg.
 • A megbízhatóság növelése a SmartArt-ábrákkal való munkavégzés során
  A frissítés egy olyan hibát javít, melynek következtében a program váratlanul átméretezi a SmartArt-ábrákat, amikor beilleszti azokat, majd adatokat ír egy cellába, illetve egy másik objektumot, például képet vagy diagramot szúr be.
 • A stabilitás és megbízhatóság növelése munkafüzetek nyomtatásakor
  A frissítés olyan hibát javít, amely hatására az Excel váratlanul kilép, illetve helytelenül nyomtatja a munkafüzeteket. Az Excel fekete-fehérben megfelelően nyomtatja az összes munkafüzet-tartalmat, ha a File (Fájl) menü Page Setup (Oldalbeállítás) parancsát választja, majd a Sheet (Lap) lapon bejelöli a Black and white (Fekete-fehérben) jelölőnégyzetet.
 • A stabilitás növelése egy üres adatsor eltávolításakor a „Select Source Data” (Forrásadatok kijelölése) párbeszédpanelen
  A frissítés javít egy olyan hibát, melynek következtében az Excel váratlanul kilép, amikor egy üres adatsort távolít el a Select Source Data párbeszédpanel Series (Adatsor) listájából.
 • A másodlagos képernyő támogatásának fejlesztése
  A frissítés a legalább két monitorral rendelkező felhasználókat érintő, alábbi javításokat tartalmazza:
  • Ha egy, a másodlagos képernyőn található munkafüzetablakon a nagyítás (+) gombra kattint, a program megfelelően átméretezi az ablakot, és a többi munkafüzetablakot nem érinti a változtatás.
  • Az .xls fájlformátumban mentett munkafüzetek a legalább két képernyővel rendelkező Intel-alapú Macintosh számítógépeken egy látható helyen megnyílnak.
  • A munkafüzet adatai megfelelően jelennek meg a másodlagos képernyőkön, ha a Window (Ablak) menü New Window (Új ablak) parancsával nyit meg további ablakokat ugyanazon munkafüzethez.

A Microsoft PowerPoint 2008 for Mac programot érintő fejlesztések

 • A filmfájlokra mutató megszakadt hivatkozások megfelelő mentése a javításukat követően
  A frissítéssel javítható egy olyan hiba, amely megakadályozza, hogy a PowerPoint módosításokat mentsen egy hivatkozott filmfájl helyére. A filmfájlra mutató megszakadt hivatkozás megjavítása, majd a bemutató mentése és ismételt megnyitása után a hivatkozás továbbra sem működik.
 • A tartalom vázlat nézetben való megjelenítésének fejlesztése
  A frissítés javít egy olyan hibát, melynek következtében vázlat nézetben a szöveg helytelenül jelenik meg. A hiba miatt nehézkesen lehet szöveget kijelölni a vázlat ablaktábla alján.
 • A megjelenítés és a válaszképesség fejlesztése a statikus segédvonalak húzásakor
  A frissítés egy olyan hibát javít, amely bonyolulttá teszi a statikus segédvonalak más helyre húzását a dián. A frissítéssel javítható egy olyan hiba is, melynek következtében világoskék mező jelenik meg azt követően, hogy egy statikus segédvonalat a dia más helyére húz.
 • A megjelenítés fejlesztése, amikor egy diavetítés során egy másik alkalmazásra vált
  A frissítés javít egy olyan hibát, melynek következtében váratlan fehér vonal jelenik meg a dián, amikor a Finder vagy egy másik alkalmazásra vált, majd visszavált a PowerPoint alkalmazásban futó diavetítésre.
 • A PowerPoint-bemutatók legtöbb fájlformátuma felvehető a „Slide Themes” (Diatémák) lapra
  A frissítéssel lehetővé válik a .pptx, .ppt, .pot és .potx fájlformátumban mentett PowerPoint-bemutatók elhelyezése a következő mappába:
  /Users/felhasználónévLibrary/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Themes
  Ha ezeket a fájlokat a „My Themes” mappába helyezi, a PowerPoint következő megnyitásakor a bemutató diatémái elérhetők lesznek az Elements Gallery (Elemek gyűjteménye) Slide Themes (Diatémák) lapjának Custom Themes (Egyéni témák) csoportjában.
 • Az általános stabilitás növelése
  A frissítés javít néhány hibát, amelyek következtében a PowerPoint váratlanul kilép. A hiba javítása az ügyfelek által a Microsoft hibajelentési rendszerén keresztül beküldött jelentés alapján történt.
 • A teljesítmény és a stabilitás növelése nyomtatáskor
  A frissítés javít egy, a nyomtatáskor teljesítménycsökkenést okozó hibát. A frissítéssel javítható egy olyan hiba is, amely a bemutatók nagyfelbontású nyomtatón történő nyomtatásakor a PowerPoint váratlan kilépését okozza.
 • A teljesítmény növelése a diavetítésen összetett objektumok, animációk és áttűnések használatakor
  A frissítéssel javítható néhány hiba, amelyek következtében az összetett objektíveket, animációkat és áttűnéseket tartalmazó diavetítés futtatásakor csökken a PowerPoint teljesítménye.
 • Képek helyes megjelenítése az adott kép képhelyőrzőbe történő beszúrásakor
  A frissítés egy olyan hibát javít, melynek következtében a képek levágva jelennek meg, ha a dián képhelyőrzőbe szúrja be azokat. A frissítéssel javítható a több képhelyőrzőt tartalmazó diák esetén jelentkező hiba is. A hiba következtében a húzással egy képhelyőrzőre helyezett kép a dián mindig az első képhelyőrzőben jelenik meg. Ez a jelenség tapasztalható akkor is, ha nem az első képhelyőrzőre húzták a képet.
 • A PowerPoint 2008-bemutatók már megnyithatók a PowerPoint Mobile programban
  A frissítéssel javítható egy olyan hiba, amely megakadályozza a PowerPoint 2008 alkalmazásban létrehozott .pptx fájlok megnyitását a PowerPoint Mobile programban. A PowerPoint alkalmazás PowerPoint Mobile verziója a Windows Mobile programot futtató telefonokhoz készült.
 • A diaminiatűrök nagyítása 100% fölé diarendező nézetben
  A frissítés lehetővé teszi, hogy diarendező nézetben a diaminiatűrök mérete 100%-ot meghaladó mértékben nagyítható legyen. A felhasználók a Standard (Szokásos) eszköztáron található Zoom (Nagyítás) mező segítségével növelhetik meg a diaminiatűrök méretét.
 • A stabilitás és kompatibilitás fejlesztése bemutatók megnyitásakor, majd mentésekor
  A frissítés javít néhány hibát, amelyek következtében a PowerPoint váratlanul kilép vagy nem válaszol, illetve adatokat veszít el, ha megnyit egy bemutatót, és módosítja, majd menti azt.
 • A „Standard” (Szokásos) és „Custom” (Egyéni) sortörési szabályok visszaállítása a japán szövegekhez
  A PowerPoint 2008 japán változata, illetve a bekapcsolt japán szolgáltatásokkal rendelkező angol változata esetén a „Standard” és a „Custom” sortörési szabályok a Tools (Eszközök) menü Typography (Tipográfia) parancsával érhetők el. A PowerPoint 2008 felhasználói a továbbiakban nincsenek a „Strict” (Szigorú) sortörési szabályok használatára korlátozva.
 • Az AppleScript szótár most már tartalmazza az objektumkiválasztás támogatását
  A frissítés a meglévő osztályok és parancsok frissítése mellett új osztályok és parancsok csoportját vezeti be. Ezek az új osztályok és parancsok lehetővé teszik, hogy az AppleScript felhasználói olyan parancsfájlokat hozzanak létre, amelyek objektumokat jelölnek ki, és műveleteket végeznek el a kijelölt objektumokon. Az alábbi új vagy frissített osztályok és parancsok elérhetők a PowerPoint AppleScript szótárában:
  • Új osztályok:
   • selection (PowerPoint Suite)
   • shape range (Drawing Suite)
   • slide range (PowerPoint Suite)
  • Új parancsok:
   • unselect (PowerPoint Suite)
   • align (Drawing Suite)
   • distribute (Drawing Suite)
   • group (Drawing Suite)
   • ungroup (Drawing Suite)
   • regroup (Drawing Suite)
   • copy shape range (Drawing Suite)
   • cut shape range (Drawing Suite)
  • Frissített osztályok:
   • document window (PowerPoint Suite)
  • Frissített parancsok:
   • select (Standard Suite)
   • delete (Standard Suite)
   • duplicate (Standard Suite)
   • apply template (PowerPoint Suite)
   • apply theme (PowerPoint Suite)
   • apply theme color scheme (PowerPoint Suite)
   • copy object (PowerPoint Suite)
   • cut object (PowerPoint Suite)
   • apply (Drawing Suite)
   • flip (Drawing Suite)
   • get action setting for (Drawing Suite)
   • pick up (Drawing Suite)
   • reroute connections (Drawing Suite)
   • set shapes default properties (Drawing Suite)
   • z order (Drawing Suite)
 • A diamintákhoz áttűnések alkalmazhatók
  A frissítés egy olyan hibát javít, amely megakadályozza, hogy a felhasználók áttűnést alkalmazzanak a bemutató diamintáihoz.
 • A Cím helyőrző függőleges igazítási beállításainak módosítása az Office-témában
  A frissítés a Title (Cím) helyőrző függőleges igazítási beállítását Middle (Középre) értéke módosítja az alapértelmezett Office-témában. A PowerPoint 2008 korábbi verzióiban a függőleges igazítás Top (Felső) értékre volt állítva. Ez a módosítás a japán felhasználók ügyfélvisszajelzései alapján készült.

A Microsoft Entourage 2008 for Mac programot érintő fejlesztések

 • Az ismétlődő egész napos események határidőinek megfelelő megjelenítése az emlékeztetőkben
  A frissítés javít egy olyan hibát, melynek következtében a Microsoft Office Reminders alkalmazás helytelen határidővel, illetve határidő nélkül jeleníti meg az emlékeztetőket. A hiba az Outlook vagy az Outlook Web Access alkalmazásban létrehozott, ismétlődő egész napos események emlékeztetőit érinti.
 • A kapcsolattartási adatok vCard (.vcf) formátumba történő exportálásának fejlesztése
  A frissítés olyan hibát javít, amely megakadályozza, hogy az Entourage kapcsolattartási adatokat exportáljon vCard (.vcf) formátumba abban az esetben, ha a kapcsolattartó nem tartalmaz fotót.
 • Kiterjesztett karakterek, például a „My Day” (Egy napom) beállítások billentyűparancs használatának fejlesztése
  A frissítés javít egy olyan hibát, amely megakadályozza, hogy a My Day beállításokban a My Day keyboard shortcut (Egy napom billentyűparancs) beállítás érvényes billentyűparancsként fogadjon el néhány kiterjesztett karaktert. A hiba akkor fordul elő, ha nem amerikai angol billentyűzetet használ egy billentyűparancs-karakter beírásához.
 • A Microsoft Sync Services stabilitásának fejlesztése
  A frissítés javít egy olyan hibát, melynek következtében a Microsoft Sync Services időnként váratlanul kilép. A hiba előfordulhat például abban az esetben, ha a Microsoft Sync Services megpróbálja egy .ics fájlként mentett, és az Apple iCal programban az Entourage-naptárba importált naptáresemény szinkronizálását.
 • Az ügyfélalapú tanúsítványhitelesítés támogatása az Exchange-kiszolgálófiókokhoz
  A frissítés lehetővé teszi az RSA és DSA kulcsok Secure Sockets Layer (SSL) v3-alapú és a Transport Layer Security (TLS) ügyfélalapú tanúsítványhitelesítés támogatását, ha intelligens kártyát használ egy Microsoft Exchange Server rendszerű kiszolgálón található fiókhoz való csatlakozáshoz.
 • Az elfoglaltsági információk helyes megjelenítése Exchange-felhasználók számára vegyes környezetben
  A frissítés javít egy hibát, amely az Exchange Server 2007 és az Exchange Server 2003 rendszerű kiszolgálókat vegyesen tartalmazó hálózaton található Exchange Server 2007 rendszerű kiszolgálói fiók felhasználói által tapasztalható. A hiba következtében az Entourage pontatlanul jeleníti meg az Exchange Server 2007 rendszerű kiszolgálón található fiók felhasználóinak foglaltsági információit.
 • A teljesítmény növelése a naptárra váltáskor
  A frissítés javít egy hibát, melynek következtében a naptárra váltáskor csökken az Entourage teljesítménye.
 • A stabilitás és hibakezelés fejlesztése POP-fiók használata esetén
  A frissítés javít egy hibát, melynek következtében az Entourage nem válaszol, ha „hibás üzenet” jelenik meg, miközben az Entourage egy POP levelezési fiókhoz kapcsolódik. A frissítés hatására az Entourage átugorja a „hibás üzeneteket, majd folytatja a hátralévő e-mail üzenetek letöltését a POP-fiókban.
 • A hivatkozásokat tartalmazó e-mail üzenetek megfelelő megjelenítése
  A frissítés javít egy hibát, melynek következtében az Entourage helytelenül jelenít meg néhány, hivatkozást tartalmazó e-mail üzenetet. A hiba következtében a hivatkozást követő szöveg színe és betűtípusa nem a vártnak megfelelő.
 • A levélszemét elleni védelem definíciós fájljának a frissítése
  A frissítés egy frissített definíciós fájl segítségével növeli az Entourage levélszemétszűrésének hatékonyságát. A definíciós fájl szolgál annak meghatározására, hogy mely e-mail üzenetek kezelendők levélszemétként.
 • Az e-mail üzenetekben található szöveg eredeti betűtípusméretének megtartása az Entourage nem angol nyelvű változatából való küldéskor
  A frissítés javít egy olyan hibát, amely következtében az e-mail üzenetek szövegének betűtípusmérete az üzenet minden elküldésekor, illetve mellékletként való szerepeltetésekor nő. A hiba az Entourage nem angol nyelvű változatának felhasználóit érinti.
 • Az eredeti érkezési dátum és időpont megtartása az importált e-mail üzenetek esetében
  A frissítés javít egy hibát, amely következtében az importált e-mail üzenetek érkezési dátuma és időpontja az üzenet Entourage programba való importálásának dátumára és időpontjára változik.
 • A megbízhatóság fejlesztése az Out of Office Assistant (Házon kívül) szolgáltatás használatakor
  A frissítés egy olyan hibát javít, amely időnként megakadályozza az Out of Office Assistant (Házon kívül) szolgáltatás Exchange Server 2007 rendszerű kiszolgálón található fiókhoz való kapcsolódását A hiba előfordulásakor az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
  Out of Office status is temporarily unavailable because Entourage cannot connect to the server. (A Házon kívül szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el, mert az Entourage nem tud csatlakozni a kiszolgálóhoz.)
 • A stabilitás fejlesztése egy mellékletet tartalmazó e-mail üzenet megnyitásakor
  A frissítés javít egy hibát, amely egy mellékletet tartalmazó e-mail üzenet megnyitásakor az Entourage váratlan leállását okozza.
 • A hivatkozás támogatásának fejlesztése
  A frissítés javít néhány hibát, amelyek következtében az Entourage helytelenül jeleníti meg a hivatkozásokat, például ha azok hosszúak, kiterjesztett karaktereket tartalmaznak vagy idézőjelek közé foglaltak.
 • A kapcsolattartók és naptáresemények nem ismétlődnek, amikor először szinkronizál egy iPhone eszközzel
  A frissítés következtében ismétlődő kapcsolattartók és naptáresemények jelennek meg az Entourage programban azt követően, hogy első alkalommal szinkronizálja a kapcsolattartókat és naptáreseményeket egy iPhone vagy iPod Touch eszközzel az iTunes szoftver segítségével.
 • A megbízhatóság és stabilitás fejlesztése a Microsoft Database Utility használata esetén
  A frissítés egy olyan hibát javít, amely következtében a Microsoft Database Utility váratlanul kilép, illetve amely megakadályozza a segédprogram megfelelő működését. A hiba akkor fordul elő, amikor megkísérli egy Entourage-adatbázis ellenőrzését, tömörítését vagy újraépítését.
 • A megbízhatóság növelése speciális kereséskor
  A frissítés számos olyan hibát javít, amelyek következtében néhány keresési feltétel helytelenül nem ad vissza eredményt, ha az Edit (Szerkesztés) menü Advanced Search (Speciális keresés) parancsával keres elemeket az Entourage programban. A frissítés előnyeinek a kihasználása érdekében építse újra az Entourage program Spotlight keresési indexét. A keresési index újraépítéséhez válassza az Entourage menü Preferences (Beállítások) parancsát. Ezt követően a General Preferences (Általános beállítások) csoportban kattintson a Spotlight, majd a Rebuild (Újraépítés) elemre.
 • Az Entourage 2008 futhat egyidejűleg az Entourage 2004 alkalmazással
  A frissítés számos hibát javít, amelyek megakadályozzák az Entourage 2008 futását egy olyan számítógépen, amelyen az Entourage 2004 fut.
 • Az oszlopbeállítások módosításai bármely Entourage-nézetben visszaállíthatók
  A frissítés bevezet egy olyan beállítást, amely lehetővé teszi az oszlopbeállítások bármely Entourage-nézetben való visszaállítását. Ha vissza szeretné állítani egy nézet oszlopbeállításait, váltson a nézetre, majd mutasson a View (Nézet) menü Columns (Oszlopok) pontjára, és kattintson a Reset to defaults (Alapértelmezések visszaállítása) parancsra.
 • A megosztott fájlok megfelelő megjelenítése a Project Center (Projektközpont) eszközben
  A frissítés javít egy olyan hibát, amely megakadályozza, hogy az Entourage Project Center megjelenítse a Shared (Megosztott) jelzőikont a projektben lévő megosztott fájlok mellett.
 • A találkozó minden résztvevője láthatja a résztvevők teljes listáját
  A frissítés javít egy olyan hibát, amely megakadályozza, hogy a találkozó minden résztvevője megtekinthesse a résztvevők teljes listáját. Az Entourage 2008 korábbi változataiban csak a találkozó szervezője tekinthette meg a résztvevők teljes listáját.
 • A stabilitás növelése a „Switch Identity” (Identitás váltása) párbeszédpanel használatakor
  A frissítés javít egy hibát, amely következtében az Entourage váratlanul kilép, ha egy AppleScript parancsfájlt futtat, illetve egy „mailto:” hivatkozásra kattint, miközben a Switch Identity párbeszédpanel meg van nyitva. A hiba javítása az ügyfelek által a Microsoft hibajelentési rendszerén keresztül beküldött jelentés alapján történt.
 • Támogatás az Exchange Server 2007-alapú fiókbeállítások automatikus kereséséhez
  A frissítés azon felhasználók fiókbeállításainak automatikus keresésére vonatkozó támogatást vezet be, akik egy Exchange Server 2007 rendszerű kiszolgálón fiókokkal rendelkeznek. Ez a szolgáltatás az Outlook 2007 alkalmazásban is elérhető.
 • Az Exchange-fiókokban a továbbiakban eltávolíthatók az e-mail üzenetek mellékletei
  A frissítés javít egy hibát, amely megakadályozza, hogy az Entourage eltávolítsa az Exchange Server rendszerű kiszolgálón tárolt e-mail üzenetek mellékleteit.
 • Az Exchange-üzenetek tartalmának az AppleScript segítségével történő szerkesztésének, valamint a kiszolgálómódosítás szinkronizálásának támogatása
  A módosítás javít egy olyan hibát, amely megakadályozza, hogy az Entourage egy AppleScript parancsfájl futtatásával módosítsa az e-mail üzenetek tartalmát egy Exchange Server rendszerű kiszolgálón.
 • A To Do List (Teendőlista) elemeinek határidőmódosításai megfelelően szinkronizálhatók egy Exchange-fiókkal
  A frissítés javít egy olyan hibát, amely megakadályozza, hogy az Entourage program a To Do List nevű listában szereplő elemek határidőit érintő módosításokat, például egy elem határidejének a No Due Date (Határidő nélkül) értékre való módosítását szinkronizálja.
 • A Gmail-fiókok automatikus konfigurálása az IMAP használatára
  A frissítés módosítja a Gmail-fiókok alapértelmezett konfigurációját az Entourage programban, hogy a POP protokoll helyett az IMAP protokollt használják.
 • A fájl nevében perjelt tartalmazó tömörített (.zip ) fájlok fájlmellékleteinek megfelelő küldése
  A frissítés egy olyan hibát javít, amely megakadályozza, hogy az Entourage tömörített (.zip) fájlokat küldjön fájlmellékletként, ha a fájl neve egy perjelkaraktert tartalmaz (/).
 • Az ismétlődő események a My Day eszközből való megnyitáskor helyes kezdő dátumot jelenítenek meg
  A frissítés egy olyan hibát javít, amely következtében egy ismétlődő esemény egyetlen példánya a „Fri, Jan 1, 1904” (Péntek, január 1, 1904) helytelen kezdő dátumot jeleníti meg, amikor a My Day segítségével nyitja meg azt.
 • A találkozó meghívására vonatkozó válaszok a továbbiakban nem szerepelnek a meghívó üzenettörzsének a szövegében
  A frissítés javítja azt a hibát, amely következtében az Entourage abban az esetben is szerepelteti a válasz üzenettörzsében a találkozó meghívójának szövegét, ha a résztvevő nem kívánja szerkeszteni a választ. A hiba megszegi azon Outlook-felhasználók automatikus szabályait, akik nem szeretnének az üzenet törzsében szöveget nem tartalmazó válaszokat kapni.
 • A stabilitás fejlesztése egy összetett HTML-elemeket tartalmazó e-mail üzenet görgetésekor
  A frissítés javít egy hibát, amely az Entourage váratlan kilépését okozza abban az esetben, ha az egér görgetőjével vagy egy érintőpad-mozdulattal görgeti végig az összetett HTML-elemeket tartalmazó e-mail üzenet tartalmát.
 • A Safari vagy egyéb alkalmazásokból másolt képek helyesen beilleszthetők az Entourage e-mail üzenetekbe
  A frissítés egy olyan hibát javít, amely következtében a Safari alkalmazásból másolt képek webcímként illeszthetők be az Entourage e-mail üzenetekbe. A frissítés javít egy olyan hibát is, amely megakadályozza az egyéb Macintosh-alkalmazásokból másolt képek Entourage e-mail üzenetekbe való beillesztését.
 • Titkosított üzenetek küldhetők a címjegyzékben nem szereplő kapcsolattartóknak
  A frissítés javít egy olyan hibát, amely megakadályozza, hogy az Entourage elfogadja egy olyan kapcsolattartó S/MIME digitális tanúsítványát, aki nem szerepel a címjegyzékben, és akihez az alábbi üzenet megjelenését követően jelöli ki a digitális tanúsítványt:
  Encryption certificates for some recipients could not be found in the Entourage Address Book. Do you want to search the LDAP server for them? (Néhány címzett titkosítási tanúsítványa nem szerepel az Entourage címjegyzékében. Meg szeretné keresni számukra az LDAP-kiszolgálót?)
  Ezt követően kattintson a Yes (Igen) gombra a felhasználó kijelöléséhez a Check Names (Névellenőrzés) párbeszédpanelen.
 • A hálózati fájlmegosztásokon megnyitott fájlok megfelelő kezelése a megnyitott fájl mellékletként való küldésekor
  A frissítés az Intel-alapú Macintosh számítógépek felhasználói számára javít egy olyan hibát, amely következtében az Entourage teljesítménye lassú lesz, illetve nem válaszol, amikor egy másik számítógépen megnyitott fájlt kísérel meg e-mail mellékletként küldeni. Most egy üzenet jelenik meg arról, hogy a fájl egy másik számítógépen meg van nyitva.
 • A nyilvános és a megosztott mappákban szereplő kapcsolattartók és üzenetek nem jelennek meg a teendőlistában
  A frissítés egy olyan hibát javít, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók a To Do List (Teendőlista) elemeiként megjelöljék a nyilvános és megosztott mappákban szereplő kapcsolattartókat és üzeneteket. A nyilvános és a megosztott mappákban szereplő kapcsolattartók és üzenetek alapértelmezés szerint nem jelennek meg a teendőlistában.
 • A HTML formátumú aláírások megfelelő megjelenítése
  A frissítés javít egy olyan hibát, amely következtében néhány HTML formátumú aláírás HTML-jelölést jelenít meg az e-mail üzenetek törzsében.
 • Az Office-emlékeztetők nem jelennek meg, ha egy másik alkalmazás teljes képernyős módban fut
  Ez a frissítés egy olyan hibát javít, amely következtében Office-emlékeztetők jelennek meg, ha egy másik alkalmazás, például egy PowerPoint-diavetítés vagy Microsoft Messenger-videócsevegés teljes képernyős módban fut.
 • Az UPN hitelesítést használó Exchange-fiókokra való bejelentkezéshez a továbbiakban nem szükséges a tartománynév megadása
  A frissítés egy olyan hibát javít, amely következtében a Entourage program tartománynév megadását kéri egy UPN hitelesítést használó, Exchange Server rendszerű kiszolgálón található fiókra való bejelentkezéshez.
 • A PDF-mellékletek megőrzése
  A frissítés olyan hibát javít, amely hatására az Entourage a PDF-mellékletek első oldalát PNG-képpé alakítja át, amikor a PDF-mellékletet az e-mail törzsébe húzza. A program most nem konvertálja át a PDF-mellékleteket, hanem teljes egészében küldi azokat.
 • A vCard (.vcf), iCalendar (.ics) és e-mail (.eml) formátumú fájlok az Entourage programban nyílnak meg, ha alapértelmezett levelezőprogramként az Entourage van beállítva
  A frissítés javít egy hibát, amely megakadályozza az Entourage alapértelmezett levelezőprogramként való regisztrálását a vCard-, iCal- és e-mail-fájlokhoz. Ha a frissítést követően az Entourage van beállítva alapértelmezett levelezőprogramként, és duplán kattint a fájlokra, azok az Entourage programban nyílnak meg.
 • Az olvasatlan levelek számlásának fejlesztése az IMAP-fiókokhoz
  A frissítés javít egy hibát, amely következtében az Entourage az IMAP-kiszolgálón megjeleníti az olvasatlan üzenetek számát. Az Entourage most azon üzeneteket számolja meg, amelyeket az Entourage programot futtató számítógépen nem olvastak el.
 • A program a kapcsolattartók nevét fekete-fehér helyett a hozzájuk rendelt kategóriaszínben nyomtatja
  A frissítés javít egy hibát, amely következtében az Entourage a kapcsolattartók nevét a kapcsolattartóhoz rendelt kategória színe helyett mindig fekete-fehérben nyomtatja.

Előfeltételek

Az Office 2008 SP1 programcsomag 12.1.0-s verziójú frissítésének telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a számítógépen a Mac OS X 10.4.9 (Tiger) rendszer vagy a Mac OS újabb verziója fut.

Annak ellenőrzéséhez, hogy a számítógép teljesíti-e ezt az előfeltételt, válassza az Apple menü About This Mac (A Mac névjegye) parancsát.

A frissítés beszerzése

A következő fájl letölthető a Microsoft letöltőközpontjából:

LetöltésA Microsoft Office 2008 for Mac Service Pack 1 (12.1.0) csomag letöltése

Kiadás dátuma: 2008. május 13.

A Microsoft terméktámogatási fájljainak letöltéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
119591 Microsoft terméktámogatási fájlok beszerzése az online szolgáltatások segítségével
A Microsoft a kiadás napján rendelkezésre álló legújabb víruskereső szoftverrel ellenőrizte a fájl vírusmentességét. A fájlt biztonságos kiszolgálók tárolják, megakadályozva annak jogosulatlan módosítását.

Frissített fájlok

A frissítés által frissített vagy módosított fájlok listájának megjelenítéséhez kattintson duplán a frissítés telepítőjére, majd válassza a File (Fájl) menü Show Files (Fájlok megjelenítése) parancsát.

Megjegyzések

Az Office 2008 SP1 programcsomag 12.1.0-s verziójú frissítése elérhető a Microsoft Automatikus frissítések szolgáltatásán keresztül is. Az Automatikus frissítések szolgáltatás a Microsoft-szoftvereket automatikusan frissítő program.

Az Automatikus frissítések szolgáltatás használatához indítsa el a Microsoft Office programot. Kattintson a Help (Súgó) menü Check for Updates (Frissítések keresése) parancsára.

Az Office 2008 for Mac programcsomag erőforrásairól a Microsoft alábbi webhelyén talál további információt:
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE MacOSX
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 952331 - Utolsó ellenőrzés: 10/06/2008 10:53:00 - Verziószám: 2.2

Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition), Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbexpertisebeginner KB952331
Visszajelzés