Ez a cikk a Microsoft Excel ÁTLAGA függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

Kiszámítja az argumentumlista értékeinek átlagát (számtani közepét).

Szintaxis

ÁTLAGA(érték1, [érték2], ...)

Az ÁTLAGA függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat tartalmazza:

 • Érték1, érték2...:    Az Érték1 kötelező, további értékek megadása választható. 1–255 cella, cellatartomány vagy olyan érték, amelynek az átlagát keresi.

Megjegyzések

 • A következők lehetnek az argumentumai: számok, nevek, tömbök, számokat tartalmazó hivatkozások, szövegként megadott számok vagy hivatkozásban szereplő logikai értékek, például IGAZ vagy HAMIS.

 • A függvény figyelembe veszi az argumentumaként megadott számokat, logikai értékeket és szövegként megadott számokat is.

 • Az IGAZ logikai értéket tartalmazó argumentum kiértékelésének eredménye 1, a HAMIS értéket tartalmazóé 0 (nulla).

 • Szöveget tartalmazó tömb- vagy hivatkozásargumentumok kiértékelésének eredménye 0 (nulla). Ugyanez a helyzet az üres szöveg ("") esetében is.

 • Ha egy argumentum egy tömb vagy hivatkozás, csak a tömbben vagy hivatkozásban lévő értékek használhatók. A tömbben vagy hivatkozásban lévő üres cellákat vagy szöveges értékeket mellőzi a függvény.

 • Hibaüzenetet kap, ha argumentumként hibaértéket vagy számként nem értelmezhető szöveget ad meg.

 • Ha a számítás részeként nem kíván hivatkozásban logikai értékeket és szövegként megadott számokat szerepeltetni, használja az ÁTLAG függvényt.

Megjegyzés: Az ÁTLAGA függvény a centrális tendenciát méri, ez egy számcsoporton belül a közép helyét jelenti a statisztikai eloszlásban. A centrális tendencia leggyakoribb három mérőszáma:

 • Átlag:     a számtani közép, számítása egy számcsoport tagjainak összeadásával, majd az összegnek a csoport elemeinek számával történő elosztásával végezhető. Például 2, 3, 3, 5, 7 és 10 átlaga 30 osztva 6-tal, azaz 5.

 • Medián:     a számhalmaz középső értéke, a számok fele ennél kisebb, másik fele pedig nagyobb. Például 2, 3, 3, 5, 7 és 10 mediánja 4.

 • Módusz:     egy számcsoporton belül a leggyakrabban előforduló szám. 2, 3, 3, 5, 7 és 10 módusza például 3.

Számcsoporton belüli szimmetrikus eloszlás esetén a centrális tendencia e három mérőszáma megegyezik. Egyenetlen számeloszlás esetén eltérőek lehetnek.

Tipp: A cellák átlagának átlaga esetén ne feledje, hogy az üres cellák és a nulla értéket tartalmazó cellák közötti különbség nincs, különösen akkor, ha az Excel asztali változatának Excel-beállítások párbeszédpanelén törli a jelölést a Nulla megjelenítése a nulla értékű cellákban jelölőnégyzetből. Ha ez a beállítás be van jelölve, a program nem számolja az üres cellákat, a nulla értékeket azonban igen.

A Nulla megjelenítése a nulla értékű cellákban jelölőnégyzethez a következőképp juthat el:

 • Kattintson a Fájl lap Beállítások gombjára, majd keresse a Speciális beállításkategória E munkalap megjelenítési beállításai szakaszában.

Példa

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Adatok

10

7

9

2

Nem érhető el

Képlet

Leírás

Eredmény

=ÁTLAGA(A2:A6)

A fenti számok, valamint a „Nem érhető el” szöveg átlaga. A „Nem érhető el” szöveget tartalmazó cella szerepel a számításban.

5,6

=ÁTLAGA(A2:A5;A7)

A fenti számok, valamint az üres cella átlaga.

5,6

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás Microsoft Office Insiderekhez

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×