Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

Ez a cikk a Microsoft Excel ÁTLAG függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

Az argumentumok átlagát (számtani középértékét) adja eredményül. Ha például az A1:A20 tartomány, az = ÁTLAG(A1:A20) képlet ezeknek a számoknak az átlagát adja eredményül.

Szintaxis

ÁTLAG(szám1; [szám2]; ...)

Az ÁTLAG függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat tartalmazza:

 • Szám1:    Kötelező. Az átlagolni kívánt első szám, cellahivatkozás vagy tartomány.

 • Szám2, ...:    Nem kötelező. További átlagolni kívánt számok, cellahivatkozások vagy tartományok, melyekből legfeljebb 255 adható meg.

Megjegyzések

 • Az argumentumok számok, nevek, tartományok vagy számokat tartalmazó cellahivatkozások lehetnek.

 • Az argumentumlistába közvetlenül beírt logikai értékeket és szövegként megadott számokat nem veszi figyelembe a függvény.

 • A függvény a tartományban vagy cellahivatkozásban szereplő értékek közül csak a számokat használja, a szöveget, üres cellákat vagy logikai értékeket tartalmazó argumentumokat figyelmen kívül hagyja; a nullát tartalmazó cellákat azonban számításba veszi.

 • Hibaüzenetet kap, ha argumentumként hibaértéket vagy számként nem értelmezhető szöveget ad meg.

 • Ha a számítás részeként hivatkozásban logikai értékeket és szövegként megadott számokat kíván szerepeltetni, használja az ÁTLAGA függvényt.

 • Ha csak bizonyos feltételeknek megfelelő értékeknek az átlagát szeretné kiszámítani, használja az ÁTLAGHA vagy az ÁTLAGHATÖBB függvényt.

Megjegyzés: Az ÁTLAG függvény a centrális tendenciát méri, ez egy számcsoporton belül a közép helyét jelenti a statisztikai eloszlásban. A centrális tendencia leggyakoribb három mérőszáma:

 • Átlag, vagyis a számtani közép, melynek számítása egy számcsoport tagjainak összeadásával, majd az összegnek a csoport elemeinek számával történő elosztásával végezhető. 2, 3, 3, 5, 7 és 10 átlaga például 30 osztva 6-tal, azaz 5.

 • Medián, azaz a számhalmaz középső értéke, a számok fele ennél kisebb, másik fele pedig nagyobb. 2, 3, 3, 5, 7 és 10 mediánja például 4.

 • Módusz, vagyis egy számcsoporton belül a leggyakrabban előforduló szám. 2, 3, 3, 5, 7 és 10 módusza például 3.

Számcsoporton belüli szimmetrikus eloszlás esetén a centrális tendencia e három mérőszáma megegyezik. Egyenetlen számeloszlás esetén eltérőek lehetnek.

Tipp: A cellák átlaga esetén ne feledje az üres cellák és a nulla értéket tartalmazó cellák közötti különbséget, különösen akkor, ha az Excel asztali változatának Excel-beállítások párbeszédpanelén törli a jelölést a Nulla megjelenítése a nulla értékű cellákban jelölőnégyzetből. Ha ez a beállítás be van jelölve, a program nem számolja az üres cellákat, a nulla értékeket azonban igen.

A Nulla megjelenítése a nulla értékű cellákban jelölőnégyzethez a következőképp juthat el:

 • Kattintson a Fájl lap Beállítások gombjára, majd keresse a Speciális beállításkategória E munkalap megjelenítési beállításai szakaszában.

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Adatok

10

15

32

7

9

27

2

Képlet

Leírás

Eredmény

=ÁTLAG(A2:A6)

Az A2-től A6-ig terjedő cellatartományban lévő számok átlaga.

11

=ÁTLAG(A2:A6;5)

Az A2-től A6-ig terjedő cellatartományban lévő számok és az 5 átlaga.

10

=ÁTLAG(A2:C2)

Az A2-től C2-ig terjedő cellatartományban lévő számok átlaga.

19

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?

Köszönjük a visszajelzését!

×