Jelenleg nem kapcsolódik az internethez. Várakozás a kapcsolat helyreállítására

Az AF-lemezek és az operációs rendszer kompatibilitását fokozó frissítés a Windows 7 és a Windows Server 2008 R2 rendszerhez

Összefoglaló
A cikk egy frissítést ismertet, mely fokozza a Windows 7 és a Windows Server 2008 R2 rendszerek kompatibilitását a 4 KB-os fizikai szektorméretű AF-lemezekkel. A gyorsjavítás csak olyan AF (Advanced Format) rendszerű lemezekhez alkalmas, melyek saját magukról szóló adataikban 4 KB-os fizikai szektorméretet jelentenek, és 512 bájtos logikai címzési felületet emulálnak.

Megjegyzés: Az AF formátumú lemezek fizikai szektormérete nagyobb (4 KB), azonban a szabvány kezdeti verzióit támogató lemezek és a jelenlegi számítógéprendszerek közötti kompatibilitás fokozása érdekében ezek a lemezek is 512 bájtos logikai címzési felületet használnak. Ennek okán a technológia 512 bájtos felületet emuláló lemez, röviden 512e rendszerű lemez néven is ismert. Az AF lemezszabványról az International Disk Drive Equipment and Materials Association (IDEMA) webhelyén olvashat bővebben. A szervezet weblapjának címét a cikk végén találja.
BEVEZETŐ
A merevlemezek hagyományosan 512 bájtos szektorokra épülnek, és a fizikai adathordozó eléréséhez szükséges címzés is ezen az egységen alapul. A közelmúltban a merevlemezgyártók elkezdtek áttérni egy új lemezszabványra, melynek szektormérete 4096 bájt (4 KB). Ezeket általánosan AF-lemezeknek nevezik. Mivel a lemezek a fizikai adathordozó módosítását csak a fizikai szektorméret – jelen esetben 4 KB – felbontási szintjén tudják végrehajtani, az ilyen lemezekhez érkező 512 bájtos írási kérelmek teljesítéséhez a lemeznek néhány járulékos műveletet is el kell végeznie. Ezek a műveletek csökkentik az eszközök teljesítményét és megbízhatóságát. A csökkenés mértéke a terheléstől és a hardver típusától függ. A járulékos tevékenységek elkerüléséhez az alkalmazásokat módosítani kell, hogy natív módon támogassák a 4 KB-os szektorméreten (felbontáson) alapuló írási műveleteket.

Ez a cikk egy olyan új tárolási infrastruktúrát ismertet, amely támogatja a tárolóeszközök fizikai szektorméretének lekérdezését. A cikkben ismertetett frissítés emellett támogatást nyújt az ilyen típusú lemezek néhány fő rendszerösszetevőjéhez, aminek célja a teljesítmény, a megbízhatóság és az általános együttműködési szint fokozása.

Az AF-lemezekkel kapcsolatos mélyebb fejlesztői technikai részletek tárgyalása túlmutat a cikk keretein, és az MSDN egyik kapcsolódó cikkében fog megjelenni.

A gyorsjavítócsomag által javított problémák

A gyorsjavító csomag megszünteti a Microsoft Tudásbázisban eddig nem dokumentált alábbi problémákat. Az AF-lemezek használata során a felsorolt problémák bármelyike jelentkezhet.

1. probléma: A Windows Update Frissítések keresése gombjára kattintva egy hibaüzenet jelenik meg

Kattintson ide a részletes információk megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez

Az ESENT (Extensible Storage Engine; kiterjeszthető tárolási motor) programozási felület egy nagyteljesítményű asztali adatbázismotor, amelyet sok alkalmazás – például a Windows Update is – használ. A különböző tároló-illesztőprogramok különbözőképp teszik lehetővé a merevlemez-meghajtókban található merevlemezek fizikai szektorméretének lekérdezését, továbbá az ilyen illesztők verziójának frissítésekor a lemezek által jelentett fizikai szektorméret módosulhat is. Az ESENT naplózási struktúrája következtében az ESENT összetevőt használó alkalmazások hibaüzenetet kapnak, és válaszképtelen állapotba lépnek, ha a jelentett fizikai szektorméret megváltozik az operációs rendszer munkamenetei között.

Megjegyzés: ESENT-alapú alkalmazás például a Windows Update szolgáltatás, az Active Directory címtár, a Windows Desktop Search (Windows asztali kereső), a hitelesítésszolgáltatói (CA), a WINS és a DHCP szolgáltatás, illetve a Windows Live Mail alkalmazás.

A Windows Update Frissítések keresése gombjára kattintva az alábbi hibaüzenet jelenik meg:
A Windows Update jelenleg nem tud frissítéseket keresni, mert a szolgáltatás nem fut. Előfordulhat, hogy újra kell indítania a számítógépet.


Ezenkívül a rendszer az edb.log naplófájl fejlécének olvasásával kapcsolatos alábbi hibát rögzíti az alkalmazásnaplóban:

Napló neve: Alkalmazás
Forrás: ESENT
Dátum: <Dátum időpont>
Eseményazonosító: 412
Feladatkategória: Naplózás/Helyreállítás
Szint: Hiba
Kulcsszavak: Klasszikus
Ismertető:
wuaueng.dll (936) SUS20ClientDataStore: Nem olvasható a következő naplófájl fejléce C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\Logs\edb.log. Hiba: -546.


Az Esent.sys bináris fájl gyorsjavításbeli frissített verziója mérsékli a jelentett szektorméret változásának hatását.

Megjegyzés: Az Esent.sys csak az 512 bájt és 4KB méretű fizikai szektorméreteket támogatja.
Adatbázis javítása
Az adatbázis javításához kövesse az alábbi lépéseket:
 1. A parancssorba írja be a következő parancsokat. Mindegyik parancs után nyomja meg az ENTER billentyűt.
  • net stop "windows update"
  • cd /d %windir%\SoftwareDistribution\DataStore\Logs
  • esentutl /mh ..\DataStore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Megjegyzés: Ha a „State: Clean Shutdown” (Állapot: tiszta leállítás) üzenet jelenik meg a parancssorban, ugorjon a 5. lépésre.
 2. Hozzon létre egy ideiglenes mappát (például egy „Javitottfajlok” nevű mappát a mkdir c:\javitottfajlok parancs segítségével).

  Megjegyzés: Az alábbi lépések végrehajtásakor helyettesítse a „c:\javitottfajlok” mappát az ebben a lépésben létrehozott mappával.
 3. Szerezze be a %windir%\system32\esent.dll fájlt egy olyan számítógépről, amelyen telepítve van ez a gyorsjavítás, majd másolja a fájlt a c:\javitottfajlok mappába.
 4. A parancssorba írja be a következő parancsokat. Mindegyik parancs után nyomja meg az ENTER billentyűt.
  • copy %windir%\system32\esentutl.exe c:\javitottfajlok\
  • c:\javitottfajlok\esentutl.exe /r edb
  • esentutl /mh ..\datastore.edb | findstr /i /c:"State:"
  Megjegyzések:
  • Ha a „State: Clean Shutdown” (Állapot: tiszta leállítás) üzenet jelenik meg a parancssorban, ugorjon a 5. lépésre.
  • Ha ez a lépés sikertelen, vagy ha a „State: Clean Shutdown” (Állapot: tiszta leállítás) üzenet nem jelenik meg a parancssorban, tekintse meg a cikk „Megsemmisítő helyreállítási módszer” című szakaszát.
 5. Hozzon létre egy ideiglenes mappát (például egy „Bizt_ment_naplo” nevű mappát a mkdir c:\bizt_ment_naplo parancs segítségével).

  Megjegyzés: Az alábbi lépések végrehajtásakor helyettesítse a „c:\bizt_ment_naplo” mappát az ebben a lépésben létrehozott mappával.
 6. A parancssorba írja be a következő parancsokat. Mindegyik parancs után nyomja meg az ENTER billentyűt.
  • move * c:\bizt_ment_naplo
  • net start "windows update"
 7. Futtassa a Windows Update szolgáltatást.
Megsemmisítő helyreállítási módszer
Fontos: Ha ezt a módszert alkalmazza, elveszíti a Windows Update előzményeit. Ezt a módszert ezért csak abban az esetben javasoljuk, ha nem tudja megjavítani az adatbázist. A megsemmisítő helyreállítási módszer használatához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. A parancssorba írja be a következő parancsokat. Mindegyik parancs után nyomja meg az ENTER billentyűt.
  • net stop "windows update"
  • cd /d windir%\SoftwareDistribution\DataStore
  • rmdir /s/q Logs
  • del DataStore.mdb
  • net start "windows update"
 2. Futtassa a Windows Update szolgáltatást.

2. probléma Hiba történik sok kis írási művelet végrehajtásakor

Kattintson ide a részletes információk megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez

Az AF-lemezek megjelenése előtt az NTFS specifikáció azzal a feltételezéssel élt, hogy a lemez felületén keresztül lekérdezhető logikai szektorméret azonos a lemez fizikai szektorméretével. Bár az NTFS fájlrendszert eredetileg úgy tervezték, hogy elméletben támogassa a nagyobb szektorméreteket is, a specifikáció feltételezte, hogy a kétféle szektorméret azonos. Ha az NTFS pufferelt írási műveleteket végez egy fájl végén a Windows 7 és a Windows Server 2008 R2 rendszerben, az NTFS kiterjeszti az írási műveletet a lemezfelület által elérhető szektorméret végéig (a logikai szektorméretig). Ez a működés garantálja a szektorok illeszkedését. Mivel azonban az 512e rendszerű meghajtók logikai szektormérete 512 bájt, a pufferelt írás nem fog a fizikai szektorméretekhez igazodni a meghajtó merevlemezén. Egy AF-lemez ebben az esetben az 512 bájtos logikai szektort fogja csak módosítani a 4 KB-os fizikai szektoron belül, ami teljesítménycsökkenéshez és megbízhatósági problémákhoz vezet.

Az NTFS-összetevő gyorsjavításbeli verziójának új funkciója gondoskodik arról, hogy a fájlok végén kezdeményezett pufferelt írások a lemez által jelentett fizikai szektorméretig nyúljanak ki.

AF-lemezek esetén ez a probléma bármilyen alkalmazásban felbukkanhat, Ez a probléma azonban leginkább akkor fordul elő, ha sok kis írási műveletet végez, például ha Windows 7 vagy Windows Server 2008 R2 rendszeren az ImageX parancssori eszközzel egy Microsoft Windows lemezképfájlt (.wim fájl) alkalmaz egy Advanced Format típusú lemezre. A gyorsjavítás nélkül az ImageX műveletei számottevően hosszabb ideig tartanak, mintha hagyományos merevlemezen dolgozna.

Megjegyzés: A gyorsjavítás feltételezi, hogy a tárolóillesztő és a lemez is a helyes fizikai szektorméretet adja vissza. Az NTFS csak az 512 bájtos vagy 4 KB-os fizikai szektorméretet jelentő, és 512 bájtos logikai szektormérettel rendelkező lemezeket támogatja.

3. probléma: Az alkalmazások nem tudják lekérdezni a külső tárolóeszközök fizikai szektorméretét

Kattintson ide a részletes információk megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez

Az USBStor a Microsoft USB-tárolóporthoz készült illesztője. Az operációs rendszer automatikusan betölti az illesztőt, ha USB háttértároló-osztályú eszközt észlel. A Windows 7 rendszer USBStor illesztője nem támogatja az IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY kérelmet a STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR struktúrával együtt, amivel beolvasható lenne a lemezek tárelérési elrendezésleíró adategyüttese. Ez a struktúra tartalmazza a fizikai és a logikai szektorméret adatait, ezért hiányában az NTFS és az alkalmazások nem tudnak szektormérethez igazított írást végezni az USB-tárolóeszközön, ez pedig jelentősen érintheti mind a teljesítményt, mind a megbízhatóságot.

A gyorsjavítás nélkül az alkalmazások nem tudják lekérdezni a külső tárolóeszközök fizikai szektorméretét.

A gyorsjavítás része az USBStor illesztő (Usbstor.sys) frissített verziója, mely támogatja az IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY kérelem és a STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR struktúra együttes használatát.

Megjegyzés: Az IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY kérelem a SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16) parancsát hívja meg. A csatlakoztatott USB-eszköznek helyesen kell jelentenie saját szektorméretadatait az SBC3 READ_CAPACITY(16) parancsra adott válaszban. Az eszköznek emellett garantálnia kell, hogy az előkészítő INQUIRY parancs a 0x04C0 (SBC3, verziómegjelölés nélkül) verzióleíróval tér vissza.

Az IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY vezérlőkóddal kapcsolatban a Microsoft következő webhelyén talál további információt: A STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR szerkezettel kapcsolatban a Microsoft következő webhelyén talál további információt:

4. probléma: Az alkalmazások nem tudják lekérdezni a tárolóeszközök fizikai szektorméretét

Kattintson ide a részletes információk megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez

A Storport egy illesztőprogram-modell, amelyet számos tárolóillesztő-gyártó használ. A Windows 7 és a Windows Server 2008 R2 rendszer is tartalmazza. A Storport nem támogatja az IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY kérelmet a STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR struktúrával együtt, amivel beolvasható lenne a lemezek tárelérési elrendezésleíró adategyüttese. Ez a struktúra tartalmazza a fizikai és a logikai szektorméret adatait, ezért hiányában az NTFS és az alkalmazások nem tudnak szektormérethez igazított írást végezni a lemezeken, ez pedig érintheti mind a teljesítményt, mind a megbízhatóságot.

A gyorsjavítás nélkül az alkalmazások nem tudják lekérdezni a tárolóeszközök fizikai szektorméretét.

A gyorsjavítás része a Storport illesztő (Storport.sys) frissített verziója, mely támogatja az IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY kérelem és a STORAGE_ACCESS_ALGINMENT_DESCRIPTOR struktúra együttes használatát.

Megjegyzés: Az IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY kérelem a SCSI SBC3 READ_CAPACITY(16) parancsát hívja meg. A Storport illesztőmodellbe épülő miniportillesztőnek támogatnia kell az SBC3 READ_CAPACITY(16) parancsot. A lemeznek továbbá helyesen kell jelentenie saját szektorméretadatait az SBC3 READ_CAPACITY(16) parancsra adott válaszban.

Az IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY vezérlőkóddal kapcsolatban a Microsoft következő webhelyén talál további információt: A STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR szerkezettel kapcsolatban a Microsoft következő webhelyén talál további információt:

5. probléma: A tároló-illesztőprogramok nem támogatják a megfelelő szektorméret-jelentéseket Advanced Format típusú lemezek esetén

Kattintson ide a részletes információk megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez

Számos tárolóillesztőből hiányzik a megfelelő szektorméret visszaadásának támogatása az AF-lemezek esetén. A gyorsjavítás tartalmazza az alábbi illesztők frissített verzióit is:
 • IaStorV.sys
 • Amdsata.sys
 • Nvraid.sys
 • Nvsata.sys
Megjegyzés: Elképzelhető, hogy más gyártók tárolóillesztőihez nem jelent meg SBC3-parancsokat támogató frissítés. További információkért lépjen kapcsolatba tárolóillesztőjének gyártójával.

A fentiek mellett a gyorsjavítási csomag tartalmazza a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében dokumentált probléma javítását is:
981208 Gyenge teljesítmény sok kisméretű fájl átvitelekor Windows 7 vagy Windows Server 2008 R2 rendszerű számítógépen (Előfordulhat, hogy a tartalom angol nyelven érhető el)

6. probléma: Az Fsutil.exe eszközzel kapcsolatos probléma

Kattintson ide a részletes információk megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez

Ez a frissítés az Fsutil.exe eszközt is frissíti. Az eszköz frissített verziójának kimenetében megjelenik az új „Bytes Per Physical Sector” (Fizikai szektor mérete bájtban) tulajdonság is. Ha például az fsutil fsinfo ntfsinfo C: parancs futtatásával kíván információkhoz jutni a C: meghajtóról, az alábbihoz hasonló
NTFS-kötet sorozatszámot kap vissza:    0xfe6e5dcc6e5d7e79 Verzió :             3.1 Szektorok száma :         0x000000001d1927ff Összes fürt:         0x0000000003a324ff Szabad fürt:         0x0000000001f8bae8 Összes lefoglalt:         0x00000000000007f0 Bájtok száma szektoronként:        512 Bájtok száma fizikai szektoronként:    4096 Bájtok száma fürtönként:        4096 Bájtok száma fájlrekordszegmensenként: 1024 Fürtök száma fájlrekordszegmensenként: 0 Mft Érvényes adathossz:      0x0000000020980000 Mft Kezdő lcn:         0x00000000000c0000 Mft2 Kezdő Lcn:         0x0000000000000002 Mft Zóna kezdete:         0x000000000109c060 Mft Zóna vége:         0x00000000010a8880 RM azonosító:          974AD058-3B3D-11DE-9300-000FFEE93BEF
Megjegyzések: A „bájtok száma fizikai szektoronként” érték a következők bármelyike lehet:
 • 512 – a hagyományos, 512 bájtos szektorméretű meghajtók esetén
 • 4096 – AF-meghajtók esetén
 • <Not Supported> – ha a hardver vagy az illesztő nem támogatja az IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY vezérlőkódot
A megoldás

Frissítési információk

A frissítés beszerzése

Ha nem tudja biztosan, hogy milyen verziójú a telepített Windows rendszer, kövesse az alábbi lépéseket:
Kattintson ide a képekkel illusztrált lépésenkénti útmutató megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez
 1. Kattintson a Start gombra, írja be az msinfo32 kifejezést a Keresés megkezdése vagy Keresés programokban és fájlokban mezőbe, majd nyomja le az ENTER billentyűt.
 2. Az operációs rendszer nevét és verziószámát az Operációs rendszer neve, architektúrája típusát a Rendszer típusa felirat mellett tekintheti meg.


A következő fájlok letölthetők a Microsoft letöltőközpontjából.
Operációs rendszerFrissítés
A Windows 7 támogatott x86-alapú változataihozLetöltésA frissítőcsomag letöltése
A Windows 7 támogatott x64-alapú változataihozLetöltésA frissítőcsomag letöltése
A Windows Server 2008 R2 támogatott x64-alapú változataihozLetöltésA frissítőcsomag letöltése
A Microsoft terméktámogatási fájljainak letöltéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
119591 Microsoft terméktámogatási fájlok beszerzése az online szolgáltatások segítségével
A Microsoft a kiadás napján rendelkezésre álló legújabb víruskereső szoftverrel ellenőrizte a fájl vírusmentességét. A fájlt biztonságos kiszolgálók tárolják, megakadályozva annak jogosulatlan módosítását.

Előfeltételek

A gyorsjavítás az alábbi operációs rendszereken telepíthető:
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
A Windows 7 és a Windows Server 2008 R2 szervizcsomagjainak beszerzéséről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
976932 A Windows 7 és a Windows Server 2008 R2 rendszerhez készült Service Pack 1 szervizcsomag ismertetése

Újraindítás szükségessége

A gyorsjavítás telepítése után újra kell indítani a számítógépet.

Frissítések helyettesítése

A frissítés nem helyettesít más, korábban megjelent frissítéseket.

Fájlinformációk

Kattintson ide a részletes információk megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez
A frissítés angol nyelvű (egyesült államokbeli) verziója a következő táblázatokban található fájlattribútumokkal rendelkező fájlokat telepíti. A fájlok dátuma és időpontja a cikkben egyezményes világidő (UTC) szerint van megadva, azonban a helyi számítógépen a helyi idő szerint, és a téli-nyári időszámítás aktuális beállításának megfelelően jelenik meg. A dátumok és időpontok ezenkívül a fájlokon végrehajtott bizonyos műveletek esetén is módosulhatnak.
Fájlinformációkkal kapcsolatos megjegyzések Windows 7 és Windows Server 2008 R2 esetén
Fontos: A Windows 7 és a Windows Server 2008 R2 rendszerhez tartozó gyorsjavítások fájljai közös csomagban találhatók, azonban a Gyorsjavítás igénylése weboldalon operációs rendszerenként elkülönítve jelennek meg a csomagok. A mindkét operációs rendszeren telepíthető gyorsjavító csomag igényléséhez válassza a Windows 7/Windows Server 2008 R2 terméket. A cikk érintett termékeket ismertető szakaszában tájékozódhat arról, hogy az egyes gyorsjavítások mely operációs rendszereken telepíthetők.
A Windows 7 támogatott x86-alapú változatai esetén
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:43x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:43x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:52x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:52x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:38x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:38x86
Amdsata.sys1.1.2.580,25611-Mar-201105:27x86
Amdxata.sys1.1.2.522,40011-Mar-201105:27x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:43x86
Iastorv.sys8.6.2.1013332,16011-Mar-201105:52x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:38x86
Iastorv.sys8.6.2.1014332,16011-Mar-201105:28x86
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Ntfs.sys6.1.7600.167781,210,24011-Mar-201105:44x86
Ntfs.sys6.1.7600.209211,210,75211-Mar-201105:52x86
Ntfs.sys6.1.7601.175771,211,26411-Mar-201105:39x86
Ntfs.sys6.1.7601.216801,211,26411-Mar-201105:28x86
Storport.sys6.1.7600.16778146,30411-Mar-201105:44x86
Storport.sys6.1.7600.20921148,86411-Mar-201105:52x86
Storport.sys6.1.7601.17577148,86411-Mar-201105:39x86
Storport.sys6.1.7601.21680148,86411-Mar-201105:28x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:44x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:44x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:52x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:52x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:39x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:39x86
Nvraid.sys10.6.0.18117,12011-Mar-201105:28x86
Nvstor.sys10.6.0.18143,74411-Mar-201105:28x86
Usbstor.sys6.1.7600.1677875,77611-Mar-201104:08x86
Usbstor.sys6.1.7600.2092175,77611-Mar-201104:14x86
Usbstor.sys6.1.7601.1757776,28811-Mar-201104:01x86
Usbstor.sys6.1.7601.2168076,28811-Mar-201103:48x86
A Windows 7 és a Windows Server 2008 R2 támogatott x64-alapú változatai esetén
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:22x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:22x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:25x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:25x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:41x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:41x64
Amdsata.sys1.1.2.5107,90411-Mar-201106:18x64
Amdxata.sys1.1.2.527,00811-Mar-201106:18x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:23x64
Iastorv.sys8.6.2.1013410,49611-Mar-201106:25x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:41x64
Iastorv.sys8.6.2.1014410,49611-Mar-201106:19x64
Esent.dll6.1.7600.167782,566,14411-Mar-201106:18x64
Esent.dll6.1.7600.209212,566,14411-Mar-201106:17x64
Esent.dll6.1.7601.175772,565,63211-Mar-201106:33x64
Esent.dll6.1.7601.216802,565,63211-Mar-201106:10x64
Fsutil.exe6.1.7600.1677896,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7600.2092196,76811-Mar-201106:15x64
Fsutil.exe6.1.7601.1757796,76811-Mar-201106:30x64
Fsutil.exe6.1.7601.2168096,76811-Mar-201106:07x64
Ntfs.sys6.1.7600.167781,657,21611-Mar-201106:23x64
Ntfs.sys6.1.7600.209211,685,88811-Mar-201106:25x64
Ntfs.sys6.1.7601.175771,659,77611-Mar-201106:41x64
Ntfs.sys6.1.7601.216801,659,77611-Mar-201106:19x64
Storport.sys6.1.7600.16778187,26411-Mar-201106:23x64
Storport.sys6.1.7600.20921187,77611-Mar-201106:25x64
Storport.sys6.1.7601.17577189,82411-Mar-201106:41x64
Storport.sys6.1.7601.21680189,82411-Mar-201106:19x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:23x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:23x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:25x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:25x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:41x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:41x64
Nvraid.sys10.6.0.18148,35211-Mar-201106:19x64
Nvstor.sys10.6.0.18166,27211-Mar-201106:19x64
Usbstor.sys6.1.7600.1677891,13611-Mar-201104:31x64
Usbstor.sys6.1.7600.2092191,13611-Mar-201104:29x64
Usbstor.sys6.1.7601.1757791,64811-Mar-201104:37x64
Usbstor.sys6.1.7601.2168091,64811-Mar-201104:21x64
Esent.dll6.1.7600.167781,686,01611-Mar-201105:39x86
Esent.dll6.1.7600.209211,686,01611-Mar-201105:48x86
Esent.dll6.1.7601.175771,699,32811-Mar-201105:33x86
Esent.dll6.1.7601.216801,699,32811-Mar-201105:20x86
Fsutil.exe6.1.7600.1677874,24011-Mar-201105:37x86
Fsutil.exe6.1.7600.2092174,24011-Mar-201105:46x86
Fsutil.exe6.1.7601.1757774,24011-Mar-201105:31x86
Fsutil.exe6.1.7601.2168074,24011-Mar-201105:18x86
Állapot
A Microsoft megerősítette, hogy a cikkben tárgyalt jelenség az érintett termékek hibájára vezethető vissza.
További információ
A szoftverfrissítési terminológiáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
824684 A Microsoft szoftverfrissítéseinek leírásához használt szabványos terminológia bemutatása
A Microsoft egy mintakódot is hozzáadott WDK csomaghoz, amely részletes információkkal szolgál a fejlesztők számára arról, hogy hogyan nyerhetők ki a tárelérési elrendezési információk a STORAGE_ACCESS_ALIGNMENT_DESCRIPTOR szerkezetből az IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY vezérlőkód hívása során: http://msdn.microsoft.com/hu-hu/library/ff800831(v=VS.85).aspx

A Microsoft megtette a szükséges lépéseket a Windows 7 és Windows Server 2008 R2 rendszerek környezetében üzemelő AF-lemezek támogatásának fokozására, azonban az egyes alkalmazások frissítése gyártójuk feladata. A tárolási szegmensben megfigyelhető általános trend alapján prognosztizálható, hogy az iparág a következő években áttér a nagyobb szektorméretekre, ezért az alkalmazásoknak is készen kell állniuk erre az átmenetre. A Microsoft az MSDN és a TechNet szolgáltatás keretén belül további dokumentációkat készít, melyekből a fejlesztők és az informatikai szakemberek elsajátíthatják az AF-lemezek támogatásához szükséges ismereteket. Az alábbi táblázat a különböző merevlemez-formátumok Microsoft általi támogatását foglalja össze.

Merevlemez-formátumok támogatása az operációs rendszerek verziója szerint
Közismert elnevezésekFizikai szektorméretLogikai szektorméretTámogatást nyújtó Windows-verziók
Natív 512-es, örökölt, régi 512-es; angolul: Legacy 512 Native, 512 Native, Legacy 512 bájt512 bájtMinden Windows-verzió
AF, emulált 512 bájtos, 512e, 4k/512e; angolul: Advanced Format, 512-byte Emulation4 KB512 bájtWindows 7 a KB982018 jelű frissítéssel
Windows 7 SP1
Windows Server 2008 R2 a KB982018 jelű frissítéssel
Windows Server 2008 R2 SP1
4 kilobájtos natív, 4k/4k; angolul: 4K Native4 KB4 KBA Windows 7 SP1 és a Windows Server 2008 R2 SP1 nem támogatja. A Microsoft jelenleg elemzi az ilyen típusú lemezek jövőbeli támogatásának lehetőségét és szükségességét; az eredményekről pedig egy másik Tudásbázis-cikkben fog beszámolni.
EgyébNem 4 KB, és nem 512 bájtNem 4 KB, és nem 512 bájtNem támogatott
Megjegyzés: Az AF-lemezek támogatása feltételezi, hogy a lemezek helyesen jelentik magukról, hogy fizikai szektorméretük 4 KB, illetve hogy a tárolóillesztők is képesek jelenteni a fizikai szektorméretet.

További információkért tekintse meg az alábbi webhelyeket: Az Advanced Format típusú lemezekkel kapcsolatos további információkért látogasson el az IDEMA alábbi webhelyére: A Microsoft a külső gyártók elérhetőségi adatait a műszaki támogatás eléréséhez szánt segítségnyújtásként teszi közzé. Az elérhetőségi adatok értesítés nélkül változhatnak, pontosságukat a Microsoft nem garantálja.
Tulajdonságok

Cikkazonosító: 982018 - Utolsó ellenőrzés: 07/03/2012 08:47:00 - Verziószám: 3.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbsurveynew kbhotfixserver kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbcip KB982018
Visszajelzés