A Kompatibilitás-ellenőrző legalább egy, a feltételes formázással kapcsolatos kompatibilitási problémát észlelt.

Fontos: Mielőtt egy régebbi fájlformátumban mentené a munkafüzetet, a végleges adatvesztés vagy a hibás működés elkerülése végett érdemes megvizsgálni a jelentős mértékű funkcióvesztést okozó problémákat.

A csak kisebb funkcióvesztést okozó problémákkal nem feltétlenül szükséges foglalkozni a munkafüzet mentése előtt – az adatok vagy az egyes funkciók ilyenkor nem vesznek el, de a munkafüzet esetleg nem pontosan a várt módon jelenik meg vagy működik a Microsoft Excel korábbi verzióiban történő megnyitáskor.

Tartalom

Jelentős funkcióvesztést okozó problémák

Probléma

Megoldás

A munkafüzet egyes cellái más munkalapokon lévő értékekre hivatkozó feltételes formázást tartalmaznak. A program nem menti ezeket a feltételes formázásokat.

A hibaüzenet jelentése:   A Excel 2007-től kezdődően a feltételes formázási szabályok hivatkozni tudnak más munkalapokon található értékekre. Ezek a szabályok nem támogatottak a korábbi verziókban, és elvesznek, ha a fájlt Excel 97–2003 fájlformátumban menti.

Teendők   A probléma minden példányát a Kompatibilitás-ellenőrző párbeszédpanel Keresés gombjára kattintva találhatja meg. Minden esetben másolja a forrásadatokat a munkalap egy új, formázott cellákat tartalmazó tartományába, majd frissítse a feltételes formázási szabályt úgy, hogy az új tartományt használja.

A munkafüzet egy vagy több cellája olyan ikonkészlet típusú feltételes formázást tartalmaz, amelyet az Excel korábbi verziói nem támogatnak. A program nem menti ezeket a feltételes formázásokat.

A hibaüzenet jelentése:   A 2007-es Excel új feltételes formázásokat vezettünk be, beleértve az ikonkészleteket is. A Excel 97–2003 fájlformátum nem támogatja az ikonkészleteket tartalmazó feltételes formázási szabályokat. Ha a fájlt ebben a fájlformátumban menti, a szóban forgó cella(ak) feltételes formázása el lesz vetve a mentett fájlban.

Teendők   Kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző párbeszédpanel Keresés gombjára az ikonkészlet-elrendezés minden példányának megkereshez. Minden példányhoz válasszon egy, a 97–2003-as Excel támogatott feltételes formázást, például egy színnel formázza a cellát. Miután lecserélte az összes példányt, mentheti a fájlt Excel 97–2003 fájlformátumban.

Bizonyos cellák a választott fájlformátumban támogatottnál több feltételes formátumot tartalmaznak. Az Excel régebbi verzióiban csak az első három feltétel szerinti formátum jelenik meg.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 2007-es és újabb Excel akár hatvannégy feltételt tartalmazhat, de az Excel 97–2003-as év első három feltételét fogja látni.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és Excel 2007-es vagy újabb Excel-es vagy újabbban való megnyitásakor alkalmazza őket a program, kivéve ha Excel 97–2003-as formátumban módosította őket.

Teendő:    A feltételes formázást háromnál több feltétel használatával alkalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző párbeszédpanel Keresés hivatkozására, és végezze el a legfeljebb három feltétel használatához szükséges változtatásokat.

Bizonyos cellákra egymást átfedő feltételes formázási tartományok vonatkoznak. Az Excel korábbi verziói nem dolgozzák fel minden esetben az összes feltételes formázási szabályt. Az átfedésben lévő cellákban más feltételes formázás fog megjelenni.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 97–2003-as verziójában a feltételes formázási tartományok nem támogatottak, emiatt a feltételes formázás nem a várt formában jelenik meg.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és Excel 2007-es vagy újabb Excel-es vagy újabbban való megnyitásakor alkalmazza őket a program, kivéve ha Excel 97–2003-as formátumban módosította őket.

Teendő:    Az egymást átfedő feltételes formázási tartományokhoz tartozó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és végezze el a szükséges módosításokat az átfedés elkerüléséhez.

A munkafüzet legalább egy cellája az Excel korábbi verzióiban nem támogatott típusú feltételes formázást tartalmaz, például adatsávot, színskálát vagy ikonkészletet.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 97-2003-as verziójában nem láthatók feltételes formázási típusok, például adatsávok, színskálák vagy ikonkészletek, sorrend élén vagy végén lévő, átlag feletti vagy átlag alatti, egyedi vagy duplikált értékek és táblázatoszlopok összehasonlítása a formázandó cellák meghatározása céljából.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és Excel 2007-es vagy újabb Excel-es vagy újabbban való megnyitásakor alkalmazza őket a program, kivéve ha Excel 97–2003-as formátumban módosította őket.

Teendők    A Excel 2007-es és újabb verzióiban új feltételes formázási típusokat tartalmazó cellák kereséshez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés gombjára, és a formázási beállítások korábbi verzióiban támogatott formázási típusok használatához Excel.

Bizonyos celláknak olyan a feltételes formázásuk, amelyhez nincs bejelölve a Leállítás, ha igaz beállítás. Az Excel korábbi verziói nem ismerik ezt a beállítást, és leállnak az első igaz feltételnél.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 97-2003 alkalmazásban a formázás leállítás nélküli alkalmazása a feltétel teljesülése esetén nem lehetséges. A program az első feltétel teljesülése után nem alkalmazza tovább a feltételes formázást.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és Excel 2007-es vagy újabb Excel-es vagy újabbban való megnyitásakor alkalmazza őket a program, kivéve ha Excel 97–2003-as formátumban módosította őket.

Teendő:    Az olyan cellák megkereséséhez, amelyeknél nincs bejelölve a Leállítás, ha igaz beállítás, kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd a kompatibilitási probléma megoldásához a Javítás hivatkozásra.

A munkafüzet legalább egy cellája nem szomszédos cellákból álló tartományra alkalmazott feltételes formázástípust tartalmaz (például alsó/felső N, alsó/felső N%, átlag alatt/felett vagy szórás alatt/felett). Ezt az Excel korábbi verziói nem támogatják.

A hibaüzenet jelentése:    Az Excel 97–2003-as verzióiban a nem szomszédos cellákban nem látható a feltételes formázás.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és Excel 2007-es vagy újabb Excel-es vagy újabbban való megnyitásakor alkalmazza őket a program, kivéve ha Excel 97–2003-as formátumban módosította őket.

Teendő:    A nem szomszédos tartományokon feltételes formázási típust tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és az Excel régebbi verzióiban használható feltételes formázási szabályok használatához végezze el a szükséges módosításokat.

A munkafüzetben szereplő kimutatások egy része feltételes formázást tartalmaz, amelyet az Excel régebbi verziói nem minden esetben támogatnak. A feltételes formázási szabályok más eredményt fognak adni a kimutatásokat az Excel régebbi verzióiban megnyitva.

A hibaüzenet jelentése:    A feltételes formázás Excel 97–2003 kimutatások nem ugyanazok, mint a 2007-es és újabb Excel kimutatások.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és Excel 2007-es vagy újabb Excel-es vagy újabbban való megnyitásakor alkalmazza őket a program, kivéve ha Excel 97–2003-as formátumban módosította őket.

Teendő:    A feltételes formázási szabályokat tartalmazó kimutatásmezők kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és alkalmazza az Excel régebbi verzióiban használható feltételes formázási szabályokat.

A munkafüzet legalább egy cellája olyan feltételes formázást tartalmaz, amely más munkalapokon lévő értékekre hivatkozik. Az ilyen formázás nem támogatott az Excel korábbi verzióiban.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 97–2003-as formátumban a más munkalapokon található értékekre hivatkozó feltételes formázás nem jelenik meg.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és Excel 2010-es és újabb Excel újra alkalmazza őket, kivéve ha Excel 97–2007-es formátumban módosította őket.

Teendő:    A más munkalapokon szereplő értékekre utaló feltételes formázást tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd alkalmazzon olyan feltételes formázást, amely nem hivatkozik más munkalapokon lévő értékekre.

A munkafüzet legalább egy cellája olyan szövegtartalom szerinti feltételes formázást tartalmaz, amelyben cellahivatkozás vagy képlet szerepel. Az ilyen formázás nem támogatott az Excel korábbi verzióiban.

A hibaüzenet jelentése:     A Excel 97–2007-es formátumban a szabályokat tartalmazó szöveghez képleteket tartalmazó feltételes formázás nem jelenik meg a munkalapon.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és Excel 2010-es és újabb Excel újra alkalmazza őket, kivéve ha Excel 97–2007-es formátumban módosította őket.

Teendő:    A szabályokat tartalmazó szöveghez képleteket használó feltételes formázást tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd alkalmazzon az Excel régebbi verzióiban támogatott feltételes formázást.

A munkafüzet legalább egy cellájában olyan szabály szerepel, amelyet az Excel korábbi verziói nem támogatnak, mert a tartományában képlethiba van.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 97–2007-es formátumban a tartományalapú szabályokat tartalmazó feltételes formázás nem jelenik meg megfelelően a munkalapon, ha a tartományalapú szabályok képlethibát tartalmaznak.

Teendő:    A képlethibákat tartalmazó tartományalapú szabályokat használó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd végezze el a szükséges módosításokat annak érdekében, hogy a tartományalapú szabályok ne tartalmazzanak képlethibákat.

A munkafüzet egy vagy több cellája olyan ikonkészlet típusú feltételes formázást tartalmaz, amelyet az Excel korábbi verziói nem támogatnak.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 97–2007 verziókban nem támogatott egy adott ikonkészlet-elrendezést megjelenítő feltételes formázás, és az ikonkészlet-elrendezés sem jelenik meg a munkalapon.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és Excel 2010-es és újabb Excel újra alkalmazza őket, kivéve ha Excel 97–2007-es formátumban módosította őket.

Teendő:    Adott ikonkészlet-elrendezést megjelenítő feltételes formázást tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és győződjön meg arról, hogy a feltételes formázás nem jeleníti meg azt az ikonkészlet-elrendezést.

A munkafüzet egy vagy több cellája olyan adatsávszabályt tartalmaz, amely beállítása szerint negatív értéket használ. Ezt az Excel korábbi verziói nem támogatják.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 97–2007-es formátumban a negatív értéket használó adatsávszabályt tartalmazó feltételes formázás nem jelenik meg a munkalapon.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és Excel 2010-es és újabb Excel újra alkalmazza őket, kivéve ha Excel 97–2007-es formátumban módosította őket.

Teendő:    Kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására az olyan cellák kereséséhez, amelyek negatív adatsávokat használó feltételes formázást tartalmaznak, mert az Új formázási szabály párbeszédpanelen (Kezdőlap, Stílusok csoport, Feltételes formázás, Új szabály) a negatív érték formátumához az Automatikus beállítás van megadva, illetve A negatív érték és a tengely beállításai párbeszédpanel (Kezdőlap, Stílusok csoport, Feltételes formázás, Új szabály, Adatsáv formázásstílus, Negatív érték és tengely gomb) Tengelybeállítások csoportjában az Automatikus vagy a Cella középpontja választógomb van bejelölve, majd végezze el a szükséges módosításokat.

A munkafüzet egy vagy több cellája olyan feltételes formázást tartalmaz, amely több, mint 8192 nem folytonos cellaterületre hivatkozik. A program nem menti ezeket a feltételes formázásokat.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 97–2007-es számban a több mint 8192 nem folytonos cellaterületre hivatkozó feltételes formázás nem jelenik meg a munkalapon.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és Excel 2010-es és újabb Excel újra alkalmazza őket, kivéve ha Excel 97–2007-es formátumban módosította őket.

Teendők:    A több mint 8192 nem folytonos cellaterületre hivatkozó feltételes formázást tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd módosítsa azoknak a nem folytonos cellaterületeknek a számát, amelyekre a feltételes formázás hivatkozik.

Vissza a lap tetejére

Kisebb mérvű funkcióvesztést okozó problémák

Probléma

Megoldás

A munkafüzet egy vagy több cellája olyan adatsávszabályt tartalmaz, amely beállítása szerint kitöltést, szegélyt vagy sávirányt használ. Ezt az Excel régebbi verziói nem támogatják.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 97–2007-es formátumban nem jelenik meg a munkalapon az adatsávokhoz egyszínű kitöltést vagy szegélyt használó adatsávszabályt, illetve az adatsávok balról jobbra és jobbról balra irányát tartalmazó feltételes formázás.

A munkafüzetben azonban használható marad az összes feltételes formázási szabály, és Excel 2010-es és újabb Excel újra alkalmazza őket, kivéve ha Excel 97–2007-es formátumban módosította őket.

Teendők:    Az adatsávokhoz egyszínű kitöltést vagy szegélyt, illetve balról jobbra és jobbról balra irányuló beállítást használó adatsávszabályt tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd végezze el a szükséges módosításokat.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük visszajelzését!

×