Az Access alkalmazás ŰrlapMegnyitása makróműveletével megnyithat egy űrlapot Űrlap nézetben, Tervező nézetben, Nyomtatási nézetben vagy Adatlap nézetben. Kiválaszthatja az űrlap kívánt adatbeviteli és megnyitási módját, és korlátozhatja az űrlap által megjelenített rekordok körét.

Megjegyzés: Az ŰrlapMegnyitása makróművelet nem érhető el az Access-webappokban.

Beállítás

Az ŰrlapMegnyitása művelet argumentumai a következők.

Művelet argumentuma

Leírás

Űrlapnév

A megnyitni kívánt űrlap neve. Az Űrlapnév mező egy legördülő listát jelenít meg az aktuális adatbázisban elérhető összes űrlappal. Ez egy kötelező argumentum.

Ha az ŰrlapMegnyitása műveletet egy függvénytár-adatbázisban futtatja, az Access először a függvénytár-adatbázisban keresi az űrlapot, és csak ezután keresi azt az aktuális adatbázisban.

Nézet

Az a nézet, amelyben az űrlapot meg kívánja nyitni. A Nézet mezőben a következő lehetőségek közül választhat: Űrlap, Tervező nézet, Nyomtatási kép, Adatlap, Kimutatás és Kimutatásdiagram. Az alapértelmezett érték az Űrlap.

Megjegyzés: A Kimutatás és a Kimutatásdiagram nézetet eltávolítottuk az Accessből az Access 2013 verziótól kezdődően.

Megjegyzés: A Nézet argumentum beállítása felülbírálja az űrlap Alapértelmezett nézet és Engedélyezett nézetek tulajdonságában beállított értéket. Ha például egy űrlap Engedélyezett nézetek tulajdonsága az Adatlap értékre van állítva, az ŰrlapMegnyitása művelettel továbbra is megnyithatja az űrlapot Űrlap nézetben.

Szűrőnév

Egy szűrő, amelyet az űrlap rekordjainak szűrésére és rendezésére használhat. Megadhatja egy létező lekérdezés vagy lekérdezésként mentett szűrő nevét. A lekérdezésben azonban mindenképp szerepelnie kell a megnyitandó űrlap minden mezőjének, vagy a lekérdezés Mindenmezőkiírása tulajdonságát az Igen értékre kell állítania.

Where feltétel

Egy érvényes SQL WHERE záradék (a WHERE szó nélkül) vagy kifejezés, amellyel az Access rekordokat tud kiválasztani az űrlap alapjául szolgáló táblából vagy lekérdezésből. Ha a Szűrőnév argumentummal kijelöl egy szűrőt, az Access ezt a WHERE záradékot a szűrés eredményére alkalmazza.

Ha például úgy szeretne megnyitni egy űrlapot, hogy a megjelenítendő rekordokat egy másik űrlap egyik vezérlőelemében szereplő érték szerint korlátozza, ahhoz a következő kifejezést használhatja:

[ mezőnév ] = Forms![ űrlapnév ]![ másik űrlapon lévő vezérlőnév ]

A mezőnév argumentum helyére a megnyitni kívánt űrlap alapjául szolgáló tábla vagy lekérdezés egy mezőjének nevét kell írnia. Az űrlapnév és a másik űrlapon lévő vezérlőnév szöveg helyére annak a másik űrlapnak és a rajta lévő vezérlőelemnek a neve kerül, amely az első űrlap rekordjaival egyeztetni kívánt értéket tartalmazza.

Megjegyzés: A Where feltétel argumentum maximális hossza 255 karakter. Ha ennél hosszabb, összetettebb SQL WHERE záradékot szeretne megadni, használja a Visual Basic for Applications (VBA) DoCmd objektumának OpenForm metódusát. VBA-modulokban maximálisan 32 768 karakter hosszúságú SQL WHERE záradékokat adhat meg.

Adathozzáférési mód

Az űrlap adatbeviteli módja. Ez csak Űrlap vagy Adatlap nézetben megnyitott űrlapokra érvényes. A választható értékek: Hozzáadás (a felhasználó hozzáadhat új rekordokat, de nem módosíthatja a meglévőket), Szerkesztés (a felhasználó módosíthatja a rekordokat, és adhat hozzá új rekordot) és Írásvédett (a felhasználó csak a rekordok megtekintésére jogosult).

Megjegyzések

  • Az Adathozzáférési mód argumentum beállítása felülbírálja az űrlap Szerkesztés engedélyezése, Törlés engedélyezése, Bővítés engedélyezése és Adatbevitel tulajdonságát. Ha például egy űrlap Szerkesztés engedélyezése tulajdonságának Nem az értéke, az ŰrlapMegnyitása művelettel ekkor is megnyithatja Szerkesztés módban.

  • Ha ezt az argumentumot üresen hagyja, az Access az űrlapot a Szerkesztés engedélyezése, Törlés engedélyezése, Bővítés engedélyezése és Adatbevitel tulajdonság által meghatározott adatbeviteli módban nyitja meg.

Megnyitási mód

Az űrlap megnyitási módja. A választható értékek: Normál (az űrlap a tulajdonságai által meghatározott módban nyílik meg), Rejtett (az űrlap rejtett), Ikon (az űrlap a képernyő alján egy címsor formájában jelenik meg) és Párbeszéd (az űrlap Modális és Előugró tulajdonságának Igen lesz az értéke). Az alapértelmezett érték a Normál.

Megjegyzés: A Megnyitási mód argumentum egyes beállításai nem alkalmazhatók dokumentumfülek használata esetén. Ha egymást átfedő ablakokra szeretne váltani:

  1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások pontra. 

  2. Az Access beállításai párbeszédpanelen kattintson az Aktuális adatbázis kategóriára.

  3. Az Alkalmazás beállításai szakasz Dokumentumablak beállításai területén kattintson az Átfedő ablakok beállításra.

  4. Kattintson az OK gombra, majd zárja be és nyissa meg újra az adatbázist.

Megjegyzések

Ennek a makróműveletnek hatása ugyanaz, mintha a navigációs ablakban duplán kattintana az űrlapra, vagy ha a jobb gombbal kattintana, és választana egy nézetet.

Az űrlap lehet modális (bármely más tevékenység elvégzéséhez be kell zárni vagy el kell rejteni) vagy mód nélküli (a felhasználó átléphet másik ablakra, miközben az űrlap ablaka nyitva van). Ezenkívül létezik még előugró űrlap (olyan adatgyűjtő vagy információközlő űrlap, amely az összes többi Access-ablak fölött jelenik meg). A Modális és az Előugró tulajdonságot az űrlap tervezésekor kell beállítani. Ha a Megnyitási mód argumentum értéke Normál, az űrlap az ezen tulajdonságok által beállított módban nyílik meg. Ha a Megnyitási mód értéke Párbeszéd, ez a két tulajdonság az Igen értékre vált. A rejtett vagy ikon módban megnyitott űrlapok megjelenítés vagy visszaállítás után az eredetileg beállított módjukban fognak megjelenni.

Ha egy űrlapot a Megnyitási mód argumentum Párbeszéd értékével nyit meg, az Access felfüggeszti a makró futását, amíg az űrlapot be nem zárja vagy el nem rejti. Az űrlapot elrejtheti, ha az Értékbeállítás művelettel az űrlap Látható tulajdonságát Nem értékre állítja.

Az alkalmazott szűrő és WHERE feltétel az űrlap Szűrő tulajdonságaként lesz beállítva.

Tipp: A navigációs ablakban kijelölhet egy űrlapot, és áthúzhatja a makróablakba. Ez automatikusan létrehoz egy ŰrlapMegnyitása műveletet, amely megnyitja az űrlapot Űrlap nézetben.

Példa

Megnyitott űrlapon lévő vezérlőelem értékének beállítása makróval

A következő makró a Szállítók űrlap egy gombját választva megnyitja a Termékek űrlapot. Ez a példa a Visszhang, az ŰrlapMegnyitása, az Értékbeállítás és a VezérlőelemreUgrás művelet használatát mutatja be. Az Értékbeállítás művelet a Szállítók űrlap aktuális szállítójára állítja be a Termékek űrlap Szállítóazonosító vezérlőelemét. A VezérlőelemreUgrás művelet ezután átviszi a fókuszt a Kategóriaazonosító mezőre, ahol megkezdheti az új termék adatainak megadását. Ezt a makrót a Szállítók űrlap „Termékek hozzáadása” gombjához kell csatolni.

Művelet

Argumentumok: Beállítás

Megjegyzés

Visszhang

Visszhang be: Nem

Leállítja a képernyő frissítését a makró futásának idejére.

ŰrlapMegnyitása

Űrlap neve: Termékek

Nézet: Űrlap

Adathozzáférési mód: Hozzáadás

Megnyitási mód: Normál

Megnyitja a Termékek űrlapot.

Értékbeállítás

Elem: [Forms]![Termékek]![Szállítóazonosító]

Kifejezés: Szállítóazonosító

Beállítja a Szállítóazonosító vezérlőelemet a Szállítók űrlap aktuális szállítójára.

VezérlőelemreUgrás

Vezérlőelemnév: Kategóriaazonosító

A Kategóriaazonosító vezérlőelemre ugrik.

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük visszajelzését!

×