Útmutató a Power Query menüszalagjához

Az Excel alkalmazás Power Query és Lekérdezésszerkesztő menüszalaglapja az összes Power Query-művelet kiindulási pontja.

A Power Query menüszalaglap

Vezérlő

Leírás

Webről

Adatokat importál egy intranetes vagy extranetes weblapról, melyhez hozzáféréssel rendelkezik.

Fájlból

Adatokat importál az alábbi fájltípusokból:

 • Excel

 • CSV

 • XML

 • Szöveg

 • Mappa

Adatbázisból

Adatokat importál az alábbi adatbázistípusokból:

 • SQL Server

 • Microsoft Azure SQL

 • Access

 • Oracle

 • IBM DB2

 • MySQL

 • PostgreSQL

 • Sybase

 • Teradata

Más forrásokból

Adatokat importál az alábbi egyéb forrástípusokból:

 • SharePoint-lista

 • OData-adatcsatorna

 • Microsoft Azure Piactér

 • Hadoop File (HDFS)

 • Microsoft Azure HDInsight

 • Microsoft Azure Blob-tároló

 • Microsoft Azure Táblázatos tárterület

 • Active Directory

 • Microsoft Exchange

 • Facebook

 • Üres lekérdezés

Táblázatból

Létrehoz egy új lekérdezést, mely a megadott Excel-táblához lesz csatolva. Ha a kijelölt tartomány nem táblázat része, akkor a program táblázattá konvertálja.

Egyesítés

Az Egyesítés művelet két meglévő lekérdezésből hoz létre új lekérdezést. Az egyesítési műveletről a Több lekérdezés kombinálása című témakörből tudhat meg többet.

Hozzáfűzés

A Hozzáfűzés művelet létrehoz egy új lekérdezést, amely tartalmazza az első lekérdezés összes sorát, ezek után pedig egy második lekérdezés összes sorát. Az egyesítési műveletről a Több lekérdezés kombinálása című témakörből tudhat meg többet.

Munkafüzet kezelése

Megjeleníti „A munkafüzetben lévő lekérdezések” ablakot, amelyen a munkafüzetben lévő lekérdezések kezelhetők.

Megosztott lekérdezések kezelése

Megjeleníti a „Megosztott lekérdezések” ablakot, amelyen a szervezet Power BI-webhelyén lévő megosztott lekérdezések kezelhetők.

Nyelvterület

Meghatározza a munkafüzet számára a területi beállításokat, amelyek szerint a program értelmezi az importált szövegekben található számokat, dátumokat és időpontokat.

Gyors összevonás

Meghatározza, hogy a Power Query biztonságosan végzi-e a két különböző adatforrásból származó adatok egyesítését.

Adatforrás beállításai

Az egyes adatforrás-kapcsolatok hitelesítő adatainak vagy bejelentkezési identitásainak, illetve az adatforrások adatvédelmi szintjeinek a kezelésére szolgál.

Frissítés

Telepíti a Power Query legújabb verzióját.

Beállítások

A Power Query-környezet beállításainak megadására szolgál.

Súgó

Megnyit egy mindenre kiterjedő súgót.

Vissza a lap tetejére

LEKÉRDEZÉS menüszalaglap

Megjegyzés: A lekérdezés menüszalagja csak akkor jelenik meg, ha az éppen kijelölt munkafüzet-munkalapon van egy lekérdezés betöltve.

Vezérlő

Leírás

Lekérdezés szerkesztése

Szerkesztésre megnyitja a kijelölt lekérdezést a Lekérdezésszerkesztő ablakában.

Frissítés

Frissíti a kijelölt lekérdezést.

Másolat készítése

Létrehoz egy másolatot a kijelölt lekérdezésről.

Hivatkozás

Létrehoz egy új lekérdezést, amely a kijelölt lekérdezésre hivatkozik.

Törlés

Törli a kijelölt elemet.

Egyesítés

Az Egyesítés művelet két meglévő lekérdezésből hoz létre új lekérdezést. Az egyesítési műveletről a Több lekérdezés kombinálása című témakörből tudhat meg többet.

Hozzáfűzés

A Hozzáfűzés művelet létrehoz egy új lekérdezést, amely tartalmazza az első lekérdezés összes sorát, ezek után pedig egy második lekérdezés összes sorát. Az egyesítési műveletről a Több lekérdezés kombinálása című témakörből tudhat meg többet.

Megosztás

Megosztja a kijelölt lekérdezést. A lekérdezések megosztásáról a lekérdezések megosztásacímű témakörben olvashat bővebben.

A Lekérdezésszerkesztő menüszalaglap  

A Lekérdezésszerkesztő menüszalagja

Megjegyzés: A Lekérdezésszerkesztő csak akkor jelenik meg, ha betölt, szerkeszt vagy létrehoz egy új lekérdezést a Power Query használatával.

Vezérlő

Leírás

A Kezdőlap lap

Alkalmazás és bezárás

Alkalmazza az adatlekérdezést, amellyel adatokat importál egy Excel-munkafüzetbe vagy tölt be az adatmodellbe.

Elvetés és bezárás

Elveti az adatlekérdezést.

Frissítés

A lekérdezés frissítésével a legfrissebb adatokat importálhatja egy táblába anélkül, hogy újra létrehozná a lekérdezést.

Legelső sorok eltávolítása

Eltávolítja a legfelső n számú sort.

Oszlopok áthelyezése

Eltávolíthatja a kijelölt oszlopokat egy lekérdezésből, vagy választhatja a További oszlopok eltávolítása lehetőséget is.

Sorok eltávolítása váltakozva

Váltakozó módon távolítja el a táblázat sorait. Meg kell adnia az Első eltávolítandó sor, az Eltávolítandó sorok száma és a Megtartandó sorok száma beállítást.

Hibák eltávolítása

Eltávolíthatja az adathibákat tartalmazó lekérdezések bizonyos sorait.

Ismétlődések eltávolítása

Eltávolíthatja egy tábla összes olyan sorát, amelyben a kijelölt oszlopok értékei korábban már előfordultak. Az értékek első előfordulását tartalmazó sort nem távolítja el a program.

Legelső sorok megtartása

Megtartja az n számú legkiemelkedőbb sort.

Tartomány megtartása

Megadhatja a megtartani kívánt sortartományt az Első sor és a Sorok száma beállítás segítségével.

Oszlop felosztása

Több oszlopra osztja fel a szöveget tartalmazó oszlopot; ez az alábbi két módon történhet:

 • Elválasztó alapján

 • Karakterek száma alapján

A szövegoszlopok felosztásáról a Szövegoszlop felosztása című cikkben tájékozódhat részletesen.

Csoportosítási szempont

A sorok értékei alapján csoportosítja az adatokat. Egy Megye, Város és Népesség oszlopot tartalmazó táblázat esetében például az alábbi lehetőségeket választhatja:

 • Csoportosítás megyénként, és az egyes megyékhez tartozó városok összeszámolása, vagy az egyes megyékhez tartozó városok népességének összeadása a megyék össznépességének megállapításához

 • Csoportosítás városonként, és a városnevek előfordulásainak összeszámolása

A sorok csoportosításáról a Tábla sorainak csoportosítása című cikkben tájékozódhat részletesen.

Értékek lecserélése

Más értékre cserél egy értéket a kijelölt oszlopokban. 

Átalakítás

Szöveges érték esetén módosítja az értékek oszlopban való megjelenítését:

 • Kisbetűs

 • NAGYBETŰS

 • Szókezdő Nagybetűk

 • Levágás

 • Tisztítás

 • JSON

 • XML

Dátum/idő típusú érték esetén módosítja az értékek oszlopban való megjelenítését:

 • Dátum

 • Idő

 • Nap

 • Hónap

 • Év

 • Hét napja

Első sor használata fejlécként

Lecseréli az egyes táblázatfejlécek nevét a táblázat első sorában lévő cellák értékére.

Kimutatásformátum megszüntetése

Átalakítja a kijelölt oszlopokat attribútum–érték párokká. Az oszlopok kimutatásformátumának megszüntetéséről az Oszlopok kimutatásformátumának megszüntetése című cikkben tájékozódhat.

Egyéni oszlop beszúrása

Új egyéni oszlopot szúr be a táblázat utolsó oszlopa után; itt megadhatja az új értékeket kiszámoló képletet.

Az oszlopok beszúrásáról az Egyéni oszlop beszúrása táblába című cikkben tájékozódhat részletesen.

Indexoszlop beszúrása

Új indexoszlopot szúr be nulla kezdőértékkel.

Ismétlődő oszlop

Létrehozza a kijelölt oszlop egy másolatát, és a táblázat jobb szélére helyezi. Az új oszlop az <oszlopnév> másolata nevet kapja.

Egyesítés

Egyesíti az aktuális lekérdezést az épp használt munkafüzet egy másik lekérdezésével.

Hozzáfűzés

Hozzáfűzi az aktuális lekérdezést az épp használt munkafüzet egy másik lekérdezéséhez.

Nézet lap

Lekérdezés beállításai

Megjeleníti a Lekérdezés beállításai munkaablakot, ahol szűrheti és alakíthatja a lekérdezést, engedélyezheti a letöltést, illetve munkafüzetbe és adatmodellbe tölthet át elemeket.

Szerkesztőléc

Vissza a lap tetejére

KERESÉS menüszalaglap  

Vezérlő

Leírás

Hatókör csoport

Az adatforrások tartománya szerint szűri a keresést:

 • Az összes – A keresési kifejezés alkalmazása a keresési tartományban szereplő összes adatforrásra.

 • Saját megosztott – Az adatforrások tartománya magába foglalja a felhasználó által megosztott lekérdezéseket.

 • Szervezet – (csak a Power Query 2.10 verzióban) – Az adatforrások tartománya magába foglalja a szervezetben megosztott lekérdezéseket.

Finomítás csoport

Lekérdezés- vagy táblaattribútum szerint szűri a keresést. Ha például olyan találatokat szeretne, ahol az „Index” kifejezés szerepel a lekérdezésnévben, akkor name:(Index) a keresőkifejezés.

Lekérdezés- vagy táblaattribútum

Leírás

Név

A keresés szűrése lekérdezés- és táblanevek alapján.

Leírás

A keresés szűrése lekérdezés- és táblaleírás alapján.

Forrás

A keresés szűrése úgy, hogy csak meghatározott személyektől vagy weblapokról származó találatok jelenjenek meg.

Adatforrás

A keresés szűrése úgy, hogy csak egy adott adatforrásból származó találatok jelenjenek meg.

Dátumtartomány

A keresés szűrése a lekérdezés legutóbbi módosításának időpontja szerint. A dátumtartomány lehetséges értékei:

Ma, Tegnap, Ez a hét, Előző hét, Ez a hónap, Előző hónap, Ez az év, Előző év

Oszlopnevek

A találatok szűrése az oszlopnevek alapján.

Tanúsított

Csak azon találatok megjelenítése, amelyek esetében tanúsított adatforrás-lekérdezést használt a program.

Legutóbbi keresések

Listázza a legutóbbi lekérdezéskereséseket.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Őrizze meg előnyét a Microsoft 365-tel

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×