Az ISA Server 2006 hálózati címfordítást (NAT) végző modulján keresztül továbbított DNS-lekérdezések nem használnak véletlenszerűen kiosztott forrásportokat

A jelenség
Tegyük fel, hogy a Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006 termék hálózati címfordítást végző átjáróként működik, és egy belső ügyfélszámítógép DNS-lekérdezéseket küld az ISA Server 2006 programon keresztül. Ha telepíti a 953230. számú (MS08-037) biztonsági frissítést az ügyfélszámítógépre, akkor az ISA Server 2006 hálózati címfordítást végző átjáróján keresztül továbbított DNS-lekérdezések nem véletlenszerűen kiosztott forrásportokat fognak használni.
Oka
A problémát az okozza, hogy a hálózati címfordítás használatára épülő tűzfalak esetleg más forrásportot osztanak ki a belső ügyfélszámítógépnek. A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
956190 A 953230. számú biztonsági frissítés (MS08-037) telepítését követően a tűzfalon keresztül küldött DNS-lekérdezések nem használják a véletlenszerűen hozzárendelt forrásportokat
A megoldás
A probléma megoldásához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Telepítse az ISA Server 2006 termékhez a Microsoft letöltőközpontjában elérhető frissítést: Megjegyzés: A frissítés telepítését követően az ISA Server véletlenszerűen kiosztott UDP-portkészletet fog hozzárendelni a lekérdezésekhez, és ebből a portkészletből fog portot választani az új kimenő UDP-munkamenetekhez.
 2. Indítsa újra az ISA Server terméket futtató kiszolgálót.
Kerülő megoldás
A probléma megkerüléséhez végezze el a Tudásbázis alábbi cikkében ismertetett módszereket:
956190 A 953230. számú biztonsági frissítés (MS08-037) telepítését követően a tűzfalon keresztül küldött DNS-lekérdezések nem használják a véletlenszerűen hozzárendelt forrásportokat
Állapot
A Microsoft megerősítette, hogy a cikkben tárgyalt jelenség az érintett termékek hibájára vezethető vissza.
További információ

A szoftvercsatorna-készlet méretének megváltoztatása

A frissítés telepítése után a beállításjegyzék módosításával beállítható, hogy az ISA Server milyen méretű szoftvercsatorna-készletet hozzon létre rendszerindításkor.

Automatikus javítás

A szoftvercsatorna-készlet méretének automatikus növeléséhez kattintson A probléma javítása hivatkozásra. Ezután kattintson a Futtatás gombra a Fájl letöltése párbeszédpanelen, és kövesse a varázsló lépéseit.


Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a varázsló csak angol nyelven jelenik meg, az automatikus javítás azonban a Windows más nyelvi változatain is használható.

Megjegyzés: Ha a jelen cikket nem azon a számítógépen tekinti meg, amelyen a problémát tapasztalja, mentse az automatikus javítást egy USB-meghajtóra vagy CD-re, majd futtassa azon a számítógépen, amelyen a hiba jelentkezik.


Kézi javítás

Fontos: Az alábbi szakasz, módszer vagy feladat a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről módosítása előtt célszerű biztonsági másolatot készíteni, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
322756 A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása Windows XP rendszerben
A szoftvercsatorna-készlet méretének manuális növeléséhez kövesse az alábbi lépéseket:
 1. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a regedit parancsot, és kattintson az OK gombra.
 2. Keresse meg a beállításjegyzék alábbi kulcsát, és kattintson rá a jobb gombbal:
  HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Fweng\Parameters
 3. Mutasson az Új pontra, és kattintson a Duplaszó parancsra.
 4. Írja be a ReservedPortThreshold értéket.
 5. Kattintson duplán a ReservedPortThreshold értékre, és az Érték mezőbe írja be a szoftvercsatorna-készlet kívánt méretét meghatározó számot.
 6. Indítsa újra az ISA Server terméket futtató kiszolgálót.
Megjegyzés: A ReservedPortThreshold bejegyzés értéke 1 és 1250 közé eshet. Ez az érték határozza meg a rendszerindításkor kiosztott portok számának felét, valamint azt, hogy mely portokra van szükség működés közben. Ha ez a bejegyzés nem létezik, az ISA Server azt feltételezi, hogy az érték 50. Amennyiben 1250-nél alacsonyabbra állítja ezt az értéket, nagyobb valószínűséggel becsülhető meg a forrásportok készleten belüli használata, ezért ez nem javasolt módszer.

Ha egy ajánlott értékre szeretné beállítani a beállításjegyzék e bejegyzését, nyissa meg a parancssort, és futtassa az alábbi parancsot:
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fweng\Parameters /v ReservedPortThreshold /t REG_DWORD /d 1250 /f

A frissítés letiltása

Ha a frissítés telepítése után problémákat tapasztal, letilthatja a frissítést.

Automatikus javítás

A frissítés automatikus letiltásához kattintson A probléma javítása hivatkozásra. Ezután kattintson a Futtatás gombra a Fájl letöltése párbeszédpanelen, és kövesse a varázsló lépéseit.


Megjegyzés: Előfordulhat, hogy a varázsló csak angol nyelven jelenik meg, az automatikus javítás azonban a Windows más nyelvi változatain is használható.

Megjegyzés: Ha a jelen cikket nem azon a számítógépen tekinti meg, amelyen a problémát tapasztalja, mentse az automatikus javítást egy USB-meghajtóra vagy CD-re, majd futtassa azon a számítógépen, amelyen a hiba jelentkezik.


Kézi javítás

Ha saját maga szeretné letiltani a frissítést, végezze el a következő lépéseket:
 1. Mentse az alábbi parancsfájlt KB956570.vbs fájlnévvel.
  '-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-''  A kód szerzői jogvédelem alatt áll. Copyright (c) 2008 Microsoft Corporation. ''  Minden jog fenntartva.''  A MICROSOFT A KÓDOT ÉS AZ ITT OLVASHATÓ INFORMÁCIÓKAT JELEN FORMÁJUKBAN TESZI KÖZZÉ, BÁRMIFÉLE GARANCIAVÁLLALÁS NÉLKÜL.'  SEM KÖZVETLEN, SEM KÖZVETETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL,'  BELEÉRTVE A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGOT ÉS'  AZ ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGET IS.''  A MICROSOFT ÉS/VAGY ÉRINTETT SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ'  A KÓD ÉS AZ ITT LEÍRT INFORMÁCIÓK'  HASZNÁLATÁBÓL VAGY VÉGREHAJTÁSÁBÓL,'  ILLETVE AZZAL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ BÁRMIFÉLE SPECIÁLIS, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT,'  AMELY HASZNÁLATKIESÉSBŐL, ADATVESZTÉSBŐL VAGY ELMARADT PROFITBÓL SZÁRMAZIK,'  AKÁR SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, HANYAGSÁG VAGY EGYÉB VÉTKES TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYEZTE.''-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"Const SE_VPS_NAME = "BindRandomizationCount"Const SE_VPS_VALUE = 0Sub SetValue()  ' A gyökérobjektum létrehozása.  Dim root ' Az FPCLib.FPC gyökérobjektum  Set root = CreateObject("FPC.Root")  'A további szükséges objektumok meghatározása.  Dim array    ' Egy FPCArray objektum  Dim VendorSets ' Egy FPCVendorParametersSets gyűjtemény  Dim VendorSet  ' Egy FPCVendorParametersSet objektum  ' Hivatkozások beszerzése a tömbobjektumhoz  ' és a hálózati szabályok gyűjteményéhez.  Set array = root.GetContainingArray  Set VendorSets = array.VendorParametersSets  On Error Resume Next  Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )  If Err.Number <> 0 Then    Err.Clear    ' Az elem hozzáadása    Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )    CheckError    WScript.Echo "Új VendorSet objektum hozzáadva... " & VendorSet.Name  Else    WScript.Echo "A rendszer meglévő VendorSet objektumot talált... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)  End If  if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then    Err.Clear    VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE    If Err.Number <> 0 Then      CheckError    Else      VendorSets.Save false, true      CheckError      If Err.Number = 0 Then        WScript.Echo "& SE_VPS_NAME & kész, a mentés megtörtént."      End If    End If  Else    WScript.Echo "& SE_VPS_NAME &" kész, nem történt módosítás."  End IfEnd SubSub CheckError()  If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo "Hiba történt: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description    Err.Clear  End IfEnd SubSetValue
 2. Kattintson a Start menü Futtatás parancsára, írja be a cmd parancsot, majd kattintson az OK gombra.
 3. Írja be a parancssorba a következő parancsot, és nyomja meg az ENTER billentyűt:
  cscript KB956570.vbs
 4. Indítsa újra az ISA Server terméket futtató kiszolgálót.
Hivatkozások
A Microsoft alábbi (angol nyelvű) webhelyén további információt talál a problémáról:Az MS08-037 jelű frissítésről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
953230 MS08-037: A DNS biztonsági rései imitálásos támadást tehetnek lehetővé
A szoftverfrissítési terminológiáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
824684 A Microsoft szoftverfrissítéseinek leírásához használt szabványos terminológia bemutatása
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 956570 - Utolsó ellenőrzés: 10/11/2011 21:34:00 - Verziószám: 2.0

Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition, Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition

 • kbexpertiseinter atdownload kbqfe kbfixme kbmsifixme KB956570
Visszajelzés