A Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszer 9. összegző frissítőcsomagja

Összefoglaló
Az Exchange Server 2007 SP1 rendszer 9. összegző frissítőcsomagja 2009. július 16-án jelent meg. A frissítés a Microsoft letöltőközpontjából szerezhető be: Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszer 9. összegző frissítőcsomagja

Az összegző frissítőcsomagok és a szervizcsomagok telepítése előtt tanulmányozza Az Exchange 2007 legfrissebb összegző frissítőcsomagjának vagy szervizcsomagjának telepítési módja című cikket, melyben tájékozódhat az előfeltételekről és az ismert problémákról, továbbá megtekintheti a telepítési útmutatót. Az összegző frissítések fürtözött postaláda-kiszolgálókon végzett telepítése előtt tanulmányozza Az Exchange 2007 összegző frissítéseinek telepítése fürtözött postaláda-kiszolgálókon című cikket.
További információ
Az Exchange Server 2007 SP1 rendszer 9. összegző frissítőcsomagja a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkeiben ismertetett problémákat szünteti meg:

 • 943073 A képmellékletek helyett piros X szimbólum jelenik meg az Exchange Server 2007 rendszeren keresztül szervezeten kívüli címzetteknek küldött RTF formátumú üzenetekben
 • 945877 Az „eseutil /k” parancs sok időt tölt az Exchange Server 2007 Service Pack 1 tranzakciós naplóihoz tartozó ellenőrzőösszegek vizsgálatával
 • 947662 A tárgymezőben vagy az üzenettörzsben adott szövegminta jelenlétét vizsgáló átviteli szabályok pontatlanul működnek az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben
 • 954739 Többerdős topológiában üzemelő Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben nem működik az Exchange megszemélyesítési szolgáltatása, ha az erdők között csak egyirányú megbízhatósági kapcsolatok vannak
 • 957137 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben sikertelen az ismételt beültetés a folyamatos fürtreplikálás (CCR) passzív csomópontján, miután visszaállítja az aktív CCR-csomópontot egy teljes és legalább két különbségi biztonsági másolatból
 • 957374 A Microsoft Exchange SCR-célkiszolgálón üzemelő replikációs szolgáltatása minden alkalommal összeomlik, amikor megpróbálja engedélyezni a folyamatos készenléti replikálást egy Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszert futtató számítógépen
 • 959559 A Windows Server 2008 rendszeren üzemelő Exchange Server 2007 Service Pack 1 postaláda-kiszolgáló tranzakciós naplókat tároló fájljainak mérete váratlan mértékben növekszik
 • 961124 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszert futtató számítógépeken üzenetek ragadnak be a Postázandó üzenetek és a Piszkozatok mappába
 • 961544 Az új-zélandi helyszínt beállító mobilfelhasználók egy kivételes alkalommal nem tudnak szinkronizálni, miután a téli-nyári időszámítással kapcsolatos KB951072 jelű frissítést telepítették az Exchange 2007 Service Pack 1 ügyfélelérési kiszolgálóján (CAS)
 • 961551 Az Exchange Management Shell felügyeleti rendszerhéjban kiadott Get-Recipient parancs hibaüzenettel tér vissza Windows 7 rendszerű tartományvezérlő esetén
 • 963679 Az Update-Recipient parancs nem frissíti a megadott tartományvezérlő paramétereit, amikor az Identity Lifecycle Manager (ILM) 2007 eszközzel levelezési felhasználókat telepít át postaláda-felhasználókká az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben
 • 967479 Az Entourage-ügyfelek nem tudnak szinkronizálást végezni a Windows Server 2008 operációs rendszeren futó Exchange 2007 Service Pack 1 által üzemeltetett postaládákkal
 • 967525 A partnertulajdonságok támogatott listájának Exchange ActiveSync protokoll szerinti szinkronizálási kísérlete Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszer esetén egy 4-es azonosítójú hibába ütközik
 • 967605 A feladó sikertelen kézbesítési visszajelzést kap, ha olyan X.400 rendszerű címre küld e-mailt az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszeren keresztül, melyben perjel a mezőelválasztó
 • 967676 A névjegyeknek az Exchange Web Services (EWS) alkalmazásban módosított, e-mail címekkel kapcsolatos tulajdonságai nem frissülnek az Outlook vagy az Outlook Web Access (OWA) alkalmazásban Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszer esetén
 • 967739 Ha a feladó kézbesítési visszaigazolást kér egy Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszeren keresztül küldött e-mail üzenethez, a kézbesítés állapotáról értesítő üzenet törzsében az eredeti tárgysor üres, bár az eredeti üzenet tárgya nem az
 • 968081 Ha az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben engedélyezve van az értekezletek ütemezését a munkaidőre korlátozó beállítás, a rendszer visszautasítja a rendszeres havi értekezleteket
 • 968106 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 nem a megfelelő tartományból írányítja a globális katalógushoz az Outlook-ügyfeleket, ha felosztott munkamenetes konfigurációval teszi lehetővé számukra a postaládák RPC/HTTP proxykiszolgálón keresztüli elérését
 • 968111 Ha egy rendszergazda töröl egy postaláda-tárolót egy Exchange Server 2007 Service Pack 1 kiszolgálón, egy 4999-es azonosítójú esemény jelenik meg az eseménynaplóban
 • 968205 A Microsoft Exchange információtárolói szolgáltatása rendszeresen összeomlik, ha egy adott adatbázist egy Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszert futtató számítógépen próbál csatlakoztatni
 • 968224 A Test-OwaConnectivity és a Test-ActiveSyncConnectivity parancsok azután is váratlan hibát okoznak, miután telepítette a KB954213 jelű gyorsjavítást egy Exchange 2007 Service Pack 1 kiszolgálón
 • 968322 Ha az Outlook Web Access (OWA) alkalmazással nagyméretű mellékletet tartalmazó üzenetet küld Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszeren keresztül, és telepítve van az S/MIME protokoll, 500-as azonosítójú HTTP-hiba keletkezik
 • 968350 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben tárolt ismétlődő naptárbejegyzések helyszínének módosítása után a helyszín visszaáll az eredetileg megadott értékre, ha az ismétlődő bejegyzést egy Windows Mobile rendszerű eszközzel szinkronizálja
 • 968621 A Microsoft Exchange információtárolói szolgáltatása összeomlik, ha a Data Protection Manager (DPM) 2007 adatvédelem-kezelő kiszolgálóval biztonsági másolat céljából pillanatfelvételt készít egy Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerről
 • 968626 Ha egy alkalmazással POP3 protokollon keresztül próbál hozzáférni egy Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben üzemeltetett megosztott postaládához, egy 1009-es azonosítójú esemény kerül az eseménynaplóba
 • 968651 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 kiszolgálók továbbra is próbálnak csatlakozni a Set-ExchangeServer paranccsal kizárt tartományvezérlőkhöz
 • 968715 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerű kiszolgálók ügyfélelérési kiszolgálójának proxyja a nyilvános és a nem nyilvános bejelentkezéseket egyaránt nem nyilvános bejelentkezésnek tekinti
 • 969054 „A Microsoft Exchange váratlan választ küldött (500)” hibaüzenet jelenik meg, ha az Exchange Server 2007 Service Pack 1 valamelyik felhasználója egy 300-nál több címzettet tartalmazó levélre próbál válaszolni az Outlook Web Access (OWA) alkalmazásban
 • 969089 Egyes adatbázisokat nem sikerül csatlakoztatni a célkiszolgálón, miután a Move-ClusteredMailboxServer paranccsal egy fürtözött postaláda-kiszolgálót (CMS) áthelyez egy szabad passzív fürtcsomópontra az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben
 • 969129 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszer jognyilatkozati szabályai által feldolgozott HTML formátumú e-mail üzenetek értelmezhetetlenné válnak, ha az üzenet charset META címkéje eltér a címkében megadott MIME-típustól
 • 969324 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerű fiókot használó Outlook összeomlik, ha a felhasználó tárgy szerint rendezve próbálja megtekinteni üzeneteit
 • 969436 Base64 hitelesítéssel IMAP4 és POP3 protokollon keresztül nem lehet bejelentkezni az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben üzemelő rejtett postaládákba
 • 969838 Az Outlook 2007 alkalmazásban létrehozott ismétlődő találkozók Office Outlook Web Access alkalmazásbeli módosítása Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben hibaüzenetet eredményez
 • 969911 A postaládák nem követik az e-mailek életciklus-konfigurációs házirendjeit és a postaláda-korlátozó házirendeket az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben
 • 969943 A Powershell.exe folyamatban memóriavesztés történik, ha Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszeren futtatja a Get-MailboxStatistics vagy a Get-PublicFolderStatistics parancsot
 • 969969 Ha egy Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszer felhasználói az OWA alkalmazásban naptárt szeretnének törölni, „Az Outlook Web Access böngészési hibával találkozott” hibát kapnak
 • 970028 A Store.exe folyamat összeomlik, ha WebDAV-kompatibilis alkalmazással próbál csatlakozni az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerhez
 • 970086 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 összeomlik Windows Server 2008 rendszeren, ha a Bővíthető tárolóprogram (ESE) verziótárolójának elfogy a memóriája
 • 970277 A rendszersegítő a hiba miatti feladatátvételek során nem kerül online vagy offline állapotba az Exchange 2007 Service Pack 1 rendszerű fürtkörnyezetekben
 • 970444 Az Exchange Server 2003 és Exchange Server 2007 Service Pack 1 kiszolgálók közötti áthelyezési művelet sikertelen, ha az Exchange Server 2003 kiszolgáló valamelyik postaládájának SimpleDisplayName attribútumában aposztróf szerepel
 • 970515 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerben hibaüzenet jelenik meg, ha a New-Mailbox paranccsal 1000-nél több felhasználót próbál létrehozni ugyanazon mailNickname attribútummal (alias)
 • 970526 Az Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszert futtató számítógépen összeomlik az EdgeTransport.exe folyamat, ha egy MIME-üzenet egy 999 alkalomnál többször ismétlődő értekezlet iCal-elemeit tartalmazza
 • 970725 A nyilvános mappák replikációs üzenetei a helyi kézbesítési várólistán maradnak, és gyors méretnövekedést okoznak az Exchange Server 2007 Service Pack 1 adatbázisában
 • 970993 Az Outlook Web Access alkalmazásban végzett címjegyzékbeli keresés Exchange Server 2007 Service Pack 1 rendszerű fiók esetén „Az elérni próbált elem sérültnek látszik, nem lehet elérni” hibaüzenetet okoz
Az összegző frissítőcsomagról a Microsoft alábbi cikkében talál további információt:
Sp1 Ru9 rollup update exchange
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 970162 - Utolsó ellenőrzés: 01/12/2013 18:39:00 - Verziószám: 2.0

Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1

 • kbbug kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbfix kbqfe kbsurveynew KB970162
Visszajelzés