Értékbeállítás makróművelet

Az Access alkalmazás Értékbeállítás makróműveletével beállíthatja egy mező, vezérlő, tulajdonság, űrlap, adatlap vagy jelentés értékét.

Megjegyzés: Az Értékbeállítás makróművelettel nem módosíthatja olyan Access-tulajdonságok értékét, amelyek objektumot adnak vissza.

Megjegyzés: Ez a művelet nem használható, ha az adatbázis nem megbízható.

Beállítás

Az Értékbeállítás makróművelet argumentumai a következők.

Művelet argumentuma

Leírás

Elem

Annak a mezőnek, vezérlőelemnek vagy tulajdonságnak a neve, amelynek az értékét be szeretné állítani. A Makrótervező ablak Argumentumok területén lévő Elem mezőben adja meg a mező, a vezérlőelem vagy a tulajdonság nevét. Ez elemre való hivatkozáskor a teljes szintaxist használnia kell, például vezérlőelemnév (ha a vezérlőelem azon az űrlapon vagy jelentésen található, amelyről a makrót indítja), vagy Forms!űrlapnév!vezérlőelemnév. Ez egy kötelező argumentum.

Kifejezés

Az a kifejezés, amellyel az Access beállítja a megadott elem értékét. Ha a kifejezésben objektumra hivatkozik, mindig a teljes szintaxist kell használni. Ha például az Employees nevű űrlap Salary vezérlőelemének értékét szeretné 10 százalékkal növelni, használhatja a következő kifejezést: Forms!Employees!Salary*1.1. Ez egy kötelező argumentum.

Megjegyzés: Ne használjon egyenlőségjelet (=) a kifejezés előtt ebben az argumentumban. Ha így tesz, az Access kiértékeli a kifejezést, és a kapott értéket használja az argumentum kifejezéseként. Ez nem várt eredményt adhat, ha a kifejezés egy karakterlánc.

Ha például az ="Karakterlánc1" kifejezést adja meg ehhez az argumentumhoz, az Access először kiértékeli a kifejezést, melynek az eredménye Karakterlánc1. Ezután a Karakterlánc1 értéket használja kifejezésként az argumentumban, azt várva, hogy találni fog egy Karakterlánc1 nevű vezérlőelemet vagy tulajdonságot abban az űrlapban vagy jelentésben, amely a makrót hívta.

Megjegyzés: Access-adatbázisban (.mdb vagy .accdb fájlban) a Szerkesztő gombra kattintva megnyithatja a Kifejezésszerkesztőt az argumentumokhoz használható kifejezések létrehozásához.

Megjegyzések

Ezzel a művelettel beállíthatja egy űrlap, űrlapadatlap vagy jelentés mezőinek és vezérlőelemeinek értékét. Emellett szinte bármilyen nézetben beállíthatja bármely vezérlőelem, űrlap vagy jelentés tulajdonságait. Ha tudni szeretné, hogy egy bizonyos tulajdonságot beállíthat-e makróval, és hogy mely nézetekben teheti ezt meg, olvassa el az adott tulajdonság súgótémakörét a Visual Basic Editor programban.

Ezenkívül megváltoztathatja egy űrlap alapját képező tábla egy mezőjének értékét, még ha az űrlapon nincs is az adott mezőhöz kötött vezérlőelem. Az ilyen mezőkre az Elem mezőben a Forms!űrlapnév!mezőnév szintaxissal hivatkozhat. A jelentések alapjául szolgáló táblák mezőire pedig Reports!jelentésnév!mezőnév formában hivatkozhat, de a jelentésben lennie kell egy vezérlőelemnek, amely az adott mezőhöz van kötve, vagy a jelentés egyik számított vezérlőelemének hivatkoznia kell a mezőre.

Ha egy űrlap vezérlőelemének értékét állítja be, az Értékbeállítás makróművelet nem indítja el a vezérlőelem űrlapszintű érvényességi szabályainak ellenőrzését, de az alapul szolgáló mező táblaszintű érvényességi szabályainak ellenőrzését igen, ha a vezérlőelem kötött vezérlőelem. Az Értékbeállítás makróművelet ezenkívül újraszámítást is indít, de előfordulhat, hogy az újraszámítás nem megy végbe azonnal. Az azonnali újrarajzolás kiváltására és az újraszámítás végrehajtására használhatja az ObjektumÚjrarajzolása makróműveletet. Az Értékbeállítás makróművelettel beállított értéket nem befolyásolja a vezérlőelem vagy az alapul szolgáló mező Beviteli maszk tulajdonsága által meghatározott beviteli maszk sem.

A vezérlőelemek értékének módosításához használhatja az Értékbeállítás műveletet egy, a vezérlőelem Frissítésután eseménytulajdonsága által megadott makróban. Nem tudja azonban módosítani a vezérlőelem értékét az Értékbeállítás művelettel a vezérlőelem Frissítéselőtt eseménytulajdonsága által megadott makróban (jóllehet az Értékbeállítás művelettel megváltoztathatja más vezérlőelemek értékét). Használhatja az Értékbeállítás műveletet egy űrlap Frissítéselőtt vagy Frissítésután eseménytulajdonsága által megadott makróban is ahhoz, hogy megváltoztassa az aktuális rekord bármelyik vezérlőelemének értékét.

Megjegyzés: Az Értékbeállítás makróművelettel nem tudja beállítani az alábbi vezérlőelemek értékét:

  • Jelentések kötött és számított vezérlőelemei

  • Űrlapok számított vezérlőelemei

Tippek

Az Értékbeállítás makróművelettel megjeleníthet vagy elrejthet egy űrlapot Űrlap nézetben. Ehhez adja meg a Forms!űrlapnév.Visible értéket az Elem mezőben, és a Nem vagy az Igen értéket a Kifejezés mezőben. A modális űrlapok Látható (Visible) tulajdonságának Nem értékre állítása elrejti az űrlapot, és mód nélkülire változtatja. Ezután ha az űrlap tulajdonságát Igen értékre állítja, akkor az űrlap megjelenik, és ismét modális lesz.

Ha egy makró Értékbeállítás műveletével módosítja egy vezérlő értékét vagy új adatot ad a vezérlőhöz, akkor az nem indítja el azokat az eseményeket (például Frissítéselőtt, Beszúráselőtt és Változás), amelyek az adatok felhasználói felületen keresztüli módosításakor vagy megadásakor elindítódnak. Ezek az események a vezérlőelemek értékének Visual Basic-kódban való beállításakor sem futnak le.

Ez a művelet nem érhető el VBA-modulokban. Állítsa be az értéket közvetlenül VBA-kóddal.

Példa

Vezérlőelem értékének beállítása makróval

A következő makró a Szállítók űrlap egy gombját választva megnyitja a „Termékek hozzáadása” űrlapot. Ez a példa a Visszhang, a Bezárás, az ŰrlapMegnyitása, az Értékbeállítás és a VezérlőelemreUgrás művelet használatát mutatja be. Az Értékbeállítás művelet a Szállítók űrlap aktuális szállítójára állítja be a Termékek űrlap Szállítóazonosító vezérlőelemét. A VezérlőelemreUgrás művelet ezután átviszi a fókuszt a Kategóriaazonosító mezőre, ahol megkezdheti az új termék adatainak megadását. Ezt a makrót a Szállítók űrlap „Termékek hozzáadása” gombjához kell csatolni.

Művelet

Argumentumok: Beállítás

Megjegyzés

Visszhang

Visszhang be: Nem

Leállítja a képernyő frissítését a makró futásának idejére.

Bezárás

Objektumtípus: Űrlap

Objektumnév: Terméklista

Mentés: Nem

Bezárja a Terméklista űrlapot.

ŰrlapMegnyitása

Űrlap neve: Termékek

Nézet: Űrlap

Adathozzáférési mód: Hozzáadás

Megnyitási mód: Normál

Megnyitja a Termékek űrlapot.

Értékbeállítás

Elem: [Forms]![Termékek]![Szállítóazonosító]

Kifejezés: Szállítóazonosító

Beállítja a Szállítóazonosító vezérlőelemet a Szállítók űrlap aktuális szállítójára.

VezérlőelemreUgrás

Vezérlőelemnév: Kategóriaazonosító

A Kategóriaazonosító vezérlőelemre ugrik.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×