A számítógép lefagyhat, vagy újraindítás után egy 0xc0000034 hibakódot jelző fekete képernyő jelenhet meg a Windows 7 Service Pack 1 vagy a Windows Vista valamelyik szervizcsomagjának tele...

A jelenség
Tételezzük fel a következőket: Telepíti a Windows 7 Service Pack 1 (SP1) szervizcsomagot vagy a Windows Vista valamelyik szervizcsomagját a számítógépen. A szervizcsomag telepítése után a számítógép lefagy vagy újraindul – utóbbi esetben az alábbihoz hasonló hibaüzenet jelenhet meg az újraindítás után egy fekete képernyőn:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Megjegyzés: A számítógép újraindítása után ismét megjelenik a hibaüzenet.
A megoldás
A problémát megoldhatja a Windows verziójának megfelelő alábbi módszerekkel.

A probléma megoldásának lépései Windows 7 rendszer esetén

A probléma megoldásához kövesse az 1. módszer lépéseit. Ha az 1. módszerrel nem oldható meg a probléma, vagy ha nem szeretné megkísérelni az 1. módszer lépéseinek végrehajtását, próbálkozzon a 2. módszerrel.

1. módszer: A POQ-bejegyzések törlése a Pending.xml fájlból

Ez a módszer egy .vbs parancsfájl létrehozásával és futtatásával kísérli meg a probléma megoldását. A .vbs parancsfájl sikeres létrehozása és futtatása után szükség van a Windows 7 Service Pack 1 sikeres telepítésére.

Megjegyzések

 • Ez a .vbs parancsfájl csak a 0xc0000034 hibakód esetén alkalmazható, ettől eltérő hibák esetén ne használja ezt a parancsfájlt.
 • Ezt a módszert kizárólag tapasztalt felhasználóknak ajánljuk.
 • A módszer használatához célszerű hozzáféréssel rendelkezni egy másik számítógéphez, valamint egy cserélhető meghajtóhoz, például egy USB-meghajtóhoz.
Előkészületek

Első lépésként az alábbiakra van szükség:
 • Egy internetkapcsolattal rendelkező másik számítógépre. Ezt a második számítógépet fogja használni a .vbs parancsfájl létrehozásához. A .vbs parancsfájl létrehozásához a parancsfájl szövegét a vágólapra kell másolnia a jelen Tudásbázis-cikkből.
 • Egy cserélhető adathordozóra, például egy USB-meghajtóra. Erre a cserélhető adathordozóra fogja másolni azt a .vbs parancsfájlt, amelyet létrehozott. Ezt követően arra a számítógépre kell másolnia a .vbs parancsfájlt, amelyen a problémát tapasztalja.
Megjegyzés: Ha nincs hozzáférése másik számítógéphez és egy cserélhető adathordozóhoz, azon a számítógépen is létrehozhatja a .vbs parancsfájlt, amelyen a problémát tapasztalja. Ehhez a Rendszer-helyreállítási beállítások képernyőn nyisson meg egy parancssort, majd indítsa el a Jegyzettömb alkalmazást a parancssorból. A .vbs parancsfájl kézzel történő létrehozásához másolja a parancsfájl szövegét a vágólapra a jelen Tudásbázis-cikkből, majd mentse a .vbs parancsfájlt a helyi merevlemez-meghajtóra. Ezt követően futtathatja a parancsfájlt a lépések végrehajtásához.

1. rész: A .vbs parancsfájl létrehozása

Ehhez hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Keressen egy internetkapcsolattal rendelkező másik számítógépet.
 2. Nyissa meg a Jegyzettömb alkalmazást.
 3. Másolja a vágólapra, majd illessze be a Jegyzettömbbe az alábbi szöveget.

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Hiba! Nincs megadva XML-fájl.")

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("Hiba az XML-fájl betöltésekor " & fileName & ".")

      Wscript.quit

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " A POQ-csomópontok eltávolítva. A parancsfájl futása befejeződött.")
 4. Kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára.
 5. Adja a fájlnak a Script.vbs nevet, és mentse azt egy cserélhető adathordozóra, például egy USB-meghajtóra.

2. rész: A .vbs parancsfájl futtatása

Megjegyzés: Az alábbi lépések azt feltételezik, hogy a .vbs parancsfájlt egy USB-meghajtóra másolta. Ha ettől eltérő cserélhető adathordozót használt, a lépések kissé különbözhetnek az itt leírtaktól.

Ezt a következőképpen teheti meg:

 1. Indítsa újra a számítógépet, majd nyomja le és tartsa lenyomva az F8 billentyűt. Az F8 billentyűt a Windows-embléma megjelenése előtt kell lenyomnia. Ha ez nem sikerül, próbálkozzon újra: várja meg, míg megjelenik a Windows bejelentkezési képernyője, és indítsa újra a számítógépet.
  Megjegyzés: A több operációs rendszer betöltésére is képes számítógépeken az F8 billentyűt a rendszerindítási menü megjelenésekor kell lenyomnia.
 2. A nyílbillentyűkkel jelölje ki a Számítógép javítása parancsot a Speciális rendszerindítási beállítások menüben, és nyomja le az ENTER billentyűt. Ha a rendszer kéri, jelölje ki a Windows 7 javítandó példányát, és kattintson a Tovább gombra.
 3. Válasszon nyelvet és beviteli módot, majd kattintson a Tovább gombra.
 4. Válasszon felhasználónevet, írja be a hozzá tartozó jelszót, és kattintson az OK gombra.
 5. A Rendszer-helyreállítási beállítások csoportban a Válasszon helyreállító eszközt felirat alatti sorban jegyezze fel a Windows 7 meghajtóbetűjelét.

  Például a következőhöz hasonló bejegyzéseket láthat:

  Operációs rendszer: Windows 7 a (C:) <Kötetnév> köteten

  Megjegyzés: Ebben a példában a Windows 7 meghajtóbetűjele C.
 6. A Rendszer-helyreállítási beállítások csoportban válassza a Parancssor lehetőséget.
 7. Csatlakoztassa a számítógéphez a korábban létrehozott .vbs parancsfájlt tartalmazó cserélhető adathordozót.
 8. A parancssorban navigáljon a meghajtóhoz, majd a korábban létrehozott .vbs parancsfájlt tartalmazó könyvtárhoz.

  Ha például korábban az USB-meghajtó gyökerébe mentette a létrehozott script.vbs fájlt, és az USB-meghajtóhoz társított meghajtóbetűjel E, egyszerűen írja be a következőt a parancssorba, majd nyomja le az Enter billentyűt.

  E:

  Megjegyzés: Ha nem biztos abban, hogy a cserélhető adathordozó melyik meghajtóhoz van társítva, a Diskpart segédprogrammal megjelenítheti a meghajtók listáját. A Diskpart futtatásához kövesse az alábbi lépéseket.
  1. Írja be a Diskpart parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
  2. Írja be a List volume parancsot, majd nyomja le az Enter billentyűt.
  3. Jegyezze fel annak a meghajtónak a betűjelét, amelyhez a korábban létrehozott .vbs parancsfájlt tartalmazó cserélhető adathordozó van társítva. Feltételezve, hogy USB-meghajtót használt, a meghajtó típusa cserélhetőként lesz feltüntetve.
  4. A Diskpart segédprogramból való kilépéshez írja be az Exit parancsot, majd nyomja le az Enter billentyűt.

 9. Írja be a parancssorba a következő parancsot, majd nyomja le az Enter billentyűt:

  Cscript Script.vbs <a_Windows _7_meghajtóbetűjele>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  A fenti parancsban <a_Windows _7_meghajtóbetűjele> annak a meghajtónak a betűjele, amelyen a Windows 7 operációs rendszer telepítve van.

  Ezzel futtatja a Script.vbs fájlban lévő parancsfájlt. Ha befejeződött a parancsfájl futása, az alábbihoz hasonló üzenet jelenhet meg.

  2 POQ-csomópont eltávolítva. A parancsfájl futása befejeződött.
 10. A parancssorból való kilépéshez írja be az Exit parancsot, majd nyomja le az Enter billentyűt.
 11. Indítsa újra a számítógépet. A Service Pack 1 szervizcsomag telepítése most már sikeresen elvégezhető.

2. módszer: A számítógép visszaállítása egy korábbi időpontnak megfelelő állapotra a Rendszer-visszaállítás eszközzel


Az alábbi módszerrel a számítógépet visszaállíthatja a szervizcsomag telepítése előtti, működő állapotába. Miután visszaállítja a számítógépet a rendszerindításhoz alkalmas állapotba, ajánlott ismét megpróbálkoznia a szervizcsomag telepítésével.

A Rendszer-visszaállítás eszköz visszaállítja a rendszert a probléma jelentkezése előtti időpontra, majd újraindítja a számítógépet. A rendszer visszaállításának lépései:
 1. Indítsa újra a számítógépet, majd nyomja le és tartsa lenyomva az F8 billentyűt. Az F8 billentyűt a Windows-embléma megjelenése előtt kell lenyomnia. Ha ez nem sikerül, próbálkozzon újra: várja meg, míg megjelenik a Windows bejelentkezési képernyője, és indítsa újra a számítógépet.

  Megjegyzés: A több operációs rendszer betöltésére is képes számítógépeken az F8 billentyűt a rendszerindítási menü megjelenésekor kell lenyomnia.
 2. A nyílbillentyűkkel jelölje ki a Számítógép javítása parancsot a Speciális rendszerindítási beállítások menüben, és nyomja le az Enter billentyűt.
  Ha a rendszer kéri, jelölje ki a Windows 7 javítandó példányát, és kattintson a Tovább gombra.
 3. Válasszon nyelvet és beviteli módot, majd kattintson a Tovább gombra.
 4. Válasszon felhasználónevet, írja be a hozzá tartozó jelszót, és kattintson az OK gombra.
 5. A Rendszer-helyreállítási beállítások szakaszban válassza a Rendszer-visszaállítás lehetőséget.
 6. A Rendszer-visszaállítás ablakában kattintson a Tovább gombra.
 7. Jelölje ki a Windows 7 Service Pack 1 nevű visszaállítási pontot, ha lát ilyet. Ha ilyen nevű visszaállítási pont nincs, akkor válasszon egy olyat, amelynek időpontja korábbi, mint a probléma első jelentkezésének időpontja, és kattintson a Tovább gombra.

  Megjegyzés: Ha egyetlen rendszer-visszaállítási pont sem látszik, jelölje be a További visszaállítási pontok megjelenítése jelölőnégyzetet
 8. Visszaállítási pont megerősítése ablakban kattintson a Befejezés gombra, majd a megjelenő üzenetpanel Igen gombjára.
 9. A rendszer-visszaállítás sikeres befejezéséről szóló üzenetpanelen kattintson az Újraindítás gombra.

  Megjegyzés: Ha továbbra is a fekete képernyő és az eddigi hibaüzenet – vagy ahhoz hasonló hibaüzenet – jelenik meg, megkísérelheti a fenti lépésekkel egy korábbi időpontnak megfelelő állapotra visszaállítani a rendszert.

A probléma megoldásának lépései Windows Vista rendszer esetén

A probléma megoldásához kövesse az alábbi eljárásokat, az 1. módszerrel kezdve. Ha nem oldódik meg a probléma, próbálkozzon a 2. módszerrel is. A 3. módszert csak gyakorlott felhasználóknak ajánljuk.

Az alábbi eljárásokkal a számítógépet visszaállíthatja a szervizcsomag telepítése előtti, működő állapotába. Miután visszaállítja a számítógépet a rendszerindításhoz alkalmas állapotba, ajánlott ismét megpróbálkoznia a szervizcsomag telepítésével.

Megjegyzés: Az eljárásokhoz szükség lesz a Windows Vista DVD-jére. Ha a számítógép gyártójától nem kapott Windows Vista DVD-t, lehetséges, hogy el tudja indítani a javítóeszközt. Ezt a következőképpen teheti meg:
 1. Indítsa újra a számítógépet, majd nyomja meg és tartsa nyomva az F8 billentyűt az újraindítás alatt a Speciális rendszerindítási beállítások menü megjelenítéséhez. Azt is megteheti, hogy A Windows speciális rendszerindítási lehetőségeinek menüje lehetőséget választja.
 2. A menüben válassza a számítógép javításának lehetőségét.
 3. Jelölje ki a Rendszergazda lehetőséget, és nyomja le az ENTER billentyűt.
 4. Az eljárást folytassa az 1. vagy 2. módszer 4. lépésével.

1. módszer: A számítógép visszaállítása egy korábbi időpontnak megfelelő állapotra a Rendszer-visszaállítás eszközzel

A Rendszer-visszaállítás eszköz visszaállítja a rendszert a probléma jelentkezése előtti időpontra, majd újraindítja a számítógépet. A rendszer visszaállításának lépései:
 1. Helyezze be a Windows Vista DVD-jét a DVD-meghajtóba, és indítsa újra a számítógépet a DVD-ről.

  Megjegyzés:Press any Key to boot from the CD or DVD (Nyomjon le egy billentyűt, ha CD-ről vagy DVD-ről szeretné indítani a rendszert) felirat megjelenésekor nyomjon le egy billentyűt, hogy a számítógép a Windows Vista DVD-jéről induljon.
 2. Adja meg a nyelvi beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.
 3. Válassza a Számítógép javítása lehetőséget.
 4. Jelölje ki a Windows Vista javítandó példányát, és kattintson a Tovább gombra.
 5. A Rendszer-helyreállítási beállítások képernyőn válassza a Rendszer-visszaállítás lehetőséget, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  Megjegyzés: Ha a javítási algoritmus problémát észlel a Windows Vista indítása során, elindítja az Indítási javítás eszközt a probléma automatikus javításához. Ebben az esetben kattintson a Mégse gombra, majd A rendszer-helyreállítás és támogatás speciális beállításainak megtekintése hivatkozásra.
 6. Kattintson a Rendszer-visszaállítás varázsló Tovább gombjára.
 7. Válasszon egy visszaállítási pontot, melynek dátuma korábbi, mint amikor a probléma először jelentkezett, és kattintson a Tovább gombra.

  Megjegyzés: Általában ez a legújabb visszaállítási pont.
 8. Kattintson a Tovább gombra.
 9. Kattintson a Befejezés gombra. A Rendszer-visszaállítás újraindítja a számítógépet.  
Megjegyzés: Ha továbbra is a fekete képernyő és az eddigi hibaüzenet – vagy ahhoz hasonló hibaüzenet – jelenik meg, megpróbálhatja a fenti lépésekkel egy korábbi időpontra visszaállítani a rendszert.

2. módszer: A számítógép indítási hibáinak javítása az Indítási javítás eszközzel

Az alábbi lépésekkel indítsa el a Windows rendszert a Windows Vista DVD-ről, majd nyissa meg a Rendszer-helyreállítási beállítások menüt:

 1. Helyezze be a Windows Vista DVD-jét a DVD-meghajtóba, és indítsa újra a számítógépet a DVD-ről.

  Megjegyzés:Press any Key to boot from the CD or DVD (Nyomjon le egy billentyűt, ha CD-ről vagy DVD-ről szeretné indítani a rendszert) felirat megjelenésekor nyomjon le egy billentyűt, hogy a számítógép a Windows Vista DVD-jéről induljon.
 2. Adja meg a nyelvi beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.
 3. Válassza a Számítógép javítása lehetőséget.
 4. Jelölje ki a Windows Vista javítandó példányát, és kattintson a Tovább gombra.
 5. A Rendszer-helyreállítási beállítások képernyőn válassza az Indítási javítás lehetőséget, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  Megjegyzés: Ha a javítási algoritmus problémát észlel a Windows Vista indítása során, elindítja az Indítási javítás eszközt a probléma automatikus javításához. Ebben az esetben kattintson a Mégse gombra, majd A rendszer-helyreállítás és támogatás speciális beállításainak megtekintése hivatkozásra.
 6. Az Indítási javítóeszköz által végrehajtott folyamat végén kattintson a Befejezés gombra.
 7. A Rendszer-helyreállítási beállítások szakaszban válassza az Újraindítás lehetőséget.
Megjegyzés: Ha továbbra is a fekete képernyő és ugyanaz a hibaüzenet jelenik meg, próbálkozzon a 3. módszerrel.

3. módszer: A poqexec bejegyzés törlése a SetupExecute beállításazonosítóból (csak gyakorlott felhasználóknak)

Megjegyzés: A 3. módszer végrehajtását csak gyakorlott felhasználóknak ajánljuk.

Fontos: Az alábbi szakasz, módszer vagy feladat a beállításjegyzék (korábbi nevén rendszerleíró adatbázis) módosítását is magában foglaló lépéseket tartalmaz. A beállításjegyzék helytelen módosítása azonban komoly problémákat okozhat, ezért ügyeljen az utasítások pontos betartására. A beállításjegyzékről módosítása előtt célszerű biztonsági másolatot készíteni, hogy szükség esetén visszaállíthassa azt. A beállításjegyzék biztonsági mentéséről és visszaállításáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat: 322756 A beállításjegyzék biztonsági mentése és visszaállítása Windows rendszerben

A REG_MULTI_SZ típusú SetupExecute azonosító poqexec bejegyzésének törléséhez törölnie kell az azonosítót, majd újra létre kell hoznia. Ezt a következőképpen teheti meg:
 1. Helyezze be a Windows Vista DVD-jét a DVD-meghajtóba, és indítsa újra a számítógépet a DVD-ről.

  Megjegyzés:Press any Key to boot from the CD or DVD (Nyomjon le egy billentyűt, ha CD-ről vagy DVD-ről szeretné indítani a rendszert) felirat megjelenésekor nyomjon le egy billentyűt, hogy a számítógép a Windows Vista DVD-jéről induljon.
 2. Adja meg a nyelvi beállításokat, majd kattintson a Tovább gombra.
 3. Válassza a Számítógép javítása lehetőséget.

  Megjegyzés: Ha a rendszer megkérdezi, hogy szeretne-e rendszer-visszaállítást végezni, válassza a Nem lehetőséget, és nyomja le az ENTER billentyűt.
 4. A Rendszer-helyreállítási beállítások képernyőn válassza az Indítási javítás lehetőséget, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  Megjegyzés: Ha a javítási algoritmus problémát észlel a Windows Vista indítása során, elindítja az Indítási javítás eszközt a probléma automatikus javításához. Ebben az esetben kattintson a Mégse gombra, majd A rendszer-helyreállítás és támogatás speciális beállításainak megtekintése hivatkozásra.
 5. A Rendszer-helyreállítási beállítások képernyőn válassza a Parancssor lehetőséget, és nyomja le az ENTER billentyűt.
 6. Írja be az alábbi parancsokat a parancssorba, és mindegyik után nyomja le az ENTER billentyűt:

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. Írja be a parancssorba az exit parancsot, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
 8. Indítsa újra a számítógépet.
0xc0000034 boot reboot
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 975484 - Utolsó ellenőrzés: 09/26/2011 18:36:00 - Verziószám: 3.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbupdateissue kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb KB975484
Visszajelzés